+ iMeds.pl

Cefuroksym hospira 250 mgUlotka Cefuroksym hospira

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cefuroksym Hospira, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefuroksym Hospira, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefuroksym Hospira, 1,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefuroksym Hospira, 1,5 g,

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Cefuroksym

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cefuroksym Hospira i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefuroksym Hospira

3.    Jak stosować lek Cefuroksym Hospira

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cefuroksym Hospira

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK CEFUROKSYM HOSPIRA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Cefuroksym jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. Lek działa niszcząc bakterie wywołujące zakażenia. Należy do grupy leków nazywanych cefalosporynami.

Cefuroksym jest stosowany do leczenia zakażeń:

-    płuc lub klatki piersiowej

-    dróg moczowych

-    skóry i tkanek miękkich

-    brzucha

Cefuroksym jest również stosowany:

-    w celu zapobiegania zakażeniom podczas operacji.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CEFUROKSYM HOSPIRA

Kiedy nie stosować leku Cefuroksym Hospira

-    jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na antybiotyki cefalosporynowe lub

którykolwiek z pozostałych składników leku Cefuroksym Hospira.

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta-laktamowych (peniciliny, monobaktamy lub karbapenemy).

Jeśli pacjent sądzi, że dotyczą go powyższe okoliczności, powinien o tym powiedzieć lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania cefuroksymu. Pacjent nie może przyjmować cefuroksymu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cefuroksym Hospira

W trakcie leczenia cefuroksymem należy zwrócić uwagę, czy nie występują takie dolegliwości, jak reakcje uczuleniowe i zaburzenia żołądka i jelit (np. biegunka). Zmniejszy to ryzyko pojawienia się powikłań (patrz „Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę” w punkcie 4). Jeżeli u pacjenta występowały jakiekolwiek reakcje uczuleniowe na inne antybiotyki, takie jak penicylina, może być on uczulony również na cefuroksym.

Badania krwi i moczu

Cefuroksym może wpływać na wyniki badań wykrywających cukier w moczu lub we krwi oraz badania krwi nazywanego testem Coombs’a. Jeśli pacjent ma mieć przeprowadzone takie badania, powinien:

Powiedzieć osobie pobierającej próbki do badań, że przyjmuje cefuroksym.

Inne leki i cefuroksym

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także

0    lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie cefuroksymu lub mogą zwiększać ryzyko pojawienia się działań niepożądanych. Należą do nich:

-    antybiotyki z grupy zwanej aminoglikozydami

-    tabletki moczopędne (diuretyki) np. furosemid

-    probenecyd

-    doustne leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty)

Jeśli dotyczy to pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Podczas stosowania cefuroksymu może być konieczne przeprowadzenie u pacjenta dodatkowej kontroli pracy nerek.

Doustne środki antykoncepcyjne

Cefuroksym może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli podczas stosowania cefuroksymu pacjentka przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne, należy dodatkowo stosować mechaniczne metody zapobiegania ciąży (np. prezerwatywy). Należy zwrócić się do lekarza o radę.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Należy poinformować lekarza przed przyj ęciem cefuroksymu:

- jeżeli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajść w ciążę,

-    jeżeli pacjentka karmi piersią.

Lekarz oceni, czy korzyści dla pacjentki, wynikające ze stosowania cefuroksymu podczas ciąży

1    karmienia piersią, przeważają nad zagrożeniami dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli nie czuje się dobrze.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cefuroksym Hospira

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Cefuroksym Hospira, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

Ten produkt leczniczy zawiera 0,59 mmol (13,56 mg) sodu na fiolkę.

Cefuroksym Hospira, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

Ten produkt leczniczy zawiera 1,77 mmol (40,69 mg) sodu na fiolkę.

Cerufoksym Hospira, 1,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ten produkt leczniczy zawiera 3,54 mmol (81,38 mg) sodu na fiolkę.

Cefuroksym Hospira, 1,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji: Ten produkt leczniczy zawiera 3,54 mmol (81,38 mg) sodu na fiolkę.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK CEFUROKSYM HOSPIRA

Cefuroksym jest zwykle podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Może być podawany w kroplówce (infuzja dożylna) lub jako wstrzyknięcie podane bezpośrednio do żyły lub domięśniowo.

Zwykle stosowana dawka

Lekarz zdecyduje o odpowiedniej dla pacjenta dawce cefuroksymu, biorąc pod uwagę ciężkość i rodzaj zakażenia, przyjmowanie przez pacjenta wszelkich innych antybiotyków, jego masę ciała, wiek oraz prawidłowość pracy nerek.

Noworodki i niemowlęta (w wieku 0-3 tygodni)

Na każdy kilogram masy ciała niemowlęcia podaje się dawkę od 30 do 100 mg cefuroksymu w ciągu doby, podzieloną na dwie lub trzy dawki.

Niemowlęta (w wieku powyżej 3 tygodni) i dzieci

Na każdy kilogram masy ciała niemowlęcia lub dziecka podaje się dawkę od 30 do 100 mg

cefuroksymu w ciągu doby, podzieloną na trzy lub cztery dawki.

Dorośli i młodzież

Od 750 mg do 1,5 g cefuroksymu na dobę w dwóch, trzech lub czterech dawkach podzielonych. Nie więcej niż 6 g na dobę.

Pacjenci z chorymi nerkami

Jeżeli pacjent ma chore nerki, lekarz może zmienić dawkowanie leku.

Jeśli pacjenta to dotyczy, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, cefuroksym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

U niewielkiej liczby osób przyjmujących cefuroksym odnotowano reakcję alergiczną lub potencjalnie

ciężką reakcję skórną. Ich objawy mogą być następujące.

-    Ciężka reakcja alergiczna. Objawy obejmują: wypukłą, swędzącą wysypkę, obrzęk, czasami twarzy lub ust, mogący utrudniać oddychanie.

-    Wysypka na skórze, mogąca przekształcać się w pęcherze i wyglądać jak małe pierścienie (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi).

-    Rozlane zmiany skórne, z pęcherzami i łuszczącym się naskórkiem. (Może być to objaw

zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka - choroby Leyella).

-    Zakażenia grzybicze. Leki takie jak cefuroksym mogą rzadko powodować nadmierny wzrost drożdżaków (Candida) w organizmie, co może prowadzić do zakażenia grzybiczego (np. pleśniawek). Ryzyko wystąpienia tego działania niepożądanego jest większe, jeśli cefuroksym stosuje się przez długi okres czasu.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem lub pielęgniarką.

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

-    ból w miej scu wstrzyknięcia, obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

-    zwiększenie aktywności substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie

-    zmiana liczby białych krwinek (neutropenia lub eozynofilia)

-    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (anemia)

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów:

-    wysypka skórna, swędząca wysypka guzkowa (pokrzywka)

-    biegunka, nudności, ból brzucha

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

-    zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia)

-    zwiększenie stężenia bilirubiny (substancji wytwarzanej przez wątrobę)

-    dodatni wynik testu Coombs’a

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane występują u bardzo małej liczby pacjentów, ale dokładna częstość ich występowania jest nieznana:

-    zakażenie grzybicze

-    wysoka temperatura (gorączka)

-    reakcje alergiczne

-    zapalenie okrężnicy (jelita grubego), powodujące biegunkę, zwykle z krwią i śluzem, bóle brzucha

-    zapalenie nerek i naczyń krwionośnych

-    zbyt szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)

-    wysypka skórna, mogąca przekształcać się w pęcherze i wyglądać jak małe pierścienie (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi) (rumień wielopostaciowy).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek biorących udział w krzepnięciu krwi -

małopłytkow ość)

-    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny w surowicy krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CEFUROKSYM HOSPIRA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać fiolkę(-i) w opakowaniu zewnętrznym.

Po uzyskaniu roztworu można go przechowywać w temperaturze 2-8°C maksymalnie przez 24 godziny.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Cefuroksym Hospira

Substancją czynną leku jest cefuroksym sodu. Nie ma innych składników.

Każda fiolka 250 mg, 750 mg i 1,5 g zawiera odpowiednio 263 mg, 789 mg i 1,578 g cefuroksymu sodu, co odpowiada kolejno 250 mg, 750 mg i 1,5 g cefuroksymu.

Jak wygląda lek Cefuroksym Hospira i co zawiera opakowanie

Lek Cefuroksym Hospira to biały lub bladożółty bezpostaciowy jałowy proszek zapakowany w fiolkę 20 ml lub 100 ml z przezroczystego szkła, zamkniętą szarym korkiem z gumy bromobutylowej oraz kolorowym aluminiowym uszczelnieniem typu „flip-off".

Cefuroksym Hospira, 250 mg i 750 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań: Opakowanie tekturowe zawiera 1, 5, 10 lub 25 fiolek wraz z ulotką dla pacjenta.

Cefuroksym Hospira, 1,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i Cefuroksym Hospira, 1,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji:

Opakowanie tekturowe zawiera 1 lub 25 fiolek wraz z ulotką dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Cefuroxime Hospira 250 mg Poeder voor oplossing voor injectie Cefuroxime Hospira 750 mg Poeder voor oplossing voor injectie Cefuroxime Hospira 1,5 g Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Cefuroxime Hospira 250 mg Poudre pour solution pour injectable Cefuroxime Hospira 750 mg Poudre pour solution pour injectable Cefuroxime Hospira 1,5 g Poudre pour solution injectable ou pour perfusion

Cefuroxime Hospira 250 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung Cefuroxime Hospira 750 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung Cefuroxime Hospira 1,5 g Pulver zur Herstellung einer njektionslösung/Infusionslösung

Niemcy:

Cefuroxime Hospira 250 mg Pulver zur Herstellung einer injektionslösung Cefuroxime Hospira 750 mg Pulver zur Herstellung einer injektionslösung

Cefuroxime Hospira 1,5 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung/ Infusionslösung

Hiszpania:

Cefuroxima Hospira 250 mg Polvo para solución inyectable Cefuroxima Hospira 750 mg Polvo para solución inyectable Cefuroxima Hospira 1,5 g Polvo para solución inyectable y para perfusión

Holandia:

Cefuroxim Hospira 250 mg Poeder voor oplossing voor injectie Cefuroxim Hospira 750 mg Poeder voor oplossing voor injectie Cefuroxim Hospira 1,5 g Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Polska:

Cefuroksym Hospira Wielka Brytania:

Cefuroxime 250 mg Powder for solution for injection Cefuroxime 750 mg Powder for solution for injection Cefuroxime 1.5 g Powder for solution for injection/infusion

Włochy:

Cefuroxime Hospira 250 mg Polvere per soluzione iniettabile Cefuroxime Hospira 750 mg Polvere per soluzione iniettabile Cefuroxime Hospira 1.5 g Polvere per soluzione iniettabile/infusione

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 29.04.2015

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego i jego stosowania

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami, natychmiast po użyciu.

Podanie domięśniowe

Dodać l ml wody do wstrzykiwań do leku Cefuroksym Hospira 250 mg lub co najmniej 3 ml do leku Cefuroksym Hospira 750 mg. Delikatnie wstrząsnąć, aby uzyskać nieprzezroczystą zawiesinę.

Podanie dożylne

Rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań, używając co najmniej 2 ml dla leku Cefuroksym Hospira 250 mg, 6 ml dla leku Cefuroksym Hospira 750 mg lub 15 ml dla leku Cefuroksym Hospira 1,5 g, aby uzyskać przezroczysty roztwór. Do krótkotrwałej infuzji dożylnej (np. do 30 minut) lek Cefuroksym Hospira 1,5 g można rozpuścić w 15 ml wody do wstrzykiwań i dodać odtworzony roztwór cefuroksymu sodu do 50 lub 100 ml dowolnego zgodnego roztworu do infuzji wymienionego poniżej.

Odtworzony roztwór można rozcieńczyć w następujących roztworach:

5% glukoza do wstrzykiwań 0,9% chlorek sodu do wstrzykiwań 0,18% chlorek sodu + 4% glukoza roztwór Hartmana

Zawartości i stężenia cefuroksymu w zawiesinie/roztworze podano w poniższej tabeli:

Cefuroksymu w fiolce (mg)

Droga podania

Objętość rozpuszczalnika do dodania (ml)

Końcowa objętość zawiesiny/ roztworu (ml

Stężenie

zawie siny/roztworu (mg/ml)

250

im.

1

1,2

208

Bolus iv.

2

2,2

114

750

im.

3

3,5

214

Bolus iv.

6

6,7

112

1500

Bolus iv.

15

16,2

93

Infuzja iv.

15 + 50

66,5

23

Infuzja iv.

15 +100

116,4

13

Te roztwory można podać bezpośrednio do żyły lub wprowadzić do drenu zestawu do wlewu dożylnego zgodnej substancji.

Przechowywanie produktu Cefuroksym Hospira

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać fiolkę(-i) w opakowaniu zewnętrznym.

Odtworzony roztwór: W temperaturze 2-8°C stabilność chemiczna i fizyczna wynosi 24 godziny.

Z punktu widzenia mikrobiologicznego produkt należy zastosować niezwłocznie. Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za okres i warunki przechowywania produktu w trakcie używania odpowiada użytkownik; nie powinny one zwykle przekraczać 24 godzin w temperaturze 2-8°C, jeśli odtworzenie nie nastąpiło w kontrolowanych i zatwierdzonych warunkach aseptycznych.

Niezgodności farmaceutyczne

Roztwory zawieraj ące Cefuroksym Hospira nie powinny być mieszane ani dodawane do roztworów zawierających inne środki niż te wymienione powyżej.

Wartość pH roztworu dwuwęglanu sodu do wstrzykiwań o stężeniu 2,74% istotnie zmienia zabarwienie roztworów i z tego powodu nie zaleca się stosowania tego roztworu do rozcieńczania leku Cefuroksym Hospira. W razie potrzeby Cefuroksym Hospira, można wprowadzić do drenu zestawu do wlewu u pacjentów otrzymujących roztwór wodorowęglanu sodu we wlewie.

Leku Cefuroksym Hospira,nie wolno mieszać w strzykawce z antybiotykami aminoglikozydowymi.

Zazwyczaj cefuroksym jest skuteczny w monoterapii, ale gdy właściwe, może być stosowany w skojarzeniu z metronidazolem lub aminoglikozydem.

7

Cefuroksym Hospira

Charakterystyka Cefuroksym hospira

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cefuroksym Hospira, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 263 mg cefuroksymu sodu co odpowiada 250 mg cefuroksymu. Fiolka zawiera również 0,59 mmol (13,56 mg) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Bezpostaciowy proszek o barwie białej lub bladożółtej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ten produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i dzieci, w tym u noworodków (od urodzenia) (patrz punkt 4.4 oraz punkt 5.1).

•    Pozaszpitalne zapalenie płuc.

•    Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli.

•    Powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek.

•    Zakażenia tkanek miękkich: zapalenie skóry i tkanki podskórnej, róża oraz zakażenia ran.

•    Zakażenia w obrębie j amy brzusznej (patrz punkt 4.4).

•    Zapobieganie zakażeniom po operacjach w obrębie przewodu pokarmowego (również przełyku), ortopedycznych, układu sercowo-naczyniowego, ginekologicznych (również po cesarskim cięciu).

W leczeniu i zapobieganiu zakażeniom, w których ryzyko wystąpienia bakterii beztlenowych jest bardzo duże, cefuroksym należy podawać wraz z dodatkowymi, odpowiednimi lekami przeciwbakteryj nymi.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryj nych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Tabela 1. Dorośli i dzieci > 40 kg

Wskazanie

Dawkowanie

Pozaszpitalne zapalanie płuc i zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

750 mg co 8 godzin (dożylnie lub domięśniowo)

Zakażenia tkanek miękkich: zapalenie skóry i tkanki podskórnej, róża oraz zakażenia ran

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

1,5 g co 8 godzin (dożylnie lub domięśniowo)

Ciężkie zakażenia

750 mg co 6 godzin (dożylnie) 1,5 g co 8 godzin (dożylnie)

Zapobiegawczo w chirurgii przewodu pokarmowego, w operacjach ginekologicznych (również w cesarskim cięciu) i ortopedycznych

1,5 g podczas wprowadzania do znieczulenia. Dawkę można uzupełnić po 8 i 16 godzinach dwiema dawkami 750 mg (domięśniowo).

Zapobiegawczo w chirurgii układu sercowo-naczyniowego i przełyku

1,5 g podczas wprowadzania do znieczulenia, następnie 750 mg (domięśniowo) co 8 godzin przez następne 24 godziny

Tabela 2. Dzieci <40 kg

Niemowlęta w wieku >3 tygodni i dzieci o masie ciała <40 kg

Niemowlęta (od urodzenia do 3 tygodni)

Pozaszpitalne zapalanie płuc

30 do 100 mg/kg mc./dobę (dożylnie) podane w 3 lub 4 dawkach dzielonych, dawka 60 mg/kg mc./dobę jest wystarczająca w większości zakażeń

30 do 100 mg/kg mc./dobę (dożylnie) podane w 2 lub 3 dawkach dzielonych (patrz punkt 5.2)

Powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

Zakażenia tkanek miękkich: zapalenie skóry i tkanki podskórnej, róża oraz zakażenia ran

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zaburzenia czynności nerek

Cefuroksym jest wydalany głównie przez nerki. Dlatego, tak samo jak podczas leczenia innymi podobnymi antybiotykami, u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek zalecane jest zmniejszenie dawki produktu leczniczego, aby zrównoważyć jego wolniejsze wydalanie.

Tabela 3. Zalecane dawki produktu leczniczego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Klirens kreatyniny

T1/2 [godziny]

Dawka [mg]

>20 ml/min/1,73 m2

1,7-2,6

nie jest konieczne zmniejszenie dawki typowej (750 mg do 1,5 g trzy razy na dobę).

10-20 ml/min/1,73 m2

4,3-6,5

750 mg dwa razy na dobę

<10 ml/min/1,73 m2

14,8-22,3

750 mg raz na dobę

Pacjenci hemodializowani

3,75

kolejną dawkę 750 mg należy podać dożylnie lub domięśniowo po zakończeniu każdej dializy; jako uzupełnienie podawania parenteralnego cefuroksym sodowy może być dodany do płynu do dializy otrzewnowej (zazwyczaj 250 mg na każde 2 litry płynu do dializy)

Pacjenci z niewydolnością nerek poddawani ciągłej tętniczo-żylnej hemodializie (CAVH) lub

7,9-12,6 (CAVH) 1,6 (HF)

750 mg dwa razy na dobę; w przypadku niskoprzepływowej hemofiltracji należy stosować dawkowanie zalecane w

wysokoprzepływowej hemofiltracji (HF) na oddziałach intensywnej terapii


zaburzeniach czynności nerek


Zaburzenia czynności wątroby

Cefuroksym jest wydalany głównie przez nerki. Dlatego uważa się, że występowanie zaburzeń czynności wątroby nie ma wpływu na farmakokinetykę cefuroksymu.

Sposób podawania

Ten produkt leczniczy należy podawać we wstrzyknięciach dożylnych trwających od 3 do 5 minut, bezpośrednio do żyły lub w wlewie kroplowym lub w ciągłej infuzji, trwającej od 30 do 60 minut, albo w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym. Instrukcja przygotowania leku przed podaniem - patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefuroksym lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stwierdzona wcześniej nadwrażliwość na antybiotyki cefalosporynowe.

Ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafilaktyczna) na jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy (penicyliny, monobaktamy i karbapenemy) w wywiadzie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje nadwrażliwości

Podobnie jak w przypadku wszystkich antybiotyków beta-laktamowych, notowano występowanie ciężkich reakcji uczuleniowych, sporadycznie kończących się zgonem. W razie wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości, należy bezzwłocznie przerwać leczenie cefuroksymem i podjąć odpowiednie działania ratunkowe.

Przed rozpoczęciem leczenia należy ustalić, czy u pacjenta nie występowały w przeszłości ciężkie reakcje alergiczne na cefuroksym, inne cefalosporyny lub jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy. Należy zachować ostrożność, jeśli cefuroksym podaje się pacjentowi, u którego wcześniej występowała lekka lub umiarkowana nadwrażliwość na inne antybiotyki beta-laktamowe.

Jednoczesne stosowanie z silnymi lekami moczopędnymi lub antybiotykami aminoglikozydowymi

Należy zachować ostrożność stosując antybiotyki cefalosporynowe w dużych dawkach jednocześnie z lekami moczopędnymi, takimi jak furosemid, lub z antybiotykami aminoglikozydowymi. Notowano zaburzenia czynności nerek podczas stosowania tych leków w skojarzeniu. U osób w podeszłym wieku, a także u osób, u których w przeszłości występowała niewydolność nerek, należy monitorować czynność nerek (patrz punkt 4.2).

Nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych

Stosowanie cefuroksymu może powodować nadmierny wzrostem Candida. Przedłużone stosowanie cefuroksymu może również powodować nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych (np. Enterococcus i Clostridium difficile), na skutek czego może być konieczne przerwanie leczenia (patrz punkt 4.8).

Podczas leczenia cefuroksymem odnotowano przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, związanego ze stosowaniem leków przeciwbakteryjnych. Może ono mieć przebieg od postaci lekkiej do zagrażającej życiu. To rozpoznanie należy wziąć pod uwagę u pacjentów z biegunką, która wystąpiła podczas lub po zakończeniu stosowania cefuroksymu (patrz pkt. 4.8). Należy rozważyć przerwanie leczenia cefuroksymem oraz zastosowanie leczenia właściwego przeciwko Clostridium difficile. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę.

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Ze względu na spektrum działania, nie należy stosować cefuroksymu w leczeniu zakażeń wywołanych bakteriami Gram-ujemnymi niefermentującymi (patrz punkt 5.1).

Wpływ na testy diagnostyczne

Wystąpienie dodatniego wyniku testu Coombs’a, związanego ze stosowaniem cefuroksymu, może zaburzać wyniki prób krzyżowych (patrz punkt 4.8).

Można zaobserwować nieznaczne oddziaływanie z metodami opartymi na redukcji związków miedzi (Benedicta, Fehlinga, Clinitest). Jednak nie powinno to prowadzić do fałszywie dodatnich wyników, jakie mogą występować podczas stosowania innych cefalosporyn.

Mogą występować fałszywie ujemne wyniki testu z cyjanożelazianami, dlatego do oznaczania stężenia glukozy w krwi lub surowicy u pacjentów leczonych cefuroksymem sodowym zaleca się stosowanie metod z użyciem oksydazy glukozowej lub z heksokinazy.

Ważne informacje o substancjach pomocniczych

Ten produkt leczniczy zawiera sód. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Cefuroksym może wpływać na florę jelitową, prowadząc do zmniejszenia wchłaniania estrogenów i do zmniejszenia skuteczności złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Cefuroksym jest wydalany w procesie przesączania kłębuszkowego i wydzielania cewkowego. Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie probenecydu. Jednoczesne zastosowanie probenecydu wydłuża wydalanie antybiotyku i zwiększa maksymalne stężenie w surowicy.

Leki potencjalnie nefrotoksyczne i diuretyki pętlowe

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia leczenia wysokimi dawkami cefalosporyn u pacjentów przyjmujących silnie działające leki moczopędne (takie jak furosemid) albo potencjalnie nefrotoksyczne leki (takie jak antybiotyki aminoglikozydowe), ponieważ nie można wykluczyć zaburzenia czynności nerek w wyniku stosowania takich skojarzeń leków.

Inne interakcje

Określanie stężenia glukozy we krwi lub osoczu: patrz punkt 4.4.

Jednoczesne stosowanie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może powodować zwiększenie międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (ang. international normalised ratio - INR).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane o stosowaniu cefuroksymu u kobiet ciężarnych są ograniczone. Badania na zwierzętach nie wykazały toksycznego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ten produkt leczniczy można przepisać kobiecie ciężarnej jedynie wtedy, gdy spodziewane korzyści przeważają ryzyko.

Wykazano, że cefuroksym przekracza barierę łożyskową i uzyskuje terapeutyczne stężenia w płynie owodniowym i w krwi pępowinowej po podaniu matce drogą domięśniową lub dożylną.

Karmienie piersią

Cefuroksym jest wydzielany w niewielkich ilościach w pokarmie kobiecym. Nie jest spodziewane wystąpienie działań niepożądanych podczas stosowania dawek terapeutycznych, jednak nie można wykluczyć ryzyka biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych. W związku z tym należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać (wstrzymać) leczenie cefuroksymem, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Brak danych na temat wpływu cefuroksymu sodu na płodność u ludzi. Badania nad rozrodczością u zwierząt wykazały brak wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem cefuroksymu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Jednak, biorąc pod uwagę znane działania niepożądane, jest mało prawdopodobne, aby cefuroksym miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są neutropenia, eozynofilia, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub zwiększenie stężenia bilirubiny, szczególnie u pacjentów z wcześniej zdiagnozowaną chorobą wątroby, jednak nie ma dowodów szkodliwego działania na wątrobę ani reakcji w miejscu wstrzyknięcia.

Kategorie częstości przypisane do poniższych działań niepożądanych są przybliżone, ponieważ dla większości działań niepożądanych nie są dostępne odpowiednie dane do wyliczenia częstości występowania. Ponadto częstość działań niepożądanych kojarzonych z cefuroksymem sodowym może zmieniać się w zależności od wskazania do stosowania.

Dane z badań klinicznych zostały użyte do określenia częstości od bardzo częstych do rzadkich działań niepożądanych. Częstości występowania wszystkich innych działań niepożądanych (tj. tych, które występują rzadziej niż 1/10 000) zostały w większości określone na podstawie danych uzyskanych po wprowadzeniu produktu do obrotu i odzwierciedlają raczej częstość ich zgłaszania niż rzeczywistą częstość występowania.

Działania niepożądane związane z lekiem, wszystkich stopni, są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów MedDRA, częstości oraz stopnia ciężkości. Zastosowano następujące zasady przedstawiania częstości występowania: bardzo często >1/10; często >1/100 do <1/10; niezbyt często >1/1 000 do <1/100; rzadko >1/10 000 do <1/1 000; bardzo rzadko <1/10 000 i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

nadmierny wzrost Candida, nadmierny wzrost Clostridium difficile

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

neutropenia, eozynofilia, zmniejszone stężenie hemoglobiny

leukopenia, dodatni odczyn Coombs’a

małopłytkowość,

niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia układu

gorączka polekowa,

immunologicznego

śródmiąższowe zapalenie nerek, anafilaksja, zapalenie naczyń skóry

Zaburzenia żołądka i jelit

zaburzenia żołądkowo-jelitowe

rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka skórna, pokrzywka i świąd

rumień

wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielania się naskórka i zespół Stevensa-J ohnsona, obrzęk

naczynioruchowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego krwi i zmniejszenie klirensu kreatyniny (patrz pkt. 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

reakcje w miejscu wstrzyknięcia, w tym ból i zakrzepowe zapalenie żył

Opis wybranych działań niepożądanych

Cefalosporyny, jako grupa leków, wykazują skłonność do przylegania do powierzchni błon komórkowych krwinek czerwonych i reagowania z przeciwciałami skierowanymi przeciwko lekowi, powodując wystąpienie dodatniego odczynu Coombs’a (który może zaburzać próbę krzyżową krwi) i powodować bardzo rzadko niedokrwistość hemolityczną.

Zaobserwowano przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny.

Ból w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego jest bardziej prawdopodobny po podaniu wyższych dawek. Jednak jest mało prawdopodobne, że leczenie będzie przerwanie z tego powodu.

Dzieci i młodzież

Profil bezpieczeństwa dla cefuroksymu sodowego u dzieci jest zgodny z profilem u dorosłych.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do następstw neurologicznych, w tym do encefalopatii, drgawek i śpiączki. Objawy przedawkowania mogą wystąpić, jeśli dawki nie są odpowiednio zmniejszone u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Stężenie cefuroksymu w surowicy można zmniejszyć stosując hemodializę lub dializę otrzewnową.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, cefalosporyny drugiej generacji. Kod ATC: J01DC02

Mechanizm działania

Cefuroksym hamuje syntezę bakteryjnej ściany komórkowej w następstwie połączenia się z białkami wiążącymi penicyliny (ang. penicillin binding proteins - PBP). Następuje przerwanie biosyntezy ściany komórkowej (peptydoglikanu), co prowadzi do lizy komórki bakteryjnej i do jej obumarcia.

Mechanizm oporności

Oporność bakterii na cefuroksym może być wynikiem jednego lub kilku z następujących mechanizmów:

•    hydroliza przez beta-laktamazy, w tym (ale nie tylko)przez beta-laktamazy o rozszerzonym profilu substratowym (ESBL) oraz enzymy AmpC, które mogą być indukowane lub podlegać trwałej derepresji u niektórych gatunków tlenowych bakterii Gram-ujemnych.

•    zmniej szone powinowactwo białek wiążących penicyliny do cefuroksymu

•    nieprzepuszczalność zewnętrznej błony komórkowej, która ogranicza dostęp cefuroksymu do białek wiążących penicyliny u bakterii Gram-ujemnych

•    bakteryjne pompy aktywnie usuwające lek z komórki.

Oczekuje się, że bakterie, które uzyskały oporność na inne cefalosporyny do wstrzykiwań będą oporne na cefuroksym. W zależności od mechanizmu oporności bakterie, które uzyskały oporność na penicyliny mogą wykazywać obniżoną wrażliwość lub oporność na cefuroksym.

Stężenia graniczne cefuroksymu sodowego

Wartości minimalnych stężeń hamujących (ang. minimum inhibitory concentration - MIC) zostały ustalone przez Europejską Komisję Testowania Wrażliwości Drobnoustrojów (ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST) są następujące:

Mikroorganizmy

Stężenia graniczne [mg/l]

W

O

1

Enterobacteriaceae

2

< 8

> 8

Staphylococcus spp.

Przypis3

Przypis3

Streptococcus A, B, C i G

Przypis4

Przypis4

Streptococcus pneumoniae

< 0,5

>1

Streptococcus (inne)

< 0,5

> 0,5

Haemophilus influenzae

< 1

> 2

Moraxella catarrhalis

< 4

> 8

Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem1

< 45

> 85


'Stężenia graniczne cefalosporyn dla Enterobacteriacae uwzględnią wszystkie klinicznie istotne mechanizmy oporności (w tym za pośrednictwem ESBL i plazmidowej AmpC). Stosując powyższe kryteria, niektóre szczepy wytwarzające beta-laktamazy można uznać za wrażliwe lub średnio wrażliwe na cefalosporyny 3. i 4. generacji i tak należy je określać, niezależnie od tego czy zawierają ESBL, czy nie. W wielu regionach, wykrycie i określenie ESBL jest zalecane lub obowiązkowe w celu skutecznego leczenia zakażeń.

2stężenie graniczne odnosi się do dawki 1,5 g trzy razy na dobę i tylko do E. coli, P. mirabilis i Klebsiella spp.

3O wrażliwości gronkowców na cefalosporyny wnioskuje się na podstawie wrażliwości na metycylinę; wyjątkami są ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono wartości granicznych i których nie należy stosować w zakażeniach wywołanych przez gronkowce._


4Wrażliwość paciorkowców beta-hemolizujących z grup A, B, C i G na antybiotyki beta-laktamowe wnioskuje się na podstawie wrażliwości na penicylinę.

5Stężenia graniczne mają zastosowanie dla dawek dożylnych 750 mg trzy razy na dobę i dużych

dawek, co najmniej 1,5 g trzy razy na dobę_

W = wrażliwe, O = oporne

Wrażliwość mikrobiologiczna

Występowanie oporności nabytej może różnić się pod względem geograficznym i w czasie w zależności od wybranych szczepów; wskazane jest także uzyskanie informacji dotyczących oporności szczepów lokalnych, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. Jeśli to konieczne, należy skonsultować się ze specjalistą, jeśli lokalne rozpowszechnienie oporności stwarza sytuację, w której zastosowanie leku w co najmniej kilku rodzajach zakażeń staje się wątpliwe.

Cefuroksym in vitro działa zwykle na następujące drobnoustroje.


Gatunki zwykle wrażliwe_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus (wrażliwy na metycylinę) $

Streptococcus pyogenes Streptococcus agalactiae

Streptococcus mitis (grupa viridans)_

Bakterie tlenowe Gram-ujemne Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis_

Drobnoustroje, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Streptococcus pneumoniae_

Bakterie tlenowe Gram-ujemne

Citrobacter freundii

Enterobacter cloacae

Enterobacter aerogenes

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus spp. (inne niż P. vulgaris)

Providencia spp.

Salmonella spp._

Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium spp._

Bakterie beztlenowe Gram-ujemne:

Fusobacterium spp.

Bacteroides spp._

Drobnoustroje o oporności wrodzonej Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis

Enterococcus ^ faecium_

Bakterie tlenowe Gram-ujemne

Acinetobacter spp.

Morganella morganii Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens_

Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie

Clostridium difficile_


Bakterie beztlenowe Gram-ujemne

Bacteroides ^ fragilis_

Tnne

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp_

Wszystkie S. aureus opome na metycylinę są oporne na cefuroksym.

In vitro cefuroksym sodowy w skojarzeniu z antybiotykami aminoglikozydowymi wykazywał co najmniej działanie sumaryczne, a czasami były dowody na działanie synergiczne.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu domięśniowym cefuroksymu zdrowym ochotnikom średnie maksymalne stężenia wynosiły od 27 do 35 ąg/ml po dawce 750 mg, a od 33 do 40 ąg/ml po dawce 1000 mg i występowały w ciągu 30 do 60 minut po podaniu. Po podaniu dożylnym w dawkach 750 i 1500 mg stężenia w surowicy po 15 minutach wynosiły odpowiednio 50 i 100 ąg/ml.

Wartości AUC i Cmax wzrastają liniowo wraz ze zwiększaniem dawki po pojedynczym podaniu od 250 do 1000 mg domięśniowo i dożylnie. Nie było dowodów na kumulowanie się cefuroksymu w surowicy u zdrowych ochotników po wielokrotnym dożylnym podawaniu dawek 1500 mg co 8 godzin.

Dystrybucja

Wiązanie z białkami określono na 33 do 50% w zależności od zastosowanej metodologii. Średnia objętość dystrybucji wynosi od 9,3 do 15,8 l/1,73 m2po domięśniowym lub dożylnym podaniu dawki od 250 do 1000 mg. Stężenia cefuroksymu większe niż minimalne stężenia hamujące dla powszechnie występujących bakterii mogą zostać osiągnięte w migdałkach, tkance zatok przynosowych, błonie śluzowej oskrzeli, kości, płynie opłucnowym, płynie stawowym, płynie maziowym, płynie śródmiąższowym, żółci, plwocinie i ciele szklistym. Cefuroksym przenika przez barierę krew-mózg, jeśli występuje stan zapalny opon.

Metabolizm

Cefuroksym nie jest metabolizowany.

Eliminacja.

Cefuroksym jest wydalany w procesie przesączania kłębuszkowego i wydzielania cewkowego. Okres półtrwania w surowicy po wstrzyknięciu domięśniowym lub dożylnym wynosi w przybliżeniu 70 minut. Po 24 godzinach od podania dochodzi do niemal całkowitego (85-90%) odzyskania niezmienionego cefuroksymu z moczu. Większość cefuroksymu jest wydalana w ciągu pierwszych 6 godzin. Średni klirens nerkowy wynosi od 114 do 170 ml/min/1,73 m2 po podaniu domięśniowym lub dożylnym w zakresie dawek od 250 do 1000 mg.

Szczególne grupy pacjentów

Płeć

Nie zaobserwowano różnic w farmokokinetyce cefuroksymu u kobiet i mężczyzn po podaniu dożylnym w pojedynczym szybkim wstrzyknięciu 1000 mg cefuroksymu sodowego.

Osoby w podeszłym wieku

Po podaniu domięśniowym lub dożylnym wchłanianie, dystrybucja i wydalanie cefuroksymu u pacjentów w podeszłym wieku są podobne, jak u młodszych pacjentów z równoważną wydolnością nerek. Z uwagi na to, że występowanie zmniejszonej wydolności nerek jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku, należy uważnie dobierać dawkę cefuroksymu i może być przydatne kontrolowanie czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Dzieci

Wykazano, że okres półtrwania cefuroksymu w surowicy u noworodków był znacznie wydłużony, w zależności od wieku ciążowego. Jednakże u starszych niemowląt (w wieku powyżej 3 tygodni) i u dzieci okres półtrwania w surowicy wynosi 60 do 90 minut i jest podobny do obserwowanego u dorosłych.

Zaburzenia, czynności nerek

Cefuroksym jest wydalany głównie przez nerki. Dlatego, tak samo jak w przypadku podobnych antybiotyków, u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek (tj. Clcr<20 ml/min) zalecane jest zmniejszenie dawki cefuroksymu, aby zrównoważyć jego wolniejsze wydalanie (patrz punkt 4.2). Cefuroksym jest skutecznie usuwany podczas hemodializy i dializy otrzewnowej.

Zaburzenia czynności wątroby

Cefuroksym jest wydalany głównie przez nerki i dlatego uważa się, że występowanie zaburzeń czynności wątroby nie ma wpływu na farmakokinetykę cefuroksymu.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne (PK/PD)

Dla cefalosporyn wykazano, że najważniejszym wskaźnikiem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym, powiązanym ze skutecznością in vivo, jest wyrażona procentowo część odstępu między dawkami (%T), w której stężenie niezwiązanego leku pozostaje powyżej minimalnego stężenia hamującego (ang. minimum inhibitory concentration - MIC) cefuroksymu dla docelowego gatunku bakterii (tj. %T>MIC).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Na podstawie danych przedklinicznych uzyskanych podczas konwencjonalnych badań nad farmakologią bezpieczeństwa stosowania, toksyczności powtarzanych dawek, genotoksyczności oraz toksyczności reprodukcyjnej i rozwojowej, wykazano brak szczególnego ryzyka dla ludzi. Nie wykonywano badań karcinogenności, jednak nie ma dowodów świadczących o potencjale rakotwórczym.

Różne cefalosporyny hamują działanie gamma-glutamylotranspeptydazy w moczu szczurów, jednak w przypadku cefuroksymu to hamowanie jest słabsze. Może to mieć znaczenie w zakłócaniu klinicznych testów laboratoryjnych u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Wartość pH roztworu dwuwęglanu sodu do wstrzykiwań o stężeniu 2,74% istotnie zmienia zabarwienie roztworów i z tego powodu nie zaleca się stosowania tego roztworu do rozcieńczania cefuroksymu proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. W razie potrzeby cefuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, można wprowadzić do drenu zestawu do wlewu u pacjentów otrzymujących roztwór wodorowęglanu sodu we wlewie.

Cefuroksymu, proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, nie wolno mieszać w strzykawce z antybiotykami aminoglikozydowymi.

Jeśli nie potwierdzono zgodności, wstrzyknięcie należy zawsze podawać oddzielnie.

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3 Okres ważności

Suchy proszek: 2 lata.

Po odtworzeniu: Dla roztworu przygotowanego w warunkach aseptycznych wykazano stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny, gdy roztwór przechowywany jest w lodówce w temperaturze 2-8°C.

Z punktu widzenia mikrobiologicznego produkt po otwarciu należy zastosować niezwłocznie. Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za okres i warunki przechowywania produktu w trakcie używania odpowiada użytkownik; nie powinny one zwykle przekraczać 24 godzin w temperaturze 2-8°C, jeśli produkt przygotowano w wodzie do wstrzykiwań lub jakimkolwiek innym roztworze do wstrzykiwań wymienionym w punkcie 6.6.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji/rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka o pojemności 20 ml ze szkła typu I, z szarym korkiem z gumy bromobutylowej oraz z aluminiowym uszczelnieniem typu ,flip-off’.

Wielkość opakowania: 1, 5, 10 lub 25 fiolek w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Podanie domięśniowe

Dodać 1 ml wody do wstrzykiwań do 250 mg produktu Cefuroksym Hospira. Delikatnie wstrząsnąć, aby uzyskać nieprzezroczystą zawiesinę.

Podanie dożylne

Rozpuścić produkt Cefuroksym Hospira, 250 mg w 2 ml wody do wstrzykiwań.

Zawartości i stężenia cefuroksymu w zawiesinie/roztworze podano w poniższej tabeli:

Cefuroksymu w fiolce (mg)

Droga podania

Objętość rozpuszczalnika do dodania (ml)

Końcowa objętość zawiesiny/ roztworu (ml

Stężenie

zawiesiny/roztworu

(mg/ml)

250

im.

1

1,2

208

Bolus iv.

2

2,2

114

Cefuroksym Hospira jest zgodny z następującymi płynami do infuzji:

5% glukoza do wstrzykiwań 0,9% chlorek sodu do wstrzykiwań 0,18% chlorek sodu + 4% glukoza Płyn Hartmana.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami, natychmiast po użyciu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hospira UK Limited Queensway, Royal Leamington Spa Warwickshire, CV31 3RW Wielka Brytania

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20151

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21.05.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14.08.2013

12

Cefuroksym Hospira