Imeds.pl

Cetrix 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cetrix, 10 mg, tabletki powlekane

Cetirizini dichydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Cetrix ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cetrix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetrix

3.    Jak stosowa lek Cetrix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cetrix

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CETRIX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Cetyryzyny dichlorowodorek jest substancją czynną leku Cetrix.

Cetrix należy do grupy leków zwanych lekami przeciwhistaminowymi ogólnoustrojowymi, które wykazują działanie przeciwalergiczne.

Lek Cetrix jest stosowany u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

-    w łagodzeniu objawów, ze strony nosa i oczu, sezonowego i przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

-    w łagodzeniu objawów przewlekłej pokrzywki (przewlekłej idiopatycznej pokrzywki).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CETRIX

Kiedy nie stosować leku Cetrix

-    jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na substancję czynną, cetyryzyny dichlorowodorek lub którykolwiek składnik leku Cetrix

-    jeśli u pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie innych leków)

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cetrix

Przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem jeśli:

-    u pacjenta występuja zaburzenia czynności nerek; może być konieczne dostosowanie dawki. Nową dawkę leku ustali lekarz.

-    jeśli masz problem z oddawaniem moczu (np. uszkodzenie rdzenia kręgowego, problemy z prostatą i pęcherzem).

-    jeśli u pacjenta występuje padaczka lub pacjent ma skłonność do drgawek.

-    jeśli pacjent będzie miał przeprowadzane alergiczne testy skórne. Stosowanie leku Cetrix należy przerwać 3 dni przed wykonaniem testów.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowanie produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych u dzieci poniżej 6 lat, ponieważ tabletka nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ze względu na profil cetyryzyny nie są spodziewane interakcje z innymi lekami.

Stosowanie leku Cetrix z jedzeniem i piciem

Wchłanianie cetyryzyny jest prawie nie zaburzane przez pokarm.

Brak jest dowodów interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 promila, co odpowiada 1 kieliszkowi wina) a cetyryzyną stosowaną w zwykłych dawkach. Jednakże, jak w przypadku innych leków przeciwhistaminowych, zaleca się unikanie jednoczesnego spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Tak jak w przypadku innych leków, należy unikać stosowania leku Cetrix u kobiet w ciąży. Nie uważa się, żeby przypadkowe zastosowanie leku powodowało jakikolwiek szkodliwy wpływ na płód. Niemniej jednak należy przerwać leczenie lekiem Cetrix podczas ciąży.

Nie należy stosować leku Cetrix w okresie karmienia piersią, ponieważ cetyryzyna przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Badania kliniczne nie ujawniły dowodów zaburzenia uwagi, czujności i zdolności prowadzenia pojazdów po przyjęciu leku Cetrix w zalecanej dawce.

Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów mechanicznych, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny nie powinni stosować dawek większych niż zalecane. Pacjenci powinni uważnie obserwować reakcję organizmu na lek.

U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CETRIX Jak i kiedy należy przyjmować lek Cetrix?

Lek Cetrix należy przyjmować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące stosowania leku powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać popijając szklanką płynu.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

10 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

5 mg (pół tabletki) dwa razy na dobę.

Pacjenci z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie 5 mg raz na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cetrix jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przyczyny odczuwania objawów i jest określany przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cetrix

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Cetrix, lub jeśli dziecko zażyło lek przez przypadek, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub najbliższego szpitala, aby zyskać informację dotyczącą dalszego postępowania.

Po przyjęciu dawki większej od zalecanej, opisane poniżej działania niepożądane mogą wystąpić ze zwiększonym nasileniem. Zgłaszano następujące działania niepożądane: splątanie, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszona czynność serca, drżenie, trudności z oddawaniem moczu.

Pominięcie zastosowania leku Cetrix

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cetrix

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cetrix może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cetrix i zwrócić się po poradę lekarską. Objawy reakcji nadwrażliwości mogą być następujące: obrzęk warg, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu (ucisk w klatce piersiowej lub świszczący oddech), nagły spadek ciśnienia tętniczego z omdleniem lub wstrząsem.

Pozostałe działania niepożądane wymieniono zgodnie z częstotliwością występowania:

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100):

   zmęczenie

•    suchość w ustach, nudności, biegunka

•    zawroty głowy, ból głowy

•    senność

•    zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (obrzęk i podrażnienie wewnątrz nosa)

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 1000):

•    ból brzucha

•    astenia (skrajne wyczerpanie), złe samopoczucie

   parestezje (niewłaściwe wrażenia czuciowe)

•    niepokój

•    świąd, wysypka

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 10000):

   tachykardia (zbyt szybkie bicie serca)

•    obrzęki

•    reakcje alergiczne, czasami ciężkie (bardzo rzadko)

•    niewłaściwa czynność wątroby

•    zwiększenie masy ciała

•    drgawki, zaburzenia ruchu

•    agresja, splątanie, depresja, omamy, bezsenność

•    pokrzywka

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

   trombocytopenia (obniżenie poziomu płytek krwi objawiająca się przez krwawienia lub stłuczenia występujące częściej niż normalnie)

•    zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych (niekontrolowane rotacyjne ruchy gałki ocznej)

•    omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku, dystonia (mimowolne ruchy i przedłużone kurcze

mięśni), dyskinezy (zaburzenia    ruchu)

•    tiki

•    nieprawidłowości w oddawaniu moczu

•    reakcje alergiczne zagrażające życiu, w tym obrzęk naczynio-ruchowy (powodujący obrzęk twarzy i gardła)

•    wysypka polekowa

Częstotliwość nie znana (nie można określić na podstawie dostępnych danych):

   zwiększony apetyt

•    myśli samobójcze

•    amnezja, zaniki pamieci

•    zawroty głowy

•    zatrzymywanie moczu    (niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego)

Jeśli nasili się którykolwiek z opisanych objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CETRIX

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Cetrix po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po Termin ważności (EXP). Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

Nie należy stosować leku, jeśli tabletki są uszkodzone lub wyglądają niewłaściwie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

-    Substancją czynną jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię żelowaną, kroskarmelozę sodową, krzemionkę koloidalną, bezwodną, magnezu stearynian, polidekstrozę, hypromelozę, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000.

Jak wygląda lek Cetrix i co zawiera opakowanie

Wygląd:

białe, okrągłe, wypukłe tabletki z linią podziału po jednej stronie i logo „5”, o średnicy 7 mm. Wielkość opakowań:

7 i 10 tabletek w blistrach PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hameenlinna FINLANDIA Tel: +358 (3) 615600 Fax: +358 (3) 6183130

Data zatwierdzenia ulotki 06/2014