+ iMeds.pl

Cefuroxime glob 250 mgUlotka Cefuroxime glob

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cefuroxime Glob, 125 mg, tabletki Cefuroxime Glob, 250 mg, tabletki Cefuroxime Glob, 500 mg, tabletki

Cefuroksym

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cefuroxime Glob i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefuroxime Glob

3.    Jak stosować Cefuroxime Glob

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cefuroxime Glob

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK CEFUROXIME GLOB I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ten nosi nazwę Cefuroxime Glob. Jest to antybiotyk, który należy do grupy leków zwanych cefalosporynami. Jest on stosowany w leczeniu określonych rodzajów zakażeń ze względu na działanie bakteriobójcze wobec określonych typów bakterii.

Lekarz może przepisać lek Cefuroxime Glob w leczeniu jednego z następujących zakażeń:

•    Zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym zakażenia ucha, zatok, migdałków i gardła).

•    Zakażenia w obrębie klatki piersiowej, np. zapalenie oskrzeli.

•    Zakażenia pęcherza moczowego.

•    Zakażenia skóry (nawracające czyraki, wrzody i liszajec).

•    Wczesna faza boreliozy (‘choroba z Lyme’ - rzadkie zakażenie w wyniku ukąszenia przez kleszcza) oraz zapobieganie powikłaniom u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU CEFUROXIME GLOB Kiedy nie przyjmować leku Cefuroxime Glob:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cefuroksym lub na inny antybiotyk z tej samej grupy (cefalosporyny).

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek z pozostałych składników leku Cefuroxime Glob.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na wszelkie inne podobne antybiotyki (penicyliny, monobaktamy i karbapenemy), gdyż może być uczulony także na Cefuroxime Glob.

Jeśli nie jest pewne, czy powyższe zastrzeżenia mają zastosowanie do danego pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cefuroxime Glob

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wymienionych poniżej stanów:

•    Jeśli u pacjenta występowały w przeszłości reakcje alergiczne na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe.

•    Jeśli pacjent ma inne schorzenie wywołujące wymioty lub biegunkę, ponieważ dolegliwości te mogą hamować wchłanianie leku; lekarz może wówczas zalecić podawanie cefuroksymu w zastrzykach.

•    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego (np. leki stosowane w leczeniu niestrawności, zgagi lub wrzodów żołądka), ponieważ może to wpływać na właściwe wchłanianie leku (patrz punkt: Stosowanie leku Cefuroxime Glob z innymi lekami).

Jeśli po rozpoczęciu leczenia wystąpią u pacjenta objawy reakcji alergicznej (szczegółowe informacje na temat potencjalnie poważnych objawów patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”), należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli w trakcie leczenia wystąpią u pacjenta wymioty lub biegunka, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą one hamować właściwe wchłanianie leku.

Jeśli w trakcie lub po zakończeniu stosowania leku Cefuroxime Glob wystąpiła u pacjenta ostra biegunka, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ objaw ten może wskazywać na ciężką reakcję o nazwie „rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego”. W takim przypadku nie należy przyjmować leków spowalniających perystaltykę jelit stosowanych w leczeniu biegunki.

Lek może spowodować nadmierny rozwój innych drobnoustrojów występujących naturalnie w organizmie pacjenta. Może to prowadzić do innych zakażeń, takich jak zakażenia grzybicze pochwy oraz zaburzenia żołądkowe.

U pacjentów chorych na boreliozę po rozpoczęciu stosowania leku Cefuroxime Glob może wystąpić gorączka, dreszcze, ból głowy i osłabienie. Jest to dość częsty objaw, który nie powinien budzić niepokoju. Jednakże jeśli którykolwiek z objawów się nasili, należy skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Cefuroxime Glob u niektórych dzieci może wystąpić lekka lub umiarkowana utrata słuchu.

Stosowanie innych leków

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

•    Doustne środki antykoncepcyjne. Lek może zmniejszać skuteczność tych środków, dlatego zaleca się stosowanie dodatkowych niehormonalnych metod antykoncepcji (np. prezerwatywy). Należy zasięgnąć rady lekarza lub farmaceuty.

•    Leki spowalniające perystaltykę jelit (np. leki stosowane w leczeniu biegunki).

•    Leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego (np. leki stosowane w leczeniu niestrawności, zgagi lub wrzodów żołądka). Leki te mogą hamować wchłanianie leku Cefuroxime Glob.

•    Inne antybiotyki, w tym tetracykliny (np. tetracyklina, doksycyklina i minocyklina), makrolidy (np. erytromycyna, azytromycyna i klarytromycyna) oraz chloramfenikol. Mogą one mieć wpływ na prawidłowe działanie leku.

•    Probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej). Może on powodować podwyższenie stężenia cefuroksymu w organizmie, nasilając ryzyko działań niepożądanych.

