Imeds.pl

Calvidin 1500 Mg (600 Mg Ca 2+) + 10 Mcg (400 J.M.)

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CALVIDIN

(Calcii carbonas + Cholecalciferolum)

1500 mg+ 10    (400 j.m.)

tabletki do żucia

1 tabletka do żucia zawiera substancje czynne: 1500 mg wapnia węglanu (co odpowiada 600 mg wapnia) oraz 10 ^g cholekalcyferolu (400 j.m. witaminy D3)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywa lek CALVIDIN ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,    gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy    skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek CALVIDIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku CALVIDIN

3.    Jak zażywać lek CALVIDIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek CALVIDIN

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CALVIDIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

CALVIDIN jest lekiem zawierającym wapń i witaminę D3.

Wskazany jest w celu :

-    uzupełnienia niedoboru witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku;

-    wspomagającego leczenia osteoporozy w przypadku rozpoznanego lub prawdopodobnego niedoboru wapnia i witaminy D.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU CALVIDIN

Kiedy nie zażywać leku CALVIDIN:

- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na węglan wapnia, cholekalcyferol lub którykolwiek z pozostałych składników;

-    zbyt duże stężenie wapnia we krwi    lub    moczu;

-    kamica dróg moczowych;

-    długotrwałe unieruchomienie z towarzyszącym dużym stężeniem wapnia we krwi lub moczu;

-    wapnica nerek (złogi wapnia w miąższu nerek);

-    pierwotna nadczynność gruczołów    przytarczowych;

-    przedawkowanie witaminy D;

-    rozpoznany szpiczak mnogi;

-    przerzuty nowotworowe do kości.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek CALVIDIN

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Podczas długotrwałego stosowania, szczególnie u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi i glikozydami nasercowymi (np digoksyna), należy okresowo kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz w moczu, a także czynność nerek poprzez oznaczanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi (lekarz zaleci odpowiednie badania).

W przypadku stwierdzenia zwiększonego stężenia wapnia we krwi lub zaburzenia czynności nerek należy skontaktować się z lekarzem, który zaleci zmniejszenie dawki lub przerwania stosowania leku jeśli stężenie wapnia w moczu przekroczy wartość 7,5 mmol/ 24 godz. (300 mg/ 24 godz).

Szczególną ostrożność należy zachować podczas równoczesnego stosowania bisfosfonianów, fluorku sodu (leki stosowane w osteoporozie) lub antybiotyków z grupy tetracyklin (np doksycykliny).

Jeżeli planowane jest stosowanie innych leków zawierających witaminę D, należy uwzględnić dawkę witaminy D zawartą w leku CALVIDIN. Podawanie dodatkowych dawek witaminy D lub wapnia powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

W takich przypadkach lekarz prowadzący zaleca regularną kontrolę stężenia wapnia w surowicy krwi i w moczu.

Chorzy z zaburzeniami czynności nerek mają także zaburzony metabolizm witaminy D; u takich pacjentów podczas stosowania cholekalcyferolu lekarz prowadzący będzie kontrolował stężenia wapnia i fosforanów.

Zażywania leku CALVIDIN z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki moczopędne (leki tiazydowe, np hydrochlorotiazyd) zmniejszają wydzielanie wapnia drogą nerek i mogą powodować zwiększenie stężenia wapnia we krwi. Podczas długotrwałego leczenia należy okresowo oznaczać stężenie wapnia w surowicy krwi.

Jednoczesne stosowanie fenytoiny, barbituranów (leki stosowane m.in. w padaczce), ryfampicyny (antybiotyk) oraz glikokortykosteroidów (np hydrokortyzonu) może zmniejszać aktywność witaminy D. Należy zachować odstęp przynajmniej 2 godzin pomiędzy przyjmowaniem leku CALVIDIN i cholestyraminy (lek zmniejszający stężenie cholesterolu); w przeciwnym razie wchłanianie witaminy D jest zmniejszone.

Chorzy leczeni glikozydami nasercowymi (np digoksyna) i przyjmujący CALVIDIN powinni mieć wykonywane badanie EKG oraz oznaczane stężenie wapnia w surowicy krwi. W przypadku równoczesnego podawania preparatów wapnia i witaminy D oraz glikozydów nasercowych może zwiększyć się częstość występowania działań niepożądanych glikozydów nasercowych (np zaburzenia rytmu serca).

Wchłanianie, a tym samym skuteczność niektórych leków, ulega zmniejszeniu w przypadku jednoczesnego stosowania z lekiem CALVIDIN. Dotyczy to niektórych antybiotyków ( np doustnych antybiotyków pochodnych tetracykliny), bisfosfonianów i fluorku sodu. Należy zachować odstęp przynajmniej 2 godzin (w przypadku bisfosfonianów i fluorku sodu) lub 3 godzin (w przypadku doustnych tetracyklin) pomiędzy przyjmowaniem wymienionych leków i leku CALVIDIN.

Sole wapnia zmniej szają wchłanianie żelaza, dlatego preparaty żelaza i wapnia należy przyjmować w odstępie dwugodzinnym.

Przynajmniej dwugodzinny odstęp powinien być zachowany pomiędzy przyjęciem leku CALVIDIN i estramustyny (lek stosowany w onkologii), w przeciwnym przypadku wchłanianie estramustyny ulegnie zmniejszeniu.

Wchłanianie witaminy D i związków wapnia może się zmniejszyć pod wpływem niektórych składników pożywienia (np. produkty o dużej zawartości włóknika lub kwasu fitynowego, kwasu szczawiowego i fosforanów).

Zażywanie leku CALVIDIN z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować na czczo lub podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nadmierne dawki witaminy D mogą być szkodliwe dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn, jednak wpływ taki jest mało prawdopodobny.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku CALVIDIN

Informacja ważna dla osób chorych na cukrzycę: 1 tabletka zawiera 0,47 g węglowodanów.

Dobowa dawka preparatu, dwie tabletki, odpowiada 0,08 jednostki węglowodanowej.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK CALVIDIN

Lek CALVIDIN należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj u dorosłych stosuje się 1 do 2 tabletek w ciągu doby. Tabletkę należy pogryźć i połknąć popijając niewielką ilością płynu. Tabletki można także ssać.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku CALVIDIN

Następstwem ciężkiego lub długotrwałego przedawkowania może być zwiększone stężenie wapnia i witaminy D w surowicy krwi. Duże stężenia wapnia powodują następujące objawy: nudności, wymioty, pragnienie, oddawania dużych ilości moczu oraz zaparcie. Długotrwałe przedawkowanie prowadzi do powstania zwapnień w naczyniach krwionośnych i w narządach wewnętrznych.

W przypadku przedawkowania należy przerwać stosowanie wszystkich leków zawierających wapń i witaminę D. Choremu należy podać do picia dużą ilość płynów. Dalsze leczenie powinno być prowadzone przez lekarza.

Pominięcie zażycia dawki leku CALVIDIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie należy zwiększać dawki leku. Kontynuować przyjmowanie zaleconej dawki.

Przerwanie stosowania leku CAŁVIDIN

W przypadku przerwania leczenia zaleconego przez lekarza, należy powiadomić lekarza prowadzącego.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek CALVIDIN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W niektórych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. zaparcie, wzdęcia, nudności, ból brzucha, biegunka).

Ponieważ w skład preparatu wchodzi butylohydroksytoluen, u niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CALVIDIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek CALVIDIN

1 tabletka do żucia zawiera substancje czynne: 1500 mg wapnia węglanu (co odpowiada 600 mg wapnia) oraz 10 pg cholekalcyferolu (400 j.m. witaminy D3).

Substancje pomocnicze: ksylitol, D-mannitol, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, butyhydroksytoluen, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, sacharoza, żelatyna, skrobia modyfikowana, glinu sodu krzemian, aromat tutti frutti 77919-31.

Jak wygląda lek CALVIDIN i co zawiera opakowanie

Blistry z folii PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku 30 szt. - 3 blistry po 10 szt.

60 szt. - 6 blistrów po 10 szt.

Podmiot odpowiedzialny:

Rottapharm S.p.A., Galleria Unione 5, 20122 Monza (Milano) Włochy Wytwórca:

Madaus GmbH, Lutticher Strasse 5, 53842 Troisdorf, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6