+ iMeds.pl

Calumid 150 mgUlotka Calumid

Additional supply May 2010

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA . Caluntid 150 mg tabletki powlekane

Bicalutamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calumid 150 mg tabletki powlekane i wjakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Calumid 150 mg tabletki powlekane

3.    Jak zażywać lek Calumid 150 mg tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calumid 150 mg tabletki powlekane

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CALUMID 150 MG TABLETKI POWLEKANE IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Calumid 150 mg tabletki powlekane jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego w monoterapii lub jako leczenie uzupełniające po chirurgicznym wycięciu gruczołu krokowego lub radioterapii, u pacjentów z dużym ryzykiem progresji choroby.

Bikalutamid jest substancją o działaniu antyandrogenowym, która wiąże się z receptorami androgenowymi, a co za tym idzie modyfikuje działanie męskich hormonów płciowych

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU CALUMID 150 MG TABLETKI POWLEKANE

Kiedy nie zażywać leku Calumid 150 mg tabletki powlekane

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

-    Jeśli pacjent stosuje terfenadynę (stosowana w katarze siennym lub alergii), astemizol (stosowany w katarze siennym lub alergii) lub cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądkowych).

Leku Calumid 150 mg tabletki powlekane nie należy podawać kobietom lub dzieciom i młodzieży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calumid 150 mg tabletki powlekane

-    jeśli u pacjenta występuję umiarkowana lub ciężka niewydolność wątroby. Lekmożę;:być stosowany jedynie po uprzedniej, dokładnej ocenie przez lekarza prowadzącego bilansu korzyści w stosunku do ryzyka związanego z zastosowaniem leku. Jeżeli zostanie podj|tadecyżja o


anv i 90 ■ 25


zastosowaniu leku, lekarz będzie przeprowadzał regularne badanie parametrów czynności wątroby (poziom bilirubiny, aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej). Jeżeli dojdzie do ciężkich zaburzeń czynności wątroby należy zaprzestać stosowania leku Calumid 150 mg tabletki powlekane.

-    jeśli u pacjenta występuję ciężka niewydolność nerek. Lek może być stosowany jedynie po uprzedniej, dokładnej ocenie przez lekarza prowadzącego bilansu korzyści w stosunku do ryzyka związanego z zastosowaniem leku.

-    jeżeli występują choroby serca. W tej sytuacji lekarz powinien dokonywać regularnych

badań kontrolnych czynności serca.

Stosowanie leku Calumid 150 mg tabletki powlekane z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Calumid 150 mg tabletki powlekane nie powinien być stosowany jednocześnie z następującymi lekami:

-    terfenadyna lub astemizol (stosowane w katarze siennym lub alergii)

-    cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka).

W przypadku, gdy lek Calumid 150 mg tabletki powlekane stosowany jest jednocześnie z jednym z poniżej wymienionych leków, efekt działania zarówno bikalutamidu jak i drugiego stosowanego leku może być zaburzony. Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem jednego z poniższych leków jednocześnie z lekiem Calumid 150 mg tabletki powlekane:

-    warfaryna lub lek analogiczny stosowany w zapobieganiu powstawaniu zakrzepów krwi

-    cyklosporyna (stosowana do obniżenia odpowiedzi immunologicznej w zapobieganiu i leczeniu reakcji odrzucenia przeszczepionych narządów lub szpiku kostnego)

-    cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka)

-    ketokonazol (stosowany w leczeniu grzybic skóry i paznokci)

-    leki blokujące kanały wapniowe (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego).

Stosowanie leku Calumid 150 mg tabletki powlekane z jedzeniem i piciem

Należy przyjmować jedną tabletkę bikalutamidu dziennie, najlepiej o stałej porze dnia, niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Calumid 150 mg tabletki powlekane jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet.

Kobiety nie powinny zażywać leku Calumid 150 mg talbetki powlekane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W przypadku przyjmowania leku istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zawrotów głowy i uczucia senności. Jeśli występują takie objawy nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Calumid 150 mg tabletki powlekane

Lek ten zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CALUMID 150 MG TABLETKI POWLEKANE -

Calumid 150 mg tabletki powlekane należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekąrza. |

ii., iii '1 !

narjy »3 90 .0 25

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz przepisze pacjentowi właściwą dla niego dawkę. Zazwyczaj jest to jedna tabletka raz na dobę.

Należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.

Tabletki należy przyjmować w całości popijając płynem. Zaleca się zażywanie leku o tej samej porze dnia.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Calumid 150 mg tabletki powlekane

Jeżeli została zażyta większa ilość tabletek niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem bądź najbliższym szpitalem. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie, aby umożliwić lekarzowi identyfikację zażytego leku.

Pominięcie zażycia leku Calumid 150 mg tabletki powlekane

Jeżeli została pominięta jedna dawka leku, kolejną dawkę należy zażyć następnego dnia o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Calumid 150 mg tabletki powlekane

Nie należy przerywać stosowania leku bez polecenia lekarza nawet, jeżeli nastąpiła poprawa samopoczucia.

W razie dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Calumid 150 mg tabletki powlekane może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się któiykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Niezbyt często występujące ciężkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy, ust, języka i/lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu lub bardzo nasilone swędzenie skóry z wystąpieniem pęcherzy,

-    ciężka duszność lub nagłe nasilenie duszności, z kaszlem lub gorączką. U niektórych pacjentów stosujących Calumid 150 mg tabletki powlekane występuje zapalenie płuc zwane śródmiąższową chorobą płuc.

Rzadko występujące ciężkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

-    zażółcenie skóry i gałek ocznych spowodowane zaburzeniami czynności wątroby (z niewydolnością wątroby włącznie).

Inne działania niepożądane:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy powiadomić lekarza:

Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

- przerost lub zwiększone napięcie gruczołów piersiowych    ——^

-    zmniejszony popęd płciowy, zaburzenia wzwodu, impotencja

-    uderzenia gorąca

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    nudności (złe samopoczucie)

-    biegunka lub zaparcia

-    zawroty głowy

-    bezsenność

-    wysypka skórna, swędzenie skóry, nadmierne pocenie, nadmierne owłosienie

-    osłabienie

-    zwiększenie masy ciała

-    cukrzyca

-    obrzęk

-    ból, ból w obrębie miednicy

-    dreszcze

-    wyniki badań krwi potwierdzające zmiany parametrów czynności wątroby

-    zmniejszenie ilości czerwonych ciałek krwi, co może powodować bladość skóry jak również osłabienie i trudności z oddychaniem.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała

-    depresja

-    wysoki poziom cukru we krwi

-    nadmierna senność

-    płytki ddechu

-    suchość w ustach, niestrawność, wzdęcia (wiatry)

-    łysienie

-    częste oddawanie moczu w nocy, krwiomocz

-    ból brzucha, ból w klatce piersiowej, ból głowy, ból pleców, ból karku.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

-    wymioty

-    suchość skóry

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    ból w klatce piersiowej i niewydolność serca (mogą im towarzyszyć trudności w oddychaniu, szczególnie podczas wysiłku, przyspieszone bicie serca, nadmierne pocenie dłoni i stóp, plamistość skóry), zaburzenia rytmu serca, zmiany widoczne w badaniu EKG.

-    zmniejszenie ilości płytek krwi, zwiększające ryzyko krwawienia lub wystąpienia wybroczyn.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CALUMID 150 MG TABLETKI POWLEKANE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Calumid 150 mg tabletki powlekane po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować leku Calumid 150 mg tabletki powlekane, jeśli widoczne są oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki, isiależy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.    ~

i

j


any i 90 3 25


6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Calumid 150 mg tabletki powlekane

Substancją czynną leku jest bikalutamid (Bicalutamidum)

Jedna tabletka powlekana zawiera 150 mg bikalutamidu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka: Opadry II 33G28523 biały (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna).

Jak wygląda lek Calumid 150 mg tabletki powlekane i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznakowaniem „XL” po jednej stronie oraz „RG” po drugiej.

Opakowanie zawiera30 sztuk w blistrach z folii (A1-PCV/PVDC).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Diamed GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 4-6 D-48145 Münster Niemcy

Nazwa i adres wytwórcy, u którego następuje zwolnienie serii na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):

Gedeon Richter Pic.

Gybmrói ut 19-21 1103 Budapeszt Węgry

Data zatwierdzenia ulotki:


i


Calumid

Charakterystyka Calumid

Additional suddIv Mav ?mn

Additional suddIv Mav ?mn


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calumid 150 mg tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 150 mg bikalutamidu.

Substancje pomocnicze: zawiera 193,2 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane.

Białe lub prawie białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznakowaniem „XL” po jednej stronie oraz „RG” po drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Calumid 150 mg jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego w monoterapii lub jako leczenie uzupełniające po radykalnej prostatektomii lub radioterapii u pacjentów z dużym ryzykiem progresji choroby (patrz punkt 5.1.).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli mężczyźni, w tym pacjenci w podeszłym wieku .

Jedna tabletka 150 mg raz na dobę.

Droga podania: doustnie.

Tabletki należy połykać w całości popijając płynem,

Bikalutamid 150 mg powinien być stosowany nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat lub do czasu wystąpienia progresji choroby.

Dzieci i młodzież

Nie ma właściwego wskazania do stosowania bicalutamidu u dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak jest doświadczenia dotyczącego stosowania bikalutamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) (patrz punkt 4.4.).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby.

U pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby może dochodzić do kumulacji leku (patrz punkt 4.4).

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bikalutamid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. [ ■ "y '1

Bikalutamid jest przeciwwskazany u kobiet i dzieci.

1

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie bikalutamidu z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoczęcie leczenia powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty, a w trakcie leczenia pacjenci powinni być poddawani regularnym badaniom kontrolnym.

Bikalutamid jest metabolizowany w wątrobie. Wyniki badań wskazują, że eliminacja bikalutamidu z organizmu może przebiegać wolniej u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby co może prowadzić do zwiększonej kumulacji bikalutamidu .W związku z tym bikalutamid powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

W rzadkich przypadkach obserwowano ciężką niewydolność wątroby podczas stosowania bikalutamidu (patrz punkt 4.8.). W takich przypadkach należy przerwać leczenie bikalutamidem.

W celu wczesnego wykrycia ewentualnych zaburzeń konieczne jest przeprowadzanie okresowych badań parametrów czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenia czynności wątroby pojawiają się podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia bikalutamidem.

Ze względu na brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), bikalutamid powinien być stosowany w tej grupie pacjentów ze szczególną ostrożnością.

Pacjenci z chorobą serca powinni być poddawani okresowym badaniom kontrolnym czynności serca.

Jeżeli u pacjenta następuje obiektywna progresja choroby wraz z podwyższonym poziomem PSA należy rozważyć zakończenie leczenia bikalutamidem.

Ze względu na zawartość laktozy produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą , dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W badaniach in vitro wykazano, że R-enancjomer bikalutamidu zmniejsza aktywność izoenzymu CYP 3A4, jak również w mniejszym stopniu izoenzymów CYP 2C9, 2C19, 2D6. Mimo że badania in vitro wykazały możliwość zmniejszania aktywności cytochromu 3A4 przez bikalutamid, wiele badań klinicznych pokazuje, że skala takiego działania hamującego prawdopodobnie nie ma znaczenia klinicznego w przypadku większości leków metabolizowanych przez cytochrom P450.

Pomimo to, w przypadku leków o wąskim indeksie terapeutycznym, metabolizowanych w wątrobie, zmniejszenie aktywności izoenzymu CYP 3A4 powodowane przez bikalutamid może mieć znaczenie kliniczne. Dlatego też, przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie terfenadyny, astemizolu oraz cyzaprydu.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu oraz takich substancji, jak cyklosporyna lub leki blokujące kanał wapniowy. Może być wskazane zmniejszenie dawki wyżej wymienionych leków, szczególnie, jeśli zaobsepyuję?si^ nasilenie ich działania bądź wystąpią działanie niepożądane. W przypadku stosowania cyklósporyny zaleca się monitorowanie jej stężenia w osoczu oraz stanu klinicznego pacjenta podczas rozpoczynania i po zakończeniu leczenia bikalutamidem.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania bikalutamidu u pacjentów przyjmujących leki hamujące procesy utleniania w wątrobie, np.: cymetydyna i ketokonazol. Rezultatem może być zwiększone stężenie bikalutamidu w osoczu, co teoretycznie może prowadzić do nasilenia się działań niepożądanych.

Badania in vitro wykazał}', że bikalutamid może wypierać warfarynę (lek przeciwzakrzepowy będący pochodną kumaryny) z jej połączeń z białkami osocza. Dlatego też u pacjentów przyjmujących już pochodne kumaryny, u których rozpoczyna się leczenie bikalutamidem, zaleca się staranne monitorowanie czasu protrombinowego.

4.6.    Ciąża i laktacja

Nie dotyczy, ponieważ produkt leczniczy nie jest stosowany u kobiet.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Należy jednak mieć na uwadze, że sporadycznie mogą wystąpić zawroty głowy lub nadmierna senność (patrz punkt 4.8). Pacjenci, u których wystąpiły wyżej wymienione objawy, powinni zachować szczególną ostrożność.

4.8.    Działania niepożądane

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 to <1/10); niezbyt często (>1/1 000 to <1/100); rzadko (>1/10 000 to <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioworuchowy i pokrzywka

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: depresja

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i środoiersia Niezbyt często: śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żoładka i jelit Często: biegunka, nudności Rzadko: wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zmiany parametrów wątrobowych (zwiększenie aktywności aminotransferaz, cholestaza i żółtaczka)1

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby2

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: świąd skóry

Rzadko: suchość skóry    [    /

Zaburzenia nerek i dróg moczowych    i

Niezbyt często: krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często: nadwrażliwość sutków J, ginekomastia3

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: uderzenia gorącaCzęsto: osłabienie

1    Zmiany wątrobowe rzadko występują w postaci ciężkiej i często mają charakter przejściowy, ustępując lub zmniejszając się wraz z trwaniem leczenia lub też po zaprzestaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

2    U pacjentów leczonych bikalutamidem niewydolność wątroby występowała bardzo rzadko, a bezpośrednia zależność nie została do końca potwierdzona. Należy uwzględnić przeprowadzenie okresowych badań parametrów czynności wątroby (patrz również punkt 4.4).

3    Mogą być zmniejszone przez równoczesne zastosowanie kastracji.

Ponadto, w badaniach klinicznych podczas stosowania bikalutamidu wraz z / bez analogów LHRH, zaobserwowano następujące działania niepożądane;

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Często: anemia

Bardzo rzadko: małopłytkowość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: cukrzyca, zwiększenie masy ciała

Niezbyt często: anoreksja, hiperglikemia, zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia układu nerwowego Często: zawroty głowy, bezsenność Niezbyt często: nadmierna senność

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: niewydolność serca, dusznica bolesna, zaburzenia przewodnictwa, w tym wydłużenie odstępu PR i QT, arytmie oraz niespecyficzne zmiany w badaniu EKG

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródoiersia Niezbyt często: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit Często: zaparcia

Niezbyt często: suchość w jamie ustnej, niestrawność , wzdęcia Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypka, nadmierna potliwość, nadmierne owłosienie Niezbyt często: łysienie

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt często: moczenie nocne

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często: zmniejszenie libido, zaburzenia erekcji, impotencja    ^    ,

i'

Zaburzenia ogólne i stany w mieiscu podania    f'

Często: obrzęk, ból, bóle w obrębie miednicy, dreszcze

4

s

Niezbyt często: bóle brzucha, bóle w klatce piersiowej, bóle głowy, bóle lędźwiowo-krzyżowe, bóle karku.

4.9. Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Ponieważ bikalutamid należy do pochodnych aniliny, istnieje teoretyczne ryzyko wystąpienia methemoglobinemii. Methemoglobinemię obserwowano po przedawkowaniu u zwierząt. Dlatego też u pacjentów z ostrym zatruciem polekowym może wystąpić sinica. Nie istnieje specyficzne antidotum. W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może nie przynieść spodziewanej poprawy, ponieważ bikalutamid silnie wiąże się z białkami i nie jest wydalany w moczu w niezmienionej postaci. Zaleca się leczenie objawowe z monitorowaniem podstawowych parametrów życiowych pacjenta.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści hormonów i ich pochodne, antyandrogeny Kod ATC: L02BB03.

Bikalutamid jest niesteroidowym antyandrogenem niewykazującym innej aktywności endokrynnej. Wiąże się on z receptorami androgenowymi, nie powodując ekspresji genu, i tym samym hamuje stymulację androgenową. W wyniku zahamowania stymulacji androgenowej dochodzi do regresji guza gruczołu krokowego. W praktyce klinicznej u niektórych pacjentów po zakończeniu leczenia bikalutamidem może wystąpić zespół odstawienia antyandrogenów.

Calumid (bikalutamid) 150 mg tabletki powlekane był badany w leczeniu pacjentów z ograniczonym do narządu (T1-T2, NO lub NX, MO) lub miejscowo zaawansowanym (T3-T4, każde N, MO, T1-T2, N+, MO) rakiem gruczołu krokowego bez przerzutów, w 3 badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, przeprowadzonych z udziałem 8113 pacjentów, poddanych łącznej analizie, gdzie bikalutamid był stosowany jako pierwszy rzut leczenia (leczenie hormonalne) lub jako leczenie uzupełniające po radykalnej prostatektomii lub radioterapii (pierwotne naświetlanie strumieniem zewnętrznym). Przy medianie okresu obserwacji wynoszącej 7,4 roku, u 27,4% wszystkich pacjentów otrzymujących bikalutamid i 30,7% pacjentów otrzymujących placebo, stwierdzono obiektywną progresję choroby.

Zmniejszenie ryzyka obiektywnej progresji choroby było obserwowane w większości grup pacjentów, jednak najbardziej wyraźne było w grupie pacjentów z dużym ryzykiem progresji. W związku z tym, pozostaje do decyzji lekarza prowadzącego wybranie najlepszego sposobu leczenia dla pacjenta, u którego występuje małe ryzyko progresji choroby, szczególnie u pacjentów po radykalnej prostatektomii decyzja może być odroczona do wystąpienia objawów świadczących o progresji choroby.

Nie zaobserwowano różnic w ogólnym przeżyciu przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 7,4 roku i śmiertelności wynoszącej 22,9% (HR=0,99; 95% CI 0,91 do 1,09). Jednakże, w dalszych analizach podgrup obserwowano pewne tendencje.

Dane dotyczące przeżycia wolnej od progresji i całkowitego przeżycia dla pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem prostaty zostały przedstawione w poniższej tabeli, : ^

Tabela 1. Przeżycie wolne od progresji u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, analiza podgrup.

Populacja

analizowana

Zdarzenie (%) w grupie pacjentów leczonych bikalutamidem

Zdarzenia (%) w grupie pacjentów otrzymujących placebo

Współczynnik ryzyka (95% CI)

Boczna obserwacja

193/335 (57,6)

222/322 (68,9)

0,60 (0,49 do 0,73)

Radioterapia

66/161 (41,0)

86/144 (59,7)

0,56 (0,40 do 0,78)

Radykalna

prostatektomia

179/870 (20,6)

213/849 (25,1)

0,75 (0,61 do 0,91)

Tabela 2. Przeżycie całkowite u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, analiza podgrup.

