+ iMeds.pl

Ceftriaxone farmaplus 500 mgUlotka Ceftriaxone farmaplus

Ceftriaxone FarmaPlus 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań PIL

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ceftriaxone FarmaPlus, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Ceftriakson (w postaci ceftriaksonu sodowego)

Należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ceftriaxone FarmaPlus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceftriaxone FarmaPlus

3.    Jak stosować lek Ceftriaxone FarmaPlus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ceftriaxone FarmaPlus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ceftriaxone FarmaPlus i w jakim celu się go stosuje

Ceftriaxone FarmaPlus to antybiotyk stosowany u dorosłych i dzieci (także u noworodków). Jego działanie polega na zabijaniu bakterii powodujących zakażenia. Należy on do grupy antybiotyków zwanych cefalosporynami.

Ceftriaxone FarmaPlus stosowany jest w leczeniu zakażeń:

•    mózgu (zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)

•    płuc

•    ucha środkowego

•    brzucha i ściany jamy brzusznej (zapalenia otrzewnej)

•    dróg moczowych i nerek

•    kości i stawów

•    skóry i tkanek miękkich

•    krwi

•    serca

Lek ten można stosować:

•    w leczeniu określonych zakażeń przenoszonych drogą płciową (rzeżączki i kiły)

•    w leczeniu pacjentów z małą liczbą białych krwinek (neutropenią), u których występuje gorączka spowodowana zakażeniem bakteryjnym

•    w leczeniu zakażeń w obrębie klatki piersiowej u dorosłych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli

•    w leczeniu boreliozy (choroby przenoszonej przez kleszcze) u dorosłych i dzieci, w tym u noworodków od 15 dnia życia

•    w celu zapobiegania zakażeniom podczas operacji

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceftriaxone FarmaPlus

Kiedy nie stosować leku Ceftriaxone FarmaPlus:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na ceftriakson sodowy.

•    Jeśli pacjent miał nagłą lub ciężką reakcję alergiczną na penicylinę lub podobne antybiotyki (z grupy beta-laktamów). Objawami takiej reakcji są nagły obrzęk gardła lub twarzy, który może utrudniać oddychanie lub przełykanie, nagły obrzęk dłoni, stóp i kostek oraz szybko pojawiająca się ciężka wysypka.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainę i ma otrzymać ceftriakson w zastrzyku domięśniowym.

Jeśli u pacjenta wystąpiła którakolwiek z reakcji opisanych powyżej, nie należy podawać pacjentowi leku Ceftriaxone FarmaPlus. W razie wątpliwości przed zastosowaniem leku Ceftriaxone FarmaPlus należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Kiedy nie stosować leku Ceftriaxone FarmaPlus u małych dzieci:

•    Jeśli dziecko jest wcześniakiem.

•    Jeśli dziecko jest noworodkiem (w wieku do 28 dni) i ma pewne zaburzenia dotyczące krwi, żółtaczkę (zażółcenie skóry lub białek oczu) lub ma otrzymać dożylnie produkt zawierający wapń.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ceftriaxone FarmaPlus omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli:

•    Pacjent niedawno otrzymał lub ma niedługo otrzymać produkty zawierające wapń.

•    Pacjent niedawno miał biegunkę po leczeniu antybiotykiem. Pacjent miał kiedykolwiek problemy z jelitami, w szczególności zapalenie okrężnicy (jelita grubego).

•    Pacj ent ma problemy z wątrobą lub nerkami.

•    Pacjent ma kamienie żółciowe lub nerkowe.

•    Pacjent cierpi na inne choroby, takie jak niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co powoduje bladość oraz osłabienie lub duszność).

•    Pacjent stosuje dietę niskosodową.

W każdym z powyższych przypadków lub w razie wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub pielęgniarką przed zastosowaniem leku Ceftriaxone FarmaPlus.

W razie konieczności wykonania badania krwi lub moczu

Jeżeli pacjent otrzymuje lek Ceftriaxone FarmaPlus przez dłuższy czas, mogą być konieczne regularne badania krwi. Ceftriaxone FarmaPlus może wpływać na wyniki oznaczania zawartości cukru w moczu oraz badania krwi zwanego testem Coombsa. Jeżeli pacjent ma wykonywane badania:

•    Należy poinformować osobę pobierającą próbkę, że pacjent otrzymuje lek Ceftriaxone FarmaPlus.

Dzieci

Przed rozpoczęciem stosowania ceftriaksonu u dziecka należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, lub pielęgniarką, jeśli:

•    Dziecko niedawno otrzymało lub ma otrzymać dożylnie produkt zawierający wapń.

Ceftriaxone FarmaPlus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

•    Antybiotyk należący do grupy aminoglikozydów.

•    Antybiotyk o nazwie chloramfenikol (stosowany w leczeniu zakażeń, szczególnie zakażeń oka).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz oceni korzyści z leczenia lekiem Ceftriaxone FarmaPlus 500 mg dla matki i zagrożenia dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ceftriakson może spowodować zawroty głowy. Jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani nie używać żadnych narzędzi czy maszyn. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy.

Ceftriaxone FarmaPlus zawiera sód

1 fiolka zawiera 1,8 mmol (lub 41,5 mg) sodu. Zawartość sodu w jednym gramie ceftriaksonu wynosi 3,6 mmol (co odpowiada 83 mg sodu).

Należy to uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

3. Jak stosować lek Ceftriaxone FarmaPlus

Ceftriaxone FarmaPlus jest zwykle podawany przez lekarza lub pielęgniarkę:

• W postaci powolnego wstrzyknięcia bezpośrednio do żyły (czas wstrzykiwania powinien wynosić od 2 do 4 minut) lub do mięśnia.

Przed podaniem pacjentowi należy przygotować roztwór leku Ceftriaxone FarmaPlus, dodając do fiolki sterylnego płynu. Następnie należy pobrać z fiolki odpowiednią dawkę.

Zazwyczaj stosowana dawka

Lekarz zdecyduje, jaka dawka ceftriaksonu jest właściwa dla danego pacjenta. Dawka zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia; od tego, czy pacjent stosuje inne antybiotyki; od wieku i masy ciała pacjenta; od czynności wątroby i nerek pacjenta. Liczba dni lub tygodni, przez które pacjent będzie otrzymywać ceftriakson, zależy od rodzaju zakażenia.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 i więcej lat o masie ciała co najmniej 50 kilogramów (kg):

•    1 do 2 g na dobę w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia. W przypadku ciężkiego zakażenia lekarz zastosuje większą dawkę (do 4 g raz na dobę). Jeśli dawka dobowa jest większa niż 2 g, lek można podać w jednej dawce lub w dwóch oddzielnych dawkach.

Noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku od 15 dni do 12 lat o masie ciała poniżej 50 kg:

•    50- 80 mg ceftriaksonu na każdy kg masy ciała dziecka raz na dobę w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia. W przypadku ciężkiego zakażenia lekarz zastosuje większą dawkę, do 100 mg na każdy kg masy ciała dziecka, maksymalnie 4 g raz na dobę. Jeśli dawka dobowa jest większa niż 2 g, lek można podać w jednej dawce lub w dwóch oddzielnych dawkach.

•    Dzieci o masie ciała 50 kg i większej powinny otrzymać zwykłą dawkę dla dorosłych. Noworodki (0 - 14 dni)

•    20- 50 mg ceftriaksonu na każdy kg masy ciała dziecka raz na dobę w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

•    Maksymalna dawka dobowa nie może większa niż 50 mg na każdy kg masy ciała dziecka. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Pacjent może otrzymać dawkę inną od zwykle stosowanej. Lekarz określi, jaka dawka ceftriaksonu jest właściwa dla danego pacjenta, i będzie ściśle kontrolować jego stan w zależności od ciężkości choroby wątroby i nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ceftriaxone FarmaPlus

Lekarz posiada wiedzę niezbędną do rozpoznania i leczenia przedawkowania leku. W przypadku wątpliwości dotyczących leczenia należy porozmawiać z lekarzem lub pielęgniarką.

