+ iMeds.pl

Calcium 500 d 500 mg + 250 j.m. + 60 mgUlotka Calcium 500 d

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Calcium 500D, 500 mg + 250 IU + 60 mg, proszek musujący

(Calcium + Cholecalciferolum + Acidum ascorbicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calcium 500D i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium 500D

3.    Jak stosować lek Calcium 500D

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calcium 500D

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium 500D i w jakim celu się go stosuje

Calcium 500D jest lekiem o skojarzonym działaniu wapnia, witaminy D3 i witaminy C.

Wapń jest składnikiem mineralnym, uczestniczącym w tworzeniu i mineralizacji tkanki kostnej, zarówno w okresie wzrostu jak i w wieku dojrzałym.

Witamina D3 jest bioregulatorem przemian wapnia i fosforu, odpowiadającym za czynne wchłanianie jonów wapnia w przewodzie pokarmowym i wbudowywanie ich do tkanki kostnej.

Witamina C w procesie budowy kości uczestniczy w wytwarzaniu kolagenu, głównego składnika tkanki łącznej. Wpływa na procesy kostnienia oraz okostnowe naczynia krwionośne.

Lek jest stosowany w:

•    profilaktyce i leczeniu osteoporozy, osteomalacji i krzywicy;

•    stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. w okresie intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży, ciąży, w okresie karmienia piersią);

•    stanach niedoboru wapnia w organizmie (dieta, zespoły złego wchłaniania, nadużywanie alkoholu, nałogowe palenie tytoniu);

•    rekonwalescencji po długotrwałym unieruchomieniu (np. po złamaniach kości).

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium 500D Kiedy nie stosować leku Calcium 500D

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na wapń, witaminę D3 i witaminę C lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

•    U dzieci poniżej 3 lat

•    W hiperkalcemii (wysokie stężenie wapnia we krwi) w przebiegu:

-    nadczynności przytarczyc

-    niedoczynności tarczycy

-    rozsianych chorób nowotworowych (przerzuty do kości, szpiczak mnogi)

-    sarkoidozy (choroba układu odpornościowego charakteryzująca się powstawaniem małych grudek zapalnych w różnych częściach ciała)

-    hiperwitaminozy D (nadmiar witaminy D w organizmie)

•    W niewydolności nerek z hiperfosfatemią (ryzyko odkładania się złogów fosforanu wapnia)

•    U osób z fenyloketonurią (choroba genetyczna charakteryzująca się niedoborem hydroksylazy fenyloalaniny)

•    U osób z hiperkalciurią (nadmierne wydalanie wapnia z moczem)

•    W kamicy nerkowej wapniowej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność jeśli u pacjenta występuje skłonność do tworzenia kamieni w drogach moczowych (zaleca się wówczas zwiększenie przyjmowania płynów).

W czasie leczenia lekarz zaleci okresową kontrolę stężenia wapnia we krwi oraz jego wydalania z moczem.

Inne leki i Calcium 500D

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zwłaszcza należy poinformować o stosowaniu:

-    witaminy D3, parathormonu (leku stosowanego w osteoporozie); leki te zwiększają wchłanianie wapnia;

-    kortykosteroidów (przewlekle) oraz leków przeciwdrgawkowych (fenytoina, fenobarbital, prymidon); leki te zmniejszają wchłanianie wapnia;

-    fluorków oraz antybiotyków z grupy tetracyklin (np. Vibramycin) i fluorochinolonów (np. Cipronex); jednoczesne podawanie z solami wapnia zmniejsza ich wchłanianie;

-    tiazydowych leków moczopędnych, ponieważ zwiększa się ryzyko hiperkalcemii;

-    werapamilu oraz innych antagonistów wapnia (leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub niektórych chorób serca); sole wapnia osłabiają ich działanie;

-    glikozydów naparstnicy (leków stosowanych w niewydolności mięśnia sercowego).

Calcium 500D z jedzeniem, piciem i alkoholem

Kwaśny odczyn pokarmu może zwiększyć wchłanianie leku.

Nadmiar tłuszczów (niewchłonięte kwasy tłuszczowe), fityniany (produkty zbożowe), szczawiany (szpinak, rabarbar), fosforany (mleko i jego przetwory) zmniejszają wchłanianie leku.

Zaleca się przyjmowanie leku między posiłkami.

Palenie tytoniu i alkohol także zmniejszają działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Dotychczas nie zaobserwowano niekorzystnego wpływu leku Calcium 500D na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Calcium 500D zawiera 137 mg sodu na dawkę (saszetkę), należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Lek Calcium 500D zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Lek Calcium 500D zawiera czerwień koszenilową (E 124). Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Calcium 500D

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

U dorosłych i młodzieży: 2 razy dziennie 1 saszetka; maksymalna dawka dobowa - 4 saszetki.

U dzieci powyżej 3 lat: 1 raz dziennie 1 saszetka.

Zawartość saszetki rozpuścić w % szklanki wody, wymieszać i wypić.

Wskazane są okresowe przerwy w przyj mowaniu leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium 500D

Lek Calcium 500D należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami.

Przy długotrwałym stosowaniu w dużych dawkach mogą pojawić się objawy hiperkalcemii takie, jak: brak łaknienia, wzmożone pragnienie, nudności, zaparcia, wielomocz, bóle brzucha i kości oraz zaburzenia neurologiczne. Należy wówczas skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Calcium 500D

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Calcium 500D

Okresowe przerwy w stosowaniu leku konsultować z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wzdęcia, zaparcia lub biegunka). U osób z niewydolnością nerek może wystąpić hiperkalcemia (wysoki poziom wapnia we krwi).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Calcium 500D

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce oraz pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że wygląd proszku w saszetkach uległ zmianie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Calcium 500D

Substancjami czynnymi leku są:

wapń (w postaci laktoglukonianu wapnia )    - 500 mg/saszetkę

cholekalcyferol (witamina D3)    - 250 IU/saszetkę

kwas askorbowy (witamina C)    - 60 mg/saszetkę

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, makrogol 6000, aromat pomarańczowy, aspartam, czerwień koszenilowa (E 124).

Jak wygląda lek Calcium 500D i co zawiera opakowanie

Lek ma postać proszku musującego zapakowanego w saszetki.

Opakowanie zewnętrzne - tekturowe pudełko zawiera 20, 30 lub 60 saszetek oraz informację dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź

(logo)

tel/fax: (42) 6540070 / (42) 6540291

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, w tym dla osób niewidomych i słabo widzących (wersja audio, płyta CD) pod numerem telefonu:

42 654 00 70

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 29.07.2013 r.

4/4

Calcium 500 D

Charakterystyka Calcium 500 d

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcium 500D, 500 mg + 250 IU + 60 mg, proszek musujący

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka zawiera:

500 mg wapnia w postaci 3,875 g laktoglukonianu wapnia (Calcii lactogluconas),

250 IU cholekalcyferolu (Cholecalciferolum),

60 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sodu wodorowęglan (137 mg sodu/saszetkę), aspartam i czerwień koszenilowa (E 124).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek musujący

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Profilaktyka i leczenie osteoporozy, osteomalacji i krzywicy

•    Stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży, ciąża, okres karmienia piersią)

•    Stany niedoboru wapnia w organizmie (dieta, zespoły złego wchłaniania, nadużywanie alkoholu i nałogowe palenie tytoniu)

•    Rekonwalescencja po długotrwałym unieruchomieniu (np. po złamaniach kości)

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież: 1 saszetka 2 razy na dobę; maksymalna dawka dobowa - 4 saszetki.

Dzieci powyżej 3 lat: 1 saszetka na dobę.

Sposób podawania

Zawartość saszetki rozpuścić w % szklanki wody, wymieszać i wypić.

Zaleca się przyjmowanie leku między posiłkami.

Wskazane są okresowe przerwy w przyjmowaniu leku.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Dzieci poniżej 3 lat

•    Hiperkalcemia w przebiegu:

-    nadczynności przytarczyc

-    niedoczynności tarczycy

-    rozsianych chorób nowotworowych (przerzuty do kości, szpiczak mnogi)

-    sarkoidozy

-    hiperwitaminozy D

•    Niewydolność nerek z hiperfosfatemią (ryzyko odkładania się złogów)

•    Fenyloketonuria

•    Hiperkalciuria

•    Kamica nerkowa wapniowa

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas długotrwałego podawania leku należy kontrolować stężenie wapnia we krwi oraz jego wydalanie w moczu.

Chorym ze skłonnością do tworzenia kamieni w drogach moczowych zaleca się zwiększenie przyjmowania płynów.

Lek zawiera 137 mg sodu na dawkę (saszetkę), należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Lek zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Lek zawiera czerwień koszenilową (E 124) - lek może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wchłanianie soli wapnia do organizmu zwiększają:

-    witamina D3,

-    parathormon,

-    kwaśny odczyn pokarmu; zmniejszają:

-    stosowane przewlekle kortykosteroidy,

-    nadmiar tłuszczów (niewchłonięte kwasy tłuszczowe), fityniany (produkty zbożowe), szczawiany (szpinak, rabarbar), fosforany (mleko i jego przetwory),

-    leki przeciwdrgawkowe (fenytoina, fenobarbital, prymidon),

-    palenie tytoniu, alkohol.

