+ iMeds.pl

Calcium sandoz + vitamin d3 500 mg + 440 IUUlotka Calcium sandoz + vitamin d3

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Calcium Sandoz + Vitamin D3, 500 mg + 440 IU, tabletki do rozgryzania i żucia

Calcium + Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie miesiąca nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Calcium Sandoz + Vitamin D3 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Sandoz + Vitamin D3

3.    Jak stosować lek Calcium Sandoz + Vitamin D3

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calcium Sandoz + Vitamin D3

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Sandoz + Vitamin D3 i w jakim celu się go stosuje

Lek Calcium Sandoz + Vitamin D3 zawiera substancje czynne - wapń i witaminę D3.

Lek jest suplementem wapnia i witaminy D3.

Lek Calcium Sandoz + Vitamin D3 stosowany jest

-    w celu zapobiegania i leczenia niedoboru wapnia i witaminy D3 u osób w podeszłym wieku;

-    jako uzupełnienie witaminy D i wapnia we wspomagającym leczeniu osteoporozy (kruchości kości).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Sandoz + Vitamin DKiedy nie stosować leku Calcium Sandoz + Vitamin D3

•    jeśli pacjent ma uczulenie na wapń, witaminę D3 lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli pacjent ma duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia).

•    jeśli pacjent wydala w moczu duże ilości wapnia (hiperkalciuria).

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadczynność przytarczyc (hiperparatyroidyzm).

•    jeśli pacjent choruje na raka szpiku kostnego (szpiczak).

•    jeśli pacjent choruje na raka, który dał przerzuty do kości.

•    jeśli pacjent ma ograniczone ruchy kończyn (długotrwałe unieruchomienie), któremu towarzyszy hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono kamicę nerkową.

•    jeśli w nerkach pacjenta stwierdzono obecność złogów wapnia (wapnica nerek).

•    jeśli pacjent przyjmuje za duże ilości witaminy D (hiperwitaminoza D).

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.

•    jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Calcium Sandoz + Vitamin D3 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli którakolwiek z poniższych informacji dotyczy pacjenta:

•    długotrwałe leczenie

Podczas długotrwałego leczenia należy regularnie kontrolować stężenie wapnia we krwi i w moczu oraz badać czynność nerek. Jest to szczególnie ważne u pacjentów ze skłonnością do powstawania kamieni nerkowych. W zależności od wyników badań lekarz może zmniejszyć dawkę leku lub przerwać leczenie. Jeśli pacjent przyjmuje lek dostępny bez recepty, po miesiącu stosowania trzeba skonsultować się z lekarzem.

•    jednoczesne stosowanie glikozydów naparstnicy lub tiazydowych leków moczopędnych z powodu problemów z sercem

W takim wypadku należy systematycznie kontrolować stężenie wapnia we krwi i w moczu oraz badać czynność nerek, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. W zależności od wyników badań lekarz może zmniejszyć dawkę leku lub przerwać leczenie.

•    zaburzenia czynności nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni szczególnie ostrożnie stosować lek Calcium Sandoz + Vitamin D3. Dotyczy to zwłaszcza osób, które przyjmują również leki zawierające glin, gdyż kwas cytrynowy zawarty w leku Calcium Sandoz + Vitamin D3 może zwiększać wchłanianie glinu. Należy sprawdzać stężenie wapnia we krwi i w moczu. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek powinni przyjmować witaminę D w innej postaci niż cholekalcyferol.

•    dodatkowe przyjmowanie preparatów wapnia i witaminy D

W takim wypadku konieczna jest kontrola lekarza, który zaleci częste badanie stężenia wapnia we krwi i w moczu.

•    sarkoidoza (zaburzenie układu odpornościowego, które może dotyczyć wątroby, płuc, skóry lub węzłów chłonnych)

Pacjenci z sarkoidozą powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Calcium Sandoz + Vitamin D3. Istnieje ryzyko zbyt silnego działania leku, a w konsekwencji przedawkowania wapnia. Konieczne jest kontrolowanie stężenia wapnia we krwi i w moczu.

•    unieruchomienie i osteoporoza

W takim wypadku należy zachować szczególną ostrożność, gdyż możliwe jest zwiększenie stężenia wapnia we krwi. Jeśli lek przyjmowany jest z powodu osteoporozy, należy skontrolować stężenie wapnia we krwi przed rozpoczęciem leczenia.

Dzieci i młodzież

Leku Calcium Sandoz + Vitamin D3 nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz wyżej punkt „Kiedy nie stosować leku Calcium Sandoz + Vitamin D3”).

Calcium Sandoz + Vitamin D3 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent jest jednocześnie leczony glikozydami naparstnicy (glikozydy nasercowe pochodzące z naparstnicy), mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca. Dlatego konieczne jest ścisłe monitorowanie stanu pacjenta, w tym badanie EKG i pomiar stężenia wapnia we krwi.

Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie tiazydowe leki moczopędne, należy systematycznie kontrolować stężenie wapnia we krwi, gdyż leki te zmniejszają jego wydalanie w moczu.

Lek Calcium Sandoz + Vitamin D3 może zmniejszyć wchłanianie niektórych jednocześnie przyjmowanych antybiotyków (tzw. tetracyklin) i w ten sposób zmniejszyć również ich skuteczność. Antybiotyk należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 4 do 6 godzin po przyjęciu leku Calcium Sandoz + Vitamin D3.

Również działanie innych leków, takich jak fluorek sodu (stosowany w celu wzmocnienia szkliwa zębów lub leczenia osteoporozy) oraz bisfosfoniany (stosowane w leczeniu osteoporozy), może się

Należy zachować możliwie najdłuższą przerwę między zażyciem leku Calcium Sandoz + Vitamin D3 a przyjęciem kolestyraminy (leku stosowanego w celu zmniejszenia podwyższonego stężenia cholesterolu) lub leków przeczyszczających (takich jak ciekła parafina) ze względu na możliwość zaburzonego wchłaniania witaminy D.

Jednoczesne stosowanie leku Calcium Sandoz + Vitamin D3 i fenytoiny (leku stosowanego w leczeniu padaczki) lub barbituranów (leków nasennych) może spowodować osłabienie działania witaminy D.

Jednoczesne stosowanie leku Calcium Sandoz + Vitamin D3 i glikokortykosteroidów (np. kortyzonu) może spowodować osłabienie działania witaminy D i zmniejszenie stężenia wapnia we krwi.

Przyjmowanie dodatkowych preparatów wapnia i witaminy D wymaga ścisłej kontroli lekarza i systematycznego sprawdzania stężenia wapnia we krwi i w moczu.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku lub strontu. Dlatego leki zawierające żelazo, cynk lub stront należy przyjmować po co najmniej dwóch godzinach od przyjęcia leku zawierającego wapń.

Wapń może osłabiać działanie lewotyroksyny (stosowanej w leczeniu niedoczynności tarczycy). Dlatego lewotyroksynę należy stosować co najmniej 4 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu leku Calcium Sandoz + Vitamin D3.

Działanie antybiotyków chinolonowych może być osłabione przez jednoczesne przyjmowanie wapnia. Antybiotyki tej grupy należy przyjmować 2 godziny przed lub 6 godzin po przyjęciu leku Calcium Sandoz + Vitamin D3.

Calcium Sandoz + Vitamin D3 z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy pamiętać, że kwas szczawiowy (zawarty np. w szpinaku i rabarbarze) oraz kwas fitynowy (znajdujący się np. w produktach pełnoziarnistych) mogą zmniejszyć ilość wapnia wchłanianego w jelicie. Leki zawierające wapń należy przyjmować z zachowaniem 2-godzinej przerwy od spożycia produktów zawierających kwas szczawiowy lub fitynowy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Calcium Sandoz + Vitamin D3 można stosować u kobiet w ciąży z niedoborem wapnia i witaminy D. Dawka dobowa nie może być większa niż jedna tabletka. W okresie ciąży całkowita dobowa ilość wapnia nie powinna być większa niż 1500 mg, a całkowita dobowa ilość witaminy D3 nie powinna być większa niż 600 IU (jednostek międzynarodowych).