Pominięcie zastosowania leku Ceftriaxone FarmaPlus

Jeżeli pacjent pominął wstrzyknięcie, powinien je jak najszybciej otrzymać. Jednakże jeśli zbliża się pora następnego wstrzyknięcia, nie przyjmować pominiętego wstrzyknięcia. Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch wstrzyknięć jednocześnie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ceftriaxone FarmaPlus

Nie przerywać stosowania leku Ceftriaxone FarmaPlus, jeśli nie zostanie to zalecone przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania tego leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Ciężkie reakcje alergiczne (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W razie wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Objawy mogą obejmować:

•    Nagły obrzęk twarzy, gardła, warg lub jamy ustnej. Może to utrudniać oddychanie lub przełykanie.

•    Nagły obrzęk dłoni, stóp i kostek.

Ciężkie wysypki skórne (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W razie wystąpienia ciężkiej wysypki skórnej należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Objawami takiej reakcji może być szybko rozwijająca się ciężka wysypka, z pęcherzami lub łuszczeniem się skóry i możliwymi pęcherzami w jamie ustnej.

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (mogą występować u maksymalnie 1 na 10 pacjentów)

•    Nieprawidłowości dotyczące białych krwinek (takie jak zmniejszenie liczby leukocytów i zwiększenie liczby eozynofili) i płytek krwi (zmniejszenie liczby płytek).

•    Luźne stolce lub biegunka.

•    Zmiany w wynikach badań krwi oceniających czynność wątroby.

•    Wysypka.

Niezbyt często (mogą występować u maksymalnie 1 na 100 pacjentów)

•    Zakażenia grzybicze (na przykład pleśniawki).

•    Zmniejszenie    liczby białych krwinek (granulocytopenia).

•    Zmniejszenie    liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość).

•    Problemy z krzepnięciem krwi. Objawy takiego działania mogą obejmować łatwe powstawanie siniaków oraz ból i obrzęk stawów.

•    Ból głowy.

•    Zawroty głowy.

•    Nudności lub wymioty.

•    Świąd (swędzenie).

•    Ból lub pieczenie wzdłuż żyły, do której podano ceftriakson. Ból w miejscu wstrzyknięcia.

•    Wysoka temperatura (gorączka).

•    Nieprawidłowy wynik badania    czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi).

Rzadko (mogą występować u maksymalnie 1 na 1000 pacjentów)

•    Zapalenie jelita grubego (okrężnicy). Objawy obejmują biegunkę, zwykle z zawartością krwi i śluzu, ból brzucha i gorączkę.

•    Trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli).

•    Wysypka guzkowa (pokrzywka), która może obejmować dużą część ciała, swędzenie i obrzęk.

•    Krew lub cukier w moczu.

•    Obrzęk (zatrzymanie wody w organizmie).

•    Dreszcze.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Zakażenie wtórne, które nie daje się leczyć poprzednio przepisanymi antybiotykami.

•    Pewien rodzaj niedokrwistości, w którym dochodzi do niszczenia czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna).

•    Znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza).

•    Drgawki.

•    Silne zawroty głowy (uczucie wirowania).

•    Zapalenie trzustki. Objawy obejmują silny ból brzucha, który promieniuje do pleców.

•    Zapalenie błony śluzowej wyścielającej jamę ustną.

•    Zapalenie języka. Objawy obejmują obrzęk, zaczerwienienie i bolesność języka.

•    Problemy dotyczące pęcherzyka żółciowego, powodujące ból, nudności i wymioty.

•    Stan neurologiczny, który może wystąpić u noworodków z ciężką żółtaczką (żółtaczka jąder podkorowych mózgu).

•    Problemy z nerkami spowodowane odkładaniem się soli wapniowej ceftriaksonu. Mogą objawiać się bólem przy oddawaniu moczu lub wytwarzaniem małej ilości moczu.

•    Fałszywie dodatni wynik testu Coombsa (testu wykrywającego pewne zaburzenia krwi).

•    Fałszywie dodatni wynik testu na galaktozemię (nieprawidłowe nagromadzenie się cukru galaktozy w organizmie).

Ceftriakson może wpływać na wyniki niektórych badań oznaczających glukozę we krwi - należy to sprawdzić z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ceftriaxone FarmaPlus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i fiolce po skrócie EXP. Przed podaniem leku lekarz lub pielęgniarka sprawdzą termin ważności.

Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku, jeśli widoczne jest zmętnienie.

Zrekonstytuowany roztwór zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 25°C i przez 72 godziny w temperaturze 2 - 8°C. Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej rozcieńczony roztwór należy zużyć natychmiast.

Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany natychmiast po otwarciu, wówczas odpowiedzialność za przestrzeganie stosownego okresu i stosownych warunków przechowywania przed podaniem produktu ponosi użytkownik. Roztworu nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C w miejscu chronionym przed światłem, chyba że rekonstytucja/rozcieńczenie wykonywane były w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ceftriaxone FarmaPlus

Substancją czynną leku jest ceftriakson.

Każda fiolka zawiera 596 mg ceftriaksonu sodowego, co odpowiada 500 mg ceftriaksonu.

Lek Ceftriaxone FarmaPlus 500 mg nie zwiera innych składników.

Jak wygląda lek Ceftriaxone FarmaPlus i co zawiera opakowanie

Ceftriaxone FarmaPlus 500 mg to proszek o kolorze białym do żółtawego, przeznaczony do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Lek dostarczany jest w szklanej fiolce.

Lek Ceftriaxone FarmaPlus dostępny jest w następujących wielkościach opakowań: 1, 5 lub 10 fiolek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Ceftriaxone FarmaPlus jest dostarczany w trzech różnych postaciach:

Ceftriaxone FarmaPlus, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftriaxone FarmaPlus, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftriaxone FarmaPlus, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Podmiot odpowiedzialny

Farmaplus AS Sorkedalsveien 10 B NO-0369 Oslo Norwegia

Importer

Agila Specialties Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa

Niemcy

Ceftriaxon FarmaPlus 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Dania

Ceftriaxone Farmaplus 500 mg Pulver til injektionsv^ske, oplosning

Finlandia

Ceftriaxone FarmaPlus 500 mg Injektiokuiva-aine liuosta varten

Islandia

Ceftriaxone FarmaPlus 500 mg Stungulyfsstofn, lausn

Norwegia

Ceftriaxone FarmaPlus 500 mg Pulver til injeksjonsv^ske, opplosning

Polska

Ceftriaxone FarmaPlus

Szwecja

Ceftriaxone FarmaPlus 500 mg Pulver till injektionsvätska, lösning

Wielka Brytania

Ceftriaxone 500 mg Powder for solution for injection

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

<........................................................................................................................>

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Należy zapoznać się z informacjami o leku zawartymi w Charakterystyce produktu leczniczego.

Niezgodności farmaceutyczne

Wymienione poniżej substancje czynne lub roztwory do rekonstytucji/rozcieńczania nie powinny być podawane łącznie z produktem leczniczym:

Roztworów zawierających ceftriakson nie należy mieszać ani dodawać do innych produktów leczniczych. W szczególności do rozpuszczenia ceftriaksonu ani do dalszego rozcieńczania przygotowanego roztworu do podania dożylnego nie należy używać rozcieńczalników zawierających wapń (np. roztworu Ringera, roztworu Hartmanna lub roztworu do całkowitego żywienia pozajelitowego) ze względu na ryzyko wytrącenia się osadu. Ceftriaksonu nie wolno mieszać ani podawać jednocześnie z roztworami zawierającymi wapń.

W piśmiennictwie istnieją doniesienia świadczące o tym, że ceftriakson jest niezgodny z amsakryną, wankomycyną, flukonazolem i antybiotykami aminoglikozydowymi.

Wstrzyknięcie dożylne

Ceftriaxone FarmaPlus 500 mg należy rozcieńczyć w 5 ml wody do wstrzykiwań. Roztwór należy wstrzyknąć w ciągu 1 - 2 minut bezpośrednio do żyły.

Wielkość fiolki

Ilość rozcieńczalnika

Przybliżona objętość końcowa*

500 mg

5 ml

5,4 ml

wyliczenia w oparciu o wielkość wyporu

Wstrzyknięcie domięśniowe

Ceftriaxone FarmaPlus 500 mg należy rozcieńczyć w 2 ml 1% roztworu chlorowodorku lidokainy. Roztwór należy podawać w głębokim domięśniowym wstrzyknięciu.

Rekonstytuowany roztwór należy wstrząsać przez około 2 minuty w celu całkowitego rozpuszczenia ceftriaksonu.

Po rekonstytucji roztworu do wstrzykiwań domięśniowych z białego lub żółtawego krystalicznego proszku powstaje roztwór o zabarwieniu bladożółtym.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane pozostałości roztworu należy usunąć.

Lek należy rekonstytuować/rozcieńczać w warunkach aseptycznych.

Przed podaniem rekonstytuowany roztwór należy obejrzeć pod kątem obecności cząstek stałych i odbarwień. Do użycia nadaje się tylko przejrzysty roztwór, bez widocznych cząstek.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

8 / 8

Ceftriaxone FarmaPlus

Charakterystyka Ceftriaxone farmaplus

Ceftriaxone FarmaPlus 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań SPC

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ceftriaxone FarmaPlus, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 596 mg ceftriaksonu sodowego, co odpowiada 500 mg ceftriaksonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda fiolka zawiera 1,8 mmol sodu (co odpowiada 41,5 mg).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Proszek barwy białej do żółtawej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ceftriaxone FarmaPlus jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych i dzieci, w tym noworodków urodzonych o czasie (od urodzenia):

•    Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

•    Pozaszpitalne zapalenie płuc

•    Szpitalne zapalenie płuc

•    Ostre zapalenie ucha środkowego

•    Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

•    Powikłane zakażenia układu moczowego (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

•    Zakażenia kości i stawów

•    Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

•    Rzeżączka

•    Kiła

•    Bakteryjne zapalenie wsierdzia

Ceftriaxone FarmaPlus można stosować:

W leczeniu zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u dorosłych.

W leczeniu rozsianej postaci boreliozy (wczesnej (stadium II) i późnej (stadium III)) u dorosłych i dzieci, w tym noworodków od 15 dnia życia.

W przedoperacyjnym zapobieganiu zakażeniom miejsc operowanych.

W leczeniu pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym.

W leczeniu pacjentów z bakteriemią, która przebiega w powiązaniu z zakażeniami wymienionymi wyżej lub podejrzewa się, że przebiega w powiązaniu z tymi zakażeniami.

Ceftriaxone FarmaPlus należy podawać w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbakteryjnymi zawsze, gdy spektrum jego działania nie obejmuje wszystkich bakterii, które mogą wywoływać dane zakażenie (patrz punkt 4.4).

Należy uwzględniać oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryj nych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka zależy od ciężkości, wrażliwości, umiejscowienia i rodzaju zakażenia, jak również od wieku oraz czynności wątroby i nerek danego pacjenta.

Dawki zalecane w tabelach poniżej są zwykle zalecanymi dawkami w tych wskazaniach.

W szczególnie ciężkich przypadkach należy rozważyć zastosowanie dawek z górnej granicy zalecanego zakresu.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (> 50 kg)

Dawka ceftriaksonu*

Częstotliwość podawania**

Wskazania do stosowania

1 - 2 g

Raz na dobę

Pozaszpitalne zapalenie płuc

Ostre zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Powikłane zakażenia układu moczowego (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

2 g

Raz na dobę

Szpitalne zapalenie płuc

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Zakażenia kości i stawów

2 - 4 g

Raz na dobę

Leczenie pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym

Bakteryjne zapalenie wsierdzia

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych

* W potwierdzonej bakteriemii należy rozważyć podanie dawek z górnej granicy zalecanego zakresu.

** Podawanie dwa razy na dobę (co 12 godzin) można rozważyć, jeśli stosuje się dawki większe niż 2 g na dobę.

Wskazania do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat (> 50 kg), które wymagają specjalnych schematów dawkowania:

Ostre zapalenie ucha środkowego

Ceftriakson można podać w pojedynczej dawce domięśniowej 1 - 2 g. Ograniczone dane wskazują, że w przypadku, gdy pacjent jest ciężko chory lub poprzednie leczenie nie przynosi poprawy, ceftriakson może być skuteczny podczas podawania domięśniowego w dawce 1 do 2 g na dobę przez 3 dni.

Przedoperacyjne zapobieganie zakażeniom miejsc operowanych 2 g w pojedynczej dawce przed zabiegiem chirurgicznym.

Rzeżączka

500 mg w pojedynczej dawce domięśniowej.

Kiła

Zwykle zalecana dawka to 500 mg do 1 g na dobę, zwiększona w kile układu nerwowego do 2 g na dobę przez 10 - 14 dni. Zalecenia dotyczące dawkowania w leczeniu kiły, w tym kiły układu nerwowego, są ustalone na podstawie ograniczonych danych. Należy wziąć pod uwagę wytyczne krajowe lub lokalne.

Rozsiana postać boreliozy (wczesna [stadium II] i późna [stadium III])

2 g raz na dobę przez 14 - 21 dni. Zalecany czas trwania leczenia jest różny; należy wziąć pod uwagę wytyczne krajowe lub lokalne.

Dzieci i młodzież

Noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku od 15 dni do 12 lat (< 50 kg)

U dzieci o masie ciała 50 kg lub więcej należy stosować zwykłą dawkę dla dorosłych.

Dawka ceftriaksonu*

Częstotliwość podawania**

Wskazania do stosowania

50 - 80 mg/kg mc.

Raz na dobę

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Powikłane zakażenia układu moczowego (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

Pozaszpitalne zapalenie płuc

Szpitalne zapalenie płuc

50 - 100 mg/kg mc. (maks. 4 g)

Raz na dobę

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Zakażenia kości i stawów

Leczenie pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym

80 - 100 mg/kg mc. (maks. 4 g)

Raz na dobę

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych

100 mg/kg mc. (maks. 4 g)

Raz na dobę

Bakteryjne zapalenie wsierdzia

* W potwierdzonej bakteriemii należy rozważyć zastosowanie dawki z górnej granicy zalecanego zakresu.

** Podawanie dwa razy na dobę (co 12 godzin) można rozważyć, jeśli stosuje się dawki większe niż 2 g na dobę.

Wskazania do stosowania u noworodków, niemowląt i dzieci w wieku od 15 dni do 12 lat (< 50 kg), które wymagają specjalnych schematów dawkowania:

Ostre zapalenie ucha środkowego

W początkowym leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego można podać ceftriakson w pojedynczej dawce domięśniowej 50 mg/kg mc. Ograniczone dane wskazują, że w przypadku, gdy dziecko jest ciężko chore lub początkowe leczenie nie przynosi poprawy, ceftriakson może być skuteczny podczas podawania domięśniowego w dawce 50 mg/kg mc. na dobę przez 3 dni.

Przedoperacyjne zapobieganie zakażeniom miejsc operowanych

50 - 80 mg/kg mc. w pojedynczej dawce przed zabiegiem chirurgicznym.

Kiła

Zwykle zalecana dawka to 75 - 100 mg/kg mc. (maks. 4 g) raz na dobę przez 10 - 14 dni. Zalecenia dotyczące dawkowania w leczeniu kiły, w tym kiły układu nerwowego, są ustalone na podstawie bardzo ograniczonych danych. Należy wziąć pod uwagę wytyczne krajowe lub lokalne.

Rozsiana postać boreliozy (wczesna [stadium II] i późna [stadium III]) 50 - 80 mg/kg mc. raz na dobę przez 14 - 21 dni. Zalecany czas trwania leczenia jest różny; należy wziąć pod uwagę wytyczne krajowe lub lokalne.

Noworodki w wieku 0 - 14 dni

Ceftriakson jest przeciwwskazany u wcześniaków w wieku do 41 tygodni, licząc od daty ostatniej miesiączki (wiek ciążowy + wiek chronologiczny).

Dawka ceftriaksonu*

Częstotliwość podawania

Wskazania do stosowania

20 - 50 mg/kg mc.

Raz na dobę

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia układu moczowego (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

Pozaszpitalne zapalenie płuc

Szpitalne zapalenie płuc

Zakażenia kości i stawów

Leczenie pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym

50 mg/kg mc.

Raz na dobę

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych

Bakteryjne zapalenie wsierdzia

W potwierdzonej bakteriemii należy rozważyć podanie dawek z górnej granicy zalecanego zakresu.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 50 mg/kg mc.

Wskazania do stosowania u noworodków w wieku 0 - 14 dni, które wymagają specjalnych schematów dawkowania:

Ostre zapalenie ucha środkowego

W początkowym leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego można podać ceftriakson w pojedynczej dawce domięśniowej 50 mg/kg mc.

Przedoperacyjne zapobieganie zakażeniom miejsc operowanych

20 - 50 mg/kg mc. w pojedynczej dawce przed zabiegiem chirurgicznym.

Kiła

Zwykle zalecana dawka to 50 mg/kg mc. raz na dobę przez 10 - 14 dni. Zalecenia dotyczące dawkowania w leczeniu kiły, w tym kiły układu nerwowego, są ustalone na podstawie bardzo ograniczonych danych. Należy wziąć pod uwagę wytyczne krajowe lub lokalne.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia jest różny w zależności od przebiegu choroby. Zgodnie z ogólnymi zasadami antybiotykoterapii, podawanie ceftriaksonu należy kontynuować przez 48 do 72 godzin po ustąpieniu gorączki u pacjenta lub potwierdzeniu eradykacji bakterii.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawki zalecanej dla dorosłych pod warunkiem zadowalającej czynności wątroby i nerek.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Dostępne dane nie wskazują na konieczność dostosowania dawki w lekkich lub umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby pod warunkiem, że czynność nerek nie jest zaburzona.

Nie ma danych z badań dotyczących pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek nie ma konieczności zmniejszania dawki ceftriaksonu pod warunkiem, że czynność wątroby nie jest zaburzona. Tylko w schyłkowej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) dawka ceftriaksonu nie powinna być większa niż 2 g na dobę.

U pacjentów dializowanych nie ma konieczności stosowania dawek uzupełniających po dializie. Ceftriakson nie jest usuwany podczas hemodializy ani dializy otrzewnowej. Zaleca się ścisłą obserwację kliniczną w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności.

Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności nerek i wątroby

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności zarówno nerek, jak i wątroby, zaleca się ścisłą obserwację kliniczną w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności.

Sposób podawania

Ceftriaxone FarmaPlus można podawać we wlewie dożylnym trwającym co najmniej 30 minut (zalecany sposób podania) lub w powolnym wstrzyknięciu dożylnym trwającym 5 minut lub w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym. Dożylne wstrzyknięcie w sposób przerywany w czasie dłuższym niż 5 minut należy wykonać najlepiej w duże żyły. U niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat dawki dożylne wynoszące 50 mg/kg mc. lub więcej należy podawać w postaci infuzji.

U noworodków dawki dożylne należy podawać w czasie dłuższym niż 60 minut, aby zmniej szyć potencjalne ryzyko encefalopatii bilirubinowej (patrz punkty 4.3 i 4.4). Wstrzyknięcia domięśniowe należy wykonywać na odpowiednią głębokość w obrębie względnie dużego mięśnia; nie podawać w jedno miejsce więcej niż 1 g. Podawanie domięśniowe należy rozważyć, gdy podanie dożylne nie jest możliwe lub jest mniej odpowiednie dla danego pacjenta. Dawki większe niż 2 g należy podawać dożylnie.

W przypadku stosowania roztworu lidokainy jako rozpuszczalnika zabrania się podawania tak otrzymanego roztworu dożylnie (patrz punkt 4.3). Należy wziąć pod uwagę informacje podane w Charakterystyce produktu leczniczego dla lidokainy.

Ceftriakson jest przeciwwskazany u noworodków (w wieku < 28 dni), u których jest konieczne (lub oczekuje się, że będzie konieczne) dożylne leczenie roztworami zawierającymi wapń, w tym ciągłymi infuzjami zawierającymi wapń, takimi jak roztwory do żywienia pozajelitowego, ze względu na ryzyko wytrącenia się soli wapniowej ceftriaksonu (patrz punkt 4.3).

Ze względu na ryzyko wytrącenia się osadu nie wolno używać rozcieńczalników zawierających wapń (np. roztworu Ringera lub roztworu Hartmanna) do rozpuszczenia ceftriaksonu w fiolkach ani do dalszego rozcieńczania przygotowanego roztworu do podania dożylnego. Sól wapniowa ceftriaksonu może się także wytrącić także w przypadku zmieszania ceftriaksonu z roztworem zawierającym wapń w tym samym zestawie do podawania dożylnego.

W związku z tym ceftriaksonu nie wolno mieszać ani podawać jednocześnie z roztworami zawierającymi wapń (patrz punkty 4.3, 4.4 i 6.2).

W celu przedoperacyjnego zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego ceftriakson należy podać 30 - 90 minut przed zabiegiem chirurgicznym.

Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ceftriakson lub jakąkolwiek inną cefalosporynę.

Ciężka reakcja nadwrażliwości (np. reakcja anafilaktyczna) na jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy (penicyliny, monobaktamy lub karbapenemy) w wywiadzie.

Ceftriakson jest przeciwwskazany:

u wcześniaków w wieku do 41 tygodni, licząc od ostatniej miesiączki (wiek ciążowy + wiek chronologiczny) *

u noworodków urodzonych o czasie (aż do 28 dnia życia):

-    z hiperbilirubinemią, żółtaczką, niedoborem albumin we krwi lub kwasicą, ponieważ są to stany, w których wiązanie bilirubiny jest najprawdopodobniej zaburzone*

-    u których jest konieczne (lub oczekuje się, że będzie konieczne) dożylne leczenie preparatami wapnia lub infuzjami zawierającymi wapń, ze względu na ryzyko wytrącenia się soli wapniowej ceftriaksonu (patrz punkty 4.4, 4.8 i 6.2)

* Badania in vitro wykazały, że ceftriakson może wypierać bilirubinę z jej miejsc wiązania z albuminami surowicy, stwarzając w ten sposób potencjalne ryzyko encefalopatii bilirubinowej u takich pacjentów.

Przed domięśniowym wstrzyknięciem ceftriaksonu rozpuszczonego w roztworze lidokainy należy wykluczyć przeciwwskazania do stosowania lidokainy (patrz punkt 4.4). Należy zapoznać się z informacjami podanymi w Charakterystyce produktu leczniczego dla lidokainy, zwłaszcza dotyczącymi przeciwwskazań.

Roztworów ceftriaksonu zawierających lidokainę nie wolno nigdy podawać dożylnie.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje nadwrażliwości

Podobnie jak w przypadku wszystkich antybiotyków beta-laktamowych obserwowano ciężkie i niekiedy prowadzące do zgonu reakcje nadwrażliwości (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpi ciężka reakcja nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać leczenie ceftriaksonem i zastosować odpowiednie leczenie doraźne. Przed rozpoczęciem leczenia należy ustalić, czy pacjent nie przebył w przeszłości ciężkiej reakcji nadwrażliwości na ceftriakson, inne cefalosporyny lub jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy. Należy zachować ostrożność podczas stosowania ceftriaksonu u pacjentów z nieciężką reakcją nadwrażliwości na inne antybiotyki beta-laktamowe w wywiadzie.

