Imeds.pl

Cholitol -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CHOLITOL, płyn doustny

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cholitol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cholitol

3.    Jak stosować lek Cholitol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cholitol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK CHOLITOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

CHOLITOL to złożony lek roślinny, którego składnikami czynnymi są: nalewka z kłączy kurkumy, sok z korzenia mniszka, nalewka kozłkowa, nalewka miętowa, nalewka z karczocha i nalewka z liści pokrzyku, które to składniki tradycyjnie stosowane są jako żółciopędne poprawiające trawienie oraz wiatropędne.

CHOLITOL tradycyjnie polecany jest do stosowania w zaburzeniach trawiennych.

Jest to produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie, którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CHOLITOL Kiedy nie stosować leku CHOLITOL

Nie stosować u osób z częstoskurczem serca, arytmią, jaskrą, przerostem gruczołu krokowego, w niedrożności dróg żółciowych i jelit z uwagi na obecność Belladonnae tinctura. Nie stosować w kamicy żółciowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Produkt zawiera 60% (v/v) etanolu tj. 370 mg etanolu w 25 kroplach co odpowiada 9,38 ml piwa lub 3,91 ml wina, natomiast w 15 kroplach zawarte jest 220 mg etanolu co odpowiada 5,58 ml piwa lub 2,33 ml wina.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych nie podawać dzieciom poniżej 14 roku życia.

Inne leki i Cholitol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CHOLITOL

Cholitol przeznaczony jest do podawania doustnego.

Dawkowanie

Dorośli:

Należy podawać 3 x dziennie po 25 kropli w l łyżce stołowej wody 5 min. po jedzeniu.

Młodzież od 14 do 18 lat:

Należy podawać 3 x dziennie po 15 kropli w l łyżce stołowej wody 5 min. po jedzeniu.

Stosowanie u dzieci

Lek Cholitol nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci do 14 roku życia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cholitol

Przypadki przedawkowania dotychczas nie są znane.

Po zastosowaniu dawki dziesięciokrotnie wyższej niż dawka zalecana lub większej, z uwagi na obecność Belladonnae tinctura, mogą potencjalnie wystąpić: suchość w ustach, zmniejszenie wydzielania gruczołów potowych i ślinowych, zmniejszenie czynności wydzielniczych żołądka, rozszerzenie źrenic, suchość i zaczerwienienie skóry, hipertermia, przyspieszenie akcji serca, trudności w oddawaniu moczu, a nawet halucynacje i drgawki.

Pominięcie przyjęcia leku Cholitol

W przypadku pominięcia dawki leku Cholitol nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Cholitol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Czasami występują łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności lub biegunka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CHOLITOL

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Cholitol

-    Substancjami czynnymi leku są nalewka z kłączy kurkumy, sok z korzenia mniszka, nalewka

kozłkowa, nalewka miętowa, nalewka z karczocha i nalewka z liści pokrzyku.

Skład na 100g: Substancje czynne:

Curcumae tinctura

- 30 g,

Taraxaci succus

- 25 g,

Valerianae tinctura

- 15 g,

Menthae pip. tinctura

- 12 g,

Cynarae tinctura

- 11 g,

Belladonnae tinctura

- 7 g.

Jak wygląda lek Cholitol i co zawiera opakowanie

Lek Cholitol to płyn doustny.

Opakowanie:

Butelka zawiera 35 ml płynu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Krakowskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” w Krakowie SA ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków tel. 12 411 69 11, fax 12 411 58 37 e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/6982

Data ostatniej aktualizacji ulotki: