+ iMeds.pl

Cetrix 10 mgUlotka Cetrix

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cetrix, 10 mg, tabletki powlekane

Cetirizini dichydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Cetrix ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cetrix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetrix

3.    Jak stosowa lek Cetrix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cetrix

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CETRIX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Cetyryzyny dichlorowodorek jest substancją czynną leku Cetrix.

Cetrix należy do grupy leków zwanych lekami przeciwhistaminowymi ogólnoustrojowymi, które wykazują działanie przeciwalergiczne.

Lek Cetrix jest stosowany u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

-    w łagodzeniu objawów, ze strony nosa i oczu, sezonowego i przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

-    w łagodzeniu objawów przewlekłej pokrzywki (przewlekłej idiopatycznej pokrzywki).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CETRIX

Kiedy nie stosować leku Cetrix

-    jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na substancję czynną, cetyryzyny dichlorowodorek lub którykolwiek składnik leku Cetrix

-    jeśli u pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie innych leków)

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cetrix

Przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem jeśli:

-    u pacjenta występuja zaburzenia czynności nerek; może być konieczne dostosowanie dawki. Nową dawkę leku ustali lekarz.

-    jeśli masz problem z oddawaniem moczu (np. uszkodzenie rdzenia kręgowego, problemy z prostatą i pęcherzem).

-    jeśli u pacjenta występuje padaczka lub pacjent ma skłonność do drgawek.

-    jeśli pacjent będzie miał przeprowadzane alergiczne testy skórne. Stosowanie leku Cetrix należy przerwać 3 dni przed wykonaniem testów.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowanie produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych u dzieci poniżej 6 lat, ponieważ tabletka nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ze względu na profil cetyryzyny nie są spodziewane interakcje z innymi lekami.

Stosowanie leku Cetrix z jedzeniem i piciem

Wchłanianie cetyryzyny jest prawie nie zaburzane przez pokarm.

Brak jest dowodów interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 promila, co odpowiada 1 kieliszkowi wina) a cetyryzyną stosowaną w zwykłych dawkach. Jednakże, jak w przypadku innych leków przeciwhistaminowych, zaleca się unikanie jednoczesnego spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Tak jak w przypadku innych leków, należy unikać stosowania leku Cetrix u kobiet w ciąży. Nie uważa się, żeby przypadkowe zastosowanie leku powodowało jakikolwiek szkodliwy wpływ na płód. Niemniej jednak należy przerwać leczenie lekiem Cetrix podczas ciąży.

Nie należy stosować leku Cetrix w okresie karmienia piersią, ponieważ cetyryzyna przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Badania kliniczne nie ujawniły dowodów zaburzenia uwagi, czujności i zdolności prowadzenia pojazdów po przyjęciu leku Cetrix w zalecanej dawce.

Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów mechanicznych, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny nie powinni stosować dawek większych niż zalecane. Pacjenci powinni uważnie obserwować reakcję organizmu na lek.

U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CETRIX Jak i kiedy należy przyjmować lek Cetrix?

Lek Cetrix należy przyjmować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące stosowania leku powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać popijając szklanką płynu.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

10 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

5 mg (pół tabletki) dwa razy na dobę.

Pacjenci z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie 5 mg raz na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cetrix jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przyczyny odczuwania objawów i jest określany przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cetrix

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Cetrix, lub jeśli dziecko zażyło lek przez przypadek, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub najbliższego szpitala, aby zyskać informację dotyczącą dalszego postępowania.

Po przyjęciu dawki większej od zalecanej, opisane poniżej działania niepożądane mogą wystąpić ze zwiększonym nasileniem. Zgłaszano następujące działania niepożądane: splątanie, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszona czynność serca, drżenie, trudności z oddawaniem moczu.

Pominięcie zastosowania leku Cetrix

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cetrix

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cetrix może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cetrix i zwrócić się po poradę lekarską. Objawy reakcji nadwrażliwości mogą być następujące: obrzęk warg, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu (ucisk w klatce piersiowej lub świszczący oddech), nagły spadek ciśnienia tętniczego z omdleniem lub wstrząsem.

Pozostałe działania niepożądane wymieniono zgodnie z częstotliwością występowania:

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100):

   zmęczenie

•    suchość w ustach, nudności, biegunka

•    zawroty głowy, ból głowy

•    senność

•    zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (obrzęk i podrażnienie wewnątrz nosa)

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 1000):

•    ból brzucha

•    astenia (skrajne wyczerpanie), złe samopoczucie

   parestezje (niewłaściwe wrażenia czuciowe)

•    niepokój

•    świąd, wysypka

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 10000):

   tachykardia (zbyt szybkie bicie serca)

•    obrzęki

•    reakcje alergiczne, czasami ciężkie (bardzo rzadko)

•    niewłaściwa czynność wątroby

•    zwiększenie masy ciała

•    drgawki, zaburzenia ruchu

•    agresja, splątanie, depresja, omamy, bezsenność

•    pokrzywka

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

   trombocytopenia (obniżenie poziomu płytek krwi objawiająca się przez krwawienia lub stłuczenia występujące częściej niż normalnie)

•    zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych (niekontrolowane rotacyjne ruchy gałki ocznej)

•    omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku, dystonia (mimowolne ruchy i przedłużone kurcze

mięśni), dyskinezy (zaburzenia    ruchu)

•    tiki

•    nieprawidłowości w oddawaniu moczu

•    reakcje alergiczne zagrażające życiu, w tym obrzęk naczynio-ruchowy (powodujący obrzęk twarzy i gardła)

•    wysypka polekowa

Częstotliwość nie znana (nie można określić na podstawie dostępnych danych):

   zwiększony apetyt

•    myśli samobójcze

•    amnezja, zaniki pamieci

•    zawroty głowy

•    zatrzymywanie moczu    (niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego)

Jeśli nasili się którykolwiek z opisanych objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CETRIX

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Cetrix po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po Termin ważności (EXP). Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

Nie należy stosować leku, jeśli tabletki są uszkodzone lub wyglądają niewłaściwie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

-    Substancją czynną jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię żelowaną, kroskarmelozę sodową, krzemionkę koloidalną, bezwodną, magnezu stearynian, polidekstrozę, hypromelozę, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000.

Jak wygląda lek Cetrix i co zawiera opakowanie

Wygląd:

białe, okrągłe, wypukłe tabletki z linią podziału po jednej stronie i logo „5”, o średnicy 7 mm. Wielkość opakowań:

7 i 10 tabletek w blistrach PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hameenlinna FINLANDIA Tel: +358 (3) 615600 Fax: +358 (3) 6183130

Data zatwierdzenia ulotki 06/2014

Cetrix

Charakterystyka Cetrix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cetrix, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała, okrągła, wypukła tabletka z linią podziału po jednej stronie i logo „5” o średnicy 7 mm. Tabletka może być dzielona na dwie równe części.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

U dorosłych i dzieci powyżej 6 lat:

-    Cetyryzyna wskazana jest w łagodzeniu objawów, ze strony nosa i oczu, sezonowego i przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

-    Cetyryzyna wskazana jest w łagodzeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę).

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg raz na dobę (1 tabletka).

Tabletki należy połykać popijając szklanką płynu.

Osoby w podeszłym wieku: brak danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki leku u osób w podeszłym wieku, jeśli czynność nerek jest u nich prawidłowa.

Pacjenci z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek: brak danych wskazujących na stosunek skuteczność/bezpieczeństwo stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ponieważ cetyryzyna jest wydalana głównie przez nerki (patrz punkt 5.2), w przypadku braku możliwości zastosowania alternatywnego leczenia, odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami muszą by ustalone indywidualnie w zależności od czynności nerek. Dawkowanie należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą. Aby skorzystać z tabeli dawkowania, należy obliczyć klirens kreatyniny (Clkr) w ml/min. Clkr (ml/min) można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy krwi (mg/ dl), posługując się następującym wzorem:

CLkr


-[140 - Wiek (la,aXwa (kg1-(X 0,85 dlakobiel)

72 X stętężenie reatyninywsurowicy (mg / dl)

Dostosowanie dawkowania u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Stopień wydolności nerek

