Imeds.pl

Cefuroxime Glob 250 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cefuroxime Glob, 125 mg, tabletki Cefuroxime Glob, 250 mg, tabletki Cefuroxime Glob, 500 mg, tabletki

Cefuroksym

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cefuroxime Glob i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefuroxime Glob

3.    Jak stosować Cefuroxime Glob

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cefuroxime Glob

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK CEFUROXIME GLOB I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ten nosi nazwę Cefuroxime Glob. Jest to antybiotyk, który należy do grupy leków zwanych cefalosporynami. Jest on stosowany w leczeniu określonych rodzajów zakażeń ze względu na działanie bakteriobójcze wobec określonych typów bakterii.

Lekarz może przepisać lek Cefuroxime Glob w leczeniu jednego z następujących zakażeń:

•    Zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym zakażenia ucha, zatok, migdałków i gardła).

•    Zakażenia w obrębie klatki piersiowej, np. zapalenie oskrzeli.

•    Zakażenia pęcherza moczowego.

•    Zakażenia skóry (nawracające czyraki, wrzody i liszajec).

•    Wczesna faza boreliozy (‘choroba z Lyme’ - rzadkie zakażenie w wyniku ukąszenia przez kleszcza) oraz zapobieganie powikłaniom u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU CEFUROXIME GLOB Kiedy nie przyjmować leku Cefuroxime Glob:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cefuroksym lub na inny antybiotyk z tej samej grupy (cefalosporyny).

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek z pozostałych składników leku Cefuroxime Glob.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na wszelkie inne podobne antybiotyki (penicyliny, monobaktamy i karbapenemy), gdyż może być uczulony także na Cefuroxime Glob.

Jeśli nie jest pewne, czy powyższe zastrzeżenia mają zastosowanie do danego pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cefuroxime Glob

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wymienionych poniżej stanów:

•    Jeśli u pacjenta występowały w przeszłości reakcje alergiczne na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe.

•    Jeśli pacjent ma inne schorzenie wywołujące wymioty lub biegunkę, ponieważ dolegliwości te mogą hamować wchłanianie leku; lekarz może wówczas zalecić podawanie cefuroksymu w zastrzykach.

•    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego (np. leki stosowane w leczeniu niestrawności, zgagi lub wrzodów żołądka), ponieważ może to wpływać na właściwe wchłanianie leku (patrz punkt: Stosowanie leku Cefuroxime Glob z innymi lekami).

Jeśli po rozpoczęciu leczenia wystąpią u pacjenta objawy reakcji alergicznej (szczegółowe informacje na temat potencjalnie poważnych objawów patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”), należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli w trakcie leczenia wystąpią u pacjenta wymioty lub biegunka, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą one hamować właściwe wchłanianie leku.

Jeśli w trakcie lub po zakończeniu stosowania leku Cefuroxime Glob wystąpiła u pacjenta ostra biegunka, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ objaw ten może wskazywać na ciężką reakcję o nazwie „rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego”. W takim przypadku nie należy przyjmować leków spowalniających perystaltykę jelit stosowanych w leczeniu biegunki.

Lek może spowodować nadmierny rozwój innych drobnoustrojów występujących naturalnie w organizmie pacjenta. Może to prowadzić do innych zakażeń, takich jak zakażenia grzybicze pochwy oraz zaburzenia żołądkowe.

U pacjentów chorych na boreliozę po rozpoczęciu stosowania leku Cefuroxime Glob może wystąpić gorączka, dreszcze, ból głowy i osłabienie. Jest to dość częsty objaw, który nie powinien budzić niepokoju. Jednakże jeśli którykolwiek z objawów się nasili, należy skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Cefuroxime Glob u niektórych dzieci może wystąpić lekka lub umiarkowana utrata słuchu.

Stosowanie innych leków

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

•    Doustne środki antykoncepcyjne. Lek może zmniejszać skuteczność tych środków, dlatego zaleca się stosowanie dodatkowych niehormonalnych metod antykoncepcji (np. prezerwatywy). Należy zasięgnąć rady lekarza lub farmaceuty.

•    Leki spowalniające perystaltykę jelit (np. leki stosowane w leczeniu biegunki).

•    Leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego (np. leki stosowane w leczeniu niestrawności, zgagi lub wrzodów żołądka). Leki te mogą hamować wchłanianie leku Cefuroxime Glob.

•    Inne antybiotyki, w tym tetracykliny (np. tetracyklina, doksycyklina i minocyklina), makrolidy (np. erytromycyna, azytromycyna i klarytromycyna) oraz chloramfenikol. Mogą one mieć wpływ na prawidłowe działanie leku.

•    Probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej). Może on powodować podwyższenie stężenia cefuroksymu w organizmie, nasilając ryzyko działań niepożądanych.

•    Niektóre leki moczopędne, takie jak furosemid, ponieważ mogą one prowadzić do uszkodzenia nerek.

•    Antybiotyki aminoglikozydowe (np. gentamycyna, neomycyna i tobramycyna) oraz amfoterycyna (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych), ponieważ mogą one prowadzić do uszkodzenia nerek.

Przyjmowanie leku Cefuroxime Glob może wpływać na wyniki niektórych badań diagnostycznych, na przykład badania poziomu glukozy (cukru) we krwi. Jeśli u pacjenta będzie wykonywane badanie krwi, przed przeprowadzeniem badania należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Cefuroxime Glob. Jeśli pacjent kontroluje stężenie glukozy we krwi lub moczu (np. chory na cukrzycę), należy zapytać lekarza lub farmaceuty, czy lek nie będzie wywierał wpływu na wyniki testów.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Cefuroxime Glob z jedzeniem i piciem

Aby zapewnić właściwe wchłanianie leku, należy zażywać go wkrótce po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, może stosować Cefuroxime Glob wyłącznie wtedy, gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne. Ryzyko dla dziecka nie zostało w pełni poznane.

Cefuroksym przenika do mleka ludzkiego. Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku Cefuroxime Glob.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przyjmowanie leku Cefuroxime Glob nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK CEFUROXIME GLOB

Lek Cefuroxime Glob zawsze należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody po posiłkach, aby zapewnić idealne wchłanianie.

Dawki należy przyjmować w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

Ten lek jest dostępny w trzech mocach: 125 mg, 250 mg i 500 mg.

Dawkowanie, częstość zażywania leku oraz czas trwania kuracji lekiem Cefuroxime Glob zależą od rodzaju i ciężkości zakażenia. Lekarz dokładnie poinformuje, w jaki sposób należy przyjmować lek. Więcej informacji będzie również zawartych w informacji o dawkowaniu przygotowanej przez farmaceutę. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami przed rozpoczęciem leczenia.

Pacjent powinien zawsze dokończyć pełen cykl leczenia, nawet jeśli poczuje się lepiej.

Tabletki należy przyjmować po posiłkach, aby zapewnić ich odpowiednie wchłanianie.

Zwykle stosowany schemat dawkowania opisany jest poniżej:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

•    Zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym zakażenia ucha, zatok, migdałków i gardła)

250 do 500 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

•    Zakażenia w obrębie klatki piersiowej, np. zapalenie oskrzeli 500 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

•    Zakażenia pęcherza moczowego

125 do 250 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

•    Zakażenia skóry (nawracające czyraki, wrzody i liszajec)

250 do 500 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

Wczesna faza boreliozy

500 mg dwa razy na dobę przez 20 dni.

Dzieci w wieku 5 do 12 lat Zakażenia ucha

250 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

•    Wszystkie inne zakażenia wymienione powyżej do ostrego zapalenia ucha środkowego 125 do 250 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

Tabletki Cefuroxime Glob mogą być stosowane u dzieci w wieku powyżej 5 lat, które są w stanie połykać je w całości. Lekarz i rodzic powinni określić jak dziecko toleruje smak i wielkość tabletki. Tabletek nie należy kruszyć.

Dzieci w wieku poniżej 5 lat

   Cefuroxime Glob nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Jeśli pacjent cierpi na ciężkie schorzenia nerek, w trakcie leczenia lekarz będzie uważnie kontrolował dawkowanie i może zadecydować o wprowadzeniu zmian. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek poddawanych hemodializie może być konieczne podanie dodatkowej dawki po zakończeniu każdej dializy. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy porozmawiać z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cefuroxime Glob

Jeżeli pacjent lub inna osoba połknie dużą liczbę tabletek na raz lub jeśli przypuszcza się, że dziecko połknęło jakąś tabletkę, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym lub lekarzem. Po przedawkowaniu mogą wystąpić napady drgawek. Należy zabrać ze sobą do szpitala lub do lekarza niniejszą ulotkę, pozostałe tabletki oraz opakowanie leku, aby wiadomo było, jaki lek został zażyty.

Pominięcie przyjmowania leku Cefuroxime Glob

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją jak najszybciej zażyć. Jednakże jeżeli zbliża się już pora następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Cefuroxime Glob

Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że doradzi to lekarz. Lekarz poinformuje pacjenta przez ile dni należy przyjmować lek Cefuroxime Glob. Bardzo ważne jest, aby dokończyć pełną kurację, nawet jeśli pacjent wcześniej poczuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cefuroxime Glob może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Niektóre z działań niepożądanych leku Cefuroxime Glob mogą być ciężkie Jeżeli u pacjenta wystąpią

poniższe objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    Nagłe wystąpienie świszczącego oddechu lub ucisku w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, puchnięcie powiek, twarzy albo ust lub omdlenie, ponieważ objawy te mogą wskazywać na ostrą reakcję alergiczną spowodowaną stosowaniem tego leku.

•    Ciężka biegunka (może ona wskazywać na występowanie u pacjenta stanu zwanego „rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego”).

•    Ciężkie reakcje alergiczne wywołujące pęcherze na skórze, w jamie ustnej, w okolicy oczu i narządów płciowych.

Następujące działania niepożądane obserwowano z podaną poniżej częstością:

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

•    Zwiększenie liczby określonych typów białych krwinek.

