Imeds.pl

Calcium Aflofarm (O Smaku Bananowym) 116 Mg Ca 2+/5 Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

(Calcii glubionas, Calcii lactobionas)

116 mg jonów wapnia / 5 ml, syrop

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach u osób dorosłych i po 3 dniach u dzieci stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

3.    Jak stosować lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CALCIUM AFLOFARM (O SMAKU BANANOWYM) IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) jest syropem zawierającym 116 mg jonów wapnia w 5 ml syropu.

Syrop Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) wskazany jest:

-    w celu uzupełniania niedoborów wapnia, zwłaszcza w stanach zwiększonego zapotrzebowania (ciąża, karmienie piersią, okresy intensywnego wzrostu u dzieci, rekonwalescencja, złamanie kości, krzywica);

-    wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych, infekcji górnych dróg oddechowych, osteoporozy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CALCIUM AFLOFARM (O SMAKU BANANOWYM)

Kiedy nie stosować leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym):

-jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje);

-jeśli u pacjenta występuje hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia we krwi), hiperkałciuria (zbyt duże stężenie wapnia w moczu), galaktozemia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) Lek zawiera wapń. Ze względu na ryzyko przedawkowania przed użyciem należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają wapnia.

Pacjenci z predyspozycją do tworzenia się kamieni nerkowych, chorobami nerek, chorobami serca, przed zastosowaniem leku powinni poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych i związków wapnia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Nie należy podawać z dużymi dawkami witaminy D3 ani podczas stosowania antybiotyków z grupy tetracyklin i tiazydowych leków moczopędnych (np. chlorotiazyd).

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków lub produktów spożywczych.

Związki wapnia zmniejszająm.in. wchłanianie tetracyklin, fhiorochinolonów, związków fluoru, sulfasalazyny.

Należy zachować trzy godziny odstępu pomiędzy podawaniem preparatów wapnia i innych leków.

Jednoczesne przyjmowanie soli wapnia i tiazydowych leków moczopędnych może być przyczyną wy stąpienia objawów zespołu mleczno-alkalicznego (hiperkalcemia, zasado wica metaboliczna, niewydolność nerek).

Witamina D3, glikokortykosteroidy, parathormon, kwas cytrynowy oraz kwaśny odczyn treści pokarmowej zwiększają wchłanianie soli wapnia.

Nadmiar lipidów, zasadowy odczyn treści pokarmowej, fityniany (produkty zbożowe), szczawiany (szpinak, rabarbar) i fosforany zmniejszają wchłanianie soli wapnia.

Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych i związków wapnia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Duże dawki wapnia, zwłaszcza w skojarzeniu z witaminą D3, mogą osłabić działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy (leki stosowane w nadciśnieniu i chorobach serca).

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie wywiera wpływu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Syrop zawiera sacharozę w ilości 1,53 g w 5 ml produktu. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CALCIUM AFLOFARM (O SMAKU BANANOWYM) Doustnie. Do opakowania dołączona jest miarka.

Zazwyczaj stosowane dawki leku to:

-    dzieci w wieku od 2 do 11 lat - 2,5 do 5 ml syropu 2 razy dziennie;

-    dzieci w wieku od 12 do 17 lat - 5 do 10 ml syropu 2 do 3 razy dziennie;

-    dorośli - 15 ml syropu 2 do 3 razy dziennie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, nawet gdy samopoczucie pacjenta jest dobre.

W przypadku pominięcia dawki leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym):

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze.

4. Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo - jelitowe.

U chorych z niewydolnością nerek może dochodzić do hiperkalcemii, której objawami są brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo - jelitowe, osłabienie mięśniowe, wielomocz.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Przechowywanie leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Substancją czynną leku jest wapnia glukonolaktobionian i wapnia laktobionian.

5 ml syropu zawiera 116 mg jonów wapnia w postaci wapnia glukonolaktobionianu (Calcii glubionas) i wapnia laktobionianu (Calcii lactobionas).

Ponadto lek zawiera: sacharozę, kwas propionowy, sodu benzoesan (E 211), aromat bananowy AR 0476 G, kwas solny 10%, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) i co zawiera opakowanie

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) to syrop o zabarwieniu żółto-brunatnym, bananowym zapachu i słodkim, bananowym smaku.

Opakowanie leku to szklana butelka zawierająca 150 ml syropu, z aluminiową zakrętką oraz miarką.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel./faks 042/22 53 100

Data opracowania ulotki:

KiERQVV4;i\ DZ^nŁU Planowanie i Rej^racji Produktów


V

3