Imeds.pl

Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, 16 mg + 12,5 mg, tabletki

Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama

3.    Jak stosować lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów dorosłych. Lek zawiera dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd. Działają one razem w celu obniżenia ciśnienia tętniczego.

•    Kandesartan cyleksetylu należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Działa przez rozkurczanie i poszerzanie naczyń krwionośnych. Pomaga to obniżać ciśnienie tętnicze krwi.

•    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych diuretykami (leki moczopędne). Pomaga organizmowi w pozbyciu się wody i elektrolitów, takich jak sód wraz moczem. To pomaga w obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi.

Lekarz może zalecić przyjmowanie leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, jeśli ciśnienie tętnicze pacjenta nie jest właściwie kontrolowane przez sam kandesartan cyleksetylu lub sam hydrochlorotiazyd.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama Kiedy nie stosować leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub hydrochlorotiazyd, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.);

•    jeśli pacjent ma uczulenie na sulfonamidy - w razie wątpliwości należy zapytać lekarza;

•    po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża”);

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek;

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub zwężenie dróg żółciowych

(utrudnienie odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego);

•    jeśli u pacjenta utrzymuje się małe stężenie potasu we krwi;

•    jeśli u pacjenta utrzymuje się duże stężenie wapnia we krwi;

•    j eśli u pacj enta kiedykolwiek występowała dna moczanowa;

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi, zawierającym aliskiren.

W razie wątpliwości, czy którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, należy porozmawiać na ten temat z lekarzem lub farmaceutą, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

•    pacj ent ma cukrzycę;

•    u pacjenta występują zaburzenia serca, wątroby lub nerek;

•    pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę;

•    u pacjenta występują lub występowały nasilone wymioty lub biegunka;

•    u pacjenta występuje choroba nadnerczy, nazywana zespołem Conna (również określana pierwotnym hiperaldosteronizmem);

•    u pacjenta kiedykolwiek występowała choroba nazywana toczniem rumieniowatym układowym (SLE);

•    pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze;

•    u pacjenta kiedykolwiek wystąpił udar mózgu;

•    u pacjenta kiedykolwiek występowała alergia lub astma oskrzelowa;

•    pacjentka jest w ciąży (podejrzewa lub planuje ciążę) - należy poinformować o tym lekarza, ponieważ nie zaleca się stosowania leku Candesartan + Hyrdochlorothiazide Vitama we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, gdyż stosowany w tym okresie może bardzo zaszkodzić dziecku (patrz punkt ”Ciąża”);

•    pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego:

-    inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą;

-    aliskiren.

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Patrz także podpunkt „Kiedy nie stosować leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama”.

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wymienionych stanów, lekarz może zwiększyć częstość wizyt kontrolnych i wykonać pewne badania.

Należy poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku

Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, j eśli pacjent ma być poddany zabiegowi chirurgicznemu, ponieważ zastosowanie leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama z niektórymi lekami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym, może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego.

Lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama może powodować zwiększoną wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Dzieci

Brak doświadczeń ze stosowaniem leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Dlatego też, leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama nie należy podawać dzieciom.

Lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama może wpływać na działanie innych leków, a niektóre leki mogą wpływać na lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama. Jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki, lekarz może zalecić wykonywanie od czasu do czasu badań krwi.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    Inne leki, które pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze, w tym leki beta-adrenolityczne, diazoksyd i inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl.

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLZP), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki stosowane w łagodzeniu bólu i stanów zapalnych).

•    Kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g na dobę) (lek stosowany w łagodzeniu bólu i stanów zapalnych).

•    Suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas (leki, które zwiększają stężenie potasu we krwi).

•    Suplementy wapnia lub witaminy D.

•    Leki, które zmniejszają stężenie cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina.

•    Leki stosowane w cukrzycy (tabletki lub insulina).

•    Leki stosowane w celu kontroli rytmu serca (leki przeciwarytmiczne), takie jak digoksyna i leki beta-adrenolityczne.

•    Leki, na których działanie może wpływać stężenie potasu we krwi, takie jak niektóre leki przeciwpsychotyczne.

•    Heparyna (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi).

•    Leki moczopędne (diuretyki).

•    Leki przeczyszczające.

•    Penicylina (antybiotyk).

•    Amfoterycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych).

•    Lit (lek stosowany w przypadku zaburzeń psychicznych).

•    Steroidy, takie jak prednizolon.

•    Hormony przysadki (ACTH - hormon adrenokortykotropowy).

•    Leki stosowane w leczeniu raka.

•    Amatydyna (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona lub ciężkich zakażeń spowodowanych przez wirusy).

•    Barbiturany (leki uspokajające, stosowane również w leczeniu padaczki).

•    Karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu chorób przełyku lub owrzodzenia jamy ustnej).

•    Leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina czy biperyden.

•    Cyklosporyna, lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu

•    Inne leki, które mogą nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe, takie jak baklofen (stosowany w leczeniu spastyczności), amifostyna (stosowana w leczeniu raka) i niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

- Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także podpunkty „Kiedy nie stosować leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama z jedzeniem i piciem

Pacjent może przyjmować lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.

Pacjent przyjmujący lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama powinien porozmawiać z lekarzem, jeśli planuje spożywanie alkoholu. Alkohol może spowodować omdlenie lub zawroty głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Pacjentka musi poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama. Nie zaleca się stosowania leku

Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama u pacjentek, które karmią piersią, a lekarz może wybrać inne leczenie, jeśli pacjentka zamierza karmić piersią, zwłaszcza noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie lub zawroty głowy podczas przyjmowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama zawiera laktozę jednowodną

Lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama zawiera laktozę jednowodną, która jest rodzajem cukru. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ważne jest, aby przyjmować lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama codziennie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama to jedna tabletka raz na dobę.

Tabletkę należy połykać, popijając wodą.

Należy starać się przyjmować tabletkę codziennie o tej samej porze. Pomoże to w regularnym przyjmowaniu leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama

Jeśli pacjent przyjmie więcej leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama niż zalecił lekarz, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, ciśnienie tętnicze może się ponownie zwiększyć. Dlatego też nie należy przerywać przyjmowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama bez uprzedniej rozmowy z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działanie niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne jest, aby pacjent wiedział, jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Niektóre z działań niepożądanych leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama są spowodowane przez kandesartan cyleksetylu, a niektóre przez hydrochlorotiazyd.

Należy przerwać stosowanie leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama i niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych reakcji alergicznych:

•    trudności w oddychaniu z obrzękiem (lub bez) twarzy, warg, języka i (lub) gardła;

•    obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu;

•    silny świąd skóry (z wysypką grudkową).

Lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych. Odporność pacjenta na zakażenie może być zmniejszona, a pacjent może zaobserwować zmęczenie, zakażenie lub gorączkę. Jeśli takie objawy wystąpią należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badań krwi, w celu sprawdzenia, czy lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama wpływa na obraz krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane to:

Często (dotyczy 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    Zmiany w wynikach badań laboratoryjnych krwi:

-    Zmniejszenie stężenia sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia, pacjent może odczuwać osłabienie, brak energii lub kurcze mięśni.

-    Zwiększenie lub zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub niewydolność serca. W przypadku znacznych zmian stężenia u pacjenta może wystąpić zmęczenie, osłabienie, nieregularna czynność serca lub uczucie kłucia/mrowienia.

-    Zwiększenie stężenia cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi.

•    Obecność cukru w moczu.

•    Zawroty głowy/ zaburzenia równowagi lub    osłabienie.

•    Ból głowy.

•    Zakażenia dróg oddechowych.

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    Niskie ciśnienie tętnicze, mogące powodować omdlenie lub zawroty głowy.

•    Utrata apetytu, biegunka, zaparcie, podrażnienie    żołądka.

•    Wysypka skórna, wysypka grudkowa (pokrzywka), wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło słoneczne.

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

•    Żółtaczka (zażółcenie skóry lub oczu). Jeśli takie działanie wystąpi, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    Wpływ na czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca.

•    Zaburzenia snu, depresja, nerwowość.

•    Uczucie mrowienia lub kłucia w kończynach.

•    Krótkotrwałe niewyraźne widzenie.

•    Nieregularna czynność serca.

•    Trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc i płyn w płucach).

•    Wysoka temperatura ciała (gorączka).

•    Zapalenie trzustki, powodujące umiarkowany lub silny ból w nadbrzuszu.

•    Kurcze mięśni.

•    Uszkodzenie naczyń krwionośnych powodujące powstawanie czerwonych lub fioletowych plam na skórze.

•    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub krwinek białych, lub płytek krwi. Pacjent może zauważyć u siebie zmęczenie, zakażenie, gorączkę lub zwiększoną skłonność do tworzenia siniaków.

•    Ciężka, szybko rozwijająca się wysypka z pęcherzami lub łuszczeniem się skóry i możliwymi pęcherzami w jamie ustnej.

•    Nasilenie istniejących objawów przypominających toczeń rumieniowaty układowy lub nieprawidłowe reakcje skórne.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła.

•    Swędzenie.

•    Ból pleców, ból stawów i mięśni.

•    Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Pacjent może zauważyć u siebie zmęczenie, zażółcenie skóry lub oczu i objawy grypopodobne.

•    Kaszel.

•    Nudności.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Nagła krótkowzroczność.

•    Nagły ból oka    (ostra j askra z zamkniętym kątem).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu bezpośrednim oraz pudełku tekturowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama

Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlotiazydu.

Każda tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlotiazydu.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, hydroksypropyloceluloza, karmeloza wapniowa, glinu magnezu krzemian (typ IA) (zawiera glinu tlenek, magnezu tlenek i krzemu dwutlenek), żelaza tlenek czerwony (E172) (dla 16 mg+12,5 mg), żelaza tlenek żółty (E172) (dla 16 mg+12,5 mg), glikol propylenowy i magnezu stearynian.

Jak wygląda Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama i co zawiera opakowanie

Tabletka.

Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, 8 mg+12,5 mg, tabletki:

Białe do prawie białych, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, z wytłoczeniami „J” i „04” oddzielonymi linią podziału po jednej stronie i gładkie z linią podziału po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, 16 mg+12,5 mg, tabletki:

Różowe, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, z wytłoczeniami „J” i „05” oddzielonymi linią podziału po jednej stronie i gładkie z linią podziału po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama, tabletki są dostępne w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium oraz w butelkach z HDPE z zakrętką z PP. Opakowanie zewnętrzne: tekturowe pudełko.

Blistry: 14, 28, 30, 56, 98, 100 i 300 tabletek.

Butelki HDPE: 30 i 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Vitama S.A.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Wytwórca/Importer

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria:    KaHgecapTaH HCT Aurobindo 8 mg/12,5 mg/ 16 mg/12,5 mg/ 32 mg/12,5 mg/

32 mg/25 mg TadaeTKH

Hiszpania:

CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA AUROBINDO 16 mg/12,5 mg/ 32 mg/12,5 mg/ 32 mg/25 mg comprimidos EFG

Niemcy:

Candesartan comp. Aurobindo 8 mg/12,5 mg/ 16 mg/12,5 mg/ 32 mg/12,5 mg/ 32 mg/25 mg Tabletten

Malta:

Candesartan/Hydrochlorothiazide 8 mg/12.5 mg/ 16 mg/12.5 mg/ 32 mg/12.5 mg/ 32 mg/25 mg tablets

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama Candesartan + Hidroclorotiazida Aurobindo

Candesartan Hidroclorotiazida Aurobindo 8 mg/12,5 mg/ 16 mg/12,5 mg/ 32 mg/12,5 mg/ 32 mg/25 mg comprimate

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8