+ iMeds.pl

Candesartan hct actavis 8 mg + 12,5 mgUlotka Candesartan hct actavis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Candesartan HCT Actavis, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan HCT Actavis, 16 mg + 12,5 mg, tabletki

Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Candesartan HCT Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candesartan HCT Actavis

3.    Jak stosować lek Candesartan HCT Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Candesartan HCT Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Candesartan HCT Actavis i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Candesartan HCT Actavis. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia

tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów dorosłych. Lek zawiera dwie substancje czynne:

kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd. Działają one razem w celu obniżenia ciśnienia tętniczego.

-    Kandesartan cyleksetyl należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Lek działa poprzez rozkurczanie i rozszerzanie naczyń krwionośnych. Pomaga to obniżyć ciśnienie tętnicze.

-    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych lekami moczopędnymi (diuretykami). Pomaga organizmowi w pozbyciu się wody i elektrolitów, takich jak sód wraz moczem. To pomaga w obniżeniu ciśnienia tętniczego.

Lekarz może zalecić przyjmowanie leku Candesartan HCT Actavis, jeśli ciśnienie tętnicze u pacjenta

nie jest właściwie kontrolowane przez sam kandesartan cyleksetyl lub sam hydrochlorotiazyd.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candesartan HCT Actavis

Kiedy nie stosować leku Candesartan HCT Actavis

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kandesartan cyleksetyl lub hydrochlorotiazyd lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Candesartan HCT Actavis (patrz punkt 6.)

-    jeśli pacjent ma uczulenie na sulfonamidy - w razie wątpliwości należy zapytać lekarza

-    po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Candesartan HCT Actavis we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża”)

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub zwężenie dróg żółciowych (zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego)

-    jeśli u pacjenta występuje stale małe stężenie potasu we krwi

-    jeśli u pacjenta występuje stale duże stężenie wapnia we krwi

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała dna moczanowa.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Candesartan HCT Actavis.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania lub podczas przyjmowania leku Candesartan HCT Actavis należy poinformować lekarza, jeśli:

-    u pacjenta stwierdzono cukrzycę

-    u pacjenta występują zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek

-    pacjentowi niedawno przeszczepiono    nerkę

-    u pacjenta występują wymioty lub biegunka albo ostatnio występowały nasilone wymioty

-    u pacjenta występuje choroba nadnerczy nazywana zespołem Conna (albo pierwotnym hiperaldosteronizmem)

-    u pacjenta kiedykolwiek występowała choroba nazywana toczniem rumieniowatym układowym

-    pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze

-    u pacjenta kiedykolwiek wystąpił udar mózgu

-    u pacjenta kiedykolwiek występowała alergia lub astma oskrzelowa.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan HCT Actavis we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, lekarz może zalecić częstsze wizyty kontrolne i wykonanie niektórych badań.

Jeśli planowany jest zabieg operacyjny, należy poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku Candesartan HCT Actavis. Jest to spowodowane tym, że lek Candesartan HCT Actavis zastosowany z niektórymi środkami znieczulającymi może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego.

Lek Candesartan HCT Actavis może powodować zwiększoną wrażliwość skóry na światło słoneczne. Stosowanie u dzieci

Brak doświadczenia ze stosowaniem leku Candesartan HCT Actavis u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Dlatego też nie należy podawać leku Candesartan HCT Actavis dzieciom.

Inne leki i Candesartan HCT Actavis

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Candesartan HCT Actavis może wpływać na działanie innych leków, a niektóre inne leki mogą wpływać na lek Candesartan HCT Actavis. Jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki, lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badań krwi.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    inne leki, które pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), takie jak: enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak: ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki stosowane w łagodzeniu bólu i stanach zapalnych)

-    kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g na dobę) (lek stosowany w łagodzeniu bólu i stanach zapalnych)

-    suplementy potasu lub zamienniki soli zawierające potas (leki, które zwiększają stężenie potasu

we krwi)

-    wapń lub suplementy witaminy D

-    leki, które zmniejszają stężenie cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina

-    leki stosowane w cukrzycy (doustne lub insulina)

-    leki stosowane w celu kontroli rytmu serca (leki przeciwarytmiczne), takie jak digoksyna i beta-adrenolityki

-    leki, których działanie może być zaburzone przez zmiany stężenia potasu we krwi, takie jak niektóre leki przeciwpsychotyczne

-    heparyna (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi)

-    leki moczopędne (diuretyki)

-    leki przeczyszczające

-    penicylina (antybiotyk)

-    amfoterycyna (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych)

-    lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych)

-    steroidy, takie jak prednizolon

-    hormon przysadki (ACTH - hormon adrenokortykotropowy)

-    leki przeciwnowotworowe

-    amatydyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona lub ciężkich zakażeń wirusowych)

-    barbiturany (rodzaj leków uspokajających, stosowanych również w leczeniu padaczki)

-    karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu chorób przełyku lub owrzodzenia jamy ustnej)

-    leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina i biperyden

-    cyklosporyna, stosowana w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu

-    inne leki, które mogą powodować nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego, takie jak: baklofen (stosowany w leczeniu spastyczności), amifostyna (stosowana w leczeniu nowotworów) i niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Candesartan HCT Actavis z jedzeniem i piciem

-    Lek Candesartan HCT Actavis można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.

-    Należy porozmawiać z lekarzem o możliwości spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku Candesartan HCT Actavis. Alkohol może powodować omdlenie lub zawroty głowy.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Candesartan HCT Actavis przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Candesartan HCT Actavis.

Nie zaleca się stosowania leku Candesartan HCT Actavis w okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan HCT Actavis podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów może wystąpić zmęczenie lub zawroty głowy podczas przyjmowania leku Candesartan HCT Actavis. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Lek Candesartan HCT Actavis zawiera laktozę

Lek Candesartan HCT Actavis zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru. Jeżeli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Candesartan HCT Actavis

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne jest, aby lek Candesartan HCT Actavis przyjmować codziennie.

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku Candesartan HCT Actavis to jedna tabletka raz na dobę.

-    Tabletkę należy połykać, popijając wodą.

-    Należy starać się przyjmować tabletkę codziennie o tej samej porze. Pomoże to pamiętać o przyjmowaniu leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Candesartan HCT Actavis

W razie zażycia większej dawki leku Candesartan HCT Actavis niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Candesartan HCT Actavis

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Candesartan HCT Actavis

W razie przerwania stosowania leku Candesartan HCT Actavis, ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć. Dlatego nie należy przerywać przyjmowania leku Candesartan HCT Actavis bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne jest, aby pacjent wiedział, jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Niektóre z działań niepożądanych leku Candesartan HCT Actavis są spowodowane przez kandesartan cyleksetyl, a niektóre przez hydrochlorotiazyd.

Należy przerwać stosowanie leku Candesartan HCT Actavis i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych reakcji alergicznych:

-    trudności w oddychaniu z lub bez obrzęku twarzy,    warg, języka i (lub)    gardła

-    obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może    powodować trudności w połykaniu

-    ciężki świąd skóry (z wysypką grudkową).

Lek Candesartan HCT Actavis może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych. Odporność pacjenta na zakażenie może być zmniejszona i może wystąpić zmęczenie, zakażenie lub gorączka. Jeśli pojawią się takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badań krwi, w celu sprawdzenia, czy lek Candesartan HCT Actavis wpływa w jakikolwiek sposób na skład krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane to:

Często (dotyczy 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    zmiany wyników badań krwi:

•    zmniejszenie stężenia sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia pacjent może odczuwać osłabienie, brak energii lub kurcze mięśni

•    zwiększenie lub zmniejszenie stężenia potasu we krwi zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi nerek lub z niewydolnością serca. W ciężkich przypadkach pacjent może odczuwać zmęczenie, osłabienie, zaburzenia rytmu serca lub odczuwać mrowienie

• zwiększenie stężenia cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi

-    obecność cukru w moczu

-    uczucie zawrotów głowy/wirowania lub osłabienie

-    ból głowy

-    zakażenie dróg oddechowych

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

-    niskie ciśnienie tętnicze, które może powodować omdlenie lub zawroty głowy

-    utrata apetytu, biegunka, zaparcie, podrażnienie żołądka

-    wysypka skórna, wysypka grudkowa (pokrzywka), wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło słoneczne.

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

-    żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu). Jeśli takie działanie wystąpi, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

-    wpływ na czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi nerek lub niewydolnością serca

-    zaburzenia snu, depresja, niepokój

-    mrowienie lub kłucie w ramionach lub nogach

-    przemijające niewyraźne widzenie

-    zaburzenia rytmu serca

-    trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc i płyn w płucach)

-    wysoka temperatura ciała (gorączka)

-    zapalenie trzustki, powodujące umiarkowany do silnego ból w nadbrzuszu

-    kurcze mięśni

-    uszkodzenie naczyń krwionośnych, w wyniku czego powstają czerwone lub fioletowe plamy na skórze

-    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych, lub płytek krwi. U pacjenta może wystąpić zmęczenie, zakażenie, gorączka lub zwiększona skłonność do powstawania siniaków

-    ciężka, szybko rozwijająca się wysypka z pęcherzami lub łuszczeniem się skóry i możliwymi pęcherzami w jamie ustnej

-    nasilenie istniejących reakcji o typie tocznia rumieniowatego lub pojawienie się nietypowych reakcji skórnych.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła

-    świąd

-    ból pleców,    ból stawów    i mięśni

-    zmiany w czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. U pacjenta może wystąpić zmęczenie,

zażółcenie    skóry i    oczu,    i objawy grypopodobne.

-    kaszel

-    nudności.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Candesartan HCT Actavis

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i na blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Candesartan HCT Actavis

-    Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka zawiera 8 mg lub 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, trietylu cytrynian.

Jak wygląda Candesartan HCT Actavis i co zawiera opakowanie

Candesartan HCT Actavis, 8 mg+12,5 mg, to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z nacięciem po jednej stronie i z wytłoczeniem „CH8” na tej samej stronie.

Candesartan HCT Actavis, 16 mg+12,5 mg, to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z nacięciem po jednej stronie i z wytłoczeniem „CH16” na tej samej stronie.

Wielkości opakowań: 28, 30, 56 i 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca/Importer:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjoróur Islandia

Siegfried Malta Ltd.

HHF070 Hal Far Industrial Estate

Hal Far BBG3000

Malta

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Polska Sp. z o.o. ul. Odrowąża 15 03-310 Warszawa tel. (22) 512 2900

Data zatwierdzenia ulotki: grudzień 2012

6

Candesartan HCT Actavis

Charakterystyka Candesartan hct actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Candesartan HCT Actavis, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan HCT Actavis, 16 mg + 12,5 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Candesartan HCT Actavis, 8 mg + 12,5 mg:

Każda tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu. Candesartan HCT Actavis, 16 mg + 12,5 mg:

Każda tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Candesartan HCT Actavis, 8 mg + 12,5 mg:

Każda tabletka zawiera 117,30 mg laktozy jednowodnej.

Candesartan HCT Actavis, 16 mg + 12,5 mg:

Każda tabletka zawiera 109,30 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Candesartan HCT Actavis, 8 mg + 12,5 mg:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z nacięciem po jednej stronie i z wytłoczeniem „CH8” na tej samej stronie.

Candesartan HCT Actavis, 16 mg + 12,5 mg:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z nacięciem po jednej stronie i z wytłoczeniem „CH16” na tej samej stronie.

Tabletkę można dzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Candesartan HCT Actavis jest wskazany w:

- leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest w wystarczającym stopniu kontrolowane podczas monoterapii kandesartanem cyleksetylem lub hydrochlorotiazydem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka produktu leczniczego Candesartan HCT Actavis to jedna tabletka na dobę.

Zalecane jest dostosowanie dawki poszczególnych składników (kandesartanu cyleksetylu i hydrochlorotiazydu). Jeśli jest to klinicznie wskazane, należy rozważyć bezpośrednią zmianę z monoterapii na podawanie produktu Candesartan HCT Actavis. Zaleca się dostosowanie dawki kandesartanu cyleksetylu w przypadku zmiany z monoterapii hydrochlotiazydem. Produkt leczniczy Candesartan HCT Actavis może być podawany pacjentom, u których ciśnienie krwi nie jest skutecznie kontrolowane z zastosowaniem samego kandesartanu cyleksetylu lub hydrochlorotiazydu lub preparatu Candesartan HCT Actavis w niższych dawkach.

Działanie przeciwnadciśnieniowe jest zwykle wyraźnie zauważalne w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową U pacjentów z ryzykiem wystąpienia niedociśnienia tętniczego, tj. u pacjentów z możliwym zmniejszeniem objętości wewnątrznaczyniowej, zalecane jest dostosowanie dawki kandesartanu cyleksetylu (należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 4 mg kandesartanu cyleksetylu).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W tej grupie pacjentów bardziej odpowiednie jest stosowanie diuretyków pętlowych niż tiazydowych leków moczopędnych. U pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny >30 ml/min/1,73 m2 powierzchni ciała) zalecane jest dostosowanie dawki kandesartenu cyleksetylu przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego Candesartan HCT Actavis (zalecana dawka początkowa kandesartanu cyleksetylu w tej grupie pacjentów wynosi 4 mg).

Stosowanie produktu leczniczego Candesartan HCT Actavis jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min/1,73 m2 powierzchni ciała) (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby zalecane jest dostosowanie dawki kandesartanu cyleksetylu przed leczeniem (zalecana dawka początkowa kandesartanu cyleksetylu w tej grupie pacjentów wynosi 4 mg).

Stosowanie produktu leczniczego Candesartan HCT Actavis jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) cholestazą (patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Candesartan HCT Actavis u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Produkt leczniczy Candesartan HCT Actavis może być przyjmowany podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Pokarm nie wpływa na biodostępność kandesartanu.

Brak znaczących klinicznie interakcji pomiędzy hydrochlorotiazydem a pokarmem.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub pochodne sulfonamidów. Hydrochlorotiazyd jest pochodną sulfonamidu.

-    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

-    Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min/1,73 m2 powierzchni ciała).

-    Ciężkie zaburzenie czynności wątroby i (lub) cholestaza.

-    Hipokaliemia i hiperkalcemia oporne na leczenie.

Dna moczanowa.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenie czynności nerek/stan po przeszczepieniu nerki

W tej grupie pacjentów bardziej odpowiednie jest stosowanie diuretyków pętlowych zamiast tiazydowych leków moczopędnych. W przypadku stosowania produktu leczniczego Candesartan HCT Actavis u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, zaleca się okresowe oznaczanie stężenia potasu, kreatyniny i kwasu moczowego.

Brak doświadczeń ze stosowaniem produktu leczniczego Candesartan HCT Actavis u pacjentów po niedawnym przeszczepieniu nerki.

Zwężenie tętnicy nerkowej

U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki, produkty lecznicze wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron, w tym antagoniści receptora angiotensyny II, mogą powodować zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy.

Zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej

U pacjentów ze zmniejszeniem objętości wewnątrznaczyniowej i (lub) niedoborem sodu może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze, co opisywano dla innych produktów leczniczych działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron. Dlatego też stosowanie produktu leczniczego Candesartan HCT Actavis nie jest zalecane do momentu poprawy stanu pacjenta.

Znieczulenie i zabiegi chirurgiczne

U pacjentów leczonych antagonistami receptora angiotensyny II, w trakcie znieczulenia i zabiegów chirurgicznych może wystąpić niedociśnienie tętnicze spowodowane zahamowaniem układu renina-angiotensyna. Bardzo rzadko niedociśnienie tętnicze może być na tyle ciężkie, że konieczne będzie podanie dożylne płynów i (lub) leków zwiększających ciśnienie tętnicze.

Zaburzenie czynności wątroby

Tiazydowe leki moczopędne należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub postępującą chorobą wątroby, ponieważ niewielkie zaburzenia w równowadze płynów i elektrolitów mogą doprowadzić do śpiączki wątrobowej. Brak doświadczenia klinicznego ze stosowaniem produktu leczniczego Candesartan HCT Actavis u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej (kardiomiopatia przerostowa zawężająca)

Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z hemodynamicznie istotnym zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej albo kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu.

Pierwotny hiperaldosteronizm

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem zazwyczaj nie reagują na przeciwnadciśnieniowe produkty lecznicze działające poprzez zahamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Candesartan HCT Actavis w tej grupie pacjentów.

Zaburzenia równowagi elektrolitów

Należy przeprowadzić okresową regularną ocenę stężenia elektrolitów w surowicy. Tiazydowe leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd mogą powodować zaburzenia równowagi płynów lub elektrolitów (hiperkalcemia, hipokaliemia, hiponatremia, hipomagnezemia i alkaloza hipochloremiczna).

Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i mogą być przyczyną okresowego i niewielkiego zwiększenia stężenia wapnia w surowicy. Znaczna hiperkalcemia może być objawem ukrytej nadczynności przytarczyc. Należy przerwać stosowanie tiazydowych leków moczopędnych przed wykonaniem badań czynności przytarczyc.

Zależne od dawki hydrochlorotiazydu zwiększenie wydalania potasu z moczem może powodować hipokaliemię. To działanie hydrochlorotiazydu wydaje się być słabsze, jeśli dotyczy połączenia z kandesartanem cyleksetylem. Ryzyko wystąpienia hipokaliemii może być zwiększone u pacjentów z marskością wątroby, u pacjentów z nagłym zwiększeniem diurezy, u pacjentów z niedostatecznym doustnym przyjmowaniem elektrolitów i u pacjentów przyjmujących jednocześnie kortykosteroidy lub hormon adrenokortykotropowy (ACTH).

Leczenie kandesartanem cyleksetylem może powodować hiperkaliemię, zwłaszcza w przypadku niewydolności serca i (lub) zaburzenia czynności nerek. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Candesartan HCT Actavis z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu, zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas lub innymi lekami, które mogą zwiększać stężenie potasu w surowicy (np. heparyna sodowa) może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy. W razie potrzeby należy kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Wykazano, że tiazydowe leki moczopędne zwiększają wydalanie magnezu w moczu, co może prowadzić do hipomagnezemii.

Działanie na metabolizm i układ dokrewny

Leczenie tiazydowym lekiem moczopędnym może zaburzać tolerancję glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny. Podczas stosowania leków tiazydowych może ujawnić się cukrzyca utajona. Stosowanie tiazydowych leków moczopędnych wiązało się ze zwiększeniem stężenia cholesterolu i triglicerydów. Jednak w przypadku dawek zawartych w produkcie leczniczym Candesartan HCT Actavis obserwowano tylko znikome działanie. Tiazydowe leki moczopędne zwiększają stężenie kwasu moczowego w surowicy i u pacjentów podatnych mogą wywołać dnę moczanową.

Nadwrażliwość na światło

Podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych opisywano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.8). Jeśli reakcja taka wystąpi u pacjenta w trakcie leczenia, należy je przerwać. Jeśli wznowienie stosowania leku moczopędnego jest konieczne, zaleca się ochronę miejsc eksponowanych na promienie słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA.

Ciąża:

W trakcie ciąży nie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA).

Jeśli dalsze leczenie AIIRA nie jest niezbędne, u pacjentek planujących ciążę należy przejść na alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w trakcie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, leczenie AIIRA należy natychmiast przerwać i jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Ogólne

U pacjentów, u których napięcie naczyń oraz czynność nerek w znacznym stopniu zależą od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub z uprzednio istniejącą chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie innymi produktami leczniczymi, wpływającymi na ten układ może prowadzić do wystąpienia nagłego obniżenia ciśnienia, mocznicy, oligurii lub rzadziej, ostrej niewydolności nerek. Nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego w trakcie stosowania każdego leku przeciwnadciśnieniowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub miażdżycą naczyń mózgowych może spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu.

Reakcje nadwrażliwości na hydrochlorotiazyd mogą wystąpić u pacjentów z alergią lub astmą oskrzelową w wywiadzie lub bez takiego wywiadu, ale są bardziej prawdopodobne u pacjentów z takim wywiadem.

Donoszono o nasileniu lub uaktywnieniu tocznia rumieniowatego układowego po zastosowaniu moczopędnych leków tiazydowych.

Działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu Candesartan HCT Actavis może być nasilone przez inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jako substancję pomocniczą. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Farmakokinetyczne badania kliniczne były prowadzone z następującymi substancjami: warfaryna, digoksyna, doustne środki antykoncepcyjne (np. etynyloestradiol z lewonorgestrelem), glibenklamid, nifedypina. Nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych z tymi produktami leczniczymi.

Można oczekiwać, że niedobór potasu wywołany przez hydrochlorotiazyd może się nasilać podczas stosowania innych produktów leczniczych, powodujących utratę potasu i hipokaliemię (np. innych leków moczopędnych powodujących utratę potasu, leków przeczyszczających, amfoterycyny, karbenoksolonu, soli sodowej penicyliny G, pochodnych kwasu salicylowego, steroidów, hormonu adrenokortykotropowego (ACTH)).

Jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas, preparatów potasu, zamienników soli kuchennej zawierających potas lub innych produktów leczniczych zwiększających stężenie potasu (np. heparyna sodowa) może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy.

W razie potrzeby należy kontrolować stężenie potasu (patrz punkt 4.4).

Hipokaliemia i hipomagnezemia wywołane działaniem leków moczopędnych sprzyja potencjalnie kardiotoksycznemu działaniu glikozydów naparstnicy i leków przeciwarytmicznych. Zaleca się okresowe oznaczanie stężenia potasu w surowicy podczas jednoczesnego podawania produktu leczniczego Candesartan HCT Actavis z następującymi takimi produktami leczniczymi, które mogą powodować występienie zespołu torsades de pointes:

-    leki przeciwarytmiczne klasy Ia (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid)

-    leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid)

-    Niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna, chloropromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, sultopryd, amisulpryd, tiapryd, pimozyd, haloperydol, droperydol)

-    Inne (np. beprydyl, cyzapryd, dyfemanil, erytromycyna podawana dożylnie, halofantryna, ketanseryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, terfenadyna, winkamina podawana dożylnie)

Zgłaszano przypadki odwracalnego zwiększenia stężenia litu w surowicy i nasilenia jego toksyczności podczas jednoczesnego stosowania z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) lub hydrochlorotiazydem. Podobne działanie może wystąpić z antagonistami receptora angiotensyny II. Stosowanie kandesartanu i hydrochlorotiazydu z litem nie jest zalecane. Jeśli takie leczenie skojarzone okaże się konieczne, należy dokładnie kontrolować stężenia litu w surowicy.

W przypadku jednoczesnego podawania antagonistów receptora angiotensyny II z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) (tj. selektywne inhibitory COX-2, kwas acetylosalicylowy (w dawce >3 g na dobę) i nieselektywne NLPZ) może nastąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego.

Podobnie jak w przypadku inhibitorów ACE, jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek, w tym ostrej niewydolności nerek i zwiększenia stężenia potasu w surowicy, zwłaszcza u pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek. Leczenie skojarzone należy stosować z ostrożnością, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni i należy rozważyć kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia i okresowo później. NLPZ osłabiają działanie moczopędne, sodopędne i przeciwnadciśnieniowe hydrochlorotiazydu.

Kolestypol i kolestyramina zmniejszają wchłanianie hydrochlorotiazydu.

Hydrochlorotiazyd może nasilać działanie niedepolaryzujących leków zwiotczających mięśnie szkieletowe (np. tubokuraryna).

Tiazydowe leki moczopędne mogą zwiększać stężenie wapnia w surowicy na skutek zmniejszenia wydalania. Jeżeli konieczne jest przepisanie pacjentowi suplementów wapnia lub witaminy D należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy i odpowiednio dostosować dawkowanie.

Tiazydowe leki moczopędne mogą nasilać hiperglikemiczne działanie leków beta-adrenolitycznych i diazoksydu.

Leki przeciwcholinergiczne (tj. atropina, biperyden) mogą zwiększać biodostępność tiazydowych leków moczopędnych przez osłabienie motoryki przewodu pokarmowego i zwolnienie szybkości opróżniania żołądka.

Tiazydowe leki moczopędne mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych spowodowanych przez amantadynę.

Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać nerkowe wydalanie cytotoksycznych produktów leczniczych (np. cyklofosfamidu, metotreksatu) i nasilać ich działanie mielosupresyjne.

Jednoczesne spożycie alkoholu, zastosowanie barbituranów lub leków znieczulających może nasilić niedociśnienie ortostatyczne.

Stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może zaburzać tolerancję glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawki przeciwcukrzycowych produktów leczniczych, w tym insuliny. Należy zachować ostrożność podczas stosowania metforminy ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej indukowanej przez możliwą czynnościową niewydolność nerek związaną ze stosowaniem hydrochlorotiazydu.

Hydrochlorotiazyd może zmniejszać reakcję tętnic na aminy presyjne (np. adrenalinę), jednak nie w stopniu wykluczającym ich działanie.

Hydrochlorotiazyd może zwiększyć ryzyko ostrej niewydolności nerek zwłaszcza przy stosowaniu wysokich dawek środków kontrastowych zawierających jod.

Jednoczesne leczenie cyklosporyną może zwiększać ryzyko hiperurykemii i powikłań typu dny moczanowej.

Jednoczesne leczenie baklofenem, amifostyną, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub neuroleptykami może prowadzić do nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego i może powodować niedociśnienie tętnicze.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę laktację

Ciąża

Antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRA)

Nie zaleca się stosowania leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie leków AIIRA jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Potwierdzone dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogenności po podaniu inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są rozstrzygające, niemniej jednak nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Brak jest danych z kontrolowanych badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA), podobne ryzyko może istnieć dla tej grupy leków. Jeśli dalsze leczenie AIIRA nie jest konieczne, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W momencie potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać leczenie AIIRA i jeśli to wskazane, należy rozpocząć alternatywne leczenie.

Stwierdzono, że narażenie na AIIRA w drugim i trzecim trymestrze powoduje toksyczny wpływ na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz również punkt 5.3).

Jeśli narażenie na działanie AIIRA wystąpiło od drugiego trymestru ciąży, zaleca się kontrolne badania ultrasonograficzne czynności nerek i rozwoju czaszki.

Niemowlęta, których matki stosowały AIIRA, powinny być poddane ścisłej obserwacji ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd

Doświadczenie dotyczące stosowania hydrochlorotiazydu w czasie ciąży, a zwłaszcza w pierwszym trymestrze, jest ograniczone.

Brak wystarczających badań na zwierzętach.

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Na podstawie mechanizmu działania farmakologicznego hydrochlorotiazydu wiadomo, że stosowany w drugim i trzecim trymestrze ciąży może niekorzystnie wpływać na perfuzję płodowo-łożyskową oraz może wywoływać u płodu i noworodka takie działania, jak żółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej i trombocytopenia.

Hydrochlorotiazyd nie powinien być stosowany w leczeniu obrzęków i nadciśnienia u kobiet w ciąży lub w stanie przedrzucawkowym z powodu ryzyka zmniejszenia objętości osocza i hipoprefuzji bez korzystnego działania leczniczego.

Nie należy stosować hydrochlorotiazydu w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży z wyjątkiem rzadkich przypadków, w których nie może być zastosowane żadne inne leczenie.

Karmienie piersią

Antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRA)

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania kandesartanu podczas karmienia piersią, nie zaleca się stosowania kandesartanu i zaleca podawanie innych preparatów o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodków lub wcześniaków.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiecego w niewielkiej ilości. Duże dawki tiazydowych leków moczopędnych, wywołując intensywną diurezę, mogą zahamować wytwarzanie mleka. Nie zaleca się stosowania hydrochlorotiazydu w okresie karmienia piersią. Jeśli hydrochlorotiazyd jest stosowany w okresie karmienia piersią należy stosować możliwie najmniejsze dawki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, należy wziąć pod uwagę, że w trakcie leczenia produktem leczniczym Candesartan HCT Actavis mogą sporadycznie wystąpić zawroty głowy i zmęczenie.

4.8    Działania niepożądane

W kontrolowanych badaniach klinicznych nad kandesartanem cyleksetylem z hydrochlorotiazydem działania niepożądane były łagodne i przemijające. Częstość odstawienia produktu leczeniczego z powodu wystąpienia działań niepożądanych była podobna w grupie otrzymującej kandesartan cyleksetyl z hydrochlorotiazydem (2,3-3,3%) i w grupie placebo (2,7-4,3%).

W badaniach klinicznych dotyczących stosowania kandesartanu cyleksetylu z hydrochlorotiazydem, działania niepożądane były takie, jakie obserwowane wcześniej podczas stosowania kandesartanu cyleksetylu i (lub) hydrochlorotiazydu.

W tabeli poniżej przedstawiono działania niepożądane dotyczące stosowania kandesartanu cyleksetylu obserwowane podczas badań klinicznych oraz zgłoszone po wprowadzeniu do obrotu. Na podstawie zbiorczej analizy danych z badań klinicznych z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, działania niepożądane związane ze stosowaniem kandesartanu cyleksetylu zostały zdefiniowane na podstawie częstości występowania działań niepożądanych po zastosowaniu kandesartanu cyleksetylu o co najmniej 1% większej częstości występowania działań niepożądanych po zastosowaniu placebo

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawionych w tabelach w punkcie 4.8: bardzo często (>l/10), często (>l/100 do <l/10), niezbyt często (>l/1 000 do <l/100), rzadko (>l/10 000 do <l/1 000), bardzo rzadko (<l/10 000).

Klasyfikacja układowo - narządowa

Częstość

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenie układu oddechowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, neutropenia i agranulocytoza

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

Hiperkaliemia, hiponatremia

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego/zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ból głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko

Nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, nieprawidłowa czynność wątroby lub zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Ból pleców, ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko

Zaburzenie czynności nerek, w tym niewydolność nerek u podatnych pacjentów (patrz punkt 4.4)

W tabeli poniżej przedstawiono działania niepożądane zgłaszane podczas monoterapii hydrochlorotiazydem stosowanym zazwyczaj w dawce 25 mg lub większej.

