Imeds.pl

Candesartan Cilexetil Teva 4 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Candesartan cilexetil Teva, 4 mg, tabletki

Candesartanum cilexetili

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Candesartan cilexetil Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candesartan cilexetil Teva

3.    Jak stosować lek Candesartan cilexetil Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Candesartan cilexetil Teva

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Candesartan cilexetil Teva i w jakim celu się go stosuje

Lek nosi nazwę Candesartan cilexetil Teva. Substancją czynną leku jest kandesartan cyleksytylu. Należy on do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Powoduje on rozluźnianie i rozszerzanie naczyń krwionośnych. Pomaga to obniżyć ciśnienie krwi. Lek Candesartan cilexetil Teva ułatwia również sercu pompowanie krwi do wszystkich części ciała.

Lek ten stosowany jest w:

•    leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych pacjentów.

•    leczeniu dorosłych pacjentów z niewydolnością serca - osłabioną czynnością mięśnia sercowego, jako terapia wspomagająca podczas leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) lub gdy nie mogą być one stosowane (inhibitory ACE to grupa leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candesartan cilexetil Teva Kiedy NIE stosować leku Candesartan cilexetil Teva

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    po 3. miesiącu ciąży (również należy unikać stosowania leku Candesartan cilexetil Teva we wczesnym okresie ciąży, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (utrudnienie odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego).

W przypadku wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Candesartan cilexetil Teva.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Candesartan cilexetil Teva należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    Jeśli występują zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek lub prowadzona jest dializoterapia.

•    Jeśli przeprowadzono niedawno zabieg przeszczepienia nerki.

•    Jeśli występują lub występowały nasilone wymioty lub biegunka.

•    Jeśli występuje choroba nadnerczy nazywana zespołem Conna (hiperaldosteronizm pierwotny).

•    Jeśli występuje niskie ciśnienie krwi.

•    Jeśli kiedykolwiek wystąpił udar.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan cilexetil Teva we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Lekarz może zalecić częstsze kontrole i wykonywanie badań, jeśli jakikolwiek powyższy punkt dotyczy pacjenta.

Jeśli pacjent będzie poddawany zabiegowi chirurgicznemu, powinien poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku Candesartan cilexetil Teva. Jest to spowodowane tym, iż lek Candesartan cilexetil Teva, w skojarzeniu z niektórymi środkami znieczulającymi, może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego.

Stosowanie u dzieci

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku Candesartan cilexetil Teva u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Dlatego nie należy podawać leku Candesartan cilexetil Teva w tej grupie wiekowej.

Inne leki i Candesartan cilexetil Teva

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Candesartan cilexetil Teva może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wywierać wpływ na lek Candesartan cilexetil Teva. Jeśli pacjent stosuje niektóre leki, lekarz może okresowo zalecać przeprowadzanie badań krwi.

Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje następujące leki:

•    Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory ACE, takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl.

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i stan zapalny).

•    Kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g na dobę) (lek łagodzący ból i stan zapalny).

•    Suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas (leki zwiększające stężenie potasu we krwi).

•    Heparyna (lek rozrzedzający krew).

•    Leki moczopędne (diuretyki).

•    Lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

Candesartan cilexetil Teva z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Lek Candesartan cilexetil Teva można stosować podczas posiłków i niezależnie od posiłków.

•    Podczas stosowania leku Candesartan cilexetil Teva należy skonsultować się z lekarzem, jeśli planowane jest spożycie alkoholu. Candesartan cilexetil Teva może powodować omdlenie lub zawroty głowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Candesartan cilexetil Teva przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Candesartan cilexetil Teva.

Nie zaleca się stosowania leku Candesartan cilexetil Teva we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się przyjmowania leku Candesartan cilexetil Teva podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Candesartan cilexetil Teva niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie i zawroty głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Lek Candesartan cilexetil Teva zawiera laktozę

Lek Candesartan cilexetil Teva zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru. Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować lek Candesartan cilexetil Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ważne jest, aby przyjmować lek Candesartan cilexetil Teva codziennie. Lek Candesartan cilexetil Teva można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połykać popijając wodą.

Tabletki należy przyjmować codziennie o zbliżonej porze. Pomoże to pacjentowi pamiętać o przyjęciu dawki.

Wysokie ciśnienie krwi:

•    Zwykle stosowana dawka leku Candesartan cilexetil Teva to 8 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 16 mg raz na dobę, a następnie do 32 mg raz na dobę, w zależności od reakcji na leczenie.

•    Lekarz może zalecić mniejszą dawkę początkową w przypadku niektórych pacjentów, np. pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, nerek, pacjentów, którzy utracili dużą ilość płynów, np. z powodu wymiotów, biegunki lub stosowania leków moczopędnych.

