+ iMeds.pl

Carteol lp 2% 20 mg/mlUlotka Carteol lp 2%

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Carteol LP 2%,

20 mg/ml, krople do oczu o przedłużonym uwalnianiu

Carteololi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz pkt. 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Carteol LP 2% i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carteol LP 2%

3.    Jak stosować lek Carteol LP 2%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Carteol LP 2%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Carteol LP 2% i w jakim celu się go stosuje

Carteol LP 2% należy do grupy leków beta-adrenolitycznych.

Carteol LP 2% jest stosowany miejscowo do oka w następujących chorobach:

-    jedna z postaci jaskry (przewlekła jaskra z otwartym kątem przesączania),

-    zwiększone ciśnienie w oku (oczach) (nadciśnienie wewnątrzgałkowe).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carteol LP 2%

Kiedy nie stosować leku Carteol LP 2%

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na karteololu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Carteol LP 2%,

-    jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości problemy ze strony układu oddechowego, takie jak astma, ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwały kaszel),

-    jeśli u pacjenta występuje wolna akcja serca, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca (nieregularne bicie serca),

-    jeśli u pacjenta występuje bradykardia (wolniejsza akcja serca niż normalnie, np. poniżej 45-50 uderzeń na minutę),

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny (nadmierne wytwarzanie hormonu, powodujące ciężkie nadciśnienie tętnicze).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Carteol LP 2% należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli

u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości:

•    choroba wieńcowa (objawy mogą obejmować ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność, krztuszenie się), niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi,

•    zaburzenia rytmu serca, takie jak wolna akcja serca,

•    problemy z oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwały kaszel),

•    choroby związane z upośledzonym krążeniem krwi (takie jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda),

•    cukrzyca, ponieważ karteolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe zmniejszonego stężenia cukru we krwi,

•    nadczynność tarczycy, ponieważ karteolol może maskować jej objawy przedmiotowe i podmiotowe,

•    leczony guz chromochłonny,

•    łuszczyca,

•    choroba rogówki,

•    reakcje alergiczne w wywiadzie,

•    choroby nerek lub wątroby.

Przed znieczuleniem do zabiegu chirurgicznego należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Carteol LP 2%, ponieważ karteolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych w trakcie znieczulenia.

Należy kontrolować, czy nie rozwija się oporność na działanie tego leku. W tym celu w czasie stosowania tego leku pacjent powinien być badany przez lekarza okulistę na początku leczenia, a następnie co około 4 tygodnie. Dodatkowo, w przypadku długotrwałego leczenia, badania te pozwolą potwierdzić ewentualne niepowodzenie leczenia (tj. utratę skuteczności leku).

U osób stosujących soczewki kontaktowe zahamowanie wytwarzania łez możliwe w przypadku stosowania produktów leczniczych z tej grupy może stworzyć ryzyko nietolerancji soczewek kontaktowych. Także substancja konserwująca będąca składnikiem leku (benzalkoniowy chlorek) może powodować podrażnienie oczu, tworzyć osad na miękkich soczewkach kontaktowych i nieznacznie je zabarwiać. Nie należy stosować tego leku w czasie noszenia miękkich soczewek kontaktowych.

Substancja czynna zawarta w tym leku może dawać pozytywny wynik w badaniach antydopingowych. Dzieci i młodzież

Leku Carteol LP 2% nie należy stosować u wcześniaków, noworodków, dzieci i młodzieży.

Lek Carteol LP 2% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Carteol LP 2% może wpływać na inne leki stosowane przez pacjenta, a inne leki mogą wpływać na lek Carteol LP 2%; dotyczy to m.in. innych kropli do oczu stosowanych w leczeniu jaskry.

•    W przypadku stosowania innych leków podawanych do oka należy:

-    zastosować inny lek okulistyczny

-    odczekać 15 minut

-    zastosować lek Carteol LP 2% jako ostatni.

•    W przypadku leczenia niektórych typów jaskry (takich jak jaskra z zamkniętym kątem przesączania) lekarz może także zalecić stosowanie leków zwężających źrenicę.

•    W przypadku stosowania kropli do oczu zawierających adrenalinę/epinefrynę jednocześnie z lekiem Carteol LP 2%, konieczny jest stały nadzór lekarza okulisty (ze względu na ryzyko rozszerzenia źrenicy).

•    W przypadku jednoczesnego stosowania doustnych leków beta-adrenolitycznych często niezbędne jest dostosowanie dawki leku Carteol LP 2% przez lekarza.

Mimo że lek wchłania się do krwiobiegu w niewielkiej ilości, należy wziąć pod uwagę interakcje obserwowane w przypadku stosowania doustnych leków beta-adrenolitycznych:

-    Stosowanie amiodaronu (podawanego w leczeniu zaburzeń rytmu serca), niektórych blokerów kanału wapniowego (stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, takich jak beprydyl, werapamil, diltiazem) lub innych leków beta-adrenolitycznych (stosowanych w leczeniu niewydolności serca) nie jest zalecane.

-    Może wystąpić wzrost stężenia lidokainy we krwi, co zwiększa ryzyko wystąpienia sercowych i neurologicznych działań niepożądanych.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje lub zamierza przyjmować leki obniżające ciśnienie krwi, leki stosowane w chorobach serca lub leki stosowane w leczeniu cukrzycy lub stwardnienia rozsianego.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych wydawanych bez recepty. W razie potrzeby lekarz będzie mógł monitorować pacjenta w trakcie leczenia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie należy stosować leku Carteol LP 2% jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne. Brak wystarczających danych na temat stosowania karteololu chlorowodorku u kobiet w ciąży. Karteololu chlorowodorek nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba że jest to rzeczywiście konieczne.

Informacje dotyczące metod zmniejszenia ogólnoustrojowego wchłaniania leku, patrz punkt 3. Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Carteol LP 2% jeśli pacjentka karmi piersią. Karteololu chlorowodorek

może przenikać do mleka matki. W okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem każdego leku.

Beta-adrenolityki_są wydzielane z mlekiem matki. Jednakże podczas stosowania karteololu chlorowodorku w postaci kropli do oczu w dawkach terapeutycznych nie jest prawdopodobne uzyskanie w mleku stężeń wystarczających do wywołania klinicznych objawów blokady beta-adrenergicznej u niemowlęcia. Informacje dotyczące metod zmniejszenia ogólnoustrojowego wchłaniania leku, patrz punkt 3. W okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem każdego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po podaniu tego leku do oka może wystąpić niewyraźne widzenie.

Nie należy prowadzić samochodu i obsługiwać maszyn do czasu odzyskania prawidłowego widzenia. Lek Carteol LP 2% zawiera benzalkoniowy chlorek

Substancja konserwująca: benzalkoniowy chlorek patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

3. Jak stosować Carteol LP 2%

Lek jest przeznaczony do stosowania do oka (oczu).

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Carteol LP 2% zawiera specjalny składnik o właściwościach umożliwiających stosowanie leku raz na dobę.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 kropla do chorego oka (oczu) jeden raz na dobę, rano.

Pomimo tego lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki, szczególnie jeśli jednocześnie stosowane są doustne leki beta-adrenolityczne (patrz: punkt 2 „Lek Carteol LP 2% a inne leki”).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży.

Sposób i droga podania

•    W przypadku używania soczewek kontaktowych należy zdjąć je przed zastosowaniem leku Carteol LP 2% i odczekać 15 minut przed ponownym ich założeniem.

•    W celu właściwego podania leku Carteol LP 2%:

-    Przed podaniem leku należy umyć dokładnie ręce.

-    Nie dopuścić do zetknięcia się końcówki kroplomierza z gałką oczną lub powiekami.

-    Patrząc do góry, delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę i podać kroplę leku do oka.

-    Zamknąć oko na kilka sekund po podaniu.

-    Po zastosowaniu leku Carteol LP 2% uciskać palcem kącik oka przy nosie przez 2 minuty. To pomaga zatrzymać wchłanianie karteololu do organizmu.

-    Nie otwierając oka, wytrzeć resztki leku z powiek.

-    Pojemnik należy zamknąć natychmiast po użyciu.

•    Jeśli lekarz przepisze inne krople do oczu, należy:

-    Zastosować inny lek okulistyczny.

-    Odczekać 15 minut.

-    Zastosować lek Carteol LP 2% jako ostatni.

•    Jeśli lek Carteol LP 2% zostanie przepisany jako lek zastępujący inny lek, należy kontynuować stosowanie dotychczasowego leku do końca dnia. Stosowanie leku Carteol LP 2% należy rozpocząć od dnia następnego zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Jeśli działanie leku Carteol LP 2% wydaje się być zbyt słabe lub zbyt silne, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego lub farmaceutę.

Nie należy wstrzykiwać ani nie połykać leku.

Czas trwania leczenia

Należy stosować się do zaleceń lekarza. Lekarz poinformuje, jak długo należy stosować lek Carteol LP 2%. Nie należy przerywać leczenia wcześniej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Carteol LP 2%

W przypadku podania większej niż zalecana liczby kropli do oka (oczu) należy przepłukać je czystą wodą.

W razie przypadkowego połknięcia zawartości pojemnika mogą pojawić się działania niepożądane, takie jak uczucie pustki w głowie, trudności w oddychaniu lub uczucie, że częstość akcji serca zmniejszyła się. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Carteol LP 2%

W przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Carteol LP 2%

Przerwanie stosowania leku może doprowadzić do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, co może prowadzić do zaburzeń widzenia.

Nie wolno przerywać leczenia bez uprzedniego uzgodnienia z lekarzem.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba że działania niepożądane są ciężkie. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie wolno przerywać stosowania leku Carteol LP 2% bez konsultacji z lekarzem.

Podobnie jak inne leki podawane do oczu (leki okulistyczne stosowane miejscowo) karteololu chlorowodorek wchłania się do krwi. Może to prowadzić do wystąpienia podobnych działań niepożądanych jak te, które obserwuje się przy stosowaniu leków beta-adrenolitycznych o działaniu ogólnoustrojowym. Częstość występowania działań niepożądanych dla leków w postaci kropli do oczu jest mniejsza niż w przypadku leków, które podaje się na przykład doustnie lub we wstrzyknięciach. Wymienione działania niepożądane obejmują reakcje obserwowane dla całej grupy leków beta-adrenolitycznych stosowanych w leczeniu chorób oczu.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 osób)

-    objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. palenie, pieczenie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, podrażnienie lub uczucie obecności ciała obcego w oku (zapalenie rogówki)

-    zaburzenia smaku

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 100 osób)

-    zawroty głowy

-    osłabienie mięśni lub ból mięśni niespowodowany aktywnością fizyczną (mialgia), skurcze mięśni.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 1000 osób)

-    dodatni wynik badania na obecność przeciwciał przeciwjądrowych.

W bardzo rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem zewnętrznej, przezroczystej warstwy gałki ocznej (rogówki), w trakcie leczenia na rogówce pojawiały się matowe plamki spowodowane odkładaniem się wapnia.

Częstość występowania poniższych działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    reakcje alergiczne, w tym nagły obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może utrudniać połykanie lub oddychanie, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, nagła, zagrażająca życiu reakcja alergiczna.

-    niskie stężenie glukozy we krwi.

-    trudności z zasypianiem (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci.

-    omdlenia, udar, zmniejszenie dopływu krwi do części mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych ciężkiej miastenii (zaburzenia dotyczące mięśni), uczucie mrowienia i kłucia dłoni i stóp, uczucie drętwienia, ból głowy.

-    obrzęk powiek (zapalenie powiek), niewyraźne widzenie i niskie ciśnienie w oku, zaburzenia widzenia po operacji oka (odwarstwienie siatkówki po zabiegu filtracyjnym), zmniejszona wrażliwość rogówki, suchość oczu, uszkodzenie zewnętrznej warstwy gałki ocznej (nadżerka rogówki), opadanie powieki górnej lub dolnej, podwójne widzenie, zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężającego źrenice).

-    wolny rytm pracy serca, ból w klatce piersiowej, kołatania serca, zatrzymanie płynów (obrzęk), zmiany rytmu i szybkości akcji serca, choroba serca ze skróceniem oddechu, obrzękami stóp i nóg z powodu zatrzymywania płynów (zastoinowa niewydolność serca), zaburzenia serca (blok przedsionkowo-komorowy), atak serca, niewydolność serca, skurcze nóg i (lub) ból nóg w trakcie chodzenia (chromanie).

-    niskie ciśnienie krwi, objaw Raynaud’a, zimne dłonie, zimne stopy.

-    skurcz oskrzeli (świszczący oddech, trudności z oddychaniem - najczęściej u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą ze skurczem oskrzeli, skrócenie oddechu (duszność), kaszel.

-    nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, bóle brzucha, wymioty.

-    utrata włosów, wysypka skórna z wykwitami o białym i srebrzystym kolorze (wysypka łuszczycopodobna) lub nasilenie łuszczycy, wysypka skórna.

-    toczeń rumieniowaty układowy.

-    zaburzenia seksualne, zmniejszone libido.

-    nieuzasadnione osłabienie mięśni lub ból mięśni niespowodowany aktywnością fizyczną (astenia) lub zmęczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C,

02-222 Warszawa,

Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek CARTEOL LP 2%

-    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

-    Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 28 dni.

-    Nie stosować tego leku, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

-    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Carteol LP 2%

0    Substancją czynną leku jest karteololu chlorowodorek.

1    ml kropli Carteol LP 2% o przedłużonym uwalnianiu zawiera 20 mg karteololu chlorowodorku

•    Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek w postaci roztworu (substancja konserwująca), kwas alginowy (E 400), sodu diwodorofosforan dwuwodny (E 339), disodu fosforan dwunastowodny (E 339), sodu chlorek, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Carteol LP 2 % i co zawiera opakowanie

Lek Carteol LP 2% ma postać kropli do oczu o przedłużonym uwalnianiu, jest klarowny, o lekko brązowo-żółtym zabarwieniu, dostępny w butelce o pojemności 3 ml.

Opakowania leku:

•    1 pojemnik z kroplomierzem i zakrętką, zawierający 3 ml kropli do oczu.

•    3 pojemniki z kroplomierzem i zakrętką, zawierające po 3 ml kropli do oczu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Gerhard Mann

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 13581 Berlin, Niemcy

Wytwórca:

Dr. Gerhard Mann

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 13581 Berlin, Niemcy

Laboratoire Chauvin S.A.

Zone Industrielle Ripotier Haut

07200 Aubenas

Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja:    Carteol L.P. 2%

Belgia, Luksemburg:    Arteoptic LA 2%

Portugalia:    Physioglau 2%

Hiszpania:    Arteoptic 2%

Polska, Czechy, Słowacja:    Carteol LP 2%

Włochy:    FORTINOL2 %

Rumunia:    Fortinol EP 2%

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.06.2015

7

Carteol LP 2%

Charakterystyka Carteol lp 2%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Carteol LP 2%, 20 mg/ml, krople do oczu o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Karteololu chlorowodorek: 2 g na 100 ml.

(1 ml kropli do oczu o przedłużonym uwalnianiu zawiera 20 mg karteololu chlorowodorku).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek w postaci roztworu (10 mg/100 ml).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu o przedłużonym uwalnianiu. Klarowny, lekko brązowo-żółty roztwór. Roztwór o pH od 6 do 7, co odpowiada pH łez.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie wewnątrzgałkowe.

Przewlekła jaskra z otwartym kątem przesączania.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie do oka.

Krople dostępne są w dwóch stężeniach: 1% i 2%.

Należy podać jedną kroplę produktu leczniczego Carteol LP 2% do chorego oka, jeden raz na dobę, rano.

-    Aby podać produkt, należy: patrząc do góry, delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę oka i podać kroplę produktu. Zamknąć oko na kilka sekund po podaniu.

-    Nie otwierając oka, wytrzeć resztki produktu z powiek.

-    Pojemnik należy zamknąć po każdym użyciu.

Zaleca się rozpoczęcie leczenia od podawania jednej kropli produktu o najmniejszym dostępnym stężeniu do chorego oka.

Stabilizacja ciśnienia wewnątrzgałkowego z zastosowaniem kropli zawierających karteolol wymaga czasami kilku tygodni. Ocenę leczenia, która musi zawierać pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego i badanie rogówki, należy przeprowadzić na początku leczenia, a następnie w regularnych odstępach czasu po upływie około 4 tygodni leczenia.

Lekarz okulista może, jeśli uzna to za konieczne, zalecić stosowanie jednego lub kilku dodatkowych leków przeciwjaskrowych (stosowanych miejscowo lub ogólnie) w skojarzeniu z karteololem w postaci kropli.

Inne stosowane jednocześnie krople do oczu muszą być podane co najmniej 15 minut przed zastosowaniem produktu leczniczego Carteol LP 2%.

Uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 minuty zmniejsza układowe wchłanianie leku. Może to prowadzić do ograniczenia ogólnoustrojowych działań niepożądanych i zwiększyć działanie miejscowe.

Zastępowanie innych leków

Jeśli karteolol w postaci kropli do oczu o przedłużonym uwalnianiu ma zastąpić inny lek przeciwjaskrowy w postaci kropli, stosowanie dotychczas przyjmowanego leku musi zostać przerwane po zakończeniu pełnego dnia leczenia. Stosowanie karteololu w postaci kropli o przedłużonym uwalnianiu rozpoczynamy od następnego dnia, podając jedną kroplę do chorego oka raz na dobę.

Jeśli zastępujemy kilka leków przeciwjaskrowych karteololem, należy przerywać leczenie dotychczas stosowanymi lekami pojedynczo.

Jeśli zastępujemy karteololem w postaci kropli leki zwężające źrenice, wówczas po ustąpieniu efektów działania leków miotycznych konieczne może być badanie refrakcji.

Decyzji o zastosowaniu leku musi towarzyszyć pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, szczególnie na początku leczenia.

Dzieci i młodzież (< 18 lat)

Nie przeprowadzono badań klinicznych produktu leczniczego u dzieci i młodzieży, dlatego krople te nie są zalecane do stosowania w tej grupie wiekowej.

4.3    Przeciwwskazania

Należy brać pod uwagę przeciwwskazania do stosowania leków beta-adrenolitycznych o działaniu ogólnym, pomimo tego, że ogólnoustrojowe działania niepożądane leków beta-adrenolitycznych podawanych do oka występują tylko w wyjątkowych przypadkach.

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    reaktywne choroby dróg oddechowych, w tym astma oskrzelowa występująca aktualnie lub w przeszłości lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc,

•    jawna niewydolność serca,

•    wstrząs kardiogenny,

•    blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia niekontrolowany rozrusznikiem,

•    zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego (w tym blok zatokowo-przedsionkowy),

•    bradykardia zatokowa,

•    nieleczony guz chromochłonny    (pheochromocytoma).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki    ostrożności    dotyczące stosowania

Dotyczące oka

   Inne leki beta-adrenolityczne

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działania wynikające z ogólnego blokowania receptorów beta-adrenergicznych mogą ulegać nasileniu, gdy karteololu chlorowodorek podaje się pacjentom już przyjmującym ogólnie działające leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Należy starannie obserwować odpowiedź tych pacjentów na leczenie. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch leków blokujących receptory beta-adrenergiczne podawanych miejscowo (patrz punkt 4.5).

•    W przypadku stosowania kropli w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania należy jednocześnie stosować leki zwężające źrenice. U tych pacjentów doraźnym celem leczenia jest powtórne otwarcie kąta przesączania. Wymaga to jednoczesnego stosowania leków miotycznych w celu zwężenia źrenicy, ponieważ karteolol ma niewielki wpływ na źrenicę lub nie wywiera go wcale.

•    Odwarstwienie naczyniówki. Podczas podawania leków zmniejszających wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymololu, acetazolamidu) opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki po zabiegu filtracyjnym.

•    Używanie soczewek kontaktowych

Podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych ze względu na zmniejszenie wydzielania łez występuje ryzyko nietolerancji soczewek kontaktowych.

Chlorek benzalkoniowy - substancja konserwująca będąca składnikiem produktu Carteol LP 2%, może powodować podrażnienie oczu, odkładać się na soczewkach i odbarwiać miękkie soczewki kontaktowe. Z tego względu nie należy używać miękkich soczewek kontaktowych w trakcie stosowania tego produktu. Przed zastosowaniem produktu należy zdjąć soczewki i nie zakładać ich wcześniej niż 15 minut po zastosowaniu produktu.

•    W trakcie długotrwałego leczenia może zmniejszyć się wrażliwość na karteolol, dlatego w celu zapewnienia skuteczności długotrwałego leczenia raz w roku należy sprawdzić, czy nie występuje tachyfilaksja.

Choroby rogówki

Okulistyczne leki beta-adrenolityczne mogą powodować suchość oka. Pacjenci z chorobami rogówki powinni być leczeni z zachowaniem ostrożności.

Ogólne

Podobnie jak inne produkty lecznicze podawane miejscowo do oka, karteololu chlorowodorek wchłania się też ogólnoustrojowo. Ze względu na zawartość karteololu chlorowodorku, substancji czynnej o działaniu beta-adrenolitycznym, podczas stosowania produktu mogą wystąpić te same działania niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego i płuc, a także inne działania niepożądane, które obserwuje się podczas stosowania produktów leczniczych zawierających beta-adrenolityki o działaniu ogólnym. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnoustrojowym. Informacje na temat zmniejszenia ogólnoustrojowego wchłaniania produktu, patrz pkt.4.2.

Ten produkt leczniczy zasadniczo nie może być stosowany jednocześnie z amiodaronem, niektórymi blokerami kanału wapniowego (beprydyl, werapamil, diltiazem) i lekami beta-adrenolitycznymi stosowanymi w leczeniu niewydolności serca (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Sportowcy

Należy ostrzec osoby uprawiające sport, że substancja czynna zawarta w tym produkcie może dać pozytywny wynik w testach antydopingowych.

Przerwanie leczenia

Nigdy nie należy nagle przerywać leczenia lekami beta-adrenolitycznymi stosowanymi ogólnie, szczególnie u pacjentów z dławicą piersiową; nagłe przerwanie leczenia może wywołać poważne zaburzenia rytmu serca, zawał serca i nagły zgon.

Dawki należy zmniejszać stopniowo, np. przez okres jednego do dwóch tygodni.

Choroby serca

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) oraz niedociśnieniem, leczenie lekami beta-adrenolitycznymi należy poddać szczególnie starannej ocenie oraz rozważyć zastosowanie innych substancji czynnych. Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego powinni być obserwowani pod kątem objawów nasilenia tych chorób i wystąpienia działań niepożądanych. Ze względu na wydłużenie czasu przewodzenia leki beta-adrenolityczne należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom z blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia.

Bradykardia

Należy zmniejszyć dawkę, jeśli częstość uderzeń serca w spoczynku zmniejszy się do wartości poniżej 50-55 na minutę, a pacjenci mają objawy związane z bradykardią.

Choroby naczyń

Pacjentów z ciężkimi zaburzeniami/chorobami krążenia obwodowego (tj. ciężkimi postaciami choroby Raynauda lub zespołem Raynauda) należy leczyć z zachowaniem ostrożności.

Choroby układu oddechowego

Po zastosowaniu niektórych leków beta-adrenolitycznych przeznaczonych do podania do oka zgłaszano działania niepożądane ze strony układu oddechowego, w tym zgony spowodowane skurczem oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową.

Carteol LP 2% powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i wyłącznie wtedy, gdy spodziewana korzyść przewyższa możliwe ryzyko.

Hipoglikemia/cukrzyca

Leki beta-adrenolityczne powinny być podawane z zachowaniem ostrożności pacjentom z tendencją do występowania samoistnej hipoglikemii lub pacjentom z niestabilną cukrzycą, ponieważ leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii.

Guz chromochłonny

Stosowanie leków beta-adrenolitycznych w leczeniu nadciśnienia spowodowanego leczonym guzem chromochłonnym wymaga ścisłego kontrolowania ciśnienia tętniczego.

Pacjenci w wieku podeszłym lub pacjenci z niewydolnością nerek i/lub wątroby W tej grupie pacjentów stanowiących grupę zwiększonego ryzyka oraz w sytuacji kiedy leki beta-adrenolityczne w postaci kropli do oczu są stosowane jednocześnie z lekami beta-adrenolitycznymi podawanymi ogólnie, często konieczna jest modyfikacja dawkowania.

Łuszczyca

Opisywano zaostrzenie łuszczycy podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych. Wskazania do stosowania produktu u pacjentów z łuszczycą powinny być należycie rozpatrzone.

Reakcje alergiczne/anafilaktyczne

Podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych, u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono atopię lub ciężką reakcję anafilaktyczną na wiele alergenów, może wystąpić zwiększona reaktywność przy powtórnym kontakcie z tymi alergenami. U pacjentów skłonnych do ciężkiej reakcji anafilaktycznej niezależnie od jej przyczyny, zastosowanie leków beta-adrenolitycznych może prowadzić do zaostrzenia reakcji anafilaktycznej i oporności na leczenie epinefryną w normalnych dawkach, szczególnie w przypadku stosowania floktafeniny, jodowych środków kontrastowych, środków znieczulających lub leczenia odczulającego.

Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych

Leki beta-adrenolityczne podawane do oczu mogą blokować działanie leków beta-adrenergicznych działających ogólnie, np. adrenaliny. Anestezjolog powinien być poinformowany o stosowaniu przez pacjenta karteololu chlorowodorku.

•    Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia, 48-godzinna przerwa powinna wystarczyć do odzyskania wrażliwości na katecholaminy.

•    W niektórych sytuacjach leczenie lekami beta-adrenolitycznymi nie powinno być przerywane:

-    u pacjentów z niewydolnością wieńcową zaleca się kontynuowanie leczenia do zabiegu chirurgicznego, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia objawów związanych z nagłym odstawieniem leków beta adrenolitycznych.

-    w nagłych przypadkach lub jeśli przerwanie leczenia jest niemożliwe, pacjentów należy zabezpieczyć przed zwiększoną aktywnością nerwu błędnego, podając atropinę w premedykacji i w późniejszym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

-    powinno się używać środków znieczulających o jak najmniejszym wpływie depresyjnym na mięsień sercowy i uzupełniać objętość krwi krążącej.

Tyreotoksykoza

Leki beta-adrenolityczne mogą także maskować objawy nadczynności tarczycy.

Leki beta-adrenolityczne mogą maskować niektóre objawy tyreotoksykozy, szczególnie objawy sercowo-naczyniowe.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji karteololu chlorowodorku z innymi lekami.

1)    Krople do oczu

Sporadycznie opisywano rozszerzenie źrenic w wyniku jednoczesnego stosowania leków beta-adrenolitycznych podawanych do oczu i adrenaliny (epinefryny). W przypadku jednoczesnego stosowania kropli do oczu zawierających epinefrynę konieczna jest obserwacja okulistyczna (ryzyko rozszerzenia źrenicy).

2)    Inne produkty lecznicze

Chociaż po podaniu do oka przenikanie leków beta-adrenolitycznych do krwiobiegu jest niewielkie, to jednak istnieje ryzyko wystąpienia interakcji. Z tego względu należy brać pod uwagę interakcje występujące po podaniu leków beta-adrenolitycznych o działaniu ogólnym.

Istnieje możliwość wystąpienia działań addytywnych, które skutkują obniżeniem ciśnienia tętniczego i (lub) wystąpieniem znacznej bradykardii podczas jednoczesnego stosowania leku beta-adrenolitycznego podawanego miejscowo do oczu ze stosowanymi doustnie blokerami kanału wapniowego, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, guanetydyną.

Niezalecane terapie skojarzone:

Amiodaron

Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia (hamowanie kompensacyjnych mechanizmów współczulnych).

Antagoniści wapnia (beprydyl, diltiazem i werapamil)

Zaburzenia automatyzmu (nadmierna bradykardia, zahamowanie zatokowe), zaburzenia przewodzenia zatokowo-przedsionkowego i przedsionkowo-komorowego oraz niewydolność serca (działanie synergiczne).

Takie skojarzone leczenie musi odbywać się pod ścisłą kontrolą kliniczną i kontrolą EKG, szczególnie w przypadku pacjentów w podeszłym wieku i na początku leczenia.

Leki beta-adrenolityczne stosowane w niewydolności serca

Zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych leków beta-adrenolitycznych, szczególnie zwiększenie ryzyka bradykardii.

Fingolimod

Nasilenie bradykardii, które może prowadzić do zgonu. Szczególne ryzyko związane jest z lekami beta-adrenolitycznymi, ponieważ powstrzymują one mechanizmy kompensacji adrenergicznej. Takie skojarzenie musi być stosowane pod ścisłą kontrolą kliniczną, a pacjenta należy poddać ciągłemu badaniu EKG przez 24 godziny po podaniu pierwszej dawki.

Terapie skojarzone wymagające zachowania szczególnej ostrożności:

Lotne środki znieczulające chlorowcowane

Leki beta-adrenolityczne zmniejszają kompensacyjną reakcję sercowo-naczyniową (blokada beta-adrenergiczna powinna być zniesiona w trakcie zbiegów chirurgicznych za pomocą leków wpływających pobudzająco na receptory P-adrenergiczne). Generalna zasada: nie należy przerywać podawania leków beta-adrenolitycznych, ale jeśli jest to konieczne, należy unikać nagłego przerwania ich podawania. Anestezjolog powinien być poinformowany o stosowaniu leków beta-adrenolitycznych .

Inhibitory cholinoesterazy: donezepil, galantamina, rywastygmina, neostygmina, pirydostygmina, takryna, ambenonium

Ryzyko wystąpienia nadmiernej bradykardii (dodatkowe działania nasilające bradykardię).

Konieczny jest stały nadzór kliniczny.

Podczas jednoczesnego stosowania leków beta-adrenolitycznych w postaci kropli do oczu i chinidyny zgłaszano przypadki nasilenia działania ogólnego leków beta-adrenolitycznych stosowanych w postaci kropli do oczu i zwiększenia ich stężenia w osoczu krwi. Prawdopodobnie było to wynikiem hamowania metabolizmu leków beta-adrenolitycznych przez chinidynę (odnotowano dla tymololu).

Lidokaina

Po podaniu dożylnym może wystąpić wzrost stężenia lidokainy we krwi (z powodu jej zmniejszonego klirensu wątrobowego) oraz ryzyko sercowych lub neurologicznych działań niepożądanych.

Podczas stosowania tego połączenia oraz po zaprzestaniu leczenia lekiem beta-adrenolitycznym należy prowadzić obserwację kliniczną i wykonywać badanie EKG, a także kontrolować poziom lidokainy w osoczu. W razie konieczności należy zmodyfikować schemat dawkowania lidokainy.

Baklofen

Nasilenie działania zmniejszającego ciśnienie tętnicze krwi.

Należy monitorować ciśnienie tętnicze krwi i dostosować dawkę leku przeciwnadciśnieniowego, jeśli zachodzi taka konieczność.

Klonidyna i inne działające ośrodkowo leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (alfametylodopa, guanfacyna, moksonidyna, rylmenidyna)

W przypadku nagłego przerwania terapii lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego działającymi ośrodkowo następuje znaczący wzrost ciśnienia tętniczego.

Należy unikać nagłego przerywania leczenia tymi lekami. Konieczny jest nadzór kliniczny.

Insulina, pochodne sulfonylomocznika o działaniu hipoglikemizującym, glinidy

Wszystkie leki beta-adrenolityczne mogą maskować objawy hipoglikemii: kołatanie serca i częstoskurcz.

Większość niekardioselektywnych leków beta-adrenolitycznych zwiększa częstość i nasilenie hipoglikemii.

Należy ostrzec pacjentów i zalecić zwiększenie częstości samodzielnych pomiarów stężenia glukozy we krwi zwłaszcza na początku leczenia.

Produkty lecznicze powodujące torsade de pointes

Leki przeciwarytmiczne klasy Ia (chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid) i klasy III (amiodaron, dofetylid, ibutylid, sotalol), niektóre neuroleptyki: fenotiazyny (chloropromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, tryfluoperazyna), benzamidy (amisulpryd, sulpryd, tiapryd, sultopryd), butyrofenony (droperydol, haloperydol), inne neuroleptyki (pimozyd) i inne produkty lecznicze takie jak: beprydyl, cyzapryd, difenamil, erytromycyna iv, winkamina iv, mizolastyna, halofantryna, sparfloksacyna, petamidyna, moksyfloksacyna itp.

Zwiększone ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu, szczególnie torsade de pointes. Konieczny jest nadzór kliniczny i elektrokardiograficzny.

Propafenon

Zaburzenia kurczliwości, automatyzmu i przewodzenia (hamowanie kompensacyjnego mechanizmu współczulnego).

Konieczny jest nadzór kliniczny i elektrokardiograficzny.

Terapie skojarzone do rozważenia:

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) o działaniu ogólnym, w tym selektywne inhibitory cox-2

Zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego (NLPZ hamują działanie prostaglandyn rozszerzających naczynia, a pirazolowe niesteroidowe leki przeciwzapalne powodują zatrzymanie sodu i wody w organizmie).

Leki alfa adrenolityczne stosowane w urologii: alfuzosyna, doksazosyna, prazosyna, tamsulozyna, terazosyna

Nasilenie działania obniżającego ciśnienie, ryzyko zwiększenia niedociśnienia ortostatycznego. Amifostyna

Nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze krwi.

Dipirydamol

Po dożylnym podaniu dipirydamolu występuje nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze krwi.

Antagoniści wapnia (pochodne dihydropirydyny)

Niedociśnienie, niewydolność serca u pacjentów z ukrytą lub niestabilną niewydolnością serca (inotropowo ujemne działanie pochodnych dihydropirydyny in vitro, o zmiennym stopniu nasilenia w zależności od produktu, i możliwe nasilenie inotropowo ujemnego działania leków beta-adrenolitycznych). Obecność leku beta-adrenolitycznego może także zmniejszyć odruchową reakcję współczulną, która pojawia się w przypadku nadmiernej odpowiedzi hemodynamicznej.

Leki przeciwdepresyjne: pochodne imipraminy (trójpierścieniowe), leki przeciwpsychotyczne

Działanie przeciwnadciśnieniowe i zwiększenie ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego (działanie addytywne).

Meflochina, pilokarpina

Ryzyko nadmiernej bradykardii (nasilenie bradykardii).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Chociaż przenikanie leków beta-adrenolitycznych do krwiobiegu po ich wkropleniu do oka jest mniejsze niż po podaniu ogólnym, to jednak można się go spodziewać.

Ciąża

Brak odpowiednich badań karteololu chlorowodorku u kobiet w ciąży. Karteololu chlorowodorek nie powinien być stosowany w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Informacje dotyczące metod zmniejszenia ogólnoustrojowego wchłaniania produktu leczniczego, patrz pkt.4.2.

Wyniki badań epidemiologicznych nie ujawniły wywoływania wad wrodzonych, ale wykazały ryzyko wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu w przypadku doustnego podawania leków beta-adrenolitycznych. Ponadto obserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. bradykardię, niedociśnienie, zaburzenia oddechowe i hipoglikemię) u noworodków, których matki otrzymywały leki beta-adrenolityczne do czasu porodu. Jeśli produkt leczniczy Carteol LP 2% podaje się do momentu porodu, noworodka należy starannie monitorować w ciągu pierwszych dni życia.

Karmienie piersią

Beta-adrenolityki_są wydzielane z mlekiem matki. Jednakże podczas stosowania karteololu chlorowodorku w dawkach terapeutycznych w postaci kropli do oczu nie jest prawdopodobne uzyskanie w mleku stężeń wystarczających do wywołania klinicznych objawów blokady beta-adrenergicznej u niemowlęcia. Informacje dotyczące metod zmniejszenia ogólnoustrojowego wchłaniania preparatu, patrz pkt.4.2.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Stosowanie tych kropli wiąże się wystąpieniem działań niepożądanych (w szczególności zaburzeń widzenia), które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Podobnie jak inne leki stosowane miejscowo do oczu, karteololu chlorowodorek jest wchłaniany do krążenia ogólnego. Może to wywołać działania niepożądane zbliżone do obserwowanych w przypadku leków beta-adrenolitycznych działających ogólnie. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest mniejsza niż po podaniu ogólnoustrojowym. Wymienione działania niepożądane obejmują działania obserwowane dla całej klasy leków beta-adrenolitycznych podawanych do oczu.

Niżej wymienione działania niepożądane opisywano w trakcie badań klinicznych lub po wprowadzeniu do obrotu kropli do oczu zawierających karteolol:

Częstość występowania działań niepożądanych określono według następujących kryteriów:

Bardzo często: (> 1/10), Często: (> 1/100 do < 1/10), Niezbyt często: (> 1/1000 do < 1/100),

Rzadko: (> 1/10 000 do < 1/1000), Bardzo rzadko (< 1/10 000), Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Podczas stosowania okulistycznych leków beta-adrenolitycznych obserwowano dodatkowe działania niepożądane, które mogą potencjalnie wystąpić podczas terapii produktem leczniczym Carteol LP 2%.

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana: układowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowe i uogólnione wysypki, świąd, reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Nieznana: hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne

Nieznana: bezsenność, depresja, koszmary nocne, utrata pamięci.

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: zawroty głowy

Nieznana: omdlenia, udar naczyniowy mózgu, niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, parestezje i ból głowy.

Zaburzenia oka

Często: objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oczu (np. palenie, pieczenie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, zapalenie rogówki Nieznana: zapalenie powiek, niewyraźne widzenie i odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracyjnym (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania), zmniejszona wrażliwość rogówki, suchość oczu, erozja rogówki, opadanie powiek, podwójne widzenie. Zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężającego źrenice).

U niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem rogówki zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zwapnienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu z zawartością fosforanów.

Zaburzenia serca

Nieznana: bradykardia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe

Nieznana: niedociśnienie, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Nieznana: skurcz oskrzeli (zwłaszcza u pacjentów z występującą uprzednio chorobą spastyczną oskrzeli), duszność, kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit Często: zaburzenia smaku

Nieznana: nudności, niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, bóle brzucha, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana: łysienie, wysypka łuszczycopodobna lub nasilenie łuszczycy, wysypka skórna.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: bóle mięśni, skurcze mięśni Nieznana: toczeń rumieniowaty układowy, chromanie

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Nieznana: zaburzenia seksualne, obniżone libido, impotencja.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Nieznana: astenia/zmęczenie.

Badania diagnostyczne

Rzadko: pozytywny wynik badania na obecność przeciwciał przeciwjądrowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C,

02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Chociaż ilość leków beta-adrenolitycznych przenikająca do krwiobiegu po wkropleniu do oka jest niewielka, to jednak należy wziąć pod uwagę ryzyko przedawkowania.

Istnieją ograniczone dane na temat przedawkowania po podaniu do oka.

W razie przypadkowego przedawkowania produktu po stosowaniu do oka należy przepłukać oko jałowym roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%).

Po przypadkowym podaniu doustnym lub niewłaściwym użyciu produktu, objawy i działania, które należy podjąć są takie same jak po przedawkowaniu leków beta-adrenolitycznych stosowanych ogólnie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki blokujące receptory beta-adrenergiczne Kod ATC: S 01E D05

Ogóln oustrojowe

Karteolol jest niekardioselektywnym lekiem beta-adrenolitycznym o częściowym działaniu agonistycznym (umiarkowana, wewnętrzna aktywność sympatykomimetyczna - ISA) i nieznacznym działaniu stabilizującym błony (działanie znieczulające miejscowo, chinidynopodobne).

Dotyczące oka

   Karteololu chlorowodorek w postaci kropli do oczu zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe (niezależnie od obecności jaskry), poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej.

•    Działanie produktu jest widoczne zazwyczaj po około 30 minutach od wkroplenia. Maksymalne działanie występuje między 2. a 4. godziną po podaniu i utrzymuje się po 24 godzinach.

•    Stabilny efekt obniżający ciśnienie wewnątrzgałkowe nie zmienia się z upływem czasu: może utrzymywać się przez rok.

•    Wrażliwość na karteololu chlorowodorek może jednak zmniejszyć się, szczególnie po dłuższym stosowaniu

•    Produkt praktycznie nie zmienia średnicy źrenicy i nie wpływa na akomodację. Carteol LP 2% zawiera rozpuszczalny w wodzie polimer (kwas alginowy) o właściwościach fizycznych (takich jak bioadhezja i interakcje jonowe), które umożliwiają zmniejszenie częstości podawania do jednokrotnego na dobę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Średnie stężenia w osoczu po 2 miesiącach wielokrotnego podawania produktu leczniczego Carteol LP 2% u pacjentów z jaskrą są mniejsze po podaniu produktu w postaci kropli o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę (Cmax= 1,72 ng/ml) niż po podaniu zwykłych kropli karteololu chlorowodorku dwa razy na dobę (Cmax= 3,64 ng/ml).

Chociaż czynność nerek jest ważna dla wydalania, nie przeprowadzono badań u pacjentów z niewydolnością nerek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uzyskane w standardowych badaniach bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności po wielokrotnym podaniu, genotoksyczności i działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach toksycznego wpływu na rozmnażanie embriotoksyczność występowała po podaniu doustnie dużych dawek powodujących ekspozycję ustrojową znacznie przekraczającą ekspozycję występującą po podaniu karteololu w postaci kropli do oczu. Karteolol nie wykazywał teratogennego działania w badaniach nad toksycznym wpływem na rozmnażanie.

W badaniach na szczurach wykazano, że karteololu chlorowodorek przenika przez barierę łożyskową oraz jest wydzielany w małych ilościach z mlekiem.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek (roztwór),

Kwas alginowy (E 400),

Sodu diwodorofosforan dwuwodny (E 339), Disodu fosforan dwunastowodny (E 339), Sodu chlorek,

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH),

Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2    lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 pojemnik (3 ml) z kroplomierzem (PE) z zakrętką polipropylenową.

3    pojemniki (3 ml) z kroplomierzem (PE) z zakrętką polipropylenową.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące    usuwania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Gerhard Mann

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 13581 Berlin, Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11830

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

5.09.2005/23.07.2009 / 11.08.2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.06.2015

11

Carteol LP 2%