+ iMeds.pl

Calcium gluconicum farmapol 45 mg Ca2+Ulotka Calcium gluconicum farmapol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CALCIUM GLUCONICUM FARMAPOL 45 mg jonów wapnia

Calcii gluconas

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Calcium Gluconicum Farmapol ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 30 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calcium Gluconicum Farmapol i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Gluconicum Farmapol.

3.    Jak stosować lek Calcium Gluconicum Farmapol.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Calcium Gluconicum Farmapol.

6.    Inne informacje.

1. CO TO JEST LEK CALCIUM GLUCONICUM FARMAPOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Calcium Gluconicum Farmapol jest lekiem zawierającym wapń.

Wapń jest niezbędnym składnikiem mineralnym organizmu. Stanowi ważny składnik tkanki kostnej, uczestniczy w działaniu układu nerwowego i mięśni. Jest niezbędny w procesie krzepnięcia krwi. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo i przeciwalergicznie. Pobudza mechanizmy obronne organizmu.

Niedobór wapnia prowadzi do zaburzeń nerwowo-mięśniowych oraz demineralizacji kości (odwapnienie kości prowadzące do jej rozmiękania).

Wskazania do stosowania:

-    stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. w okresie intensywnego wzrostu u dzieci

i młodzieży, w okresie ciąży, karmienia piersią oraz w okresie powrotu do zdrowia po przebytej chorobie),

-    stany niedoboru wapnia w organizmie (np. w wyniku zaburzeń wchłaniania, zwiększonego odkładania się wapnia w tkance kostnej),

-    leczenie osteoporozy różnego pochodzenia (także zapobiegawczo),

-    tężyczka (choroba spowodowana spadkiem stężenia wapnia i magnezu we krwi; objawia się m.in.: bolesnymi skurczami mięśni, mrowieniem i drętwieniem palców u rąk lub nóg),

-    wspomagaj ąco w leczeniu chorób alergicznych (m.in. pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy),

-    wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych (np. w chorobach dróg oddechowych, gardła),

-    wspomagaj ąco przy złamaniach kości, demineralizacji kości.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CALCIUM GLUCONICUM FARMAPOL

Kiedy nie stosować leku Calcium Gluconicum Farmapol

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sole wapnia lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje).

- Jeśli pacjent ma podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), np. z powodu nadczynności gruczołów przytarczycznych, nadmiaru witaminy D w organizmie (hiperwitaminoza D), szpiczaka lub przerzutów nowotworowych do kości.

-    Jeśli pacjent ma ciężką postać hiperkalciurii (nadmiar wapnia w moczu).

- Jeśli pacjent ma niewydolność nerek, ponieważ istnieje ryzyko nadmiernego zwiększenia stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia).

-    Jeśli pacjent aktualnie przyjmuje duże dawki witaminy D.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcium Gluconicum Farmapol

Lek ten należy przyjmować po konsultacji z lekarzem, jeśli:

-    pacjent przyjmuje glikozydy nasercowe (patrz punkt: Stosowanie innych leków),

-    pacjent ma zaburzenia czynności nerek,

-    pacjent ma choroby serca,

- pacjent ma sarkoidozę (systemowa choroba całego organizmu, objawiająca się zwykle: powiększeniem węzłów chłonnych, wysoką gorączką, osłabieniem, bólem i obrzękiem stawów),

-    pacjent ma kamicę nerkową.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Calcium Gluconicum Farmapol:

-    z antybiotykami z grupy tetracyklin (np. doksycyklina) i związkami fluoru, ponieważ wapń zmniejsza ich wchłanianie; leki te należy przyjmować 3 godziny po lub przed zażyciem leku Calcium Gluconicum Farmapol,

-    z witaminą D i parathormonem (hormon gruczołów przytarczycznych), ponieważ leki te zwiększają wchłanianie wapnia,

-    z glikokortykosteroidami (leki stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej i astmy, np. hydrokortyzon), ponieważ zmniejszaj ą wchłanianie wapnia,

-    z glikozydami nasercowymi (leki stosowane w leczeniu zaburzeń pracy serca, np.: digoksyna i strofantyna); podawane jednocześnie z dużymi dawkami wapnia nasilają ich działanie i mogą prowadzić do zaburzeń pracy serca,

-    z tiazydowymi lekami moczopędnymi (leki zwiększające wytwarzanie moczu, np. hydrochlorotiazyd), ponieważ istnieje ryzyko nadmiernego zwiększenia stężenia wapnia we krwi.

-    z lekami blokującymi kanał wapniowy (leki stosowane m.in. w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca, np. werapamil); stosowane jednocześnie z dużymi dawkami wapnia mogą osłabić ich działanie.

Stosowanie leku Calcium Gluconicum Farmapol z jedzeniem i piciem

Lek Calcium Gluconicum Farmapol należy zażywać po posiłku, popijając wodą.

Nie należy przyjmować leku Calcium Gluconicum Farmapol jednocześnie z niżej wymienionymi produktami spożywczymi, ponieważ zmniejszają one wchłanianie wapnia. Są to:

-    produkty zawierające szczawiany (np. szpinak, rabarbar),

-    mleko i jego przetwory (jogurt, sery, kefir, itp.),

-    produkty zbożowe (pieczywo, makarony, itp.),

-    duże ilości tłuszczu,

-    produkty o zasadowym odczynie (np. ziemniaki, kapusta, seler, pomidory, marchew).

Nie należy przyjmować leku Calcium Gluconicum Farmapol z produktami o kwaśnym odczynie (np. płatki owsiane, chleb biały i razowy, jaja, ryby, kawa, czarna herbata), ponieważ zwiększaj ą one wchłanianie wapnia.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Lek Calcium Gluconicum Farmapol może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, ale wyłącznie z przepisu lekarza. Lekarz ustali dawki i długość leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Calcium Gluconicum Farmapol na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CALCIUM GLUCONICUM FARMAPOL

Calcium Gluconicum Farmapol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

dorośli:

1 do 2 tabletek 4 razy na dobę.

Lek należy zażywać po posiłku, popijając wodą.

Jeśli dolegliwości nie ustąpią po 30 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Gluconicum Farmapol

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania leku (patrz punkt 4: Możliwe działanie niepożądane).

Jeśli wystąpią objawy przedawkowania, należy odstawić lek i jak najszybciej przewieźć pacjenta do szpitala.

Pominięcie zastosowania dawki leku Calcium Gluconicum Farmapol

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia leku, należy opuścić pominiętą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Calcium Gluconicum Farmapol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występuj ą.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

-    wzdęcia,

-    zaparcia lub biegunka,

-    zwiększenie stężenia wapnia we krwi, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, objawiaj ące się: brakiem łaknienia, zaburzeniami żołądkowo - jelitowymi (wzdęcia, nudności, zaparcia lub biegunka), osłabieniem mięśni, oddawaniem dużej ilości moczu, odkładaniem związków wapnia (m.in. kamica nerkowa).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Calcium Gluconicum Farmapol po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże ochronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Calcium Gluconicum Farmapol

Substancją czynną leku jest wapnia glukonianu 500 mg (Calcii gluconas)*.

*Zgodnie z Farmakopeą Europejską i Farmakopeą Polską nazwa Calcii gluconas (wapnia glukonian) dotyczy związku jednowodnego.

1 tabletka zawiera 45 mg jonów wapnia.

Ponadto lek zawiera: skrobię ziemniaczaną, talk, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię sodową.

Jak wygląda Calcium Gluconicum Farmapol i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek. Tabletki barwy białej, okrągłe z wytłoczonym napisem „CALCIUM-GLUC”. Tabletki pakowane są w pojemnik polipropylenowy. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29

61-749 Poznań

Tel.: + 48 61 852 63 53

Fax: +48 61 852 96 55

E-mail: info@farmapol .pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym numerem telefonu: 0800 706 848.

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Calcium gluconicum Farmapol

Charakterystyka Calcium gluconicum farmapol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CALCIUM GLUCONICUM FARMAPOL, 45 mg jonów wapnia, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 tabletka zawiera 45 mg jonów wapnia w postaci Calcii gluconas (wapnia glukonianu)* 500 mg Substancje pomocnicze, patrz pkt. 6.1.

* zgodnie z Farmakopeą Europejską i Farmakopeą Polską nazwa Calcii gluconas (wapnia glukonian) dotyczy związku jednowodnego

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Białe, okrągłe tabletki z wytłoczonym napisem CALCIUM-GLUC.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. w okresie intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży, w okresie ciąży, karmienia piersią, rekonwalescencji).

Stany niedoboru wapnia w organizmie (np. w wyniku zaburzeń wchłaniania, zwiększonego odkładania się wapnia w tkance kostnej).

Leczenie osteoporozy różnego pochodzenia (także zapobiegawczo), tężyczki.

Wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych (m.in. pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk na-czynioruchowy), w leczeniu stanów zapalnych (np. w chorobach dróg oddechowych, gardła), złamań kości, demineralizacji kości.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli: doustnie 1 do 2 tabletek 4 razy na dobę, po posiłku, popijając wodą.

4.3.    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na sole wapnia

-    Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych

-    Hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, hiperwitamino-zą D, szpiczakiem lub przerzutami nowotworowymi do kości

-    Ciężka hiperkalciuria

-    Niewydolność nerek

-    Przyjmowanie dużych dawek witaminy D

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi.

Związki wapnia należy stosować ostrożnie w zaburzeniach czynności nerek, chorobach serca, sarkoidozie, kamicy nerkowej.

Nadmierna podaż wapnia u chorych z niewydolnością nerek może powodować hiperkalcemię.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

-    Sole wapnia podawane doustnie zmniejszają wchłanianie tetracyklin i związków fluoru (wymagana jest 3-godzinna przerwa między podaniem tych leków i związków wapnia).

-    Witamina D, parathormon i kwaśny odczyn pokarmu zwiększają wchłanianie wapnia.

-    Glikokortykosteroidy, nadmiar lipidów, zasadowy odczyn pokarmu, fityniany (produkty zbożowe), szczawiany (szpinak, rabarbar) i fosforany (mleko i jego przetwory) zmniejszają wchłanianie wapnia.

-    Duże dawki wapnia podawane równocześnie z glikozydami nasercowymi (pochodne digoksyny i strofantyny) nasilają ich działanie i mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca.

-    Tiazydowe leki moczopędne zwiększają wchłanianie zwrotne wapnia i stwarzają ryzyko hiper-kalcemii.

-    Duże dawki wapnia w skojarzeniu z witaminą D mogą osłabić działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Wapń jest wskazany dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią z powodu zwiększonego zapotrzebowania i zmniejszonego stężenia w surowicy podczas ciąży i laktacji.

Na podstawie licznych badań klinicznych oraz retrospektywnych stwierdzono, że uzupełnienie diety preparatami wapnia zapobiega wystąpieniu rzucawki i nadciśnienia ciężarnych oraz zapewnia utrzymanie homeostazy i prawidłowego metabolizmu wapnia zarówno w okresie ciąży, jak i karmienia piersią.

Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w zalecanych dawkach z przepisu lekarza.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

4.8.    Działania niepożądane

-    Niekiedy występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wzdęcia, zaparcia lub biegunka).

- Duże dawki, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, prowadzą do hiperkalcemii, której objawami są: brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie mięśniowe, wielo-mocz, odkładanie związków wapnia (m.in. kamica nerkowa).

4.9.    Przedawkowanie

W razie znacznego przedawkowania preparatów wapnia, zwłaszcza drogą pozajelitową, stosuje się nawadnianie doustne lub dożylne. W ciężkich stanach podaje się dożylnie roztwór chlorku sodu. Jednocześnie lub bezpośrednio po nawodnieniu podaje się furosemid lub inny moczopędny lek pę-tlowy (nie tiazydowy!).