Obserwowano ciężkie działania niepożądane w obrębie skóry (zespół Stevensa-Johnsona lub zespół Lyella/toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), jednakże częstość występowania tych działań jest nieznana (patrz punkt 4.8).

Interakcje z produktami zawierającymi wapń

Opisano przypadki zgonów w wyniku wytrącania się soli wapniowej ceftriaksonu w płucach i nerkach u wcześniaków i urodzonych o czasie noworodków w 1 miesiącu życia. Co najmniej jedno z dzieci otrzymywało ceftriakson i wapń w różnym czasie i przez różne zestawy do podawania dożylnego.

W dostępnych danych naukowych nie ma potwierdzonych doniesień o precypitacji wewnątrznaczyniowej u pacjentów innych niż noworodki, leczonych ceftriaksonem i roztworami zawierającymi wapń lub innymi produktami zawierającymi wapń. W badaniach in vitro wykazano, że u noworodków występuje zwiększone, w porównaniu do innych grup wiekowych, ryzyko wytrącania się soli wapniowej ceftriaksonu.

U pacjentów, niezależnie od wieku, nie wolno mieszać ani podawać ceftriaksonu jednocześnie z roztworami do podawania dożylnego zawierającymi wapń, nawet jeśli stosuje się różne linie infuzyjne lub podaje się w różne miejsca. Jednak w celu uniknięcia wytrącenia osadu u pacjentów w wieku powyżej 28 dni ceftriakson i roztwory zawierające wapń można podawać kolejno jeden po drugim, jeżeli zestawy do podawania dożylnego są wkłute w różne miejsca lub są wymienione, lub pomiędzy infuzjami zostaną starannie przepłukane fizjologicznym roztworem soli. Jeśli u pacjentów konieczne jest podawanie w ciągłej infuzji zawierających wapń roztworów do całkowitego żywienia pozajelitowego (ang. total parenteral nutrition, TPN), fachowy pracownik służby zdrowia może rozważyć zastosowanie alternatywnych metod leczenia przeciwbakteryjnego, które nie wiążą się z podobnym ryzykiem wytrącania się osadu. Jeżeli zastosowanie ceftriaksonu u pacjentów, u których konieczne jest ciągłe żywienie pozajelitowe, zostanie uznane za niezbędne, ceftriakson i roztwory TPN można podawać jednocześnie, ale przez różne linie infuzyjne wkłute w różne miejsca. Inna możliwość to przerwanie infuzji TPN na czas infuzji ceftriaksonu i przepłukanie linii infuzyjnej pomiędzy podaniem roztworów (patrz punkty 4.3, 4.8, 5.2 i 6.2).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność ceftriaksonu u noworodków, niemowląt i dzieci określono dla schematów dawkowania opisanych w punkcie „Dawkowanie i sposób podawania” (patrz punkt 4.2). Badania wykazały, że ceftriakson, podobnie jak niektóre inne cefalosporyny, może wypierać bilirubinę z miejsc wiązania z albuminami surowicy.

Ceftriakson jest przeciwwskazany u wcześniaków oraz donoszonych noworodków, u których występuje ryzyko encefalopatii bilirubinowej (patrz punkt 4.3).

Autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna

Obserwowano przypadki autoimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej u pacjentów otrzymujących antybiotyki z grupy cefalosporyn, w tym ceftriaksonu (patrz punkt 4.8). Podczas leczenia ceftriaksonem, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci obserwowano ciężkie przypadki niedokrwistości hemolitycznej, w tym przypadki zakończone zgonem.

Jeżeli podczas leczenia ceftriaksonem u pacjenta wystąpi niedokrwistość, należy wziąć pod uwagę możliwość niedokrwistości związanej z cefalosporyną i przerwać leczenie ceftriaksonem do czasu określenia etiologii niedokrwistości.

Długotrwałe leczenie

W trakcie długotrwałego leczenia należy regularnie wykonywać morfologię krwi.

Zapalenie jelita grubego/nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych

Podczas stosowania niemal wszystkich leków przeciwbakteryjnych, także ceftriaksonu, obserwowano występowanie zapalenia jelita grubego i rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego związanych ze stosowaniem leków przeciwbakteryjnych. Zapalenie może mieć przebieg od postaci lekkiej do zagrażającej życiu. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę takie rozpoznanie u pacjentów z biegunką, która wystąpiła podczas lub po zakończeniu stosowania ceftriaksonu (patrz punkt 4.8). Należy rozważyć przerwanie leczenia ceftriaksonem i podanie leków działających swoiście na Clostridium difficile. Nie należy podawać produktów leczniczych hamujących perystaltykę.

Podobnie jak podczas stosowania innych leków przeciwbakteryjnych może dojść do nadkażenia niewrażliwymi drobnoustrojami.

Ciężka niewydolność nerek i wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i wątroby zaleca się ścisłą obserwację kliniczną w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia wyników testów serologicznych

Ceftriakson może wpływać na wyniki testu Coombsa, bowiem może spowodować fałszywie dodatni wynik testu. Ceftriakson może też spowodować fałszywie dodatni wynik testu na galaktozemię (patrz punkt 4.8).

Nieenzymatyczne metody oznaczania glukozy w moczu mogą dać fałszywie dodatnie wyniki. Podczas leczenia ceftriaksonem zawartość glukozy w moczu należy oznaczać metodami enzymatycznymi (patrz punkt 4.8).

Sód

Każdy gram produktu Ceftriaxone FarmaPlus zawiera 3,6 mmol sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Zakres działania przeciwbakteryjnego

Ceftriakson ma ograniczony zakres działania przeciwbakteryjnego i może nie nadawać się do stosowania w monoterapii niektórych rodzajów zakażeń, chyba że zidentyfikowany został drobnoustrój odpowiedzialny za zakażenie (patrz punkt 4.2). W zakażeniu kilkoma drobnoustrojami, gdy wśród podejrzewanych drobnoustrojów są drobnoustroje oporne na ceftriakson, należy rozważyć zastosowanie dodatkowego antybiotyku.

Stosowanie lidokainy

Jeżeli jako rozpuszczalnik stosowany jest roztwór lidokainy, otrzymany roztwór ceftriaksonu może być użyty tylko do wstrzyknięć domięśniowych. Przed użyciem należy wziąć pod uwagę przeciwwskazania do stosowania lidokainy, ostrzeżenia i inne istotne informacje wymienione w Charakterystyce produktu leczniczego dla lidokainy (patrz punkt 4.3). Roztworów zawierających lidokainę nie wolno nigdy podawać dożylnie.

Kamica żółciowa

W razie zaobserwowania cieni w badaniu USG należy wziąć pod uwagę możliwość wytrącenia się soli wapniowej ceftriaksonu. W badaniach USG pęcherzyka żółciowego wykryto cienie omyłkowo wzięte za kamienie żółciowe; cienie te były obserwowane częściej podczas stosowania ceftriaksonu w dawkach 1 g na dobę i większych. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku stosowania u dzieci i młodzieży. Takie strąty zanikają po zakończeniu leczenia ceftriaksonem. Strąty soli wapniowej ceftriaksonu rzadko dają objawy. Jeśli wystąpią objawy, zaleca się leczenie zachowawcze, niechirurgiczne. Lekarz powinien rozważyć przerwanie leczenia ceftriaksonem na podstawie oceny stosunku korzyści do ryzyka u konkretnego pacjenta (patrz punkt 4.8).

Zastój żółci

U pacjentów leczonych ceftriaksonem obserwowano przypadki zapalenia trzustki, spowodowane prawdopodobnie niedrożnością dróg żółciowych (patrz punkt 4.8). U większości pacjentów występowały czynniki ryzyka zastoju żółci i powstawania szlamu żółciowego, np. przebyte poważne leczenie, ciężka choroba i całkowite żywienie pozajelitowe. Nie można wykluczyć, że ceftriakson jest czynnikiem wyzwalającym lub sprzyjającym powstawaniu osadów żółciowych.

Kamica nerkowa

Obserwowano przypadki kamicy nerkowej, która ustępowała po przerwaniu leczenia ceftriaksonem (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpią objawy, należy przeprowadzić badanie USG. Stosowanie u pacjentów z kamicą nerkową lub z hiperkalciurią w wywiadzie powinno być rozważone na podstawie oceny stosunku korzyści do ryzyka u konkretnego pacjenta.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na ryzyko wytrącenia się osadu nie wolno używać rozcieńczalników zawierających wapń, takich jak roztwór Ringera lub Hartmanna, do rekonstytucji fiolek Ceftriaxone FarmaPlus ani do dalszego rozcieńczania przygotowanego roztworu do podania dożylnego. Sól wapniowa ceftriaksonu może się także wytrącić w przypadku zmieszania ceftriaksonu z roztworem zawierającym wapń w tym samym zestawie do podawania dożylnego. Ceftriaksonu nie wolno podawać jednocześnie przez trójnik z zawierającymi wapń roztworami dożylnymi, w tym zawierającymi wapń infuzjami dożylnymi, np. do żywienia pozajelitowego. Jednakże u pacjentów innych niż noworodki ceftriakson i roztwory zawierające wapń można podawać kolejno jeden po drugim, jeżeli zestawy do podawania dożylnego zostaną starannie przepłukane pomiędzy infuzjami odpowiednim, zgodnym farmaceutycznie roztworem. W badaniach in vitro na osoczu uzyskanym od dorosłych oraz z krwi pępowinowej noworodków wykazano, że noworodki są narażone na zwiększone ryzyko wytrącania się soli wapniowej ceftriaksonu (patrz punkty 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 i 6.2).

Jednoczesne stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych może nasilać antagonistyczne działanie wobec witaminy K i zwiększać ryzyko krwawienia. Zaleca się częste monitorowanie Międzynarodowego Współczynnika Znormalizowanego (INR) oraz odpowiednie dostosowanie dawki antagonisty witaminy K do jego wartości zarówno podczas leczenia ceftriaksonem, jak i po jego zakończeniu (patrz punkt 4.8).

Istnieją sprzeczne dowody na temat ryzyka nasilenia toksycznego działania antybiotyków aminoglikozydowych na nerki podczas podawania w skojarzeniu z cefalosporynami. W przypadkach takich należy stosować zalecane w praktyce klinicznej monitorowanie stężenia danego aminoglikozydu (i czynności nerek).

W badaniu in vitro zaobserwowano antagonistyczne działanie podczas stosowania skojarzenia chloramfenikolu z ceftriaksonem. Znaczenie kliniczne tej obserwacji jest nieznane.

Nie ma żadnych doniesień na temat interakcji pomiędzy ceftriaksonem a doustnymi produktami zawierającymi wapń ani pomiędzy ceftriaksonem podawanym domięśniowo a produktami zawierającymi wapń (dożylnymi lub doustnymi).

U pacjentów leczonych ceftriaksonem test Coombsa może dać wynik fałszywie dodatni.

Ceftriakson, podobnie jak inne antybiotyki, może spowodować fałszywie dodatni wynik testu na galaktozemię.

Podobnie nieenzymatyczne metody oznaczania zawartości glukozy w moczu mogą dać wyniki fałszywie dodatnie. Z tego powodu podczas leczenia ceftriaksonem stężenie glukozy w moczu należy oznaczać metodami enzymatycznymi.

Nie zaobserwowano zaburzenia czynności nerek po jednoczesnym podawaniu dużych dawek ceftriaksonu i silnych leków moczopędnych (np. furosemidu).

Jednoczesne podawanie probenecydu nie spowalnia eliminacji ceftriaksonu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ceftriakson przenika przez barierę łożyskową. Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania ceftriaksonu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na rozwój zarodka/płodu, rozwój okołoporodowy ani pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Ceftriakson może być podawany podczas ciąży, a zwłaszcza w pierwszym trymestrze, tylko jeśli korzyści przeważają nad ryzykiem.

Karmienie piersią

Ceftriakson przenika do mleka ludzkiego w niewielkim stężeniu, ale w dawkach leczniczych produktu nie przewiduje się ich wpływu na organizm noworodków/dzieci karmionych piersią. Nie można jednak wykluczyć ryzyka biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych. Należy wziąć pod uwagę możliwość uczulenia. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie ceftriaksonu, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Badania wpływu na rozrodczość nie wykazały niekorzystnego wpływu na płodność kobiet i mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas leczenia ceftriaksonem mogą wystąpić działania niepożądane (np. zawroty głowy), które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.8). Pacjenci powinni zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane ceftriaksonu to eozynofilia, leukopenia, małopłytkowość, biegunka, wysypka i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Częstość występowania działań niepożądanych ceftriaksonu określono na podstawie danych z badań klinicznych.

W klasyfikacji częstości występowania zastosowano następującą konwencję: Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznanaa

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Grzybicze zakażenie narządów płciowych

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubegob

Nadkażenieb

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Leukopenia

Małopłytkowość

Granulocytopenia

Niedokrwistość

Zaburzenia

krzepnięcia

Niedokrwistość

hemolitycznab

Agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Wstrząs anafilaktyczny Reakcja anafilaktyczna Reakcja

rzekomoanafilaktyczna

Nadwrażliwośćb

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy Zawroty głowy

Drgawki

Zaburzenia ucha i błędnika

Silne zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunkab Luźne stolce

Nudności

Wymioty

Zapalenie trzustkib Zapalenie jamy ustnej Zapalenie języka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona

aktywność

enzymów

wątrobowych

Powstawanie strątów w pęcherzyku żółciowymŻółtaczka jąder podkorowych mózgu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Pokrzywka

Zespół Stevensa-Johnsonab Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórkaRumień wielopostaciowy Ostra uogólniona osutka krostkowa

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Krwiomocz

Cukromocz

Skapomocz Powstawanie strątów w nerkach (odwracalne)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zapalenie żył Ból w miejscu wstrzyknięcia Gorączka

Obrzęk

Dreszcze

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Fałszywie dodatni wynik testu CoombsaFałszywie dodatni wynik testu na galaktozemięFałszywie dodatni wynik oznaczania glukozy za pomocą testów nieenzymatycznychb

Na podstawie zgłoszeń po dopuszczeniu produktu do obrotu. Ponieważ działania te są zgłaszane dobrowolnie i dotyczą populacji o nieokreślonej dokładnie wielkości, niemożliwe jest wiarygodne oszacowanie częstości ich występowania, dlatego sklasyfikowano ją jako nieznaną.

Patrz punkt 4.4

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zgłoszone przypadki biegunki po leczeniu ceftriaksonem mogą być związane z Clostridium difficile. Należy odpowiednio wyrównać zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (patrz punkt 4.4).

Wytrącanie sie soli wapniowej ceftriaksonu

Zaobserwowano rzadkie, cieżkie, a w kilku przypadkach zakończone zgonem, działania niepożądane u wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie (w wieku < 28 dni) otrzymujących dożylnie ceftriakson i wapń. W badaniu pośmiertnym zaobserwowano strąty soli wapniowej ceftriaksonu w płucach i nerkach. Duże ryzyko wytrącania sie u noworodków wynika z ich małej objętości krwi i dłuższego okresu półtrwania ceftriaksonu w porównaniu z dorosłymi (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).

Zgłaszano przypadki wytrącania się w nerkach, głównie u dzieci w wieku powyżej 3 lat, które otrzymywały duże dawki dobowe (np. > 80 mg/kg mc. na dobę) lub duże dawki całkowite (powyżej 10 g) i u których występowały dodatkowe czynniki ryzyka (np. ograniczenie podaży płynów lub unieruchomienie w łóżku). Ryzyko powstawania strątów jest zwiększone u pacjentów unieruchomionych lub odwodnionych. Zdarzenie takie może być objawowe lub bezobjawowe, może prowadzić do niewydolności nerek i bezmoczu i przemija po odstawieniu ceftriaksonu (patrz punkt 4.4).

Obserwowano wytrącanie się soli wapniowej ceftriaksonu w pęcherzyku żółciowym, głównie u pacjentów leczonych dawkami większymi od zalecanej dawki standardowej. Badania prospektywne u dzieci wykazały zmienną częstość powstawania strątów w przypadku podawania dożylnego -w niektórych badaniach nawet ponad 30%. Częstość występowania wydaje się być mniejsza w przypadku powolnej infuzji (trwającej 20 - 30 minut). Działanie to jest zwykle bezobjawowe, jednakże rzadkich przypadkach strątom towarzyszyły objawy kliniczne takie jak ból, nudności i wymioty. W tych przypadkach zalecane jest leczenie objawowe. Wytrącanie zwykle ustępuje po przerwaniu leczenia ceftriaksonem (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W razie przedawkowania mogą wystąpić takie objawy jak nudności, wymioty i biegunka. Stężenia ceftriaksonu nie można zmniejszyć podczas hemodializy lub dializy otrzewnowej. Nie ma swoistej odtrutki. Przedawkowanie należy leczyć objawowo.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego, cefalosporyny trzeciej generacji Kod ATC: J01DD04

Mechanizm działania

Ceftriakson hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii po związaniu się z białkami wiążącymi penicyliny (PBP). Powoduje do przerwanie biosyntezy ściany komórkowej (peptydoglikanów), co prowadzi do lizy i śmierci komórki bakterii.

Mechanizm oporności

Oporność bakterii na ceftriakson może być wynikiem jednego lub kilku z następujących mechanizmów:

•    Hydroliza przez beta-laktamazy. Ceftriakson może być skutecznie hydrolizowany przez niektóre beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBL), w tym przez rodzinę SHV tych ESBL, oraz przez enzymy AmpC, które mogą być indukowane lub trwale odblokowywane na etapie genu u niektórych gatunków tlenowych bakterii Gram-ujemnych.

•    Zmniejszone powinowactwo białek wiążących penicyliny w stosunku do antybiotyków beta-laktamowych.

•    Nieprzepuszczalność zewnętrznej błony komórkowej, która ogranicza dostęp antybiotyków beta-laktamowych do białek wiążących penicyliny w drobnoustrojach Gram-ujemnych.

•    Usuwanie leku z komórek bakteryjnych przez pompy błonowe.

Wartości graniczne w testach wrażliwości

Wartości graniczne minimalnego stężenia hamującego (MIC) określone przez Europejską komisję ds. badania wrażliwości na leki przeciwdrobnoustrojowe (EUCAST) są następujące:

Test metodą rozcieńczeń (MIC, mg/l)

Wrażliwe

Oporne

Enterobacteriaceae

< 1

> 2

Staphylococcus spp.

a.

a.

Streptococcus (grupy A, B, C i G)

b.

b.

Streptococcus pneumoniae

< 0,5c

> 2

Streptococci z grupy Viridans

< 0,5

> 0,5

Haemophilus influenzae

< 0,12c.

> 0,12

Moraxella catarrhalis

< 1

> 2

Neisseria gonorrhoeae

< 0,12

> 0,12

Neisseria meningitidis

< 0,12c.

> 0,12

Wartości graniczne niezależne od gatunku bakteriid

1/2***

a.    Wrażliwość określona na podstawie wrażliwości na cefoksytynę.

b.    Wrażliwość określona na podstawie wrażliwości na penicylinę.

c.    Izolaty, w przypadku których wartości MIC ceftriaksonu przekraczaj ą wartość graniczną dla wrażliwości, występują rzadko; w razie ich wykrycia należy przeprowadzić ponowny test i, w razie potwierdzenia wyniku, przesłać do laboratorium referencyjnego.

d.    Wartości graniczne dotyczą dawki dożylnej 1 g x 1 i dużej dawki wynoszącej co najmniej 2 g x 1.

Skuteczność kliniczna wobec konkretnych drobnoustrojów

Częstość występowania nabytej oporności wybranych gatunków może się różnić w zależności od rejonu geograficznego i czasu, w związku z czym pożądane jest korzystanie z lokalnych informacji na temat oporności, szczególnie przy leczeniu ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku (przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń) jest wątpliwa, należy zasięgnąć porady eksperta.

Gatunki zwykle wrażliwe_

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus (wrażliwe na metycylinę)£

Gronkowce koagulazo-ujemne (wrażliwe na metycylinę)£

Streptococcus pyogenes (grupa A)

Streptococcus agalactiae (grupa B)

Streptococcus pneumoniae Streptococci z grupy Viridans

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Borrelia burgdorferi Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae Moraxella catarrhalis Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Proteus mirabilis Providencia spp

Treponema pallidum_

Gatunki, wśród których może występować problem oporności nabytej

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemolyticus+

Staphylococcus hominis+

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Escherichia coli%

Klebsiella pneumoniae°%

Klebsiella oxytoca%

Morganella morganii Proteus vulgaris Serratia marcescens

Beztlenowe

Bacteroides spp.

Fusobacterium spp.

Peptostreptococcus spp.

Clostridium perfringens_

Gatunki zawsze oporne_

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Acinetobacter baumannii Pseudomonas aeruginosa Stenotrophomonas maltophilia

Beztlenowe

Clostridium difficile

Tnne:

Chlamydia spp._


Wszystkie gronkowce oporne na metycylinę są jednocześnie oporne na ceftriakson.

Chlamydophila spp. Mycoplasma spp. Legionella spp. Ureaplasma urealyticum


£

+

%


Gatunki, dla których zaobserwowano 50% wskaźnik oporności w co najmniej jednym regionie. Szczepy wytwarzające ESBL są zawsze oporne.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po dożylnym podaniu 500 mg i 1g ceftriaksonu w bolusie średnie maksymalne stężenie ceftriaksonu w osoczu wynosi odpowiednio około 120 i 200 mg/l. Po dożylnej infuzji 500 mg, 1g i 2 g ceftriaksonu stężenie ceftriaksonu w osoczu wynosi odpowiednio około 80, 150 i 250 mg/l. Po wstrzyknięciu domięśniowym średnie maksymalne stężenie ceftriaksonu w osoczu jest w przybliżeniu o połowę mniejsze od stężenia obserwowanego po dożylnym podaniu równoważnej dawki. Maksymalne stężenie w osoczu po jednorazowym domięśniowym podaniu dawki 1 g wynosi około 81 mg/l i jest osiągane po 2 - 3 godzinach od podania.

Pole pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu po podaniu domięśniowym jest takie samo jak obserwowane po dożylnym podaniu równoważnej dawki.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji ceftriaksonu wynosi 7 - 12 l. Stężenia znacznie przekraczające minimalne stężenia hamujące dla większości odpowiednich patogenów wykrywalne są w tkankach, w tym w płucach, sercu, drogach żółciowych/wątrobie, migdałkach, uchu środkowym i błonie śluzowej nosa, kościach oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym, opłucnowym, maziówkowym i w wydzielinie gruczołu krokowego. Po wielokrotnym podaniu obserwuje się zwiększenie średniego maksymalnego stężenia w osoczu (Cmax) o 8 - 15%; w większości przypadków stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 48 - 72 godzin w zależności od drogi podawania.

Przenikanie do szczególnych tkanek

Ceftriakson przenika przez opony mózgowo-rdzeniowe. Stopień przenikania jest największy w stanach zapalnych opon mózgowo-rdzeniowych. Średnie maksymalne stężenie ceftriaksonu w CSF u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wynosi do 25% stężenia w osoczu, w porównaniu z 2% stężenia w osoczu u pacjentów bez stanu zapalnego opon. Maksymalne stężenie ceftriaksonu w CSF osiągane jest w ciągu około 4 - 6 godzin po wstrzyknięciu dożylnym. Ceftriakson przenika przez barierę łożyskową i jest wydzielany do mleka matki w małym stężeniu (patrz punkt 4.6).