•    U pacjentów rasy czarnej reakcja na leczenie może być słabsza, jeśli Candesartan cilexetil Teva stosowany jest w monoterapii. Konieczne wówczas może być zastosowanie większych dawek.

Niewydolność serca:

•    Zwykle stosowana dawka początkowa leku Candesartan cilexetil Teva to 4 mg raz na dobę.

Lekarz może zwiększyć dawkę przez jej podwojenie, w odstępach co najmniej 2-tygodniowych, do 32 mg raz na dobę. Lek Candesartan cilexetil Teva może być przyjmowany z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, a lekarz zadecyduje, jaka terapia jest najbardziej odpowiednia dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Candesartan cilexetil Teva

W przypadku zażycia większej dawki leku Candesartan cilexetil Teva niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Candesartan cilexetil Teva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Candesartan cilexetil Teva

W przypadku przerwania stosowania leku Candesartan cilexetil Teva, ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć. Dlatego też nie należy przerywać stosowania leku Candesartan cilexetil Teva bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne jest, aby pacjent wiedział o możliwości ich wystąpienia.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Candesartan cilexetil Teva i zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych reakcji alergicznych:

•    Trudności z oddychaniem, z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła lub bez obrzęku

•    Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu

•    Nasilony świąd skóry (z uniesionymi wykwitami)

Lek Candesartan cilexetil Teva może powodować zmniejszenie ilości krwinek białych. Może to być przyczyną zmniejszenia odporności na zakażenia, dlatego u pacjenta może wystąpić zmęczenie, zakażenie i gorączka. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może okresowo zalecać przeprowadzanie badań krwi, aby sprawdzić, czy lek Candesartan cilexetil Teva powoduje jakiekolwiek zaburzenia dotyczące krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane to:

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100)

•    Zawroty głowy/uczucie wirowania

•    Ból głowy

•    Zakażenie dróg oddechowych

•    Niskie ciśnienie tętnicze. Może to powodować omdlenie lub zawroty głowy.

•    Zmiany w wynikach badań krwi:

-    zwiększenie stężenia potasu we krwi, szczególnie jeśli u pacjenta występują zaburzenia dotyczące nerek lub niewydolność serca. W przypadku znacznego zwiększenia steżenia może wystąpić zmęczenie, osłabienie, nieregularna czynność serca lub odczucie mrowienia.

•    Wpływ na czynność nerek, szczególnie w przypadku istniejących zaburzeń dotyczących nerek lub niewydolności serca. W bardzo rzadkich przypadkach wystąpić może niewydolność nerek.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10000)

•    Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła

•    Zmniejszenie ilości krwinek czerwonych lub białych. Może wystąpić zmęczenie, zakażenie lub gorączka.

•    Wysypka skórna, pokrzywka

•    Świąd

•    Ból pleców, ból stawów i mięśni

•    Zmiany w czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Może wystąpić zmęczenie, zażółcenie skóry i białek oczu oraz objawy grypopodobne.

•    Nudności

•    Zmiany w wynikach badań krwi:

-    zmniejszenie stężenia sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia stężenia może wystąpić osłabienie, brak energii, lub kurcze mięśni.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Candesartan cilexetil Teva

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Candesartan cilexetil Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po „EXP:” lub „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Tabletki w blistrach z folii Aluminium-Aluminium: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przez wilgocią.

Tabletki w blistrach z folii Aluminium-Aluminium ze środkiem pochłaniającym wilgoć: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przez wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Candesartan cilexetil Teva

Substancją czynną leku jest kandesartan cyleksetylu.

Jedna tabletka leku Candesartan cilexetil Teva zawiera jako substancję czynną 4 mg kandesartanu cyleksetylu.

Inne składniki leku to: skrobia żelowana kukurydziana, powidon

K-30, karmeloza wapniowa, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, L-leucyna.

Jak wygląda lek Candesartan cilexetil Teva i co zawiera opakowanie

Lek Candesartan cilexetil Teva, tabletki, 4 mg: białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki z nacięciem po obu stronach. Na obu stronach jest wytłoczenie "C I 4".

Candesartan cilexetil Teva jest dostepny w blistrach OPA/Aluminium/PVC/PVC/PVAC/Aluminium lub OPA/Aluminium/PE ze środkiem pochłaniającym wilgoć/HDPE/LDPE/Aluminium i zawierają: 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia TEVA Sante, Rue Bellocier, 89100 Sens, Francja

Teva Operations Poland Sp. z.o.o., ul. Mogilska 80, 31-546, Kraków, Polska TEVA PHARMA S.L.U., C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza, Hiszpania Teva Operations Poland Sp. z.o.o., ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Polska Merckle GmbH, Ludwig-Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5