Imeds.pl

Choligrip Menthol Active 600 Mg + 40 Mg + 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Choligrip Menthol Active Smak mentolu, miodu i cytryny

600 mg + 40 mg + 10 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Choligrip Menthol Active i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip Menthol Active

3.    Jak stosować lek Choligrip Menthol Active

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Choligrip Menthol Active

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Choligrip Menthol Active i w jakim celu się go stosuje

Choligrip Menthol Active jest wskazany do krótkotrwałego, objawowego leczenia grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, zapaleniem błony śluzowej nosa (katarem).

Choligrip Menthol Active zawiera 3 składniki aktywne:

   paracetamol - działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo

   fenylefryna - obkurcza naczynia krwionośne, udrożnia przewody nosowe i zatoki ułatwiając oddychanie

   witamina C - witamina, której niedobory mogą wystąpić w pierwszych dniach przeziębienia

i grypy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip Menthol Active Kiedy nie stosować leku Choligrip Menthol Active:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

O jeśli pacjent ma niewydolność wątroby lub ciężką niewydolność nerek.

•    jeśli pacjent ma chorobę alkoholową.

•    jeśli pacjent przyjmuje zydowudynę (stosowaną w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

jeśli pacjent stosuje lek z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (stosowany w leczeniu depresji) oraz przed upływem 2 tygodni od ostatniego zastosowania tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w przypadku pacjentów:

•    z nadciśnieniem tętniczym.

•    z chorobami serca i naczyń.

•    z cukrzycą.

•    z nadczynnością tarczycy.

   z jaskrą zamykającego się kąta przesączania (ciężka choroba oczu spowodowana najczęściej zwiększonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej).

•    z guzem chromochłonnym nadnerczy (guz w okolicy nerek).

•    z rozrostem gruczołu krokowego.

•    z chorobami naczyń krwionośnych przebiegającymi z zamykaniem się światła naczynia (np. objaw Raynaude’a charakteryzujący się napadowym bólem palców pod wpływem zimna lub emocji).

•    stosujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne i inne leki obniżające ciśnienie krwi (debryzochina, guanetydyna, rezerpina, metyldopa).

•    stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina lub amitryptylina).

•    stosujących inne sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy).

•    z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.

•    z niewydolnością wątroby lub nerek. Ogólne schorzenia wątroby nasilają ryzyko uszkodzenia wątroby przez paracetamol.

Nie stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie, przeziębieniu, leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa lub innych leków zawierających paracetamol.

U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania.

W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

Uszkodzenie wątroby jest możliwe u osób, które spożyły jednorazowo 10 g paracetamolu lub więcej. Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka:

•    pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe.

•    pacjenci regularnie nadużywający alkoholu.

•    pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych.

W przypadku przedawkowania paracetamolu konieczne jest podjęcie natychmiastowego leczenia, pomimo braku wczesnych objawów.

Jeżeli objawy utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie leku Choligrip Menthol Active u dzieci

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Choligrip Menthol Active a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:

•    metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom).

•    cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi).

•    leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego.

•    leków nasennych, przeciwpadaczkowych, ryfampicyny (lek przeciwgruźliczy).

•    salicylamidu (lek przeciwzapalny, przeciwgorączkowy i przeciwbólowy).

•    inhibitorów MAO (stosowane m.in. w depresji) oraz jeżeli nie upłynęło 2 tygodnie od ostatniego zastosowania tych leków.

•    innych leków przeciwdepresyjnych (z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, np. takich jak amitryptylina).

•    niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

•    alkaloidów sporyszu (stosowanych m.in. w migrenie).

•    niektórych leków stosowanych w chorobach serca lub nadciśnieniu (tj. digoksyna, beta-adrenolityki, metyldopa).

•    stosowania leków hamujących łaknienie, leków udrożniających nos i leków psychopobudzających pochodnych amfetaminy (np. stosowanych w nadpobudliwości z zaburzeniami uwagi).

