Imeds.pl

Cavinton 5 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

_Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek HOMEOVOX ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

HOMEOVOX

TABLETKI POWLEKANE

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

1 tabletka 300 mg zawiera: Substancje czynne leku:

Aconitum napellus

3CH

0.091 mg

Arum triphyllum

3CH

0.091 mg

Ferrum phosphoricum

6CH

0.091 mg

Calendula officinalis

6CH

0.091 mg

Spongia tosta

6CH

0.091 mg

Belladonna

6CH

0.091 mg

Mercurius solubilis Hahnemanni

6CH

0.091 mg

Hepar sulfuris calcareum

6CH

0.091 mg

Kalium bichromicum

6CH

0.091 mg

Populus candicans

6CH

0.091 mg

Bryonia dioica

3CH

0.091 mg

Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza, skrobia kukurydziana, talk, stearynian magnezu, guma arabska, żelatyna, wosk biały, wosk Carnauba.

Zawartość opakowania: 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja


Wytwórca BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja


Spis treści ulotki :

1.    Co to jest lek HOMEOVOX tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje?

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku HOMEOVOX tabletki powlekane.

3.    Jak zażywać lek HOMEOV OX tabletki powlekane?

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek HOMEOVOX tabletki powlekane?

6.    Inne informacje.

1.    Co to jest lek HOMEOVOX tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje?

HOMEOVOX tabletki powlekane jest lekiem stosowanym w leczeniu chrypki, nadwyrężenia strun głosowych (mówienie, śpiewanie).

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku HOMEOVOX tabletki powlekane.

Kiedy nie zażywać leku HOMEOVOX tabletki powlekane?

Leku HOMEOVOX nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek HOMEOVOX tabletki powlekane?

Stosowanie leku u dzieci:

Przed zastosowaniem leku u dzieci w wieku 6-12 lat skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie leku HOMEOVOX tabletki powlekane z innymi lekami.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku HOMEOVOX z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku HOMEOVOX tabletki powlekane.

Lek HOMEOVOX zawiera w swoim składzie sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.    Jak zażywać lek HOMEOVOX tabletki powlekane?

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku HOMEOVOX to:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat::

•    W przeddzień i w dniu planowanego długotrwałego wysiłku strun głosowych (mówienie, śpiewanie), ssać powoli 2 tabletki do 4 razy dziennie.

•    W przypadku wystąpienia chrypki lub zaniku głosu, ssać powoli po 2 tabletki co godzinę, zwiększając w miarę poprawy odstępy pomiędzy przyjmowaniem leku (nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę)

Dzieci w wieku 6-12 lat: wg wskazań lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku HOMEOVOX:

należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku HOMEOVOX:

nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku HOMEOVOX tabletki powlekane:

należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, HOMEOVOX tabletki powlekane, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek HOMEOVOX tabletki powlekane?

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku HOMEOVOX po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6 Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13 05-500 Piaseczno

Tel.....

Fax.....

e-mail:.....

Data zatwierdzenia ulotki: 09/2013