+ iMeds.pl

Candesartan arrow 8 mgUlotka Candesartan arrow

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Candesartan Arrow, 8 mg, 16 mg, tabletki

(Candesartanum cilexetili)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Candesartan Arrow i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Candesartan Arrow

3.    Jak stosować lek Candesartan Arrow

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Candesartan Arrow

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK CANDESARTAN ARROW I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ten lek nazywa się Candesartan Arrow. Substancją czynną jest kandesartan cyleksetyl. Kandesartan należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Działa poprzez rozszerzanie i rozkurczanie naczyń krwionośnych co pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Ułatwia również sercu dostarczanie krwi do wszystkich części ciała.

Lek ten stosuje się:

•    w nadciśnieniu tętniczym

•    w leczeniu dorosłych pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory < 40%) jako leczenie wspomagające w leczeniu inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) lub gdy inhibitory konwertazy angiotensyny nie są tolerowane (inhibitory ACE należą do grupy leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU CANDESARTAN ARROW Kiedy nie przyjmować leku Candesartan Arrow

•    Jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwości) na kandesartanu cyleksetyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    Jeśli pacjentka jest po 3 miesiącu ciąży (niewskazane jest również stosowanie leku Candesartan Arrow we wczesnej ciąży - patrz rozdział „Ciąża i karmienie piersią”).

•    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby i(lub) zwężenie dróg żółciowych (zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego)

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Candesartan Arrow.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Candesartan Arrow

Przed rozpoczęciem przyjmowania lub podczas przyjmowania leku Candesartan Arrow należy poinformować lekarza, jeśli:

-    u pacjenta występują zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek lub jeśli pacjent jest dializowany;

-    pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę;

-    pacjent ma wymioty lub biegunkę albo ostatnio występowały nasilone wymioty;

-    pacjent ma chorobę nadnerczy nazywaną zespołem Conna (albo pierwotnym hiperaldosteronizmem);

-    pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze;

-    u pacjenta kiedykolwiek wystąpił udar mózgu;

-    należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan Arrow, we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może spowodować poważne uszkodzenie płodu (patrz punkt „Ciąża”).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, lekarz może zalecić częstsze wizyty kontrolne i wykonanie niektórych badań.

Jeśli planowany jest zabieg operacyjny, należy poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku Candesartan Arrow. Lek Candesartan Arrow zastosowany z niektórymi środkami znieczulającymi może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego.

Dzieci i młodzież

Brak doświadczenia ze stosowaniem leku Candesartan Arrow u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Nie należy podawać leku Candesartan Arrow pacjentom w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Candesartan Arrow

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty a także o lekach, które pacjent planuje stosować,.

Lek Candesartan Arrow może wpływać na działanie innych leków, a niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Candesartan Arrow. Jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki, lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badań krwi.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    Leków obniżających ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityków, diazoksydu i inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), takich jak: enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl.

-    Niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLZP), takich jak: ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki stosowane w łagodzeniu bólu i stanach zapalnych).

-    Kwasu acetylosalicylowego (w dawce większej niż 3 g na dobę) (lek stosowany w łagodzeniu bólu i stanach zapalnych).

-    Suplementów potasu lub zamienników soli kuchennej zawierających potas (leki, które zwiększają stężenie potasu we krwi).

-    Heparyny (leku stosowanego w celu rozrzedzenia krwi).

-    Leków moczopędnych (diuretyków).

-    Litu (leku stosowanego w leczeniu zaburzeń psychicznych).

Candesartan Arrow z jedzeniem i piciem i alkoholem

-    Lek Candesartan Arrow można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.

-    Należy porozmawiać z lekarzem o możliwości spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku Candesartan Arrow. Alkohol może powodować omdlenie lub zawroty głowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciaża

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjentka jest lub może być w ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Candesartan Arrow przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Candesartan Arrow. Nie zaleca się stosowania leku

Candesartan Arrow we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może spowodować poważne uszkodzenie płodu.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan Arrow podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów może wystąpić zmęczenie lub zawroty głowy podczas przyjmowania leku Candesartan Arrow. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Candesartan Arrow

Lek Candesartan Arrow zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru. Jeżeli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK CANDESARTAN ARROW

Lek Candesartan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ważne, aby lek Candesartan Arrow przyjmować codziennie.

Lek Candesartan Arrow można stosować na czczo lub podczas posiłku. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

Należy starać się przyjmować tabletkę codziennie o tej samej porze. Pomoże to pamiętać o przyjmowaniu leku.

Nadciśnienie tętnicze:

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku Candesartan Arrow wynosi 8 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 16 mg na dobę a następnie do 32 mg na dobę w zależności od wpływu leku na ciśnienie tętnicze.

-    U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów u których doszło do odwodnienia np. z powodu wymiotów, biegunki lub w wyniku stosowania leków moczopędnych, lekarz może zalecić mniejszą dawkę początkową.

-    U pacjentów rasy czarnej działanie tego leku może być słabsze. Pacjenci rasy czarnej mogą wymagać większej dawki kandesartanu lub równoczesnego zastosowania innych leków.

Niewydolność serca:

Zazwyczaj stosowana początkowa dawka leku wynosi 4 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę poprzez podwojenie dawki w odstępach 2-tygodniowych do dawki 32 mg na dobę. Candesartan Arrow może być podawany także z innymi lekami stosowanymi w niewydolności serca. Decyzja o sposobie leczenia należy do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Candesartan Arrow

W razie zażycia większej dawki leku Candesartan Arrow niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Pominięcie przyjęcia leku Candesartan Arrow

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Candesartan Arrow

W razie przerwania stosowania leku Candesartan Arrow, ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć. Dlatego nie należy przerywać przyjmowania leku Candesartan Arrow bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Candesartan Arrow może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one występują. Ważne, aby pacjent wiedział, jakie działania niepożądane mogą wystąpić.

