+ iMeds.pl

Calcivid 600 mg + 400 IUUlotka Calcivid

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CalciviD

tabletki powlekane, 600 mg + 400 IU

Calcium + Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie miesiąca nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek CalciviD tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku CalciviD tabletki powlekane

3.    Jak stosować lek CalciviD tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek CalciviD tabletki powlekane

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK CALCIVID TABLETKI POWLEKANE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Jest to lek złożony zawierający wapń (w postaci węglanu wapnia) i cholekalcyferol (witaminę D3).

Lek jest zalecany u osób w podeszłym wieku do zapobiegania i leczenia niedoboru wapnia i witaminy D3, substancji niezbędnych w procesie tworzenia kości i w normalnym metabolizmie kostnym. Zalecany jest również jako uzupełnienie specyficznego leczenia osteoporozy u pacjentów, u których istnieje duże ryzyko wystąpienia niedoborów wapnia i witaminy D.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CALCIVID TABLETKI POWLEKANE

Kiedy nie stosować leku CalciviD tabletki powlekane:

-    j eśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w pkt. 6.);

-    jeśli pacjent ma kamicę nerkową;

-    jeśl pacjent ma niewydolność nerek lub zaburzenie czynności nerek;

-    jeśli pacjenta ma nadmiarną ilość witaminy D we krwi;

-    jeśli pacjenta ma przewlekle podwyższoną zawartość wapnia w moczu;

-    lek CalciviD tabletki powlekane zawiera uwodorniony olej sojowy. Jeśli pacjent jest uczulony na soję lub orzeszki ziemne, nie należy stosować tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku CalciviD tabletek powlekane należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjenta występuje choroba lub zaburzenie czynności nerek;

-    jesli pacjent jest chory na sarkoidozę (choroba zapalna nieznanego pochodzenia, charakteryzująca się powstawaniem zgrupowań komórek w różnych miejscach);

-    jeśli pacjent ma skłonność do powstawania kamieni nerkowych;

-    jeśli pacjent jest unieruchomiony i choruje na osteoporozę.

Lekarz powinien zadecydować, czy w tych przypadkach można podawać wapń i (lub) witaminę D3 .

Jeśli pacjent stosuje lek bez zalecenia lekarza, w przypadku stosowania dłużej niż przez jeden miesiąc należy zawsze poradzić się lekarza.

Jeśli pacjent ma otrzymywać lek CalciviD tabletki powlekane w leczeniu osteoporozy, lekarz może oznaczyć stężenie wapnia we krwi (kalcemię) przed rozpoczęciem leczeniem lekiem CalciviD tabletki powlekane.

Podczas długotrwałego leczenia lekarz może regularnie kontrolować stężenie wapnia we krwi i funkcjonowanie nerek. W zależności od wyników lekarz może zmniejszyć dawkę lub zadecydować o przerwaniu leczenia.

Dzieci i młodzież

Lek CalciviD tabletki powlekane nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Lek CalciviD tableteki a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio

lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy porozumieć się z lekarzem, jeśli pacjent stosuje:

-    inne leki zawierające witaminę D lub wapń, ponieważ równoczesne stosowanie takich leków z lekiem CalciviD tabletki powlekane może prowadzić do znacznego wzrostu stężenia wapnia we krwi i wywołać działanie niepożądane. W czasie przyjmowania leku CalciviD tabletki powlekane nie należy stosować żadnych innych leków zawierających wapń lub witaminę D bez porozumienia z lekarzem;

-    tiazydowe leki moczopędne;

-    kortykosteroidy układowe (leki przeciwzapalne, podawane doustnie lub dożylnie);

-    glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu niewydolności serca).

Należy zachować szczególną ostrożność jeśli pacjent stosuje:

-    żywice jonowymienne, np. kolestyraminę, lub leki przeczyszczające takie jakolej parafinowy, ponieważ te leki mogą zmniejszać wchłanianie witaminy D z przewodu pokarmowego;

-    leki zawierające tetracykliny (antybiotyki), ponieważ węglan wapnia może zaburzyć ich wchłanianie. Dlatego leki zawierające tetracykliny należy przyjmować przynajmniej dwie godziny przed lub cztery do sześciu godzin po przyjęciu leku CalciviD, tabletki powlekane;

-    leki zwane bisfosfonianami (stosowane w leczeniu osteoporozy) lub fluorek sodu. Jeśli są one stosowane wraz z lekiem CalciviD tabletki powlekane, należy je przyjmować przynajmniej trzy godziny przed przyjęciem leku CalciviD tabletki powlekane;

-    wchłanianie się antybiotyków w grupy chinolonów może być ograniczone w wypadku zażycia wraz z wapniem. Antybiotyki z grupy chinolonów należy przyjmować przynajmniej 2 godziny przed przyjęciem leku zawierającego wapń lub co najmniej 6 godzin po zażyciu leku zawierającego wapń

-    ryfampicinę (stosowaną w leczeniu gruźlicy), fenytoinę (lek stosowany w padaczce) i barbiturany (leki stosowane w leczeniu padaczki lub jako środki nasenne), ponieważ mogą one obniżyć skuteczność witaminy D3;

-    estramustynę (lek stosowany w chemoterapii), hormony tarczycy, albo leki zawierające żelazo, cynk lub stront, ponieważ ich wchłanianie może zostać obniżone. Powinno się je przyjmować przynajmniej 2 godziny przed lub po przyjęciu leku CalciviD tabletki powlekane.

CalciviD tabletki z jedzeniem i piciem

Kwas szczawiowy (zawarty w szpinaku, szczawie i rabarbarze), oraz kwas fitynowy (znajdujący się w pełnoziamistych produktach zbożowych), może zahamować wchłanianie wapnia. Po spożyciu pokarmów o wysokiej zawartości kwasu szczawiowego lub fitynowego pacjent przez 2 godziny nie powinien przyjmować leku CalciviD tabletki powlekane.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas ciąży dzienne spożycie wapnia nie powinno przekroczyć 1500 mg wapnia, a witaminy D 600 IU (jednostek międzynarodowych). Kobiety w ciąży powinny unikać przedawkowania wapnia i witaminy D, ponieważ długotrwała hiperkalcemia może niekorzystnie wpływć na rozwój płodu. Podczas ciąży lek CalciviD tabletki powlekane w zalecanych dawkach można stosować jedynie w przypadku niedoboru wapnia i witaminy D3. W przeciwnym razie dzienna dawka leku CalciviD, tabletki powlekane nie powinna przekraczać jednej tabletki.

Lek CalciviD tabletki powlekane można stosować podczas karmienia piersią, ale lekarz powinien poinformować pacjentkę, że wapń i witamina D przenikają do mleka matki. Należy to uwzględnić przy dodatkowym podawaniu witaminy D dziecku.

Brak danych na temat wpływu tabletek powlekanych CalciviD na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. CalciviD tabletki powlekane zawierają olej z sojowy i sacharozę.

-    Lek CalciviD tabletki powlekane zawiera uwodorniony olej sojowy. Jeśli pacjent jest uczulony na soję lub orzeszki ziemne, nie jest zalecane stosowanie tego leku.

-    Lek CalciviD tabletki powlekane zawiera sacharozę. Jeżeli pacjent został wcześniej poinformowany o nietolerancji niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CALCIVID TABLETKI POWLEKANE

Lek CalciviD tabletki powlekane należy zawsze stosowąć zgodnie z instrukcją zawartą w tej ulotce lub zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka leku dla dorosłych i osób w podeszłym wieku to jedna tabletka powlekana dwa razy dziennie.

Zalecana się, aby tabletki powlekane połykać w 1-1,5 godziny po posiłku, popijając szklanką wody lub soku, nie rozgryzając. W razie potrzeby tabletkę można przełamać na pół.

Zaleca się stosowanie leku CalciviD tabletki powlekane w sposób ciągły w okresie trwania wskazanego stanu fizjologicznego lub wskazanej choroby (osteoporozy). Należy skonsultować się z lekarzem przynajmniej raz w roku w czasie trwania terapii lekiem CalciviD tabletki powlekane, jeśli jest on stosowany jako uzupełnienie w leczeniu osteoporozy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Tabletka powlekana CalciviD nie jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CalciviD tabletki powlekane

Zastosowanie większej niż zalecana dawki może powodować przedawkowanie wapnia i witaminy D. Objawy przedawkowania wapnia: brak apetytu, pragnienie, nudności, wymioty, zaparcie, bóle brzucha, osłabienie siły mięśni, zmęczenie, zaburzenia psychiczne, nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, bóle kości, zwapnienie nerek i w ciężkich przypadkach zaburzenia rytmu serca.

Bardzo znaczne przedawkowanie wapnia może prowadzić do śpiączki i śmierci. Utrzymujące się wysokie stężenie wapnia we krwi może wywołać nieodwracalną niewydolność nerek i zwapnienie tkanek miękkich..

Leczenie: należy przerwać przyjmowanie leku CalciviD tabletki powlekane i skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku CalciviD tabletki powlekane

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki, ponieważ istnieje ryzyko przedawkowania.

Stosowanie leku należy kontynuować zgodnie z dotychczasowym schematem.

W razie jakichkolwiek dalszch wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek CalciviD tabletki powlekane może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania.

Częstość określono następująco:

-    niezbyt często: (dotyczy od 1 do 10 na 1000 pacjentów)

-    rzadko: (dotyczy od 1do 10 na 10 000 pacjentów).

-    bardzo rzadko: (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Niezbyt często: zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) - objawy obejmują: nudności, wymioty, brak apetytu, zaparcia, bóle żołądka, bóle kości, nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, osłabienie siły mięśniowej, senność, dezorientację, czy też wzmożone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalciurię).

Rzadko: zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha, biegunka, świąd, wysypka, pokrzywka.

Bardzo rzadko: zespół “mleczno-alkaliczny” (pojawia się głównie w przypadku przedawkowania) Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, email: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5 JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CALCIVID TABLETKI POWLEKANE

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku CalciviD tabletki powlekane po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:{EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek CalciviD tabletki powlekane

Substancje czynne: 400 IU cholekalcyferolu (co odpowiada 10 mikrogramom) (+10% nadwyżki stabilnościowej), 600 mg wapnia (w postaci 1500 mg węglanu wapnia) w każdej tabletce powlekanej.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: magnezu stearynian, krospowidon (typ A), kopowidon (wartość K: 25,2 - 30,8), celuloza mikrokrystaliczna, sacharoza, żelatyna, all-rac-a-tokoferol, (E 307), olej sojowy uwodorniony, skrobia kukurydziana

Otoczka (Sepifilm 4202 yellow): żelaza tlenek, żółty (E 172), hypromeloza (15 mPa s), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, talk.

Jak wygląda lek CalciviD tabletki powlekane i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana barwy ochry o kształcie owalnym, z linią podziału na jednej stronie. Powierzchnia przełamania o kolorze białym. Linia podziału służy do przełamania tabletki aby ułatwić połknięcie, a nie do dzielenia tabletki na równe części.

Pudełko tekturowe zawiera 10 tabletek powlekanych pakowanych w przeźroczyste i bezbarwne blistry z PCV/Alu po 3 lub 6 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Beres Pharmaceuticals Ltd

H-1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4, Węgry

Tel: +36-1-430-5500 Fax: +36-1-250-7251 E-mail: info@beres.hu

Wytwórca:

Béres Pharmaceuticals Ltd.

H-5005 Szolnok, Nagysándor József út 39 Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska, Słowacja, Bułgaria, Węgry:    CalciviD

Czeska Republika:    Calcium Cholecalciferol Béres 600 mg/400 IU potahovaná tableta

Estonia:    CalciviD 600 mg/400 IU

Łotwa:    CalciviD 600 mg/400 SV apvalkota tablete

Litwa:    CalciviD 600 mg/ 400 IU plevele dengta tablete

Rumunia:    Calcium Colecalciferol Béres 600 mg/400 IU comprimat filmat

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

CalciviD

Charakterystyka Calcivid

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CalciviD, tabletki powlekane, 600 mg + 400 IU

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg wapnia (w postaci 1500 mg wapnia węglanu) i 10 mikrogramów cholekalcyferolu (równoważne 400 IU witaminy D3) (+ 10 % nadwyżki stabilności)

Substancje pomocnicze o znanych działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 0,3 mg oleju sojowego uwodornionego i 1,52 mg sacharozy .

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki powlekane barwy ochry o kształcie owalnym, z linią podziału po jednej stronie. Powierzchnia złamania jest biała.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej przełamanie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku.

Uzupełnienie wapnia i witaminy D jako uzupełnienie leczenia osteoporozy u pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia niedoborów wapnia i witaminy D.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i osoby w wieku podeszłym

Jedna tabletka dwa razy dziennie (np. jedna tabletka rano i jedna tabletka wieczorem). W następstwie monitorowania stężenia wapnia należy rozważyć zmniejszenie dawki, jak wskazano w punkcie 4.4 i 4.5.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby Nie jest wymagana modyfikacja dawki.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Produkt leczniczy CalciviD tabletki powlekane nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy CalciviD tabletki powlekane nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Zaleca się przyjmowanie tabletki powlekanej 1-1,5 godz. po posiłku, popijając szklanką wody lub soku, nie rozgryzając. W razie potrzeby tabletkę można przełamać na pół.

4.3 Przeciwwskazania

-    Choroby i (lub) stany, którym towarzyszy nadmiar wapnia we krwi (hiperkalcemia) i (lub) nadmiar wapnia w moczu (hiperkalciuria) (np. szpiczak, przerzuty nowotworowe do kości, pierwotna nadczynność przytarczyc)

-    Kamica nerkowa /zwapnienie nerek

-    Niewydolność lub ciężkie zaburzenia czynności nerek

-    Hiperwitaminoza D

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. (w tym soję lub orzeszki ziemne)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas długotrwałego leczenia należy oznaczać stężenie wapnia w surowicy krwi i monitorować czynność nerek poprzez badanie stężenia kreatyniny w surowicy. Monitorowanie jest szczególnie ważne u osób w podeszłym wieku leczonych jednocześnie glikozydami nasercowymi i lekami moczopędnymi (patrz punkt 4.5), oraz u pacjentów z tendencją do tworzeniem się kamieni nerkowych. W przypadku hiperkalcemii lub objawów zaburzenia czynności nerek, dawkę należy zmniejszyć lub przerwać leczenie. Zaleca się zmniejszenie dawki lub czasowe wstrzymanie podawania, gdy poziom wapnia we krwi przekracza wartość 7,5 mmol/24 godziny (300 mg/dobę)

Witaminę D należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, monitorując wpływ na stężenie wapnia i fosforanów. Należy uwzględnić ryzyko zwapnienia tkanek miękkich.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, witamina D w postaci cholekalcyferolu nie jest metabolizowana prawidłowo i należy stosować inną postać witaminy D (patrz punkt 4.3).

Produkt leczniczy CalciviD tabletki powlekane należy przepisywać ostrożnie pacjentom chorym na sarkoidozę, z powodu ryzyka zwiększenia metabolizmu witaminy D do jej aktywnych form.

U tych pacjentów należy monitorować stężenie wapnia w surowicy oraz w moczu.

Produkt leczniczy CalciviD tabletki powlekane należy ostrożnie stosować u pacjentów unieruchomionych z osteoporozą, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii.

Podczas przepisywania innych produktów zawierających witaminę D, należy uwzględnić zawartość witaminy D (400 IU) w produkcie leczniczym CalciviD tabletki powlekane. Dodatkowe dawki witaminy D i wapnia powinny być stosowane pod ścisłym nadzorem lekarza. W takich przypadkach konieczne jest częste badanie stężenia wapnia w surowicy i wydalania wapnia z moczem. Może występować zespół mleczno-alkaliczny (zespół Burnetta), czyli hiperkalcemia, alkaloza i uszkodzenie nerek, który może rozwinąć się, gdy wraz z łatwo wchłanialnymi lekami zasadowymi przyjmowane są duże ilości wapnia.

Produkt leczniczy CalciviD tabletki powlekane, zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadko spotykaną dziedziczną nietolerancją fruktozy, z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia w moczu. Może to spowodować zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii. Stężenie wapnia we krwi powinno być regularnie kontrolowane podczas jednoczesnego stosowaniu ze lekami moczopędnymi z grupy tiazydów.

Kortykosteroidy zmniejszają wchłanianie wapnia. Podczas jednoczesnego stosowania może być konieczne zwiększenia dawki produktu leczniczego CalciviD tabletki powlekane.

Jednoczesne stosowanie żywic jonowymiennych, np. kolestyraminy, lub środków przeczyszczających takich jak olej parafinowy może zmniejszyć wchłanianie witaminy D z przewodu pokarmowego.

Węglan wapnia może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie produktów zawierających tetracykliny. Dlatego produkty zawierające tetracykliny należy podawać co najmniej 2 godziny przed lub 4-6 godzin po doustnym zastosowaniu wapnia.

Podczas leczenia wapniem i witaminą D hiperkalcemia może zwiększać toksyczność glikozydów nasercowych. Z tego powodu pacjentów należy monitorować za pomocą badania elektrokardiograficznego (EKG) i badania stężenia wapnia w surowicy krwi.

Podczas jednoczesnego stosowania bisfosfonianu lub fluorku sodu z produktem leczniczym CalciviD tabletki powlekane, należy je przyjmować co najmniej 3 godziny przed zastosowaniem produktu leczniczego CalciviD tabletki powlekane, ponieważ wchłanianie z przewodu pokarmowym może ulec zmniejszeniu.

Rymfampicyna, fenytoina lub barbiturany mogą osłabić działanie witaminy D3 ze względu na przyśpieszony metabolizmu.

Wchłanianie się antybiotyków w grupy chinolonów może być ograniczone w wypadku zażycia wraz z wapniem. Antybiotyki z grupy chinolonów należy przyjmować przynajmniej 2 godziny przed przyjęciem leku zawierającego wapń lub co najmniej 6 godzin po zażyciu leku zawierającego wapń.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku lub strontu. Z tego powodu, produkty zawierające żelazo, cynk lub stront należy stosowa w odstępie 2 godzin od zastosowania preparatu wapnia.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie estramustyny lub hormonów tarczycy. Zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego CalciviD tabletki powlekane w odstępie co najmniej 2 godzin od przyjęcia tych leków.

Kwas szczawiowy (występujący w szpinaku, szczawiu i rabarbarze) i kwas fitynowy (znajdujący się w pełnoziarnistych produktach zbożowych) mogą hamować wchłanianie wapnia poprzez tworzenie nierozpuszczalnych związków z jonami wapnia. Pacjent nie powinien stosować produktów zawierających wapń w ciągu 2 godzin od czasu spożycia posiłku bogatego w kwas szczawiowy i fitynowy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy CalciviD tabletki powlekane można stosować podczas ciąży w przypadku niedoboru wapnia i witaminy D3,.

W czasie ciąży dobowa dawka nie powinna przekraczać 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ dużych dawek witaminy D na rozrodczość. U kobiet w ciąży należy unikać przedawkowania wapnia i witaminy D, ponieważ długotrwała hiperkalcemia może prowadzić do zahamowania rozwoju fizycznego i psychicznego, nadzastawkowego zwężenia tętnicy głównej oraz retynopatii u dzieci. Nie ma danych wskazujących na to, by witamina D3 stosowana u ludzi w dawkach terapeutycznych była teratogenna.

Laktacja

Produkt leczniczy CalciviD tabletki powlekane może być stosowany w okresie karmienia piersią. Wapń i witamina D przenikają do mleka kobiecego. Należy wziąć to pod uwagę przy dodatkowym podawaniu witaminy D dziecku.

Płodność

Endogenny poziom wapnia i witaminy D nie ma szkodliwego wpływu na płodność. Brak danych dotyczących wpływu tabletek powlekanych CalciviD na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Brak danych o wpływie na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Wpływ taki jest jednak bardzo mało prawdopodobny.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgodne z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania zdefiniowano następująco: niezbyt często (>1/1 000 do <1/100) lub rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) lub bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: hiperkalcemia i hiperkalciuria.

Bardzo rzadko: zespół mleczno-alkaliczny, występuje głównie w wypadku przedawkowania (patrz punkt 4.9).

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: zaparcia, wzdęcie, nudności, bóle brzucha, biegunka.

Bardzo rzadko: dyspepsja

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: świąd, wysypka i pokrzywka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do hiperwitaminozy i hiperkalcemii. Objawy hiperkalcemii mogą obejmować: anoreksję, pragnienie, nudności, wymioty, zaparcie, bóle brzucha, osłabienie siły mięśni, zmęczenie, zaburzenia psychiczne, nadmierne spożycie płynów, częste oddawanie moczu, bóle kości, zwapnienie nerek, kamienie nerkowe i w ciężkich przypadkach zaburzenia rytmu serca. Bardzo znaczna hiperkalcemia może prowadzić do śpiączki i śmierci. Utrzymujące się zwiększone stężenie wapnia może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń nerek i zwapnienie tkanek miękkich.

Zespół mleczno-alkaliczny może wystąpić w przypadku zażycia dużej ilości wapnia wraz z łatwo wchłanialnymi zasadami. Objawy to częste oddawanie moczu, ciągłe bóle głowy, brak apetytu, nudności lub wymioty, uczucie zmęczenia lub osłabienia, hiperkalcemia, alkaloza i uszkodzenie nerek.

Leczenie hiperkalcemii: należy przerwać leczenie wapniem i witaminą D. Należy także przerwać leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi, litem, witaminą A, witaminą D i glikozydami nasercowymi. U chorych z zaburzeniami świadomości należy opróżnić żołądek. Nawodnienie i - w zależności od nasilenia - pojedyncze lub złożone leczenie diuretykami pętlowymi, bisfosfonianami, kalcytoniną i kortykosterydami. Należy monitorować elektrolity w surowicy, czynność nerek oraz diurezę. W ciężkich przypadkach należy kontrolować EKG oraz centralne ciśnienie żylne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wapń, produkty lecznicze złożone zawierające witaminę D i/lub inne leki

Kod ATC: A12AX

Witamina D zwiększa jelitowe wchłanianie wapnia.

