+ iMeds.pl

Calubloc 50 mg 50 mgUlotka Calubloc 50 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Calubloc 50 mg, 50 mg, tabletki powlekane

Bicalutamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy _niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calubloc 50 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calubloc 50 mg

3.    Jak stosować lek Calubloc 50 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calubloc 50 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calubloc 50 mg i w jakim celu się go stosuje

Lek Calubloc 50 mg należy do grupy przeciwandrogenów. Przeciwandrogeny blokują działanie androgenów (męskie hormony płciowe). Zmniejszają one również ilość wytwarzanych w ciele męskich hormonów.

Lek Calubloc 50 mg stosowany jest u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego, przy jednoczesnym przyjmowaniu leku zwanego analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) np. gonadoreliny lub należy go stosować w połączeniu z przebytym lub planowanym chirurgicznym usunięciem jąder.

2.    Informacje ważne    przed zastosowaniem leku Calubloc 50 mg

Kiedy nie stosować leku Calubloc 50 mg

-    jeśli pacjent ma uczulenie na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    u kobiet;

-    u dzieci;

-    jeśli pacjent przyjmuje terfenadynę lub astemizol,    które    stosowane są w leczeniu alergii lub cyzapryd,

który stosowany jest w leczeniu zgagi i refluksu żołądkowo-jelitowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby. W takim przypadku lekarz może zlecać wykonywanie badań czynności wątroby, w celu kontroli właściwej pracy wątroby podczas przyjmowania tego leku.

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca. Przyjmowanie bikalutamidu w połączeniu z analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) może zmieniać poziom cukru we krwi. Może wystąpić konieczność dostosowania dawki insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Calubloc 50 mg należy zwrócić się do lekarza.

Inne leki i Calubloc 50 mg

Bikalutamid może mieć wpływ na działanie innych leków. I odwrotnie, inne leki mogą oddziaływać na bikalutamid. Bikalutamid może wchodzić w interakcje z:

-    cyklosporyną (stosowaną w celu osłabienia systemu odpornościowego, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepów organów lub szpiku kostnego). Przyjmowany jednocześnie bikalutamid może spowodować zwiększenie stężenia substancji nazywanej kreatyniną. Lekarz może zlecić badanie krwi w celu monitorowania jej stężenia.

-    midazolamem (stosowanym jako lek uspokajający przed zabiegami operacyjnymi lub przed innymi zabiegami medycznymi lub jako środek znieczulający przed i w trakcie zabiegów operacyjnych). Należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście o przyjmowaniu bikalutamidu w przypadku planowanej operacji lub odczuwania dużego niepokoju w szpitalu.

-    terfenadyną lub astemizolem, które są stosowane do leczenia alergii lub cyzaprydem stosowanym w leczeniu zgagi i refluksu żołądkowo-jelitowego (patrz punkt 2, Kiedy nie stosować leku Calubloc 50 mg).

-    lekami blokującymi kanał wapniowy np. diltiazemem lub werapamilem. Stosowane są one w leczeniu chorób serca, bólu dławicowym oraz nadciśnieniu.

-    lekami zapobiegającymi powstawaniu zakrzepów np. warfaryną.

-    cymetydyną stosowaną w leczeniu refluksu i wrzodów żołądka lub lekiem przeciwgrzybiczym ketokonazolem.

Należy powiedzieć lekarzowi o lekach wymienionych powyżej, a także o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Calubloc 50 mg z jedzeniem i piciem

Nie jest wymagane przyjmowanie tabletek z posiłkiem, natomiast tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Calubloc 50 mg u kobiet.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek zaburzał zdolność pacjentów do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż czasami może wystąpić senność podczas stosowania leku. Każdy pacjent, u którego wystąpią opisane objawy powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn.

Lek Calubloc 50 mg zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Calubloc 50 mg

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę. Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Należy starać się przyjmować lek w przybliżeniu o tej samej porze każdego dnia.

Lek Calubloc 50 mg należy zacząć przyjmować przynajmniej 3 dni wcześniej przed rozpoczęciem przyjmowania analogów LHRH np. gonadoreliny lub w tym samym czasie, co poddanie się operacji usunięcia jąder.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calubloc 50 mg

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie w celu identyfikacji przez lekarza przyjętego leku. Lekarz może zdecydować o monitorowaniu funkcji organizmu, aż do ustąpienia objawów przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Calubloc 50 mg

W przypadku pominięcia przyjęcia dziennej dawki leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. Kolejną dawkę należy przyjąć o normalnej porze.

Przerwanie stosowania leku Calubloc 50 mg

Nie należy przerywać przyjmowania leku, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, chyba że zostanie to zalecone przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast powiadomić lekarza lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Są to bardzo ciężkie działania niepożądane.

•    Wysypka, silne swędzenie skóry, pokrzywka, łuszczenie się, pojawienie się pęcherzy lub strupów na skórze.

•    Obrzęk twarzy lub karku, warg, języka lub gardła, który może powodować utrudnienie oddychania lub przełykania.

•    Duszności z kaszlem i gorączką lub bez kaszlu i gorączki.

•    Zażółcenie skóry lub białkówek oczu.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często występujące działania niepożądane (dotyczące więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Zmniejszenie ilości krwinek czerwonych (niedokrwistość), bolesność piersi, powiększenie piersi u mężczyzn, uderzenia gorąca, zawroty głowy, ból brzucha lub miednicy, zaparcia, nudności, obecność krwi w moczu (krwiomocz), uczucie osłabienia, obrzęk dłoni, stóp, rąk lub nóg.

Często występujące działania niepożądane (dotyczące mniej niż 1 na 10 pacjentów):

Zmniejszenie popędu płciowego, depresja, senność, niestrawność, wiatry, zmiany w funkcjonowaniu wątroby, w tym zażółcenie skóry i białek oczu (żółtaczka), wypadanie włosów, nadmierne owłosienie, suchość skóry, wysypka, swędzenie, kłopoty ze wzwodem, zwiększenie masy ciała, zmniej szenie apetytu, ból w klatce piersiowej, atak serca (odnotowano przypadki zgonów), problemy z sercem, mogące powodować skrócenie oddechu lub obrzęk kostek.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (dotyczące mniej niż 1 na 100 pacjentów):

Reakcje uczuleniowe (reakcje nadwrażliwości). Możliwe objawy: wysypka skórna, swędzenie, pokrzywka, łuszczenie się, pojawienie się pęcherzy lub strupów na skórze, obrzęk twarzy lub karku, warg, języka lub gardła, który może powodować utrudnienia w oddychaniu lub przełykaniu.

Zapalenie płuc nazywane śródmiąższową chorobą płuc (odnotowano przypadki zgonów). Możliwe objawy: ciężkie duszności z kaszlem lub gorączką.

Rzadko występujące działania niepożądane (dotyczące mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

Niewydolność wątroby (odnotowano przypadki zgonów).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Calubloc 50 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po „Termin ważności” i/lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calubloc 50 mg

•    Substancją czynną leku jest bikalutamid. Każda tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu.

•    Inne składniki rdzenia tabletki to: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krospowidon (typ A), powidon K-29/32, sodu laurylosiarczan. Otoczka tabletki zawiera: laktozę jednowodną, hypromelozę (HPMC 2910), makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Calubloc 50 mg i co zawiera opakowanie

Biała, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana, z wytłoczeniem BCM 50 po jednej stronie.

Dostępne są opakowania zawierające 28 tabletek w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Actavis Deutschland GmbH & Co.KG Willy-Brandt-Allee 2 81829 München Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Czechy

Niemcy

Dania

Estonia

Grecja

Hiszpania

Finlandia

Węgry

Irlandia

Islandia

Włochy

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Szwecja

Słowenia

Słowacja

W. Brytania

Bicalutamid Actavis 50 mg - Filmtabletten DOC Bicalutamide 50 mg Bicalutamid Actavis 50 mg Bicalutamid-Actavis 50 mg Filmtabletten Bicalutamid Actavis 50 mg Bicalutamid Actavis 50 mg Bicalutamide / Actavis 50 mg

Bicalutamida Synthon 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Bicavan 50 mg

Bicusan 50 mg

Bicalutamide Avansor 50 mg

Bicalutamid Actavis 50 mg

Bicalutamide Actavis 50 mg

Bicalutamid Actavis 50 mg dengta tablete

DOC Bicalutamide 50 mg

Bicalutamid Actavis 50 mg

Bicalutamide Mylan 50 mg, filmomhulde tabletten

Bicalutamid Actavis 50 mg

Calubloc 50 mg

Bicalutamide Actavis 50 mg

Bikalutamid Actavis 50 mg

Bicusan 50 mg

Bicalutamid Actavis 50 mg

Bicalutamide 50 mg

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpow iedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2012

5

Calubloc 50 mg

Charakterystyka Calubloc 50 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Calubloc 50 mg, 50mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu (Bicalutamidum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 60,44 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Biała, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana, z wytłoczeniem BCM 50 po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego w skojarzeniu z terapią analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) lub kastracją chirurgiczną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Mężczyźni dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku: dawkowanie to jedna tabletka 50 mg raz na dobę przyjmowana doustnie.

Dzieci i młodzież

Bikalutamid nie jest wskazany do stosowania u dzieci ani u młodzieży.

Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Stosowanie bikalutamidu należy rozpocząć co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem leczenia analogiem LHRH lub jednocześnie z kastracją chirurgiczną.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest wymagane dostosowywanie dawki leku u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Nie ma doświadczenia w stosowaniu bikalutamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie jest wymagane dostosowywanie dawki leku u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Produkt leczniczy może kumulować się u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie bikalutamidu jest przeciwwskazane u kobiet i dzieci (patrz punkt 4.6).

Bikalutamidu nie wolno podawać żadnemu pacjentowi, u którego występuje reakcja nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Przeciwwskazane jest stosowanie bikalutamidu jednocześnie z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoczynanie leczenia powinno się odbywać pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty.

Bikalutamid jest w dużym stopniu metabolizowany w wątrobie. Wyniki badań sugerują, że eliminacja bikalutamidu może być wolniejsza u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i może to prowadzić do zwiększonej kumulacji bikalutamidu. Dlatego bikalutamid należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

W związku z możliwością wystąpienia zmian w wątrobie, należy okresowo przeprowadzać badania czynności wątroby. Wystąpienie większości zmian spodziewane jest podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia bikalutamidem.

Rzadko obserwowano ciężkie zmiany w wątrobie i niewydolność wątroby w trakcie stosowania bikalutamidu oraz odnotowano przypadki zgonów (patrz punkt 4.8). W razie wystąpienia ciężkich zmian, należy przerwać terapię bikalutamidem.

U pacjentów płci męskiej przyjmujących analog LHRH obserwowano zmniejszenie tolerancji glukozy. Może się to objawiać jako cukrzyca lub utrata kontroli glikemii u pacjentów z uprzednio istniejącą cukrzycą. Dlatego należy wziąć pod uwagę konieczność monitorowania stężenia glukozy we krwi pacjentów otrzymujących bikalutamid w skojarzeniu z analogiem LHRH.

Bikalutamid hamuje cytochrom P450 (CYP 3A4), dlatego podczas leczenia bikalutamidem leki metabolizowane głównie przez izoenzym CYP 3A4 powinny być stosowane ze szczególną ostrożnością (patrz punkt 4.3 i 4.5).

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie wykazano istnienia interakcji farmakodynamicznych lub farmakokinetycznych między bikalutamidem a analogami LHRH.

Z badań in vitro wynika, że R-enancjomer bikalutamidu jest inhibitorem izoenzymu CYP 3A4, z jednoczesnym słabszym działaniem hamującym aktywność CYP 2C9, 2C19 oraz 2D6.

