+ iMeds.pl

Calcium-sandoz forte 500 mg Ca2+Ulotka Calcium-sandoz forte

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA!

CALCIUM-SANDOZ Forte, 500 mg, tabletki musujące

Calcium

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Calcium Sandoz Forte ostrożnie. Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebnajest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Calcium Sandoz Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Sandoz Forte

3.    Jak stosować lek Calcium Sandoz Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calcium Sandoz Forte

6.    Inne informacje

ł. CO TO JEST LEK CALCIUM SANDOZ FORTE IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Calcium Sandoz Forte jest bogatym źródłem wapnia, który jest podstawowym składnikiem mineralnym, niezbędnym do budowania i prawidłowego funkcjonowania kości.

Calcium Sandoz Forte jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu niedoborów wapnia i może być stosowany jednocześnie z innymi preparatami w celu zapobiegania i leczenia schorzenia nazywanego osteoporozą (osłabienie kości).

Calcium Sandoz Forte może być również stosowany jednocześnie z witaminą D3 w leczeniu krzywicy (rozmiękanie rosnących kości u dzieci) i osteomalacji (rozmiękanie kości u dorosłych).

Wapń jest wchłaniany w jelicie cienkim i rozprowadzany z krwią po organizmie. Wapń odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu narządów. Jest niezbędny w procesach sprawnego działania nerwów, mięśni i serca, a także prawidłowego krzepnięcia krwi. Dodatkowo wapń pośredniczy również w prawidłowym działaniu hormonów. Aby spełniać te funkcje musi być on dostarczany do tkanek w odpowiednim stężeniu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CALCIUM SANDOZ FORTE

Kiedy nie stosować leku Calcium Sandoz Forte:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wapń lub którykolwiek z pozostałych składników leku Calcium Sandoz Forte (patrz lista składników w punkcie 6 na końcu ulotki),

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zwiększoną ilość wapnia we krwi (hiperkalcemia),

   jeśli u pacjenta stwierdzono zwiększoną ilość wapnia w moczu (hiperkalciuria).

•    jeśli u pacjenta występują choroby nerek, w tym: kamienie w nerkach (kamica nerkowa) i odkładanie się wapnia w tkankach nerek (zwapnienie nerek).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Calcium Sandoz Forte:

•    Jeśli u pacjenta występuje choroba nerek, lek należy przyjmować tylko po konsultacji z lekarzem, szczególnie w przypadku przyjmowania leków zawierających glin.

•    Nie należy stosować leków zawierających witaminę D jednocześnie z lekiem Calcium Sandoz Forte bez zaleceń lekarza.

Stosowanie leku Calcium Sandoz Forte z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są

wydawane bez recepty, ponieważ wapń może wchodzić w interakcje z innymi lekami, które są

przyjmowane w tym samym czasie.

•    Jeśli pacjent przyjmuje lub ostatnio przyjmował glikozydy nasercowe, tiazydowe leki moczopędne lub kortykosteroidy należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Jeśli pacjent stosuje doustne bisfosfoniany lub fluorek sodu, lek Calcium Sandoz Forte powinien przyjmować przynajmniej 3 godziny po zażyciu tych leków,

•    Jeśli pacjent przyjmuje jeden z grupy antybiotyków nazywanych tetracyklinami, lek Calcium Sandoz Forte powinien stosować przynajmniej 2 godziny po lub 4 do 6 godzin przed zastosowaniem tetracykliny.

Stosowanie leku Calcium Sandoz Forte z jedzeniem i piciem

Leku Calcium Sandoz Forte nie należy zażywać w ciągu 2 godzin od spożycia produktów bogatych w

kwas szczawiowy i fitynowy, takich jak: szpinak, rabarbar i pełne ziarna zbóż.

Ciąża i karmienie piersią

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub kanni piersią, powinna poradzić lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Calcium Sandoz Forte.

•    Calcium Sandoz Forte można stosować w okresie ciąż}' i karmienia piersią w przypadku gdy występuje niedobór wapnia. Zalecana dobowa dawka wapnia (włączając żywność i suplementy) dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią wynosi 1000-1300 mg. W okresie ciąży i karmienia piersią dobowa dawka wapnia nie powinna być większa niż 1500 mg.

•    Wapń przenika do mleka kobiecego, ale nie powoduje to żadnych działań niepożądanych u karmionego piersią dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

•    Lek Calcium Sandoz Forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Calcium Sandoz Forte:

•    Calcium Sandoz Forte może być stosowany u pacjentów z cukrzycą(l tabletka musująca 500 mg zawiera 0,002 jednostki chlebowej).

•    Pacjenci, którzy muszą kontrolować zawartość sodu w diecie powinni zasięgnąć opinii lekarza przed zastosowaniem leku Calcium Sandoz Forte. Każda tabletka Calcium Sandoz Forte zawiera 68,45 mg sodu.

•    Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów', pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

•    Calcium Sandoz Forte zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CALCIUM SANDOZ FORTE

Tak jak w przypadku innych leków, należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami, aby upewnić się, że lek Calcium Sandoz Forte jest stosowany właściwie.

Dzieci: jedna tabletka musująca (jedna dawka) raz lub dwa razy na dobę (co odpowiada 500-1000 mg wapnia)

Dorośli: jedna tabletka musująca (jedna dawka) raz, dwa lub trzy razy na dobę (co odpowiada 500-1500 mgwapnia)

Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody (około 200 ml) i wypić bezpośrednio po rozpuszczeniu. Tabletki nie należy połykać ani żuć.

Lek Calcium-Sandoz Forte można przyjmować z posiłkem lub między posiłkami (patrz punkt: „Stosowanie leku Calcium Sandoz Forte zjedzeniem i piciem”).

Jak długo należy stosować lek Calcium Sandoz Forte

Lek Calcium Sandoz Forte w zalecanych dawkach można stosować tak długo, jak to zostało zalecone przez lekarza. Ponieważ lek Calcium Sandoz Forte jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu niedoborów wapnia i jest stosowany jednocześnie z innymi preparatami w celu leczenia i zapobiegania osteoporozie (osłabienie kości), najprawdopodobniej leczenie będzie długotrwałe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Sandoz Forte :

Objawami przedawkowania Calcium Sandoz Forte mogą być: nudności, wymioty, pragnienie lub zaparcia. W przypadku podejrzenia przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Calcium Sandoz Forte:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Calcium Sandoz Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

•    Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób):

-    ciężkie reakcje alergiczne, takie jak: obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, co może powodować trudności w przełykaniu.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów alergicznych, należy PRZERWAĆ stosowanie leku Calcium Sandoz Forte i natychmiast zgłosić się do lekarza.

•    Rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż ul na 1000 osób):

-    nudności, biegunka, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, wymioty, świąd, zaczerwienienie i (lub) pieczenie skóry.

•    Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż u 1 na 100 osób)

-    zwiększona zawartość wapnia we krwi (hiperkalcemia) lub zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CALCIUM SANDOZ FORTE

*    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Termin ważności:

Nie stosować leku Calcium Sandoz Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie po skrócie „Exp”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca

•    Warunki przechowywania:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami} których sięjuż nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Calcium Sandoz Forte

Substancjami czynnymi leku są wapnia laktoglukonian i wapnia węglan.

•    Jedna tabletka 500 mg zawiera: 1132 mg wapnia laktoglukonianu i 875 mg wapnia węglanu (co odpowiada 500 mg wapnia).

•    Inne składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, aromat pomarańczowy (zawiera: olejek pomarańczowy, maltodekstrynę, gumę arabską, sorbitol (B420), dekstrozę), aspartam (E951), makrogol 6000 i sodu wodorowęglan.

Jak wygląda lek Calcium Sandoz Forte i co zawiera opakowanie

Tabletka musująca jest biała, okrągła o charakterystycznym pomarańczowym zapachu.

Lek Calcium Sandoz Forte jest dostępny w opakowaniach zawierających 20 tabletek musujących.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium Niemcy

Wytwórcy:

Novartis Consumer Health GmbH Famar France

Zielstattstrasse 40


81379 Monachium Niemcy


1 Avenue du Champ de Mars 45072 Orléans

Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Belgia:

Cypr:

Republika Czeska: Dania:

Finlandia:

Francja:

Niemcy:

Węgry:

Islandia:

Włochy:

Holandia:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Słowacja:

Słowenia:

Hiszpania:

Szwecja:


Calcium "Sandoz" forte - Brausetabletten

Sandoz Calcium, bruistabletten

Calcium-Sandoz Forte 500mg Effervescent Tablets

CALCIUM-SANDOZ® FORTE 500mg

Calcium-Sandoz, brusetabletter

Calcium-Sandoz 500mg poretabletti

CALCIUM SANDOZ 500mg, comprimes effervescents

Calcium-Sandoz® forte 500mg

Calcium-Sandoz pezsgòtabletta

Calcium-Sandoz, freyóitóflur

CALCIUM-SANDOZ 500mg compresse effervescenti Sandoz Calcium forte, bruistabletten Calcium-Sandoz® 500mg brusetabletter CALCIUM-SANDOZ Forte CALCIUM-SANDOZ® FORTE CALCIUM-SANDOZ® Forte 500 mg Calcium-Sandoz forte

Calcium Sandoz Forte 500 mg comprimidos efervescentes Calcium-Sandoz 500 mg, brustabletter

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Bokserska 66, Warszawa

Tel. (022) 375 75 75

Bata zatwierdzenia ulotki:

-Oí- 1 5

6

Calcium-Sandoz Forte

Charakterystyka Calcium-sandoz forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CALCIUM-SANDOZ Forte, 500 mg, tabletki musujące

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka musująca zawiera:

1132 mg wapnia laktoglukonianu i 875 mg wapnia węglanu (co odpowiada 500 mg lub 12,5 mmol jonów wapnia).

Substancje pomocnicze: 1662 mg kwasu cytrynowego bezwodnego (granulat), 30 mg aspartamu (E951), 250 mg sodu wodorowęglanu, 30 mg aromatu pomarańczowego (zawiera: sorbitol (E420) i dekstrozę).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka musująca

Biała, okrągła, płaska, o fazowanej krawędzi tabletka musująca o pomarańczowym zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

-    Zapobieganie niedoborom wapnia i ich leczenie

-    Suplementacja wapnia - wspomagąjąco w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy

-    W krzywicy i osteomalacji jako uzupełnienie terapii witaminąD3

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli: 500 - 1500 mg na dobę Dzieci: 500 - 1000 mg na dobę

Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody (około 200 ml) i wypić bezpośrednio po rozpuszczeniu. Calcium Sandoz Forte, tabletki musujące mogą być przyjmowane z posiłkiem lub bez posiłku.

4.3.    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu

-    Choroby i (lub) schorzenia powodujące hiperkalcemię i (lub) zwiększenie wydalania wapnia z moczem

-    Zwapnienie nerek, kamica nerkowa

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z nieznacznym zwiększeniem wydalania wapnia w moczu (większym niż 300 mg/24 godziny lub 7,5 mmol/24 godziny), lub kamicą dróg moczowych w wywiadzie, wymagane jest monitorowanie wydalania wapnia z moczem. Jeśli okaże się to konieczne, należy zmniejszyć dawkę wapnia lub zaprzestać jego stosowania. Pacjentom ze skłonnością do tworzenia się kamieni w drogach moczowych zaleca się przyjmowanie większej ilości płynów.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, sole wapnia powinny być przyjmowane pod kontrolą lekarza i należy monitorować stężenie wapnia i fosforanów w surowicy krwi.

W okresie leczenia dużymi dawkami, a szczególnie podczas jednoczesnego leczenia witaminąD istnieje ryzyko wystąpienia hiperkalcemii z następowym zaburzeniem czynności nerek. U tych pacjentów zaleca się kontrolę stężenia wapnia w surowicy oraz monitorowanie czynności nerek.

Z danych literaturowych wynika, że możliwe jest zwiększenie wchłaniania glinu z solami cytrynianowymi. Calcium Sandoz Forte, tabletki musujące (zawierające kwas cytrynowy) należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, szczególnie, gdy otrzymują oni również preparaty zawierające glin.

Każda tabletka musująca Calcium Sandoz Forte zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny w ilości równoważnej 15 mg/dawkę i może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Każda tabletka Calcium Sandoz Forte 500 mg zawiera 2,976 mmol (równoważne 68,45 mg) sodu. Calcium Sandoz Forte, tabletki musujące należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Informacja dla pacjentów z cukrzyca:

Jedna tabletka musująca zawiera 0,002 jednostki chlebowe, dlatego produkt może być stosowany u pacjentów z cukrzycą.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia z moczem, Z powodu ryzyka wystąpienia hiperkalcemii, stężenie wapnia w surowicy powinno być regularnie monitorowane w przypadku równoczesnego stosowania tiazydowych leków moczopędnych.

Kortykosteroidy stosowane ogólnie zmniejsząjąwchłanianie wapnia. Podczas jednoczesnego stosowania może być konieczne zwiększenie dawki Calcium Sandoz Forte.

Tetracykliny podawane jednocześnie z preparatami zawierającymi wapń mogą być niezbyt dobrze wchłaniane. Dlatego preparaty zawierające tetracykliny powinny być podawane przynajmniej dwie godziny przed lub cztery do sześciu godzin po doustnym zażyciu wapnia.

Hiperkalcemia spowodowana leczeniem preparatami zawierającymi wapń może powodować zwiększenie toksyczności glikozydów nasercowych. Pacjentów należy monitorować uwzględniając wyniki elektrokardiogramu (EKG) oraz stężenie wapnia w surowicy.

W przypadku jednoczesnego zażywania bisfosfonianów lub fluorku sodu preparaty te powinny być przyjmowane przynajmniej trzy godziny przed zażyciem preparatu Calcium Sandoz Forte, ponieważ żołądkowo-jelitowe wchłanianie zarówno bisfosfonianów, jak i fluorku sodu może być zmniejszone.

Kwas szczawiowy (zawarty w szpinaku i rabarbarze) i kwas fitynowy (zawarty w pełnych ziarnach zbóż) mogą hamować wchłanianie wapnia poprzez formowanie nierozpuszczalnych związków z jonami wapnia. Pacjenci nie powinni przyjmować preparatów zawierających wapń w ciągu dwóch godzin od spożycia produktów bogatych w kwas szczawiowy i kwas fitynowy,

4.6. Ciąża i laktacja

Zalecana dobowa dawka wapnia (włączając żywność i suplementy) dla kobiet w prawidłowo przebiegającej ciąży i laktacji wynosi 1000-1300 mg.

W okresie ciąży dawka dobowa wapnia nie powinna być większa niż 1500 mg. Znacząca ilość przyjmowanego wapnia jest wydzielana do mleka kobiecego podczas laktacji, co nie powoduje żadnych działań niepożądanych u noworodka.

Podczas ciąży i w okresie laktacji Calcium Sandoz Forte, tabletki musujące może być stosowany w przypadku niedoboru wapnia.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Preparat Calcium Sandoz Forte nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane są wymienione poniżej z uwzględnieniem klasyfikacji narządów i układów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest zdefiniowana jako: niezbyt cząsto (>1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000) lub bardzo rzadko (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: nadwrażliwość z objawami, takimi jak wysypka, świąd, pokrzywka

Bardzo rzadko: zgłaszano pojedyncze przypadki uogólnionych reakcji alergicznych (reakcje anafdaktyczne, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Niezbyt często: hiperkalcemia, zwiększenie wydalania wapnia w moczu Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: wzdęcia, zaparcia, biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha

4.9.    Przedawkowanie

Przedawkowanie prowadzi do hiperkalcemii i zwiększenia wydalania wapnia w moczu. Objawy hiperkalcemii mogą obejmować: nudności, wymioty, pragnienie, wzmożone pragnienie, wielomocz, odwodnienie i zaparcia. Długotrwałe przedawkowanie prowadzące do hiperkalcemii może powodować zwapnienie naczyń krwionośnych i narządów wewnętrznych.