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Fenylefryna może nasilać podwyższające ciśnienie tętnicze działanie leków przyspieszających poród. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie żelaza oraz zwiększa wchłanianie glinu z zawierających go preparatów zobojętniających.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zawroty głowy. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek Choligrip Menthol Active zawiera 3755 mg sacharozy

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość sacharozy w swojej diecie.

Lek Choligrip Menthol Active zawiera aspartam

Aspartam jest źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią.

Lek Choligrip Menthol Active zawiera 118 mg sodu

Osoby ze zmniejszoną czynnością nerek lub będące na diecie niskosodowej powinny uwzględnić tę ilość sodu w swojej diecie.

3. Jak stosować lek Choligrip Menthol Active Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka to jedna saszetka (600 mg paracetamolu, 40 mg kwasu askorbowego i 10 mg fenylefryny chlorowodorku) w razie konieczności co 4 do 6 godzin. Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie.

Wsypać zawartość jednej saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie konieczności dodać zimnej wody lub dosłodzić.

•    Nie stosować częściej niż co 4 godziny.

•    Nie stosować więcej niż 4 saszetki (2400 mg paracetamolu, 160 mg kwasu askorbowego i 40 mg fenylefryny chlorowodorku) na dobę.

•    Nie stosować dawki większej niż zalecana.

•    Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni.

Stosowanie u dzieci

•    Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Choligrip Menthol Active

Przedawkowanie paracetamolu może spowodować objawiające się z opóźnieniem ciężkie uszkodzenie wątroby. W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre. Należy zabrać ze sobą ulotkę leku, aby móc ją pokazać lekarzowi.

Pominięcie zastosowania dawki leku Choligrip Menthol Active

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Choligrip Menthol Active może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

•    reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy;

•    wysypki skórnej lub złuszczania się skóry, owrzodzenia jamy ustnej (zespół Stevensa-Johnsona).

•    problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

•    sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie.

•    nudności, nagłej utraty masy ciała, utraty apetytu oraz zażółcenia oczu i skóry.

•    bólu i zaczerwienienia oka, zaburzenia widzenia, bólu głowy i mdłości, które mogą być objawami ostrej jaskry zamykającego się kąta spowodowanej nadmiernie wysokim ciśnieniem śródgałkowym. Jest to bardzo rzadkie, ale prawdopodobieństwo wystąpienia jest większe

u osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania.

•    nietypowego szybkiego tętna lub uczucia nieregularnego rytmu serca.

•    trudności w oddawaniu moczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia jest większe u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego.

Powyższe objawy występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów ).

Mogą również wystąpić następujące działania niepożądane. Należy o nich poinformować lekarza:

•    podwyższone ciśnienie krwi, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia snu, nerwowość, niepokój, rozszerzenie źrenicy.

•    biegunka lub wymioty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Choligrip Menthol Active

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Choligrip Menthol Active

-    Substancje czynne leku to paracetamol, kwas askorbowy (witamina C) i fenylefryny chlorowodorek. Każda saszetka zawiera 600 mg paracetamolu, 40 mg kwasu askorbowego i 10 mg fenylefryny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: sacharyna sodowa (E 954), aspartam (E 951), sacharoza, sodu cytrynian, kwas cytrynowy (bezwodny), skrobia kukurydziana, aromat mentolowy E41580, aromat cytrynowy PHS-163671, aromat miodu PHS-050860, aromat miodu F7624/P, barwnik karmelowy.

Jak wygląda lek Choligrip Menthol Active i co zawiera opakowanie

Lek ma postać jasnego proszku o aromacie miodu, cytryny i mentolu.

Opakowanie zawiera 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 lub 24 saszetki. Nie wszystkie opakowania mogą być dostępne w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 22 576 96 00

fax. 22 576 96 01

Wytwórca:

SmithKline Beecham S.A.

Carretera De Ajalyir, km 2.500, 28806 Alcala de Henares

Madryt

Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.