+ iMeds.pl

Cardiofil 100 mg + 11,2 mgUlotka Cardiofil

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Cardiofil ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem._


CARDIOFIL

(Acidum acetylsalicylicum + Magnesii oxidum leve) 100 mg + 11,2 mg; tabletki

Skład

1 tabletka zawiera:

substancje czynne: 100 mg kwasu acetylosalicylowego i 11,2 mg tlenku magnezu lekkiego

oraz substancje pomocnicze:    skrobię ziemniaczaną, sorbitol, magnezu stearynian,

karboksymetyloskrobię sodową, talk farmaceutyczny.

Zawartość leku w opakowaniu

60 tabletek

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego i wytwórcy:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Cardiofil i w jakim celu się go stosuje.

2.    Zanim zastosuje się lek Cardiofil.

3.    Jak stosować lek Cardiofil.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Przechowywanie leku Cardiofil.

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Cardiofil.

1. Co to jest lek Cardiofil i w jakim celu się go stosuje.

Opis działania

Tabletki CARDIOFIL składają się z dwóch substancji czynnych kwasu acetylosalicylwego i tlenku magnezu. Małe dawki kwasu acetylosalicylowego długotrwale hamują agregację płytek krwi, co odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstania zakrzepu i zmniejsza w ten sposób zagrożenie zamknięcia naczynia.

Zawarty w preparacie tlenek magnezu działa osłaniająco na śluzówkę żołądka (co osłabia niekorzystne miejscowe działanie kwasu acetylosalicylowego).

Wskazania do stosowania Hamowanie agregacji płytek krwi:

•    w niestabilnej chorobie wieńcowej,

•    w świeżym zawale serca i w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca,

•    w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka,

•    po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (pomost aortalno - wieńcowy, plastyka naczyń wieńcowych),

•    po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu,

2. Zanim zastosuje się lek Cardiofil

Nie należy stosować leku Cardiofil, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, skaza krwotoczna czy astma oskrzelowa.

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Cardiofil jest III trymestr ciąży, stosowanie przez kobiety karmiące piersią oraz stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat w przebiegu choroby wirusowej (szczególnie grypa i ospa wietrzna).

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Cardiofil

Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy i inne leki przeciwzapalne. Ponadto, jeżeli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy oraz stany zapalne przewodu pokarmowego lub choroby krwi tj. hemofilia, skaza krwotoczna.

Pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, gorączką sienną lub obrzękiem błony śluzowej nosa mogą reagować na leki zawierające kwas acetylosalicylowy i inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci.

Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Stosowanie leku Cardiofil z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku, doustnie, nie rozgryzając tabletek.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Cardiofil

Stosowanie leku Cardiofil u dzieci

Kwas acetylosalicylowy nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a rzadkiej, ale poważnej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Stosowanie leku Cardiofil u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Lek Cardiofil należy stosować z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami wątroby i nerek.

Stosowanie leku Cardiofil u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmian sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku Cardiofil należy poradzić się lekarza.

W I i II trymestrze ciąży lek może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży, ponieważ może powodować przedłużenie czasu trwania ciąży, hamowanie czynności skurczowej macicy, przedwczesne zarośnięcie przewodu tętniczego u płodu. Zarówno u matki jak i u dziecka obserwuje się zwiększenie skłonności do krwawień. W przypadku zajścia w ciążę podczas długotrwałego stosowania leku należy powiadomić o tym lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku Cardiofil należy poradzić się lekarza.

Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkim stopniu do mleka matki, dlatego jeśli to możliwe należy unikać stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

Informacje o niektórych składnikach leku Cardiofil

Lek zawiera sorbitol. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (ibuprofen) może powodować zmniejszenie ich skuteczności i zwiększenie ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych. Nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny, heparyny). Zwiększa toksyczność metotreksatu na szpik kostny. Ponadto nasila działanie leków przeciwcukrzycowych (insulina, pochodne sulfonylomocznika). Może zwiększać stężenie digoksyny, barbituranów oraz związków litu w surowicy krwi. Nasila działanie sulfonamidów i penicyliny. Osłabia działanie leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego (allopurinol, probenecid). Osłabia działanie spironolaktonu. Kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami moczopędnymi osłabia ich działanie, może nasilać ototoksyczność (szkodliwe działanie na słuch) furosemidu. Stosowany jednocześnie z inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) osłabia ich działanie hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze krwi). Cymetydyna spowalnia metabolizm wątrobowy kwasu acetylosalicylowego i zwiększa jego stężenie w surowicy krwi. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z kwasem walproinowym zwiększa stężenie kwasu walproinowego w surowicy krwi oraz zwiększa jego toksyczność. Spożywanie alkoholu w czasie stosowania kwasu acetylosalicylowego może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z glikokortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo, z wyjątkiem hydrokortyzonu, stosowanego jako leczenie substytucyjne w chorobie Addisona, zwiększa ryzyko wystąpienia owrzodzeń błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz zmniejsza stężenie salicylanów w surowicy krwi.

3.    Jak stosować lek Cardiofil

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej :

/ tabletki (50 mg kwasu acetylosalicylowego) po porannym posiłku raz na dobę lub 1 tabletka (100 mg kwasu acetylosalicylowego) po porannym posiłku co drugą dobę. Dawkę można zwiększyć do 1 tabletki (100 mg kwasu acetylosalicylowego) raz na dobę.

Jeśli jest konieczne szybkie działanie przeciwagregacyjne należy przyjąć 3 tabletki (300 mg ASA) raz na dobę przez 2 dni, a następnie od / do 1 / tabletki raz na dobę (50 - 150 mg ASA).

W przypadku zażycia większej dawki leku Cardiofil niż zalecana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, mogą wystąpić zawroty głowy, wysypka, szum w uszach, nudności, wymioty, niepokój, dezorientacja, przyspieszenie oddechu (hiperwentylacja). Ciężkie przedawkowanie może doprowadzić do zaburzeń świadomości, do wystąpienia śpiączki, niewydolności oddechowej, zapaści krążeniowej. W przypadku zażycia dawki większej niż 4 g na dobę lub wystąpienia objawów przedawkowania, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Leczenie zatrucia polega na wykonaniu płukania żołądka, podaniu węgla aktywowanego, zastosowaniu diurezy alkalicznej.

W przypadku pominięcia dawki leku Cardiofil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek Cardiofil może powodować działania niepożądane.

Zaburzenia żołądka i jelit

W związku z tym, że Cardiofil zawiera tlenek magnezu, który działa osłaniająco na śluzówkę rzadko w trakcie przyjmowania leku występują: bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego (fusowate wymioty, smoliste stolce), które mogą prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza. Czasami może dochodzić do rozwoju owrzodzeń błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy z krwawieniem i perforacją. Jeżeli wystąpią czarne, smoliste stolce należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza. W pojedynczych przypadkach opisywano zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi) i hipoglikemię.

Zaburzenia układu nerwowego

Mogą wystąpić zawroty głowy, szum w uszach, które zazwyczaj są objawem przedawkowania.

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe

Podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego może wystąpić zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia (zmniejszenie ilości płytek krwi).

Zaburzenia wątroby i nerek

Przy długotrwałym stosowaniu może dojść do martwicy brodawek nerkowych i (lub) miąższowego zapalenia nerek.

Zaburzenia układu immunologicznego

Sporadycznie dochodzi do reakcji nadwrażliwości w postaci np. napadów duszności lub reakcji skórnych. Może wystąpić wysypka, reakcje nadwrażliwości tj. pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy. W przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych należy odstawić Cardiofil i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Cardiofil mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych innych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Cardiofil

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym pojemniku w celu ochrony przed wilgocią.

Nie usuwać pochłaniacza wilgoci z pojemnika.

Pochłaniacz wilgoci nie nadaje się do spożycia.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM 85-619 Bydgoszcz, ul. Pułaskiego 39 Tel.: /0-prefix-52/ 342 67 88

Data opracowania ulotki:

5

Cardiofil

Charakterystyka Cardiofil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

CARDIOFIL; 100 mg + 11,2 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletka zawiera jako substancje czynne: 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) i 11,2 mg tlenku magnezu lekkiego (Magnesii oxidum leve).

Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Tabletka okrągła, biała, obustronnie płaska, dzielona

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Hamowanie agregacji płytek krwi:

•    w niestabilnej chorobie wieńcowej,

•    w świeżym zawale serca i w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca,

•    w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka,

•    po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach,

•    po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.

4.2.    Dawkowanie i sposób stosowania Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej:

'A tabletki (50 mg ASA) po porannym posiłku raz na dobę lub 1 tabletka (100 mg ASA) po porannym posiłku co drugą dobę. Dawkę można zwiększyć do 1 tabletki (100 mg ASA) raz na dobę.

Jeśli jest konieczne szybkie działanie przeciwagregacyjne należy przyjąć 3 tabletki (300 mg ASA) raz na dobę przez 2 dni, a następnie od A do 1 A tabletki raz na dobę (50 - 150 mg ASA).

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, inne salicylany lub na dowolną substancję pomocniczą (lub zanieczyszczenia). Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Nie należy stosować preparatu CARDIOFIL, jeśli u pacjenta występuje:

•    czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,

•    skaza krwotoczna,

•    astma oskrzelowa.

Ponadto nie należy stosować preparatu CARDIOFIL w przypadku jednoczesnego podawania metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, w III trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią, a także u dzieci poniżej 12 roku życia w przebiegu infekcji wirusowej (szczególnie grypy i ospy wietrznej) ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Reye’a.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Należy zachować szczególną ostrożność:

•    jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,

•    u pacjentów, u których w przeszłości stwierdzono chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy,

•    u pacjentów jednocześnie stosujących leki przeciwzakrzepowe (tj. pochodne kumaryny lub heparynę),

•    u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i wątroby,

•    u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym,

•    u pacjentów odwodnionych.

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują zajście w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważać zakończenie stosowania kwasu acetylosalicylowego.

Ostrożnie należy stosować kwas acetylosalicylowy u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może powodować wydłużenie czasu krwawienia w czasie i po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami), a ponadto może powodować skurcz oskrzeli i wywołać napady astmy szczególnie u pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, katarem siennym lub polipami błony śluzowej nosa. Kwas acetylosalicylowy stosowany nawet w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego lek może wywołać napady dny moczanowej. Nie zaleca się stosowania kwasu acetylosalicylowego u dzieci do 12 roku życia w związku z możliwością wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej ale poważnej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (ibuprofen) może powodować zmniejszenie ich skuteczności i zwiększenie ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych. Nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny, heparyny). Zwiększa toksyczność metotreksatu na szpik kostny. Ponadto nasila działanie leków przeciwcukrzycowych (insulina, pochodne sulfonylomocznika). Może zwiększać stężenie digoksyny, barbituranów oraz związków litu w surowicy krwi. Nasila działanie sulfonamidów i penicyliny. Osłabia działanie leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego (allopurinol, probenecid). Osłabia działanie spironolaktonu. Kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami moczopędnymi osłabia ich działanie, może nasilać ototoksyczność (szkodliwe działanie na słuch) furosemidu. Stosowany jednocześnie z inhibitorami

konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) osłabia ich działanie hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze krwi). Cymetydyna spowalnia metabolizm wątrobowy kwasu acetylosalicylowego i zwiększa jego stężenie w surowicy krwi. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z kwasem walproinowym zwiększa stężenie kwasu walproinowego w surowicy krwi oraz zwiększa jego toksyczność. Spożywanie alkoholu w czasie stosowania kwasu acetylosalicylowego może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z glikokortykosteroidami systemowymi, z wyjątkiem hydrokortyzonu, stosowanego jako leczenie substytucyjne w chorobie Addisona, zwiększa ryzyko wystąpienia owrzodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz zmniejsza stężenie salicylanów w surowicy krwi.

4.6.    Ciąża lub laktacja

W I i II trymestrze ciąży lek może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży, ponieważ może powodować przedłużenie czasu trwania ciąży, hamowanie czynności skurczowej macicy, przedwczesne zarośnięcie przewodu tętniczego u płodu. Zarówno u matki jak i u dziecka obserwuje się zwiększenie skłonności do krwawień. W przypadku zajścia w ciążę podczas długotrwałego stosowania leku należy powiadomić o tym lekarza. Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkim stopniu do mleka matki, dlatego, jeśli to możliwe należy unikać stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

4.8.    Działania niepożądane

Jak każdy lek, CARDIOFIL może powodować działania niepożądane.

Zaburzenia żołądka i jelit

W związku z tym, że CARDIOFIL zawiera tlenek magnezu, który ma właściwości cytoprotekcyjne rzadko w trakcie przyjmowania leku występują: bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego (fusowate wymioty, smoliste stolce), które mogą prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza. Czasami może dochodzić do rozwoju owrzodzeń błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy z krwawieniem i perforacją. Jeżeli wystąpią czarne, smoliste stolce należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza. W pojedynczych przypadkach opisywano zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi) i hipoglikemii.

Zaburzenia układu nerwowego

Mogą wystąpić zawroty głowy, szum w uszach, które zazwyczaj są objawem przedawkowania.

Podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego może wystąpić zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia (zmniejszenie ilości płytek krwi).

Zaburzenia wątroby i nerek

Przy długotrwałym stosowaniu może dojść do martwicy brodawek nerkowych i (lub) miąższowego zapalenia nerek.

Zaburzenia układu immunologicznego

Sporadycznie dochodzi do reakcji nadwrażliwości w postaci np. napadów duszności lub reakcji skórnych. Może wystąpić wysypka, reakcje nadwrażliwości tj. pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy. W przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych należy odstawić CARDIOFIL i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych innych niż wymienione w ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

4.9. Przedawkowanie

Łagodne zatrucie kwasem acetylosalicylowym występuje przy spożyciu przez osobę dorosłą ilości 150-300mg/kg mc./dobę. W przypadku zażycia większej dawki preparatu CARDIOFIL, niż zalecana mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia widzenia i słuchu nudności, wymioty, niepokój, dezorientacja i przyspieszenie oddechu, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi oraz wykwity skórne. W ostrym zatruciu kwasem acetylosalicylowym (przy spożyciu przez dorosłą osobę ilości 300-500mg/kg mc./dobę), obserwuje się początkowo hiperwentylację, zlewne poty i pobudzenie, później następuje postępujące porażenie czynności oddechowej, gorączka i odwodnienie. Wraz z postępującym zatruciem dochodzi do kwasicy metabolicznej. Ciężkie przedawkowanie może prowadzić do wystąpienia drgawek, duszności, wysokiej gorączki, majaczenia, śpiączki, niewydolności oddechowej, zapaści krążeniowej. W przypadku zażycia dawki większej niż 4 g/dobę lub wystąpienia objawów przedawkowania, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Potencjalną dawką śmiertelną jest dawka powyżej 500mg/kg mc./dobę spożyta przez osobę dorosłą.

Leczenie zatrucia: należy podać węgiel aktywowany, mający na celu zahamowanie wchłaniania kwasu acetylosalicylowego. Następnie należy podać wodorowęglan sodu, aby przywrócić prawidłową równowagę kwasowo-zasadową i zwiększyć wydalanie salicylanów przez podwyższenie pH moczu. W przypadku zatrucia zagrażającego życiu wykonuje się hemodializę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory krzepnięcia (bez heparyny)

Kod ATC: B01AC

Mechanizm działania

Małe dawki kwasu acetylosalicylowego długotrwale hamują agregację płytek krwi, co odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstania zakrzepu i zmniejsza w ten sposób zagrożenie zamknięcia naczynia. Kwas acetylosalicylowy wywiera działanie poprzez nieodwracalne blokowanie cyklooksygenazy, jednego z enzymów przemian kaskady kwasy arachidonowego. Cyklooksygenaza katalizuje proces utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w wyniku czego ostatecznie powstają prostaglandyny i tromboksan, mediatory stanu zapalnego. W płytkach krwi blokowanie cyklooksygenazy - 1 prowadzi do hamowania powstawania tromboksanu A2, który ma właściwości silnie naczyniokurczące i proagregacyjne. Blokowanie ma charakter nieodwracalny aż do momentu rozpadu trombocyta, czyli przez około 7-10 dni.

Zawarty w preparacie tlenek magnezu działa osłaniająco na śluzówkę żołądka (co osłabia niekorzystne miejscowe działanie kwasu acetylosalicylowego).

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Kwas acetylosalicylowy po podaniu doustnym wchłania się szybko i w dużym stopniu. W obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego odszczepiana jest częściowo reszta acetylowa. W wątrobie następuje dalsza hydroliza estru i tworzą się glukuroniany oraz glicynian kwasu salicylowego. Tylko niewielka część kwasu salicylowego ulega utlenieniu do kwasu gentyzynowego. Okres półtrwania kwasu acetylosalicylowego w osoczu wynosi ok. 15 minut, natomiast kwasu salicylowego po małych dawkach kwasu acetylosalicylowego ok. 2-3 godzin. Po zażyciu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego w następstwie wysycenia enzymów wątrobowych jest wolniej eliminowany. Wydalanie metabolitów kwasu acetylosalicylowego zachodzi głównie przez nerki.

Tlenek magnezu w reakcji z kwasem solnym żołądka tworzy chlorek magnezu, który w jelicie cienkim jest przekształcany w fosforany i węglany. Związki te resorbowane są w 10% i wydalane przez nerki.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach przedklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie po dawkach uważanych za przekraczajace maksymalne dawki podawane ludziom w stopniu wystarczającym, by uznać, że powinno mieć to niewielkie znaczenie w praktyce klinicznej.

LD50 dla kwasu acetylosalicylowego (dawka substancji zabijająca 50% badanych zwierząt) dla myszy wynosi 1100 mg/kg mc. po podaniu doustnym, a dla szczurów wynosi 1500 mg/kg mc. również po podaniu doustnym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

skrobia ziemniaczana sorbitol

magnezu stearynian karboksymetyloskrobia sodowa talk farmaceutyczny

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności 18 miesięcy

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym pojemniku w celu ochrony przed wilgocią.

Nie wyrzucać pochłaniacza wilgoci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik z tworzywa sztucznego (HDPE) z wieczkiem (z LDPE) z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 60 tabletek oraz pochłaniacz wilgoci. W tekturowym pudełku znajduje się 1 pojemnik.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Nie dotyczy

7.    PODMIOT    ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE

NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM® ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8775

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24 maj 2001

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

6

Cardiofil