Imeds.pl

Candesartan Hct Tiefenbacher 32 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Candesartan HCT Tiefenbacher, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan HCT Tiefenbacher, 16 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan HCT Tiefenbacher, 32 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan HCT Tiefenbacher, 32 mg + 25 mg, tabletki

Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Candesartan HCT Tiefenbacher i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Candesartan HCT Tiefenbacher

3.    Jak przyjmować lek Candesartan HCT Tiefenbacher

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Candesartan HCT Tiefenbacher

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Candesartan HCT Tiefenbacher i w jakim celu się go stosuje

Nazwa tego leku to Candesartan HCT Tiefenbacher. Jest on stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych pacjentów. Lek ten zawiera dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd. Substancje te wspólnie zmniejszają ciśnienie tętnicze krwi.

-    Kandesartan cyleksetylu należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Powoduje on rozkurczanie i rozszerzanie naczyń krwionośnych, przez co pomaga w zmniejszaniu ciśnienia tętniczego.

-    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych lekami moczopędnymi (diuretykami). Wspiera on organizm w pozbywaniu się z moczem wody i soli, takich jak sole sodu. Pomaga to w zmniejszaniu ciśnienia tętniczego.

Lekarz może zalecić lek Candesartan HCT Tiefenbacher, jeśli ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco wyrównane podczas stosowania tylko kandesartanu cyleksetylu lub tylko hydrochlorotiazydu.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Candesartan HCT Tiefenbacher

Kiedy nie przyjmować leku Candesartan HCT Tiefenbacher

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub hydrochlorotiazyd, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na leki z grupy sulfonamidów. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem;

-    po 3 miesiącu ciąży (lepiej również unikać stosowania leku Candesartan HCT Tiefenbacher we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego);

- jeśli u pacjenta długotrwale utrzymuje się małe stężenie potasu we krwi;

- jeśli u pacjenta długotrwale utrzymuje się duże stężenie wapnia we krwi;

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała dna moczanowa.

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

W razie wątpliwości czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Candesartan HCT Tiefenbacher.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Candesartan HCT Tiefenbacher należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli pacjent ma cukrzycę;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba serca, wątroby lub nerek;

-    jeśli pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę;

-    jeśli u pacjenta występują lub niedawno występowały nasilone wymioty    lub biegunka;

-    jeśli pacjent ma chorobę nadnerczy nazywaną zespołem Conna (albo pierwotnym hiperaldosteronizmem);

-    jeśli pacjent kiedykolwiek miał chorobę nazywaną toczniem rumieniowatym układowym;

-    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze;

-    jeśli pacjent kiedykolwiek przebył udar mózgu;

-    jeśli pacjent kiedykolwiek miał alergię lub astmę;

-    należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan HCT Tiefenbacher we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią’’).

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

-    jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z lekiem należącym do grupy leków znanych jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (MRA). Te leki są stosowane w leczeniu niewydolności serca (patrz „Inne leki i Candesartan HCT Tiefenbacher”).

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie przyjmować leku Candesartan HCT Tiefenbacher:”

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wymienionych powyżej stanów, lekarz może zalecić częstsze wizyty kontrolne i badania diagnostyczne.

Jeśli u pacjenta planowane jest wykonanie operacji chirurgicznej należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście o stosowaniu leku Candesartan HCT Tiefenbacher. Lek Candesartan HCT Tiefenbacher może spowodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego, gdy zastosuje się go w połączeniu z pewnymi lekami znieczulającymi.

Lek Candesartan HCT Tiefenbacher może powodować nadwrażliwość skóry na światło słoneczne.

Dzieci i młodzież

Brak doświadczenia ze stosowaniem leku Candesartan HCT Tiefenbacher u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat), dlatego też nie należy go stosować w tej grupie pacjentów.

Inne leki i Candesartan HCT Tiefenbacher

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Candesartan HCT Tiefenbacher może wpływać na działanie innych leków oraz inne leki mogą mieć wpływ na działanie leku Candesartan HCT Tiefenbacher. W przypadku stosowania niektórych leków, lekarz może zalecić okresowe badania krwi.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl;

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i działające przeciwzapalnie);

-    kwas acetylosalicylowy (w dawce ponad 3 g na dobę) (lek łagodzący ból i działający przeciwzapalnie);

-    suplementy potasu lub zamienniki soli zawierające potas (leki zwiększające stężenie potasu we krwi);

-    suplementy wapnia lub witaminy D;

-    leki zmniejszające stężenie cholesterolu, takie jak kolestypol lub cholestyramina;

-    leki przeciwcukrzycowe (tabletki lub insulina);

-    leki kontrolujące rytm serca (leki przeciwarytmiczne), takie jak digoksyna i beta-adrenolityki;

-    leki, na których działanie może wpływać stężenie potasu we krwi, takie jak niektóre leki przeciwpsychotyczne;

-    heparyna (lek rozrzedzający krew);

-    leki moczopędne (diuretyki);

-    środki przeczyszczające;

-    penicylina (antybiotyk);

-    amfoterycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

-    lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych);

-    steroidy, takie jak prednizolon;

-    hormon przysadki (ACTH);

-    leki przeciwnowotworowe;

-    amantadyna (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona lub ciężkich zakażeń wirusowych);

-    barbiturany (rodzaj leków uspokajających, stosowanych również w leczeniu padaczki);

-    karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu choroby przełyku lub owrzodzeń jamy ustnej);

-    leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina i biperyden;

-    cyklosporyna, lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu;

-    inne leki, które mogą nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe, takie jak baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni), amifostyna (lek przeciwnowotworowy) i niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

-    Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie przyjmować leku Candesartan HCT Tiefenbacher :” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

-    Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z pewnymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, znanymi jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (MRA)

(na przykład spironolakton, eplerenon).”

Candesartan HCT Tiefenbacher z jedzeniem, piciem i alkoholem

-    Lek Candesartan HCT Tiefenbacher można stosować w trakcie posiłków lub niezależnie od posiłków.

-    Należy unikać spożywania alkoholu bez konsultacji z lekarzem. Alkohol może zwiększyć ryzyko zawrotów głowy lub omdleń.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciaża

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Candesartan HCT Tiefenbacher przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Candesartan HCT Tiefenbacher. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan HCT Tiefenbacher we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan HCT Tiefenbacher podczas karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów podczas przyjmowania leku Candesartan HCT Tiefenbacher może wystąpić zmęczenie lub zawroty głowy. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

3. Jak przyjmować lek Candesartan HCT Tiefenbacher

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ważne jest, aby przyjmować lek Candesartan HCT Tiefenbacher codziennie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Candesartan HCT Tiefenbacher to jedna tabletka raz na dobę. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

Należy starać się przyjmować tabletkę codziennie o tej samej porze, co ułatwi pamiętanie o konieczności zażycia leku.

Candesartan HCT Tiefenbacher, 8 mg + 12,5 mg, 16 mg + 12,5 mg, 32 mg + 12,5 mg:

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Candesartan HCT Tie fenbacher, 32 mg + 25 mg:

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Candesartan HCT Tiefenbacher

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Candesartan HCT Tiefenbacher należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Candesartan HCT Tiefenbacher

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Candesartan HCT Tiefenbacher

Przerwanie przyjmowania leku Candesartan HCT Tiefenbacher może spowodować ponowne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Dlatego nie należy przerywać leczenia lekiem Candesartan HCT Tiefenbacher bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne jest, aby pacjent wiedział, jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Niektóre działania niepożądane leku Candesartan HCT Tiefenbacher są spowodowane przez kandesartan cyleksetylu, a niektóre przez hydrochlorotiazyd.

Należy przerwać stosowanie leku Candesartan HCT Tiefenbacher i natychmiast uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpi jakakolwiek z następujących reakcji alergicznych:

-    trudności w oddychaniu z lub bez obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła,

-    obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może spowodować trudności w połykaniu,

-    ciężki świąd skóry (z guzkami).

Lek Candesartan HCT Tiefenbacher może spowodować zmniejszenie liczby białych krwinek, co może wiązać się ze zmniejszeniem odporności na zakażenia i wystąpieniem zmęczenia, zakażenia lub gorączki. Jeśli wystąpią takie objawy, należy powiedzieć o nich lekarzowi. Lekarz może zalecać okresowe badania krwi, aby sprawdzić, czy lek Candesartan HCT Tiefenbacher wpływa na skład krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane to:

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

-    Zmiany wyników badań krwi:

o Zmniejszenie stężenia sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia może wystąpić osłabienie, zmęczenie lub kurcze mięśni.

o Zwiększenie lub zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza u osób z istniejącymi chorobami nerek lub z niewydolnością serca. W przypadku znacznych zmian stężenia może wystąpić zmęczenie, osłabienie, zaburzenia rytmu serca lub uczucie mrowienia. o Zwiększenie stężenia cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi.

-    Obecność cukru w moczu.

-    Zawroty głowy/uczucie wirowania lub osłabienie.

-    Ból głowy.

-    Zakażenie dróg oddechowych.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

-    Niskie ciśnienie tętnicze. Może to powodować omdlenia lub zawroty głowy.

-    Utrata apetytu, biegunka, zaparcie, podrażnienie żołądka.

-    Wysypka skórna, pokrzywka, wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło słoneczne. Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

-    Żółtaczka (zażółcenie skóry lub białkówek oczu). Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować z lekarzem.

-    Wpływ na czynność nerek, zwłaszcza u osób z istniejącymi chorobami nerek lub z niewydolnością serca.

-    Zaburzenia snu, depresja, niepokój.

-    Mrowienie lub kłucie kończyn górnych lub dolnych.

-    Przemijające niewyraźne widzenie.

-    Zaburzenia rytmu serca.

-    Trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc i obecność płynu w płucach).

-    Podwyższona temperatura ciała (gorączka).

-    Zapalenie trzustki, powodujące umiarkowany lub silny ból w nadbrzuszu.

-    Kurcze mięśni.

-    Uszkodzenie naczyń krwionośnych powodujące powstanie czerwonych lub fioletowych plamek na skórze.

-    Zmniejszenie liczby czerwonych lub białych krwinek albo płytek krwi. Może wystąpić zmęczenie, zakażenie, gorączka lub łatwe powstawanie siniaków.

-    Ciężka wysypka, która rozwija się szybko, z powstawaniem pęcherzy lub łuszczeniem się skóry oraz z możliwym powstawaniem pęcherzy w jamie ustnej.

-    Nasilenie istniejących reakcji o typie tocznia rumieniowatego lub pojawienie się nietypowych reakcji skórnych.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

-    Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła.

-    Świąd.

-    Ból pleców, ból stawów i mięśni.

-    Zmiany czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Może wystąpić zmęczenie, zażółcenie skóry i białkówek oczu oraz objawy grypopodobne.

-    Kaszel.

-    Nudności.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Nagła krótkowzroczność.

-    Nagły ból oka (ostra jaskra z zamkniętym kątem przesączania).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Candesartan HCT Tiefenbacher

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Candesartan HCT Tiefenbacher

Candesartan HCT Tiefenbacher, 8 mg + 12,5 mg, tabletki:

-    Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), skrobia kukurydziana, kopowidon, glicerol, magnezu stearynian.

Candesartan HCT Tiefenbacher, 16 mg + 12,5 mg, tabletki:

-    Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), skrobia kukurydziana, kopowidon, glicerol, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Candesartan HCT Tiefenbacher, 32 mg + 12,5 mg, tabletki:

-    Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), skrobia kukurydziana, kopowidon, glicerol, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172).

Candesartan HCT Tiefenbacher, 32 mg + 25 mg, tabletki:

-    Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), skrobia kukurydziana, kopowidon, glicerol, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Candesartan HCT Tiefenbacher i co zawiera opakowanie

Candesartan HCT Tiefenbacher, 8 mg + 12,5 mg, tabletki

Białe lub prawie białe, owalne, dwuwypukłe (ok. 9,5 x 4,5 mm) tabletki z nacięciem po jednej stronie. Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierające: 14, 28, 30, 56, 90, 98 tabletek.

Candesartan HCT Tiefenbacher, 16 mg + 12,5 mg, tabletki

Brzoskwiniowe, owalne, dwuwypukłe (ok. 9,5 x 4,5 mm) tabletki z nacięciem po jednej stronie. Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierające: 14, 28, 30, 56, 90, 98 tabletek.

Candesartan HCT Tiefenbacher, 32 mg + 12,5 mg, tabletki

Żółte, owalne, dwuwypukłe (ok. 12 x 6 mm) tabletki z nacięciem po jednej stronie.

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierające: 14, 28, 30, 56, 98 tabletek.

Candesartan HCT Tiefenbacher, 32 mg + 25 mg, tabletki

Brzoskwiniowe, owalne, dwuwypukłe (ok. 12 x 6 mm) tabletki z nacięciem po jednej stronie i wytłoczonymi literami „C” i „H”.

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierające: 14, 28, 30, 56, 98 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Str. 1 22767 Hamburg

Wytwórca

Delorbis Pharmaceuticals Ltd.

17, Athinon Street, Ergates Industrial Area

2643 Nicosia

Cypr

HBM Pharma s.r.o.

Sklabinska 30 036 80 Martin Republika Słowacka

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Production Solid Form Department

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy

Candesartan comp Tiefenbacher 8/12,5 mg, 16/12,5 mg, 32/12,5 mg, 32/25 mg Tabletten

Norwegia

Candesartan/Hydrochlorothiazide Tiefenbacher

Polska

Candesartan HCT Tiefenbacher

Portugalia

Candesartan + Hidroclorotiazida Tiefenbacher

Włochy

Candesartan cilexetil e Idroclorotiazide Tiefenbacher

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.12.2014

8