Klasyfikacja układowo - narządowa

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Leukopenia, neutropenia/agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna, zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Hiperglikemia, hiperurykemia, zaburzenia równowagi elektrolitowej (w tym hiponatremia i hipokaliemia)

Zaburzenia psychiczne

Rzadko

Zaburzenia snu, depresja, niepokój

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Rzadko

Uczucie tracenia przytomności, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego Parestezja

Zaburzenia oka

Rzadko

Przemijające niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca

Rzadko

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często Rzadko

Niedociśnienie ortostatyczne Martwicze zapalenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń, zapalenie naczyń skóry)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowe) i śródpiersia

Rzadko

Niewydolność oddechowa (w tym zapalanie płuc i obrzęk płuc)

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często Rzadko

Jadłowstręt, utrata apetytu, podrażnienie żołądka, biegunka, zaparcie Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

Żółtaczka (wewnątrzwątrobowa żółtaczka cholestatyczna)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często Rzadko

Wysypka, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości na światło Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, reakcje o typie tocznia rumieniowatego skórnego, uaktywnienie tocznia rumieniowatego skórnego

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

Kurcz mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Rzadko

Glukozuria

Zaburzenia czynności nerek i śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

Często

Osłabienie

podania

Rzadko

Gorączka

Badania diagnostyczne

Często

Rzadko

Zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów

Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Na podstawie danych farmakologicznych można przypuszczać, że główne objawy przedawkowania kandesartanu cyleksetylu to objawowe niedociśnienie tętnicze i zawroty głowy. Odnotowano pojedyncze przypadki przedawkowania (do 672 mg kandesartanu cyleksetylu), w których powrót pacjentów do zdrowia przebiegał bez powikłań.

Głównym objawem przedawkowania hydrochlorotiazydu jest szybki ubytek płynów i elektrolitów. Obserwowano także objawy, takie jak: zawroty głowy, niedociśnienie tętnicze, pragnienie, tachykardia, arytmie komorowe, nadmierne uspokojenie lub zaburzenia świadomości oraz kurcze mięśni.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Brak szczególnych informacji dotyczących leczenia przedawkowania produktu leczniczego Candesartan HCT Actavis. Jednak w przypadku przedawkowania zalecane jest następujące postępowanie.

Należy rozważyć wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka, jeśli wskazane. W razie wystąpienia objawów niedociśnienia tętniczego należy wdrożyć leczenie objawowe oraz kontrolować podstawowe parametry życiowe. Pacjenta należy ułożyć na plecach, z nogami uniesionymi. Jeśli to nie wystarczy, należy zwiększyć objętość osocza poprzez podanie izotonicznego roztworu soli we wlewie dożylnym. Jeśli to konieczne należy kontrolować i wyrównać równowagę elektrolitów i kwasowo-zasadową w surowicy. Jeśli opisane postępowanie będzie niewystarczające, można podać leki sympatykomimetyczne.

Kandesartanu nie można usunąć poprzez hemodializę. Nie wiadomo, w jakim stopniu hydrochlorotiazyd jest usuwany przez hemodializę.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoniści receptora angiotensyny II + leki moczopędne.

Kod ATC: C09C A06.

Angiotensyna II jest głównym hormonem układu renina-angiotensyna-aldosteron działającym na naczynia krwionośne i odgrywającym istotną rolę w patofizjologii nadciśnienia tętniczego i innych zaburzeń układu sercowo-naczyniowego. Odgrywa także istotną rolę w patogenezie przerostu i uszkodzenia narządów. Główne działania fizjologiczne angiotensyny II, takie jak skurcz naczyń, pobudzanie wydzielania aldosteronu, regulacja równowagi wodno-elektrolitowej oraz pobudzanie wzrostu komórek, odbywają się za pośrednictwem receptora typu 1 (AT1).

Kandesartan cyleksetyl jest prolekiem, który jest szybko przekształcany do postaci czynnej, kandesartanu, przez hydrolizę estru podczas wchłaniania z przewodu pokarmowego. Kandesartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, działającym wybiórczo na receptory AT1, z silnym wiązaniem z receptorem i powolnym odblokowywaniem tego połączenia. Kandesartan nie ma aktywności agonistycznej.

Kandesartan nie hamuje konwertazy angiotensyny lub innych układów enzymów zwykle związanych ze stosowaniem inhibitorów ACE. Chociaż brak jest wpływu na rozkład kinin lub metabolizm innych substancji takich jak substancja P, antagoniści angiotensyny II nie mają prawdopodobnie związku z kaszlem. W kontrolowanych badaniach klinicznych, w których porównywano kandesartan cyleksetyl z inhibitorami konwertazy angiotensyny, wykazano, że częstość występowania kaszlu u pacjentów zażywających kandesartan cyleksetyl była mniejsza. Kandesartan nie wiąże się ani nie blokuje innych receptorów hormonów hormonalnych, ani kanałów jonowych mających duże znaczenie w fizjologii układu sercowo-naczyniowego. Działanie antagonistyczne na receptory angiotensyny II (AT1) wywołuje zależne od dawki zwiększenie stężenia reniny, angiotensyny I i angiotensyny II w osoczu oraz zmniejszenie stężenia aldosteronu w osoczu.

W randomizowanym badaniu klinicznym (Study on Cognition and Prognosis in the Elderly), w którym brało udział 4937 pacjentów w podeszłym wieku (w wieku 70-89 lat, 21% pacjentów w wieku 80 lat i starszych) z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym przez średnio 3,7 roku, badano wpływ kandesartanu cyleksetylu stosowanego raz na dobę w dawkach 8 mg do 16 mg (średnio 12 mg), na zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Pacjenci otrzymywali kandesartan lub placebo oraz dodatkowo, jeżeli było to konieczne, inne leki przeciwnadciśnieniowe. W grupie pacjentów zażywających kandesartan ciśnienie tętnicze zostało obniżone ze 166/90 do 145/80 mm Hg, natomiast w grupie kontrolnej ze 167/90 do 149/82 mm Hg.

W pierwszorzędowym punkcie końcowym badania, którym były ciężkie zdarzenia sercowo-naczyniowe (śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych, udar mózgu i zawał serca niezakończone zgonem pacjenta), nie wykazano istotnej statystycznie różnicy. W grupie pacjentów zażywających kandesartan odnotowano 26,7 zdarzenia na 1000 pacjentolat, natomiast w grupie kontrolnej - 30 zdarzeń na 1000 pacjentolat (ryzyko względne 0,89, 95% CI 0,75 do 1,06, p = 0,19).

Hydrochlorotiazyd hamuje aktywne wchłanianie zwrotne sodu, głównie w kanalikach dalszych nerek i pobudza wydalanie sodu, chlorków i wody. Wydalanie potasu i magnesu przez nerki zwiększa się w zależności od dawki, natomiast wapń podlega w większym stopniu wchłanianiu zwrotnemu. Hydrochlorotiazyd zmniejsza objętość osocza i płynów zewnątrzkomórkowych oraz zmniejsza pojemność minutową serca i ciśnienie tętnicze krwi. Podczas długotrwałego leczenia, zmniejszony opór obwodowy powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Obszerne badania kliniczne pokazują, że długotrwałe leczenie hydrochlorotiazydem zmniejsza ryzyko zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Kandesartan i hydrochlorotiazyd mają addytywne działanie przeciwnadciśnieniowe.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym kandesartan cyleksetyl z hydrochlorotiazydem powoduje zależne od dawki i długotrwałe zmniej szenie ciśnienia tętniczego bez odruchowego zwiększenia częstości rytmu serca. Brak danych wskazujących na występowanie znacznego lub nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego po podaniu pierwszej dawki lub efektu z odbicia po zaprzestaniu leczenia. Po podaniu pojedynczej dawki kandesartanu cyleksetylu z hydrochlorotiazydem, początek działania przeciwnadciśnieniowego występuje w ciągu 2 godzin. Podczas dalszego leczenia, wyraźnie zauważalne obniżenie ciśnienia tętniczego występuje w ciągu czterech tygodni i utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia. Kandesartan cyleksetyl z hydrochlorotiazydem podawany jeden raz na dobę zapewnia skuteczne i łagodne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w ciągu 24 godzin z niewielką różnicą między maksymalnym i minimalnym działaniem leku pomiędzy kolejnymi dawkami.

W randomizowanych badaniach metodą podwójnej ślepej próby, kandesartan cyleksetylu z hydrochlorotiazydem w dawkach 16 mg+12,5 mg, podawany raz na dobę znacząco silniej zmniejszał ciśnienie tętnicze krwi i zapewniał kontrolę ciśnienia tętniczego u znacząco większej liczby pacjentów niż produkt złożony zawierający losartan z hydrochlorotiazydem 50 mg+12,5 mg przyjmowany raz na dobę.

W randomizowanych badaniach metodą podwójnej ślepej próby, częstość występowania działań niepożądanych, zwłaszcza kaszlu, była mniejsza podczas leczenia kandesartanem cyleksetylem z hydrochlorotiazydem niż w przypadku leczenia produktami złożonymi zawierającymi inhibitory ACE z hydrochlorotiazydem.

W dwóch badaniach klinicznych (randomizowanych, metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowanych placebo, prowadzonych równolegle) obejmujących odpowiednio 275 i 1524 randomizowanych pacjentów skojarzenie kandesartanu cyleksetylu z hydrochlorotiazydem 32 mg+12,5 mg i 32 mg+25 mg powodowało obniżenie ciśnienia tętniczego odpowiednio o 22/15 mm Hg i 21/14 mm Hg i było znacznie bardziej skuteczne niż poszczególne składniki stosowane pojedynczo.

W randomizowanym badaniu klinicznym prowadzonym metodą podwójnej ślepej próby z grupą równoległą obejmującą 1975 randomizowanych pacjentów, którzy nie byli skutecznie kontrolowani dawką 32 mg kandesartanu cyleksetylu raz na dobę, dodatkowe zastosowanie hydrochlorotiazydu w dawce 12,5 mg lub 25 mg powodowało dodatkowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Skojarzenie kandesartanu cyleksetylu z hydrochlorotiazydem w dawce 32 mg+25 mg było znacznie bardziej skuteczne niż skojarzenie substancji czynnych w dawce 32 mg+12,5 mg a całkowite średnie obniżenie ciśnienia wynosiło odpowiednio 16/10 mm Hg i 13/9 mm Hg.

Skuteczność kandesartanu cyleksetylu z hydrochlorotiazydem jest podobna niezależnie od wieku i płci pacjentów.

Obecnie brak danych dotyczących stosowania kandesartanu cyleksetylu z hydrochlorotiazydem u pacjentów z chorobą nerek/nefropatią, zmniejszoną czynnością lewej komory serca/niewydolnością zastoinową serca i po przebytym zawale serca.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Jednoczesne stosowanie kandesartanu cyleksetylu i hydrochlorotiazydu nie wywiera klinicznie znaczącego wpływu na farmakokinetykę żadnych produktów leczniczych.

Wchłanianie i dystrybucja

Kandesartan cyleksetyl

Kandesartan cyleksetyl po podaniu doustnym jest przekształcany do postaci czynnej - kandesartanu. Bezwzględna biodostępność kandesartanu podanego w postaci roztworu doustnego kandesartanu cyleksetylu wynosi około 40%. Względna biodostępność kandesartanu po podaniu w postaci tabletki wynosi, w porównaniu z roztworem doustnym, około 34%, przy bardzo małej zmienności osobniczej. Maksymalne stężenie (Cmax) kandesartanu w surowicy jest osiągane po 3 do 4 godzin od zażycia tabletki. Stężenie kandesartanu w surowicy zwiększa się liniowo wraz ze zwiększaniem dawki w zakresie dawek terapeutycznych. Nie obserwuje się różnicy w farmakokinetyce kandesartanu w zależności od płci. Spożywany pokarm nie zmienia znacząco pola pod krzywą zależności stężenia kandesartanu w surowicy od czasu (AUC).

Kandesartan jest w znacznym stopniu wiązany z białkami osocza (w ponad 99%). Objętość dystrybucji kandesartanu wynosi 0,1 l/kg mc.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, a jego całkowita biodostępność wynosi około 70%. Jednoczesne spożywanie pokarmu zwiększa wchłanianie o około 15%. Biodostępność może być mniejsza u pacjentów z niewydolnością serca i znacznymi obrzękami.

Wiązanie hydrochlorotiazydu z białkami w osoczu wynosi około 60%. Rzeczywista objętość dystrybucji wynosi około 0,8 l/kg.

Biotransformacja i wydalanie

Kandesartan cyleksetyl

Kandesartan jest wydalany głównie w postaci niezmienionej z moczem i żółcią i tylko w niewielkim stopniu jest on metabolizowany w wątrobie (przez izoenzym CYP2C9). Dostępne badania interakcji nie wykazują wpływu na izoenzymy CYP2C9 i CYP3A4. Na podstawie badań in vitro nie należy oczekiwać interakcji in vivo z produktami leczniczymi, których metabolizm jest zależny od cytochromu P450 izoenzymów CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 lub CYP3A4. Okres półtrwania w fazie eliminacji kandesartanu wynosi około 9 godzin. Kandesartan nie kumuluje się po wielokrotnym podaniu dawek. Okres półtrwania pozostaje niezmieniony (ok. 9 godzin) po podaniu kandesartanu cyleksetylu w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem. Nie występuje dodatkowa kumulacja kandesartanu po podaniu dawek wielokrotnych produktu złożonego w porównaniu z monoterapią.

Całkowity klirens osoczowy kandesartanu wynosi około 0,37 ml/min/kg mc., w tym klirens nerkowy wynosi 0,19 ml/min/kg mc. Wydalanie kandesartanu przez nerki odbywa się zarówno na drodze filtracji kłębuszkowej, jak i czynnego wydzielania kanalikowego. Po doustnym podaniu kandesartanu cyleksetylu znakowanego izotopem 14C około 26% dawki jest wydalane z moczem w postaci kandesartanu, natomiast 7% w postaci nieaktywnego metabolitu, podczas gdy w kale 56% dawki wykrywa się w postaci kandesartanu, a 10% w postaci nieaktywnego metabolitu.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany i prawie całkowicie wydalany w postaci niezmienionej przez filtrację kłębuszkową i czynne wydzielanie do kanalików nerkowych. Okres półtrwania t/hydrochlorotiazydu wynosi około 8 godzin. Około 70% dawki doustnej jest wydalane z moczem w ciągu 48 godzin. Okres półtrwania hydrochlorotiazydu pozostaje niezmieniony (ok. 8 godzin) po podaniu hydrochlorotiazydu w skojarzeniu z kandesartanem cyleksetylem. Nie występuje dodatkowa kumulacja hydrochlorotiazydu po podaniu dawek wielokrotnych leku złożonego w porównaniu z monoterapią.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Kandesartan cyleksetyl

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) wartości Cmax i AUC kandesartanu zwiększają się odpowiednio o około 50% i 80% w porównaniu do pacjentów młodych. Jednak, działanie przeciwnadciśnieniowe oraz częstość występowania działań niepożądanych po zażyciu kandesartanu z hydrochlorotiazydem, są podobne u pacjentów młodych i w podeszłym wieku (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek Cmax oraz AUC kandesartanu zwiększają się podczas wielokrotnego podawania dawek odpowiednio o około 50% i 70%, ale okres półtrwania nie zmienia się w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek Cmax oraz AUC kandesartanu zwiększają się odpowiednio o około 50% i 110%. Okres półtrwania t/ kandesartanu w fazie eliminacji był około dwukrotnie dłuższy u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Farmakokinetyki u pacjentów poddawanych hemodializie były podobne do tych u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

W dwóch badaniach klinicznych dotyczących pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby obserwowano wzrost średniego AUC kandesartanu o około 20% w jednym i o 80% w drugim badaniu (patrz punkt 4.2). Brak doświadczeń u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Hydrochlorotiazyd

Okres półtrwania t/2 hydrochlorotiazydu jest wydłużony u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie stwierdzono nowych, pod względem jakościowym, działań toksycznych produktu złożonego, różniących się od tych obserwowanych dla poszczególnych składników. Przedkliniczne badania dotyczące bezpieczeństwa stosowania samego kandesartanu wykazały wpływ dużych dawek kandesartanu na nerki oraz parametry czerwonych krwinek u myszy, szczurów, psów i małp. Kandesartan powodował zmniejszenie parametrów czerwonych krwinek (liczby erytrocytów, stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu). Wpływ kandesartanu na nerki (tj. regeneracja, poszerzenie i bazofilia w kanalikach nerkowych; zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu) może być wtórny do działania hipotensyjnego, co powoduje zaburzenia przepływu nerkowego. Dodanie hydrochlorotiazydu nasila działanie nefrotoksyczne kandesartanu. Ponadto kandesartan powoduje rozrost lub przerost komórek aparatu przykłębuszkowego. Uważa się, że te zmiany spowodowane są farmakologicznym działaniem kandesartanu, a ich znaczenie kliniczne jest niewielkie.

Obserwowano toksyczny wpływ kandesartanu na płód w późniejszym okresie ciąży. Dodanie hydrochlorotiazydu nie wpływało znacząco na wynik badań nad rozwojem płodu u szczurów, myszy lub królików (patrz punkt 4.6).

Zarówno kandesartan, jak i hydrochlorotiazyd wykazują działanie genotoksyczne przy bardzo dużych stężeniach/dawkach. Dane z badań in vitro i in vivo dotyczących genotoksyczności wskazują, że kandesartan i hydrochlorotiazyd stosowane w dawkach terapeutycznych nie wykazywały działania mutagennego lub klastogennego w warunkach klinicznych.

W przypadku obu składników nie stwierdzono oznak działania rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Hydroksypropyloceluloza Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian Trietylu cytrynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Candesartan HCT Actavis, 8 mg + 12,5 mg: 18399 Candesartan HCT Actavis, 16 mg + 12,5 mg: 18400

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.06.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.06.2012

14

Candesartan HCT Actavis