Należy unikać długotrwałego przedawkowania wapnia i witaminy D w czasie ciąży ze względu na możliwość uzyskania dużego stężenia wapnia we krwi i niekorzystnego działania na nienarodzone dziecko.

Karmienie piersią

Calcium Sandoz + Vitamin D3 można stosować w czasie karmienia piersią. Zarówno wapń, jak i witamina D3 przenikają do mleka kobiecego, dlatego należy zapytać lekarza, czy dziecko dostaje również inne produkty zawierające witaminę D.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma danych dotyczących wpływu leku Calcium Sandoz + Vitamin D3 na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Wpływ taki jest jednak mało prawdopodobny.

Lek Calcium Sandoz + Vitamin D3 zawiera aspartam (E 951), sorbitol (E 420), izomalt (E 953) i sacharozę

Aspartam jest źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Calcium Sandoz + Vitamin D3

Lek Calcium Sandoz + Vitamin D3 należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przyjmować leku bez zalecenia lekarza dłużej niż przez 1 miesiąc. Jeśli planowane jest leczenie dłuższe, należy skonsultować się z lekarzem (patrz także punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Zalecana dawka to:

Dorośli i osoby w podeszłym wieku przyjmują 1 tabletkę dwa razy na dobę (co odpowiada 1000 mg wapnia i 880 IU [jednostkom międzynarodowym] witaminy D3).

Kobiety w ciąży przyjmują jedną tabletkę raz na dobę (co odpowiada 500 mg wapnia i 440 IU [jednostkom międzynarodowym] witaminy D3). Nie wolno przekraczać dobowej dawki wynoszącej jedną tabletkę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Calcium Sandoz + Vitamin D3 nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz wyżej punkt „Kiedy nie stosować leku Calcium Sandoz + Vitamin D3”).

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletkę należy żuć, a następnie połknąć. Można ją przyjmować o dowolnej porze, niezależnie do posiłków.

Czas trwania leczenia

Lek Calcium Sandoz + Vitamin D3 należy przyjmować przez dłuższy czas. Należy poradzić się w tej sprawie lekarza lub farmaceuty (patrz także punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Sandoz + Vitamin D3

Jeśli istnieje podejrzenie przedawkowania i dostępne jest opakowanie lub jakakolwiek pozostała ilość tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie leku Calcium Sandoz + Vitamin D3 może wywołać następujące objawy: nudności, wymioty, wzmożone pragnienie, zwiększone wydalanie moczu, niedobór płynów w organizmie lub zaparcie, częste oddawanie moczu, uporczywy ból głowy, utrzymujący się brak apetytu, nietypowe odczucie zmęczenia lub osłabienia ze zwiększeniem stężenia wapnia we krwi oraz zaburzeniami czynności nerek.

Pominięcie przyjęcia leku Calcium Sandoz + Vitamin D3

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu tabletki, powinien przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie o tym, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. W taki wypadku należy ją przyjąć o zwykłej porze. Jednak nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Calcium Sandoz + Vitamin D3

Jeśli pacjent planuje przerwanie lub przedwczesne zakończenie leczenia, powinien omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych należy PRZERWAĆ stosowanie leku Calcium Sandoz + Vitamin D3 i natychmiast zgłosić się do lekarza:

Bardzo rzadkie działania niepożądane: mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób:

-    reakcje alergiczne: obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła z nagłymi trudnościami w oddychaniu i silną wysypką

Inne notowane działania niepożądane:

Niezbyt częste działania niepożądane: mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób

-    duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia)

-    duże stężenie wapnia w moczu (hiperkalciuria)

Rzadkie działania niepożądane: mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób

-    nudności

-    wymioty

-    biegunka

-    ból brzucha

-    zaparcie

-    gazy

-    wzdęcie (uczucie rozpierania w brzuchu)

-    wysypka

-    świąd

-    pokrzywka

-    alergia

Bardzo rzadkie działania niepożądane: mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

-    zespół Burnetta, który zazwyczaj występuje po nadmiernym spożyciu wapnia, z takimi objawami, jak: częste oddawanie moczu, uporczywy ból głowy, utrzymujący się brak apetytu, nudności lub wymioty, nietypowe odczucie zmęczenia lub osłabienia ze zwiększeniem stężenia wapnia we krwi oraz zaburzeniami czynności nerek.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zwiększone jest ryzyko dużego stężenia fosforanów we krwi, zwiększonej ilości wapnia w nerkach, a także powstawania kamieni nerkowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych; Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i folii po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Calcium Sandoz + Vitamin D3

-    Substancjami czynnymi są wapń i cholekalcyferol. Każda tabletka zawiera 1250 mg wapnia węglanu (co odpowiada 500 mg wapnia) i 4,4 mg koncentratu cholekalcyferolu (w proszku)

(co odpowiada 11 mikrogramom cholekalcyferolu = 440 IU witaminy D3).

-    Pozostałe składniki to: izomalt (E 953), ksylitol, sorbitol (E 420), kwas cytrynowy bezwodny, sodu diwodorocytrynian, magnezu stearynian, karmeloza sodowa, aromat pomarańczowy “CPB”

i aromat pomarańczowy “CVT” [oba zawierają sorbitol (E 420)], aspartam (E 951), acesulfam potasowy, sodu askorbinian, all-rac-a-tokoferol, skrobia (kukurydziana) modyfikowana, sacharoza, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha i krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Calcium Sandoz + Vitamin D3 i co zawiera opakowanie

Tabletki są okrągłe, białe, o gładkiej powierzchni.

Tabletki dostępne są w blistrach miękkich z papieru laminowanego folią aluminiową.

Opakowania zawierają 10, 30 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Hermes Arzneimittel GmbH Hans-Urmiller-Ring 52 82515 Wolfratshausen, Niemcy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2015 Logo Sandoz

6 DE/H/37420/001/IB/003

Calcium Sandoz + Vitamin D3

Charakterystyka Calcium sandoz + vitamin d3

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcium Sandoz + Vitamin D3, 500 mg + 440 IU, tabletki do rozgryzania i żucia

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 500 mg wapnia (Calcium) w postaci 1250 mg wapnia węglanu oraz 440 IU

(11 mikrogramów) cholekalcyferolu - witaminy D3 (Cholecalciferolum) w postaci 4,4 mg koncentratu

(proszku).

Substancje pomocnicze

Każda tabletka zawiera 0,5 mg aspartamu (E 951), 51,66 mg sorbitolu (E 420), 185,00 mg izomaltu (E 953) oraz 0,847 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do rozgryzania i żucia.

Okrągła, biała tabletka o gładkiej powierzchni o średnicy 18 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Calcium Sandoz + Vitamin D3 jest wskazany:

■    w zapobieganiu i leczeniu niedoboru witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku;

■    jako suplement witaminy D i wapnia uzupełniający specyficzne leczenie osteoporozy u pacjentów zagrożonych niedoborem witaminy D i wapnia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produktu leczniczego nie należy stosować bez porady lekarza dłużej niż przez miesiąc.

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

1 tabletka do rozgryzania i żucia dwa razy na dobę (co odpowiada całkowitej dawce dobowej 1000 mg wapnia i 880 IU [jednostek międzynarodowych, ang. International Units] witaminy D3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Stosowanie produktu Calcium Sandoz + Vitamin D3 u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Pacjentki w ciąży

W okresie ciąży nie należy przyjmować więcej niż 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D3 na dobę. Dawka dobowa nie może być większa niż jedna tabletka (patrz punkt 4.6).

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu Calcium Sandoz + Vitamin D3 u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Sposób stosowania Podanie doustne.

Tabletki produktu Calcium Sandoz + Vitamin D3 można przyjmować o dowolnej porze, niezależnie od posiłków. Tabletkę należy żuć, a następnie połknąć.

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

■    Hiperkalciuria i hiperkalcemia oraz choroby i (lub) stany, które prowadzą do hiperkalcemii i (lub) hiperkalciurii (tj. szpiczak, przerzuty raka do kości, pierwotny hiperparatyroidyzm, długotrwałe unieruchomienie, któremu towarzyszy hiperkalciuria i (lub) hiperkalcemia)

■    Kamica nerkowa

■    Wapnica nerek

■    Hiperwitaminoza D

■    Ciężkie zaburzenia czynności nerek

■    Stosowanie u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na dużą zawartość w produkcie leczniczym witaminy D.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas długotrwałego stosowania należy sprawdzać stężenie wapnia w surowicy oraz czynność nerek (przez oznaczanie stężenia kreatyniny w surowicy). Jest to szczególnie istotne u pacjentów w podeszłym wieku otrzymujących jednocześnie glikozydy naparstnicy lub tiazydowe leki moczopędne (patrz punkt 4.5) oraz u pacjentów z dużą skłonnością do powstawania kamieni moczowych. W razie hiperkalcemii, objawów zaburzeń czynności nerek lub wydalania wapnia w moczu przekraczającego 300 mg/24 godziny (7,5 mmol/24 godziny), dawkę należy zmniejszyć lub przerwać leczenie.

Witaminę D należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i monitorować jej wpływ na stężenie wapnia i fosforanów. Należy wziąć pod uwagę ryzyko zwapnienia tkanek miękkich. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek witamina D w postaci cholekalcyferolu nie jest prawidłowo metabolizowana, dlatego należy stosować witaminę D w innych postaciach (patrz punkt 4.3).

Produkt Calcium Sandoz + Vitamin D3 należy stosować ostrożnie u pacjentów z sarkoidozą ze względu na ryzyko nasilonego metabolizmu witaminy D do jej czynnej postaci. U pacjentów tych należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy i w moczu.

Produkt Calcium Sandoz + Vitamin D3 należy stosować ostrożnie u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą ze względu na zwiększone ryzyko hiperkalcemii.

Zawartość witaminy D (440 IU) w produkcie Calcium Sandoz + Vitamin D3 należy uwzględnić, przepisując pacjentowi inne produkty lecznicze zawierające witaminę D. Dodatkowe dawki wapnia lub witaminy D należy stosować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza. W takich przypadkach konieczne jest częste kontrolowanie stężenia wapnia w surowicy i jego wydalania w moczu.

Duże dawki wapnia przyjmowane jednocześnie z lekami alkalizującymi (tj. węglany) może spowodować zespół Burnetta, tzn. hiperkalcemię, zasadowicę metaboliczną, niewydolność nerek i zwapnienie tkanek miękkich.

Istnieją doniesienia literaturowe wskazujące na możliwość zwiększenia wchłaniania glinu w obecności cytrynianów. Produkt leczniczy Calcium Sandoz + Vitamin D3 (który zawiera kwas cytrynowy) należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, zwłaszcza otrzymujących również produkty zawierające glin.

Produkt leczniczy zawiera aspartam (E 951), który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Zawiera również sorbitol (E 420), izomaltozę (E 953) oraz sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie nerkowe wapnia. Podczas ich jednoczesnego stosowania z produktem Calcium Sandoz + Vitamin D3 należy systematycznie kontrolować stężenie wapnia w surowicy ze względu na ryzyko hiperkalcemii.

Glikokortykosteroidy działające ogólnoustrojowo zmniejszają wchłanianie wapnia. Ponadto mogą osłabiać działanie witaminy D. Podczas jednoczesnego stosowania może być konieczne zwiększenie dawki produktu Calcium Sandoz + Vitamin D3.

Jednoczesne stosowanie z fenytoiną lub barbituranami może osłabić działanie witaminy D na skutek aktywacji jej metabolizmu.

Jednoczesne stosowanie produktu Calcium Sandoz + Vitamin D3 i żywic jonowymiennych (takich jak kolestyramina) lub leków przeczyszczających (np. oleju parafinowego) może zmniejszać wchłanianie witaminy D z przewodu pokarmowego. Z tego względu należy zachować możliwie długi odstęp między przyjęciem wymienionych produktów leczniczych.

Kwas szczawiowy (zawarty np. w szpinaku i rabarbarze) oraz kwas fitynowy (znajdujący się np. w pełnoziarnistych produktach zbożowych) mogą hamować wchłanianie wapnia przez tworzenie nierozpuszczalnych związków z jonami wapnia. Nie należy podawać preparatów wapnia przed upływem dwóch godzin od spożycia posiłku z dużą zawartością kwasu szczawiowego i kwasu fitynowego.

Węglan wapnia może zakłócać wchłanianie jednocześnie podawanych produktów leczniczych zawierających tetracykliny. Z tego względu tetracykliny należy podawać co najmniej dwie godziny przed lub cztery do sześciu godzin po doustnym podaniu wapnia.

Hiperkalcemia może zwiększyć toksyczność glikozydów naparstnicy stosowanych z wapniem i witaminą D. U pacjentów należy kontrolować zapis EKG i stężenie wapnia w surowicy.

Jeśli stosuje się bisfosfonian lub fluorek sodu jednocześnie z produktem Calcium Sandoz + Vitamin D3, należy je podawać co najmniej trzy godziny wcześniej ze względu na możliwość zmniejszenia wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Wapń może osłabić skuteczność jednocześnie stosowanej lewotyroksyny ze względu na zmniejszenie jej wchłaniania. Oba produkty lecznicze należy przyjmować z zachowaniem co najmniej czterogodzinnego odstępu.

Wapń może osłabiać wchłanianie jednocześnie stosowanych antybiotyków z grupy chinolonów. Antybiotyki te należy przyjmować dwie godziny przed lub sześć godzin po podaniu wapnia.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku lub strontu. Z tego względu produkty lecznicze zawierające żelazo, cynk lub stront należy podawać po co najmniej dwóch godzinach od doustnego podania wapnia.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt Calcium Sandoz + Vitamin D3 można stosować u kobiet w ciąży z niedoborem wapnia i witaminy D. W okresie ciąży nie należy przyjmować więcej niż 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy

D3 na dobę. Dawka dobowa nie może być większa niż jedna tabletka.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że witamina D w dużych dawkach może mieć działanie teratogenne.

U kobiet w ciąży należy unikać stosowania większych niż zalecane dawek wapnia i witaminy D, gdyż długotrwała hiperkalcemia wiązała się niekiedy z opóźnieniem rozwoju fizycznego i umysłowego, a także z nadzastawkowym zwężeniem aorty i retinopatią u dziecka.

Karmienie piersią

Produkt Calcium Sandoz + Vitamin D3 można stosować w czasie karmienia piersią. Zarówno wapń, jak i witamina D3 przenikają do mleka kobiecego. Należy to brać pod uwagę podając dziecku dodatkowo witaminę D.

Płodność

Nie ma dostępnych danych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu produktu Calcium Sandoz + Vitamin D3 na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Wpływ taki jest jednak mało prawdopodobny.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Ten produkt leczniczy może wywoływać reakcje nadwrażliwości (w tym wysypkę, świąd, pokrzywkę) i inne ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, włącznie z reakcją anafilaktyczną, obrzękiem twarzy i obrzękiem naczynioruchowym. Notowano niezbyt częste przypadki hiperkalcemii i hiperkalciurii oraz rzadkie przypadki zaburzeń żołądkowo-jelitowych, tj. nudności, biegunka, ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, odczucie rozpierania w jamie brzusznej i wymioty.

Wszystkie działania niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz

częstością zdefiniowaną następująco:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

bardzo rzadko (<1/10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych:

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

nadwrażliwość

Bardzo rzadko

ogólnoustrojowe reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

hiperkalcemia, hiperkalciuria

Bardzo rzadko

Zespół Burnetta (zwykle po przedawkowaniu, patrz punkt 4.9)

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, odczucie rozpierania

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko

wysypka, świąd, pokrzywka

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zwiększone jest ryzyko hiperfosfatemii, kamicy nerkowej i zwapnienia nerek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie może prowadzić do hiperwitaminozy, hiperkalciurii i hiperkalcemii. Objawami hiperkalcemii mogą być: jadłowstręt, odwodnienie, pragnienie, nudności, wymioty, zaparcie, ból brzucha, osłabienie mięśni, uczucie zmęczenia, zaburzenia psychiczne, polidypsja, wielomocz, ból kości, wapnica nerek, kamica nerkowa i w ciężkich przypadkach zaburzenia rytmu serca. Bardzo ciężka hiperkalcemia może spowodować śpiączkę i zgon. Utrzymujące się duże stężenie wapnia może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek, zwapnienia tkanek miękkich, naczyń krwionośnych i narządów. U pacjentów przyjmujących duże dawki wapnia jednocześnie z lekami alkalizującymi (tj. węglany) może wystąpić zespół Burnetta, którego objawami są: częste oddawanie moczu, uporczywy ból głowy, utrzymująca się utrata apetytu, nudności lub wymioty, nietypowe uczucie zmęczenia lub osłabienia, hiperkalcemia, zasadowica i zaburzenia czynności nerek.

U osób z prawidłową czynnością przytarczyc progowa dobowa dawka witaminy D, prowadząca do zatrucia, mieści się w zakresie od 40 000 do 100 000 IU, zaś w przypadku wapnia zatrucie może być skutkiem przyjmowania ponad 2000 mg na dobę przez kilka miesięcy.

Postępowanie

W razie zatrucia należy natychmiast przerwać leczenie i uzupełnić niedobór płynów.

Jeśli przedawkowanie wymaga leczenia, należy nawodnić pacjenta, m.in. podając dożylnie w razie konieczności roztwór soli. W celu dalszego zwiększenia wydalania wapnia i zapobieżenia przewodnieniu, można następnie zastosować diuretyk pętlowy (np. furosemid), ale należy unikać podawania tiazydowych leków moczopędnych. U pacjentów z niewydolnością nerek nawodnienie jest nieskuteczne - należy zastosować dializę. W razie utrzymującej się hiperkalcemii, należy wykluczyć udział innych czynników, tj. hiperwitaminoza A lub D, pierwotny hiperparatyroidyzm, obecność nowotworu złośliwego, niewydolność nerek lub unieruchomienie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty złożone zawierające związki wapnia i inne leki.

Kod ATC: A12AX

Mechanizm działania

Calcium Sandoz + Vitamin D3 jest produktem złożonym zawierającym wapń i witaminę D3. Duża ilość wapnia i witaminy D3 w każdej dawce umożliwia wystarczające wchłanianie wapnia z ograniczonej liczby dawek. Witamina D3 uczestniczy w metabolizmie wapnia i fosforanów. Umożliwia czynne wchłanianie wapnia i fosforu z jelita oraz ich wychwyt przez kości. Suplementacja wapnia i witaminy Dwyrównuje utajony niedobór witaminy D i wtórny hiperparatyroidyzm.

Działanie farmakodynamiczne

W trwającym 18 miesięcy kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie ślepą próbą stosowano cholekalcyferol (800 IU na dobę) + wapń (1,2 g/dobę) u 3270 kobiet (w wieku 84±6 lat) przebywających w domach opieki. U badanych obserwowano znaczące zmniejszenie wydzielania parathormonu (PTH). Po 18 miesiącach wyniki analizy w grupach ITT (wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem) wykazały, że złamanie biodra nastąpiło u 80 kobiet z grupy otrzymującej wapń i witaminę D i u 110 kobiet z grupy placebo (p=0,004). W warunkach tego badania leczenie zastosowane u 1387 kobiet zapobiegło 30 przypadkom złamania biodra. Po 36 miesiącach obserwacji co najmniej jedno złamanie biodra stwierdzono u 137 kobiet z grupy otrzymującej wapń i witaminę D (n=1176) i u 178 kobiet z grupy placebo (n=1127), p <0,02.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wapń

Wchłanianie

Wchłania się 30-40% przyjętej dawki wapnia, głównie w proksymalnej części jelita cienkiego.

Dystrybucja i metabolizm

99% wapnia w organizmie stanowi składnik mineralny kości i zębów. Pozostały 1% znajduje się w płynie wewnątrz- i pozakomórkowym. Około 50% wapnia całkowitego we krwi występuje w czynnej postaci zjonizowanej, około 5% stanowią kompleksy z cytrynianami, fosforanami lub innymi anionami. Pozostałe 45% związane jest z białkami, głównie albuminami.

Wydalanie

Wapń wydalany jest w moczu, z kałem i potem. Zakres wydalania nerkowego zależy od filtracji kłębuszkowej i wchłaniania kanalikowego.

Witamina D3

Wchłanianie

Witamina D3 wchłaniana jest w jelicie.

Dystrybucja i metabolizm

Witamina D3 przenoszona jest przez białko transportowe do wątroby (gdzie podlega pierwszej hydroksylacji do 25-hydroksycholekalcyferolu) i do nerek (druga hydroksylacja do 1,25-dihydrocholekalcyferolu, czynnego metabolitu witaminy D3).

Witamina D3 niepoddana procesowi hydroksylacji przechowywana jest w mięśniach i tkance tłuszczowej.

Wydalanie

Okres półtrwania w osoczu jest rzędu kilku dni. Witamina D3 wydalana jest z kałem i w moczu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach obserwowano działanie teratogenne po zastosowaniu dawek znacznie większych niż zakres dawek leczniczych dla ludzi. Nie są dostępne inne istotne dane poza przedstawionymi w pozostałych częściach Charakterystyki Produktu Leczniczego (patrz punkty 4.6 i 4.9).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Izomalt (E 953)

Ksylitol

Sorbitol (E 420)

Kwas cytrynowy, bezwodny Sodu diwodorocytrynian Magnezu stearynian Karmeloza sodowa

Aromat pomarańczowy “CPB” [zawierający koncentrat naturalnego olejku pomarańczowego, naturalny lub analogiczny olejek z mandarynek, naturalną lub analogiczną płynną substancję smakową o smaku owoców tropikalnych, naturalny lub analogiczny olejek pomarańczowy, naturalną lub analogiczną stałą substancję smakową o smaku wieloowocowym, mannitol (E 421), maltodekstrynę, glukonolakton, sorbitol (E 420)]

Aromat pomarańczowy “CVT” [zawierający naturalny olejek pomarańczowy, naturalny olejek z mandarynek, analogiczną do naturalnej stałą substancję smakową o smaku pomarańczowym, mannitol (E 421), glukonolakton, sorbitol (E 420), triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha]

Aspartam (E 951)

Acesulfam potasowy Sodu askorbinian All-rac-a-tokoferol

Skrobia (kukurydziana) modyfikowana Sacharoza

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Krzemionka koloidalna bezwodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki do rozgryzania i żucia dostępne są w blistrach miękkich z papieru laminowanego folią aluminiową, w tekturowym pudełku, w następujących wielkościach opakowań: 10, 20, 30, 48, 50, 90, 100 i 120 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 22086

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.09.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16.04.2015

8 DE/H/3742/001/IB/003

Calcium Sandoz + Vitamin D3