•    Biegunka, nudności i wymioty. W przypadku przedłużonego stosowania leku Cefuroxime Glob w boreliozie, biegunka występuje u około 13% pacjentów (13 pacjentów z każdych 100 leczonych osób).

•    Wysypka, wykwity na skórze, świąd.

•    Zaburzenia czynności nerek i dróg moczowych. Jeśli u pacjenta nerki nie funkcjonują prawidłowo, może nastąpić pogarszanie się ich czynności (wyższe stężenia kreatyniny i mocznika, które można wykryć w badaniach krwi).

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000):

•    Bóle i zawroty głowy.

•    Stan zapalny nerek, prowadzący do wystąpienia gorączki, ostrego bólu i krwi w moczu.

•    Zaburzenia krwi, skutkuj ące zmniej szoną liczbą białych krwinek, co powoduj e większą podatność na zakażenia. Jeśli liczba białych krwinek stanie się za mała, u pacjenta może wystąpić gorączka lub dreszcze, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej i gardła.

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi, co powoduje zwiększone ryzyko krwawień i powstawania siniaków.

•    Wysypka.

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    Ciężka reakcj a zwana „rzekomobłoniastym zapaleniem j elita grubego”, powoduj ąca ciężką biegunkę.

•    Inne zakażenia spowodowane nadmiernym rozwojem drobnoustrojów występujących naturalnie w organizmie pacjenta.

•    Wysypka skórna silnie swędząca lub bez świądu i powstawanie bąbli.

•    Zmiany poziomów niektórych substancji w wątrobie, które można wykryć badaniami krwi.

•    Gorączka.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, mogące powodować bladość lub zażółcenie skóry oraz osłabienie lub trudności w oddychaniu.

•    Ciężkie reakcje alergiczne, powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy.

•    Niepokój, nerwowość i splątanie.

•    Żółtaczka (zażółcenie skóry lub białek oczu).

•    Ciężkie reakcje alergiczne, wywołujące objawy grypopodobne, zmiany pęcherzowe na skórze, w jamie ustnej, w okolicy oczu i narządów płciowych.

Cefuroxime Glob może również wpływać na wyniki niektórych badań diagnostycznych. Aby dowiedzieć

się więcej na ten temat, należy zapoznać się z informacjami w punkcie „Kiedy zachować szczególną

ostrożność stosując lek Cefuroxime Glob” oraz „Stosowanie leku Cefuroxime Glob z innymi lekami”.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CEFUROXIME GLOB

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Cefuroxime Glob po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub na pudełku tekturowym po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

INNE INFORMACJE

6.


Co zawiera lek Cefuroxime Glob

-    Substancją czynną leku jest cefuroksym.

Cefuroxime Glob 125 mg zawiera 150,36 mg aksetylu cefuroksymu równoważnego 125 mg cefuroksymu.

Cefuroxime Glob 250 mg zawiera 300,72 mg aksetylu cefuroksymu równoważnego 250 mg cefuroksymu.

Cefuroxime Glob 500 mg zawiera 601,44 mg aksetylu cefuroksymu równoważnego 500 mg cefuroksymu.

-    Ponadto lek zawiera: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, olej bawełniany uwodorniony i krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Cefuroxime Glob i co zawiera opakowanie

Tabletka.

Cefuroxime Glob 125 mg:

Białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki z wytłoczonym napisem “A32” z jednej strony i gładkie z drugiej strony.

Wielkość tabletek: 12,5 mm x 5,0 mm.

Cefuroxime Glob 250 mg:

Białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki z wytłoczonym napisem “A33” z jednej strony i gładkie z drugiej strony.

Wielkość tabletek: 16,0 mm x 6,5 mm.

Cefuroxime Glob 500 mg:

Białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki z wytłoczonym napisem “A34” z jednej strony i gładkie z drugiej strony.

Wielkość tabletek: 20,0 mm x 8,5 mm.

Blistry Poliamid/Aluminium/PV C/Aluminium.

Wielkości opakowań:

125 mg: 8, 10, 12, 14 lub 30 tabletek

250 mg: 8, 10, 12, 14, 16, 24, 30, 50 lub 140 tabletek

500 mg: 1, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30 lub 140 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Glob Limited 65 Delamere Road, Hayes Middlesex UB4 0NN Wielka Brytania

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Cypr:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Niemcy:

Grecja:

Węgry:

Irlandia:

Włochy:

Litwa:

Luksemburg:

Malta:

Holandia:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowacja:

Hiszpania:

Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg comprimes Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg Storna Cefuroxim “Glob Limited”

Cefuroxime Glob Limited

Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletit Cefuroxim Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg Tabletten Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg Storna Cefuroxim Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletta Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tablets Cefuroxima Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg compresse Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletes Cefuroxim Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg comprimes Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tablets Cefuroximaxetil Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletten Cefuroxim Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletter Cefuroxime Glob Cefuroxima Glob Limited

Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg comprimate Cefuroxim Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tablety Cefuroxima Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg comprimidos

Szwecja:    Cefuroxim Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletter

Wielka Brytania: Cefuroxime 125 mg, 250 mg, 500 mg tablets

Data zatwierdzenia ulotki: