Imeds.pl

Carzap Hct 32 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Carzap HCT, 32 mg + 12,5 mg, tabletki Carzap HCT, 32 mg + 25 mg, tabletki

Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się któryś z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Carzap HCT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carzap HCT

3.    Jak stosować Carzap HCT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Carzap HCT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Carzap HCT i w jakim celu się go stosuje

Lek nosi nazwę Carzap HCT. Stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych pacjentów. Lek zawiera dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd. Obie te substancje obniżają ciśnienie tętnicze.

•    Kandesartan cyleksetylu należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Jego działanie polega na rozkurczaniu i rozszerzaniu naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi.

•    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych lekami moczopędnymi. Ułatwia wydalanie wody i soli, np. sodu z moczem. Pomaga to zmniejszyć ciśnienie tętnicze.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Carzap HCT, jeśli ciśnienie tętnicze nie jest właściwie kontrolowane podczas stosowania tylko kandesartanu cyleksetylu lub tylko hydrochlorotiazydu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carzap HCT

Kiedy nie stosować leku Carzap HCT

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na pochodne sulfonamidów - w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

•    jeśli pacjentka jest po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać przyjmowania leku Carzap HCT we wczesnym okresie ciąży - (patrz punkt dotyczący ciąży),

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek,

•    jeśli u pacjenta występują ciężka choroba wątroby lub niedrożność lub zwężenie dróg żółciowych (zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego),

•    jeśli u pacjenta utrzymuje się małe stężenie potasu we krwi,

•    jeśli u pacjenta utrzymuje się duże stężenie wapnia we krwi,

•    jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek dna moczanowa.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Carzap HCT.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Carzap HCT należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty jeśli:

•    u pacjenta występuje cukrzyca,

•    u pacjenta występują zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek,

•    pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę,

•    występują lub ostatnio występowały silne wymioty albo biegunka,

•    u pacjenta występuje choroba nadnerczy nazywana zespołem Conna (inna nazwa to hiperaldosteronizm pierwotny),

•    u pacjenta występował kiedykolwiek tzw. toczeń rumieniowaty układowy (SLE),

•    u pacjenta występuje niskie ciśnienie tętnicze,

•    u pacjenta kiedykolwiek wystąpił udar mózgu,

•    u pacjenta występowały kiedykolwiek alergia lub astma,

•    pacjentka podejrzewa (lub planuje) ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Carzap HCT we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt dotyczący ciąży).

Lekarz może zalecić częstsze kontrole i wykonywanie niektórych badań, jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta.

Jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny, należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku Carzap HCT, ponieważ jednoczesne podanie niektórych leków znieczulających może spowodować spadek ciśnienia tętniczego.

Lek Carzap HCT może zwiększać wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Dzieci

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku Carzap HCT u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Dlatego nie należy podawać leku Carzap HCT dzieciom.

Inne leki i Carzap HCT

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Carzap HCT może wpływać na działanie niektórych innych leków, a inne leki mogą mieć wpływ na działanie leku Carzap HCT. Jeśli pacjent stosuje inne leki, lekarz może zalecać okresowe wykonywanie badań krwi.

Szczególnie należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków:

•    Inne leki stosowane w celu obniżenia ciśnienia tętniczego, w tym leki beta-adrenolityczne, diazoksyd i inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl.

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki przeciwbólowe i zmniejszające stan zapalny).

•    Kwas acetylosalicylowy (stosowany w dawce większej niż 3 g na dobę) (lek przeciwbólowy i zmniejszający stan zapalny).

•    Suplementy potasu lub zamienniki soli zawierające potas (leki zwiększające stężenie potasu we krwi).

•    Wapń lub witamina D.

•    Leki zmniejszające stężenie cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina.

•    Leki stosowane w leczeniu cukrzycy (tabletki lub insulina).

•    Leki kontrolujące rytm serca (leki przeciwarytmiczne), takie jak digoksyna i leki beta-adrenolityczne.

•    Leki, na które może wpływać stężenie potasu we krwi, takie jak niektóre leki przeciwpsychotyczne.

•    Heparyna (lek rozrzedzający krew).

•    Leki moczopędne.

•    Leki przeczyszczające.

•    Penicylina (antybiotyk).

•    Amfoterycyna (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych).

•    Sole litu (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych).

•    Leki kortykosteroidowe,    takie jak prednizolon.

•    Hormony przysadki (ACTH).

•    Leki stosowane w leczeniu raka.

•    Amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona lub ciężkich zakażeń wirusowych).

•    Barbiturany (leki uspokajające, stosowane również w leczeniu padaczki).

•    Karbenoksolon (stosowany w leczeniu chorób przełyku lub owrzodzeń jamy ustnej).

•    Leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina i biperyden.

•    Cyklosporyna, lek stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu.

•    Inne leki mogące nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe, takie jak baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni szkieletowych), amifostyna (stosowana w leczeniu raka) i niektóre leki przeciwp sychotyczne.

Carzap HCT z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Carzap HCT można zażywać z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

•    Podczas stosowania leku Carzap HCT należy skonsultować się z lekarzem przed spożyciem alkoholu. Alkohol może powodować uczucie osłabienia lub zawroty głowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży lub w okresie karmienia piersią, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Carzap HCT przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Carzap HCT. Nie zaleca się stosowania leku Carzap HCT we wczesnej ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Carzap HCT podczas karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku jeśli pacjentka chce karmić dziecko piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Carzap HCT niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie lub zawroty głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować Carzap HCT

Lek Carzap HCT należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Ważne jest, aby przyjmować lek Carzap HCT codziennie. Zazwyczaj stosowana dawka leku Carzap HCT to jedna tabletka raz na dobę. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

Należy starać się przyjmować tabletkę codziennie o tej samej porze. Pomoże to pamiętać o zażywaniu tabletki.

Carzap HCT, 32 mg+ 12,5 mg:

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia.

Carzap HCT, 32mg + 25 mg:

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Carzap HCT

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Carzap HCT, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Carzap HCT

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Carzap HCT

Przerwanie stosowania leku Carzap HCT może spowodować ponowne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Dlatego nie należy przerywać stosowania leku Carzap HCT bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne jest, aby pacjent wiedział o możliwości wystąpienia działań niepożądanych. Niektóre z działań niepożądanych leku Carzap HCT są wywołane przez kandesartan cyleksetylu, a inne przez hydrochlorotiazyd.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Carzap HCT i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych r ekcji alergicznych:

•    trudności w oddychaniu z obrzękiem lub bez obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła,

•    obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu,

•    silny świąd skóry (z wypukłymi grudkami).

Carzap HCT może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych. Odporność na zakażenia może ulec osłabieniu i może wystąpić zmęczenie, zakażenie lub gorączka. Jeśli wystąpią takie objawy należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić okresowe badania krwi, aby sprawdzić czy lek Carzap HCT wywiera wpływ na skład krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane to:

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100)

•    Zmiany w wynikach badań krwi:

-    Zmniejszone stężenie sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia może wystąpić osłabienie, brak energii lub bolesne skurcze mięśni.

-    Zwiększone lub zmniejszone stężenie potasu we krwi, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca. W przypadku znacznego zmniejszenia lub zwiększenia mogą wystąpić zmęczenie, osłabienie, zaburzenia rytmu serca lub uczucie mrowienia.

-    Zwiększone stężenie cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi.

•    Obecność cukru w moczu.

•    Zawroty głowy i (lub) zaburzenia równowagi lub osłabienie.

•    Bóle głowy.

•    Zakażania dróg oddechowych.

Niezbyt często (występują u mniej niż u 1 pacjenta na 100)

•    Niskie ciśnienie tętnicze. Może powodować omdlenia lub zawroty głowy.

•    Utrata apetytu, biegunka, zaparcie, podrażnienie żołądka.

•    Wysypka skórna, pokrzywka, wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło słoneczne. Rzadko (występują u mniej niż u 1 pacjenta na 1000)

•    Żółtaczka (zażółcenie skóry lub białkówek oczu). W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Wpływ na czynność nerek, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca.

•    Zaburzenia snu, depresja, niepokój.

•    Mrowienie lub kłucie w obrębie ramion lub nóg.

•    Krótkotrwałe niewyraźne widzenie.

•    Zaburzenia rytmu serca.

•    Trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc i obecność płynu w płucach).

•    Wysoka temperatura ciała (gorączka).

•    Zapalenie trzustki, powodujące umiarkowany lub silny ból brzucha.

•    Bolesne skurcze mięśni.

•    Uszkodzenie naczyń krwionośnych, powodujące czerwone lub fioletowe plamy na skórze.

•    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może wystąpić zakażenie, gorączka lub łatwe powstawanie siniaków.

•    Ciężka, szybko rozwijająca się wysypka, z pęcherzami lub łuszczeniem się skóry i możliwymi pęcherzami w jamie ustnej.

•    Nasilenie istniejących reakcji o typie tocznia rumieniowatego lub pojawienie się nietypowych reakcji skórnych.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż u 1 pacjenta na 10 000)

•    Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła.

•    Świąd.

•    Bóle pleców, bóle stawów i mięśni.

•    Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może wystąpić zażółcenie skóry i białkówek oczu oraz objawy grypopodobne.

•    Kaszel.

•    Nudności.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Nagła krótkowzroczność.

•    Nagły ból oka (ostra jaskra z zamkniętym kątem przesączania).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

5. Jak przechowywać Carzap HCT

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Carzap HCT

Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd.

Carzap HCT, 32 mg + 12,5 mg: Każda tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to: mannitol, skrobia kukurydziana, kopowidon, glicerol, magnezu stearynian i żelaza tlenek żółty (E172).

Carzap HCT, 32 mg + 25 mg: Każda tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to: mannitol, skrobia kukurydziana, kopowidon, glicerol, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E172) i żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Carzap HCT i co zawiera opakowanie

Carzap HCT, 32 mg + 12,5 mg: Owalne, obustronnie wypukłe (~12 x 6 mm), niepowlekane tabletki w kolorze żółtym, z linią podziału na jednej stronie.

Wielkość opakowania: 28 tabletek pakowanych w blistry.

Carzap HCT 32 mg + 25 mg: Owalne, obustronnie wypukłe (~12 x 6 mm), niepowlekane tabletki w kolorze brzoskwiniowym, z linią podziału na jednej stronie, z wytłoczeniem liter „C” i „H”.

Wielkość opakowania: 28 tabletek pakowanych w blistry.

Podmiot odpowiedzialny

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska.

Wytwórca/Importer

Aegis Ltd.

17, Athinon Street, Ergates Industrial Area

2643 Nicosia

Cypr

HBM Pharma s.r.o.

Sklabinska 30 036 80 Martin Słowacja

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

S.C. Zentiva S.A.

50 Theodor Pallady Blvd., District 3

03226 Bucharest

Rumunia

Winthrop Arzneimittel GmbH Urmitzer StraBe 5 56218 Mulheim-Karlich Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy

Candesartan Zentiva comp 32 mg/12,5 mg Tabletten Candesartan Zenitva comp 32 mg/25 mg Tabletten

Polska

Carzap HCT

Portugalia

Candesartan + Hidroclorotiazida Zentiva

Republika Czeska

CARZAP HCT 32 mg/12,5 mg TABLETY CARZAP HCT 32 mg/25 mg TABLETY

Republika Słowacka

CARZAP HCT 32 mg/12,5 mg tablet CARZAP HCT 32 mg/25 mg tablety

Włochy

Candesartan e Idrochlorotiazide Zentiva Italia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7