Należy przerwać przyjmowanie leku Candesartan Arrow i zwrócić się o natychmiastową pomoc lekarską, jeśli wystąpią którakolwiek z następujących reakcji uczuleniowych:

-    trudności w oddychaniu, bez względu na to czy towarzyszy im obrzęk twarzy, ust, języka i/lub gardła,

-    obrzęk twarzy, ust, języka i/lub gardła, które mogą powodować trudności w połykaniu,

-    intensywny świąd skóry (z wysypką grudkową).

Candesartan Arrow może spowodować obniżenie liczby białych krwinek. Może to zmniejszać odporność pacjenta na zakażenia i powodować uczucie zmęczenia, zakażenie lub gorączkę. W takim wypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić okresowe badania krwi w celu sprawdzenia czy Candesartan Arrow miał wpływ na skład krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (dotyczy 1 do 10 na 100 pacjentów)

-    zawroty głowy/ uczucie wirowania

-    ból głowy

-    zakażenia dróg oddechowych

-    niskie ciśnienie krwi. Może to dawać uczucie, że pacjent może zemdleć i zawroty głowy

-    zmiana wyników badań krwi:

•    Zwiększenie stężenia potasu we krwi zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub

niewydolnością serca. W ciężkich przypadkach pacjent może odczuwać zmęczenie, osłabienie, zaburzenia rytmu serca lub odczuwać kłucie i mrowienie.

-    zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów u których stwierdzono niewydolność nerek lub niewydolność serca. W bardzo rzadkich przypadkach może pojawić się ostra niewydolność nerek.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10000 pacjentów)

-    obrzęk tkanek miękkich, np. twarzy, ust, języka i/lub gardła

-    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub krwinek białych. Pacjent może zaobserwować takie objawy jak: zmęczenie, stany zapalne i gorączka

-    wysypka skórna, pokrzywka

-    świąd

-    ból pleców, ból stawów, ból mięśni

-    zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. U pacjenta może wystąpić zmęczenie, zażółcenie skóry i oczu i objawy grypopodobne

-    nudności

-    zmiana wyników badań krwi:

•    Zmniejszenie stężenia sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia pacjent może odczuwać

osłabienie, brak energii lub kurcze mięśni.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CANDESARTAN ARROW

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Candesartan Arrow po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po {EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Candesartan Arrow 8 mg, tabletki

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Candesartan Arrow 16 mg, tabletki

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Candesartan Arrow

Substancją czynną leku jest kandesartan cyleksetylu.

Jedna tabletka zawiera 8 mg lub 16 mg kandesartanu cyleksetylu.

Pozostałe składniki leku to: sodu dokuzynian, sodu laurylosiarczan, karmeloza wapniowa, skrobia preżelatynizowana kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172) - (tylko tabletki 16 mg).

Jak wygląda lek Candesartan i co zawiera opakowanie

Candesartan Arrow (8 mg) jest dostępny w następujących opakowaniach:

Blistry po 7, 14, 28, 30, 50, 56, 70, 84, 90, 98, 100 i 250 białych, okrągłych, dwuwypukłych tabletek, oznaczonych CC po jednej stronie i 08 po drugiej, po obu stronach tabletki znajduje się linia podziału.

Candesartan Arrow (16 mg) jest dostępny w następujących opakowaniach:

Blistry po 7, 14, 28, 30, 50, 56, 70, 84, 90, 98, 100 i 250 jasno-czerwonych, okrągłych, dwuwypukłych tabletek, oznaczonych CC po jednej stronie i 16 po drugiej, po obu stronach tabletki znajduje się linia podziału.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Arrow Poland S.A.

Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Polska

Wytwórca:

Bluepharma Indústria Farmaceutica, S.A.,

S. Martinho do Bispo,

3045-016 Coimbra Portugalia

Cemelog-BRS Ltd., Vasút u. 13,

2040 Budaors,

Węgry

Juta Pharma GmbH,


Gutenbergstrasse 13,

24941, Flensburg, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania

Finlandia

Francja

Niemcy

Polska

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Candesartan ‘Arrow’

Candesartan Arrow 4, 8, 16, 32mg tabletti CANDESARTAN ARROW 4, 8, 16, 32mg, comprimé sécable Cande-Q 4, 8, 16, 32 mg Tabletten Candesartan Arrow

Candesartan cilexetilo Arrow 4, 8, 16, 32mg comprimidos Candesartan Arrow 4, 8, 16, 32mg tablett Candesartan cilexetil 4,8,16, 32 mg Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 11.06.2012

6

Candesartan Arrow

Charakterystyka Candesartan arrow

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Candesartan Arrow, 8 mg, tabletki Candesartan Arrow, 16 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu. Jedna tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu.

Substancje pomocnicze:

Jedna tabletka zawiera 190,12 mg laktozy jednowodnej. Jedna tabletka zawiera 181,73 mg laktozy jednowodnej.

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Tabletki Candesartan Arrow są białe, okrągłe, dwuwypukłe, oznaczone CC po jednej stronie i 08 po drugiej, po obu stronach tabletki znajduje się linia podziału. Tabletki mogą być podzielone na dwie równe części.

Tabletki Candesartan Arrow są jasno-czerwone, okrągłe, dwuwypukłe, oznaczone CC po jednej stronie i 16

po drugiej, po obu stronach tabletki znajduje się linia podziału. Tabletki mogą być podzielone na dwie

równe części.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Kandesartan jest stosowany do:

•    Nadciśnienie tętnicze.

•    Leczenie pacjentów z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory < 40%) jako leczenie wspomagające w leczeniu inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) lub gdy inhibitory konwertazy angiotensyny nie są tolerowane (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie w nadciśnieniu tętniczym

Zalecana dawka początkowa i zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi 8 mg raz na dobę. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe osiągane jest w ciągu 4 tygodni. U pacjentów, u których nie osiągnięto oczekiwanej kontroli ciśnienia krwi dawkę można zwiększyć do 16 mg raz na dobę lub do dawki maksymalnej 32 mg raz na dobę. Dawkowanie należy ustalić w zależności do reakcji ciśnienia tętniczego.

Kandesartan może być stosowany z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Jednoczesne stosowanie kandesartanu w różnych dawkach, z hydrochlorotiazydem wykazuje addytywny efekt przeciwnadciśnieniowy.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby zmiany dawki początkowej u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej

Należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 4 mg u pacjentów z ryzykiem niedociśnienia tętniczego, takich jak pacjenci ze zmniejszoną objętością krwi krążącej (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, w tym u pacjentów poddawanych hemodializie, dawka początkowa wynosi 4 mg. Dawkę należy stopniowo zwiększać w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Dane dotyczące stosowania produktu u pacjentów z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 15 ml/min) są ograniczone (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. Dawkę należy ustalać w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Kandesartan jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby i/lub cholestazą (patrz punkt

4.3    i 5.2).

Pacjenci rasy czarnej

U pacjentów rasy czarnej działanie hipotensyjne kandesartanu jest słabsze niż u pacjentów innych ras. W celu uzyskania właściwej kontroli ciśnienia, u pacjentów rasy czarnej często może być konieczne zastosowanie większej dawki kandesartanu i jednoczesne zastosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych (patrz punkt 5.1).

Dawkowanie w niewydolności serca.

Zwykle zalecana dawka początkowa leku Candesartan Arrow wynosi 4 mg raz na dobę. Stopniowe zwiększanie dawki do dawki docelowej 32 mg raz na dobę (dawka maksymalna) lub do największej dawki tolerowanej przez pacjenta dokonuje się przez podwojenie dawki w odstępach co najmniej 2-tygodniowych (patrz punkt 4.4). Ocena stanu pacjentów z niewydolnością serca powinna zawsze zawierać ocenę czynności nerek, w tym kontrolę stężenia kreatyniny i potasu w surowicy. Kandesartan może być podawany z innymi lekami stosowanymi w niewydolności serca, w tym inhibitorami ACE, beta-blokerami, lekami moczopędnymi i glikozydami naparstnicy lub w skojarzeniu tymi produktami leczniczymi. Jednoczesne stosowanie inhibitora ACE, leku moczopędnego oszczędzającego potas (np. sprironolaktonu) i kandesartanu nie jest zalecane i powinno być rozważone po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka (patrz punkt 4.4, 4.8 i 5.1).

Szczególne grupy pacjentów

Nie ma konieczności zmiany dawki początkowej u pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, zaburzeniami czynności nerek lub z łagodnym i umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego Candesartan Arrow u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat w leczeniu nadciśnienia i niewydolności serca nie została ustalona. Brak dostępnych danych.

Sposób podania:

Podanie doustne.

Candesartan Arrow należy zażywać raz dziennie z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Biodostępność kandesartanu nie jest zaburzana przez pokarm.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kandesartan cyleksetyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.4 i 4.6).

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby i (lub) cholestaza.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenia czynności nerek

Podobnie jak w przypadku innych leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron, podczas leczenia produktem Candesartan Arrow u pacjentów podatnych można się spodziewać wystąpienia zmian w czynności nerek.

Podczas stosowania leku Candesartan Arrow u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami czynności nerek zaleca się okresowe badanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy krwi. Doświadczenie dotyczące stosowania u pacjentów z bardzo ciężkimi lub schyłkowymi zaburzeniami (klirens kreatyniny < 15 ml/min) jest ograniczone. U tych pacjentów należy stopniowo zwiększać dawkę leku Candesartan Arrow jednocześnie dokładnie kontrolując ciśnienie tętnicze.

U pacjentów z niewydolnością serca, zwłaszcza u pacjentów w wieku 75 lat i starszych oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, należy okresowo kontrolować czynność nerek. Podczas zwiększania dawki leku Candesartan Arrow zaleca się monitorowanie stężenia kreatyniny i potasu w surowicy. Badania kliniczne dotyczące niewydolności serca nie obejmowały pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy powyżej 265 pmol/1 (> 3 mg/dl).

Leczenie skojarzone z inhibitorami ACE w leczeniu niewydolności serca

Ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń czynności nerek i hiperkaliemii, może się zwiększać w razie jednoczesnego stosowania kandesartanu z inhibitorami ACE (patrz punkt 4.8). Należy regularnie i dokładnie kontrolować stan pacjentów leczonych w ten sposób.

Hemodializa

U pacjentów dializowanych blokada receptorów ATI może wywołać znaczny spadek ciśnienia tętniczego związany ze zmniejszeniem objętości osocza i aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron. Dlatego u pacjentów dializowanych dawka lecznicza leku Candesartan Arrow powinna być zwiększana stopniowo z jednoczesną ścisłą kontrolą ciśnienia tętniczego.

Zwężenie tętnicy nerkowej

U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej nerki, produkty lecznicze, które wpływają na układ renina-angiotensyna-aldosteron, w tym antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRA), mogą zwiększać stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy.

Przeszczep nerki

Nie ma danych dotyczących stosowania produktu Candesartan Arrow u pacjentów po niedawnym przeszczepieniu nerki.

Niedociśnienie

W trakcie leczenia kandesartanem u pacjentów z niewydolnością serca może wystąpić niedociśnienie tętnicze. Może ono również wystąpić u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową, na przykład u pacjentów przyjmujących duże dawki leków moczopędnych. Podczas rozpoczynania leczenia należy zachować ostrożność oraz podjąć próbę wyrównania hipowolemii.

Znieczulenie i zabiegi chirurgiczne

W trakcie znieczulenia i podczas zabiegów chirurgicznych u pacjentów leczonych antagonistami receptora angiotensyny II może wystąpić niedociśnienie spowodowane zahamowaniem układu renina-angiotensyna. Bardzo rzadko, niedociśnienie tętnicze może być ciężkie i wymagać podania płynów dożylnie i (lub) leków wazopresyjnych..

Zwężenie zastawki aortalnej, mitralnej lub przerostowa kardiomiopatia ze zwężeniem drogi odpływu Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia należy zachować ostrożność u pacjentów z hemodynamicznie istotnym zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej albo z przerostową kardiomiopatią ze zwężeniem drogi odpływu.

Hiperaldosteronizm pierwotny

Pacjenci z hiperaldosteronizmem pierwotnym zazwyczaj nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe działające poprzez zahamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron, dlatego nie zaleca się stosowania u nich kandesartanu.

Hiperkaliemia

Jednoczesne stosowanie kandesartanu i leków moczopędnych oszczędzających potas, preparatów potasu, zamienników soli kuchennej zawierających potas lub innych leków zwiększających stężenie potasu (np. heparyny) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Należy monitorować stężenie potasu w surowicy.

U pacjentów z niewydolnością serca leczonych kandesartanem może wystąpić hiperkaliemia. Zaleca się okresową kontrolę stężenia potasu w surowicy krwi. Jednoczesne stosowanie inhibitora ACE, leku moczopędnego oszczędzającego potas (np. spironolakton) i kandesartanu nie jest zalecane i powinno być rozważone po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Ogólne

U pacjentów, u których napięcie naczyń oraz czynność nerek w znacznym stopniu zależy od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub z chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie innymi preparatami wpływającymi na ten układ może prowadzić do wystąpienia nagłego obniżenia ciśnienia, azotemii, skąpomoczu lub rzadziej, ostrej niewydolności nerek. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia podobnych działań podczas stosowania leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciw nadciśnieniowych, u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą niedokrwienną mózgu, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu.

Działanie przeciwnadciśnieniowe kandesartanu mogą nasilać inne produkty lecznicze o właściwościach przeciwnadciśnieniowych, niezależnie od tego, czy są stosowane jako obniżające ciśnienie tętnicze krwi czy w innych wskazaniach.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, wrodzonym niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Ciąża

W trakcie ciąży nie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA). Jeśli dalsze leczenie AIIRA nie jest niezbędne, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciw nadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w trakcie ciąży. Podczas ciąży, leczenie AIIRA należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeprowadzono kliniczne badania farmakokinetyczne z następującymi substancjami: hydrochlorotiazyd, warfaryna, digoksyna, doustne środki antykoncepcyjne (tj. etynyloestradiol/lewonorgestrel), glibenklamid, nifedypina i enalapryl. Nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych z wymienionymi produktami leczniczymi.

Jednoczesne stosowanie leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron i leków moczopędnych oszczędzających potas, preparatów potasu, zamienników soli kuchennej zawierających potas lub innych leków zwiększających stężenie potasu (np. heparyny) może prowadzić do podwyższenia stężenia potasu w surowicy krwi. W razie potrzeby należy monitorować stężenie potasu.

Obserwowano odwracalny wzrost stężenia litu w surowicy krwi i wystąpienie objawów toksyczności podczas jednoczesnego stosowania litu z inhibitorami konwertazy angiotensyny. Podobne działanie może wystąpić w przypadku antagonistów receptora angiotensyny II. Stosowanie kandesartanu z litem nie jest zalecane. Jeżeli takie leczenie skojarzone jest konieczne, zaleca się kontrolowanie stężenia litu w surowicy krwi.

Jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (tj. selektywne inhibitory COX-2, kwas acetylosalicylowy w dawce >3 g na dobę, nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ]), może powodować osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego.

Podobnie jak w przypadku inhibitorów ACE, jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko pogorszenia czynności nerek, w tym wystąpienia ostrej niewydolności nerek i zwiększenia stężenia potasu w surowicy, zwłaszcza u pacjentów z wcześniejszymi zaburzeniami czynności nerek . Należy ostrożnie stosować takie połączenie leków, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Należy też zapewnić właściwe nawodnienie pacjenta i mieć na uwadze kontrolę czynności nerek na początku leczenia skojarzonego oraz w czasie jego trwania.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4)._


Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są jednoznaczne, jednak nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu ryzyka. Chociaż brak kontrolowanych danych epidemiologicznych dotyczących ryzyka związanego z inhibitorami receptora angiotensyny II (AIIRA), podobne ryzyko może istnieć również dla tej klasy leków. Jeśli stosowanie AIIRA nie jest uważane za niezbędne, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku ciąży, należy natychmiast przerwać leczenie AIIRA i w razie potrzeby zastosować alternatywne leczenie.

Ekspozycja na leczenie AIIRA w drugim i trzecim trymestrze wywołuje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i toksyczność u noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).

W przypadku ekspozycji na AIIRA od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania ultrasonograficznego nerek i czaszki.

Noworodki, których matki stosowały AIIRA należy ściśle obserwować pod kątem niedociśnienia tętniczego (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Ze względu na brak danych odnośnie stosowania kandesartanu w okresie karmienia piersią, nie zaleca się jego stosowania w tym okresie. Należy zastosować alternatywne leczenie, które posiada lepiej ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w okresie karmienia piersią, zwłaszcza w okresie karmienia noworodków lub wcześniaków.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu kandesartanu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że okresowo mogą wystąpić zawroty głowy lub zmęczenie.

4.8 Działania niepożądane

Leczenie nadciśnienia tętniczego

W kontrolowanych badaniach klinicznych działania niepożądane były łagodne i przemijające.

Występowanie działań niepożądanych nie ma związku z dawką i wiekiem pacjenta. Odsetek pacjentów, którzy musieli przerwać leczenie z powodu działań niepożądanych w grupie leczonej kandesartanem cyleksetylu (3,1%) i w grupie zażywającej placebo (3,2%) był podobny.

W analizie zbiorczej danych uzyskanych z badań klinicznych, następujące działania niepożądane związane z kandesartanem cyleksetylem zostały zdefiniowane na podstawie częstości występowania, o co najmniej 1% większej niż częstość występowania działań niepożądanych po zastosowaniu placebo. Zgodnie z tą definicją najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i błędnikowego, ból głowy i zakażenia układu oddechowego.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane z badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawionych w tabelach w punkcie 4.8: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1 000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1 000) i bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia dróg oddechowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, neutropenia i agranulocytoza

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

Hiperkaliemia, hiponatremia

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i błędnikowego, bóle głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko

Nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, nieprawidłowa czynność wątroby lub zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Bóle pleców, bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko

Zaburzenie czynności nerek, w tym niewydolność nerek u pacjentów wrażliwych (patrz punkt 4.4)

Wyniki badań diagnostycznych

Nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu kandesartanu na wyniki podstawowych badań diagnostycznych. Podobnie jak w przypadku innych leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron, w trakcie leczenia obserwowano nieznaczne zmniejszenie stężenia hemoglobiny. U pacjentów leczonych kandesartanem zwykle nie ma konieczności wykonywania rutynowo badań diagnostycznych. Jednakże u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zaleca się okresowe badanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy.

Leczenie niewydolności serca

Profil działań niepożądanych kandesartanu, stosowanego w leczeniu niewydolności serca wynikał z właściwości farmakologicznych leku i stanu zdrowia pacjentów. W programie badań klinicznych CHARM, w którym porównywano działanie kandesartanu w dawkach do 32 mg (n=3803) z działaniem placebo (n = 3796), u 21,0% pacjentów otrzymujących kandesartan cyleksetylu i 16,1% pacjentów otrzymujących placebo przerwano leczenie z powodu wystąpienia działań niepożądanych. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: hiperkaliemia, niedociśnienie i zaburzenie czynności nerek. Te działania niepożądane obserwowano częściej u pacjentów w wieku powyżej 70 lat lub pacjentów, u pacjentów z cukrzycą lub pacjentów którzy przyjmują inne produkty lecznicze działające na układ renina-angiotensyna-aldosteron, a w szczególności inhibitory ACE i (lub) spironolakton.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane z badań klinicznych i doświadczeń po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, neutropenia i agranulocytoza

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Hiperkaliemia

Bardzo rzadko

Hiponatremia

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko

Zawroty głowy, bóle głowy

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko

Nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, nieprawidłowa czynność wątroby lub zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Bóle pleców, bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Zaburzenie czynności nerek, w tym niewydolność nerek u pacjentów wrażliwych (patrz punkt 4.4)

Wyniki badań diagnostycznych

Hiperkaliemia i zaburzenie czynności nerek są częste u pacjentów z niewydolnością serca leczonych kandesartanem Zaleca się okresowe monitorowanie stężenia kreatyniny i potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Na podstawie danych farmakologicznych można wnioskować, że głównymi objawami przedawkowania będą niedociśnienie tętnicze i zawroty głowy. Odnotowano pojedyncze przypadki przedawkowania kandesartanu cyleksetylu (w dawce do 672 mg); powrót tych pacjentów do zdrowia przebiegał bez zakłóceń.

Postępowanie

W razie wystąpienia objawów niedociśnienia tętniczego należy wdrożyć leczenie wspomagające oraz kontrolować podstawowe czynności życiowe. Pacjenta należy ułożyć na plecach, z nogami uniesionymi.

Jeśli to nie wystarczy, należy zwiększyć objętość osocza, podając na przykład izotoniczny roztwór soli fizjologicznej we wlewie dożylnym. Jeśli postępowanie to nie będzie skuteczne, można podać leki sympatykomimetyczne.

Kandesartan nie jest usuwany podczas hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoniści receptora angiotensyny II, proste, kod ATC: C09C A06.

Angiotensyna II jest głównym hormonem układu renina-angiotensyna-aldosteron działającym na naczynia krwionośne i ma istotne znaczenie w patofizjologii nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Odgrywa także istotną rolę w patogenezie przerostu i uszkodzenia narządów. Główne działania fizjologiczne angiotensyny II, takie jak skurcz naczyń, pobudzanie wydzielania aldosteronu, regulacja równowagi wodno-elektrolitowej oraz pobudzanie wzrostu komórek, odbywają się za pośrednictwem receptora typu 1 (ATi).

Kandesartan cyleksetylu jest prolekiem stosowanym doustnie. Podczas wchłaniania z przewodu pokarmowego jest szybko przekształcany na drodze hydrolizy estru do postaci czynnej - kandesartanu. Kandesartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, działającym wybiórczo na receptory AT1, z silnym wiązaniem z receptorem i powolnie dysocjującym z tego połączenia. Kandesartan nie wykazuje aktywności agonistycznej.

Kandesartan nie zmniejsza aktywności ACE, który przekształca angiotensynę I w angiotensynę II i rozkłada bradykininę. Kandesartan nie wpływa na aktywność konwertazy angiotensyny, nie nasila działania bradykininy oraz substancji P. Badania kliniczne, prowadzone z grupą kontrolną, w których porównywano kandesartan z inhibitorami konwertazy angiotensyny, wykazały że częstość występowania kaszlu u pacjentów zażywających kandesartan cyleksetylu była mniejsza. Kandesartan nie wiąże się z innymi receptorami ani kanałami jonowymi mającymi duże znaczenie w fizjologii układu sercowo-naczyniowego, ani ich nie blokuje. Działanie antagonistyczne na receptory angiotensyny II (AT1) wywołuje zależne od dawki zwiększenie stężenia reniny, angiotensyny I i angiotensyny II w osoczu oraz zmniejszenie stężenia aldosteronu w osoczu.