Sole wapnia podawane doustnie, zmniejszają wchłanianie z przewodu pokarmowego tetracyklin, fluorochinolonów i fluorków (wymagana jest 3-godzinna przerwa między podawaniem tych leków i Calcium 500D ).

Stosowanie soli wapnia w skojarzeniu z tiazydowymi lekami moczopędnymi zwiększa ryzyko hiperkalcemii.

Preparat może osłabiać działanie werapamilu i innych antagonistów wapnia oraz nasilać toksyczne działanie glikozydów naparstnicy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie wiadomo, czy Calcium 500D może powodować zagrożenie dla płodu u zwierząt, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednich badań. Nie przeprowadzono też odpowiednio liczebnych, kontrolowanych obserwacji u człowieka.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Witaminy C i D przenikają do mleka kobiecego, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Dotychczas nie zaobserwowano niekorzystnego wpływu leku Calcium 500D na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wzdęcia, zaparcia lub biegunka). U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić hiperkalcemia.

4.9    Przedawkowanie

Przy długotrwałym stosowaniu leku w dużych dawkach mogą pojawić się objawy hiperkalcemii takie jak: brak łaknienia, wzmożone pragnienie, nudności, zaparcia, wielomocz, bóle brzucha i kości oraz zaburzenia neurologiczne.

Leczenie

Należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Calcium 500D.

W przypadku znacznego przedawkowania leku pacjent wymaga hospitalizacji. Stosować należy typowe dla tego rodzaju zatruć leki: wlewy z 0,45% roztworu chlorku sodu, 5% roztworu glukozy w ilości 2-3 litrów na dobę, preparaty potasu, wodorowęglan sodu, furosemid, glikokortykosteroidy, kalcytoninę w dawce 200-400 IU/dobę, fosforany nieorganiczne w dawce 4,0 g/dobę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty wapnia z innymi lekami, kod ATC: A 12 AX Mechanizm działania

Calcium 500D jest lekiem o skojarzonym działaniu wapnia, witaminy D3 i witaminy C.

Wapń jest niezbędnym składnikiem mineralnym potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Uczestniczy w tworzeniu i mineralizacji tkanki kostnej, zarówno w okresie wzrostu jak i w wieku dojrzałym. Bierze udział w regulacji procesów wewnątrzkomórkowych. Warunkuje prawidłową kurczliwość mięśni gładkich, prążkowanych oraz mięśnia sercowego. Wpływa na funkcje płytek krwi oraz czynność układu nerwowego. Uszczelniając śródbłonek naczyniowy działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie i przeciwalergicznie.

Witamina C warunkuje prawidłowe wytwarzanie kolagenu przez osteoblasty. Po wniknięciu do osteoblastów bierze udział w syntezie prokolagenu, wpływając na hydroksylację lizyny i proliny. Niedobór witaminy C upośledza procesy kostnienia przez zmniejszenie masy osteoidu i jego mineralizacji. Beleczki kostne stają się cieńsze i bardziej podatne na złamania. Hipowitaminoza C zwiększa również resorpcję kości nie wpływając przy tym na czynność osteoblastów. Zaburza także czynność kolagenu w ścianach naczyń krwionośnych okostnej i krążenia obwodowego. Niedobory witaminy C mogą wywoływać zmiany w obrębie chrząstek nasadowych kości, hamując ich wzrost. Zwiększenie aktywności enzymów lizosomalnych w chrząstkach powoduje rozrzedzanie tkanki, bolesne zgrubienia w okolicy nasad kości udowych i podudzia (zespół Moller Barlowa). Choroba ta, powikłana często niedokrwistością, zwłóknieniem szpiku i patologicznymi złamaniami, ulega całkowitej regresji pod wpływem leczenia dużymi dawkami witaminy C. Wykazano, że niedobory kwasu askorbowego, wpływając na procesy kościotworzenia, mineralizacji i resorpcji kości, prowadzą do wystąpienia osteopenii oraz osteoporozy. Witamina C uczestniczy w procesie hydroksylacji witaminy D do jej aktywnych pochodnych .

Witamina D3 (cholekalcyferol) ulega w organizmie przekształceniu do aktywnych postaci: 25-hydroksycholekalcyferolu [25(OH)D3]; 1,25-dihydroksycholekalcyferolu [1,25(OH)2D3] i 24,25-dihydroksycholekalcyferolu [24,25(OH)2D3]. Zapotrzebowanie na witaminę D3 u ludzi pokrywane jest głównie dzięki syntezie z 7-dehydrocholesterolu w obrębie skóry pod wpływem światła ultrafioletowego. Dodatkowym źródłem są prowitaminy i witamina D w diecie.

Sam cholekalcyferol nie jest aktywny biologicznie. Dopiero po kolejnych etapach hydroksylacji tworzą się aktywne metabolity.

Pierwszy etap biologicznej aktywacji zachodzi w komórkach wątroby i polega na przekształceniu witaminy D3 w 25(OH)D3. Drugi etap następuje w nerkach, gdzie zachodzi przemiana 25(OH)Dw 1,25(OH)2D3 oraz w 24,25(OH)2D3. Podstawową właściwością aktywnych metabolitów witaminy Djest regulacja stężenia wapnia i fosforanów we krwi. Główny metabolit - 1,25(OH)2D3 (kalcytriol), zwiększa wchłanianie wapnia i fosforanów w jelicie przez pobudzenie wytwarzania w nabłonku nośnika białkowego warunkującego aktywny transport Ca2+ przez błonę komórkową. Ilość białka wiążącego Ca2+ (CaBP - calcium binding protein) warunkuje wchłanianie wapnia. Wchłonięty do komórek nabłonka wapń jest następnie uwalniany do krwi przez Ca2+/Mg2+-ATPazę. Kalcytriol aktywuje Ca2+/Mg2+-ATPazę, co przyspiesza proces przechodzenia wapnia do krwi.

W dawkach fizjologicznych witamina D powoduje również zwiększenie wchłaniania zwrotnego wapnia i fosforanów w obrębie nerek.

W kościach zwiększa osteolizę osteoklastyczną i pobudza aktywność osteoklastów (wpływa na przyspieszenie różnicowania komórek macierzystych do osteoklastów oraz pobudza limfocyty T do wytwarzania czynnika aktywującego osteoklasty). W obrębie chrząstki przyspiesza proces mineralizacji. Niedobory wapnia, witaminy D3 i witaminy C powodują zaburzenia homeostazy wapniowo-fosforanowej i prowadzą u dzieci do zahamowania wzrostu i zaburzeń mineralizacji kości i zębów oraz krzywicy, zaś u dorosłych do pełnoobjawowej osteoporozy i częstych jej powikłań, takich jak: złamania trzonów kręgów (bóle kostne, zniekształcenia: tzw. garb wdowi), złamania szyjki kości udowej, przedramienia i innych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wapń po podaniu doustnym wchłania się w około 30% w jelicie cienkim. Odczyn zasadowy pokarmu, produkty bogate w fityniany, szczawiany i fosforany zmniejszają wchłanianie wapnia. Gospodarka wapniowa w organizmie podlega złożonym procesom regulacyjnym, głównie o typie ujemnych sprzężeń zwrotnych, warunkujących jak najszybszą korektę poziomu kalcemii i fosfatemii. Homeostaza wapniowo-fosforanowa zależy przede wszystkim od stężenia aktywnych metabolitów witaminy D, parathormonu oraz kalcytoniny.

Witamina D3 wchłania się z przewodu pokarmowego przy udziale kwasów żółciowych. Witamina D3 i jej aktywne metabolity są transportowane we krwi przez transkalcyferynę. Wydalanie do przewodu pokarmowego zachodzi częściowo z żółcią po połączeniu z kwasem glukuronowym, glicyną lub tauryną. Cholekalcyferol częściowo ulega ponownemu wchłanianiu do krwioobiegu (obieg jelitowo-wątrobowy). Największe stężenie występuje w kościach. Witamina D3 ma zdolność przenikania przez łożysko oraz do mleka kobiecego.

Kwas askorbowy po podaniu doustnym łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego.

Próg nerkowy dla kwasu askorbowego wynosi około 1,5 mg/100 ml. Po przekroczeniu tego stężenia nadmiar jest wydalany z moczem, w postaci nie zmienionej lub w postaci metabolitów - kwasu dehydroaskorbowego i kwasu szczawiowego.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Laktoglukonian wapnia, witamina D3 oraz kwas askorbowy są dobrze poznanymi i od wielu lat szeroko stosowanymi w medycynie, substancjami leczniczymi; dostępne dane toksykologiczne wskazują na duże bezpieczeństwo ich stosowania.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Sodu wodorowęglan

Makrogol 6000 Aromat pomarańczowy Aspartam

Czerwień koszenilowa (E 124)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki z folii aluminiowej laminowanej (typu papier/ALU/PE) lub termozgrzewalnej folii aluminiowej laminowanej typu papier/PE/ALU/J powlekanej jonomerem, w tekturowym pudełku, zawierającym 20, 30 lub 60 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna ul. Drewnowska 43/55 91-002 Łódź

tel/fax: 42 654 00 70 / 42 654 02 91

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7786

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20 lipca 1998 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 22 marca 2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

29.07.2013 r.

5/5

Calcium 500 D