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka i częstość podawania

Prawidłowa czynność nerek

>80

10 mg raz na dobę

Łagodne zaburzenia

50 - 79

10 mg raz na dobę

Umiarkowane zaburzenia

30 - 49

5 mg raz na dobę

Ciężkie zaburzenia

<30

5 mg co drugi dzień

Schyłkowa choroba nerek -Pacjenci dializowani

<10

przeciwwskazane

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny, wieku oraz masy ciała pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek: zaleca się dostosowanie dawkowania (patrz powyżej: „Pacjenci z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek”).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość w wywiadzie na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi) a cetyryzyną stosowaną w dawkach terapeutycznych. Jednakże zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami predysponującymi do zatrzymywania moczu (np. uszkodzenie rdzenia kręgowego, przerost prostaty), ponieważ cetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymywania moczu.

Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów z padaczką oraz ryzykiem wystąpienia drgawek.

Leki przeciwhistaminowe mogą zamazywać wyniki alergicznych testów skórnych, dlatego należy przestrzegać okresu niezbędnego do pozbycia się leku z organizmu (3 dni) przed przeprowadzeniem tych testów.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych 10 mg u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na właściwości farmakokinetyczne, farmakodynamiczne oraz profil tolerancji cetyryzyny nie są spodziewane interakcje tego leku przeciwhistaminowego z innymi lekami. W przeprowadzonych badaniach dotyczących interakcji leków nie donoszono o występowaniu interakcji farmakodynamicznych ani znaczących interakcji farmakokinetycznych, szczególnie z pseudoefedryną lub teofiliną (400 mg na dobę).

Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość wchłaniania cetyryzyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Jedynie ograniczone dane kliniczne dotyczące ekspozycji ciężarnych na działanie cetryzyny są dostepne. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, poród i rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania produktu leczniczego kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Cetyryzyna przenika do mleka matki w stężeniu odpowiadającym od 25 % do 90 % stężenia mierzonego w osoczu, w zależności od momentu przeprowadzania pomiaru po zastosowaniu leku. Dlatego też, należy zachować ostrożność przepisując lek kobietom karmiącym piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Obiektywne badania z zastosowaniem cetyryzyny w zalecanej dawce 10 mg nie wykazały istotnego klinicznie wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną.

Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów mechanicznych, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny powinni zwróci uwagę na reakcję organizmu na lek oraz nie powinni stosować dawek większych niż zalecane.

U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub innymi lekami o działaniu hamującym ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych wykazano, że cetyryzyna w zalecanych dawkach wywołuje działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego o nieznacznym nasileniu, w tym senność, zmęczenie, bóle i zawroty głowy. W niektórych przypadkach obserwowano paradoksalne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Mimo, iż cetyryzyna jest selektywnym antagonistą obwodowych receptorów H1 i jest praktycznie pozbawiona aktywności cholinolitycznej, zgłaszano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu, zaburzeń akomodacji oka i suchości błony śluzowej jamy ustnej.

Zgłaszano przypadki zaburzeń czynności wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych i ze zwiększonym stężeniem bilirubiny. W większości przypadków ustępowały one po przerwaniu przyjmowania cetyryzyny dichlorowodorku.

Badania kliniczne

Dostępne są ilościowe dane dotyczące bezpieczeństwa z klinicznych lub farmakoklinicznych badań prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, porównujących cetyryzynę z placebo oraz innymi lekami przeciwhistaminowymi stosowanymi w zalecanych dawkach (10 mg na dobę dla cetyryzyny). W badaniach uczestniczyło ponad 3200 pacjentów leczonych cetyryzyną.

W badaniach kontrolowanych placebo, z zastosowaniem cetyryzyny w dawce 10 mg obserwowano następujące działania niepożądane, występujące z częstością 1% lub większą:

Działania niepożądane (WHO-ART)

Cetyryzyna 10 mg (n=3260)

Placebo

(n=3061)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Zmęczenie

1,63 %

0,95 %

Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy

1,10 %

0,98 %

Ból głowy

7,42 %

8,07 %

Zaburzenia żołądka i jelit Ból brzucha

0,98 %

1,08 %

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

2,09 %

0,82 %

Nudności

1,07 %

1,14 %

Zaburzenia psychiczne Senność

9,63 %

5,00 %

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Zapalenie gardła

1,29 %

1,34 %

Mimo, iż senność występowała statystycznie częściej u pacjentów stosujących cetyryzynę niż w grupie otrzymującej placebo, w większości przypadków miała ona nasilenie łagodne do umiarkowanego. Inne, obiektywne badania nie wykazały wpływu cetyryzyny w zalecanych dawkach dobowych na zwykłą codzienną aktywność młodych, zdrowych ochotników.

Działania niepożądane występujące z częstością 1% lub większą u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat, pochodzące z kontrolowanych placebo badań klinicznych lub farmakoklinicznych to:

Działania niepożądane (WHO-ART)

Cetyryzyna

(n=1656)

Placebo

(n=1294)

Zaburzenia żołądka i jelit Biegunka

1,0 %

0,6 %

Zaburzenia psychiczne Senność

1,8 %

1, 4 %

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie błony śluzowej nosa

1,4 %

1,1 %

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Zmęczenie

1,0 %

0,3 %

Dane pochodzące z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu

Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych występujących podczas badań klinicznych, zgłaszano następujące działania niepożądane po wprowadzeniu leku do obrotu.

Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z Klasyfikacją układów i narządów MedDRA oraz przez określenie częstotliwości występowania na podstawie obserwacji z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych sklasyfikowana jest następująco:

•    Bardzo często (> 1/10)

•    Często (> 1/100 do < 1/10)

•    Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

•    Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000)

•    Bardzo rzadko (< 1/10000)

•    Nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcje nadwrażliwości Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Nie znana: zwiększony apetyt

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: pobudzenie

Rzadko: zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność

Bardzo rzadko: tiki

Nie znana: myśli samobójcze

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: parestezja Rzadko: drgawki, zaburzenia ruchów

Bardzo rzadko: zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza Nie znana: amnezja, zaburzenia pamięci

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych

Zaburzenia ucha i błędnika Nie znana: zawroty głowy Zaburzenia serca Rzadko: tachykardia

Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, y-GT i zwiększone stężenie bilirubiny)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: świąd, wysypka Rzadko: pokrzywka

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu Nie znane: zatrzymywanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: osłabienie, złe samopoczucie Rzadko: obrzęki

Badania diagnostyczne Rzadko: zwiększenie masy ciała

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Objawy obserwowane po przedawkowaniu cetyryzyny są związane głównie z działaniem na ośrodkowy układ nerwowy lub mogą wskazywać na działanie przeciwcholinergiczne.

Po przyjęciu dawki cetyryzyny co najmniej 5 razy większej od zalecanej dawki dobowej zgłaszano następujące działania niepożądane: splątanie, biegunkę, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój, zwłaszcza ruchowy, sedację, senność, osłupienie, tachykardię, drżenie, zatrzymanie moczu.

Postępowanie po przedawkowaniu Specyficzne antidotum nie jest znane.

W przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące. Jeżeli zażycie zbyt dużej dawki cetryzyny miało miejsce niedawno, należy rozważyć wykonanie płukania żołądka. Cetyryzyna nie jest skutecznie usuwana za pomocą dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne piperazyny, kod ATC: R06A E07

Cetyryzyna, metabolit hydroksyzyny u człowieka, jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych Hi. Badania wiązania z receptorem in vitro nie wykazały istotnego powinowactwa do innych receptorów niż Hi.

Oprócz działania antagonistycznego w stosunku do receptorów Hi, cetyryzyna wykazuje działanie przeciwalergiczne: u pacjentów z nadwrażliwością (atopią) poddawanych prowokacji alergenem, dawka 10 mg podawana raz lub dwa razy na dobę, hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, eozynofili, do skóry i spojówek.

Badania u zdrowych ochotników wykazały, że cetyryzyna w dawkach 5 i 10 mg silnie hamuje reakcję prowadzącą do powstawania bąbli pokrzywkowych i zaczerwienienia, wywołaną śródskórnym podawaniem histaminy w bardzo dużych stężeniach, ale nie ustalono związku ze skutecznością.

