Imeds.pl

Calcium Polfarmex 115 Mg Ca 2+/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika CALCIUM POLFARMEX, 115 mg jonów wapnia/5 ml, syrop

Calcii glubionas + Calcii lactobionas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calcium Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Polfarmex

3.    Jak stosować lek Calcium Polfarmex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calcium Polfarmex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Lek Calcium Polfarmex, zawierający wapń w postaci łatwo przyswajalnych soli organicznych: glubionianu i laktobionianu, uzupełnia niedobory wapnia w organizmie.

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym wpływającym na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych.

Lek Calcium Polfarmex wskazany jest do stosowania w profilaktyce i leczeniu następstw niedoborów wapnia w organizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Polfarmex Kiedy nie stosować leku Calcium Polfarmex:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma hiperkalcemię;

-    jeśli pacjent ma hiperkalciurię;

-    jeśli pacjent ma niewydolność nerek znacznego stopnia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcium Polfarmex u pacjentów:

-    z cukrzycą;

-    z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania;

-    z nietolerancją fruktozy;

-    z niedoborem sacharazy-izomaltazy;

-    z nadczynnością tarczycy;

-    z chorobami serca;

-    z sarkoidozą;

-    z zaburzoną czynnością nerek;

-    z kamicą nerkową.

Należy poradzić się lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Inne leki i Calcium Polfarmex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nasilenie działania sulfonamidów, glikozydów naparstnicy, zaburzenie wchłaniania tetracyklin i związków fluoru. Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia. Witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Calcium Polfarmex można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Calcium Polfarmex zawiera sacharozę

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Calcium Polfarmex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Doustnie

Dzieci w wieku od 2 do 11 lat - 2,5 ml do 5 ml dwa razy na dobę Dzieci w wieku od 12 do 17 lat - 5 ml do 10 ml dwa do trzech razy na dobę Dorośli - 15 ml dwa do trzech razy na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Polfarmex

Przedawkowanie może powodować zaburzenia układu pokarmowego: nudności; wymioty; bóle brzucha; wzdęcia.

W przypadku przedawkowania należy podawać siarczan magnezu.

Pominięcie przyjęcia leku Calcium Polfarmex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Duże dawki mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia). Długotrwałe stosowanie może być przyczyną hiperkalcemii lub hiperkalciurii.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Calcium Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Po pierwszym otwarciu opakowania syrop należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Calcium Polfarmex

- Substancjami czynnymi leku są wapnia glubionian i wapnia laktobionian. 100 ml syropu zawiera 29,4 g wapnia glubionianu i 6,4 g wapnia laktobionianu.

Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowa płynna, sodu benzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Calcium Polfarmex i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 150 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno Tel. (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki: