+ iMeds.pl

Ceftriaxon kabi 1 g 1 gUlotka Ceftriaxon kabi 1 g

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ceftriaxon Kabi 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Ceftriakson (Ceftriaxonum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ceftriaxon Kabi 1 g i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceftriaxon Kabi 1 g

3.    Jak stosować Ceftriaxon Kabi 1 g

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ceftriaxon Kabi 1 g

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ceftriaxon Kabi 1 g i w jakim celu się go stosuje

Ceftriaxon Kabi 1 g jest antybiotykiem stosowanym do pozajelitowego leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na substancję czynną - ceftriakson i należy do grupy antybiotyków zwanych cefalosporynami. Antybiotyki te są podobne do penicyliny. Podobnie jak każdy antybiotyk, Ceftriaxon Kabi 1 g działa skutecznie tylko na niektóre szczepy bakterii. Oznacza to, że jest odpowiedni tylko do leczenia niektórych zakażeń, takich jak zakażenia:

-    ucha, nosa i gardła,

-    płuc (dolne drogi oddechowe),

-    pęcherza i nerek (układ moczowy),

-    skóry i tkanek miękkich, w tym zakażone rany,

-    narządów płciowych (w tym rzeżączki, która jest chorobą przenoszoną drogą płciową),

-    w obrębie jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej),

-    kości i stawów,

-    krwi (tzw. sepsa),

-    mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

Ceftriaxon Kabi 1 g jest podawany w celu zapobiegania rozwojowi zakażeń, szczególnie podczas niektórych operacji ze zwiększonym ryzykiem zakażeń.

Ceftriaxon Kabi 1 g jest wskazany w leczeniu gorączki nieznanego pochodzenia u pacjentów, których układ odpornościowy nie działa prawidłowo.

Ceftriaxon Kabi 1 g jest także stosowany w leczeniu boreliozy (choroby z Lyme), czyli choroby wywołanej ugryzieniami kleszczy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceftriaxon Kabi 1 g

Kiedy nie stosować leku Ceftriaxon Kabi 1 g

-    u wcześniaków,

-    u noworodków z żółtaczką lub szczególnymi zaburzeniami metabolizmu,

-    u noworodków (w wieku poniżej 28 dnia), jeśli jest lub może być konieczne dożylne podanie leków zawierających wapń,

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ceftriakson lub jakikolwiek inny antybiotyk z grupy cefalosporyn,

-    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości nagła, ciężka reakcja uczuleniowa (nadwrażliwość) na penicylinę lub inne leki z grupy penicylin (antybiotyki beta-laktamowe).

Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza, aby mógł on podjąć odpowiednią decyzję.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli:

-    u pacjenta w przeszłości występowały jakiekolwiek reakcje uczuleniowe na inne leki,

-    pacjent ma ciężką alergię lub choruje na astmę,

-    u pacjenta w przeszłości występowały jakiekolwiek zaburzenia jelitowe przebiegające z biegunką, zwane zapaleniem okrężnicy, lub jakiekolwiek ciężkie zaburzenia przewodu pokarmowego,

-    pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby,

-    u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia związane z pęcherzykiem żółciowym lub kamieniami nerkowymi lub jeśli pacjent jest odżywiany dożylnie,

-    pacjent stosuje dietę ubogosodową (z ograniczoną podażą soli),

-    u pacjenta wystąpi dodatkowe zakażenie podczas stosowania tego leku.

W każdym z powyższych przypadków lekarz może zmienić sposób leczenia lub udzielić szczególnych zaleceń.

Lekarz będzie wiedział, że ceftriaksonu nie należy mieszać ani podawać jednocześnie z roztworami zawierającymi wapń (w tym z roztworami do całkowitego żywienia pozajelitowego), nawet jeśli używa się różnych linii infuzyjnych lub podaje w różne miejsca; dotyczy to każdego pacjenta, niezależnie od wieku.

Lek może zmienić wyniki niektórych badań krwi lub moczu. Jeśli pacjent otrzymuje ten lek, powinien powiedzieć o tym lekarzowi zanim będzie wykonane badanie.

Jeżeli Ceftriaxon Kabi 1 g jest stosowany przez dłuższy czas, lekarz może zalecić przeprowadzenie badań krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeśli:

-    jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży; najlepiej nie stosować leku Ceftriaxon Kabi 1 g w okresie ciąży (szczególnie podczas pierwszych trzech miesięcy), chyba że lekarz uzna to za naprawdę niezbędne;

-    karmi piersią; ten lek może przenikać do mleka kobiecego.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Inne leki i Ceftriaxon Kabi 1 g

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to istotne, ponieważ niektórych leków nie można stosować razem z lekiem Ceftriaxon Kabi 1 g.

W szczególności należy poinformować lekarza o stosowaniu:

-    jakichkolwiek innych antybiotyków; mogą one nie działać skutecznie, gdy stosowane są razem z lekiem Ceftriaxon Kabi 1 g;

-    doustnych środków antykoncepcyjnych; mogą one nie działać skutecznie, gdy stosowane są razem z ceftriaksonem; należy zastosować inne sposoby antykoncepcji w czasie stosowania tego leku.

Ceftriaxon Kabi 1 g z jedzeniem i piciem

Pokarm nie wpływa na skuteczność leku Ceftriaxon Kabi 1 g. Nie jest konieczna zmiana diety, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania tego leku może obniżyć się ciśnienie krwi lub mogą wystąpić zawroty głowy. W razie wystąpienia takich objawów, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani nie posługiwać się narzędziami.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ceftriaxon Kabi 1 g

Dawka leku Ceftriaxon Kabi 1 g zawiera 3,6 mmol (83 mg) sodu. Należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować Ceftriaxon Kabi 1 g

Ceftriaxon Kabi 1 g należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ceftriaxon Kabi 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, jest podawany zwykle przez lekarza lub pielęgniarkę.

Jest podawany:

-    w powolnym zastrzyku do żyły (wstrzyknięcie dożylne) lub

-    w głębokim zastrzyku w duży mięsień pośladka (wstrzyknięcie domięśniowe).

Dawkę leku Ceftriaxon Kabi 1 g ustala lekarz, w zależności od wieku i masy ciała pacjenta, ciężkości zakażenia oraz od funkcjonowania wątroby i nerek. W celu wyjaśnienia szczegółów należy zwrócić się do lekarza.

-    Ceftriaxon Kabi 1 g jest zwykle podawany w pojedynczej dawce.

-    Zwykle dawka u dorosłych pacjentów wynosi od 1 do 2 g na dobę. W cięższych zakażeniach lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 4 g na dobę.

-    U dzieci i pacjentów z zaburzeniami wątroby i nerek może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki. Decyzję o tym podejmuje lekarz.

Ceftriaxon Kabi 1 g jest zwykle podawany nie krócej niż przez 3 dni po ustąpieniu gorączki.

W leczeniu rzeżączki, choroby przenoszonej drogą płciową, lub w celu zapobiegania zakażeniom pooperacyjnym może wystarczyć tylko jedna dawka leku.

W szczególnych przypadkach Ceftriaxon Kabi 1 g może być wstrzyknięty bezpośrednio w duży mięsień. Ceftriaxon Kabi 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań może być wtedy rozpuszczony w roztworze leku o nazwie lidokaina, w celu zmniejszenia bolesności zastrzyku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ceftriaxon Kabi 1 g

Jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Ceftriaxon Kabi 1 g, powinien natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Pominięcie zastosowania leku Ceftriaxon Kabi 1 g

Jeśli pacjent przypuszcza, że pominięto podanie dawki leku Ceftriaxon Kabi 1 g, powinien natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy niezwłocznie powiedzieć o tym

lekarzowi lub pielęgniarce.

-    Reakcje uczuleniowe, takie jak nagła duszność, ucisk w klatce piersiowej, obrzęk powiek, twarzy gardła lub ust, ciężkie wysypki skórne, które mogą przebiegać z występowaniem pęcherzy obejmujących oczy, jamę ustną i gardło oraz narządy płciowe, utrata przytomności (omdlenie).

-    Biegunka o znacznym nasileniu, utrzymująca się przez dłuższy czas lub zawierająca krew, przebiegająca z bólem brzucha lub gorączką. Występuje bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000

pacjentów) i może być objawem ciężkiego zapalenia jelit, występującego w trakcie lub po zakończeniu stosowania antybiotyków.

U wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie, leczonych ceftriaksonem podawanym dożylnie

i wapniem, rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) obserwowano ciężkie, a w kilku przypadkach

śmiertelne, działania niepożądane. (W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do lekarza).

Poniższe działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ceftriaxon Kabi 1 g.

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    Zanikające po zaprzestaniu leczenia kamienie żółciowe u dzieci, powodujące ból.

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    Reakcje uczuleniowe, takie jak wysypka na skórze (pokrzywka), swędzenie, obrzęk skóry i stawów.

-    Gorączka i dreszcze mogące pojawić się kilka dni po zastrzyku. Może to być „gorączka polekowa”.

-    Zmiany w wynikach badań krwi określających czynność wątroby.

-    Bolesny obrzęk i zapalenie w miej scu dożylnego podania leku.

-    Nagłe zaczerwienienie (uderzenie gorąca) lub złe samopoczucie (nudności lub odruch wymiotny), jeśli wstrzyknięcie podano za szybko.

-    Ból oraz stwardnienie tkanki w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego.

-    Objawy takie, jak: gorączka, dreszcze, ból głowy i ból stawów, opisane jako „reakcje Herxheimera”, wskazujące na skuteczne leczenie boreliozy.

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    Utrata apetytu.

-    Nudności i wymioty.

-    Bóle żołądka (brzucha).

-    Luźne stolce lub biegunka.

-    Zapalenie języka, obolałe usta.

-    Powyższe działania niepożądane są zwykle lekkie i w większości ustępują w miarę postępu leczenia.

-    Zaburzenia nerek: zmiany w funkcjonowaniu nerek, objawiające się w wynikach badań krwi określających czynność nerek oraz poprzez zmniejszenie ilości wydalanego moczu.

-    Bóle i zawroty głowy.

-    Grzybicze zakażenie narządów płciowych lub inne rodzaje zakażeń.

Rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

-    Nagłe pojawienie się ciężkiej wysypki lub pęcherzy lub łuszczenia się skóry z wysoką temperaturą i bólami stawów. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

-    Silny ból brzucha lub pleców. Należy zaprzestać przyjmowania leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

-    Kamienie żółciowe u dorosłych.

-    Zapalenie trzustki.

-    Zaburzenia krwi, w tym zmniejszenie lub zwiększenie liczby niektórych rodzajów białych krwinek. Jeśli pacjent przyjmuje Ceftriaxon Kabi 1 g długotrwale, lekarz może zalecić badania krwi.

-    Niekiedy u dzieci mogą się pojawić problemy z nerkami (kamienie nerkowe), zwykle związane z podawaniem dużych dawek ceftriaksonu (kamienie zanikają po zaprzestaniu leczenia).

Bardzo rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

-    Zmiany w wynikach badań krwi określających krzepliwość krwi (czas protrombinowy).

-    Poważne zaburzenia krwi, w tym zmiany liczby białych krwinek i płytek krwi lub uszkodzeń czerwonych krwinek. Jeśli pacjent przyjmuje Ceftriaxon Kabi 1 g przez dłuższy czas, lekarz może zalecić przeprowadzenie badania krwi.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    Ciężkie zaburzenia rytmu serca, jeśli wstrzyknięcie przez wkłucie centralne jest wykonywane zbyt szybko.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Ceftriaxon Kabi 1 g

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Roztwór ceftriaksonu sporządzony po rozpuszczeniu proszku należy zużyć natychmiast. Jednak roztwór ten można przechowywać przez 12 godzin w temperaturze 25°C lub przez 2 dni w temperaturze od 2°C do 8°C.

Nie stosować roztworu, jeśli widoczne jest zmętnienie; roztwór powinien być całkowicie przezroczysty. Należy wyrzucić nieużytą część roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Ceftriaxon Kabi 1 g

Substancją czynną leku Ceftriaxon Kabi 1 g jest ceftriakson. Każda fiolka zawiera 1 g ceftriaksonu w postaci ceftriaksonu sodowego oraz 83 mg sodu.

Jak wygląda Ceftriaxon Kabi 1 g i co zawiera opakowanie

Roztwory mogą być bezbarwne lub bladożółte.

W jednym opakowaniu leku Ceftriaxon Kabi 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, znajduje się po 5 lub 10 szklanych fiolek z proszkiem, zamkniętych korkiem z gumy butylowej z aluminiowym uszczelnieniem. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca

Labesfal, Laboratorios Almiro, S.A. (Fresenius Kabi Group)

3465-157 Santiago de Besteiros Portugalia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Grecja

Holandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Słowacja

Szwecja

Węgry

Włochy

Ceftriaxon Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung Ceftriaxone Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie Ceftriaxon Kabi 1 g, prášek pro přípravu injekčního roztoku Ceftriaxone Fresenius Kabi Ceftriaxone Kabi 1 g

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten

Ceftriaxone Kabi, KÓvrg yra evsorpo Siákupa

Ceftriaxone Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie

Ceftriaxone Kabi 1 g milteliai injekciniam tirpalui

Ceftriaxon Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Ceftriaxone Kabi 1 g pulveris injekciju škiduma pagatavošanai

Ceftriaxon Kabi 1 g

Ceftriaxone Fresenius Kabi 1 g pulver til injeksjonsv^ske, oppl0sning Ceftriaxon Kabi 1 g CEFTRIAXONA KABI Ceftriaxon Kabi 1 g

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g, pulver till injektionsvätska, lösning Ceftriaxon Kabi 1 g por oldatos injekcióhoz Ceftriaxone FK Italia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 16.10.2014 r.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Przeciwwskazania

Ceftriakson jest przeciwwskazany:

•    u wcześniaków aż do skorygowanego wieku 41 tygodni życia (tygodnie ciąży + tygodnie życia),

•    u noworodków urodzonych o czasie (aż do 28. dnia życia):

-    z żółtaczką lub z niedoborem albumin we krwi, lub z kwasicą, ponieważ w tych warunkach prawdopodobne jest zaburzenie wiązania się bilirubiny,

-    jeśli jest (lub może być) konieczne leczenie dożylne wapniem lub podawanie infuzji zawierających wapń, ponieważ ceftriakson może wytrącać się z wapniem (patrz punkt 4.4, 4.8 oraz 6.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego).

Dawkowanie i sposób podawania

Ceftriaxon Kabi 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań może być podawany we wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym.

Dawkowanie

Dawkowanie i sposób podawania należy określić w zależności od ciężkości i umiejscowienia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów wywołujących zakażenie oraz wieku i ogólnego stanu pacjenta.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat o masie ciała >50 kg

Zwykle stosowana dawka to od 1 do 2 g ceftriaksonu, podawanego raz na dobę (co 24 godziny). W ciężkich zakażeniach lub zakażeniach wywołanych drobnoustrojami średnio wrażliwymi, dawkę można zwiększyć do 4 g, podawanych dożylnie raz na dobę.

Noworodki (wiek od 0 do 14 dni)

Dożylnie od 20 do 50 mg/kg mc. raz na dobę (co 24 godziny).

W ciężkich zakażeniach nie należy podawać dawki większej niż 50 mg/kg mc./dobę.

Dzieci w wieku od 15 dni do 12 lat o masie ciała <50 kg Dożylnie od 20 do 80 mg/kg mc. raz na dobę (co 24 godziny).

W ciężkich zakażeniach nie należy podawać dawki większej niż 80 mg/kg mc./dobę. Wyjątkiem jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (patrz: Specjalne zalecenia dotyczące dawkowania w Charakterystyce Produktu Leczniczego).

Dzieci o masie ciała 50 kg lub większej otrzymują zwykle dawkę jak dla dorosłych pacjentów raz na dobę (patrz powyżej).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku zalecenia dotyczące dawkowania są takie same, jak u pozostałych dorosłych pacjentów - bez zmian.

Grupa wiekowa

Dawkowanie zwykłe

Częstość

Noworodki (wiek 0 - 14 dni)

20 do 50 mg/kg mc. maksymalnie: 50 mg/kg mc.

raz na dobę

Dzieci

(w wieku 15 dni - 12 lat, <50 kg)

20 do 80 mg/kg mc. maksymalnie: 80 mg/kg mc. (do 100 mg/kg przy zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych)

raz na dobę

Młodzież

(w wieku 12 - 17 lat, >50 kg)

1 do 2 g

maksymalnie: 4 g

raz na dobę

Dorośli (>17 lat)

1 do 2 g

maksymalnie: 4 g

raz na dobę

Pacjenci w podeszłym wieku

1 do 2 g

maksymalnie: 4 g

raz na dobę

Specjalne zalecenia dotyczące dawkowania

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Leczenie należy rozpocząć od dawki 100 mg/kg mc. raz na dobę, nie podając więcej niż 4 g na dobę.

Po określeniu wrażliwości czynnika chorobotwórczego dawkę można odpowiednio zmniejszyć.

U noworodków w wieku od 0 do 14 dni nie należy podawać dawki większej niż 50 mg/kg mc./dobę.

Zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym

Zwykłą dawkę dobową ceftriaksonu należy podać 30 do 90 minut przed zabiegiem chirurgicznym. Podanie pojedynczej dawki jest na ogół wystarczające.

Rzeżączka

W niepowikłanej rzeżączce u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat lub masie ciała powyżej 50 kg, należy podać domięśniowo jedną dawkę 250 mg leku Ceftriaxon Kabi 1 g. W przypadku drobnoustrojów o mniejszej wrażliwości może być konieczne zwiększenie dawki.

Przed rozpoczęciem leczenia ceftriaksonem należy upewnić się, czy nie występuje równoczesne zakażenie Treponemapallidum (kiła).

Borelioza z Lyme (stadium II i III)

U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat dawka lecznicza ceftriaksonu wynosi 2 g na dobę i lek należy podawać co najmniej 14 dni. Są doniesienia dotyczące stosowania dobowej dawki do 4 g w leczeniu ciężkich zakażeń.

U dzieci w wieku do 12 lat dawka wynosi 50 mg do 100 mg/kg mc./dobę, maksymalnie do 2 g na dobę co najmniej przez 14 dni.

Niewydolność nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, prawidłową czynnością wątroby i klirensem kreatyniny >10 ml/min nie ma konieczności modyfikacji dawki dobowej ceftriaksonu. W niewydolności nerek, z klirensem kreatyniny <10 ml/min, dorosłym pacjentom nie należy podawać ceftriaksonu więcej niż 2 g na dobę.

Niewydolność wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania ceftriaksonu u pacjentów z chorobą wątroby i prawidłową czynnością nerek (patrz punkt 4.8 Charakterystyki Produktu Leczniczego).

Niewydolność nerek i wątroby

W przypadku jednoczesnej ciężkiej niewydolności nerek i wątroby należy regularnie kontrolować stężenie ceftriaksonu w surowicy i odpowiednio dostosować dawkę, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych pacjentów.

Hemodializa lub dializa otrzewnowa

Ponieważ ceftriakson jest dializowany tylko w bardzo niewielkim stopniu, nie ma konieczności podawania dodatkowej dawki leku po zakończeniu sesji dializy. Należy jednak kontrolować stężenia ceftriaksonu w surowicy w celu określenia, czy jest konieczna zmiana dawkowania, ponieważ u tych pacjentów szybkość wydalania ceftriaksonu może być zmniejszona. U pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CAPD, ang. continuous ambulatory peritoneal dialysis), ceftriakson można podawać albo dożylnie, albo - w leczeniu zakażeń związanych z CAPD - dodawać go bezpośrednio do roztworu dializacyjnego (np. 1 g do 2 g ceftriaksonu do pierwszego płynu dializacyjnego w danym dniu leczenia) (patrz punkt 6.6 Charakterystyki Produktu Leczniczego).

Sposób podawania

Wstrzyknięcia dożylne

W celu podania dożylnego Ceftriaxon Kabi 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań należy rozpuścić w 10 ml wody do wstrzykiwań.

Wstrzyknięcie dożylne należy podać przez co najmniej 2 do 4 minut, bezpośrednio do żyły lub przez dren, w infuzji dożylnej zawierającej 0,9% roztwór chlorku sodu do infuzji lub 5% roztwór glukozy do infuzji.

Jeśli Ceftriaxon Kabi 1 g wstrzykuje się zbyt szybko (w czasie krótszym niż 1 minuta) przez wkłucie centralne, może wystąpić ciężka arytmia.

Sporządzone roztwory do wstrzykiwań mają lekko żółte zabarwienie, co nie powoduje zmniejszenia skuteczności ani tolerancji leku Ceftriaxon Kabi 1 g.

Sporządzony roztwór należy obejrzeć. Można używać tylko przezroczystych roztworów, bez widocznych cząstek.

Lek po rozpuszczeniu przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia, niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Niezgodności

Roztworów zawierających ceftriakson nie należy mieszać z innymi lekami ani dodawać do nich.

W szczególności do rozpuszczania ceftriaksonu lub dalszego rozcieńczania rozpuszczonego proszku do podawania dożylnego nie należy stosować rozpuszczalników zawierających wapń (np. roztwór Ringera, roztwór Hartmanna), ponieważ może dojść do wytrącenia się osadu. Nie mieszać ceftriaksonu ani nie podawać jednocześnie z roztworami zawierającymi wapń.

Wymienione niżej leki nie są zgodne z lekiem Ceftriaxon Kabi 1 g.

-    Aminoglikozydy. W związku z niezgodnością fizykochemiczną ze wszystkimi aminoglikozydami, ceftriaksonu nie należy podawać w jednej strzykawce ani roztworze do infuzji razem

z aminoglikozydami. Te dwa antybiotyki należy wstrzykiwać w różne miejsca, z użyciem oddzielnych zestawów infuzyjnych.

-    Roztwory zawierające inne leki przeciwbakteryjne, jeśli są podawane w tym samym czasie, należy je podawane oddzielnie. Stwierdzono również niezgodność ceftriaksonu z amsakryną (lek przeciwnowotworowy), wankomycyną (antybiotyk) i flukonazolem (lek przeciwgrzybiczny).

W celu podania domięśniowego, Ceftriaxon Kabi 1 g należy rozpuścić tylko w wodzie do wstrzykiwań oraz 1% roztworze chlorowodorku lidokainy.

Opisano przypadki zgonów w wyniku wytrącania się osadu wapnia z ceftriaksonem w płucach i nerkach u wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie w wieku poniżej 1 miesiąca. Co najmniej jedno z dzieci otrzymywało ceftriakson i wapń w różnym czasie i przez różne linie do infuzji dożylnych. W dostępnych danych naukowych nie ma potwierdzonych doniesień o wewnątrznaczyniowych strątach u pacjentów innych niż noworodki, leczonych ceftriaksonem i roztworami zawierającymi wapń lub innymi lekami zawierającymi wapń. W badaniach in vitro wykazano, że u noworodków występuje zwiększone, w porównaniu do innych grup wiekowych, ryzyko wytrącenia się ceftriaksonu z wapniem.

Podając ceftriakson pacjentom, niezależnie od wieku, nie należy go mieszać ani podawać jednocześnie z roztworami do podawania dożylnego zawierającymi wapń, nawet jeśli używa się różnych linii infuzyjnych lub podaje w różne miejsca.

Niemniej jednak, w celu uniknięcia wytrącenia osadu, ceftriakson i roztwory zawierające wapń można podawać kolejno jeden po drugim pacjentom w wieku powyżej 28 dni, jeśli linie infuzyjne wkłute są w różne miejsca lub są wymienione albo pomiędzy infuzjami dokładnie przepłukane fizjologicznym roztworem soli. Jeśli konieczne jest podawanie pacjentowi w ciągłej infuzji zawierających wapń roztworów do całkowitego żywienia pozajelitowego (CŻP), fachowy pracownik służby zdrowia może zdecydować się na zastosowanie alternatywnych metod leczenia przeciwbakteryjnego, niezwiązanych z podobnym ryzykiem wytrącania się osadu. Jeśli stosowanie ceftriaksonu zostanie uznane za konieczne u pacjentów, u których niezbędne jest ciągłe żywienie pozajelitowe, roztwory do CŻP i ceftriakson można podawać jednocześnie, ale za pośrednictwem różnych linii infuzyjnych wkłutych w różnych miejscach. Alternatywnie, infuzję roztworu do CŻP można przerwać na czas potrzebny do infuzji ceftriaksonu, z uwzględnieniem zalecenia przepłukiwania linii infuzyjnej pomiędzy podaniem roztworów.

Wstrzyknięcia domięśniowe

Domięśniową drogę podania należy stosować jedynie w wyjątkowych, klinicznie uzasadnionych, przypadkach, po ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Domięśniowe podanie leku Ceftriaxon Kabi 1 g jest przeciwwskazane w leczeniu boreliozy z Lyme (stadium II i III), w ciężkich zakażeniach oraz u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz także punkt 4.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego).