•    Niektóre leki moczopędne, takie jak furosemid, ponieważ mogą one prowadzić do uszkodzenia nerek.

•    Antybiotyki aminoglikozydowe (np. gentamycyna, neomycyna i tobramycyna) oraz amfoterycyna (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych), ponieważ mogą one prowadzić do uszkodzenia nerek.

Przyjmowanie leku Cefuroxime Glob może wpływać na wyniki niektórych badań diagnostycznych, na przykład badania poziomu glukozy (cukru) we krwi. Jeśli u pacjenta będzie wykonywane badanie krwi, przed przeprowadzeniem badania należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Cefuroxime Glob. Jeśli pacjent kontroluje stężenie glukozy we krwi lub moczu (np. chory na cukrzycę), należy zapytać lekarza lub farmaceuty, czy lek nie będzie wywierał wpływu na wyniki testów.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Cefuroxime Glob z jedzeniem i piciem

Aby zapewnić właściwe wchłanianie leku, należy zażywać go wkrótce po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, może stosować Cefuroxime Glob wyłącznie wtedy, gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne. Ryzyko dla dziecka nie zostało w pełni poznane.

Cefuroksym przenika do mleka ludzkiego. Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku Cefuroxime Glob.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przyjmowanie leku Cefuroxime Glob nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK CEFUROXIME GLOB

Lek Cefuroxime Glob zawsze należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody po posiłkach, aby zapewnić idealne wchłanianie.

Dawki należy przyjmować w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

Ten lek jest dostępny w trzech mocach: 125 mg, 250 mg i 500 mg.

Dawkowanie, częstość zażywania leku oraz czas trwania kuracji lekiem Cefuroxime Glob zależą od rodzaju i ciężkości zakażenia. Lekarz dokładnie poinformuje, w jaki sposób należy przyjmować lek. Więcej informacji będzie również zawartych w informacji o dawkowaniu przygotowanej przez farmaceutę. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami przed rozpoczęciem leczenia.

Pacjent powinien zawsze dokończyć pełen cykl leczenia, nawet jeśli poczuje się lepiej.

Tabletki należy przyjmować po posiłkach, aby zapewnić ich odpowiednie wchłanianie.

Zwykle stosowany schemat dawkowania opisany jest poniżej:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

•    Zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym zakażenia ucha, zatok, migdałków i gardła)

250 do 500 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

•    Zakażenia w obrębie klatki piersiowej, np. zapalenie oskrzeli 500 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

•    Zakażenia pęcherza moczowego

125 do 250 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

•    Zakażenia skóry (nawracające czyraki, wrzody i liszajec)

250 do 500 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

Wczesna faza boreliozy

500 mg dwa razy na dobę przez 20 dni.

Dzieci w wieku 5 do 12 lat Zakażenia ucha

250 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

•    Wszystkie inne zakażenia wymienione powyżej do ostrego zapalenia ucha środkowego 125 do 250 mg dwa razy na dobę przez 5 do 10 dni.

Tabletki Cefuroxime Glob mogą być stosowane u dzieci w wieku powyżej 5 lat, które są w stanie połykać je w całości. Lekarz i rodzic powinni określić jak dziecko toleruje smak i wielkość tabletki. Tabletek nie należy kruszyć.

Dzieci w wieku poniżej 5 lat

   Cefuroxime Glob nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Jeśli pacjent cierpi na ciężkie schorzenia nerek, w trakcie leczenia lekarz będzie uważnie kontrolował dawkowanie i może zadecydować o wprowadzeniu zmian. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek poddawanych hemodializie może być konieczne podanie dodatkowej dawki po zakończeniu każdej dializy. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy porozmawiać z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cefuroxime Glob

Jeżeli pacjent lub inna osoba połknie dużą liczbę tabletek na raz lub jeśli przypuszcza się, że dziecko połknęło jakąś tabletkę, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym lub lekarzem. Po przedawkowaniu mogą wystąpić napady drgawek. Należy zabrać ze sobą do szpitala lub do lekarza niniejszą ulotkę, pozostałe tabletki oraz opakowanie leku, aby wiadomo było, jaki lek został zażyty.

Pominięcie przyjmowania leku Cefuroxime Glob

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją jak najszybciej zażyć. Jednakże jeżeli zbliża się już pora następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Cefuroxime Glob

Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że doradzi to lekarz. Lekarz poinformuje pacjenta przez ile dni należy przyjmować lek Cefuroxime Glob. Bardzo ważne jest, aby dokończyć pełną kurację, nawet jeśli pacjent wcześniej poczuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cefuroxime Glob może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Niektóre z działań niepożądanych leku Cefuroxime Glob mogą być ciężkie Jeżeli u pacjenta wystąpią

poniższe objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    Nagłe wystąpienie świszczącego oddechu lub ucisku w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, puchnięcie powiek, twarzy albo ust lub omdlenie, ponieważ objawy te mogą wskazywać na ostrą reakcję alergiczną spowodowaną stosowaniem tego leku.

•    Ciężka biegunka (może ona wskazywać na występowanie u pacjenta stanu zwanego „rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego”).

•    Ciężkie reakcje alergiczne wywołujące pęcherze na skórze, w jamie ustnej, w okolicy oczu i narządów płciowych.

Następujące działania niepożądane obserwowano z podaną poniżej częstością:

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

•    Zwiększenie liczby określonych typów białych krwinek.

•    Biegunka, nudności i wymioty. W przypadku przedłużonego stosowania leku Cefuroxime Glob w boreliozie, biegunka występuje u około 13% pacjentów (13 pacjentów z każdych 100 leczonych osób).

•    Wysypka, wykwity na skórze, świąd.

•    Zaburzenia czynności nerek i dróg moczowych. Jeśli u pacjenta nerki nie funkcjonują prawidłowo, może nastąpić pogarszanie się ich czynności (wyższe stężenia kreatyniny i mocznika, które można wykryć w badaniach krwi).

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000):

•    Bóle i zawroty głowy.

•    Stan zapalny nerek, prowadzący do wystąpienia gorączki, ostrego bólu i krwi w moczu.

•    Zaburzenia krwi, skutkuj ące zmniej szoną liczbą białych krwinek, co powoduj e większą podatność na zakażenia. Jeśli liczba białych krwinek stanie się za mała, u pacjenta może wystąpić gorączka lub dreszcze, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej i gardła.

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi, co powoduje zwiększone ryzyko krwawień i powstawania siniaków.

•    Wysypka.

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    Ciężka reakcj a zwana „rzekomobłoniastym zapaleniem j elita grubego”, powoduj ąca ciężką biegunkę.

•    Inne zakażenia spowodowane nadmiernym rozwojem drobnoustrojów występujących naturalnie w organizmie pacjenta.

•    Wysypka skórna silnie swędząca lub bez świądu i powstawanie bąbli.

•    Zmiany poziomów niektórych substancji w wątrobie, które można wykryć badaniami krwi.

•    Gorączka.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, mogące powodować bladość lub zażółcenie skóry oraz osłabienie lub trudności w oddychaniu.

•    Ciężkie reakcje alergiczne, powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy.

•    Niepokój, nerwowość i splątanie.

•    Żółtaczka (zażółcenie skóry lub białek oczu).

•    Ciężkie reakcje alergiczne, wywołujące objawy grypopodobne, zmiany pęcherzowe na skórze, w jamie ustnej, w okolicy oczu i narządów płciowych.

Cefuroxime Glob może również wpływać na wyniki niektórych badań diagnostycznych. Aby dowiedzieć

się więcej na ten temat, należy zapoznać się z informacjami w punkcie „Kiedy zachować szczególną

ostrożność stosując lek Cefuroxime Glob” oraz „Stosowanie leku Cefuroxime Glob z innymi lekami”.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CEFUROXIME GLOB

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Cefuroxime Glob po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub na pudełku tekturowym po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

INNE INFORMACJE

6.


Co zawiera lek Cefuroxime Glob

-    Substancją czynną leku jest cefuroksym.

Cefuroxime Glob 125 mg zawiera 150,36 mg aksetylu cefuroksymu równoważnego 125 mg cefuroksymu.

Cefuroxime Glob 250 mg zawiera 300,72 mg aksetylu cefuroksymu równoważnego 250 mg cefuroksymu.

Cefuroxime Glob 500 mg zawiera 601,44 mg aksetylu cefuroksymu równoważnego 500 mg cefuroksymu.

-    Ponadto lek zawiera: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, olej bawełniany uwodorniony i krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Cefuroxime Glob i co zawiera opakowanie

Tabletka.

Cefuroxime Glob 125 mg:

Białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki z wytłoczonym napisem “A32” z jednej strony i gładkie z drugiej strony.

Wielkość tabletek: 12,5 mm x 5,0 mm.

Cefuroxime Glob 250 mg:

Białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki z wytłoczonym napisem “A33” z jednej strony i gładkie z drugiej strony.

Wielkość tabletek: 16,0 mm x 6,5 mm.

Cefuroxime Glob 500 mg:

Białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki z wytłoczonym napisem “A34” z jednej strony i gładkie z drugiej strony.

Wielkość tabletek: 20,0 mm x 8,5 mm.

Blistry Poliamid/Aluminium/PV C/Aluminium.

Wielkości opakowań:

125 mg: 8, 10, 12, 14 lub 30 tabletek

250 mg: 8, 10, 12, 14, 16, 24, 30, 50 lub 140 tabletek

500 mg: 1, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30 lub 140 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Glob Limited 65 Delamere Road, Hayes Middlesex UB4 0NN Wielka Brytania

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Cypr:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Niemcy:

Grecja:

Węgry:

Irlandia:

Włochy:

Litwa:

Luksemburg:

Malta:

Holandia:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowacja:

Hiszpania:

Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg comprimés Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg SioKÍa Cefuroxim “Glob Limited”

Cefuroxime Glob Limited

Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletit Cefuroxim Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg Tabletten Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg SioKÍa Cefuroxim Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletta Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tablets Cefuroxima Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg compresse Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletès Cefuroxim Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg comprimés Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tablets Cefuroximaxetil Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletten Cefuroxim Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletter Cefuroxime Glob Cefuroxima Glob Limited

Cefuroxime Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg comprimate Cefuroxim Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tablety Cefuroxima Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg comprimidos

Szwecja:    Cefuroxim Glob Limited 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletter

Wielka Brytania: Cefuroxime 125 mg, 250 mg, 500 mg tablets

Data zatwierdzenia ulotki:

Cefuroxime Glob

Charakterystyka Cefuroxime glob

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cefuroxime Glob, 125 mg, tabletki Cefuroxime Glob, 250 mg, tabletki Cefuroxime Glob, 500 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Cefuroxime Glob 125 mg:

Każda tabletka zawiera 150,36 mg aksetylu cefuroksymu równoważnego 125 mg cefuroksymu.

Cefuroxime Glob 250 mg:

Każda tabletka zawiera 300,72 mg aksetylu cefUroksymu równoważnego 250 mg cefuroksymu.

Cefuroxime Glob 500 mg:

Każda tabletka zawiera 601,44 mg aksetylu cefuroksymu równoważnego 500 mg cefuroksymu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Cefuroxime Globl25 mg:

Białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki z wytłoczonym napisem “A32” z jednej strony i gładkie z drugiej strony. Wielkość tabletek: 12,5 mm x 5,0 mm.

Cefuroxime Glob 250 mg:

Białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki z wytłoczonym napisem “A33” z jednej strony i gładkie z drugiej strony. Wielkość tabletek: 16,0 mm x 6,5 mm.

Cefuroxime Glob 500 mg:

Białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki z wytłoczonym napisem “A34” z jednej strony i gładkie z drugiej strony. Wielkość tabletek: 20,0 mm x 8,5 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Cefuroxime Glob jest wskazany w leczeniu zakażeń o nasileniu lekkim do umiarkowanego, wywołanych drobnoustrojami wrażliwymi na cefuroksym, takich jak:

•    zakażenia górnych dróg oddechowych: ostre zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie migdałków i zapalenie gardła

•    ostre zapalenie oskrzeli, ostre zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

•    niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych: zapalenie pęcherza moczowego

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich: czyraczność, ropne zapalenie skóry i liszajec

•    leczenie wczesnej fazy boreliozy - choroby z Lyme (stadium I) i zapobieganie jej późnym powikłaniom u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Droga podania: doustna

Ten lek jest dostępny w trzech mocach:

125 mg, 250 mg i 500 mg

Leczenie trwa zwykle 7 dni (od 5 do 10 dni). W leczeniu zapalenia gardła i migdałków, wywołanego przez Streptococcus pyogenes, wskazane jest co najmniej 10 dni podawania leku. W leczeniu wczesnej fazy boreliozy lek należy podawać 20 dni. W celu uzyskania optymalnego wchłaniania, tabletki Cefuroxime Glob należy podawać wkrótce po posiłku.

Dawkowanie jest zależne od stopnia nasilenia zakażenia. W leczeniu ciężkich zakażeń zaleca się stosowanie cefuroksymu w postaci do podawania pozajelitowego. W leczeniu zapalenia płuc i ostrego zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli cefuroksym jest skuteczny, jeśli zastosuje się go po początkowym pozajelitowym podawaniu cefuroksymu sodu. Podczas zmiany leczenia z postaci pozajelitowej leku na doustną może być konieczne skorygowanie dawki.

Schemat dawkowania leku w postaci tabletek:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Dawkowanie

Zakażenia górnych dróg oddechowych

250 (do 500) mg dwa razy na dobę

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

500 mg dwa razy na dobę

Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych

125 do 250 mg dwa razy na dobę

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

250 do 500 mg dwa razy na dobę

Wczesna faza boreliozy

500 mg dwa razy na dobę przez 20 dni

Dzieci w wieku 5 do 12 lat*

Zakażenia wymienione powyżej, jeżeli dotyczą dzieci w tym wieku

125 do 250 mg dwa razy na dobę

Ostre zapalenie ucha środkowego

250 mg dwa razy na dobę

*Tabletki Cefuroxime Glob mogą być stosowane u dzieci w wieku powyżej 5 lat, które są w stanie połykać tabletki w całości. Lekarz i rodzic powinni określić jak dziecko toleruje smak i wielkość tabletki. Tabletek nie należy kruszyć.

Dzieci w wieku poniżej 5 lat

Tabletki Cefuroxime Glob nie są odpowiednie do stosowania u dzieci w wieku poniżej 5 lat. U pacjentów z tej grupy wiekowej zaleca się stosowanie zawiesiny doustnej. Brak danych dotyczących stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy.

Schemat dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, osób dializowanych i pacjentów w podeszłym wieku

Szczególne środki ostrożności nie są konieczne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub pacjentów w podeszłym wieku, jeżeli dawka dobowa nie przekracza 1 grama. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 20 ml/min) należy zredukować dawkę do jednej na dobę w celu kompensacji wolniejszej eliminacji.

U pacjentów poddawanych hemodializie konieczne jest podanie dodatkowej dawki cefuroksymu na koniec każdej dializy.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefuroksym lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nadwrażliwość na inne leki przeciwbakteryjne należące do cefalosporyn.

Ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. reakcja anafilaktyczna, ostre reakcje skórne) występujące uprzednio po zastosowaniu jakiegokolwiek innego antybiotyku beta-laktamowego (np. penicylin lub karbapenemów).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed wdrożeniem leczenia aksetylem cefuroksymu, należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący skłonności do reakcji nadwrażliwości na cefuroksym, cefalosporyny, penicyliny lub inne leki. Zachowanie szczególnej ostrożności jest wskazane u pacjentów, u których w przeszłości występowały reakcje nadwrażliwości na penicyliny (przeciwwskazania ze względu na znane reakcje nadwrażliwości patrz punkt 4.3).

Antybiotyki należy podawać ostrożnie pacjentom, u których w przeszłości występowały jakiekolwiek formy alergii, w szczególności na leki. W razie wystąpienia reakcji alergicznej na aksetyl cefuroksymu, należy przerwać leczenie.

Wystąpienie poważnych reakcji nadwrażliwości może wymagać podania epinefryny i innych działań ratunkowych.

Nie należy przepisywać aksetylu cefuroksymu przy braku udowodnionego lub silnie podejrzanego zakażenia bakteryjnego.

Stosowanie aksetylu cefuroksymu może prowadzić do wystąpienia biegunki, zapalenia jelita grubego i rzekomobłoniastego zapalenie jelita grubego, powiązanych ze wzrostem Clostridium difficile. Taką diagnozę należy uwzględnić u każdego pacjenta, u którego podczas leczenia lub wkrótce po jego zakończeniu wystąpiła biegunka. Podczas dwudziestodniowego leczenia boreliozy może zwiększyć się częstość występowania biegunki. U pacjentów, u których w trakcie stosowania Cefuroxime Glob rozwija się ciężka lub krwawa biegunka, należy przerwać stosowanie produktu i wdrożyć odpowiednie leczenie. Podawanie leków hamujących perystaltykę jelit jest przeciwwskazane.

Podobnie jak w przypadku innych cefalosporyn, długotrwałe stosowanie cefuroksymu może prowadzić do wzrostu drobnoustrojów niewrażliwych (np. kandydozy okołoodbytowej, jamy ustnej lub pochwy, rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego; nadkażenia). W takich przypadkach należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

Podczas długotrwałego leczenia (ponad 7 dni) z zastosowaniem wysokiej dawki cefuroksymu należy monitorować morfologię krwi oraz czynności wątroby i nerek.

W przypadku jednoczesnego stosowania aminoglikozydów lub silnie działających leków moczopędnych takich jak furosemid również wskazane jest regularne monitorowanie czynności nerek. Nie zaobserwowano nefrotoksyczności ani ototoksyczności podczas podawania wyłącznie cefuroksymu.

Cefuroxime Glob należy podawać ostrożnie pacjentom z niewydolnością nerek i dostosowywać dzienną dawkę pod względem klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2)

Nie zaleca się stosowania cefuroksymu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami przewodu pokarmowego, przebiegającymi z wymiotami i biegunką, gdyż w takim wypadku nie można mieć pewności, że wchłanianie leku jest właściwe.

Należy rozważyć podanie cefuroksymu w postaci pozajelitowej.

W następstwie stosowania cefuroksymu aksetylu w leczeniu boreliozy opisywano występowanie reakcji Jarischa-Herxheimera. Reakcja ta wynika bezpośrednio z bakteriobójczego działania cefuroksymu aksetylu na krętki Borrelia burgdorferi. Należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia tej częstej, zwykle samoistnie ustępującej reakcji, spowodowanej działaniem antybiotyku w leczeniu boreliozy.

Jednoczesne stosowanie leków zwiększających wartość pH w żołądku (np. leków zobojętniających kwas solny) może zaburzyć wchłanianie, niezależnie od przyjęcia leku.

Brak doświadczenia klinicznego ze stosowaniem cefuroksymu aksetylu u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy. Doświadczenie kliniczne w leczeniu wczesnej fazy boreliozy dotyczy wyłącznie dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorosłych.