Podawanie wapnia i witaminy D3 (cholekalcyferolu) przeciwdziała zwiększonemu wydzielaniu parathormonu (PTH), które jest wywołane niedoborem wapnia i może prowadzić do zwiększonej resorpcji kości.

Badania kliniczne pacjentów z niedoborem witaminy D wykazały, że podawanie dziennie po 2 tabletki zawierające 500 mg wapnia i 400 j.m. witaminy D przez 6 miesięcy znormalizowało stężenie 25-hydroksylowanego metabolitu witaminy D3 i zmniejszyło wtórną nadczynność przytarczyc oraz aktywność fosfatazy alkalicznej.

18-miesięczne badanie z zastosowaniem podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo, prowadzone z udziałem 3270 kobiet w wieku 84±6 lat otrzymujących witaminę D ( 800 IU/ dobę) i fosforan wapnia (w ilości odpowiadającej 1200 mg wapnia na dobę) wykazało znaczące zmniejszenie wydzielania PTH. Po 18 miesiącach, w analizie „zgodnej z zaplanowanym leczeniem” stwierdzono 80 złamań szyjki kości udowej w grupie otrzymującej wapń z witaminą D i 110 złamań szyjki kości udowej w grupie placebo (p = 0,004). W badaniu kontrolnym po 36 miesiącach stwierdzono przynajmniej jedno złamanie szyjki kości udowej u 137 kobiet w grupie otrzymującej wapń z witaminą D (n = 1176), oraz u 178 kobiet w grupie placebo (n = 1127) (p <0,02).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wapń:

Wchłanianie: Z przewodu pokarmowego wchłaniane jest około 30% wapnia podanego doustnie. Dystrybucja i metabolizm: 99% wapnia w organizmie znajduje się w twardych strukturach kości i zębów. Pozostały 1% znajduje się w płynach wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych. Około 50% całkowitego wapnia we krwi występuje w fizjologicznie czynnej postaci zjonizowanej, z czego około 10% w postaci kompleksów z cytrynianami, fosforanami i innymi anionami, pozostałe 40% w postaci połączeń z białkami, głównie z albuminą.

Eliminacja: Wapń jest wydalany z kałem, moczem i potem. Wydalanie z moczem zależy od przesączania kłębuszkowego oraz kanalikowego wchłaniania zwrotnego wapnia.

Witamina D:

Wchłanianie: Witamina D3 jest wchłaniana w jelicie cienkim.

Dystrybucja i metabolizm: Cholekalcyferol i jego metabolity krążą we krwi w połączeniu ze specyficzną globuliną. Cholekalcyferol jest przekształcany w wątrobie poprzez hydroksylację do aktywnego 25-hydroksycholekalcyferolu, który jest dalej przekształcany w nerkach do 1,25-hydroksycholekalcyferolu.    1,25-hydroksy cholekalcyferol jest metabolitem odpowiedzialnym

za zwiększenie wchłaniania wapnia. Niezmetabolizowana witamina D jest magazynowana w tkance tłuszczowej i mięśniowej.

Eliminacja: Witamina D jest wydalana z kałem i moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach zaobserwowano teratogenność przy stosowaniu wielokrotnie większych dawek niż dawki terapeutyczne u ludzi, Brak dalszych istotnych informacji dotyczących oceny bezpieczeństwa leku, poza tymi które podano w innych częściach niniejszej ChPL.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Magnezu stearynian,

Krospowidon (typ A)

Kopowidon (wartość K: 25,2 - 30,8)

Celuloza mikrokrystaliczna

Sacharoza

Żelatyna

all-rac-a-tokoferol (E 307)

Olej sojowy uwodorniony Skrobia kukurydziana.

Otoczka (Sepifilm 4202 yellow):

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza (15 mPa s)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400 Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki powlekane pakowane są w blistry z PVC/Aluminium oraz w pudełka tekturowe.

Wielkość opakowania: 30 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjane środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Beres Pharmaceuticals Ltd

H-1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4, Węgry

Tel: +36-1-430-5500

Fax: +36-1-250-7251

E-mail: info@beres.hu

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18569

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08/08//2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

TEKSTU

7

CalciviD