+ iMeds.pl

Calcium sandoz + vitamin c 260 mg Ca2+ + 1000 mgUlotka Calcium sandoz + vitamin c

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Calcium Sandoz + Vitamin C

260 mg jonów wapnia + 1000 mg witaminy C, tabletki musujące

Calcii glubionas + Calcii carbonas + Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

- Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calcium Sandoz + Vitamin C i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Sandoz + Vitamin C

3.    Jak stosować lek Calcium Sandoz + Vitamin C

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calcium Sandoz + Vitamin C

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Sandoz + Vitamin C i w jakim celu się go stosuje

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, wpływającym na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu koniecznej dla jego właściwego funkcjonowania. Wapń stanowi istotny składnik tkanki kostnej i jest niezbędny do jej prawidłowego rozwoju, jak również dla sprawnego działania układu nerwowego, mięśni, serca, a także prawidłowego krzepnięcia krwi. Wapń pośredniczy również w działaniu hormonów, przez zmniejszenie przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych działa przeciwobrzękowo i przeciwwysiękowo.

Kwas askorbowy (witamina C) należy do grupy witamin rozpuszczalnych w wodzie i odgrywa ważną rolę w procesach biologicznych. Bierze udział w procesach utleniania i redukcji, jest niezbędny do wytwarzania kolagenu, tkanki chrzęstnej, zębiny, elastyny, odbudowy tkanek i detoksykacji organizmu. Duże dawki witaminy C (do 1 g na dobę) są skuteczne w profilaktyce i leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych.

Niedobory wapnia i kwasu askorbowego mogą być skutkiem niewłaściwego odżywiania się lub zwiększonego zapotrzebowania przez organizm (patrz: Wskazania).

Wskazania

■    Zwiększone zapotrzebowanie na wapń i witaminę C:

-    w okresie spadku odporności organizmu,

-    w przebiegu chorób zakaźnych,

-    w okresie rekonwalescencji.

■    Leczenie następstw niedoborów wapnia i witaminy C.

■    Wspomagaj ąco w leczeniu przeziębień i grypy.

■    U osób palących papierosy.

Kiedy nie stosować leku Calcium Sandoz + Vitamin C

■ jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

■ jeśli u pacjenta stwierdzono choroby i (lub) schorzenia powodujące zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemię) i (lub) zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciurię).

■    jeśli pacjent ma zwapnienie nerek lub kamicę nerkową.

■    jeśli u pacjenta stwierdzono niedokrwistość syderoblastyczną, hemochromatozę (choroba polegająca na nadmiernym wchłanianiu żelaza z pożywienia, z możliwością uszkodzenia narządów wewnętrznych), wrodzony niedobór enzymu dehydrogenazy-glukozo-6-fosforanowej w krwinkach czerwonych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą przyjmować lek Calcium Sandoz + Vitamin C tylko pod kontrolą lekarza. Lekarz zaleci kontrolowanie stężenia wapnia i fosforanów we krwi.

Jeśli pacjent przyjmuje duże dawki wapnia, a zwłaszcza jeśli jednocześnie przyjmuje leki zawierające witaminę D, powinien kontrolować stężenie wapnia we krwi oraz czynność nerek ze względu na możliwość hiperkalcemii (zwiększonego ponad normę stężenia wapnia we krwi) i ryzyko zaburzeń czynności nerek.

W przypadku łagodnej hiperkalciurii (zbyt dużo wapnia w moczu lub gdy w przeszłości dochodziło do powstawania kamieni w drogach moczowych, należy kontrolować ilość wapnia wydalanego w moczu oraz zaleca się zwiększenie ilości przyjmowanych płynów. W razie potrzeby dawkę leku można zmniejszyć lub przerwać jego stosowanie.

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek nie powinni stosować więcej niż 50 do 100 mg kwasu askorbowego (witaminy C) na dobę ze względu na ryzyko odkładania się złogów szczawianów w nerkach.

Osoby, u których stwierdzono zwiększone wydalanie szczawianów w moczu, powinny zachować ostrożność podczas stosowania tego leku.

Niewskazane jest przyjmowanie witaminy C w czasie radio- i (lub) chemioterapii.

Dawka dobowa kwasu askorbowego (witaminy C) powyżej 1 g może fałszować wyniki analiz krwi i moczu opartych na reakcjach utleniania i redukcji.

Calcium Sandoz + Vitamin C zawiera kwas cytrynowy, dlatego leku nie powinni stosować pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, szczególnie, gdy otrzymują oni leki zawierające glin.

Pacjenci z cukrzycą powinni wziąć pod uwagę, że jedna tabletka Calcium Sandoz + Vitamin C zawiera 2,0 g cukru.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy przed przyjęciem leku poinformować o tym lekarza.

Pacjenci wymagający stosowania diety ubogosodowej muszą wziąć pod uwagę, że 1 tabletka musująca leku Calcium Sandoz + Vitamin C zawiera 0,27 g sodu.

Calcium Sandoz + Vitamin C a inne leki

Wapń

■    Podczas stosowania leku Calcium Sandoz + Vitamin C należy unikać przyjmowania dawek witaminy D i jej pochodnych powyżej 400 j.m. na dobę, jeśli lekarz nie zaleci inaczej.

■    Wapń może zmniejszać wchłanianie niektórych leków (estramustyny [leku niszczącego komórki nowotworowe], etydronianu [leku stosowanego w chorobach kości], fenytoiny [leku

przeciwpadaczkowego], leków przeciwbakteryjnych z grupy chinolonów lub leków zawierających fluor). W takich przypadkach należy zachować co najmniej 3-godzinną przerwę między przyjęciem Calcium Sandoz + Vitamin C i wymienionych leków.

■    Wapń może zmniejszać wchłanianie jednocześnie stosowanych tetracyklin (pewien rodzaj antybiotyków). Dlatego tetracykliny należy podawać co najmniej 2 godziny przed lub od 4 do 6 godzin po przyjęciu leku Calcium Sandoz + Vitamin C.

■    Ilość wapnia wchłoniętego z przewodu pokarmowego może się zmniejszyć, gdy równocześnie spożywamy niektóre pokarmy, np. szpinak, rabarbar, otręby i produkty zbożowe.

■    Wapń w dawkach powyżej 1000 mg stosowany razem z witaminą D lub z jej pochodnymi może osłabić działanie podawanego równocześnie werapamilu i innych antagonistów kanałów wapniowych (leków stosowanych w leczeniu niemiarowej pracy serca, bólu w klatce piersiowej lub wysokiego ciśnienia tętniczego krwi).

■    U pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy (leki nasercowe) doustne podanie dużych dawek wapnia może zwiększyć ryzyko niemiarowej pracy serca.

■    Niektóre leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia, co może prowadzić do hipercalcemii.

■ Jeśli pacjent otrzymuje kortykosteroidy o działaniu ogólnym, może być konieczne zwiększenie dawki wapnia. Należy poradzić się lekarza.

■    Nie należy stosować kwasu askorbowego w dużych dawkach (>200 mg) jednocześnie z deferoksaminą (lekiem stosowanym w przedawkowaniu żelaza).

■    Wapń może zmniejszać wchłanianie z przewodu pokarmowego jednocześnie stosowanych bisfosfonianów (leków stosowanych w leczeniu osteoporozy) i fluorku sodu. Dlatego doustne bisfosfoniany należy przyjmować co najmniej 3 godziny bez przyjęciem wapnia.

Kwas askorbowy (witamina C)

■    Nie należy stosować witaminy C z lekami zobojętniającymi oraz produktami leczniczymi zawierającymi sole żelaza i (lub) miedzi.

■ Witamina C w dawce powyżej 1 g na dobę może zmniejszać skuteczność trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, nasilać działanie i toksyczność doustnych leków przeciwzakrzepowych oraz sulfonamidów, zwiększać stężenie w surowicy krwi jednocześnie stosowanych estrogenów.

Ze względu na zawartość kwasu cytrynowego, leku Calcium Sandoz + Vitamin C nie powinni stosować pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, szczególnie gdy przyjmują leki zawierające glin.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Calcium Sandoz + Vitamin C może być przyjmowany w okresie ciąży lub karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Calcium Sandoz + Vitamin C nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Calcium Sandoz + Vitamin C

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano ww ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 7 lat: 1 tabletka musująca raz na dobę.