Do oznaczenia stężenia glukozy we krwi i w osoczu u pacjentów otrzymujących cefuroksym zaleca się metody z glukooksydazą lub heksokinazą. Cefuroksym nie zaburza alkalicznej próby pikrynianowej na kreatyninę (patrz punkt 4.5).

Informacja dotycząca stosowania aksetylu cefuroksymu razem z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi znajduje się w punkcie 4.5.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie leków zwiększających wartość pH w żołądku zmniejsza biodostępność cefuroksymu. Należy unikać jednoczesnego podawania tych leków (patrz punkt 4.4).

Ponieważ leki bakteriostatyczne mogą zakłócać bakteriobójcze działanie cefalosporyn, zaleca się unikanie podawania tetracyklin, makrolidów lub chloramfenikolu w skojarzeniu z cefuroksymem.

Jednoczesne podawanie probenecydu może powodować większe i dłużej utrzymujące się stężenia cefuroksymu w surowicy i żółci.

Cefuroksym może zaburzać oznaczenia stężenia glukozy w moczu metodami wykorzystującymi odczynniki zawierające miedź (roztwór Benedicta lub Fehlinga, Clinitest). Do oznaczenia stężenia glukozy we krwi i osoczu u pacjentów otrzymujących cefuroksym zalecane są metody z glukooksydazą lub heksokinazą (patrz punkt 4.4).

Podczas stosowania cefuroksymu może wystąpić fałszywie dodatni wynik testu Coombsa. Może to stanowić przeszkodę w wykonywaniu prób krzyżowych krwi (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania antybiotyków z grupy cefalosporyn w dużych dawkach u pacjentów otrzymujących silnie działające leki moczopędne, aminoglikozydy lub amfoterycynę, gdyż takie skojarzenia zwiększają ryzyko działania nefrotoksycznego.

Skuteczność działania antykoncepcyjnego doustnych środków antykoncepcyjnych przyjmowanych jednocześnie z cefuroksymu aksetylem jest wątpliwa. W związku z tym, w trakcie leczenia cefuroksymem należy oprócz doustnych środków antykoncepcyjnych stosować inne niehormonalne metody zapobiegania ciąży.

Informacje o innych interakcjach leku - patrz punkt 4.4.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane dotyczące ograniczonej liczby przypadków stosowania cefuroksymu w czasie ciąży wskazują brak skutków niepożądanych leku na przebieg ciąży lub zdrowie płodu/noworodka. Brak dotąd innych dostępnych odpowiednich danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na rozwój zarodka i płodu (patrz punkt 5.3). Cefuroksym przenika do zarodka/płodu przez łożysko. Z powodu ograniczonego doświadczenia klinicznego leczenie cefuroksymem w czasie ciąży można wszcząć jedynie po dokładnej ocenie korzyści takiego leczenia w kontekście zagrożeń, szczególnie w trakcie pierwszego trymestru.

Laktacja

Cefuroksym jest w niewielkim stopniu wydzielany do mleka ludzkiego. Podczas okresów karmienia piersią cefuroksym należy stosować tylko w przypadku, gdy korzyści przewyższają możliwe ryzyko. Nie można wykluczyć wystąpienia biegunki i zakażeń grzybiczych błon śluzowych u niemowlęcia karmionego piersią, w takim wypadku należy przerwać karmienie. Należy uwzględnić możliwość wystąpienia uczulenia.

Płodność

Badania wpływu na reprodukcję u zwierząt nie wykazały zaburzeń płodności (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponieważ ten produkt lecznicy może powodować zawroty głowy, ostrzega się pacjentów o zachowaniu środków ostrożności podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane w obrębie każdej klasy częstości wyszczególniono według obniżającego się nasilenia.

Częstość określono według następującej konwencji:

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko: Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, długotrwałe stosowanie może prowadzić do wtórnych nadkażeń wywołanych przez drobnoustroje niewrażliwe, np. Candida, enterokoki lub Clostridium difficile (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: eozynofilia

Niezbyt często: trombocytopenia, leukocytopenia i/lub neutropenia (czasem ciężka)

Bardzo rzadko: Niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: Reakcja Jarischa-Herxheimera w następstwie leczenia boreliozy cefuroksymem aksetylu (patrz punkt 4.4).

Niezbyt często: wysypka Rzadko: pokrzywka, świąd

Bardzo rzadko: gorączka, choroba posurowicza, anafilaksja

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: Bóle głowy, zawroty głowy.

Bardzo rzadko: Niepokój, nerwowość, splątanie

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Biegunka, nudności i wymioty. Częstość występowania biegunki zależy od zastosowanej dawki i w przypadku tabletek może sięgać 10%. Częstość ta jest jeszcze większa (około 13%) podczas dłuższego okresu leczenia, 20 dni, wczesnej fazy boreliozy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: Przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT i LDH)

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, żółtaczka mechaniczna.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: Wysypki skórne, pokrzywka, świąd.

Bardzo rzadko: Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne, martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: Zwiększone stężenie kreatyniny i mocznika w surowicy, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Niezbyt często: Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: Gorączka polekowa

Badania diagnostyczne

W zależności od zastosowanej metody, można zaobserwować fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne wyniki testu wykrywającego glukozę we krwi lub w moczu. Można temu zapobiec, stosując metody enzymatyczne. Podczas leczenia cefalosporynami mogą wystąpić fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Do oznaczenia stężenia kreatyniny należy użyć alkalicznego pikrynianu (metoda Jaffé).

4.9 Przedawkowanie

Dostępne informacje na temat ostrej toksyczności aksetylu cefuroksymu u ludzi są ograniczone. Przedawkowanie cefalosporyn może powodować podrażnienie mózgu prowadzące do drgawek. Po przedawkowaniu, ilość cefuroksymu w surowicy można zmniejszyć metodą dializy otrzewnowej i/lub hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Pozostałe antybiotyki beta-laktamowe, cefalosporyny drugiej generacji Kod ATC: J01D C02

Mechanizm działania

Aksetyl cefuroksymu wykazuje działanie bakteriobójcze in vivo dzięki związkowi macierzystemu -cefuroksymowi.

Wszystkie cefalosporyny (antybiotyki P-laktamowe) hamują syntezę ściany komórkowej i są wybiórczymi inhibitorami syntezy peptydoglikanów. Początkowy etap działania polega na przyłączeniu leku do receptorów komórkowych, zwanych białkami wiążącymi penicyliny (PBP). Po przyłączeniu antybiotyku P-laktamowego do tych receptorów następuje zahamowanie reakcji przeniesienia fragmentu peptydowego i zablokowanie syntezy peptydoglikanu. Końcowym etapem jest liza komórki bakteryjnej.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD)

W przypadku cefalosporyn, korelacja najważniejszego związku farmakokinetyki i farmakodynamiki ze skutecznością in vivo jest przedstawiona za pomocą stosunku czasu, w którym stężenie niezwiązanego leku pozostaje powyżej minimalnego stężenia hamującego rozwój drobnoustrojów (MIC), wyrażonego jako odsetek odstępu dawkowania (%T > MIC).

Mechanizm oporności

Oporność bakterii na cefuroksym może być wynikiem jednego lub kilku z następujących mechanizmów:

-    hydroliza przez beta-laktamazy. Cefuroksym może być skutecznie hydrolizowany przez poszczególne beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) i przez kodowany chromosomalnie enzym (AmpC), który może być indukowany lub jego zdolność syntezy może zostać trwale przywrócona u niektórych gatunków tlenowych bakterii Gram-ujemnych

-    zmniej szone powinowactwo białek wiążących penicyliny do cefuroksymu

-    nieprzepuszczalność zewnętrznej błony komórkowej, ograniczająca dostęp cefuroksymu do białek wiążących penicyliny w drobnoustrojach Gram-ujemnych

-    wypływ leku z komórki w mechanizmie pompy jonowej

Metycylinooporne gronkowce (MRS) wykazują oporność na wszystkie obecnie dostępne antybiotyki P -laktamowe, w tym cefuroksym.

Penicylino-oporne Streptococcus pneumoniae wykazują oporność krzyżową na cefalosporyny, takie jak cefuroksym, poprzez modyfikację białek wiążących penicyliny.

Szczepy H. influenzae nie wytwarzające beta laktamaz, oporne na ampicylinę (BLNAR), pomimo wrażliwości na ten antybiotyk in vitro należy uznać za oporne na cefuroksym.

Szczepy Enterobacteriaceae, zwłaszcza Klebsiella spp. i Escherichia coli wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL), mogą być klinicznie oporne na cefalosporyny pomimo stwierdzanej in vitro wrażliwości i należy uznać je za oporne.

Stężenia graniczne:

Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST 2009-05-25 v. 2.0) określił następujące graniczne wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC) aksetylu cefuroksymu:

DROBNOUSTROJE

Stężenia graniczne (MIC)

S < / R > (mg/l)

Enterobacteriaceae

8,0 / 8,0'

Haemophilus influenzae

0,12 / ',0

Moraxella catarrhalis

0,'2 / 2,0

Staphylococcus spp.

Uwaga2

Streptococcus A, B, C, G

Uwaga3

Streptococcus pneumoniae

0,25 / 0,5


'Dotyczy tylko niepowikłanych zakażeń dróg moczowych.

2Wrażliwość gronkowców na cefalosporyny wywnioskowano na podstawie wrażliwości na metycylinę. 3Wrażliwość bakterii Streptococcus grupy A, B, C i G można wywnioskować na podstawie ich wrażliwości na benzopenicyliny.