Populacja

analizowana

Liczba zgonów (%) w grupie pacjentów leczonych bikalutamidem

Liczba zgonów (%) w grupie pacjentów otrzymujących placebo

Współczynnik ryzyka (95% CI)

Boczna obserwacja

164/335 (49,0)

183/322 (56,8)

0,81 (0,66 do 1,01)

Radioterapia

49/161 (30,4)

61/144 (42,4)

0,65 (0,44 do 0,95)

Radykalna

prostatektomia

137/870(15,7)

122/849 (14,4)

1,09 (0,85 do 1,39)

W grupie pacjentów z chorobą miejscowo zaawansowaną, otrzymujących bikalutamid w monoterapii, nie było znamiennej różnicy w przeżyciu wolnym od progresji choroby. W tej grupie pacjentów obserwowano tendencje do zmniejszonego przeżycia w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (HR=1,16, 95% CI 0,99 do 1,37), W związku z powyższym, stosunek korzyści do ryzyka przypadku stosowania bikalutamidu w tej grupie pacjentów, nie jest korzystny.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Bikalutamid po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego. Nie wykazano, aby jednoczesne przyjmowanie pokarmu wpływało na biodostępność leku.

Enancjomer S jest szybko wydalany z organizmu , w porównaniu z enancjomerem R, którego okres półtrwania wynosi około jednego tygodnia.

Po długotrwałym podawaniu bikalutamidu, maksymalne stężenie w osoczu enancjomeru R jest ok. dziesięciokrotnie wyższe, niż w przypadku podania pojedynczej dawki 50 mg.

Podczas podawania bikalutamidu w dawce 150 mg na dobę stężenie w osoczu enancjomeru R w stanie stacjonarnym wynosi 22pg/ml, przy czym, z powodu długiego okresu półtrwania, stan stacjonarny osiągany jest po ok. 1 miesiącu terapii.

Farmakokinetyka enancjomeru R nie zależy od wieku pacjenta, zaburzeń czynności nerek, łagodnych i umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby. Udowodniono, że ciężka niewydolność wątroby powoduje wolniejszą eliminację enancjomeru R.

Bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza (mieszanina racemiczna w 96%, ęnąncjomer R powyżej 99%) i jest szybko metabolizowany (na drodze utleniania i sprzęgania z kwasem; glukuronowym). Metabolity są wydalane z moczem i z żółcią w równych proporcjach. ?

W przeprowadzonym badaniu klinicznym średnie stężenie enancjomeru R w nasieniu mężczyzn, otrzymujących 150 mg bikalutamidu na dobę, wynosiło 4,9 pg/ml. Ilość bikalutamidu, która potencjalnie może być przekazana partnerce podczas stosunku płciowego jest niewielka i wynosi 0,3pg/kg. Ilość ta jest mniejsza niż minimalna dawka mogąca mieć upływ na potomstwo u zwierząt laboratoryjnych.

5.3.    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Bikalutamid jest czystym i silnym antagonistą receptora androgenowego zarówno u zwierząt doświadczalnych, jak i u ludzi. Jego głównym, wtórnym działaniem farmakologicznym jest zwiększenie aktywności układu wielofunkcyjnych oksydaz wątrobowych zależnych od CYP450. Działania takiego nie obserwowano u ludzi. Zmiany w poszczególnych narządach u testowanych zwierząt są wyraźnie powiązane z pierwotnym lub wtórnych działaniem farmakologicznym bikalutamidu. Zmiany te obejmują: regresję tkanek zależnych od działania androgenów; gruczolaki pęcherzykowe tarczycy, rozrosty i zrakowacenia komórek wątroby i komórek Leydiga lub nowotwór, zaburzenia różnicowania płciowego u potomstwa płci męskiej, przejściowe zaburzenia płodności u samców. Badania genotoksyczności nie wykazały działania mutagennego bikalutamidu. Wszelkie działania niepożądane obserwowane w trakcie badań na zwierzętach nie mają odniesienia klinicznego w leczeniu zaawansowanej postaci raka gruczołu krokowego u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

rdzeń tabletki:

Krzemionka koloidalna bezwodna,

Magnezu stearynian,

Powidon K-30,

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),

Laktoza jednowodna otoczka:

Opadry II 33G28523 biała (triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

30 tabletek powlekanych w blistrach (folia Al -PVC/PVDC).

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Diamed GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 4 - 6 48145 Münster Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

©.!

Calumid