Nadciśnienie tętnicze

U chorych z nadciśnieniem tętniczym kandesartan wywołuje zależne od dawki, długotrwałe obniżenie ciśnienia tętniczego. Działanie przeciwnadciśnieniowe jest wynikiem zmniejszenia całkowitego oporu naczyniowego bez odruchowego przyspieszenia rytmu serca. Nie ma doniesień o znacznym lub nadmiernym obniżeniu ciśnienia po zażyciu pierwszej dawki lub o efekcie z odbicia po przerwaniu leczenia.

Po podaniu pojedynczej dawki działanie hipotensyjne kandesartanu cyleksetylu pojawia się zazwyczaj w ciągu 2 godzin. Podczas ciągłego podawania leku, pełne działanie hipotensyjne po zastosowaniu jakiejkolwiek dawki występuje zwykle w ciągu czterech tygodni i utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia. Wyniki metaanalizy wykazały, że średnie zwiększenie skuteczności leczenia po zwiększeniu dawki z 16 mg do 32 mg raz na dobę było nieznaczne. Biorąc pod uwagę jednak indywidualne różnice między poszczególnymi pacjentami, u niektórych z nich można oczekiwać skuteczności leczenia większej niż średnia.

Kandesartan cyleksetylu podawany raz na dobę, zapewnia skuteczne i łagodne obniżenie ciśnienia tętniczego utrzymujące się przez ponad 24 godziny z niewielkimi różnicami pomiędzy maksymalnym a minimalnym działaniem leku w przerwach między kolejnymi dawkami. Działanie przeciwnadciśnieniowe i tolerancja kandesartanu i losartanu były porównywane w dwóch randomizowanych badaniach, przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, z udziałem 1 268 pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym. Obniżenie ciśnienia tętniczego tuż przed przyjęciem kolejnej dawki leku (skurczowe/rozkurczowe) wynosiło 13,1/10,5 mm Hg, w przypadku stosowania kandesartanu cyleksetylu w dawce 32 mg raz na dobę i 10,0/8,7 mmHg w przypadku stosowania losartanu potasu w dawce 100 mg raz na dobę (różnica w obniżeniu ciśnienia wyniosła 3,1/1,8 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Podczas jednoczesnego stosowania kandesartanu cyleksetylu i hydrochlorotiazydu działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków sumuje się. Zwiększone działanie przeciwnadciśnieniowe obserwowane jest także podczas jednoczesnego stosowania kandesartanu cyleksetylu i amlodypiny lub felodypiny.

Działanie przeciwnadciśnieniowe leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron u pacjentów rasy czarnej (wykazujących zwykle mniejszą aktywność reninową osocza) jest słabsze niż u pacjentów innych ras. Zależność ta dotyczy również kandesartanu. W otwartym badaniu klinicznym, z udziałem 5 165 pacjentów z podwyższonym ciśnieniem rozkurczowym, obniżenie ciśnienia tętniczego podczas leczenia kandesartanem było znacząco mniejsze u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras (14,4/10,3 mmHg w porównaniu z 19,0/12,7 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Kandesartan zwiększa przepływ krwi w nerkach, przy czym nie wpływa na współczynnik filtracji kłębkowej lub zwiększa go, natomiast powoduje zmniejszenie nerkowego oporu naczyniowego oraz frakcji filtracyjnej. W 3-miesięcznym badaniu klinicznym prowadzonym u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II z mikroalbuminurią wykazano, że w trakcie leczenia nadciśnienia tętniczego kandesartanem cyleksetylu zmniejsza się wydalanie albumin z moczem (stosunek albumin do kreatyniny, średnio 30%, 95% przedział ufności 15-42%). Dotychczas brak jest danych dotyczących wpływu kandesartanu na rozwój nefropatii cukrzycowej.

Działanie kandesartanu cyleksetylu stosowanego raz na dobę w dawkach 8 mg do 16 mg (średnio 12 mg) na zachorowalność i umieralność z powodu chorób sercowo-naczyniowych badano w randomizowanym badaniu klinicznym, z udziałem 4 937 pacjentów z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym (w wieku od 70 do 89 lat, w tym 21% pacjentów w wieku 80 lat i starszych), trwającym średnio 3,7 lat (Study on Cognition andPrognosisin the Elderly). Pacjenci otrzymywali kandesartan cyleksetyl lub placebo oraz dodatkowo, jeżeli było to konieczne, inne leki przeciwnadciśnieniowe. W grupie otrzymującej kandesartan ciśnienie tętnicze uległo obniżeniu ze 166/90 do 145/80 mm Hg, natomiast w grupie kontrolnej ze 167/90 do 149/82 mm Hg. W pierwszorzędowym punkcie końcowym badania, którym były ciężkie zdarzenia sercowo-naczyniowe (zgon w wyniku chorób sercowo-naczyniowych, udar mózgu i zawał serca nie zakończony zgonem pacjenta), nie wykazano istotnej statystycznie różnicy. W grupie pacjentów leczonych kandesartanem odnotowano 26,7 zdarzenia na l000 pacjento-lat, natomiast w grupie kontrolnej-30 zdarzeń na 1000 pacjento-lat (ryzyko względne 0,89, 95% CI 0,75 do 1,06, p = 0,19).

Niewydolność serca:

Badanie CHARM (ang. Candesartan in Heart failure - Assessment of Reduction in Mortality and morbidity) wykazało, że leczenie kandesartanem cyleksetylu zmniejsza umieralność, konieczność hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz łagodzi objawy u pacjentów z zaburzoną czynnością skurczową lewej komory serca.