Wrażliwość:

Przewaga występowania oporności wybranych gatunków drobnoustrojów może być różna w zależności od położenia geograficznego oraz zmienna w czasie, dlatego wskazane jest korzystanie z miejscowych informacji o oporności, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeśli miejscowe występowanie oporności nie pozwala na jednoznaczne ustalenie użyteczności leku w niektórych rodzajach zakażeń, należy zwrócić się o poradę do eksperta.

_Gatunki zwykle wrażliwe_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie:

Staphylococcus aureus (wrażliwe na metycylinę) Gronkowce koagulazo-ujemne (wrażliwe na metycylinę)

Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes


Bakterie tlenowe Gram-uíemne:

Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Proteus mirabilis

Bakterie beztlenowe:

Peptococcus spp.

Peptostreptococcus spp.

Inne drobnoustroje:

Borrelia burgdorferi.

Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej

Acinetobacter spp.

Citrobacter spp.

Enterobacter spp.

Escherichia coli Klebsiella spp.

Providencia rettgeri Streptococcus pneumoniae

_Gatunki o oporności wrodzonej_

Bacteroides fragilis Clostridium difficile Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes Morganella morganii Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Serratia spp.

Inne:

Legionella spp.

Clamydophilia pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae_


5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym cefuroksymu aksetyl wchłania się z przewodu pokarmowego i jest szybko hydrolizowany w błonie śluzowej jelita oraz we krwi, co powoduje uwalnianie substancji czynnej -cefuroksymu do krwiobiegu. Wchłanianie jest optymalne, gdy aksetyl cefuroksymu podaje się wkrótce po posiłku (50-60%). W tych warunkach cefuroksym aksetylu osiąga maksymalne stężenie w surowicy po 2-3 godzinach.

Dystrybucja

Cefuroksym jest rozprowadzany w organizmie w wielu tkankach i płynach ustrojowych, w tym przenika do płynu opłucnowego, plwociny, kości, płynu maziowego i cieczy wodnistej, ale stężenia terapeutyczne w płynie mózgowo-rdzeniowym osiąga tylko w przypadku zapalenia opon mózgowych. Około 50% cefuroksymu w krążeniu występuje w postaci związanej z białkami osocza. Cefuroksym przenika przez łożysko i jest wykrywany w mleku ludzkim.

Metabolizm

Cefuroksym nie jest metabolizowany.

Wydalanie

Większość podanej dawki cefuroksymu jest wydalana w postaci niezmienionej. Około 50% jest wydalane w procesie przesączania kłębuszkowego i około 50% w procesie wydzielania do kanalików nerkowych w ciągu 24 godzin, przy czym większość jest eliminowana w ciągu 6 godzin; w moczu występują duże stężenia.

Niewielkie ilości cefuroksymu wydalane są z żółcią. Probenecyd konkuruje z cefuroksymem w procesie wydzielania do kanalików nerkowych, co prowadzi do większych i dłużej utrzymujących się stężeń cefuroksymu w osoczu.

Osoczowy okres półtrwania wynosi od 60 do 90 minut i jest dłuższy u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek oraz u noworodków.

Dializa powoduje zmniejszenie stężeń cefuroksymu w surowicy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach ostrej toksyczności cefuroksymu sodu wykazano jego bardzo małą toksyczność.

Badania toksyczności przewlekłej, przeprowadzone na kilku gatunkach zwierząt (szczury, psy, małpy) nie wykazały toksyczności związanej z działaniem leku. Najczęściej powtarzającym się działaniem mającym związek z leczeniem było uszkodzenie tkanki w miejscach podania.

Przedkliniczne badania nefrotoksyczności wykazały, że lek może powodować uszkodzenie nerek u niektórych gatunków podczas stosowania bardzo dużych dawek. Nefrotoksyczność zwiększa się podczas podawania razem z glicerolem i furosemidem.

W testach in vitro i in vivo nie wykazano klinicznie istotnego wpływu estru cefuroksymu na genotoksyczność.

Nie przeprowadzono badań długoterminowych w celu określenia możliwej onkogenności.

Badania na królikach i myszach nie wykazały wpływu toksycznego na reprodukcję ani teratogennego. Wykazano, że cefuroksym przenika przez łożysko.

Aktywność gamma-glutamylotranspeptydazy w moczu szczurów jest hamowana przez różne cefalosporyny, jednakże w przypadku cefuroksymu stopień zahamowania jest mniejszy. Może mieć to znaczenie w zakłócaniu badań laboratoryjnych u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Sodu laurylosiarczan Olej bawełniany uwodorniony Krzemionka koloidalna bezwodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium.

Wielkości opakowań:

125 mg: 8, 10, 12, 14 lub 30 tabletek

250 mg: 8, 10, 12, 14, 16, 24, 30, 50 lub 140 tabletek

500 mg: 1, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30 lub 140 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glob Limited 65 Delamere Road, Hayes Middlesex UB4 0NN Wielka Brytania

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Cefuroxime Glob