Chociaż w badaniach klinicznych z fenazonem (antypiryna) jako markerem aktywności cytochromu P450 (CYP), bikalutamid nie wchodził w interakcje z fenazonem, to jednak badania z midazolamem wykazuj ą, że po jednoczesnym przyjmowaniu bikalutamidu i midazolamu przez 28 dni średnia powierzchnia pola pod krzywą (AUC) dla midazolamu zwiększyła się maksymalnie o 80%. Może to mieć znaczenie szczególnie w przypadku leków o wąskim indeksie terapeutycznym. Dlatego jednoczesne stosowanie bikalutamidu i terfenadyny, astemizolu oraz cyzaprydu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3) i należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu z produktami leczniczymi, takimi jak cyklosporyny lub leki blokujące kanał wapniowy. Może być wskazane zmniejszenie dawki wymienionych leków, szczególnie jeśli istnieje możliwość nasilenia działania leku lub wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku cyklosporyny zaleca się kontrolowanie jej stężenia we krwi oraz monitorowanie stanu klinicznego pacjenta na początku lub po zakończeniu leczenia bikalutamidem.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania bikalutamidu oraz innych leków, które mogą hamować procesy utlenianiania np.: cymetydyny lub ketokonazolu. Teoretycznie, może to powodować zwiększenie stężenia bikalutamidu w osoczu, co z kolei może teoretycznie prowadzić do nasilenia działań niepożądanych.

W badaniach in vitro wykazano, że bikalutamid może wypierać warfarynę, pochodną kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym, z jej połączeń z białkami osocza. W przypadku rozpoczęcia terapii bikalutamidem u pacjentów przyjmujących jednocześnie pochodne kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym zaleca się dokładne monitorowanie czasu protrombinowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bikalutamid jest przeciwwskazany u kobiet i nie wolno podawać go pacjentkom w ciąży lub matkom karmiącym piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby bikalutamid zaburzał zdolność pacjentów do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż niekiedy może wystąpić senność. Każdy pacjent, u którego wystąpi opisany objaw powinien zachować szczególną ostrożność.

4.8    Działania niepożądane

W tym punkcie działania niepożądane zdefiniowano następująco:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1: częstość występowania działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Calubloc 50 mg (+ analog LHRH)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszenie łaknienia

Zaburzenia psychiczne

Często

Zmniejszenie popędu płciowego, depresja

Zaburzenia serca

Często

Zawał serca (odnotowano przypadki zgonów)3, niewydolność serca3

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Często

Zawroty głowy pochodzenia

ośrodkowego

Senność

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Śródmiąższowa choroba płucb (odnotowano przypadki zgonów)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ból brzucha, zaparcie, nudności

Często

Niestrawność, wzdęcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Rzadko

Hepatotoksyczność, żółtaczka, hipertransaminazemiaNiewydolność wątroby(odnotowano przypadki zgonów)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Łysienie, hirsutyzm/nadmierne owłosienie, suchość skóry, świąd, wysypka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często

Ginekomastia i tkliwość piersie

Często

Zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Osłabienie, obrzęk

Często

Ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie masy ciała

a Odnotowano w badaniach farmako-epidemiologicznych agonistów LHRH i anty-androgenów stosowanych w leczeniu raka prostaty. Ryzyko wystąpienia tego działania niepożądanego wydaje się być zwiększone w przypadku stosowania bikalutamidu w dawce 50 mg w skojarzeniu z agonistami LHRH. Natomiast podczas stosowania bikalutamidu w dawce 150 mg w monoterapii w leczeniu raka prostaty nie stwierdzono zwiększonego ryzyka występowania tego działania niepożądanego. b Wymieniona jako działanie niepożądane występujące w przeglądzie danych zebranych po wprowadzeniu produktu do obrotu. Częstotliwość została określona na podstawie występowania śródmiąższowej choroby płuc jako działania niepożądanego zgłaszanego w fazie randomizowanej badań stosowania dawki 150 mg we wczesnym raku prostaty. c Zaburzenia czynności wątroby rzadko mają nasilenie ciężkie i najczęściej były przemijające, ustępujące lub ulegające poprawie w czasie kontynuacji leczenia lub po jego przerwaniu. d Wymieniona jako działanie niepożądane występujące w przeglądzie danych zebranych po wprowadzeniu produktu do obrotu. Częstotliwość została określona na podstawie występowania niewydolności wątroby jako działania niepożądanego zgłaszanego u pacjentów otrzymujących leczenie bikalutamidem w dawce 150 mg w badaniu otwartym we wczesnym raku prostaty. e Nasilenie tych objawów może być zmniejszone poprzez równoczesną kastrację.

4.9 Przedawkowanie

Brak doświadczenia dotyczącego przedawkowania u ludzi. Nie ma specyficznego antidotum dla bikalutamidu; leczenie powinno być objawowe. Zastosowanie dializy może nie przynieść spodziewanej poprawy, ponieważ bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej. Wskazane jest ogólne leczenie podtrzymujące z częstym monitorowaniem czynności życiowych pacjenta.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: przeciwandrogeny, kod ATC: L02BB03

Bikalutamid jest niesteroidowym lekiem o działaniu przeciwandrogenowym, pozbawionym innej aktywności hormonalnej. Wiąże się z receptorem androgenowym, blokując aktywację ekspresji genów i w wyniku tego hamuje stymulację androgenową. Wynikiem zahamowania jest regresja guzów gruczołu krokowego. Z klinicznego punktu widzenia, u niektórych pacjentów, przerwanie leczenia może prowadzić do zespołu z odstawienia przeciwandrogenów.

Bikalutamid stanowi mieszaninę racemiczną, przy czym aktywność przeciwandrogenową wykazuje prawie wyłącznie enancjomer R.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bikalutamid jest dobrze wchłaniany po podaniu doustnym. Nie ma dowodów o znaczeniu klinicznym na to, że pokarm wpływa na jego biodostępność.

S-enancjomer jest szybko wydalany w porównaniu z R-enancjomerem, którego okres półtrwania wynosi około 1 tygodnia.

Po regularnym codziennym podawaniu bikalutamidu, stężenie maksymalne R-enancjomeru w osoczu krwi zwiększa się 10-krotnie w porównaniu z S-enancjomerem, co jest spowodowane wydłużonym okresem półtrwania eliminacji.

Podczas podawania bikalutamidu w dawce 50 mg raz na dobę, stężenie w osoczu enancjomeru R w stanie stacjonarnym wynosi około 9 mikrogramów/ml. Z całkowitej liczby enancjomerów obecnych w osoczu w stanie stacjonarnym, enancjomer R stanowi około 99% i ma dominujący udział w działaniu terapeutycznym.

Na farmakokinetykę R-enancjomeru nie wpływa wiek pacjenta, zaburzenie czynności nerek lub łagodne do umiarkowanego zaburzenie czynności wątroby. Udowodniono, że ciężkie zaburzenie czynności wątroby powoduje wolniejszą eliminację R-enancjomeru.

Bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza (mieszanina racemiczna 96%, R-bikalutamid 99,6%) i jest intensywnie metabolizowany (poprzez utlenianie i sprzęganie z kwasem glukuronowym). Jego metabolity są wydalane poprzez nerki i z żółcią w przybliżeniu w równych proporcjach. Hydroliza glukuronidów występuje po wydaleniu do żółci.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W eksperymentalnych badaniach prowadzonych u zwierząt i ludzi, bikalutamid jest czystym i silnym antagonistą receptora androgenowego. Głównym drugorzędowym działaniem farmakologicznym jest indukcja mieszanej, zależnej od CYP450 aktywności oksydaz w wątrobie. Nie obserwowano indukcji enzymów u ludzi. Zmiany w organach docelowych u zwierząt, są jednoznacznie związane z pierwszo-i drugorzędowym działaniem farmakologicznym bikalutamidu; zmiany te obejmują zanik tkanek zależnych od androgenów, rozwój gruczolaków pęcherzykowych tarczycy, rozrost komórek Leydiga i hepatocytów oraz rozwój nowotworów lub raków z nich się wywodzących, u potomstwa zaburzenia różnicowania płciowego samców, odwracalne zaburzenia płodności u samców. Badania genotoksyczności nie wykazały żadnego działania mutagennego bikalutamidu.

Uważa się, że wszystkie działania niepożądane obserwowane w badaniach na zwierzętach są specyficzne gatunkowo i nie mają odniesienia do ludzi we wskazanym klinicznie leczeniu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Krospowidon (typ A)

Powidon K-29/32 Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan

Otoczka tabletki Laktoza jednowodna Hypromeloza (HPMC 2910)

Makrogol 4000

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister PVC/PE/PVDC/Al, pudełko tekturowe

Opakowanie zawiera 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 lub 280 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12941

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01/06/2007 / 08/12/2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/06/2012

6

Calubloc 50 mg