To kontrolowane placebo, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie obejmowało pacjentów z niewydolnością serca, należących do grup od II do IV według klasyfikacji NYHA i składało się z trzech oddzielnych badań: CHARM-Alternative (n =2 028) z udziałem pacjentów nie leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny z powodu ich nietolerancji (głównie z powodu kaszlu 72%), u których LVEF była mniejsza lub równa 40%; CHARM-Added (n = 2 548) z udziałem pacjentów leczonych uprzednio inhibitorami konwertazy angiotensyny, u których LVEF była mniejsza niż 40% lub równa 40%; CHARM -Preserved (n=3 023) z udziałem pacjentów, u których LVEF była większa niż 40%. Pacjenci leczeni optymalnie z powodu niewydolności serca byli randomizowani do grupy placebo lub grupy kandesartanu cyleksetylu (w dawkach zwiększanych stopniowo od 4 mg lub 8 mg do 32 mg raz na dobę, bądź największej tolerowanej dawki; średnia dawka wynosiła 24 mg). Mediana czasu obserwacji wynosiła 37,7 miesiąca. Po 6 miesiącach leczenia, 63% pacjentów otrzymujących kandesartan cyleksetyl (89%), przyjmowało lek w dawce 32 mg.

W badaniu CHARM-Alternative, umieralność z powodu chorób układu krążenia lub pierwsza hospitalizacja z powodu niewydolności serca, oceniane jako złożony punkt końcowy, były znacząco mniejsze po zastosowaniu kandesartanu w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka, hazard ratio, HR 0,77, 95% CI 0,67-0,89, p<0,001). Odpowiada to zmniejszeniu ryzyka względnego o 23%. U 33% pacjentów otrzymujących kandesartan (95% CI: 30,1 do 36,0) i 40,0% pacjentów otrzymujących placebo (95% CI:

37,0 do 43,1) wystąpił ten punkt końcowy; różnica bezwzględna 7,0% (95% CI: 11,2 do 2,8). W badaniu tym jeden pacjent na 14 leczonych kandesartanem uniknął zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Złożony punkt końcowy składający się z ogólnej śmiertelności z jakichkolwiek przyczyn lub pierwszej hospitalizacji z powodu niewydolności serca był także znacząco mniejszy po zastosowaniu kandesartanu (HR 0,80, 95% CI 0,70-0,92, p = 0,001). U 36,6 % pacjentów otrzymujących kandesartan (95% CI: 33,7 do 39,7) i 42,7% pacjentów otrzymujących placebo (95% CI:

39,6 do 45,8), wystąpił ten punkt końcowy; różnica bezwzględna 6,0% (95% CI: 10,3 do 1,8). Kandesartan wpływał na zmniej szenie obu składowych złożonego punktu końcowego, czyli śmiertelność i zachorowalność (hospitalizacja z powodu niewydolności serca). W wyniku leczenia kandesartanem cyleksetylu poprawił się stan pacjentów oceniany według klasyfikacji NYHA (p = 0,008).

W badaniu CHARM-Added umieralność z powodu chorób sercowo-naczyniowych i pierwsza hospitalizacja z powodu niewydolności serca, oceniane jako złożony punkt końcowy, były znacząco mniejsze po zastosowaniu kandesartanu w porównaniu z placebo - HR 0,85 (95% CI 0,75-0,96, p = 0,011). Odpowiada to zmniejszeniu ryzyka względnego o 15%. U 37,9 % pacjentów otrzymujących kandesartan (95% CI: 35,2 do 40,6) i 42,3% pacjentów otrzymujących placebo (95% CI: 39,6 do 45,1) wystąpił ten punkt końcowy; różnica bezwzględna 4,4% (95% CI: 8,2 do 0,6). W badaniu tym jeden pacjent na 23 leczonych kandesartanem uniknął zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Złożony punkt końcowy składający się z całkowitej śmiertelności z jakichkolwiek przyczyn lub pierwszej hospitalizacji z powodu niewydolności serca był również znacząco mniejsze podczas stosowania kandesartanu (HR 0,87, 95% CI 0,78-0,98, p = 0,021). U 42,2% pacjentów otrzymujących kandesartan (95% CI: 39,5 do 45) i 46,1% pacjentów otrzymujących placebo (95% CI: 43,4 do 48,9 wystąpił ten punkt końcowy; różnica bezwzględna 3,9% (95% CI: 7,8 do 0,1). Kandesartan wpływał na zmniejszenie obu składowych złożonego punktu końcowego, czyli śmiertelności i zachorowalności (hospitalizacja z powodu niewydolności serca). W wyniku leczenia kandesartanem cyleksetylem poprawiał się stan pacjentów oceniany według klasyfikacji NYHA (p = 0,020).

W badaniu CHARM-Preserved umieralność z powodu chorób sercowo-naczyniowych i pierwsza hospitalizacja z powodu niewydolności serca, oceniane jako złożony punkt końcowy, nie były statystycznie mniejsze - HR 0,89(95% CI 0,77-1,03, p = 0,118).

Ogólna umieralność nie była znamiennie statystycznie mniejsza w żadnym z poszczególnych badań CHARM. Ogólna umieralność była oceniana również łącznie w badaniach CHARM-Alternative i CHARM-Added - HR 0,88 (95% CI 0,79-0,98, p = 0,018) oraz we wszystkich trzech badaniach HR - 0,91(95% CI 0,83-1,00, p = 0,055).

Korzystny wpływ kandesartanu nie zależał od wieku, płci i innych stosowanych jednocześnie leków. Kandesartan był skuteczny także u pacjentów zażywających jednocześnie P-adrenolityki i inhibitory konwertazy angiotensyny a skuteczność kandesartanu stwierdzono niezależnie od stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny w dawkach docelowych, zgodnie z zalecanymi schematami leczenia.

U pacjentów z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością lewej komory serca (LVEF mniejsza lub równa 40%) kandesartan zmniejsza obwodowy opór naczyniowy i ciśnienie w kapilarach płucnych, zwiększa aktywność reninową osocza i stężenie angiotensyny II oraz zmniejsza stężenie aldosteronu w osoczu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Kandesartan cyleksetylu po podaniu doustnym jest przekształcany do postaci czynnej -kandesartanu. Bezwzględna biodostępność kandesartanu podanego w postaci roztworu doustnego kandesartanu cyleksetylu wynosi około 40%. Względna biodostępność kandesartanu po podaniu w postaci tabletki wynosi, w porównaniu z roztworem doustnym, około 34%, z bardzo małą zmiennością osobniczą. Szacowana bezwzględna biodostępność kandesartanu po podaniu w postaci tabletki wynosi 14%. Maksymalne stężenie (Cmax) kandesartanu w surowicy występuje po 3 do 4 godzinach od zażycia tabletki. Stężenie kandesartanu w surowicy zwiększa się liniowo wraz ze zwiększaniem dawki w zakresie dawek terapeutycznych. Nie obserwuje się zależnej od płci różnicy w farmakokinetyce kandesartanu. Pokarm nie wpływa istotnie na pole pod krzywą zależności stężenia kandesartanu od czasu (AUC). Kandesartan wiąże się silnie z białkami osocza (w ponad 99%). Pozorna objętość dystrybucji kandesartanu wynosi 0,1 l/kg mc.

Biodostępność kandesartanu nie zależy od posiłku.

Metabolizm i wydalanie

Kandesartan jest wydalany głównie w postaci niezmienionej z moczem i żółcią i tylko niewielka część jest wydalana drogą metabolizmu wątrobowego (CYP2C9) . Badania interakcji nie wskazują na jakikolwiek wpływ na CYP2C9 i CYP3A4. W oparciu o dane z badań in vitro, nie oczekuje się interakcji z produktami leczniczymi których metabolizm jest zależny od izoenzymów cytochromu P450, CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 lub CYP3A4. Okres półtrwania kandesartanu w fazie eliminacji wynosi około 9 godzin. Kandesartan nie kumuluje się po wielokrotnym podaniu dawek.

Całkowity klirens kandesartanu wynosi około 0,37 ml/min/kg, w tym klirens nerkowy 0,19 ml/min/kg. Wydalanie kandesartanu przez nerki odbywa się zarówno na drodze filtracji kłębuszkowej, jak i czynnego wydzielania kanalikowego. Po doustnym podaniu kandesartanu cyleksetylu znakowanego izotopem l4C około 26% dawki jest wydalane z moczem w postaci kandesartanu, natomiast 7% w postaci nieczynnych metabolitów, natomiast około 56 % dawki wykrywane jest w kale jako kandesartan, a 10% jako nieaktywny metabolit..

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) Cmax i AUC dla kandesartanu zwiększają się odpowiednio o około 50% i 80% w porównaniu do pacjentów młodych. Jednakże, działanie przeciwnadciśnieniowe oraz częstość występowania działań niepożądanych po zastosowaniu kandesartanu są podobne u pacjentów młodych i w wieku podeszłym (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek Cmax oraz AUC dla kandesartanu zwiększają się podczas wielokrotnego podawania dawek odpowiednio około o 50% i 70%, ale okres półtrwania nie zmienia się w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek maksymalne stężenie w surowicy oraz AUC dla kandesartanu zwiększają się odpowiednio o około 50% i 110%. Okres półtrwania kandesartanu w fazie eliminacji był około dwukrotnie dłuższy u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. AUC dla kandesartanu u pacjentów poddawanych hemodializie oraz u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek były podobne.

W dwóch badaniach obejmujących pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, stwierdzono zwiększenie średnie AUC dla kandesartanu o około 20% w jednym badaniu i 80% w drugim badaniu (patrz punkt 4.2).

Brak doświadczeń u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych wskazujących na wystąpienie nieprawidłowości układowych lub toksycznego wpływu na narządy docelowe podczas stosowania dawek leczniczych. Przedkliniczne badania dotyczące bezpieczeństwa, prowadzone na myszach, szczurach, psach i małpach, wykazały wpływ kandesartanu stosowanego w dużych dawkach na nerki oraz parametry czerwonych krwinek. Kandesartan powodował zmniej szenie parametrów czerwonych krwinek (erytrocytów, hemoglobiny i hematokrytu). Wpływ kandesartanu na nerki (śródmiąższowe zapalenie nerek, poszerzenie kanalików nerkowych, wałeczki zasadochłonne, zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny w osoczu) był spowodowany wtórnym zmniejszeniem ciśnienia tętniczego prowadzącym do zmian w perfuzji nerek. Ponadto kandesartan powodował rozrost i (lub) przerost komórek aparatu przykłębuszkowego. Uważa się, że te zmiany spowodowane były farmakologicznym działaniem kandesartanu. Nie obserwowano rozrostu i (lub) przerostu komórek aparatu przykłębuszkowego u ludzi przyjmujących kandesartan w dawkach terapeutycznych.

W późnym okresie ciąży obserwowano toksyczne oddziaływanie na płód (patrz punkt 4.6).

Dane z badań in vitro i in vivo dotyczących mutagenności wskazują, że kandesartan stosowany w dawkach terapeutycznych nie wykazywał działania mutagennego lub klastogennego. Brak dowodów na działanie rakotwórcze.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu dokuzynian

Sodu laurylosiarczan

Karmeloza wapniowa

Skrobia preżelatynizowana, kukurydziana

Hydroksypropyloceluloza

Laktoza jednowodna

Magnezu stearynian (E572)

Żelaza tlenek czerwony (E172) (tylko tabletki 16 mg)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań 7, 14, 28, 30, 50, 56, 70, 84, 90, 98, 100 i 250 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Arrow Poland S.A. Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Polska

8. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Candesartan Arrow