W trwającym 35 dni badaniu, przeprowadzonym u dzieci w wieku od 5 do 12 lat nie stwierdzono tolerancji na przeciwhistaminowe działanie cetyryzyny (ustępowanie bąbli pokrzywkowych i zaczerwienienia). Po przerwaniu leczenia cetyryzyną podawaną wielokrotnie skóra odzyskuje normalną reaktywność na histaminę w ciągu 3 dni.

W sześciotygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem 186 pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz współistniejącą, łagodną lub umiarkowaną astmą, cetyryzyna stosowana w dawce 10 mg raz na dobę łagodziła objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie wpływała na czynność płuc. Badanie to potwierdza bezpieczeństwo stosowania cetyryzyny u pacjentów z alergią i z łagodną lub umiarkowaną astmą.

W badaniu kontrolowanym placebo cetyryzyna podawana w dużej dawce dobowej wynoszącej 60 mg przez siedem dni nie powodowała statystycznie znamiennego wydłużenia odstępu QT.

Wykazano, iż stosowanie cetyryzyny w zalecanych dawkach poprawia jakość życia pacjentów z przewlekłym i sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym wynosi około 300 ng/ml i występuje w ciągu

1,0 ± 0,5 h. Nie zaobserwowano kumulacji cetyryzyny podczas stosowania dawek dobowych 10 mg przez 10 dni.

U ochotników rozkład parametrów farmakokinetycznych, takich jak stężenie maksymalne (Cmax) i pole pod krzywą (AUC), jest jednoznacznie zdefiniowany.

Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, lecz zmniejsza szybkość wchłaniania cetyryzyny. W przypadku podawania cetyryzyny w postaci roztworu, kapsułek i tabletek, biodostępność jest podobna.

Pozorna objętość dystrybucji wynosi 0,50 l/kg. Cetyryzyna wiąże się z białkami osocza w 93 ± 0,3%. Cetyryzyna nie wpływa na stopień wiązania warfaryny z białkami.

Cetyryzyna nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia. Około dwie trzecie dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Końcowy okres półtrwania wynosi około 10 godzin.

Cetyryzyna wykazuje liniową kinetykę w zakresie dawek od 5 do 60 mg.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku: U 16 pacjentów w podeszłym wieku po podaniu doustnie pojedynczej dawki 10 mg okres półtrwania wydłużył się o oko o 50%, a klirens zmniejszył się o 40% w porównaniu z pozostałymi pacjentami. Wydaje się, że zmniejszenie klirensu cetyryzyny u tych ochotników w podeszłym wieku jest związane z zaburzeniem czynności nerek.

Dzieci i niemowlęta: U dzieci w wieku od 6 do 12 lat okres półtrwania cetyryzyny wynosił około 6 godzin, a u dzieci w wieku 2-6 lat - 5 godzin. U niemowląt i małych dzieci w wieku od 6 do 24 miesięcy okres półtrwania jest zmniejszony do 3,1 godziny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Farmakokinetyka leku była podobna u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny powyżej 40 ml/min) oraz u zdrowych ochotników. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek okres półtrwania był 3 razy dłuższy, a klirens o 70% mniejszy niż u zdrowych ochotników.

U pacjentów poddawanych hemodializie (klirens kreatyniny mniejszy niż 7 ml/min), którym podano doustnie cetyryzynę w pojedynczej dawce 10 mg, okres półtrwania był 3 razy dłuższy, a klirens o 70% mniejszy niż u osób z prawidłową czynnością nerek. Podczas hemodializy cetyryzyna była usuwana z osocza w niewielkim stopniu. Konieczna jest modyfikacja dawkowania u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: U pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby (marskość żółciowa, choroby dotyczące miąższu wątroby, związane z zastojem żółci), którym podano 10 lub 20 mg cetyryzyny w pojedynczej dawce, okres półtrwania wydłużył się o 50%, a klirens zmniejszył o 40% w porównaniu do osób zdrowych.

Modyfikacja dawkowania jest konieczna tylko u tych pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, u których jednocześnie występują zaburzenia czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna, bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Polidekstroza Hypromeloza Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 4000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczs przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 7, 10, 14, 20, 30, 50 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hameenlinna FINLANDIA Tel: +358 (3) 615600 Fax: +358 (3) 6183130

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18990

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 06/12/2011

TEKSTU


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16/06/201412.12.2014

Cetrix