Jeśli nie ma poprawy, stosuje się kalcytoninę. Pacjentom z małym stężeniem fosforanów we krwi i sprawnymi nerkami można podać doustnie fosforany.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: związki mineralne; preparaty wapnia; glukonian wapnia.

Kod ATC: A12AA03

Wapń jest niezbędnym pierwiastkiem regulującym ważne procesy życiowe, jak przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, prawidłowy rozwój układu kostno-szkieletowego, procesy krzepnięcia krwi, aktywację szeregu enzymów, przepuszczalność błon komórkowych i naczyń.

Sole wapnia uszczelniają naczynia włosowate i zmniejszają ich przepuszczalność, działając przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

Wykazuj ą też działanie przeciwalergiczne oraz pobudzaj ą mechanizmy obronne organizmu. Niedobór wapnia prowadzi do zmniejszenia zawartości wapnia w tkance kostnej lub krzywicy.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie wapnia, związane z procesem aktywnego transportu, przebiega głównie w górnym odcinku jelita cienkiego. Przyswajanie jest kontrolowane przez kalcytriol, aktywny metabolit witaminy D, wytwarzany w odpowiedzi na małe stężenie jonów wapnia w surowicy. Wchłanianie z przewodu pokarmowego zależy od zapotrzebowania organizmu.

Mechanizm przenoszący wapń ze światła jelita do wnętrza komórki zlokalizowany jest w mikro-kosmkach, czyli rombku szczoteczkowym. Transport wapnia do przestrzeni pozakomórkowej zachodzi prawdopodobnie na drodze wymiany na jon sodowy.

Po wchłonięciu wapń przenika do krwi i płynów wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych lub jest wbudowany do tkanki kostnej i zębów (około 99% ustrojowego wapnia).

W warunkach fizjologicznych około 50% wapnia znajdującego się we krwi jest w postaci fizjologicznie aktywnej, z czego 5% jest związane z cytrynianami, fosforanami i innymi anionami, a 45% z białkami.

Zmiany stężenia białek powodują zmiany stężenia wapnia w surowicy, kwasica powoduje zwiększenie, a zasadowica zmniejszenie stężenia jonów wapniowych.

Wapń przenika przez łożysko i we krwi płodu osiąga wyższe stężenie niż we krwi matki. Przenika także do mleka.

Nie wchłonięty lub wydalony z żółcią i sokiem trzustkowym wapń jest wiązany z kwasami żółciowymi i wolnymi kwasami tłuszczowymi, a następnie wydalany z kałem.

Wydalanie wapnia z moczem zależy od wielkości przesączania kłębuszkowego, czynników hormonalnych oraz stężenia we krwi.

W warunkach fizjologicznych 99% przesączonego wapnia ulega wchłanianiu zwrotnemu w kanalikach nerkowych, a 1% jest wydalany z moczem.

Wapń wydalany jest także przez gruczoły potowe.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Nie przeprowadzono badań przedklinicznych.

Glukonian wapnia jest substancją farmakopealną, szeroko stosowaną w preparatach uzupełniających wapń.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana Talk

Magnezu stearynian Karboksymetyloskrobia sodowa

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności 3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC, w suchym miejscu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania Pojemnik polipropylenowy zawierający 50 tabletek.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań. Wszystkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o. ul. Św. Wojciech 29 61-749 Poznań

fax: +48 61582 96 55    e-mail: info@farmapol.pl

8.    NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zezwolenie Nr FF-453-1/69/64 R/2632

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13.11.1963 r.

18.06.1999 r.

21.09.2004    r.

06.06.2005    r.

12.11.2007 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 02.02.2009 r. (Decyzja MZ nr ZD/0198/09; zmiana nazwy produktu leczniczego)

6

Calcium gluconicum Farmapol