Supłementacja wapnia w ilościach większych niż 2000 mg/dobę przez kilka miesięcy Sianowi wartość progową i może być przyczyną zatrucia.

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

W przypadku zatrucia należy natychmiast przerwać leczenie i uzupełnić niedobór płynów.

W przypadku długotrwałego przedawkowania z hiperkalcemią należy w pierwszym okresie zastosować nawodnienie roztworem soli. Następnie można zastosować diuretyki pętlowe (np. furosemid), aby zwiększyć wydalanie wapnia i zapobiec zwiększeniu objętości płynów. Należy jednak unikać podawania tiazydowych leków moczopędnych.

U pacjentów z niewydolnością nerek nawodnienie jest nieskuteczne i pacjenci tacy powinni zostać poddani dializom. W przypadku utrzymującej się hiperkalcemii należy wykluczyć czynniki predysponujące np. hiperwitaminoza witaminy A lub D, pierwotna nadczynność przytarczyc, nowotwory, niewydolność nerek lub unieruchomienie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Związki mineralne

KodATC: Wapnia węglan (A 12 AA 04), wapnia laktoglukonian (A 12 AA 06)

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, niezbędnym do budowania kości oraz utrzymania równowagi elektrolitowej w organizmie i właściwego funkcjonowania wielu mechanizmów regulacyjnych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Preparat Calcium Sandoz Forte zawiera dwie sole wapnia: wapnia węglan i wapnia laktoglukonian, które łatwo rozpuszczają się w wodzie tworząc aktywną zjonizowanąformę łatwo przyswajalnego wapnia.

Wchłanianie:

25-50% zażytej dawki wapnia jest wchłaniane w przeważającej mierze w górnym odcinku jelita cienkiego i dostarczane do puli wapnia krążącego w organizmie.

Dystrybucja i metabolizm:

Kości i zęby zawierają około 99% wapnia znajdującego się w organizmie. Pozostały 1% zawarty jest w wewnątrz- i pozakomórkowych płynach. Około 50% wapnia znajdującego się w surowicy występuje w fizjologicznie aktywnej formie jonowej w tym około 5% jest kompleksowane przez cytryniany, fosforany lub inne aniony. Pozostałe 45% wapnia znajdującego się w surowicy jest związane z białkami, głównie z albuminami.

Wydalanie:

Wapń jest wydalany z moczem, kałem i potem. Wydalanie nerkowe zależy od przesączania kłębuszkowego i wchłaniania zwrotnego w kanalikach nerkowych,

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania poza informacjami zamieszczonymi w innych częściach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny (granulat)

Aromat pomarańczowy (zawiera: olejek pomarańczowy, maltodekstrynę, gumę arabską, sorbitol (E420), dekstrozę)

Aspartam (E951)

Makrogol 6000 Sodu wodorowęglan

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki musujące umieszczone są w polipropylenowej tubie zawierającej 10 lub 20 tabletek zamkniętej polietylenowym korkiem, w którym znajduje się środek pochłaniający wilgoć. Tuba jest umieszczona w tekturowym pudełku zawierającym 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 i 600 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium

Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Certyfikat Rejestracyjny Nr 2765/Z Świadectwo Rejestracji Nr R/2522 Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Nr R/2522

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 25 stycznia 1993 r.

Data przedłużenia pozwolenia: 14 czerwca 1999 r., 16 czerwca 2005 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

¿m


-Oh 15


6

Calcium-Sandoz Forte