Dzieci w wieku od 3 do 7 lat: lA tabletki musującej raz na dobę.

Niemowlęta: zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Calcium Sandoz + Vitamin C

Przedawkowanie może spowodować zwiększone stężenie wapnia we krwi i w moczu z takimi objawami, jak nudności, wymioty, nadmierne pragnienie, zwiększone wydalanie moczu, odwodnienie i zaparcie. Długotrwałe przyjmowanie większych niż zalecane dawki leku może spowodować zwapnienie naczyń krwionośnych i narządów wewnętrznych.

Duże dawki witaminy C mogą spowodować biegunkę (tzw. biegunkę osmotyczną) i związane z nią objawy.

Przedawkowanie witaminy C może sprzyjać nadmiernemu obciążeniu żelazem u pacjentów z chorobami związanymi z przechowywaniem żelaza (tj. niedokrwistość syderoblastyczna, hemochromatoza) i może powodować hemodializę u pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

W razie przypadkowego przedawkowania leku w okresie przyjmowania dużych dawek witaminy D należy pić dużo wody i porozumieć się z lekarzem.

Pominięcie dawki leku Calcium Sandoz + Vitamin C

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych:

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): zwiększenie stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększenie wydalania wapnia w moczu (hiperkalciuria)

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, świąd, pokrzywka), wzdęcia, zaparcie, biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): pojedyncze przypadki uogólnionych reakcji alergicznych (reakcja anafilaktyczna, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy).

Częstość nieznana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych): kamica moczowa (powstawanie kamieni w drogach moczowych po przedłużonym leczeniu dużymi dawkami wapnia i witaminy C)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Tubę przechowywać szczelnie zamkniętą.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Należy się upewnić, że pojemnik został właściwie zamknięty po wyjęciu z niego każdej tabletki musującej.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Calcium Sandoz + Vitamin C

Substancjami czynnymi są: wapnia laktoglukonian, wapnia węglan oraz kwas askorbowy.

Jedna tabletka musująca zawiera: 1,0 g wapnia laktoglukonianu + 0,327 g wapnia węglanu (w sumie równoważne 260 mg lub 6,5 mmola wapnia zjonizowanego) i 1,0 g kwasu askorbowego.

Pozostałe składniki to: sacharyna sodowa, makrogol 4000, sacharoza, sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, beta-karoten, aromat gorzki (Grade PO 430/02), aromat cytrynowy (Grade 987.323 PO5.51).

Jak wygląda lek Calcium Sandoz + Vitamin C i co zawiera opakowanie

Żółtawe, nakrapiane pomarańczowo, okrągłe, płaskie tabletki umieszczone w polipropylenowej tubie z polietylenowym korkiem, w którym znajduje się środek pochłaniający wilgoć.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek musujących.

Podmiot odpowiedzialny:

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca/Importer

Famar France

1, Avenue du Champ de Mars 45 072 Orléans Cedex 02 Francja

Famar Orleans

5, Avenue de Concyr

45 071, Orléans La Source Cedex 02

Francja

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Lek S.A. ul. Podlipie 16 95-010 Stryków

Salutas Pharma GmbH Dieselstr. 5 70839 Gerlingen,

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. (22) 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

<Logo Sandoz>

6 UR.DZL.ZLN. 4020.0555.2013

Calcium Sandoz + Vitamin C

Charakterystyka Calcium sandoz + vitamin c

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcium Sandoz + Vitamin C, 260 mg jonów wapnia + 1000 mg witaminy C, tabletki musujące

Calcii glubionas + Calcii carbonas + Acidum ascorbicum

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka musująca (o smaku pomarańczowym) zawiera:

Wapnia laktoglukonian 1,0 g Węglan wapnia    0,327 g


Substancje czynne:

Kwas askorbowy (witamina C) 1,0 g.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka musująca.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

■    Zwiększone zapotrzebowanie na wapń i witaminę C:

-    w okresie spadku odporności organizmu,

-    w przebiegu chorób infekcyjnych,

-    w okresie rekonwalescencji.

■    Leczenie następstw niedoborów wapnia i witaminy C.

■    Wspomagaj ąco w leczeniu przeziębień i grypy.

■    U osób palących papierosy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 7 lat: 1 tabletka musująca raz na dobę.

Dzieci w wieku od 3 do 7 lat: 0,5 tabletki musującej raz na dobę.

Niemowlęta: zgodnie z zaleceniami lekarza.

Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody.

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

■    Choroby i (lub) schorzenia powodujące hiperkalcemię i (lub) hiperkalciurię.

■    Zwapnienie nerek, kamica nerkowa.

■    Niedokrwistość syderoblastyczna, hemochromatoza, wrodzony deficyt krwinkowej dehydrogenazy-G-6-P.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z łagodną hiperkalciurią (przekraczającą 300 mg/24 godz. lub 7,5 mmol/24 godz.) lub kamicą dróg moczowych w wywiadzie wymagane jest monitorowanie stężenia wapnia wydalanego z moczem. Jeśli okaże się to konieczne, należy zmniejszyć dawkę produktu leczniczego lub zaprzestać

jego stosowania. Pacjentom ze skłonnością do tworzenia się kamieni w drogach moczowych zaleca się przyjmowanie większej ilości płynów.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek sole wapnia należy stosować pod kontrolą lekarza i zaleca się kontrolowanie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy.

Podczas stosowania dużych dawek, a zwłaszcza podczas jednoczesnego leczenia witaminą D, istnieje ryzyko hiperkalcemii z następowymi zaburzeniami czynności nerek. U tych pacjentów należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy i monitorować czynność nerek.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek nie należy przekraczać dawki dobowej 50 do 100 mg kwasu askorbowego ze względu na ryzyko odkładania się złogów szczawianów w nerkach.

Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów ze zwiększonym wydalaniem szczawianów w moczu.

Niewskazane jest podawanie witaminy C pacjentom w czasie radio- i (lub) chemioterapii.

W trakcie leczenia produktem Calcium Sandoz + Vitamin C zaleca się unikanie przyjmowania witaminy D lub jej pochodnych w dawkach powyżej 400 j.m. na dobę, jeśli nie jest to specjalnie wskazane.

Calcium Sandoz + Vitamin C zawiera kwas cytrynowy. Ponieważ istnieją doniesienia, że zwiększa on wchłanianie glinu, a tym samym zwiększa toksyczne działanie tego pierwiastka na organizm, produktu leczniczego nie należy bezwzględnie stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, szczególnie, gdy otrzymują oni leki zawierające glin.

U chorych na cukrzycę należy wziąć pod uwagę, że jedna tabletka musująca Calcium Sandoz + Vitamin C zawiera 2 g cukru, a w przypadku pacjentów wymagających stosowania diety ubogosodowej - to, że w jednej tabletce musującej znajduje się 0,27 g sodu.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego, ze względu na zawartość w nim sacharozy.

Produkt Calcium Sandoz + Vitamin C powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Z powodu możliwości tworzenia niewchłanialnych kompleksów, Calcium Sandoz + Vitamin C może zmniejszać wchłanianie estramustyny, etydronianu i prawdopodobnie innych bisfosfonianów, fenytoiny, chinolonów lub produktów zawierających fluor. Gdy konieczne jest ich równoczesne stosowanie, należy zachować co najmniej 3 godzinny odstęp między przyjęciem Calcium Sandoz + Witamin C i wymienionych leków.

Wapń może zmniejszać wchłanianie jednocześnie stosowanych tetracyklin. Dlatego produkty lecznicze zawierające tetracykliny należy podawać co najmniej 2 godziny przed lub od 4 do 6 godzin po doustnym podaniu wapnia.

Wapń podawany w dawkach powyżej 1000 mg razem z witaminą D lub z jej pochodnymi może osłabić działanie podawanego równocześnie werapamilu i prawdopodobnie innych antagonistów kanałów wapniowych.

Toksyczne działanie glikozydów naparstnicy może się zwiększyć na skutek hiperkalcemii wynikającej z leczenia preparatami wapnia. U pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy doustne podanie dużych dawek wapnia może zwiększyć ryzyko niemiarowości pracy serca. Należy monitorować zapis

EKG i stężenie wapnia w surowicy.

Diuretyki tiazydowe zmniejszają nerkowe wydalanie wapnia. Ze względu na zwiększone ryzyko hiperkalcemii podczas ich jednoczesnego stosowania z produktem Calcium Sandoz + Vitamin C należy systematycznie kontrolować stężenie wapnia w surowicy.

Dawka dobowa kwasu askorbowego powyżej 1 g może fałszować wyniki analiz we krwi i w moczu (np. oznaczenie glukozy), opartych na reakcjach utleniania i redukcji.

Jednoczesne stosowanie kwasu askorbowego i leków zobojętniających zawierających glin może spowodować wchłanianie glinu.

Nie należy stosować witaminy C razem z lekami zobojętniającymi oraz produktami zawierającymi sole żelaza i (lub) miedzi.

Kwas askorbowy zwiększa dostępność żelaza do reakcji chelatacji. Nie należy stosować kwasu askorbowego w dużych dawkach (>200 mg) jednocześnie z deferoksaminą.

Witamina C w dawce powyżej 1 g na dobę może zmniejszać skuteczność trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, nasilać działanie i toksyczność doustnych leków przeciwzakrzepowych oraz sulfonamidów, zwiększać stężenie w surowicy jednocześnie stosowanych estrogenów.

Kortykosteroidy stosowane ogólnie zmniejszają wchłanianie wapnia. Podczas jednoczesnego stosowania może być konieczne zwiększenie dawki wapnia.

Jednoczesne podawane preparatów wapnia i doustnych bisfosfonianów lub fluorku sodu może zmniejszać wchłanianie bisfosfonianów i fluorku sodu z przewodu pokarmowego. Dlatego doustne bisfosfoniany należy przyjmować co najmniej 3 godziny bez przyjęciem wapnia.

Kwas szczawiowy (zawarty w szpinaku i rabarbarze) oraz kwas fitynowy (zawarty w ziarnach zbóż) mogą hamować wchłanianie wapnia przez tworzenie nierozpuszczalnych związków z jonami wapnia. Pacjenci nie powinny przyjmować preparatów wapnia w ciągu 2 godzin od spożycia produktów bogatych w kwas szczawiowy i kwas fitynowy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wapń można stosować w okresie ciąży w przypadku niedoboru tego pierwiastka. Jeśli jednak pacjentka rozpoczyna przyjmowanie wapnia w trzecim trymestrze ciąży, jego dawka dobowa nie powinna być większa niż 1500 mg.

U kobiet w ciąży należy unikać przedawkowania wapnia ze względu na możliwość niepożądanego wpływu utrzymującej się hiperkalcemii na rozwijający się płód.

Nie zaleca się stosowania dużych dawek kwasu askorbowego u kobiet w ciąży ze względu na możliwość wystąpienia objawów jego niedoboru u noworodków i niemowląt.

Karmienie piersią

Wapń i kwas askorbowy mogą być stosowane w okresie karmienia piersią. Obie substancje przenikają do mleka kobiecego. Stężenie, jakie wapń osiąga w pokarmie nie wywołuje działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Calcium Sandoz + Vitamin C nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Produkt leczniczy może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym wysypkę, świąd, pokrzywkę i ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, włącznie z reakcją anafilaktyczną, obrzękiem twarzy i obrzękiem naczynioruchowym. Niezbyt często notowano hiperkalcemię i hiperkalciurię, a rzadko zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności, biegunka, ból brzucha, zaparcie, wzdęcia i wymioty. Ponadto stwierdzano przypadki kamieni moczowych.

Niżej wymieniono działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości. Częstości zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10), często ((>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do 1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) lub częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia immunologiczne Rzadko: reakcje nadwrażliwości

Bardzo rzadko: pojedyncze przypadki uogólnionych reakcji alergicznych (reakcja anafilaktyczna, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: hiperkalcemia, hiperkalciuria

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: wzdęcia, zaparcie, biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: kamica moczowa (powstawanie kamieni w drogach moczowych po przedłużonym leczeniu dużymi dawkami wapnia i kwasu askorbowego)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka, świąd, pokrzywka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie prowadzi do hiperkalcemii i hiperkalciurii. Objawy hiperkalcemii mogą obejmować: nudności, wymioty, nadmierne pragnienie, wielomocz, odwodnienie i zaparcie. Przewlekłe przedawkowanie w hiperkalcemią może spowodować zwapnienie naczyń krwionośnych i narządów wewnętrznych.

Trwająca kilka miesięcy suplementacja wapnia w ilościach większych niż 2000 mg/dobę stanowi wartość progową dla zatrucia wapniem.

Duże dawki kwasu askorbowego mogą wywołać biegunkę osmotyczną i związane z nią objawy dotyczące jamy brzusznej.

Przedawkowanie kwasu askorbowego może sprzyjać nadmiernemu obciążeniu u pacjentów z chorobami związanymi z przechowywaniem żelaza (tj. niedokrwistość syderoblastyczna, hemochromatoza) i może powodować hemodializę u pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Leczenie przedawkowania

W razie zatrucia należy natychmiast przerwać leczenie i wyrównać niedobór płynów.

Jeśli przedawkowanie wymaga leczenia, pacjenta należy nawodnić, podając w razie konieczności np. dożylnie roztwór soli. Następnie można zastosować diuretyki pętlowe (np. furosemid) w celu zwiększenia wydalania wapnia i zapobiegania zwiększenia objętości płynów. Należy unikać podawania tiazydowych leków moczopędnych.

U pacjentów z niewydolnością nerek nawodnienie jest nieskuteczne, dlatego należy zastosować dializę. W razie utrzymującej się hiperkalcemii należy wykluczyć czynniki predysponujące, np. hiperwitaminozę A lub D, pierwotną nadczynność przytarczyc, nowotwory, niewydolność nerek lub unieruchomienie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa framakoterapeutyczna: preparaty złożone zawierające kwas askorbowy, preparaty złożone zawierające związki wapnia i inne leki.

Kod ATC: A11GB 01, A12AX

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, niezbędnym do utrzymania równowagi elektrolitowej w organizmie i właściwego funkcjonowania wielu mechanizmów regulacyjnych. Niedobór wapnia prowadzi do zaburzeń nerwowo-mięśniowych i demineralizacji kości.

Kwas askorbowy (witamina C) odgrywa ważną rolę w biologicznych procesach oksydo-redukcyjnych oraz w oddychaniu komórkowym. Jest niezbędny również w procesach tworzenia kolagenu, tkanki chrzestnej, zębiny, elastyny, odbudowie tkanek i detoksykacji organizmu.

Stosowanie dużych dawek witaminy C (do 1 g na dobę) okazało się pomocne w profilaktyce i leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych.

Niedobór wapnia i witaminy C może być skutkiem nieprawidłowego sposobu żywienia lub wynikać z różnych przyczyn związanych ze zwiększonym zapotrzebowaniem (patrz punkt 4.1).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Około 30% zjonizowanego wapnia jest wchłaniane z przewodu pokarmowego. Kości i zęby zawierają około 99% wapnia znajdującego się w organizmie. Około 50% wapnia całkowitego w surowicy występuje w formie jonowej, 5% w kompleksach z anionami, a 45% związane jest z białkami. Około 20% wapnia jest wydalane w moczu, a 80% z kałem, w którym znajduje się wapń niewchłonięty i wydzielony do żółci i soku trzustkowego.

Po podaniu doustnym kwas askorbowy ulega natychmiastowemu wchłonięciu, szerokiej dystrybucji do tkanek organizmu i jest wydalany w moczu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych informacji dotyczących oceny bezpieczeństwa poza danymi zawartymi w innych częściach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharyna sodowa Makrogol 4000 Sacharoza

Sodu wodorowęglan Kwas cytrynowy bezwodny Beta-karoten

Aromat gorzki (Grade PO 430/02)

Aromat cytrynowy (Grade 987.323 PO5.51)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Tubę przechowywać szczelnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki musujące Calcium Sandoz + Vitamin C są umieszczone w polipropylenowej tubie z zamknięciem polietylenowym zawierającym środek suszący.

Opakowanie zawiera 10 tabletek musujących.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2524

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 01.02.1993 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:12.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7 UR.DZL.ZLN. 4020.0555.2013

Calcium Sandoz + Vitamin C