Wiązanie z białkami

Ceftriakson w sposób odwracalny wiąże się z albuminami. Wiązanie z białkami osocza wynosi około 95% przy stężeniu w osoczu poniżej 100 mg/l. Wiązanie się ulega nasyceniu i związany odsetek zmniejsza się wraz ze wzrostem stężenia (do 85% przy stężeniu w osoczu wynoszącym 300 mg/l).

Metabolizm

Ceftriakson nie jest metabolizowany przez organizm, ale ulega przekształceniu w nieaktywne metabolity przez florę jelitową.

Eliminacja

Klirens osoczowy całkowitego ceftriaksonu (związanego i niezwiązanego) wynosi 10 - 22 ml/min. Klirens nerkowy wynosi 5 - 12 ml/min. 50 - 60% ceftriaksonu wydalane jest w postaci niezmienionej z moczem, głównie na drodze filtracji kłębuszkowej, natomiast 40 - 50% wydalane jest w postaci niezmienionej z żółcią. Okres półtrwania całkowitego ceftriaksonu w fazie eliminacji u dorosłych wynosi około 8 godzin.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby farmakokinetyka ceftriaksonu jest tylko nieznacznie zmieniona, z nieznacznym wydłużeniem okresu półtrwania (mniej niż dwukrotnym), nawet u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

Wyjaśnieniem względnie niewielkiego zwiększenia okresu półtrwania w zaburzeniu czynności nerek jest kompensacyjne zwiększenie klirensu pozanerkowego, wynikające ze zmniejszenia wiązania się z białkami i odpowiadającego mu zwiększenia klirensu pozanerkowego ceftriaksonu.

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby okres półtrwania eliminacji ceftriaksonu nie jest wydłużony dzięki kompensacyjnemu zwiększeniu klirensu nerkowego. Wynika to także ze zwiększenia wolnej frakcji ceftriaksonu w osoczu, co przyczynia się do obserwowanego paradoksalnego zwiększenia całkowitego klirensu leku równolegle ze zwiększeniem objętości dystrybucji odpowiadającym zwiększeniu klirensu całkowitego.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku (ponad 75 lat) średni okres półtrwania eliminacji jest zwykle dwa do trzech razy dłuższy niż u młodych dorosłych.

Dzieci i młodzież

Okres półtrwania ceftriaksonu jest wydłużony u noworodków. W okresie od urodzenia do ukończenia 14 dnia życia stężenie wolnego ceftriaksonu może być dodatkowo zwiększone przez takie czynniki jak zmniejszona filtracja kłębuszkowa i zmienione wiązanie się z białkami. W okresie dzieciństwa okres półtrwania jest krótszy niż u noworodków i dorosłych.

Klirens osoczowy i objętość dystrybucji całkowitego ceftriaksonu u noworodków, niemowląt i dzieci są większe niż u dorosłych.

Liniowość lub nieliniowość

Farmakokinetyka ceftriaksonu jest nieliniowa i wszystkie podstawowe parametry farmakokinetyczne, z wyjątkiem okresu półtrwania eliminacji, są zależne od dawki, jeżeli oparte są na całkowitym stężeniu leku, wzrastając w stopniu mniejszym niż proporcjonalny do dawki. Ta nieliniowość wynika z wysycania wiązania się z białkami osocza, w związku z czym obserwowana jest dla całkowitego stężenia ceftriaksonu w osoczu, ale nie dla wolnej (niezwiązanej) frakcji ceftriaksonu.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych wskaźnikiem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym, który wykazuje najlepszą korelację ze skutecznością in vivo, jest odsetek okresu pomiędzy kolejnymi dawkami, w którym stężenie niezwiązanego ceftriaksonu jest większe niż minimalne stężenie hamujące (MIC) dla określonych gatunków bakterii (tzn. %T > MIC).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane uzyskane w badaniach na zwierzętach wskazują, że duże dawki soli wapniowej ceftriaksonu prowadzą do powstawania złogów i strątów w pęcherzyku żółciowym u psów i małp; jak wykazano, zjawisko to jest odwracalne.

Badania na zwierzętach nie przyniosły żadnych dowodów wskazujących na toksyczny wpływ na rozrodczość ani na genotoksyczność. Nie przeprowadzono badań rakotwórczości ceftriaksonu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

Wymienione poniżej substancje czynne lub roztwory do rekonstytucji/rozcieńczania nie powinny być podawane łącznie z produktem leczniczym:

Roztworów zawierających ceftriakson nie należy mieszać ani dodawać do innych produktów leczniczych. W szczególności do rozpuszczenia ceftriaksonu ani do dalszego rozcieńczania przygotowanego roztworu do podania dożylnego nie należy używać rozcieńczalników zawierających wapń (np. roztworu Ringera, roztworu Hartmanna lub roztworu do całkowitego żywienia pozajelitowego) ze względu na ryzyko wytrącenia się osadu. Ceftriaksonu nie wolno mieszać ani podawać jednocześnie z roztworami zawierającymi wapń (patrz punkty 4.2, 4.3, 4.4 i 4.8).

W piśmiennictwie istnieją doniesienia świadczące o tym, że ceftriakson jest niezgodny z amsakryną, wankomycyną, flukonazolem i antybiotykami aminoglikozydowymi.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem: 2 lata.

Zrekonstytuowany roztwór zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 25°C i przez 72 godziny w temperaturze 2 - 8°C. Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej rozcieńczony roztwór należy zużyć natychmiast.

Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany natychmiast po otwarciu, wówczas odpowiedzialność za przestrzeganie stosownego okresu i stosownych warunków przechowywania przed podaniem produktu ponosi użytkownik. Roztworu nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C w miejscu chronionym przed światłem, chyba że rekonstytucja/rozcieńczenie wykonywane były w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji/rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Cylindryczna fiolka 10 ml ze szkła typu I, z szarym korkiem 20 mm z gumy bromobutylowej i jasnożółtym aluminiowym uszczelnieniem typu flip off.

Opakowanie zewnętrzne: tekturowe pudełko.

Wielkości opakowań: 1, 5 lub 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem pacjentowi produkt leczniczy należy zrekonstytuować. Ilość rozcieńczalnika użytego do rekonstytucji zależy od metody podawania.

Wstrzyknięcie dożylne

Ceftriaxone FarmaPlus 500 mg należy rozcieńczyć w 5 ml wody do wstrzykiwań. Roztwór należy wstrzyknąć w ciągu 1 - 2 minut bezpośrednio do żyły.

Wielkość fiolki

Ilość rozcieńczalnika

Przybliżona objętość końcowa*

500 mg

5 ml

5,4 ml

wyliczenia w oparciu o wielkość wyporu

Wstrzyknięcie domięśniowe

Ceftriaxone FarmaPlus 500 mg należy rozcieńczyć w 2 ml 1% roztworu chlorowodorku lidokainy. Roztwór należy podawać w głębokim domięśniowym wstrzyknięciu.

Rekonstytuowany roztwór należy wstrząsać przez około 2 minuty w celu całkowitego rozpuszczenia ceftriaksonu.

Po rekonstytucji roztworu do wstrzykiwań domięśniowych z białego lub żółtawego krystalicznego proszku powstaje roztwór o zabarwieniu bladożółtym.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane pozostałości roztworu należy usunąć.

Lek należy rekonstytuować/rozcieńczać w warunkach aseptycznych.

Przed podaniem rekonstytuowany roztwór należy obejrzeć pod kątem obecności cząstek stałych i odbarwień. Do użycia nadaje się tylko przejrzysty roztwór, bez widocznych cząstek.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaplus AS Sorkedalsyeien 10 B NO-0369 Oslo Norwegia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17 / 17

Ceftriaxone FarmaPlus