Imeds.pl

Choligrip Max 1000 Mg + 70 Mg + 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Choligrip Max

(1000 mg +70 mg + 10 mg), proszek do sporządzania roztworu doustnego

Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Choligrip Max ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Choligrip Max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip Max

3.    Jak stosować lek Choligrip Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Choligrip Max

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CHOLIGRIP MAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Choligrip Max zawiera 3 składniki aktywne: paracetamol, fenylefrynę i kwas askorbowy (witaminę C):

•    paracetamol - działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo

•    witamina C - witamina, której niedobory mogą wystąpić w pierwszych dniach przeziębienia

i grypy

•    fenylefryna - obkurcza naczynia krwionośne, udrożnia przewody nosowe i zatoki ułatwiając oddychanie.

Choligrip Max jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawów występujących w czasie grypy lub przeziębienia: gorączki, bólu głowy, bólu gardła, niedrożności przewodów nosowych i zatok przebiegającej z bólem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CHOLIGRIP MAX

Kiedy nie przyjmować leku Choligrip Max

Nie stosować leku Choligrip Max:

-    w razie stwierdzonej nadwrażliwości na jakikolwiek składnik leku,

-    w trakcie leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) ani w ciągu 14 dni od zakończenia leczenia takimi lekami,

-    w czasie stosowania zydowudyny,

-    gdy u pacjenta stwierdzono chorobę alkoholową, jaskrę zamykającego się kąta, niewydolność wątroby, ciężką niewydolność nerek, nadczynność tarczycy, cukrzycę, choroby układu krążenia, w tym choroby serca, nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnerczy,

-    w trakcie leczenia trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi,

-    w trakcie leczenia lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne.

Zachować szczególną ostrożność stosując Choligrip Max

Nie stosować z innymi produktami leczniczymi zawierającymi paracetamol i (lub) sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy).

Przed zastosowaniem leku pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza w przypadku:

-    chorób wątroby lub nerek. Ogólne schorzenia wątroby nasilają ryzyko uszkodzenia wątroby przez paracetamol. U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania.

-    rozrostu gruczołu krokowego,

-    choroby zakrzepowo-zatorowej np. zespołu Raynaud’a (charakteryzującego się napadowym bólem palców pod wpływem zimna lub emocji),

-    ciąży, podejrzenia ciąży lub karmienia piersią.

W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka:

-    pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe;

-    pacjenci regularnie nadużywający alkoholu;

-    pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych.

W razie zażycia dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeżeli pacjent czuje się dobrze.

Jeżeli objawy utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku Choligrip Max u dzieci

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku podczas ciąży należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku podczas karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek może powodować zawroty głowy. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Stosowanie innych leków

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:

-    metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),

-    cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi),

-    leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego,

-    leków nasennych, przeciwpadaczkowych, ryfampicyny (lek przeciwgruźliczy),

-    inhibitorów MAO (stosowane m.in. w depresji) i innych leków przeciwdepresyjnych (z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych),

-    niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego),

-    alkaloidów sporyszu (stosowanych m.in. w migrenie),

-    niektórych leków stosowanych w chorobach serca lub nadciśnieniu (tj. digoksyna, beta-adrenolityki, metyldopa),

-    stosowania leków hamujących łaknienie, leków udrożniających nos i leków psychopobudzających pochodnych amfetaminy (np. stosowanych w nadpobudliwości z zaburzeniami uwagi).

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Fenylefryna może nasilać podwyższające ciśnienie tętnicze działanie leków przyspieszających poród.

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie żelaza, zwiększa wchłanianie glinu z zawierających go preparatów zobojętniających.

Ważne informacje dotyczące niektórych składników leku Choligrip Max

•    1 saszetka zawiera 5 g sacharozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość sacharozy w swojej diecie.

•    Ze względu na zawartość sacharozy, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

•    Lek zawiera barwniki: żółcień pomarańczową (E110) i karmoizynę (E122). Substancje te mogą wywoływać reakcje alergiczne.

•    Lek zawiera aspartam będącą źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią.

•    1 saszetka zawiera 117 mg sodu. Osoby na diecie niskosodowej powinny uwzględnić tę ilość sodu w swojej diecie.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CHOLIGRIP MAX

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Jedna saszetka w razie konieczności co 4 do 6 godzin.

Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie.

Wsypać zawartość jednej saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać

i wypić. W razie konieczności dodać zimnej wody lub dosłodzić.

Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni.

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Choligrip Max

W przypadku zażycia więcej niż 4 saszetek leku w ciągu 24 godzin należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

W razie pominięcia dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Choligrip Max może powodować działania niepożądane.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

   reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,

   wysypki skórnej lub złuszczania się skóry, owrzodzenia jamy ustnej,

   problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesterydowych leków przeciwzapalnych,

   sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,

   utraty wzroku, która może być spowodowana nadmiernie wysokim ciśnieniem śródgałkowym. Jest to bardzo rzadkie ale istnieje prawdopodobieństwo takiego zdarzenia u osób z jaskrą,

•    nietypowego szybkiego tętna lub uczucia nieregularnego rytmu serca,

   trudności w oddawaniu moczu. Jest to bardziej prawdopodobne u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego,

•    zaburzeń czynności wątroby (na co mogą wskazywać zażółcenie skóry i oczu, tkliwość wątroby).

Powyższe reakcje występują rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) lub bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Choligrip Max może powodować także następujące działania niepożądane:

bardzo rzadko (dotyczące mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    ból głowy,

•    zawroty głowy,

•    bezsenność,

•    nerwowość,

•    zwiększenie ciśnienia tętniczego,

•    nudności i wymioty.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CHOLIGRIP MAX

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na saszetce i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Wyrzucić opakowanie w odpowiednim miejscu. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Choligrip Max

Substancje czynne leku to paracetamol. kwas askorbowy (witamina C) i chlorowodorek fenylefryny. Każda saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 70 mg kwasu askorbowego i 10 mg chlorowodorku fenylefryny.

Inne składniki leku to: sacharoza, kwas winowy, sodu cytrynian, aspartam, aromat mentolu i owoców leśnych Berry Fruits Flavorburst (zawiera 4-(parahydroksyfenyl)-2-butanon, kwas octowy, wanilinę, 1-mentol, d-limonen, aromat kwiatu bzu czarnego, olejek eteryczny bukko, sacharozę, maltodekstrynę, skrobię modyfikowaną E1450, olej słonecznikowy), barwnik Euroblend Blackcurrant (zawiera karmoizynę E122, zieleń S E142, żółcień pomarańczową E110, chlorek sodu, siarczan sodu, substancje lotne)

Jak wygląda lek Choligrip Max i co zawiera opakowanie

Lek ma postać bladoróżowego proszku o charakterystycznym owocowo-mentolowym zapachu. Opakowanie zawiera 5, 8 lub 10 saszetek. Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być dostępne w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 0- 22 576 96 00

fax. 0- 22 576 96 01

Wytwórca:

SmithKline Beecham S.A.

Carretera de Ajalvir, km 2.500 28806 Alcala de Henares Madryt Hiszpania

Data zatwierdzenia ulotki: maj 2012