W celu podania domięśniowego Ceftriaxon Kabi 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, należy rozpuścić w 3,5 ml 1% roztworu chlorowodorku lidokainy i wstrzykiwać głęboko w mięsień pośladkowy wielki. Nie należy podawać więcej niż 1 g ceftriaksonu po każdej stronie ciała. Drogą domięśniową nie należy podawać więcej niż 2 g ceftriaksonu w ciągu doby.

Należy unikać wstrzyknięcia donaczyniowego, ponieważ lidokaina podana donaczyniowo może wykazywać ciężkie działania niepożądane. Należy uwzględnić informacje zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego wybranego 1% roztworu lidokainy.

DE/H/0868/001/IB/017 10

Ceftriaxon Kabi 1 g

Charakterystyka Ceftriaxon kabi 1 g

p<

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ceftriaxone Kabi, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka z proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 2 g ceftriaksonu (Ceftriaxommi) w postaci ceftriaksonu sodowego.

Zawartość sodu: 166 mg (co odpowiada 7,2 mmol).

Produkt leczniczy nie zawiera substancji pomocniczych ani konserwantów.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

Fiolki zawierają proszek barwy białej lub żółtawej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ceftriaxone Kabi jest wskazany do leczenia następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na ceftriakson (patrz punkt 5.1), jeśli konieczne jest leczenie pozajelitowe: zakażenia ucha, nosa i gardła, zakażenia dolnych dróg oddechowych, zakażenia nerek i układu moczowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia ran, zakażenia narządów płciowych, w tym rzeżączka, zakażenia w obrębie jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej), zakażenia kości i stawów,

zakażenia powodujące zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (sepsa), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem zakażeń, borelioza z Lyme (stadium II i III), leczenie gorączki neutropenicznej.

Ceftriakson należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami lokalnymi, dotyczącymi właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Ceftriaxone Kabi, proszek do sporządzania roztworu do infuzji jest podawany w powolnej infuzji dożylnej, po sporządzeniu roztworu zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi poniżej (patrz także punkt 6.6),

Dawkowanie i sposób podawania należy określić w zależności od ciężkości i umiejscowienia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów wywołujących zakażenie oraz wieku i ogólnego stanu pacjenta.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 łat o masie ciała >50 kg

Zwykle stosowana dawka to od I do 2 g ceftriaksonu, podawanego raz na dobę (co 24 godziny).

W ciężkich zakażeniach lub zakażeniach wywołanych drobnoustrojami średnio wrażliwymi, dawkę można zwiększyć do 4 g, podawanych dożylnie raz na dobę.

Noworodki (wiek od 0 do 14 dni)

Dożylnie od 20 do 50 mg/kg mc, raz na dobę (co 24 godziny).

W ciężkich zakażeniach nie należy podawać dawki większej niż 50 mg/kg mc./dobę.

Dzieci w wieku od 15 dni do 12 lat o masie ciała <50 kg Dożylnie od 20 do 80 mg/kg mc. raz na dobę (co 24 godziny).

W ciężkich zakażeniach nie należy podawać dawki większej niż 80 mg/kg mc./dobę. Wyjątkiem jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (patrz: Specjalne zalecenia dotyczące dawkowania).

Dzieci o masie ciała 50 kg lub większej otrzymują zwykle dawkę jak dla dorosłych pacjentów raz na dobę (patrz powyżej).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku zalecenia dotyczące dawkowania są takie same, jak u pozostałych dorosłych pacjentów - bez zmian.

Grupa wiekowa

Dawkowanie zwykłe

Częstość

Noworodki (wiek 0-14 dni)

20 do 50 mg/kg mc. maksymalnie: 50 mg/kg mc.

raz na dobę

Dzieci

(w wieku 15 dni - 12 lat, <50 kg)

20 do 80 mg/kg mc. maksymalnie: 80 mg/kg mc.

(do 100 mg/kg mc, przy zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych)

raz na dobę

Młodzież

(w wieku 12-17 lat, >50 kg)

1 do 2 g

maksymalnie: 4 g

raz na dobę

Dorośli (>I7 lat)

1 do2g

maksymalnie: 4 g

raz na dobę

Pacjenci w podeszłym wieku

1 do2g

maksymalnie: 4 g

raz na dobę

Specjalne zalecenia dotyczące dawkowania Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Leczenie należy rozpocząć od dawki 100 mg/kg mc. raz na dobę, nie podając więcej niż 4 g na dobę. Po określeniu wrażliwości czynnika chorobotwórczego dawkę można odpowiednio zmniejszyć,

U noworodków w wieku od 0 do 14 dni nie należy podawać dawki większej niż 50 mg/kg mc./dobę.

Zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym

Zwykłą dawkę dobową ceftriaksonu należy podać 30 do 90 minut przed zabiegiem chirurgicznym. Podanie pojedynczej dawki jest na ogól wystarczające.

Rzeżączka

W niepowikłanej rzeżączce u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat lub masie ciała powyżej 50 kg, należy podać domięśniowo jedną dawkę 250 mg produktu leczniczego Ceftriaxone Kabi.

W przypadku drobnoustrojów o mniejszej wrażliwości może być konieczne zwiększenie dawki.

W tym wskazaniu możliwe są również inne sposoby dawkowania.

Przed rozpoczęciem leczenia ceftriaksonem należy upewnić się, czy nie występuje równoczesne zakażenie Treponema pallidum (kila).

Borelioza z Lyme (stadium 11 i III)

U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat dawka lecznicza ceftriaksonu wynosi 2 g na dobę; produkt leczniczy należy podawać co najmniej 14 dni. Istnieją doniesienia dotyczące stosowania dobowej dawki do 4 g w leczeniu ciężkich zakażeń.

U dzieci w wieku do 12 lat dawka wynosi 50 mg do 100 mg/kg mc./dobę, maksymalnie do 2 g na dobę co najmniej przez 14 dni.

Niewydolność nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, prawidłową czynnością wątroby i klirensem kreatyniny >10 ml/min nie ma konieczności modyfikacji dawki dobowej ceftriaksonu. W niewydolności nerek, z klirensem kreatyniny <10 ml/min, dorosłym pacjentom nie należy podawać ceftriaksonu więcej niż 2 g na dobę.

Niewydolność wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania ceftriaksonu u pacjentów z chorobą wątroby i prawidłową czynnością nerek (patrz punkt 4.8).

Niewydolność nerek i wątroby

W przypadku jednoczesnej ciężkiej niewydolności nerek i wątroby należy regularnie kontrolować stężenie ceftriaksonu w surowicy i odpowiednio zmodyfikować dawkę, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych pacjentów (patrz punkt 4.4 oraz 5.2).

Hemodializa lub dializa otrzewnowa

Ponieważ ceftriakson jest dializowany tylko w bardzo niewielkim stopniu, nie ma konieczności podawania dodatkowej dawki produktu leczniczego po zakończeniu sesji dializy. Należy jednak kontrolować stężenia ceftriaksonu w surowicy w ceiu określenia, czy jest konieczna zmiana dawkowania, ponieważ u tych pacjentów szybkość wydalania ceftriaksonu może być zmniejszona.

U pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoiyjnej dializie otrzewnowej (CAPD, ang. continuous ambulatory peritoneal dialysis), ceftriakson można podawać albo dożylnie, albo - w leczeniu zakażeń związanych z CAPD - dodawać go bezpośrednio do roztworu dializacyjnego (np. 1 g do 2 g ceftriaksonu do pierwszego płynu dializacyjnego w danym dniu leczenia) (patrz punkt 6.6).

Sposób podawania

Do rozpuszczania ceftriaksonu lub dalszego rozcieńczania rozpuszczonego proszku w celu podania dożylnego nie należy stosować rozpuszczalników zawierających wapń (np. roztwór Ringera lub roztwór Hartmanna), ponieważ może dojść do wytrącenia się osadu. Osad ceftriaksonu z wapniem może także wytrącić się podczas mieszania ceftriaksonu z roztworami zawierającymi wapń w tym samym zestawie do podawania dożylnego. Dlatego ceftriaksonu nie wolno mieszać ani podawać jednocześnie z roztworami zawierającymi wapń (patrz punkt 4.3,4.4 oraz 6.2).

W celu podania w krótkotrwałej infuzji, Ceftriaxone Kabi należy rozpuścić w 40-50 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy do infuzji. Informacje dotyczące niezgodności farmaceutycznych z innymi roztworami do infuzji - patrz punkt 6.2. Infuzja powinna trwać co najmniej 30 minut.

Sporządzony roztwór należy obejrzeć. Można używać tylko przezroczystych roztworów, bez widocznych cząstek.

Produkt leczniczy po rozpuszczeniu przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia, niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od cech zakażenia. Na ogół podawanie ceftriaksonu kontynuuje się przez co najmniej 48 do 72 godzin po normalizacji temperatury ciała i potwierdzeniu, że drobnoustroje zostały wyeliminowane. Należy uwzględnić specjalne zalecenia dotyczące dawkowania w poszczególnych wskazaniach.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną - ceftriakson — lub na inne cefalosporyny.

Przebyte reakcje nadwrażliwości typu natychmiastowego i (lub) o ciężkim przebiegu, występujące po penicylinach lub innych beta-laktamowych produktach leczniczych (patrz punkt 4.4).

Ceftriakson jest przeciwwskazany:

•    u wcześniaków aż do skorygowanego wieku 41 tygodni życia (tygodnie ciąży + tygodnie życia),

•    u noworodków urodzonych o czasie (aż do 28. dnia życia):

-    z żółtaczką lub z niedoborem albumin we krwi, lub z kwasicą, ponieważ w tych warunkach prawdopodobne jest zaburzenie wiązania się bilirubiny,

-    jeśli jest (lub może być) konieczne leczenie dożylne wapniem lub podawanie tnfuzji zawierających wapń, ponieważ ceftriakson może wytrącać się z wapniem (patrz punkt 4.4, 4.8 oraz 6.2).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Reakcje nadwrażliwości, anafilaksja

Mogą występować reakcje nadwrażliwości o różnym nasileniu, do wstrząsu anafilaktycznego włącznie (patrz punkt 4.8).

Konieczne jest szczególnie dokładne ustalenie innych rodzajów przebytych reakcji nadwrażliwości na penicyliny lub inne beta-laktamowe produkty lecznicze, gdyż może występować alergia krzyżowa. Prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji nadwrażliwości na ceftriakson jest większe u pacjentów, u których występują inne rodzaje nadwrażliwości lub astma oskrzelowa.

Ceftriakson we wstrzyknięciach należy szczególnie ostrożnie podawać pacjentom ze skazą alergiczną, ponieważ po wstrzyknięciu dożylnym reakcje nadwrażliwości występują szybciej i mają cięższy przebieg (patrz punkt 4.8).

Jeśli wystąpi ciężka, ostra reakcja nadwrażliwości oraz wstrząs anafilaktyczny, konieczne jest natychmiastowe przerwanie podawania ceftriaksonu oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania ratunkowego.

Jeśli wystąpią ciężkie zaburzenia czynności nerek z jednoczesną niewydolnością wątroby, konieczne jest zmniejszenie dawki, tak jak to opisano w punkcie 4.2.

Jeśli jednocześnie występują zaburzenia czynności nerek i wątroby, należy regularnie kontrolować stężenie ceftriaksonu w surowicy.

Każde zastosowanie antybiotyku może prowadzić do namnażania się drobnoustrojów opornych na daną substancję czynną. Należy obserwować, czy nie występują objawy wtórnego zakażenia takimi drobnoustrojami (m.in. drożdżakami i grzybami). Zakażenia wtórne należy odpowiednio leczyć (patrz także punkt 5.1).

Ze względu na możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, powodowanego głównie przez Clostridium difficile, należy wziąć pod uwagę wystąpienie powikłań mogących zagrażać życiu pacjentów, u których w trakcie lub po zakończeniu leczenia ceftriaksonem wystąpiła ciężka i uporczywa biegunka, niejednokrotnie zawierająca krew (patrz punkt 4,8). Należy wówczas rozważyć, w zależności od objawów zasadniczych, przerwanie stosowania ceftriaksonu i wdrożenie właściwego leczenia, np. podać odpowiednie antybiotyki lub chemioterapeutyki o ustalonej klinicznie skuteczności. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie produktów leczniczych hamujących perystaltykę.

Interakcje z produktami leczniczymi zawierającymi wapń

Opisano przypadki zgonów w wyniku wytrącania się soli wapniowej ceftriaksonu w płucach i nerkach u wcześniaków i urodzonych o czasie noworodków w pierwszym miesiącu życia. Co najmniej jedno z dzieci otrzymywało ceftriakson i wapń w różnym czasie i przez różne linie do infuzji dożylnych.

W dostępnej literaturze naukowej nie ma potwierdzonych doniesień o wewnątrznaczyniowych strątach u pacjentów innych niż noworodki, leczonych ceftriaksonem i roztworami zawierającymi wapń lub innymi produktami zawierającymi wapń. W badaniach in vitro wykazano, że u noworodków występuje zwiększone, w porównaniu do innych grup wiekowych, ryzyko wytrącenia się ceftriaksonu z wapniem.

Podając ceftriakson pacjentom, niezależnie od wieku, nie należy go mieszać ani podawać jednocześnie z roztworami do podawania dożylnego zawierającymi wapń, nawet jeśli używa się różnych linii infuzyjnych lub podaje w różne miejsca.

Niemniej jednak, w celu uniknięcia wytrącenia osadu, ceftriakson i roztwory zawierające wapń można podawać kolejno jeden po drugim pacjentom w wieku powyżej 28 dni, jeśli linie infuzyjne wkłute są w różne miejsca lub są wymienione albo pod warunkiem, że pomiędzy infuzjami zostaną dokładnie przepłukane fizjologicznym roztworem soli. Jeśli konieczne jest podawanie pacjentowi w ciągłej infuzji zawierających wapń roztworów do całkowitego żywienia pozajelitowego (CŻP), fachowy pracownik służby zdrowia może zdecydować się na zastosowanie alternatywnych metod leczenia przeciwbakteryjnego, niezwiązanych z podobnym ryzykiem wytrącania się osadu. Jeśli stosowanie ceftriaksonu zostanie uznane za konieczne u pacjentów, u których niezbędne jest ciągle żywienie pozajelitowe, roztwory do CŻP i ceftriakson można podawać jednocześnie, ale za pośrednictwem różnych linii infuzyjnych wkłutych w różnych miejscach. Alternatywnie, infuzję roztworu do CŻP można przerwać na czas potrzebny do infuzji ceftriaksonu, z uwzględnieniem zalecenia przepłukiwania linii infuzyjnej pomiędzy podaniem roztworów (patrz punkty 4.3, 4.8, 5.2 oraz 6.2).

Z powodu ryzyka fizycznych i chemicznych niezgodności, ceftriakson należy rozpuszczać i mieszać tylko z roztworami i produktami leczniczymi wymienionymi w punkcie 4.2.

Ceftriakson może wytrącać się w pęcherzyku żółciowym i w nerkach, co może być widoczne w postaci obszarów zacienionych w badaniu uitrasonograficznym (patrz punkt 4.8). Zjawisko to może występować u pacjentów w każdym wieku, ale prawdopodobieństwo jest większe u niemowląt i małych dzieci, którym zwykle podaje się większą dawkę ceftriaksonu w przeliczeniu na masę ciała.

U dzieci należy unikać stosowania dawek większych niż 80 mg/kg mc. (wyjątkiem jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), ze względu na zwiększone ryzyko występowania złogów w drogach żółciowych. Nie majednoznacznych dowodów świadczących o występowaniu kamieni żółciowych lub ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego u dzieci i niemowląt leczonych ceftriaksonem. Jeśli ceftriakson wytrąci się w pęcherzyku żółciowym, zalecane jest leczenie zachowawcze (patrz także punkt 4.8).

U pacjentów z czynnikami ryzyka zastoju lub złogów w drogach żółciowych, np. przed dużymi zabiegami, w przebiegu ciężkich chorób i podczas całkowitego żywienia pozajelitowego, występuje zwiększone niebezpieczeństwo rozwoju zapalenia trzustki (patrz także punkt 4.8). Nie można wykluczyć, że ceftriakson wyzwala wytrącanie się złogów żółciowych.

Produkty lecznicze z grupy cefalosporyn wykazują tendencję do absorpcji na powierzchni błon komórkowych krwinek czerwonych i reagowania z przeciwciałami skierowanymi przeciwko cząsteczce produktu leczniczego. Prowadzi to do dodatniego odczynu Coombsa i sporadycznie do niedokrwistości hemolitycznej o lekkim przebiegu. Z tego względu może występować niewielka reaktywność krzyżowa z penicylinami.

Jeśli podejrzewa się lub potwierdzi zakażenie pałeczką ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa), należy wziąć pod uwagę jej wysoki stopień oporności (>60%) na ceftriakson przynajmniej w niektórych krajach europejskich (patrz punkt 5.1). W zakażeniach wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa o udowodnionej wrażliwości na ceftriakson połączenie z aminoglikozydami gwarantuje uniknięcie rozwoju oporności wtórnej. U pacjentów z gorączką neutropeniczną w zakażeniach wywołanych przez inne bakterie, leczenie interwencyjne ceftriaksonem należy połączyć z leczeniem aminogl ikozydem.

Podczas jednoczesnego podawania cefalosporyn i aminoglikozydów należy uwzględnić możliwość wystąpienia fizycznych i chemicznych niezgodności oraz podwyższonego lyzyka oto-i nefrotoksyczności.

Podczas długotrwałego leczenia wskazana jest regularna kontrola czynności nerek i wątroby, a także parametrów hematologicznych (patrz punkt 4.8).

Jedna dawka tego produktu leczniczego zawiera 7,2 mmol (czyli 166 mg) sodu. Należy to uwzględnić u pacjentów, u których zawartość sodu w diecie wymaga kontroli.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Antybiotyki o działaniu bakteriostatvcznvm

Antybiotyki o działaniu bakteriostatycznym, takie jak chloramfenikol i tetracyklina, mogą działać antagonistycznie w stosunku do ceftriaksonu, zwłaszcza w ostrych zakażeniach przebiegających z szybkim namnażaniem się drobnoustrojów.

Dlatego równoczesne stosowanie ceftriaksonu i antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym nie jest zalecane,

Ceftriakson i probenecyd

Probenecyd nie hamuje wydzielania cewkowego ceftriaksonu, przeciwnie niż inne cefalosporyny. Doustne środki antykoncepcyjne

Ceftriakson może wpływać niekorzystnie na skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Dlatego wskazane jest stosowanie dodatkowych, niehonnonalnych metod zapobiegania ciąży.

Inne

Laboratoryjne testy diagnostyczne

W czasie leczenia ceftriaksonem wynik testu Coombsa może być fałszywie dodatni (patrz punkt 4.4).

Wyniki oznaczania glukozy w moczu metodami nieenzymatycznymi mogą być fałszywie dodatnie. Dlatego podczas leczenia ceftriaksonem oznaczenia glukozy w moczu należy wykonywać metodami enzymatycznymi.

Ceftriakson może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń galaktozy we krwi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Dane kliniczne dotyczące stosowania ceftriaksonu u kobiet w ciąży są ograniczone. Ceftriakson przenika przez łożysko. Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na reprodukcję.

Ze względu na ograniczone doświadczenie należy zachować ostrożność przepisując produkt leczniczy kobiecie w okresie ciąży.

Kannienie piersią

Ceftriakson w niewielkim stężeniu przenika do mleka matki. U niemowlęcia karmionego piersią może wystąpić biegunka i zakażenie grzybicze błon śluzowych, może więc być konieczne przerwanie karmienia piersią. Należy pamiętać o możliwości wystąpienia uczulenia.

Podczas karmienia piersią można zastosować ceftriakson jedynie po dokonaniu oceny korzyści i ryzyka.

Płodność

Badania niekliniczne wykazały obniżenie jakości spermy. Nie określono znaczenia klinicznego tego wyniku.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ceftriakson nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak niedociśnienie lub zawroty głowy (patrz punkt 4.8).

Rzadko notowano ciężkie i w kilku przypadkach śmiertelne działania niepożądane u wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie (w wieku poniżej 28 dni), leczonych ceftriaksonem podawanym dożylnie i wapniem. Złogi soli wapniowej ceftriaksonu obserwowano w płucach i nerkach zmarłych wcześniaków. Duże ryzyko wytrącania się wynika z małej objętości krwi u noworodków i dłuższego okresu półtrwania ceftriaksonu niż u dorosłych pacjentów (patrz punkt 4.3, 4,4 oraz 5.2).

Działania niepożądane związane ze stosowaniem ceftriaksonu przedstawiono poniżej zgodnie z częstością ich występowania.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często £1/10

Często

£1/100 do <1/10

Niezbyt często £1/1000 do <1/100

Rzadko £1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadko <1/10 000

Zaburzenia krwi t układu chłonnego

eozynoftlia,

leukopenia,

granulocytopenia

agranulocytoza (<500/mm3), najczęściej po 10 dniach leczenia i dawce całkowitej wynoszącej 20 g ceftriaksonu lub więcej; zaburzenia krzepnięcia, trombocytopenia; niewielkie wydłużenie czasu protrombi nowego; niedokrwistość (w tym

niedokrwistość

hemolityczna)

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy, zawroty głowy, w tym

pochodzenia

błędnikowego

Zaburzenia żoladka i ¡elit

zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,

zapalcniejęzyka,

jadlowstręt,

nudności,

wymioty,

bóle brzucha,

luźne stolce lub

biegunka1

rzekomobloniaste zapalenie jelit3

Zaburzenia nerek i dróa moczowych

skąpomocz, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

wytrącanie się ceftriaksonu w nerkach u dzieci, głównie w wieku powyżej 3 lat3

Zakażenia i zarażenia nasożvtnicze

grzybica

narządów

płciowych;

nadkażenia

niewrażliwymi

drobnoustrojami

Zaburzenia oeólne i stanv w miciscu podania

zapalenie żyiy po podaniu dożylnym, co można zminimalizować

]>] -ii ¡wi i na

7

wykonując wstrzyknięcie powoli (w ciągu 2 do 4 minut); ból w miejscu wstrzyknięcia4

Zaburzenia

układu

immunolo-

eicznceo

atergiczae reakcje skórne (np. zapalenie skóry, pokrzywka, wykwity), świąd, obrzęk skóry i stawów;* gorączka polekowa, dreszcze

ostre reakcje nadwrażliwości o ciężkim przebiegu aż do wstrząsu

anafi lakty cznego, zespół Lyella (martwica toksyczno-ro2pływna naskórka), zespół Stcvensa-Johnsona lub rumień

wiclopostaciowy; (działania ratunkowe - patrz punkt 4.4)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

wytiącanie się soli wapniowej ceftriaksonu w pęcherzyku żółciowym u dzieci, zaburzenie to rzadko występuje u dorosłych*

zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w surowicy (AspAT, A1AT, fosfataza zasadowa)

zapalenie trzustki

1    Te objawy niepożądane są zwykle lekkie i często ustępują podczas leczenia lub po jego przerwaniu.

2    Jeśli występuje ciężka, uporczywa biegunka podczas lub po zakończeniu leczenia, należy wziąć pod uwagę możliwość rzekomobioniastego zapalenia okrężnicy, wywoływanego przez Clostridium difficile, które może mieć przebieg ciężki, a nawet zagrażać życiu (patrz także punkt 4.4).

3    Te objawy niepożądane występują podczas leczenia dużymi dawkami dobowymi (np. 80 mg/kg mc./dobe

1    więcej) lub dawkami całkowitymi powyżej 10 g ceftriaksonu (dawka przekraczająca maksymalną dawkę dobową wynoszącą 4 g) z kilkoma czynnikami ryzyka (np. zmniejszona podaż płynu). Jednak objawy te ustępują po odstawieniu ceftriaksonu,

4    Podczas szybkiego dożylnego wstrzyknięcia mogą wystąpić objawy nietolerancji produktu leczniczego w postaci uczucia gorąca lub nudności. Można tego uniknąć powoli wstrzykując lek (przez czas od

2    do 4 minut).

5    Leczenie spirochetozy, takiej jak borelioza z Lyme, może prowadzić do reakcji Herxheimera, objawiającej się gorączką, dreszczami, bólem głowy i bólem stawów. Jest to skutek bakteriobójczego działania ceftriaksonu na Borrelia burgdorferi. Pacjenta należy poinformować, że reakcja taka często występuje podczas leczenia boreliozy antybiotykiem i zwykle ustępuje samoczynnie.

Takie objawy, jak reakcje skórne, świąd, gorączka, leukopenia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia oddychania oraz bóle stawów opisywano częściej po przedłużającym się leczeniu ceftriaksonem boreliozy z Lyme. Zaburzenia te częściowo odpowiadają objawom boreliozy z Lyme.

* U pacjentów leczonych ceftriaksonem w badaniu ultrasonograficznym obserwowano zmiany w pęcherzyku żółciowym; u niektórych z nich występowały również objawy zapalenia pęcherzyka żółciowego. Zmiany te pojawiały się w obrazie ultrasonograficznym jako echo bez zacienienia akustycznego lub jako zacienienie akustyczne sugerujące złogi, które mogły być błędnie zinterpretowane jako kamienie żółciowe. Skład chemiczny wykrytych złogów został określony głównie jako sól wapniowa ceftriaksonu. Opisany stan jest przemijający i ustępuje po przerwaniu leczenia ceftriaksonem i wdrożeniu leczenia zachowawczego.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Można się spodziewać, że typowe objawy przedawkowania będą odpowiadać profilowi działań niepożądanych.

U pacjentów z nefropatią lub kamicą żółciową bardzo rzadko występowały bóle o typie kolki, po zastosowaniu dużych dawek oraz większej od zalecanej częstości i szybkości podawania.

Leczenie zatrucia

Nadmiernego stężenia ceftriaksonu w surowicy nie można zmniejszyć stosując hemodializę lub dializę otrzewnową. Nie ma swoistej odtrutki. Wskazane jest leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Ceftriakson jest podawanym pozajelitowo, działającym bakteriobójczo antybiotykiem beta-laktamowym, należącym do grupy farmakoterapeutycznej cefalospoiyn.

Kod ATC: J01DD04.

Mechanizm działania

Ceftriakson ma działanie bakteriobójcze, polegające na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii (w fazie wzrostu) w wyniku zahamowania białek wiążących penicylinę (PBPs), takich jak transpeptydazy.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne

Zakres działania bakteriobójczego leku zależy od przedziału czasu, w którym poziom w surowicy przewyższa wartość minimalnego stężenia hamującego wzrost czynnika chorobotwórczego (MIC).

Mechanizm oporności

Inaktywacja przez beta-laktamazy. Ceftriakson może być hydrol izowany przez niektóre beta-laktamazy, szczególnie beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBLs), znajdujące się w niektórych szczepach Escherichia coli lub Klebsiella pneumoniae lub przez kodowane chromosomowo, indukowalne lub konstytutywne beta-laktamazy typu AmpC, które można odnaleźć w Enterobactcr cloacae. Z tego powodu ceftriaksonem nie należy leczyć zakażeń wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze z indukowanymi, kodowanymi chromosomowo AmpC beta-iaktamazami: nawet jeśli wrażliwość potwierdzono w warunkach in vitro, ze względu na ryzyko wyselekcjonowania mutantów z konstytutywną, uaktywnioną ekspresją beta-laktamazy typu AmpC.

Zmniejszone powinowactwo do białek wiążących penicylinę (PBPs) w stosunku do ceftriaksonu. Nabyta oporność Pneumococcus i innych Streptococcus jest wynikiem zmian w obrębie białek wiążących penicylinę (PBP) w wyniku mutacji. Z drugiej strony, wytworzenie się oporności Staphylococcus opornych na metycylinę (oksacyiinę) spowodowane jest wytworzeniem dodatkowych białek wiążących penicylinę (PBPs) o zredukowanym powinowactwie do ceftriaksonu.

Niewystarczające przenikanie ceftriaksonu przez zewnętrzną błonę komórkową bakterii Gram-ujemnych, będące przyczyną niewystarczającego hamowania białek wiążących penicylinę.

Występowanie mechanizmu aktywnego transportu, będącego w stanie aktywnie przenosić ceftriakson na zewnątrz komórki (pompy błonowe).

W jednej komórce bakteryjnej może w tym samym czasie pojawić się więcej niż jeden z wymienionych mechanizmów oporności.

Występuje częściowa lub całkowita oporność krzyżowa ceftriaksonu z innymi cefalosporynami, takimi jak cefotaksym lub ceftazydym.

Stężenia graniczne

W badaniu ceftriaksonu wykorzystano metodę seryjnych rozcieńczeń. Określono następujące wartości minimalnych stężeń hamujących (MIC) dla wrażliwych i opornych bakterii.

Zgodnie z zaleceniami EUCAST (Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów) zdefiniowano następujące wartości graniczne:

Drobnoustroje chorobotwórcze

Wrażliwe

Oporne

Enterobacteriaceae

<1 mg/1

>2 mg/1

Staphylococcus spp.

Streptococcus (grupa serologiczna A, B, C, G)

Streptococcus pneumoniae

£0,5 mg/1***

>2 mg/1

Haemophilus influenzae

<0,12 mg/1***

>0,12 mg/1

Moraxella catarrhalis

<1 mg/1

>2 mg/1

Neisseria gonorrhoeae

<0,12 mg/1

>0,12 mg/1

Neisseria meningitidis

£0,12 mg/I***

>0,12 mg/1

Stężenia graniczne niespecyficzne gatunkowo****

<1 mg/1

>2 mg/I

*    Wrażliwość Staphylococcus nacefalosporynyjestokreślananap odstawi e wraź 1 i wo śc i na cefoksyty n ę.

** Wrażliwość na beta-laktamy beta-hemolizujących Streptococcus grupy A, B, C i G jest określana na podstawie wrażliwości na penicylinę.

*** Szczepy, dla których wartości MIC są większe od stężenia granicznego, występują bardzo rzadko lub dotychczas ich nie wykryto. Należy powtórzyć identyfikację takich wyizolowanych szczepów i określić ich wrażliwość w testach mikrobiologicznych. Jeśli wynik zostanie potwierdzony to wyizolowany szczep należy wysiać do referencyjnego laboratorium. Do momentu uzyskania potwierdzonych wyników wyizolowane szczepy, dla których wartości MIC przewyższają stężenie graniczne, należy uważać za opome.

**** Stężenia graniczne odnoszą się do dożylnej dawki dobowej 1 g * 1 i dużej dawki wynoszącej co najmniej 2g* 1.

Rozpowszechnienie oporności nabytej wybranego gatunku drobnoustroju może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu; do oceny oporności konieczne są dane lokalne, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność produktu leczniczego (przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń) jest wątpliwa, należy zasięgnąć porady specjalisty. Szczególnie w przypadku ciężkich zakażeń lub nieskuteczności leczenia, należy dokonać weryfikacji diagnoz mikrobiologicznej oraz wrażliwości drobnoustroju.

Gatunki zwykle wrażliwe

Tlenowe Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus* MSSA Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes*

Tlenowe Gram-ujemne

Borrelia burgdorferi Haemophilus influenzae*

Moraxella catarrhalis*

10


IJ! U :>w; yy] i- uni

Morganella morgami1 Neisseria gonorrhoeas Neisseria meningitidis1

Proteus mirabilis11

Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej

Tlenowe Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemoiyticus+

Staphylococcus hominis+

Tlenowe Gram-ujemne

Citrobacter freundu Enterobacter aerognes Enterobacter cloacae Escherichia coli1Klebsiella pneumoniae 1Klebsiella oxytoca Proteus vulgaris Serratia marcescens

Beztlenowe

Bacteroides fragilis

Gatunki z natury oporne

Tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus MRSA

Tlenowe Gram-ujemne

Acinetobacter baumannifi Pseudomonas aeruginosa Stenotrophomonas maltophilia

Beztlenowe

Clostridium difficile

Inne

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Legionella pneumophila Mycoplasma spp.

Treponema pallidum

Ceftriakson jest cefalosporyną do podawania pozajelitowego, dożylnego i domięśniowego. Ceftriakson nie wchłania się po podaniu doustnym.

Wykazano, że po podaniu dawki od 1 g do 2 g stężenie utrzymywało się powyżej wartości MIC dla większości drobnoustrojów wywołujących zakażenia, przez ponad 24 godziny w ponad 60 różnych tkankach (m. in. w płucach, sercu, przewodach żółciowych, wątrobie, migdałkach, uchu środkowym, błonie śluzowej nosa, kościach) oraz w wielu płynach ustrojowych (w tym w płynie mózgowo-rdzeniowym, płynie opłucnowym oraz gruczołu krokowego i płynie maziówkowym).

Wchłanianie

Po podaniu domięśniowym ceftriakson wykazuje całkowitą biodostępność, a maksymalne stężenie w osoczu (około 80 mg/I) występuje od 2 do 3 godzin po podaniu dawki.

Dystrybucja

Ceftriakson przenika łatwo do płynów tkankowych, przekracza również barierę łożyska.

U zdrowych dorosłych średnia objętość dystrybucji wynosi 0,13 ł/kg.

Ceftriakson wiąże się odwracalnie z albuminami. Stopień wiązania wynosi około 95%, przy stężeniach w osoczu mniejszych niż 100 mg/I. Stopień wiązania zmniejsza się wraz ze wzrostem stężenia (do 85% przy stężeniu ceftriaksonu w osoczu wynoszącym 300 pg/ml).

Stężenia w surowicy

Po trwającej 30 minut dożylnej infuzji 1 g ceftriaksonu, stężenie w surowicy wynosiło: natychmiast po infuzji -123,2 pg/ml, po upływie 1,5 godziny - 94,81 pg/ml, po 4 godzinach - 57,8 pg/ml, po 12 godzinach - 20,2 pg/ml i po 24 godzinach - 4,6 pg/ml.

Po domięśniowym podaniu 1 g ceftriaksonu, stężenie w surowicy po upływie 1,5 godziny wynosiło 79,2 pg/ml, po 4 godzinach - 58,2 pg/m, po 12 godzinach - 35,5 pg/ml i po 24 godzinach od wstrzyknięcia - 7,8 pg/ml.

Ceftriakson przenika przez zmienione zapalnie opony mózgowe u noworodków, niemowląt i dzieci. W płynie mózgowo-rdzeniowym maksymalne stężenia wynoszące 18 mg/I występują po upływie około czterech godzin po podaniu dożylnej dawki 50-100 mg/kg mc. U dorosłych pacjentów z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, stężenie terapeutyczne występuje w ciągu od 2 do 24 godzin po podaniu dawki 50 mg/kg mc.

Ceftriakson przenika przez barierę łożyska i jest wydzielany do mleka matki, gdzie osiąga niewielkie stężenia.

Metabolizm

Ceftriakson nie jest metabolizowany ogólnoustrojowo, jest on rozkładany pod wpływem flory bakteryjnej w jelicie cienkim.

Eliminacja

Po podaniu dawek w zakresie od 0,15 do 3 g okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 6 do 9 godzin, całkowity klirens osoczowy - od 0,6 do 1,4 1/godzinę, a klirens nerkowy - od 0,3 do 0,7 1/godzinę.

Od 50 do 60% ceftriaksonu wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej. Pozostała część wydalana jest w żółci z katem w postaci metabolitów nieczynnych mikrobiologicznie.

Ceftriakson jest zagęszczany w moczu. Stężenia w moczu są 5-10-krotnie wyższe od wartości stwierdzonych w osoczu.

Ceftriakson nie może być usuwany podczas dializy. Dotyczy to zarówno hemodializy, jak i dializy otrzewnowej.

Wydalanie nerkowe odbywa się w mechanizmie przesączania kłębuszkowego, bez udziału wydzielania kanalikowego. Dlatego podczas równoczesnego podawania probenecydu nie jest

spodziewane zwiększenie stężenia w surowicy - nawet po zastosowaniu większych dawek probenecydu, tj. l-2g.

Nieliniowość

Zależność farmakokinetyki ceftriaksonu od dawki ma przebieg nieliniowy. Przy czy ną jest zmniejszenie wiązania z białkami surowicy, które zależy od stężenia i prowadzi do odpowiedniego zwiększenia dystrybucji i wydalania.

Wszystkie parametry farmakokinetyczne zależą od dawki, z wyjątkiem okresu póltrwania w fazie eliminacji. Wielokrotne podawanie dawki od 0,5 do 2 g powoduje kumulację o !5%-36% większą od wartości obserwowanej po dawkach pojedynczych.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w wieku powyżej 75 łat

Okres póltrwania ceftriaksonu w fazie eliminacji z osocza jest w tej grupie pacjentów około 2-3-krotnie dłuższy niż u młodych dorosłych.

Noworodki

U trzydniowych noworodków okres póltrwania ceftriaksonu w surowicy może wynosić około 16 godzin i około 9 godzin u noworodków w wieku od 9 do 30 dni.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek występuje zwiększone wydzielanie ceftriaksonu do żółci. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby występuje zwiększone wydzielanie ceftriaksonu przez nerki. Okres póitrwania ceftriaksonu w fazie eliminacji w zasadzie nie zwiększa się w tych grupach pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby może występować wydłużenie okresu póltrwania w fazie eliminacji ceftriaksonu z osocza.

W schyłkowej niewydolności nerek okres półtrwania jest wyraźnie dłuższy i może dochodzić do około 14 godzin.

Farmakokinetyka w szczególnych sytuacjach klinicznych

W pierwszym tygodniu życia 80% dawki jest wydalane z moczem; w ciągu pierwszego miesiąca życia wartość ta zmniejsza się do poziomu podobnego, jak u dorosłych. U niemowląt w wieku poniżej 8 dni średni okres półtrwania jest zazwyczaj dwu- do trzykrotnie dłuższy niż u młodych dorosłych,

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, oparte na konwencjonalnych badaniach toksyczności po podaniu jednorazowym, toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności, nie ujawniły innego szczególnego zagrożenia u ludzi poza omówionym już w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Po zastosowaniu u baranów dawek porównywalnych do stosowanych u ludzi (w mg/kg mc.) lub mniejszych, obserwowano zmniejszenie objętości spermy oraz stężenia i ruchliwości plemników.

Po zastosowaniu u szczurów dawek około 20-krotnie przekraczających dawkę stosowaną u ludzi nie wykazano wpływu na płodność ora2 na rozród. Po zastosowaniu u myszy, szczurów i naczelnych dawek odpowiednio 20-, 20- i 3-krotnie przekraczających dawkę stosowaną u ludzi, nie wykazano toksycznego ani teratogennego wpływu na rozwój zarodka (płodu).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Ceftriaxone Kabi nie zawiera żadnych substancji pomocniczych ani konserwantów.

Produktu leczniczego Ceftriaxone Kabi nie należy mieszać z innymi roztworami, oprócz podanych w punktach 4.2 i 6.6.

Roztworów zawierających ceftriakson nie należy mieszać ani dodawać do innych produktów leczniczych, W szczegółnos'ci do rozpuszczania ceftriaksonu lub dalszego rozcieńczania rozpuszczonego proszku do podawania dożylnego nie należy stosować rozpuszczalników zawierających wapń (np. roztwór Ringera, roztwór Hartmanna), ponieważ może dojść do wytrącenia się osadu. Nie mieszać ceftriaksonu ani nie podawać jednocześnie z roztworami zawierającymi wapń (patrz punkt 4.2, 4.3, 4.4 oraz 4.8).

Nie należy mieszać sporządzonego roztworu ani podawać jednocześnie z następującymi produktami leczniczymi wykazującymi niezgodność:

-    Aminoglikozydy. W związku z niezgodnością fizykochemiczną ze wszystkimi aminoglikozydami, ceftriaksonu nie należy podawać w jednej strzykawce ani roztworze do infuzji razem

z aminoglikozydami. Te dwa antybiotyki należy wstrzykiwać w różne miejsca, z użyciem oddzielnych zestawów infuzyjnych.

-    Roztwory zawierające inne leki przeciwbakteryjne, jeśli są podawane w tym samym czasie, należy podawać oddzielnie. Stwierdzono również niezgodność ceftriaksonu z amsakiyną, wankomycyną

i flukonazoiem.

6.3    Okres ważności 3 lata.

Sporządzony roztwór

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przez 12 godzin w temperaturze 25°C i przez 2 dni w temperaturze od 2°C do 8°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przejmuje użytkownik. Roztworu nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że roztwór sporządzano w kontrolowanych i zwaiidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania sporządzonego roztworu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka 50 nil ze szkła typu II lub III, z korkiem z gumy butylowej z aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 5,7 i 10 fiolek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Sporządzony roztwór należy wstrząsać nie krócej niż przez 60 sekund, aby zapewnić całkowite rozpuszczenie ceftriaksonu.

Infuzje dożylne

Ceftriaxone Kabi należy rozpuścić w 40-50 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy do infuzji. Informacje dotyczące niezgodności farmaceutycznych 2 innymi roztworami do infuzji -patrz punkt 6.2. Infuzję należy przeprowadzać przez co najmniej 30 minut.

Roztwór należy obejrzeć po sporządzeniu, Do użycia nadaje się tylko przezroczysty roztwór, bez widocznych cząstek. Produkt leczniczy po rozpuszczeniu jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia, a wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Polska Sp. zo.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr    olA/rtZ

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

]>FI 15

1

Skuteczność kliniczna została udowodniona dla wyizolowanych wrażliwych szczepów w zatwierdzonych wskazaniach klinicznych. s Gatunek o naturalnej średniej wrażliwości.

1 Niektóre szczepy wytwarzają indukowalne lub trwale derepresorowane, kodowane

chromosomalnie cefalosporynazy oraz beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL, ang. extended spectrum beta-lactamases), dlatego wykazują one kliniczną oporność na cefalosporyny.

+ Gatunki, dla których zaobserwowano 50% wskaźnik oporności w jednym lub wielu regionach lub krajach UE.

Ceftriaxon Kabi 1 g