Imeds.pl

Candifluc

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Candifluc, 5 mg/ml, syrop

Fluconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Candifluc i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku    Candifluc

3.    Jak przyjmować lek Candifluc

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Candifluc

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Candifluc i w jakim celu    się go    stosuje

Candifluc należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Substancją czynną leku jest flukonazol.

Lek Candifluc stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze. Można go także stosować w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami. Najczęstszą przyczyną zakażeń grzybiczych są drożdżaki z rodzaju zwanego po łacinie Candida.

Wskazania do stosowania

Dorośli

Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w następujących zakażeniach grzybiczych:

-    kryptokokowe zapalenie opon mózgowych - grzybicze zakażenie mózgu;

-    kokcydioidomikoza - choroba układu oddechowego;

-    zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) lub drogach moczowych;

-    zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej - zakażenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych;

-    zakażenia drożdżakowe narządów płciowych - zakażenia pochwy lub prącia;

-    grzybice skóry - np. grzybica stóp (tak zwana stopa atlety), grzybica tułowia, pachwin, paznokci.

Lek Candifluc można stosować również w celu:

-    zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych;

-    zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych;

-    zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy;

-    zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (u pacjentów z osłabionym, nieprawidłowo działającym układem odpornościowym).

Dzieci i młodzież (w wieku od 0 do 17 lat)

Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w celu leczenia następujących zakażeń grzybiczych:

-    zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej - zakażenia błony śluzowej jamy ustnej lub gardła;

-    zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) lub drogach moczowych;

-    kryptokokowe zapalenie opon mózgowych - grzybicze zakażenie mózgu.

Lek Candifluc można stosować również w celu:

-    zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo);

-    zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Candifluc Kiedy nie przyjmować leku Candifluc:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na flukonazol, i inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami mogą być: swędzenie, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu;

-    jeśli pacjent stosuje astemizol, terfenadynę (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu alergii);

- jeśli pacjent stosuje cyzapryd (w leczeniu zaburzeń żołądka);

- jeśli pacjent stosuje pimozyd (w leczeniu zaburzeń umysłowych);

-    jeśli pacjent stosuje chinidynę (w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

-    jeśli pacjent stosuje erytromycynę (antybiotyk do leczenia zakażeń).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Candifluc, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

-    pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby;

-    u pacjenta stwierdzono choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca;

-    u pacjenta we krwi wykryto zaburzenia stężenia potasu, wapnia lub magnezu;

-    u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne (swędzenie, zaczerwienienie skóry, trudności w oddychaniu).

Leku Candifluc nie należy stosować w leczeniu grzybicy skóry owłosionej głowy.

Lek Candifluc a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje:

-    astemizol, terfenadynę (leki przeciwhistaminowe stosowane w alergii);

-    cyzapryd (stosowany w leczeniu zaburzeń żołądka);

-    pimozyd (stosowany w leczeniu zaburzeń umysłowych);

-    chinidynę (stosowaną w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

-    erytromycynę (antybiotyk stosowany w leczeniu infekcji), ponieważ nie należy ich stosować razem z lekiem Candifluc (patrz punkt „Kiedy nie przyjmować leku Candifluc”).

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków:

-    ryfampicyna lub ryfabutyna (antybiotyki do leczenia zakażeń);

-    alfentanyl, fentanyl (leki znieczulające);

-    amitryptylina, nortryptylina (leki przeciwdepresyjne);

-    amfoterycyna B, worykonazol (leki przeciwgrzybicze);

-    warfaryna lub podobne leki (leki zmniejszające krzepliwość krwi, zapobiegające tworzeniu się skrzepów krwi);

-    benzodiazepiny (midazolam, triazolam lub inne podobne leki) ułatwiające zasypianie lub uspokajające);

-    karbamazepina, fenytoina (stosowane w leczeniu padaczki);

-    nifedypina, izradypina, amlodypina, felodypina i losartan (stosowane w leczeniu nadciśnienia);

-    cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus lub takrolimus (zapobiegające odrzuceniu przeszczepów);

-    cyklofosfamid, alkaloidy barwinka (winkrystyna, winblastyna lub inne podobne leki) stosowane w leczeniu chorób nowotworowych;

-    halofantryna (stosowana w leczeniu malarii);

-    atorwastatyna, symwastatyna i fluwastatyna lub inne podobne leki (statyny stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu);

-    metadon (lek przeciwbólowy);

-    celekoksyb, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NPLZ);

-    doustne środki antykoncepcyjne;

-    prednizolon (steroid);

-    zydowudyna, znana również jako AZT, sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV);

-    chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd lub tolbutamid (leki przeciwcukrzycowe);

- teofilina (lek stosowany w astmie);

- witamina A (uzupełnienie diety).

Lek Candifluc z jedzeniem i piciem

Lek można stosować zarówno w trakcie jedzenia, jak i niezależnie od jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Candifluc u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpią zawroty głowy lub drgawki, nie należy prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn.

Lek Candifluc zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

1 ml syropu zawiera 134,4 mg sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Lek Candifluc zawiera glicerol

1 ml syropu zawiera 829,9 mg glicerolu. Glicerol może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Lek do podawania doustnego.

Do opakowania dołączona jest miarka lub strzykawka doustna ułatwiająca dawkowanie.

Po każdorazowym użyciu dozownik należy umyć i wysuszyć.

Podawanie leku za pomocą strzykawki doustnej:

-    pobrać odpowiednią objętość leku z butelki;

-    końcówkę strzykawki umieścić w ustach, a następnie wolno naciskając tłok, ostrożnie podawać syrop, aby nie doszło do zakrztuszenia.

Lek najlepiej przyjmować codziennie o tej samej porze.

Dawkowanie

Zalecane zwykle dawkowanie, zależnie od rodzaju zakażenia, przedstawiono poniżej.

Dorośli

Wskazanie

Dawkowanie

Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

400 mg w pierwszej dobie, następnie 200 mg do 400 mg raz na dobę przez 6 do 8 tygodni lub w razie konieczności dłużej. Czasami dawka jest zwiększona do 800 mg.

Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

200 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Leczenie kokcydioidomikozy

200 mg do 400 mg raz na dobę od 11 miesięcy do 24 miesięcy lub w razie konieczności dłużej. Czasami dawka może zostać zwiększona do 800 mg.

Leczenie zakażenia narządów wewnętrznych wywołanego przez drożdżaki Candida

800 mg w pierwszej dobie, następnie 400 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Leczenie zakażenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych

200 mg do 400 mg w pierwszej dobie, następnie 100 mg do 200 mg do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej - dawka zależy od lokalizacji

50 mg do 400 mg raz na dobę przez 7 do 30 dni, do czasu, kiedy lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Zapobieganie zakażeniom błony śluzowej jamy ustnej i gardła

100 mg do 200 mg raz na dobę lub 200 mg 3 razy na tydzień, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia.

Leczenie zakażeń drożdżakowych narządów płciowych

Pojedyncza dawka 150 mg.

Zapobieganie nawrotom zakażeń pochwy

150 mg co trzeci dzień, w sumie 3 dawki (doba 1., 4. i 7.), a następnie raz na tydzień przez 6 miesięcy (jeśli u pacjentki jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia).

Leczenie zakażeń grzybiczych skóry i paznokci

W zależności od miejsca zakażenia 50 mg raz na dobę, 150 mg raz w tygodniu, 300 do 400 mg raz w tygodniu przez 1 do 4 tygodni (w grzybicy stóp może być konieczne stosowanie do 6 tygodni, w zakażeniach paznokci leczenie należy kontynuować do czasu

zastąpienia starego paznokcia przez nowy, niezakażony).

Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo)

200 do 400 mg raz na dobę, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia.

Młodzież w wieku od 12 do 17 lat

Należy podawać dawkę przepisaną przez lekarza (jak u pacjentów dorosłych lub jak u dzieci). Dzieci w wieku do 11 lat

Maksymalna dawka u dzieci wynosi 400 mg na dobę.

Dawka będzie ustalona na podstawie masy ciała dziecka w kilogramach.

Wskazanie

Dawka dobowa

Zakażenia drożdżakowe błon śluzowych jamy ustnej i gardła - dawka i długość leczenia zależą od ciężkości i miej sca zakażenia

3 mg na kg mc. (w pierwszej dobie można podać dawkę 6 mg na kg mc.)

Kryptokokowe zapalenia opon mózgowych lub drożdżakowe zakażenia narządów wewnętrznych

6 do 12 mg na kg mc.

Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u dzieci (jeśli układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo)

3 do 12 mg na kg mc.

Dawkowanie u dzieci w wieku od 0 do 4 tygodnia życia Dzieci w wieku od 3 do 4 tygodni życia

Taka sama dawka jak wyżej, ale podawana co drugi dzień. Maksymalna dawka wynosi 12 mg na kg mc. co 48 godzin.

Dzieci w wieku poniżej 2 tygodni życia

Ta sama dawka jak powyżej, podawana co 3 dni. Maksymalna dawka wynosi 12 mg na kg mc. podawana co 72 godziny.

Czasami lekarz może zalecić inne dawkowanie. Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci w podeszłym wieku

Podaje się dawkę zwykle stosowaną u dorosłych, chyba że u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zalecić zmianę dawkowania w zależności od czynności nerek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Candifluc

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku na raz może spowodować złe samopoczucie. Należy niezwłocznie skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Objawy ewentualnego przedawkowania mogą obejmować zaburzenia słuchu, widzenia i czucia, myślenie o rzeczach nieprawdziwych (omamy i zachowania paranoidalne). Wskazane może być leczenie objawowe (leczenie podtrzymujące czynności życiowe i płukanie żołądka, jeśli konieczne).

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia przyjęcia dawki, należy przyjąć ją zaraz po przypomnieniu o tym. Jeśli jest to prawie pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne, jednak ciężkie reakcje alergiczne są rzadkie.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy przerwać stosowanie leku Candifluc i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    nagłe sapanie, trudności w oddychaniu lub ucisk w piersi;

-    opuchlizna powiek, twarzy lub ust;

-    swędzenie całego ciała, zaczerwienienie skóry lub czerwone swędzące krosty;

-    wysypka na skórze (swędzące, czerwone grudki na skórze);

-    ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z powstawaniem pęcherzy (może również dotyczyć jamy ustnej i języka).

Lek Candifluc może mieć wpływ na wątrobę. Objawy ze strony wątroby obejmują:

-    uczucie zmęczenia;

-    utratę apetytu;

-    wymioty;

-    zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka).

Mogą wystąpić inne działania niepożądane

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    ból głowy;

-    ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty;

-    zwiększenie wartości testów czynności wątroby;

-    wysypka.

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

-    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, powodujące bladość, osłabienie i duszność;

-    zmniejszenie apetytu;

-    bezsenność, senność;

-    drgawki, zawroty głowy, zaburzenia równowagi (uczucie wirowania), zaburzenia czucia, najczęściej w postaci mrowienia, kłucia lub drętwienia, zmiany smaku;

-    zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość w jamie ustnej;

-    ból mięśni;

-    uszkodzenie wątroby oraz zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka);

-    bąble, pokrzywka, świąd, zwiększona potliwość;

-    uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, gorączka.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    zmniejszenie liczby białych komórek krwi uczestniczących w obronie organizmu przed zakażeniami oraz komórek krwi pomagających powstrzymać krwawienie;

-    czerwone lub fioletowe przebarwienia skóry, mogące być skutkiem zmniejszenia się liczby płytek krwi lub zmiany w obrębie innych komórek krwi;

-    zmiany parametrów biochemicznych krwi (wysokie stężenie cholesterolu i lipidów we krwi);

- zmniej szenie stężenia potasu we krwi;

-    drżenie;

-    zaburzenia w badaniu EKG, zaburzenia rytmu serca;

-    niewydolność wątroby;

-    reakcje alergiczne (niekiedy ciężkie), w tym rozległa wysypka pęcherzowa i złuszczanie skóry, ciężkie reakcje skórne, opuchlizna ust lub twarzy;

-    wypadanie włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Candifluc

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu nie przechowywać dłużej niż 2 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Candifluc

-    Substancj ą czynną leku jest flukonazol.

1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu.

-    Pozostałe składniki to: sacharoza; glicerol (E 422); kwas cytrynowy bezwodny (E 330); sodu cytrynian (E 331); sodu benzoesan (E 211); aromat malinowy (zawierający mieszaninę substancji aromatycznych i rozpuszczalnika, 3-cis-heksenol, wanilinę, propylenowy glikol-1, 2); woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Candifluc i co zawiera opakowanie

Lek ma postać bezbarwnego do jasno żółtego syropu o zapachu malinowym.

Opakowanie leku to:

- butelka z brunatnego szkła typu III, zawierająca 150 ml syropu, zamknięta zakrętką aluminiową, z dołączoną miarką lub dozownikiem w formie strzykawki doustnej, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8