Imeds.pl

Candezek 16 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Candezek, 4 mg, tabletki Candezek, 8 mg, tabletki Candezek, 16 mg, tabletki Candezek, 32 mg, tabletki

Candesartanum cilexetilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Candezek i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Candezek

3.    Jak stosować lek Candezek

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Candezek

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK CANDEZEK I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek nosi nazwę Candezek. Substancją czynną leku jest kandesartan cyleksetyl. Należy on do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Powoduje on rozluźnianie i rozszerzanie naczyń krwionośnych. Pomaga to obniżyć ciśnienie krwi. Lek Candezek ułatwia również sercu pompowanie krwi do wszystkich części ciała.

Lek ten stosowany jest w:

•    leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) u dorosłych.

•    leczeniu dorosłych pacjentów z osłabioną czynnością mięśnia sercowego, jako terapia wspomagająca podczas leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) lub gdy nie mogą być one stosowane (inhibitory ACE to grupa leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANDEZEK Kiedy nie stosować leku Candezek

•    jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na kandesartan cyleksetyl lub którykolwiek z pozostałych składników leku Candezek (patrz punkt 6).

•    po 3. miesiącu ciąży (również należy unikać stosowania leku Candezek we wczesnym okresie ciąży, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (utrudnienie odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego).

W przypadku wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Candezek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Candezek

Przed zastosowaniem lub w trakcie stosowania leku Candezek należy skonsultować się z lekarzem:

•    Jeśli występują zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek lub prowadzona jest dializoterapia.

•    Jeśli przeprowadzono niedawno zabieg przeszczepienia nerki.

•    Jeśli występują lub występowały nasilone wymioty lub biegunka.

•    Jeśli występuje choroba nadnerczy nazywana zespołem Conna (hiperaldosteronizm pierwotny).

•    Jeśli występuje niskie ciśnienie krwi.

•    Jeśli kiedykolwiek wystąpił udar.

•    Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Candezek we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może ciężko zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Lekarz może zalecić częstsze kontrole i wykonywanie badań, jeśli jakikolwiek powyższy punkt dotyczy pacjenta. Jeśli pacjent będzie poddawany zabiegowi chirurgicznemu, powinien poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku Candezek. Jest to spowodowane tym, iż lek Candezek, w skojarzeniu z niektórymi środkami znieczulającymi, może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego.

Stosowanie u dzieci

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku Candezek u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Dlatego nie należy podawać leku Candezek w tej grupie wiekowej.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Candezek może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wywierać wpływ na lek Candezek. Jeśli pacjent stosuje niektóre leki, lekarz może okresowo zalecać przeprowadzanie badań krwi.

Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje następujące leki:

•    Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory ACE, takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl.

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i stan zapalny).

•    Kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g na dobę) (lek łagodzący ból i stan zapalny).

•    Suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas (leki zwiększające stężenie potasu we krwi).

•    Heparyna (lek rozrzedzający krew).

•    Leki moczopędne.

•    Lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

Stosowanie leku Candezek z jedzeniem i piciem

•    Lek Candezek można stosować podczas posiłków i niezależnie od posiłków.

•    Podczas stosowania leku Candezek należy skonsultować się z lekarzem, jeśli planowane jest spożycie alkoholu. Candezek może powodować omdlenie lub zawroty głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Candezek przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Candezek. Nie zaleca się stosowania leku Candezek we wczesnym okresie ciąży i nie należy go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może ciężko zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się przyjmowania leku Candezek podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Candezek niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie i zawroty głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Candezek

Lek Candezek zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru. Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CANDEZEK

Lek Candezek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Ważne jest, aby przyjmować lek Candezek codziennie.

Lek Candezek można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od posiłków.

Tabletkę należy połykać popijając wodą.

Tabletki należy przyjmować codziennie o zbliżonej porze. Pomoże to pacjentowi pamiętać o przyjęciu dawki.

Wysokie ciśnienie krwi:

•    Zwykle stosowana dawka leku Candezek to 8 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 16 mg raz na dobę, a następnie do 32 mg raz na dobę, w zależności od reakcji na leczenie.

•    Lekarz może zalecić mniejszą dawkę początkową w przypadku niektórych pacjentów, np. pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi wątroby, nerek, pacjentów, którzy utracili dużą ilość płynów, np. z powodu wymiotów, biegunki lub stosowania leków moczopędnych.

•    U pacjentów rasy czarnej reakcja na leczenie może być słabsza, jeśli Candezek stosowany jest w monoterapii. Konieczne wówczas może być zastosowanie większych dawek.

Niewydolność serca:

•    Zwykle stosowana dawka początkowa leku Candezek to 4 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę przez jej podwojenie, w odstępach co najmniej 2-tygodniowych, do 32 mg raz na dobę. Lek Candezek może być przyjmowany z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, a lekarz zadecyduje, jaka terapia jest najbardziej odpowiednia dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Candezek

W przypadku zażycia większej dawki leku Candezek niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Candezek

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Candezek

W przypadku przerwania stosowania leku Candezek, ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć. Dlatego też nie należy przerywać stosowania leku Candezek bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Candezek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne jest, aby pacjent wiedział o możliwości ich wystąpienia.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Candezek i zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych reakcji alergicznych:

•    Trudności z oddychaniem, z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła lub bez obrzęku

•    Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu

•    Nasilony świąd skóry (z uniesionymi wykwitami)

Lek Candezek może powodować zmniejszenie ilości krwinek białych. Może to być przyczyną zmniejszenia odporności na zakażenia, dlatego u pacjenta może wystąpić zmęczenie, zakażenie i gorączka. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może okresowo zalecać przeprowadzanie badań krwi, aby sprawdzić, czy lek Candezek powoduje jakiekolwiek zaburzenia dotyczące krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane to:

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100)

•    Zawroty głowy i (lub) uczucie wirowania

•    Ból głowy

•    Zakażenie dróg oddechowych

•    Niskie ciśnienie tętnicze. Może to powodować omdlenie lub zawroty głowy.

•    Zmiany w wynikach badań krwi:

- zwiększenie stężenia potasu we krwi, szczególnie jeśli u pacjenta występują zaburzenia dotyczące nerek lub niewydolność serca. W przypadku znacznego zwiększenia stężenia może wystąpić zmęczenie, osłabienie, nieregularna czynność serca lub odczucie mrowienia.

•    Wpływ na czynność nerek, szczególnie w przypadku istniejących zaburzeń dotyczących nerek lub niewydolności serca. Bardzo rzadko może wystąpić niewydolność nerek.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10000)

•    Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła

•    Zmniejszenie ilości krwinek czerwonych lub białych. Może wystąpić zmęczenie, zakażenie lub gorączka.

•    Wysypka skórna, pokrzywka

•    Świąd

•    Ból pleców, ból stawów i mięśni

•    Zmiany w czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Może wystąpić zmęczenie, zażółcenie skóry i oczu oraz objawy grypopodobne.

•    Nudności • Zmiany w wynikach badań krwi:

- zmniejszenie stężenia sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia stężenia może wystąpić osłabienie, brak energii, lub kurcze mięśni.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CANDEZEK

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Candezek po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: Termin ważności (Exp). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Numer serii (Lot).

•    Produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Candezek

Substancją czynną jest kandesartan cyleksetyl.

Każda tabletka leku Candezek 4 mg zawiera 4 mg kandesartanu cyleksetylu.

Każda tabletka leku Candezek 8 mg zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu.

Każda tabletka leku Candezek 16 mg zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu.

Każda tabletka leku Candezek 32 mg zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu.

Substancje pomocnicze: sodu dokuzanian, sodu laurylosiarczan, karmeloza wapniowa, skrobia żelowana kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E 172) (tabletki 16 i 32 mg).

Jak wygląda lek Candezek i co zawiera opakowanie

Candezek 4 mg tabletki jest dostępny w następujących rodzajach opakowań:

Blistry zawierające białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki, oznaczone CC po jednej stronie i 04 po drugiej, z zaznaczoną kreską dzielącą po obu stronach, pakowane w opakowania zawierające 14 tabletek, 28 tabletek.

Candezek 8 mg tabletki jest dostępny w następujących rodzajach opakowań:

Blistry zawierające okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki, oznaczone CC po jednej stronie i 08 po drugiej, z zaznaczoną kreską dzielącą po obu stronach, pakowane w opakowania zawierające 14 tabletek, 28 tabletek.

Candezek 16 mg tabletki jest dostępny w następujących rodzajach opakowań:

Blistry zawierające jasno czerwone, okrągłe, obustronnie wypukłe tabeltki, oznaczone CC po jednej stronie i 16 po drugiej, z zaznaczoną kreską dzielącą po obu stronach, pakowane w opakowania zawierające 14 tabletek, 28 tabletek.

Candezek 32 mg tabletki jest dostępny w następujących rodzajach opakowań:

Blistry zawierające jasno czerwone, eliptyczne, obustronnie wypukłe tabeltki, oznaczone CC po jednej stronie i 32 po drugiej, z zaznaczoną kreską dzielącą po obu stronach, pakowane w opakowania zawierające 14 tabletek, 28 tabletek..

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149,

05-152 Czosnów Polska

Wytwórca:

Bluepharma Industria Farmaceutica, S.A.

S. Martinho do Bispo,

3045-016 Coimbra,

Portugalia

Cemelog-BRS Ltd.

Vasut u. 13,

2040 Budaors,

Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego    pod następującymi nazwami:

{Malta}    {Candezek 4 mg tablets}

{Candezek 8 mg tablets}

{Candezek 16 mg tablets}

{Candezek 32 mg tablets}

{Polska}    {Candezek}

{Rumunia}    {Candezek 4 mg comprimate}

{Candezek 8 mg comprimate}

{Candezek 16 mg comprimate}

{Candezek 32 mg comprimate}

Data zatwierdzenia ulotki: