+ iMeds.pl

Calvidin 1500 mg (600 mg Ca 2+) + 10 mcg (400 j.m.)Ulotka Calvidin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CALVIDIN

(Calcii carbonas + Cholecalciferolum)

1500 mg+ 10 pg (400 j.m.)

tabletki do żucia

1 tabletka do żucia zawiera substancje czynne: 1500 mg wapnia węglanu (co odpowiada 600 mg wapnia) oraz 10 pg cholekalcyferolu (400 j.m. witaminy D3)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywa lek CALVIDIN ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,    gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy    skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek CALVIDIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku CALVIDIN

3.    Jak zażywać lek CALVIDIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek CALVIDIN

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CALVIDIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

CALVIDIN jest lekiem zawierającym wapń i witaminę D3.

Wskazany jest w celu :

-    uzupełnienia niedoboru witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku;

-    wspomagającego leczenia osteoporozy w przypadku rozpoznanego lub prawdopodobnego niedoboru wapnia i witaminy D.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU CAL VIDIN

Kiedy nie zażywać leku CALVIDIN:

- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na węglan wapnia, cholekalcyferol lub którykolwiek z pozostałych składników;

-    zbyt duże stężenie wapnia we krwi    lub    moczu;

-    kamica dróg moczowych;

-    długotrwałe unieruchomienie z towarzyszącym dużym stężeniem wapnia we krwi lub moczu;

-    wapnica nerek (złogi wapnia w miąższu nerek);

-    pierwotna nadczynność gruczołów    przytarczowych;

-    przedawkowanie witaminy D;

-    rozpoznany szpiczak mnogi;

-    przerzuty nowotworowe do kości.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek CALVIDIN

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Podczas długotrwałego stosowania, szczególnie u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi i glikozydami nasercowymi (np digoksyna), należy okresowo kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz w moczu, a także czynność nerek poprzez oznaczanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi (lekarz zaleci odpowiednie badania).

W przypadku stwierdzenia zwiększonego stężenia wapnia we krwi lub zaburzenia czynności nerek należy skontaktować się z lekarzem, który zaleci zmniejszenie dawki lub przerwania stosowania leku jeśli stężenie wapnia w moczu przekroczy wartość 7,5 mmol/ 24 godz. (300 mg/ 24 godz).

Szczególną ostrożność należy zachować podczas równoczesnego stosowania bisfosfonianów, fluorku sodu (leki stosowane w osteoporozie) lub antybiotyków z grupy tetracyklin (np doksycykliny).

Jeżeli planowane jest stosowanie innych leków zawierających witaminę D, należy uwzględnić dawkę witaminy D zawartą w leku CALVIDIN. Podawanie dodatkowych dawek witaminy D lub wapnia powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

W takich przypadkach lekarz prowadzący zaleca regularną kontrolę stężenia wapnia w surowicy krwi i w moczu.

Chorzy z zaburzeniami czynności nerek mają także zaburzony metabolizm witaminy D; u takich pacjentów podczas stosowania cholekalcyferolu lekarz prowadzący będzie kontrolował stężenia wapnia i fosforanów.

Zażywania leku CALVIDIN z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki moczopędne (leki tiazydowe, np hydrochlorotiazyd) zmniejszają wydzielanie wapnia drogą nerek i mogą powodować zwiększenie stężenia wapnia we krwi. Podczas długotrwałego leczenia należy okresowo oznaczać stężenie wapnia w surowicy krwi.

Jednoczesne stosowanie fenytoiny, barbituranów (leki stosowane m.in. w padaczce), ryfampicyny (antybiotyk) oraz glikokortykosteroidów (np hydrokortyzonu) może zmniejszać aktywność witaminy D. Należy zachować odstęp przynajmniej 2 godzin pomiędzy przyjmowaniem leku CALVIDIN i cholestyraminy (lek zmniejszający stężenie cholesterolu); w przeciwnym razie wchłanianie witaminy D jest zmniejszone.

Chorzy leczeni glikozydami nasercowymi (np digoksyna) i przyjmujący CALVIDIN powinni mieć wykonywane badanie EKG oraz oznaczane stężenie wapnia w surowicy krwi. W przypadku równoczesnego podawania preparatów wapnia i witaminy D oraz glikozydów nasercowych może zwiększyć się częstość występowania działań niepożądanych glikozydów nasercowych (np zaburzenia rytmu serca).

Wchłanianie, a tym samym skuteczność niektórych leków, ulega zmniejszeniu w przypadku jednoczesnego stosowania z lekiem CALVIDIN. Dotyczy to niektórych antybiotyków ( np doustnych antybiotyków pochodnych tetracykliny), bisfosfonianów i fluorku sodu. Należy zachować odstęp przynajmniej 2 godzin (w przypadku bisfosfonianów i fluorku sodu) lub 3 godzin (w przypadku doustnych tetracyklin) pomiędzy przyjmowaniem wymienionych leków i leku CALVIDIN.

Sole wapnia zmniej szają wchłanianie żelaza, dlatego preparaty żelaza i wapnia należy przyjmować w odstępie dwugodzinnym.

Przynajmniej dwugodzinny odstęp powinien być zachowany pomiędzy przyjęciem leku CALVIDIN i estramustyny (lek stosowany w onkologii), w przeciwnym przypadku wchłanianie estramustyny ulegnie zmniejszeniu.

Wchłanianie witaminy D i związków wapnia może się zmniejszyć pod wpływem niektórych składników pożywienia (np. produkty o dużej zawartości włóknika lub kwasu fitynowego, kwasu szczawiowego i fosforanów).

Zażywanie leku CALVIDIN z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować na czczo lub podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nadmierne dawki witaminy D mogą być szkodliwe dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn, jednak wpływ taki jest mało prawdopodobny.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku CAL VIDIN

Informacja ważna dla osób chorych na cukrzycę: 1 tabletka zawiera 0,47 g węglowodanów.

Dobowa dawka preparatu, dwie tabletki, odpowiada 0,08 jednostki węglowodanowej.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK CALVIDIN

Lek CALVIDIN należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj u dorosłych stosuje się 1 do 2 tabletek w ciągu doby. Tabletkę należy pogryźć i połknąć popijając niewielką ilością płynu. Tabletki można także ssać.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku CALVIDIN

Następstwem ciężkiego lub długotrwałego przedawkowania może być zwiększone stężenie wapnia i witaminy D w surowicy krwi. Duże stężenia wapnia powodują następujące objawy: nudności, wymioty, pragnienie, oddawania dużych ilości moczu oraz zaparcie. Długotrwałe przedawkowanie prowadzi do powstania zwapnień w naczyniach krwionośnych i w narządach wewnętrznych.

W przypadku przedawkowania należy przerwać stosowanie wszystkich leków zawierających wapń i witaminę D. Choremu należy podać do picia dużą ilość płynów. Dalsze leczenie powinno być prowadzone przez lekarza.

Pominięcie zażycia dawki leku CALVIDIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie należy zwiększać dawki leku. Kontynuować przyjmowanie zaleconej dawki.

Przerwanie stosowania leku CAŁVIDIN

W przypadku przerwania leczenia zaleconego przez lekarza, należy powiadomić lekarza prowadzącego.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek CALVIDIN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W niektórych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. zaparcie, wzdęcia, nudności, ból brzucha, biegunka).

Ponieważ w skład preparatu wchodzi butylohydroksytoluen, u niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CALVIDIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek CALVIDIN

1 tabletka do żucia zawiera substancje czynne: 1500 mg wapnia węglanu (co odpowiada 600 mg wapnia) oraz 10 pg cholekalcyferolu (400 j.m. witaminy D3).

Substancje pomocnicze: ksylitol, D-mannitol, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, butyhydroksytoluen, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, sacharoza, żelatyna, skrobia modyfikowana, glinu sodu krzemian, aromat tutti frutti 77919-31.

Jak wygląda lek CALVIDIN i co zawiera opakowanie

Blistry z folii PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku 30 szt. - 3 blistry po 10 szt.

60 szt. - 6 blistrów po 10 szt.

Podmiot odpowiedzialny:

Rottapharm S.p.A., Galleria Unione 5, 20122 Monza (Milano) Włochy Wytwórca:

Madaus GmbH, Lütticher Strasse 5, 53842 Troisdorf, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Calvidin

Charakterystyka Calvidin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

CALVIDIN, 1500 mg (600 mg Ca2+) + 10 ^g (400 j.m.), tabletki do żucia

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletka do żucia zawiera 600 mg jonów wapnia w postaci wapnia węglanu (Calcii carbonas) 1500 mg, oraz 10 mikrogramów (400 j.m.) cholekalcyferolu (Cholecalciferolum)

Substancje pomocnicze: m.in. butylohydroksytoluen i sacharoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz pkt. 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do żucia.

Białe, obustronnie płaskie tabletki z rowkiem ułatwiającym dzielenie i literami C/D.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Uzupełnienie niedoboru witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku.

Leczenie wspomagające osteoporozy w przypadku rozpoznanego lub prawdopodobnego niedoboru wapnia i witaminy D.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Preparat jest przeznaczony do stosowania tylko u osób dorosłych.

Doustnie, 1 do 2 tabletek do żucia na dobę.

Tabletkę należy pogryźć i połknąć popijając niewielką ilością płynu.

Tabletkę można także ssać.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi (hiperkalcemia). Zwiększenie stężenia wapnia w moczu (hiperkalciuria). Kamica nerkowa. Długotrwałe unieruchomienie chorego w połączeniu z hiperkalciurią i (lub) hiperkalcemią. Kamica dróg moczowych. Pierwotna nadczynność przytarczyc. Przedawkowanie witaminy D. Szpiczak mnogi. Przerzuty nowotworowe do kości.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Podczas długotrwałego leczenia należy okresowo kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz w moczu, a także monitorować czynność nerek poprzez oznaczanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi.

Jest to szczególnie ważne u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi i glikozydami nasercowymi.

W przypadku stwierdzenia hiperkalcemii lub zaburzenia czynności nerek dawkę należy zmniejszyć lub przerwać podawanie preparatu. Zaleca się zmniejszenie dawki lub odstawienie preparatu, jeśli zawartość wapnia w moczu przekroczy 7,5 mmol/ 24 godz. (300 mg/ 24 godz.).

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku równoczesnego stosowania bisfosfonianów, fluorku sodu lub tetracyklin (patrz punkt 4.5).

Jeżeli planowane jest stosowanie innych preparatów zawierających witaminę D, należy uwzględnić dawkę witaminy D zawartą w preparacie CALVIDIN. Podawanie dodatkowych dawek witaminy D lub wapnia powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

W takich przypadkach zaleca się regularną kontrolę stężenia wapnia w surowicy krwi i w moczu. Chorzy z zaburzeniami czynności nerek mają także zaburzony metabolizm witaminy D; u takich pacjentów podczas stosowania cholekalcyferolu należy zwracać uwagę na stężenia wapnia i fosforanów.

Uwaga dotycząca chorych na cukrzycę: tabletka do żucia CALVIDINzawiera 0,47 g węglowodanów. Dobowa dawka preparatu, dwie tabletki, odpowiada 0,08 jednostki węglowodanowej.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Aktywność biologiczna witaminy D ulega zmniejszeniu podczas jednoczesnego stosowania z ryfampicyną, fenytoiną i barbituranami. Leki te przyśpieszają metabolizm witaminy D.

CALVIDIN zmniejsza wchłanianie bisfosfonianów i fluorku sodu, dlatego te leki należy podawać przynajmniej 2 godziny przed przyjęciem lub po przyjęciu preparatu CALVIDIN.

Podczas jednoczesnego stosowania doustnych tetracyklin i preparatu CALVIDIN wchłanianie tetracyklin jest zmniejszone; należy zachować odstęp przynajmniej 3 godzin pomiędzy podaniem preparatów.

Sole wapnia mogą zmniejszyć wchłanianie żelaza; zaleca się podawanie preparatów z zachowaniem odstępu 2 godzin.

Zaleca się przynajmniej dwugodzinny odstęp pomiędzy podaniem preparatu CALVIDIN i cholestyraminy, w przeciwnym razie wchłanianie witaminy D jest zmniejszone.

Zalecany jest także dwugodzinny odstęp pomiędzy podaniem estramustyny i preparatu CALVIDIN, ponieważ wapń zawarty w preparacie zmniejsza wchłanianie estramustyny.

Stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może powodować hiperkalcemię z powodu zmniejszenia wydalania jonów wapnia przez nerki. W przypadku długotrwałego leczenia tymi lekami należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi.

Jednoczesne stosowanie glikokortykosteroidów może zmniejszać działanie witaminy D3.

Równoczesne podawanie witaminy D i jonów wapnia może zwiększać toksyczność glikozydów nasercowych (zaburzenia rytmu serca). U pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi i przyjmujących preparat CALVIDIN należy wykonywać badanie EKG oraz oznaczać stężenia wapnia.

Mogą także występować interakcje z niektórymi składnikami pokarmu (np. produkty o dużej zawartości włóknika, kwas szczawiowy, fosforany, kwas fitynowy).

4.6    Ciąża lub laktacja

Podczas ciąży i w okresie karmienia piersią można uzupełniać niedobory witaminy D oraz wapnia. Dobowa dawka nie powinna przekroczyć 1500 mg wapnia oraz 600 j.m. (15 mikrogramów) witaminy D3. W związku z powyższym dawka preparatu CALVIDIN nie może być większa niż 1 tabletka na dobę.

U zwierząt doświadczalnych podanie wysokich dawek witaminy D powodowało wystąpienie zaburzeń rozwoju płodu (teratogenność).

Stosowanie w okresie ciąży

Nie należy przekraczać zalecanych dawek witaminy D3, ponieważ długotrwała hiperkalcemia może powodować upośledzenie rozwoju umysłowego i fizycznego, nadzastawkowe zwężenie aorty oraz retinopatię u dziecka.

Istnieją doniesienia o stosowaniu dużych dawek witaminy D u kobiet w ciąży z niedoczynnością przytarczyc, rodzących zdrowe dzieci.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Jony wapnia w niewielkim stopniu przenikają do mleka i nie powodują jakichkolwiek zmian patologicznych u dziecka.

Witamina D i jej metabolity przenikają do mleka; należy to uwzględnić przy ustalaniu dawki witaminy D dla dziecka.

Kobiety ciężarne i karmiące piersią powinny przyjmować preparat w odstępie 2 godzin od posiłku, tak, aby nie zmniejszać wchłaniania żelaza.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn, jednak wpływ taki jest mało prawdopodobny.

4.8    Działania niepożądane

W czasie stosowania preparatu CALVIDIN może wystąpić hiperkalcemia i hiperkalciuria.

Opisywano także działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, takie jak zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha i biegunka.

Ponieważ preparat zawiera butylohydroksytoluen, u niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

4.9 Przedawkowanie

Ciężkie lub długotrwałe przedawkowanie preparatu powoduje zwiększenie stężenia witaminy D i jonów wapnia. Objawy hiperkalcemii to nudności, wymioty, nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, zaparcie. Długotrwałe przedawkowanie może powodować powstawanie zwapnień w naczyniach krwionośnych i w narządach wewnętrznych, jako skutek hiperkalcemii.

Leczenie: należy przerwać podawanie wszystkich preparatów zawierających wapń i witaminę D.

Chorego należy nawodnić i stosować dalsze leczenie zależnie od objawów przedawkowania.

Wielkość dawki toksycznej witaminy D wynosi od 40 000 do 100 000 j.m./ dobę

(1 do 2,5 miligrama cholekalcyferolu/dobę) przez okres 1-2 miesięcy u osób z prawidłową

czynnością przytarczyc. Dawka toksyczna wapnia wynosi powyżej 2000 mg na dobę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty wapnia w połączeniu z innymi lekami; kod ATC: A12AX.

Podawanie preparatów witaminy D uzupełnia niedobory wywołane niewystarczającym spożyciem. Wchłaniania wapnia w jelicie zwiększa się. Optymalna dawka witaminy D u osób w podeszłym wieku wynosi od 500 do 1000 j.m. na dobę (12,5 do 25 pg/dobę). Uzupełnienie wapnia wyrównuje niedobory dietetyczne. Dobowe zapotrzebowanie na wapń u osób w podeszłym wieku wynosi 1500 mg. Uzupełnianie niedoboru witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku zapobiega wtórnej nadczynności przytarczyc. Badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą kontrolowane placebo, trwające 18 miesięcy i obejmujące 3270 kobiet w wieku 84 ±6 lat mieszkających w domach opieki, którym podawano kalcyferol w dawce 800 j.m. na dobę oraz wapń 1,2 g na dobę, wykazało znaczne zmniejszenie wydzielania parathormonu (PTH). Po 18 miesiącach, wyniki analizy zgodnej z zaplanowanym leczeniem wykazały 80 przypadków złamania szyjki kości udowej (5,7%) w grupie przyjmującej wapń i witaminę D w porównaniu z 110 przypadkami (7,9%) w grupie placebo (p=0,004). Podczas przeprowadzonego badania suplementacja witaminy D i wapnia zapobiegła 30 przypadkom złamania szyjki kości udowej.

W czasie 36 miesięcy obserwacji następczej, w grupie pacjentek przyjmujących wapń i witaminę D3 (n=1176) stwierdzono 137 przypadków złamania szyjki kości udowej (11,6%), w porównaniu z 178 przypadkami (15,8%) w grupie placebo (n=1127) (p0,02).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Węglan wapnia.

Węglan wapnia uwalnia jony wapniowe w kwaśnym środowisku żołądka. Wapń podawany jako

węglan wapnia wchłania się w 20 do 30%. Wchłanianie zachodzi przede wszystkim w dwunastnicy, w mechanizmie aktywnego transportu zależnego od witaminy D i ulegającego wysyceniu. Wapń jest wydalany w moczu, z kałem i potem. Wydalanie wapnia w moczu zależy od filtracji kłębuszkowej oraz wchłaniania zwrotnego w kanalikach nerkowych.

Witamina D

Witamina D jest wchłaniana w jelicie cienkim, wiąże się ze specyficznymi alfa-globulinami, jest tansportowana do wątroby i tam metabolizowana do 25-hydroksycholekalcyferolu. Następny proces hydroksylacji do 1,25-dihydroksycholekalcyferolu zachodzi w nerkach. Powstały metabolit odpowiada za fizjologiczne działanie witaminy D, czyli zwiększenie wchłaniania wapnia.

Witamina D nie przekształcona metabolicznie jest magazynowana w tkankach, np. w tkance tłuszczowej i w mięśniach. Witamina D jest wydalana z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedawkowanie witaminy D u ciężarnych zwierząt doświadczalnych powodowało uszkodzenia płodu (działanie teratogenne).

6. DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Ksylitol

Mannitol

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Butylohydroksytoluen

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

Sacharoza

Żelatyna

Skrobia modyfikowana Glinu sodu krzemian

Aromat (Tutti frutti 779191-31 Givaudan: allilu heksanian, amylu maślan, cytronellol, etylu octan, etylu maślan, etylowanilina, geraniol, izoamylu octan, f -jonon, a -jonon, maltodekstryna, skrobia modyfikowana, glikol propylenowy)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/A1 w tekturowym pudełku 30 szt. - 3 blistry po 10 szt.

60 szt. - 6 blistrów po 10 szt.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Rottapharm S.p.A., Galleria Unione 5, 20122 Monza (Milano), Włochy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11097

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.04.2004 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Calvidin