+ iMeds.pl

Ceftriaxone hospira 500 mgUlotka Ceftriaxone hospira

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ceftriaxone Hospira, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftriaxone Hospira, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftriaxone Hospira, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Ceftriaxonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ceftriaxone Hospira i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceftriaxone Hospira

3.    Jak stosować lek Ceftriaxone Hospira

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ceftriaxone Hospira

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ceftriaxone Hospira i w jakim celu się go stosuje

Ceftriaxone Hospira jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci (także u noworodków). Jego działanie polega na zabijaniu bakterii powodujących zakażenia. Należy do grupy leków zwanych cefalosporynami.

Ceftriaxone Hospira stosowany jest w leczeniu zakażeń:

•    mózgu (zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych),

•    płuc,

•    ucha środkowego,

•    brzucha i ściany jamy brzusznej (zapalenia otrzewnej),

•    dróg moczowych i nerek,

•    kości i stawów,

•    skóry i tkanek miękkich,

•    krwi,

•    serca.

Lek ten można stosować:

•    w leczeniu określonych zakażeń przenoszonych drogą płciową (rzeżączki i kiły),

•    w leczeniu pacjentów z małą liczbą białych krwinek (neutropenią), którzy mają gorączkę spowodowaną zakażeniem bakteryjnym,

•    w leczeniu zakażeń w obrębie klatki piersiowej u dorosłych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli,

•    w leczeniu boreliozy (choroby przenoszonej przez kleszcze) u dorosłych i dzieci, w tym u noworodków od 15. doby życia,

•    w celu zapobiegania zakażeniom podczas operacji.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceftriaxone Hospira Kiedy nie stosować leku Ceftriaxone Hospira:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na ceftriakson lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek nagła lub ciężka reakcja uczuleniowa na penicylinę lub podobne antybiotyki (takie, jak cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy). Objawy reakcji alergicznej obejmują nagły obrzęk gardła lub twarzy, co może powodować trudności w oddychaniu i połykaniu, nagły obrzęk dłoni, stóp i kostek i ciężka, szybko rozwijająca się wysypka.

•    Jeśli pacjent jest uczulony na lidokainę i ma mieć podany Ceftriaxone Hospira w postaci wstrzyknięcia domięśniowego.

Nie wolno stosować leku Ceftriaxone Hospira u dzieci, jeśli:

•    Dziecko jest wcześniakiem.

•    Dziecko jest noworodkiem (w wieku do 28. dnia życia) i występują u niego pewne zaburzenia we krwi lub żółtaczka (zażółcenie skóry lub białkówek oczu) lub ma otrzymać dożylnie produkt zawierający wapń.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ceftriaxone Hospira należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli:

•    pacjent niedawno otrzymał lub ma niedługo otrzymać produkty zawierające wapń,

•    pacjent niedawno miał biegunkę po leczeniu antybiotykiem. Pacjent ma jakiekolwiek problemy jelitowe, zwłaszcza zapalenie okrężnicy (zapalenie jelita),

•    pacjent ma problemy z wątrobą lub nerkami,

•    pacjent ma kamienie żółciowe lub kamienie nerkowe,

•    pacjent ma inne choroby, takie jak niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co powoduje bladość oraz osłabienie lub duszność).

•    pacjent jest na diecie z niską zawartością sodu.

W razie konieczności wykonania badania krwi lub moczu

Jeżeli pacjent otrzymuje lek Ceftriaxone Hospira przez dłuższy czas, mogą być konieczne regularne badania krwi. Ceftriaxone Hospira może wpływać na wyniki oznaczania zawartości cukru w moczu oraz badania krwi zwanego testem Coombsa. Jeżeli pacjent ma wykonywane badania:

•    należy poinformować osobę pobierającą próbkę, że pacjent otrzymuje Ceftriaxone Hospira.

Dzieci

Przed podaniem dziecku leku Ceftriaxone Hospira należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, lub pielęgniarką, jeśli:

•    dziecko niedawno otrzymało lub ma otrzymać dożylnie produkt zawierający wapń.

Lek Ceftriaxone Hospira a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

•    antybiotyk należący do grupy aminoglikozydów,

•    antybiotyk o nazwie chloramfenikol (stosowany w leczeniu zakażeń, szczególnie zakażeń oka). Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz oceni korzyści z leczenia lekiem Ceftriaxone Hospira dla matki i zagrożenia dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ceftriaxone Hospira może powodować zawroty głowy. Jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani nie używać żadnych narzędzi czy maszyn. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy.

Lek Ceftriaxone Hospira zawiera sód

Każdy gram leku Ceftriaxone Hospira zawiera około 3,6 mmol sodu (82,8 mg). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Ceftriaxone Hospira

Lek Ceftriaxone Hospira jest zwykle podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Może być podawany w postaci wlewu dożylnego (kroplówki) lub we wstrzyknięciu bezpośrednio do żyły lub w mięsień. Ceftriaxone Hospira jest przygotowywany przez lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, i nie będzie mieszany ani podawany jednocześnie z roztworami zawierającymi wapń.

Zazwyczaj stosowana dawka

Lekarz zdecyduje, jaka dawka leku Ceftriaxone Hospira jest właściwa dla danego pacjenta. Dawka zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia; od tego, czy pacjent stosuje inne antybiotyki; od wieku i masy ciała pacjenta; od czynności wątroby i nerek pacjenta. Liczba dni lub tygodni, przez które pacjent będzie otrzymywać Ceftriaxone Hospira, zależy od rodzaju zakażenia.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 i więcej lat, o masie ciała co najmniej 50 kilogramów (kg):

•    1 do 2 g raz na dobę w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia. W przypadku ciężkiego zakażenia lekarz zastosuje większą dawkę (do 4 g raz na dobę). Jeśli dawka dobowa jest większa niż 2 g, lek można podać w jednej dawce lub w dwóch oddzielnych dawkach.

Noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku od 15. dnia do 12 lat, o masie ciała poniżej 50 kg:

•    50 do 80 mg leku Ceftriaxone Hospira na każdy kg masy ciała dziecka raz na dobę w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia. W przypadku ciężkiego zakażenia lekarz zastosuje większą dawkę, do 100 mg na każdy kg masy ciała dziecka, maksymalnie 4 g raz na dobę. Jeśli dawka dobowa jest większa niż 2 g, lek można podać w jednej dawce na dobę lub w dwóch oddzielnych dawkach.

•    Dzieci o masie ciała 50 kg i większej powinny otrzymać zwykłą dawkę dla dorosłych.

Noworodki w wieku 0-14 dni

•    20 do 50 mg leku Ceftriaxone Hospira na każdy kg masy ciała dziecka raz na dobę w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

•    Maksymalna dawka dobowa nie może być większa niż 50 mg na każdy kg masy ciała dziecka. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Pacjent może otrzymać dawkę inną od zwykle stosowanej. Lekarz określi, jaka dawka leku Ceftriaxone Hospira jest właściwa dla danego pacjenta i będzie kontrolować dokładnie jego stan w zależności od ciężkości choroby wątroby i nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ceftriaxone Hospira

W razie przypadkowego otrzymania dawki większej od przepisanej przez lekarza, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Ceftriaxone Hospira

Jeżeli pacjent pominął wstrzyknięcie, powinien je jak najszybciej otrzymać. Jednakże, jeśli zbliża się pora następnego wstrzyknięcia, nie przyjmować pominiętego wstrzyknięcia. Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch wstrzyknięć jednocześnie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ceftriaxone Hospira

Nie przerywać stosowania leku Ceftriaxone Hospira, dopóki nie zaleci tego lekarz. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania tego leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane.

Ciężkie reakcje alergiczne (częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Objawy takiej reakcji mogą obejmować:

•    Nagły obrzęk twarzy, gardła, warg lub jamy ustnej. Może to powodować trudności w oddychaniu i połykaniu.

•    Nagły obrzęk dłoni, stóp oraz kostek u nóg.

Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka skórna reakcja, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Objawy takiej reakcji mogą obejmować ciężką wysypkę, która rozwija się bardzo szybko, przebiega z pęcherzami lub złuszczaniem skóry a także mogą wystąpić pęcherze wewnątrz jamy ustnej.

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (mogą występować u nie więcej, niż u 1 na 10 osób)

•    nieprawidłowości dotyczące białych krwinek (takie jak zmniej szenie liczby leukocytów i zwiększenie liczby eozynofili) i płytek krwi (zmniejszenie liczby płytek),

•    luźne stolce lub biegunka.

•    zmiany w wynikach badań krwi oceniających czynność wątroby,

•    wysypka.

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej, niż u 1 na 100 osób)

•    zakażenia grzybicze (na przykład pleśniawki),

•    zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia),

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość),

•    problemy z krzepnięciem krwi. Objawy takiego działania mogą obejmować łatwe powstawanie siniaków oraz ból i obrzęk stawów.

•    ból głowy,

•    zawroty głowy,

•    nudności i (lub) wymioty,

•    świąd (swędzenie),

•    ból lub pieczenie wzdłuż żyły, do której podano Ceftriaxone Hospira; ból w miejscu wstrzyknięcia leku,

•    wysoka temperatura (gorączka),

•    nieprawidłowy wynik badania czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi).

Rzadko (mogą występować u nie więcej, niż u 1 na 1000 osób)

•    zapalenie jelita grubego (okrężnicy). Objawy obejmują biegunkę, zwykle z zawartością krwi i śluzu, ból brzucha i gorączkę.

•    trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli),

•    wypukła wysypka (pokrzywka), która może obejmować dużą część ciała, swędzenie i obrzęk,

•    krew lub cukier w moczu,

•    obrzęk (zatrzymanie wody w organizmie),

•    dreszcze.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    zakażenie wtórne, które nie daje się leczyć poprzednio przepisanymi antybiotykami,

•    pewien rodzaj niedokrwistości, w którym dochodzi do niszczenia czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna),

•    znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza),

•    drgawki,

•    silne zawroty głowy (uczucie wirowania),

•    zapalenie trzustki. Objawy obejmują silny ból brzucha, który promieniuje do pleców.

•    zapalenie błony śluzowej wyścielającej jamę ustną,

•    zapalenie języka. Objawy obejmują obrzęk, zaczerwienienie i bolesność języka.

•    problemy dotyczące pęcherzyka żółciowego, które mogą powodować ból, nudności i wymioty,

•    stan neurologiczny, który może wystąpić u noworodków z ciężką żółtaczką (żółtaczka jąder podkorowych mózgu),

•    problemy z nerkami spowodowane odkładaniem się soli wapniowej ceftriaksonu. Mogą objawiać się bólem przy oddawaniu moczu lub wytwarzaniem małej ilości moczu.

•    fałszywie dodatni wynik testu Coombsa (testu wykrywającego pewne zaburzenia krwi),

•    fałszywie dodatni wynik testu na galaktozemię (nieprawidłowego nagromadzenia się cukru galaktozy w organizmie),

•    Ceftriaxone Hospira wpływać na wyniki niektórych testów oznaczających glukozę we krwi - należy to sprawdzić z lekarzem prowadzącym.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Ceftriaxone Hospira

•    Za przechowywanie tego leku jest odpowiedzialny lekarz lub farmaceuta.

•    Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności (EXP).

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ceftriaxone Hospira

- Substancją czynną leku jest ceftriakson disodowy 3,5 -wodny.

Każda fiolka zawiera 500 mg ceftriaksonu w postaci 596 mg ceftriaksonu sodowego.

Każda fiolka zawiera 1 g ceftriaksonu w postaci 1,193 g ceftriaksonu sodowego.

Każda fiolka zawiera 2 g ceftriaksonu w postaci 2,386 g ceftriaksonu sodowego.

Lek Ceftriaxone Hospira nie zawiera żadnych innych składników.

Jak wygląda lek Ceftriaxone Hospira i co zawiera opakowanie

•    Lek Ceftriaxone Hospira występuje w postaci proszku. Proszek jest barwy prawie białej lub żółtawej. Lek jest dostarczany w fiolkach ze szkła.

•    Lek Ceftriaxone Hospira jest dostarczany w następujących opakowaniach: 1, 5, 10 lub 25 fiolek w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Wielka Brytania Wytwórca

Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Wielka Brytania Hospira Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN ALMERE, Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr


Estonia

Francja

Holandia


Irlandia

Litwa

Łotwa

Malta

Niemcy

Polska

Portugalia

Republika Słowacka Rumunia


Słowenia


Ceftriaxon Hospira 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung Ceftriaxon Hospira 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung Ceftriaxone Hospira 1 g Poeder voor oplossing voor injectie Ceftriaxone Hospira 2 g Poeder voor oplossing voor infusie ^^TpuaKCOH Xocnupa

Ceftriaxone Hospira 500 mg Powder for Solution for Injection Ceftriaxone Hospira 1 g Powder for Solution for Injection Ceftriaxone Hospira 2 g Powder for Solution for Infusion Ceftriaxone Hospira

Ceftriaxone Hospira 500 mg, poudre pour solution injectable Ceftriaxone Hospira 1 g, poudre pour solution injectable Ceftriaxone Hospira 500 mg Poeder voor oplossing voor injectie Ceftriaxone Hospira 1 g Poeder voor oplossing voor injectie Ceftriaxone Hospira 2 g Poeder voor oplossing voor infusie Ceftriaxone Hospira 2 g, poudre pour solution pour perfusion Ceftriaxone 1 g Powder for Solution for Injection Ceftriaxone Hospira 500 mg milteliai injekciniam tirpalui Ceftriaxone Hospira 1000 mg milteliai injekciniam tirpalui Ceftriaxone Hospira 2000 mg milteliai infuziniam tirpalui Ceftriaxone Hospira 500 mg pulveris injekciju skiduma pagatavosanai Ceftriaxone Hospira 1 g pulveris injekciju skiduma pagatavosanai Ceftriaxone Hospira 2 g pulveris infuziju skiduma pagatavosanai Ceftriaxone 500 mg Powder for Solution for Injection Ceftriaxone 1 g Powder for Solution for Injection Ceftriaxone 2 g Powder for Solution for Infusion Ceftriaxon Hospira 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung Ceftriaxon Hospira 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung Ceftriaxone Hospira

Ceftriaxona Hospira 500 mg Po para solu^äo injectavel Ceftriaxona Hospira 1 g Po para solu^äo injectavel Ceftriaxona Hospira 2 g Po para solu^äo para perfusäo Ceftriaxon Hospira 1 g prasok na injekcny roztok Ceftriaxon Hospira 2 g prasok na infuzny roztok Ceftriaxona Hospira 500 mg, pulbere pentru solufie injectabilä Ceftriaxona Hospira 1 g, pulbere pentru solufie injectabilä Ceftriaxona Hospira 2 g, pulbere pentru solufie perfuzabilä Ceftriakson Hospira 0,5 g prasek za raztopino za injiciranje Ceftriakson Hospira 1 g prasek za raztopino za injiciranje

Ceftriakson Hospira 2 g prasek raztopino za infundiranje Węgry    Ceftriaxone Hospira 500 mg por oldatos injekcióhoz

Ceftriaxone Hospira 1 g por oldatos injekcióhoz Ceftriaxone Hospira 2 g por oldatos vagy infuzióhoz Wielka Brytania    Ceftriaxone 500 mg Powder for Solution for Injection

Ceftriaxone 1 g Powder for Solution for Injection Ceftriaxone 2 g Powder for Solution for Infusion Włochy    Ceftriaxone Hospira

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 23.10.2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Ceftriaxone Hospira, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftriaxone Hospira, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftriaxone Hospira, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Ceftriaxonum

Pełna informacja o produkcie leczniczym - patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego.

Rodzaj i zawartość opakowania

500 mg: Fiolki o pojemności 10 ml z bezbarwnego szkła Typu I zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym wieczkiem.

1    g: Fiolki o pojemności 20 ml z bezbarwnego szkła Typu I zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym wieczkiem.

2    g: Fiolki o pojemności 100 ml z bezbarwnego szkła Typu I zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym wieczkiem.

Fiolki zawierają sterylny, nieznacznie higroskopijny, krystaliczny proszek barwy prawie białej lub żółtawej. Lek nie zawiera żadnych, innych składników. Każdy gram leku Ceftriaxone Hospira zawiera około 3,6 mmol (82,8 mg) sodu.

Wielkość opakowań: 1, 5, 10 lub 25 fiolek w pudełku tekturowym. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Dawkowanie

Dawka zależy od ciężkości, wrażliwości, umiejscowienia i rodzaju zakażenia, jak również od wieku oraz czynności wątroby i nerek danego pacjenta.

Dawki zalecane w tabelach poniżej są zwykle zalecanymi dawkami w tych wskazaniach. W szczególnie ciężkich przypadkach należy rozważyć zastosowanie dawek z górnej granicy zalecanego zakresu.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (> 50 kg)

Dawka ceftriaksonu*

Częstość podawania**

Wskazania do stosowania

1 do 2 g

Raz na dobę

Pozaszpitalne zapalenie płuc

Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

2 g

Raz na dobę

Szpitalne zapalenie płuc

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Zakażenia kości i stawów

2 do 4 g

Raz na dobę

Leczenie pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym

Bakteryjne zapalenie wsierdzia

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

* W potwierdzonej bakteriemii należy rozważyć zastosowanie dawek z górnej granicy zalecanego zakresu.

** Podawanie dwa razy na dobę (co 12 godzin) można rozważyć, jeśli stosuje się dawki większe niż 2 g na dobę.

Wskazania do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat (> 50 kg), które wymagają specjalnych schematów dawkowania:

Ostre zapalenia ucha środkowego

Ceftriakson można podać w pojedynczej dawce domięśniowej 1 do 2 g. Ograniczone dane wskazują, że w przypadku, gdy pacjent jest ciężko chory lub poprzednie leczenie nie przynosi poprawy, ceftriakson może być skuteczny podczas podawania domięśniowego w dawce 1 do 2 g na dobę przez 3 dni.

Przedoperacyjne zapobieganie zakażeniom miejsc operowanych 2 g w pojedynczej dawce przed zabiegiem chirurgicznym.

Rzeżączka

500 mg w pojedynczej dawce domięśniowej.

Kiła

Zwykle zalecana dawka to 500 mg do 1 g raz na dobę, zwiększona w kile układu nerwowego do 2 g raz na dobę przez 10-14 dni. Zalecenia dotyczące dawkowania w leczeniu kiły, w tym kiły układu nerwowego, są ustalone na podstawie ograniczonych danych. Należy wziąć pod uwagę krajowe lub lokalne wytyczne.

Rozsiana postać boreliozy (wczesna [stadium II] i późna [stadium III])

2 g raz na dobę przez 14-21 dni. Zaleca się różny czas trwania leczenia; należy wziąć pod uwagę krajowe lub lokalne wytyczne.

Dzieci i młodzież

Noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku od 15. dnia do 12 lat (< 50 kg)

U dzieci o masie ciała 50 kg i więcej należy stosować zwykłą dawkę dla dorosłych.

Dawka ceftriaksonu*

Częstość podawania**

Wskazania do stosowania

50 do 80 mg/kg mc.

Raz na dobę

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

Pozaszpitalne zapalenie płuc

Szpitalne zapalenie płuc

50 do 100 mg/kg mc. (maksymalnie 4 g)

Raz na dobę

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Zakażenia kości i stawów

Leczenie pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym

80 do 100 mg/kg mc. (maksymalnie 4 g)

Raz na dobę

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

100 mg/kg mc. (maksymalnie 4 g)

Raz na dobę

Bakteryjne zapalenie wsierdzia

* W potwierdzonej bakteriemii należy rozważyć zastosowanie dawki z górnej granicy zalecanego zakresu. ** Podawanie dwa razy na dobę (co 12 godzin) można rozważyć, jeśli stosuje się dawki większe niż 2 g na dobę.

Wskazania do stosowania u noworodków, niemowląt i dzieci w wieku od 15. dnia do 12 lat (< 50 kg), które wymagają specjalnych schematów dawkowania:

Ostre zapalenia ucha środkowego

W początkowym leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego można podać ceftriakson w pojedynczej dawce domięśniowej 50 mg/kg mc. Ograniczone dane wskazują, że w przypadku, gdy dziecko jest ciężko chore lub początkowe leczenie nie przynosi poprawy, ceftriakson może być skuteczny podczas podawania domięśniowego w dawce 50 mg/kg mc. na dobę przez 3 dni.

Przedoperacyjne zapobieganie zakażeniom miejsc operowanych

50 do 80 mg/kg mc. w pojedynczej dawce przed zabiegiem chirurgicznym.

Kiła

Zwykle zalecana dawka to 75 do 100 mg/kg mc. raz na dobę (maksymalnie 4 g) przez 10-14 dni. Zalecenia dotyczące dawkowania w leczeniu kiły, w tym kiły układu nerwowego, są ustalone na podstawie bardzo ograniczonych danych. Należy wziąć pod uwagę krajowe lub lokalne wytyczne.

Rozsiana postać boreliozy (wczesna [stadium II] i późna [stadium III])

50 do 80 mg/kg mc. raz na dobę przez 14-21 dni. Zaleca się różny czas trwania leczenia; należy wziąć pod uwagę krajowe lub lokalne wytyczne.

Noworodki w wieku 0-14 dni

Ceftriakson jest przeciwwskazany u wcześniaków w wieku do 41 tygodni licząc od daty ostatniej miesiączki (wiek ciążowy + wiek chronologiczny).

Dawka ceftriaksonu*

Częstość podawania**

Wskazania do stosowania

20 do 50 mg/kg mc.

Raz na dobę

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

Pozaszpitalne zapalenie płuc

Szpitalne zapalenie płuc

Zakażenia kości i stawów

Leczenie pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym

50 mg/kg mc.

Raz na dobę

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteryjne zapalenie wsierdzia

* W potwierdzonej bakteriemii należy rozważyć zastosowanie dawki z górnej granicy zalecanego zakresu. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 50 mg/kg mc.

Wskazania do stosowania u noworodków w wieku 0-14 dni, które wymagają specjalnych schematów dawkowania:

Ostre zapalenia ucha środkowego

W początkowym leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego można podać ceftriakson w pojedynczej dawce domięśniowej 50 mg/kg mc.

Przedoperacyjne zapobieganie zakażeniom miejsc operowanych

20 do 50 mg/kg mc. w pojedynczej dawce przed zabiegiem chirurgicznym.

Kiła

Zwykle zalecana dawka to 50 mg/kg mc. raz na dobę przez 10-14 dni. Zalecenia dotyczące dawkowania w leczeniu kiły, w tym kiły układu nerwowego, są ustalone na podstawie bardzo ograniczonych danych. Należy wziąć pod uwagę krajowe lub lokalne wytyczne.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia jest różny w zależności od przebiegu choroby. Zgodnie z ogólnymi zasadami antybiotykoterapii, podawanie ceftriaksonu należy kontynuować przez 48 do 72 godzin po ustąpieniu gorączki u pacjenta lub potwierdzeniu eradykacji bakterii.

Osoby w _podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawki zalecanej dla dorosłych pod warunkiem zadowalającej czynności wątroby i nerek.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Dostępne dane nie wskazują na konieczność dostosowania dawki w lekkich lub umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby pod warunkiem, że czynność nerek nie jest zaburzona.

Nie ma danych z badań dotyczących pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 5.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego).

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek nie ma konieczności zmniejszania dawki ceftriaksonu pod warunkiem, że czynność wątroby nie jest zaburzona. Tylko w schyłkowej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) dawka ceftriaksonu nie powinna być większa niż 2 g na dobę.

U pacjentów dializowanych nie ma konieczności stosowania dawek uzupełniających po dializie. Ceftriakson nie jest usuwany podczas hemodializy ani dializy otrzewnowej. Zaleca się ścisłą obserwację kliniczną w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności.

Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby i nerek

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności zarówno nerek, jak i wątroby, zaleca się ścisłą obserwację kliniczną w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności.

Sposób podawania

Ceftriakson można podawać we wlewie dożylnym, trwającym co najmniej 30 minut (zalecany sposób podania) lub w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, trwającym 5 minut lub w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym. Dożylne wstrzyknięcie w sposób przerywany, w czasie dłuższym niż 5 minut, należy wykonać najlepiej w duże żyły. U niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat dawki dożylne, wynoszące 50 mg/kg mc. lub więcej, należy podawać w postaci infuzji. U noworodków dawki dożylne należy podawać w czasie dłuższym niż 60 minut, aby zmniejszyć potencjalne ryzyko encefalopatii bilirubinowej (patrz punkty 4.3 i 4.4 Charakterystyki Produktu Leczniczego). Wstrzyknięcia domięśniowe należy wykonywać na odpowiednią głębokość w obrębie względnie dużego mięśnia; nie podawać w jedno miejsce więcej niż 1 g. Podawanie domięśniowe należy rozważyć wtedy, gdy podanie dożylne nie jest możliwe lub jest mniej odpowiednie dla danego pacjenta. Dawki większe niż 2 g należy podawać dożylnie.

W razie stosowania roztworu lidokainy jako rozpuszczalnika nigdy nie wolno podawać tak otrzymanego roztworu dożylnie (patrz punkt 4.3 Charakterystyki Produktu Leczniczego).

Ceftriakson jest przeciwwskazany u noworodków (w wieku < 28 dni), u których jest konieczne (lub oczekuje się, że będzie konieczne) dożylne leczenie roztworami zawierającymi wapń, w tym ciągłymi infuzjami zawierającymi wapń, takimi jak roztwory do żywienia pozajelitowego, ze względu na ryzyko wytrącenia się soli wapniowej ceftriaksonu (patrz punkt 4.3 Charakterystyki Produktu Leczniczego).

Ze względu na ryzyko wytrącenia się osadu nie wolno używać rozcieńczalników zawierających wapń (np. roztworu Ringera lub roztworu Hartmanna) do rozpuszczenia ceftriaksonu w fiolkach ani do dalszego rozcieńczania przygotowanego roztworu do podania dożylnego. Sól wapniowa ceftriaksonu może się także wytrącić w razie zmieszania ceftriaksonu z roztworem zawierającym wapń w tym samym zestawie do podawania dożylnego. W związku z tym ceftriaksonu nie wolno mieszać ani podawać jednocześnie z roztworami zawierającymi wapń (patrz punkty 4.3, 4.4 i 6.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego).

W celu przedoperacyjnego zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego, ceftriakson należy podać 30-90 minut przed zabiegiem chirurgicznym.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Przygotowanie roztworu do wstrzykiwań i infuzji

Zaleca się podawanie świeżo przygotowanych roztworów. Zachowują one trwałość przez co najmniej 6 godzin w temperaturze poniżej 25°C w oświetleniu dziennym lub przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C.

Po rekonstytucji w wodzie do wstrzykiwań, z proszku powstaje przejrzysty roztwór o zabarwieniu jasnożółtym do bursztynowego.

Ceftriaksonu nie należy mieszać w tej samej strzykawce z innymi produktami leczniczymi, oprócz 1% roztworu chlorowodorku lidokainy (tylko do wstrzykiwań domięśniowych).

Wstrzyknięcie domięśniowe:

Roztwór do rekonstytucji

Proszek

Stężenie

roztworu

Objętość

rozcieńczalnika

Objętość wypierana/ Wzrost objętości po odtworzeniu

Całkowita objętość w fiolce po rekonstytucji

Przybliżone stężenie roztworu w oparciu o objętość wypieraną

1% roztwór chlorowodorku lidokainy

0,5 g

250 mg/ ml

2 ml

0,447 ml

2,447 ml

204 mg/ ml

1 g

250 mg/ ml

3,5 ml

0,726 ml

4,226 ml

237 mg/ ml

Roztwór należy podać w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym. Dawki większe, niż 1 g należy podzielić i wstrzykiwać w więcej, niż jedno miejsce. Nie należy wstrzykiwać więcej niż 1 g ceftriaksonu po każdej stronie ciała (patrz punkt 4.2).

Roztworów z lidokainą nie należy podawać dożylnie.

Wstrzyknięcie dożylne:

Roztwór do rekonstytucji

Proszek

Stężenie

roztworu

Objętość

rozcieńczalnika

Objętość wypierana/ Wzrost objętości po odtworzeniu

Całkowita objętość w fiolce po rekonstytucji

Przybliżone stężenie roztworu w oparciu o objętość wypieraną

Woda do wstrzykiwań

0,5 g

100 mg/ ml

5 ml

0,327 ml

5,327 ml

94 mg/ ml

_

100 mg/ ml

10 ml

0,807 ml

10,807 ml

93 mg/ ml

Roztwór należy podawać przez co najmniej 2 do 4 minut, bezpośrednio do żyły lub wprowadzać przez dren zestawu do infuzji.

Roztwór do rekonstytucji

Proszek

Stężenie

roztworu

Objętość

rozcieńczalnika

Objętość wypierana/ Wzrost objętości po odtworzeniu

Całkowita objętość w fiolce po rekonstytucji

Przybliżone stężenie roztworu w oparciu o objętość wypieraną

Roztwór glukozy do wstrzykiwań 5% lub 10% Roztwór chlorku sodu Roztwór chlorku sodu do

wstrzykiwań i roztwór glukozy do wstrzykiwań (0,45% chlorku sodu i 2,5% glukozy) Dekstran 6% w roztworze glukozy do wstrzykiwań 5%

2 g

50 mg/ ml

40 ml

1,170 ml

41,170 ml

49 mg/ml

Czas trwania infuzji dożylnej powinien wynosić około 30 minut.

Dodać zalecaną objętość rozcieńczalnika i wstrząsać do czasu całkowitego rozpuszczenia się zawartości fiolki. Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory, bez jakichkolwiek cząstek.

Wyłącznie do jednorazowego zastosowania. Wszelkie pozostałości niezużytego roztworu należy usunąć. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Przed każdym podaniem należy przepłukać zestaw do infuzji.

Niezgodności farmaceutyczne

Zgodnie z doniesieniami literaturowymi, ceftriakson jest niezgodny z amsakryną, wankomycyną, flukonazolem i antybiotykami aminoglikozydowymi.

Roztworów ceftriaksonu nie należy mieszać z innymi środkami ani do nich dodawać, oprócz tych wymienionych w punkcie 6.6. W szczególności, do rozpuszczania ceftriaksonu lub dalszego rozcieńczania rozpuszczonego proszku do podania dożylnego nie należy stosować rozpuszczalników zawierających wapń (np. roztwór Ringera, roztwór Hartmanna), ponieważ może dojść do wytrącenia się osadu. Nie mieszać ceftriaksonu ani nie podawać jednocześnie z roztworami zawierającymi wapń, w tym stosowanych w całkowitym żywieniu pozajelitowym (patrz punkty 4.2, 4.3, 4.4 i 4.8 Charakterystyki Produktu Leczniczego).

Nieotwarta fiolka: 2 lata

Po rekonstytucji: .Wykazano, że produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 6 godzin w temperaturze 25°C i przez 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć niezwłocznie, o ile metoda rekonstytucji nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia bakteryjnego. Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za okres i warunki przechowywania produktu w trakcie używania odpowiada użytkownik; nie powinny one zwykle przekraczać podanych powyżej czasów stabilności chemicznej i fizycznej w warunkach użycia.

Wszelkie pozostałości niezużytego roztworu należy usunąć.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

13

Ceftriaxone Hospira

Charakterystyka Ceftriaxone hospira

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ceftriaxone Hospira, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftriaxone Hospira, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftriaxone Hospira, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 500 mg ceftriaksonu w postaci 596 mg ceftriaksonu sodowego. Każda fiolka zawiera 1 g ceftriaksonu w postaci 1,193 g ceftriaksonu sodowego. Każda fiolka zawiera 2 g ceftriaksonu w postaci 2,386 g ceftriaksonu sodowego.

Każda 500 mg fiolka zawiera około 1,8 mmol (41,4 mg) sodu.

Każda 1 g fiolka zawiera około 3,6 mmol (82,8 mg) sodu.

Każda 2 g fiolka zawiera około 7,2 mmol (165,6 mg) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

Nieznacznie higroskopijny, krystaliczny proszek barwy prawie białej lub żółtawej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ceftriakson jest wskazany do stosowania w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych i dzieci, w tym noworodków urodzonych o czasie (od urodzenia):

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Pozaszpitalne zapalenie płuc.

Szpitalne zapalenie płuc.

Ostre zapalenia ucha środkowego.

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek).

Zakażenia kości i stawów.

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Rzeżączka.

Kiła.

Bakteryjne zapalenie wsierdzia.

Ceftriakson można stosować:

W leczeniu zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u dorosłych.

W leczeniu rozsianej postaci boreliozy (wczesnej (stadium II) i późnej (stadium III)) u dorosłych i dzieci, w tym noworodków od 15. dnia życia.

W przedoperacyjnym zapobieganiu zakażeniom miejsc operowanych.

W leczeniu pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym.

W leczeniu pacjentów z bakteriemią, która przebiega w powiązaniu z zakażeniami wymienionymi wyżej, lub podejrzewa się, że przebiega w powiązaniu z tymi zakażeniami.

Ceftriakson należy podawać w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbakteryjnymi zawsze, gdy spektrum jego działania nie obejmuje wszystkich bakterii, które mogą wywoływać dane zakażenie (patrz punkt 4.4).

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryj nych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka zależy od ciężkości, wrażliwości, umiejscowienia i rodzaju zakażenia, jak również od wieku oraz czynności wątroby i nerek danego pacjenta.

Dawki, zalecane w tabelach poniżej, są zwykle zalecanymi dawkami w tych wskazaniach.

W szczególnie ciężkich przypadkach należy rozważyć zastosowanie dawek z górnej granicy zalecanego zakresu.

Dorośli i dzieci w wieku _powyżej 12 lat (> 50 kg)

Dawka ceftriaksonu*

Częstość podawania**

Wskazania do stosowania

1 do 2 g

Raz na dobę

Pozaszpitalne zapalenie płuc

Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

2 g

Raz na dobę

Szpitalne zapalenie płuc

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Zakażenia kości i stawów

2 do 4 g

Raz na dobę

Leczenie pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym

Bakteryjne zapalenie wsierdzia

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych

* W potwierdzonej bakteriemii należy rozważyć zastosowanie dawek z górnej granicy zalecanego zakresu.

** Podawanie dwa razy na dobę (co 12 godzin) można rozważyć, jeśli stosuje się dawki większe niż 2 g na dobę.

Wskazania do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat (> 50 kg), które wymagają specjalnych schematów dawkowania:

Ostre zapalenia ucha środkowego

Ceftriakson można podać w pojedynczej dawce domięśniowej 1 do 2 g.

Ograniczone dane wskazują, że w przypadku, gdy pacjent jest ciężko chory lub poprzednie leczenie nie przynosi poprawy, ceftriakson może być skuteczny podczas podawania domięśniowego w dawce 1 do 2 g na dobę przez 3 dni.

Rzeżączka

500 mg w pojedynczej dawce domięśniowej.

Kiła

Zwykle zalecana dawka to 500 mg do 1 g raz na dobę, zwiększona w kile układu nerwowego do 2 g raz na dobę przez 10-14 dni. Zalecenia dotyczące dawkowania w leczeniu kiły, w tym kiły układu nerwowego, są ustalone na podstawie ograniczonych danych. Należy wziąć pod uwagę krajowe lub lokalne wytyczne.

Rozsiana postać boreliozy (wczesna [stadium II] i późna [stadium III])

2 g raz na dobę przez 14-21 dni. Zaleca się różny czas trwania leczenia; należy wziąć pod uwagę krajowe lub lokalne wytyczne.

Dzieci i młodzież

Noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku od 15. dnia do 12 lat (< 50 kg)

U dzieci o masie ciała 50 kg i więcej należy stosować zwykłą dawkę dla dorosłych.

Dawka ceftriaksonu*

Częstość podawania**

Wskazania do stosowania

50 do 80 mg/kg mc.

Raz na dobę

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

Pozaszpitalne zapalenie płuc

Szpitalne zapalenie płuc

50 do 100 mg/kg mc. (maksymalnie 4 g)

Raz na dobę

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Zakażenia kości i stawów

Leczenie pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym

80 do 100 mg/kg mc. (maksymalnie 4 g)

Raz na dobę

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych

100 mg/kg mc. (maksymalnie 4 g)

Raz na dobę

Bakteryjne zapalenie wsierdzia

* W potwierdzonej bakteriemii należy rozważyć zastosowanie dawki z górnej granicy zalecanego zakresu.

** Podawanie dwa razy na dobę (co 12 godzin) można rozważyć, jeśli stosuje się dawki większe niż 2 g na dobę.

Wskazania do stosowania u noworodków, niemowląt i dzieci w wieku od 15. dnia do 12 lat (< 50 kg), które wymagają specjalnych schematów dawkowania:

Ostre zapalenia ucha środkowego

W początkowym leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego można podać ceftriakson w pojedynczej dawce domięśniowej 50 mg/kg mc. Ograniczone dane wskazują, że w przypadku, gdy dziecko jest ciężko chore lub początkowe leczenie nie przynosi poprawy, ceftriakson może być skuteczny podczas podawania domięśniowego w dawce 50 mg/kg mc. na dobę przez 3 dni.

Przedoperacyjne zapobieganie zakażeniom miejsc operowanych

50 do 80 mg/kg mc. w pojedynczej dawce przed zabiegiem chirurgicznym.

Kiła

Zwykle zalecana dawka to 75 do 100 mg/kg mc. raz na dobę (maksymalnie 4 g) przez 10-14 dni. Zalecenia dotyczące dawkowania w leczeniu kiły, w tym kiły układu nerwowego, są ustalone na podstawie bardzo ograniczonych danych. Należy wziąć pod uwagę krajowe lub lokalne wytyczne.

Rozsiana postać boreliozy (wczesna [stadium II] i późna [stadium III])

50 do 80 mg/kg mc. raz na dobę przez 14-21 dni. Zaleca się różny czas trwania leczenia; należy wziąć pod uwagę krajowe lub lokalne wytyczne.

Noworodki w wieku 0-14 dni

Ceftriakson jest przeciwwskazany u wcześniaków w wieku do 41 tygodni licząc od daty ostatniej miesiączki (wiek ciążowy + wiek chronologiczny).

Dawka ceftriaksonu*

Częstość podawania**

Wskazania do stosowania

20 do 50 mg/kg mc.

Raz na dobę

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

Pozaszpitalne zapalenie płuc

Szpitalne zapalenie płuc

Zakażenia kości i stawów

Leczenie pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym

50 mg/kg mc.

Raz na dobę

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteryjne zapalenie wsierdzia

* W potwierdzonej bakteriemii należy rozważyć zastosowanie dawki z górnej granicy zalecanego zakresu.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 50 mg/kg mc.

Wskazania do stosowania u noworodków w wieku 0-14 dni, które wymagają specjalnych schematów dawkowania:

Ostre zapalenia ucha środkowego

W początkowym leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego można podać ceftriakson w pojedynczej dawce domięśniowej 50 mg/kg mc.

Przedoperacyjne zapobieganie zakażeniom miejsc operowanych

20 do 50 mg/kg mc. w pojedynczej dawce przed zabiegiem chirurgicznym.

Kiła

Zwykle zalecana dawka to 50 mg/kg mc. raz na dobę przez 10-14 dni. Zalecenia dotyczące dawkowania w leczeniu kiły, w tym kiły układu nerwowego, są ustalone na podstawie bardzo ograniczonych danych. Należy wziąć pod uwagę krajowe lub lokalne wytyczne.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia jest różny w zależności od przebiegu choroby. Zgodnie z ogólnymi zasadami antybiotykoterapii, podawanie ceftriaksonu należy kontynuować przez 48 do 72 godzin po ustąpieniu gorączki u pacjenta lub potwierdzeniu eradykacji bakterii.

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawki zalecanej dla dorosłych pod warunkiem zadowalającej czynności wątroby i nerek.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Dostępne dane nie wskazują na konieczność dostosowania dawki w lekkich lub umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby pod warunkiem, że czynność nerek nie jest zaburzona.

Nie ma danych z badań dotyczących pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek nie ma konieczności zmniejszania dawki ceftriaksonu pod warunkiem, że czynność wątroby nie jest zaburzona. Tylko w schyłkowej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) dawka ceftriaksonu nie powinna być większa niż 2 g na dobę.

U pacjentów dializowanych nie ma konieczności stosowania dawek uzupełniających po dializie. Ceftriakson nie jest usuwany podczas hemodializy ani dializy otrzewnowej. Zaleca się ścisłą obserwację kliniczną w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności.

Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby i nerek

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności zarówno nerek, jak i wątroby, zaleca się ścisłą obserwację kliniczną w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności.

Sposób podawania

Ceftriakson można podawać we wlewie dożylnym, trwającym co najmniej 30 minut (zalecany sposób podania) lub w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, trwającym 5 minut lub w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym. Dożylne wstrzyknięcie w sposób przerywany, w czasie dłuższym niż 5 minut, należy wykonać najlepiej w duże żyły. U niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat dawki dożylne, wynoszące 50 mg/kg mc. lub więcej, należy podawać w postaci infozji. U noworodków dawki dożylne należy podawać w czasie dłuższym niż 60 minut, aby zmniejszyć potencjalne ryzyko encefalopatii bilirubinowej (patrz punkty 4.3 i 4.4). Wstrzyknięcia domięśniowe należy wykonywać na odpowiednią głębokość w obrębie względnie dużego mięśnia; nie podawać w jedno miejsce więcej niż 1 g. Podawanie domięśniowe należy rozważyć wtedy, gdy podanie dożylne nie jest możliwe lub jest mniej odpowiednie dla danego pacjenta. Dawki większe niż 2 g należy podawać dożylnie.

W razie stosowania roztworu lidokainy jako rozpuszczalnika, nigdy nie wolno podawać tak otrzymanego roztworu dożylnie (patrz punkt 4.3).

Ceftriakson jest przeciwwskazany u noworodków (w wieku < 28 dni), u których jest konieczne (lub oczekuje się, że będzie konieczne) dożylne leczenie roztworami zawierającymi wapń, w tym ciągłymi infuzjami zawierającymi wapń, takimi jak roztwory do żywienia pozajelitowego, ze względu na ryzyko wytrącenia się soli wapniowej ceftriaksonu (patrz punkt 4.3).

Ze względu na ryzyko wytrącenia się osadu nie wolno używać rozcieńczalników zawierających wapń (np. roztworu Ringera lub roztworu Hartmanna) do rozpuszczenia ceftriaksonu w fiolkach ani do dalszego rozcieńczania przygotowanego roztworu do podania dożylnego. Sól wapniowa ceftriaksonu może się także wytrącić w razie zmieszania ceftriaksonu z roztworem zawierającym wapń w tym samym zestawie do podawania dożylnego. W związku z tym ceftriaksonu nie wolno mieszać ani podawać jednocześnie z roztworami zawierającymi wapń (patrz punkty 4.3, 4.4 i 6.2).

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ceftriakson, na jakąkolwiek inną cefalosporynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężkie reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. reakcje anafilaktyczne) występujące po innych beta-laktamowych lekach przeciwbakteryjnych (np. penicyliny, monobaktamy i karbapenemy).

Ceftriakson jest przeciwwskazany u:

Wcześniaków aż do skorygowanego wieku 41 tygodni życia (tygodnie ciąży + tygodnie życia), Noworodków urodzonych o czasie (do 28. dnia życia):

-    z hiperbilirubinemią, żółtaczką lub z hipoalbuminemią lub kwasicą, to stany, w których wiązanie bilirubiny jest najprawdopodobniej zaburzone*,

-    u których jest konieczne (lub oczekuje się, że będzie konieczne) dożylne leczenie preparatami wapnia lub infuzjami zawierającymi wapń, ze względu na ryzyko wytrącenia się soli wapniowej ceftriaksonu (patrz punkty 4.4, 4.8 i 6.2).

* Badania in vitro wykazały, że ceftriakson może wypierać bilirubinę z jej miejsc wiązania z albuminami surowicy, stwarzając w ten sposób potencjalne ryzyko encefalopatii bilirubinowej u takich pacjentów.

Jeśli do rozcieńczenia ceftriaksonu została użyta lidokaina, przed wstrzyknięciem domięśniowym, należy wykluczyć przeciwwskazania do stosowania lidokainy (patrz punkt 4.4).

Roztworów ceftriaksonu zawierających lidokainę nie wolno nigdy podawać dożylnie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje nadwrażliwości

Podobnie, jak w przypadku wszystkich antybiotyków beta-laktamowych, obserwowano ciężkie i niekiedy prowadzące do zgonu reakcje nadwrażliwości (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpi ciężka reakcja nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać leczenie ceftriaksonem i zastosować odpowiednie leczenie ratunkowe. Przed rozpoczęciem leczenia należy ustalić, czy pacjent nie przebył w przeszłości ciężkiej reakcji nadwrażliwości na ceftriakson, inne cefalosporyny lub jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy. Należy zachować ostrożność podczas stosowania ceftriaksonu u pacjentów z nieciężką reakcją nadwrażliwości na inne antybiotyki beta-laktamowe w wywiadzie.

Obserwowano ciężkie działania niepożądane w obrębie skóry (zespół Stevensa i Johnsona lub zespół Lyella/martwica toksyczno-rozpływna naskórka), jednakże częstość występowania tych działań jest nieznana (patrz punkt 4.8).

Interakcja z produktami zawierającymi wapń

Opisano przypadki zgonów w wyniku wytrącania się soli wapniowej ceftriaksonu w płucach i nerkach u wcześniaków i urodzonych o czasie noworodków w pierwszym miesiącu życia. Co najmniej jedno z dzieci otrzymywało ceftriakson i wapń w różnym czasie i przez różne zestawy do podawania dożylnego. W dostępnych danych naukowych nie ma potwierdzonych doniesień o wewnątrznaczyniowych stratach u pacjentów innych niż noworodki, leczonych ceftriaksonem i roztworami zawierającymi wapń lub innymi produktami zawierającymi wapń. W badaniach in vitro wykazano, że u noworodków występuje zwiększone, w porównaniu do innych grup wiekowych, ryzyko wytrącania się soli wapniowej ceftriaksonu.

U pacjentów, niezależnie od wieku, nie wolno mieszać ani podawać ceftriaksonu jednocześnie z roztworami do podawania dożylnego zawierającymi wapń, nawet, jeśli stosuje się różne linie infuzyjne lub podaje się w różne miejsca. Jednak w celu uniknięcia wytrącenia osadu, u pacjentów w wieku powyżej 28 dni ceftriakson i roztwory zawierające wapń można podawać kolejno jeden po drugim, jeżeli linie infuzyjne są wkłute w różne miejsca lub są wymienione, lub pomiędzy infuzjami zostaną starannie przepłukane fizjologicznym roztworem soli. Jeśli u pacjentów konieczne jest podawanie w ciągłej infuzji zawierających wapń roztworów do całkowitego żywienia pozajelitowego (ang. total parenteral nutrition, TPN), fachowy pracownik służby zdrowia może rozważyć zastosowanie alternatywnych metod leczenia przeciwbakteryjnego, które nie wiążą się z takim ryzykiem wytrącania się osadu. Jeżeli zastosowanie ceftriaksonu u pacjentów, u których konieczne jest ciągłe żywienie pozajelitowe, zostanie uznane za niezbędne, ceftriakson i roztwory TPN można podawać jednocześnie, ale przez różne linie infuzyjne wkłute w różne miejsca. Inna możliwość to przerwanie infuzji TPN na czas infuzji ceftriaksonu i przepłukanie linii infuzyjnej pomiędzy podaniem roztworów (patrz punkty 4.3, 4.8, 5.2 i 6.2).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność ceftriaksonu u noworodków, niemowląt i dzieci określono dla schematów dawkowania opisanych w punkcie „Dawkowanie i sposób podawania“ (patrz punkt 4.2). Badania wykazały, że ceftriakson, podobnie jak niektóre inne cefalosporyny, może wypierać bilirubinę z miej sc wiązania z albuminami surowicy.

Ceftriakson jest przeciwwskazany u wcześniaków oraz donoszonych noworodków, u których występuje ryzyko encefalopatii bilirubinowej (patrz punkt 4.3).

Autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna

Obserwowano przypadki autoimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej u pacjentów otrzymujących antybiotyki z grupy cefalosporyn, w tym ceftriaksonu (patrz punkt 4.8). Obserwowano ciężkie przypadki niedokrwistości hemolitycznej, w tym przypadki zakończone zgonem, podczas leczenia ceftriaksonem, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Jeżeli podczas leczenia ceftriaksonem u pacjenta wystąpi niedokrwistość, należy wziąć pod uwagę możliwość niedokrwistości związanej z cefalosporyną i przerwać leczenie ceftriaksonem do czasu określenia etiologii niedokrwistości.

Długotrwałe leczenie

W trakcie długotrwałego leczenia należy regularnie oznaczać morfologię krwi.

Zapalenie jelita grubego/ nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych

Obserwowano występowanie zapalenia jelita grubego i rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, związanego ze stosowaniem leków przeciwbakteryjnych, podczas stosowaniu niemal wszystkich leków przeciwbakteryjnych, także ceftriaksonu. Może ono mieć przebieg od postaci lekkiej do zagrażającej życiu. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę takie rozpoznanie u pacjentów z biegunką, która wystąpiła podczas lub po zakończeniu stosowania ceftriaksonu (patrz punkt 4.8). Należy rozważyć przerwanie leczenia ceftriaksonem i podanie leków działających swoiście na Clostridium difficile. Nie podawać produktów leczniczych hamujących perystaltykę.

Podobnie jak podczas stosowania innych leków przeciwbakteryjnych, może dojść do nadkażenia niewrażliwymi drobnoustrojami.

Ciężka niewydolność nerek i wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i wątroby zaleca się ścisłą obserwację kliniczną w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia wyników testów serologicznych

Ceftriakson może wpływać na wyniki testu Coombsa, bowiem może spowodować fałszywie dodatni wynik testu. Ceftriakson może też spowodować fałszywie dodatni wynik testu na galaktozemię (patrz punkt 4.8).

Nieenzymatyczne metody oznaczania glukozy w moczu mogą dać fałszywie dodatnie wyniki. Podczas leczenia ceftriaksonem zawartość glukozy w moczu należy oznaczać metodami enzymatycznymi (patrz punkt 4.8).

Sód

Każdy gram ceftriaksonu zawiera 3,6 mmol (82,8 mg) sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Zakres działania przeciwbakteryjnego

Ceftriakson ma ograniczony zakres działania przeciwbakteryjnego i może nie nadawać się do stosowania w monoterapii niektórych rodzajów zakażeń, chyba, że zidentyfikowany został drobnoustrój odpowiedzialny za zakażenie (patrz punkt 4.2). W zakażeniu kilkoma drobnoustrojami, gdy wśród podejrzewanych patogenów są drobnoustroje oporne na ceftriakson, należy rozważyć zastosowanie dodatkowego antybiotyku.

Stosowanie lidokainy

Jeżeli jako rozpuszczalnik stosowany jest roztwór lidokainy, otrzymany roztwór ceftriaksonu może być użyty tylko do wstrzyknięć domięśniowych. Przed użyciem należy wziąć pod uwagę przeciwwskazania do stosowania lidokainy (patrz punkt 4.3). Roztworów zawierających lidokainę nie wolno nigdy podawać dożylnie.

Kamica żółciowa

W razie zaobserwowania cieni w badaniu USG, należy wziąć pod uwagę możliwość wytrącenia się soli wapniowej ceftriaksonu. W badaniach USG pęcherzyka żółciowego uwidoczniono cienie omyłkowo wzięte za kamienie żółciowe, które były obserwowane częściej podczas stosowania ceftriaksonu w dawkach 1 g na dobę i większych. Szczególną ostrożność należy zachować u dzieci i młodzieży. Takie strąty zanikają po zakończeniu leczenia ceftriaksonem. Rzadko strąty soli wapniowej ceftriaksonu powodują objawy. Jeśli wystąpią objawy, zaleca się leczenie zachowawcze, niechirurgiczne; lekarz powinien rozważyć przerwanie leczenia ceftriaksonem na podstawie oceny stosunku korzyści do ryzyka u konkretnego pacjenta (patrz punkt 4.8).

Zastój żółci

U pacjentów leczonych ceftriaksonem obserwowano przypadki zapalenia trzustki, spowodowane prawdopodobnie niedrożnością dróg żółciowych (patrz punkt 4.8). U większości pacjentów występowały czynniki ryzyka zastoju żółci i powstawania szlamu żółciowego, np. przebyte poważne leczenie, ciężka choroba i całkowite żywienie pozajelitowe. Nie można wykluczyć, że ceftriakson jest czynnikiem wyzwalającym lub sprzyjającym powstawaniu osadów żółciowych.

Kamica nerkowa

Obserwowano przypadki kamicy nerkowej, która ustępowała po przerwaniu leczenia ceftriaksonem (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpią objawy, należy przeprowadzić badanie USG. Stosowanie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie lub z hiperkalciurią powinno być rozważone przez lekarza na podstawie oceny stosunku korzyści do ryzyka u konkretnego pacjenta.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na ryzyko wytrącenia się osadu nie wolno używać rozcieńczalników zawierających wapń, takich jak roztwór Ringera lub roztwór Hartmanna do rekonstytucji fiolek ceftriaksonu ani do dalszego rozcieńczania przygotowanego roztworu do podania dożylnego. Wytrącanie się soli wapniowej ceftriaksonu może wystąpić także w razie zmieszania ceftriaksonu z roztworem zawierającym wapń w tym samym zestawie do podawania dożylnego. Ceftriaksonu nie wolno podawać jednocześnie przez trójnik z zawierającymi wapń roztworami dożylnymi, w tym zawierającymi wapń infuzjami dożylnymi, np. do żywienia pozajelitowego. Jednakże, u pacjentów innych niż noworodki, ceftriakson i roztwory zawierające wapń można podawać kolejno jeden po drugim, jeżeli linie infuzyjne zostaną starannie przepłukane pomiędzy infuzjami odpowiednim, zgodnym farmaceutycznie roztworem. W badaniach in vitro na osoczu uzyskanym od dorosłych oraz z krwi pępowinowej noworodków wykazano, że noworodki są narażone na zwiększone ryzyko wytrącania się soli wapniowej ceftriaksonu (patrz punkty 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 i 6.2).

Jednoczesne stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych może nasilać antagonistyczne działanie wobec witaminy K i zwiększać ryzyko krwawienia. Zaleca się częste monitorowanie Międzynarodowego Współczynnika Znormalizowanego INR oraz odpowiednie dostosowanie dawki antagonisty witaminy K do jego wartości, zarówno podczas leczenia ceftriaksonem, jak i po jego zakończeniu (patrz punkt 4.8).

Istnieją sprzeczne dowody na temat ryzyka nasilenia toksycznego działania antybiotyków aminoglikozydowych na nerki podczas podawania w skojarzeniu z cefalosporynami. W przypadkach takich należy stosować zalecane w praktyce klinicznej monitorowanie stężenia danego aminoglikozydu (i czynność nerek).

W badaniu in vitro zaobserwowano antagonistyczne działanie podczas stosowania skojarzenia chloramfenikolu z ceftriaksonem. Znaczenie kliniczne tej obserwacji jest nieznane.

Nie ma żadnych doniesień na temat interakcji pomiędzy ceftriaksonem a doustnymi produktami zawierającymi wapń ani pomiędzy ceftriaksonem podawanym domięśniowo a produktami zawierającymi wapń (dożylnymi lub doustnymi).

U pacjentów leczonych ceftriaksonem test Coombsa może dać wynik fałszywie dodatni.

Ceftriakson, podobnie jak inne antybiotyki, może spowodować fałszywie dodatni wynik testu na galaktozemię.

Podobnie, nieenzymatyczne metody oznaczania zawartości glukozy w moczu mogą dać fałszywie dodatnie wyniki. Z tego powodu, podczas leczenia ceftriaksonem, stężenie glukozy w moczu należy oznaczać metodą enzymatyczną.

Nie zaobserwowano zaburzenia czynności nerek po jednoczesnym podawaniu dużych dawek ceftriaksonu i silnych leków moczopędnych (np. furosemidu).

Jednoczesne podawanie probenecydu nie spowalnia eliminacji ceftriaksonu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ceftriakson przenika przez barierę łożyskową. Dostępne są tylko ograniczone dane dotyczące stosowania ceftriaksonu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na rozwój zarodka/płodu, rozwój okołoporodowy ani pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Ceftriakson powinien być podawany podczas ciąży, a zwłaszcza w pierwszym trymestrze, tylko wtedy, gdy korzyści przeważają nad ryzykiem.

Karmienie piersią

Ceftriakson jest wydzielany do mleka ludzkiego w małym stężeniu, jednak podczas stosowania dawek leczniczych nie przewiduje się żadnego wpływu ceftriaksonu na karmionego piersią noworodka/niemowlę. Nie można jednak wykluczyć ryzyka biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych. Należy wziąć pod uwagę możliwość uczulenia. Należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub przerwaniu stosowania ceftriaksonu, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Badania wpływu na rozrodczość nie wykazały niekorzystnego wpływu na płodność kobiet i mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas leczenia ceftriaksonem mogą wystąpić działania niepożądane (np. zawroty głowy), które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.8). Pacjenci powinni zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane ceftriaksonu to eozynofilia, leukopenia, małopłytkowość, biegunka, wysypka i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Częstość występowania działań niepożądanych ceftriaksonu określono na podstawie danych z badań klinicznych.

W klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą konwencję: Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana3

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Grzybicze

zakażenie

narządów

płciowych

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubegob

Nadkażenie b

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Leukopenia

Granulocytopenia

Niedokrwistość

Niedokrwistość hemolityczna b

Małopłytkowość

Zaburzenia

krzepnięcia

Agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Wstrząs anafilaktyczny Reakcja anafilaktyczna Reakcja

rzekomoanafilaktyczna

Reakcja

nadwrażliwości b

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy Zawroty głowy

Drgawki

Zaburzenia ucha i błędnika

Uczucie wirowania

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunkab Luźne stolce

Nudności

Wymioty

Zapalenie trzustkib Zapalenie jamy ustnej Zapalenie języka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

Powstawanie strątów w pęcherzyku żółciowymŻółtaczka jąder podkorowych mózgu (kernicterus)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Pokrzywka

Zespół

Stevensa-J ohnsonab Martwica

toksyczno-rozpływna

naskórkab

Rumień

wielopostaciowy Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Krwiomocz

Cukromocz

Skąpomocz Powstawanie strątów w nerkach (odwracalne)

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Zapalenie żył Ból w miejscu wstrzyknięcia Gorączka

Obrzęk

Dreszcze

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Fałszywie dodatni wynik testu CoombsaFałszywie dodatni wynik testu na galaktozemięFałszywie dodatni wynik oznaczania

glukozy za pomocą nieenzymatycznych testów

a Na podstawie zgłoszeń po dopuszczeniu produktu do obrotu. Ponieważ działania te są zgłaszane dobrowolnie i dotyczą populacji o nieokreślonej dokładnie wielkości, niemożliwe jest wiarygodne oszacowanie częstości ich występowania, dlatego sklasyfikowano ją jako nieznaną. b Patrz punkt 4.4

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Doniesienia o biegunce po leczeniu ceftriaksonem mogą być związane z Clostridium difficile. Należy zastosować odpowiednie wyrównanie gospodarki wodno-elektrolitowej (patrz punkt 4.4).

Wytrącanie się soli wapniowej ceftriaksonu

Zaobserwowano rzadkie, ciężkie, a w kilku przypadkach zakończone zgonem, działania niepożądane u wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie (w wieku < 28 dni) otrzymujących dożylnie ceftriakson i wapń. W badaniu pośmiertnym zaobserwowano strąty soli wapniowej ceftriaksonu w płucach i nerkach. Duże ryzyko wytrącania się u noworodków wynika z ich małej objętości krwi i dłuższego okresu półtrwania ceftriaksonu w porównaniu z dorosłymi (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).

Zgłaszano przypadki wytrącania się w nerkach, głównie u dzieci w wieku powyżej 3 lat, które otrzymywały duże dawki dobowe (np. > 80 mg/kg mc./dobę) lub duże dawki całkowite (większe niż 10 g) i występowały u nich dodatkowe czynniki ryzyka (np. ograniczenie podaży płynów lub unieruchomienie w łóżku). Ryzyko powstawania strątów jest zwiększone u pacjentów unieruchomionych lub odwodnionych. Zdarzenie takie może być objawowe lub bezobjawowe, może prowadzić do niewydolności nerek i bezmoczu i przemija po odstawieniu ceftriaksonu (patrz punkt 4.4).

Obserwowano wytrącanie się soli wapniowej ceftriaksonu w pęcherzyku żółciowym, głównie u pacjentów leczonych dawkami większymi od zalecanej standardowej dawki. Badania prospektywne u dzieci wykazały zmienną częstość powstawania strątów podczas podawania dożylnego - nawet ponad 30% w niektórych badaniach. Częstość występowania wydaje się być mniejsza podczas powolnej infuzji (trwającej 20 - 30 minut). Efekt ten jest zwykle bezobjawowy, jednakże rzadko strątom towarzyszyły objawy kliniczne, takie jak ból, nudności i wymioty. W takich przypadkach zalecane jest leczenie objawowe. Wytrącanie się jest zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia ceftriaksonem (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Ul. Al. Jerozolimskie 181 C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W razie przedawkowania mogą wystąpić takie objawy, jak nudności, wymioty i biegunka. Nie można zmniej szyć stężenia ceftriaksonu podczas hemodializy lub dializy otrzewnowej. Nie ma swoistej odtrutki. Leczenie przedawkowania jest objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego; cefalosporyny trzeciej generacji. Kod ATC: J01DD04

Mechanizm działania

Ceftriakson hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii po związaniu się z białkami wiążącymi penicylinę (PBP). Powoduje do przerwanie biosyntezy ściany komórkowej (peptydoglikanów), co prowadzi do lizy i śmierci komórki bakterii.

Oporność

Oporność bakterii na ceftriakson może być wynikiem jednego lub kilku z następujących mechanizmów:

•    hydroliza przez beta-laktamazy, w tym beta-laktamazy o rozszerzonym profilu substratowym (ECBL), karbapenemazy lub chromosomalne cefalosporynazy (AmpC), które mogą być indukowane lub stale wytwarzane przez niektóre gatunki tlenowych bakterii Gram-ujemnych z derepresorowanym genem beta-laktamazy,

•    zmniej szone powinowactwo białek wiążących penicylinę do ceftriaksonu,

•    nieprzepuszczalność błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych,

•    bakteryjne pompy aktywnie usuwające lek z komórki.

Wartości graniczne w testach wrażliwości

Wartości graniczne minimalnego stężenia hamującego (MIC) określone przez Europejską komisję ds. badania wrażliwości na leki przeciwdrobnoustrojowe (EUCAST) są następujące:

Drobnoustrój

Test metodą rozcieńczeniową (MIC, mg/l)

Wrażliwy

Oporny

Enterobacteriaceae

< 1

> 2

Staphylococcus spp.

a

a

Streptococcus spp (grupy A,B,C i G)

b

b

Streptococcus pneumoniae

< 0,5c

> 2

Paciorkowce zieleniące

< 0,5

> 0,5

Haemophilus influenzae

< 0,12c

> 0,12

Moraxella catarrhalis

< 1

> 2

Neisseria gonorrhoeae

< 0,12

> 0,12

Neisseria meningitidis

< 0,12c

> 0,12

Niezwiązane z gatunkami

< 1d

> 2

a Wrażliwość określona na podstawie wrażliwości na cefoksytynę. b Wrażliwość określona na podstawie wrażliwości na penicylinę.

c Izolaty z MIC dla ceftriaksonu powyżej wartości granicznej wrażliwości występują rzadko; w razie ich wykrycia należy przeprowadzić ponowny test i, w razie potwierdzenia wyniku, przesłać do laboratorium referencyjnego.

d Wartości graniczne dotyczą dawki dożylnej 1 g raz na dobę i dużej dawki co najmniej 2 g raz na dobę.

Skuteczność kliniczna wobec konkretnych drobnoustrojów


Częstość występowania nabytej oporności wybranych gatunków może się różnić w zależności od rejonu geograficznego i czasu, w związku z czym, przydatne są lokalne informacje na temat oporności, zwłaszcza w razie leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady eksperta, jeżeli lokalne występowanie oporności jest na tyle powszechne, że użyteczność ceftriaksonu, przynamniej wobec pewnego typu zakażeń, jest wątpliwa.


Gatunki zwykle wrażliwe


Tlenowe bakterie Gram-dodatnie:

Staphylococcus aureus*(wrażliwe na metycylinę) £ Gronkowce koagulazoujemne (wrażliwe na metycylinę)£ Streptococcus pyogenes (grupa A)

Streptococcus agalactiae (grupa B)

Streptococcus pneumoniae Paciorkowce zieleniące

Tlenowe bakterie Gram-ujemne:

Borrelia burgdorferi Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae Moraxella catarrhalis Neisseria gonorrhoea Neisseria meningitidis Proteus mirabilis Providencia spp.

Treponema pallidum


Gatunki, w przypadku których problem może stanowić nabyta oporność


Tlenowe bakterie Gram-dodatnie:

Staphylococcus epidermidis+ Staphylococcus haemolyticus + Staphylococcus hominis+

Tlenowe bakterie Gram-ujemne:

Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Escherichia coli%

Klebsiella pneumoniae°% Klebsiella oxytoca%

Morganella morganii Proteus vulgaris Serratia marcescens

Beztlenowce


Bacteroides spp. Fusobacterium spp. Peptostreptococcus spp. Clostridium perfringens


Drobnoustroje o oporności wrodzonej


Tlenowe bakterie Gram-dodatnie:

Enterococcus spp Listeria monocytogenes

Tlenowe bakterie Gram-ujemne:

Acinetobacter baumannii Pseudomonas aeruginosa Stenotrophomonas maltophilia

Beztlenowce

Clostridium difficile Inne:

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

Ureaplasma urealyticum


£Wszystkie gronkowce oporne na metycylinę są też oporne na ceftriakson. +Odsetek oporności >50% w co najmniej jednym regionie %Szczepy wytwarzające ESBL są zawsze oporne

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie


Po dożylnym podaniu 500 mg i 1 g ceftriaksonu w bolusie średnie maksymalne stężenie ceftriaksonu w osoczu wynosi, odpowiednio, około 120 i 200 mg/l. Po dożylnej infuzji 500 mg, 1 g i 2 g ceftriaksonu stężenie ceftriaksonu w osoczu wynosi, odpowiednio, około 80, 150 i 250 mg/l. Po wstrzyknięciu domięśniowym średnie, maksymalne stężenie ceftriaksonu w osoczu jest w przybliżeniu o połowę mniejsze od stężenia obserwowanego po dożylnym podaniu równoważnej dawki. Maksymalne stężenie w osoczu po jednorazowym domięśniowym podaniu dawki 1 g wynosi około 81 mg/l i jest osiągane po 2 - 3 godzinach od podania.

Pole pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu po podaniu domięśniowym jest takie samo, jak obserwowane po dożylnym podaniu równoważnej dawki.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji ceftriaksonu wynosi 7 - 12 l. Stężenia znacznie przekraczające minimalne stężenia hamujące dla większości odpowiednich patogenów wykrywalne są w tkankach, w tym w płucach, sercu, drogach żółciowych/wątrobie, migdałkach, uchu środkowym i błonie śluzowej nosa, kościach oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym, opłucnowym, maziówkowym i w wydzielinie


gruczołu krokowego. Po wielokrotnym podaniu obserwuje się zwiększenie średniego maksymalnego stężenia w osoczu (Cmaks) o 8-15%; w większości przypadków stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 48 - 72 godzin w zależności od drogi podawania.

Przenikanie do szczególnych tkanek

Ceftriakson przenika przez opony mózgowo-rdzeniowe. Stopień przenikania jest największy, gdy opony objęte są stanem zapalnym. Zgodnie z doniesieniami, średnie maksymalne stężenie ceftriaksonu w CSF u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wynosi do 25% stężenia w osoczu, w porównaniu z 2% stężenia w osoczu u pacjentów bez stanu zapalnego opon. Maksymalne stężenie ceftriaksonu w CSF osiągane jest w ciągu około 4-6 godzin po wstrzyknięciu dożylnym. Ceftriakson przenika przez barierę łożyskową i jest wydzielany do mleka matki w małym stężeniu (patrz punkt 4.6).

Wiązanie z białkami

Ceftriakson w sposób odwracalny wiąże się z albuminami. Wiązanie z białkami osocza wynosi około 95% przy stężeniu w osoczu poniżej 100 mg/l. Wiązanie się ulega nasyceniu i związany odsetek zmniejsza się wraz ze wzrostem stężenia (do 85% przy stężeniu w osoczu wynoszącym 300 mg/l).

Metabolizm

Ceftriakson nie jest metabolizowany przez organizm, ale ulega przekształceniu w nieaktywne metabolity przez florę jelitową.

Eliminacja.

Klirens osoczowy całkowitego ceftriaksonu (związanego i niezwiązanego) wynosi 10-22 ml/min. Klirens nerkowy wynosi 5-12 ml/min. 50-60% ceftriaksonu wydalane jest w postaci niezmienionej z moczem, głównie na drodze filtracji kłębuszkowej, natomiast 40-50% wydalane jest w postaci niezmienionej z żółcią. Okres póltrwania eliminacji całkowitego ceftriaksonu u dorosłych wynosi około 8 godzin.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby farmakokinetyka ceftriaksonu jest tylko nieznacznie zmieniona, z nieznacznym wydłużeniem okresu półtrwania (mniej niż dwukrotnym), nawet u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

Wyjaśnieniem względnie niewielkiego zwiększenia okresu półtrwania w zaburzeniu czynności nerek jest kompensacyjne zwiększenie klirensu pozanerkowego, wynikające ze zmniejszenia wiązania się z białkami i odpowiadającego mu zwiększenia klirensu pozanerkowego ceftriaksonu.

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby okres półtrwania eliminacji ceftriaksonu nie jest wydłużony dzięki kompensacyjnemu zwiększeniu klirensu nerkowego. Wynika to także ze zwiększenia wolnej frakcji ceftriaksonu w osoczu, co przyczynia się do obserwowanego paradoksalnego zwiększenia całkowitego klirensu leku równolegle ze zwiększeniem objętości dystrybucji odpowiadającym zwiększeniu klirensu całkowitego.

Osoby w _podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku (ponad 75 lat) średni okres półtrwania eliminacji jest zwykle dwa do trzech razy dłuższy niż u młodych dorosłych.

Okres półtrwania ceftriaksonu jest wydłużony u noworodków. W okresie od urodzenia do ukończenia 14. dnia życia stężenie wolnego ceftriaksonu może być dodatkowo zwiększone przez takie czynniki jak zmniejszona filtracja kłębuszkowa i zmienione wiązanie się z białkami. W okresie dzieciństwa okres półtrwania jest krótszy niż u noworodków i dorosłych.

Klirens osoczowy i objętość dystrybucji całkowitego ceftriaksonu u noworodków, niemowląt i dzieci, są większe niż u dorosłych.

Liniowość/nieliniowość

Farmakokinetyka ceftriaksonu jest nieliniowa i wszystkie podstawowe parametry farmakokinetyczne, z wyjątkiem okresu półtrwania eliminacji, są zależne od dawki, jeżeli oparte są na całkowitym stężeniu leku, wzrastając w stopniu mniejszym niż proporcjonalny do dawki. Ta nieliniowość wynika z wysycania wiązania się z białkami osocza, w związku z czym, obserwowana jest dla całkowitego stężenia ceftriaksonu w osoczu, ale nie dla wolnej (niezwiązanej) frakcji ceftriaksonu.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych, wskaźnikiem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym, który wykazuje najlepszą korelację ze skutecznością in vivo jest odsetek okresu pomiędzy kolejnymi dawkami, w którym stężenie niezwiązanego ceftriaksonu jest większe niż minimalne stężenie hamujące (MIC) dla swoistych gatunków bakterii (tzn. %T > MIC).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane uzyskane w badaniach na zwierzętach wskazują, że duże dawki soli wapniowej ceftriaksonu prowadzą do powstawania złogów i strątów w pęcherzyku żółciowym u psów i małp; jak wykazano, zjawisko to jest odwracalne. Badania na zwierzętach nie przyniosły żadnych dowodów wskazujących na toksyczny wpływ na rozrodczość ani na genotoksyczność. Nie przeprowadzono badań rakotwórczości ceftriaksonu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Nie zawiera.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Zgodnie z doniesieniami literaturowymi, ceftriakson jest niezgodny z amsakryną, wankomycyną, flukonazolem i antybiotykami aminoglikozydowymi.

Roztworów ceftriaksonu nie należy mieszać z innymi środkami ani do nich dodawać, oprócz tych wymienionych w punkcie 6.6. W szczególności, do rozpuszczania ceftriaksonu lub dalszego rozcieńczania rozpuszczonego proszku do podania dożylnego nie należy stosować rozpuszczalników zawierających wapń (np. roztwór Ringera, roztwór Hartmanna), ponieważ może dojść do wytrącenia się osadu. Nie mieszać ceftriaksonu ani nie podawać jednocześnie z roztworami zawierającymi wapń, w tym stosowanych w całkowitym żywieniu pozajelitowym (patrz punkt 4.2, 4.3, 4.4 i 4.8).

6.3    Okres ważności

Nieotwarta fiolka: 2 lata

Po rekonstytucji: Wykazano, że produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 6 godzin w temperaturze 25°C i przez 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć niezwłocznie, o ile metoda rekonstytucji nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia bakteryjnego. Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za okres i warunki przechowywania produktu w trakcie używania odpowiada użytkownik; nie powinny one zwykle przekraczać podanych powyżej czasów stabilności chemicznej i fizycznej w warunkach użycia.

Wszelkie pozostałości niezużytego roztworu należy usunąć.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

500 mg: Fiolki o pojemności 10 ml z bezbarwnego szkła Typu I zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym wieczkiem.

1 g: Fiolki o pojemności 20 ml z bezbarwnego szkła Typu I zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym wieczkiem.

2g: Fiolki o pojemności 100 ml z bezbarwnego szkła Typu I zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym wieczkiem.

Wielkość opakowań: 1, 5, 10 lub 25 fiolek w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowanie roztworu do wstrzykiwań i infuzji

Zaleca się podawanie świeżo przygotowanych roztworów. Zachowują one trwałość przez co najmniej 6 godzin w temperaturze poniżej 25°C, w oświetleniu dziennym lub przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C.

Po rekonstytucji w wodzie do wstrzykiwań, z proszku powstaje przejrzysty roztwór o zabarwieniu jasnożółtym do bursztynowego.

Ceftriaksonu nie należy mieszać w tej samej strzykawce z innymi produktami leczniczymi, oprócz 1% roztworu chlorowodorku lidokainy (tylko do wstrzykiwań domięśniowych).

Wstrzyknięcie domięśniowe:

Roztwór do rekonstytucji

Proszek

Stężenie

roztworu

Objętość

rozcieńczalnika

Objętość wypierana/ Wzrost objętości po odtworzeniu

Całkowita objętość w fiolce po rekonstytucji

Przybliżone stężenie roztworu w oparciu o objętość wypieraną

1% roztwór chlorowodorku lidokainy

0,5 g

250 mg/ ml

2 ml

0,447 ml

2,447 ml

204 mg/ ml

1 g

250 mg/ ml

3,5 ml

0,726 ml

4,226 ml

237 mg/ ml

Roztwór należy podać w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym. Dawki większe, niż 1 g należy podzielić i wstrzykiwać w więcej, niż jedno miejsce. Nie należy wstrzykiwać więcej niż 1 g ceftriaksonu po każdej stronie ciała (patrz punkt 4.2).

Roztworów z lidokainą nie należy podawać dożylnie.

Wstrzyknięcie dożylne:

Roztwór do rekonstytucji

Proszek

Stężenie

roztworu

Objętość

rozcieńczalnika

Objętość wypierana/ Wzrost objętości po odtworzeniu

Całkowita objętość w fiolce po rekonstytucji

Przybliżone stężenie roztworu w oparciu o objętość wypieraną

Woda do wstrzykiwań

0,5 g

100 mg/ ml

5 ml

0,327 ml

5,327 ml

94 mg/ ml

1 g

100 mg/ ml

10 ml

0,807 ml

10,807 ml

93 mg/ ml

Roztwór należy podawać przez co najmniej 2 do 4 minut, bezpośrednio do żyły lub wprowadzać przez dren zestawu do infuzji.

Infuzja dożylna:

Roztwór do rekonstytucji

Proszek

Stężenie

roztworu

Objętość

rozcieńczalnika

Objętość wypierana/ Wzrost objętości po odtworzeniu

Całkowita objętość w fiolce po rekonstytucji

Przybliżone stężenie roztworu w oparciu o objętość wypieraną

Roztwór glukozy do wstrzykiwań 5% lub 10% Roztwór chlorku sodu Roztwór chlorku sodu do

wstrzykiwań i roztwór glukozy do wstrzykiwań (0,45% chlorku sodu i 2,5% glukozy) Dekstran 6% w roztworze glukozy do wstrzykiwań 5%

2 g

50 mg/ ml

40 ml

1,170 ml

41,170 ml

49 mg/ml

Czas trwania infuzji dożylnej powinien wynosić około 30 minut.

Roztwór należy podawać przez co najmniej 2 do 4 minut, bezpośrednio do żyły lub wprowadzać przez dren zestawu do infuzji.

Dodać zalecaną objętość rozcieńczalnika i wstrząsać do czasu całkowitego rozpuszczenia się zawartości fiolki. Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory, bez jakichkolwiek cząstek.

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie pozostałości niezużytego roztworu należy usunąć.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przed każdym podaniem należy przepłukać zestaw do infuzji.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hospira UK Limited Queensway, Royal Leamington Spa Warwickshire, CV31 3RW Wielka Brytania

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ceftriaxone Hospira, 500 mg Pozwolenie nr: 21931 Ceftriaxone Hospira, 1 g Pozwolenie nr: 21932 Ceftriaxone Hospira, 2 g Pozwolenie nr: 21933

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13.06.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

23.10.2014

20

Ceftriaxone Hospira