Imeds.pl

Ciechociński Ług Leczniczy

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

BUTELKA 500 ML

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


CIECHOCIŃSKI ŁUG LECZNICZY

roztwór, produkt złożony


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


Skład

1 l roztworu zawiera:


kationy:

jony sodu

nie mniej niż 30,0 g

jony wapnia

nie mniej niż 13,0 g

jony magnezu

nie mniej niż 10,0 g

jony żelaza (II), (III)

nie więcej niż 0,002 g

aniony:

jony chlorkowe

nie więcej niż 150,0 g

jony jodkowe

nie mniej niż 0,015 g

jony bromkowe

nie mniej niż 1,0 g


3.    WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


4.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Objętość netto 500 ml Kod EAN 5909990856602


5. SPOSOB I DROGA PODANIA


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:

9 WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE_


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

ul. Kościuszki 10

87-720 Ciechocinek

tel: +48 (54) 283 6078

fax: +48 (54) 283 6295

e-mail: sanatorium@uzdrowiskociechocinek.pl

logotyp firmy Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


2 I


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CIECHOCIŃSKI ŁUG LECZNICZY

roztwór

produkt złożony

2.    ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Co zawiera Ciechociński ług leczniczy

1 l roztworu zawiera:

kationy:

jony sodu

nie mniej niż 30,0 g

jony wapnia

nie mniej niż 13,0 g

jony magnezu

nie mniej niż 10,0 g

jony żelaza (II), (III)

nie więcej niż 0,002 g

aniony:

jony chlorkowe

nie więcej niż 150,0 g

jony jodkowe

nie mniej niż 0,015 g

jony bromkowe

nie mniej niż 1,0 g

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór

Objętość netto 500 ml 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Co to jest Ciechociński ług leczniczy i w jakim celu się go stosuje

Ciechociński ług leczniczy jest lekiem złożonym.

Inhalacje roztworu leku Ciechociński ług leczniczy o stężeniu 1,5 - 2% nawilżają błony śluzowe dróg oddechowych.

Kąpiele w roztworze leku Ciechociński ług leczniczy poprawiają ukrwienie skóry i tkanek zmienionych chorobowo.

Okłady zimne zmniejszają obrzęki i przekrwienie tkanek.

Okłady ciepłe działają rozgrzewająco.

Wskazania do stosowania

Ciechociński ług leczniczy stosuje się pomocniczo: jako inhalacje:

• w zanikowych zapaleniach górnych dróg oddechowych;

•    w ozenie (przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa) oczyszcza przewody nosowe i eliminuje przykry zapach, poprawiając węch;

•    w przewlekłym zapaleniu oskrzeli i rozedmie płuc;

•    w chorobach zawodowych układu oddechowego (pylica płuc);

jako kąpiele i okłady:

•    po urazach w obrębie narządu ruchu;

•    w chorobach układu nerwowego: nerwobóle, przewlekłe zapalenie nerwów;

•    w reumatoidalnym zapaleniu stawów i zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, chorobach reumatoidalnych;

•    w niektórych chorobach alergicznych skóry i w łuszczycy;

•    w stanach zmęczenia.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie stosować leku Ciechociński ług leczniczy, jeśli u pacjenta występuje:

•    nadwrażliwość na składniki leku;

•    choroba Sudecka (ostry zapalny zanik kości) - pierwszy okres choroby;

•    jakikolwiek ostry stan zapalny, w tym również dróg oddechowych;

•    choroba nowotworowa (zaawansowana);

•    niewydolność krążenia;

•    świeżo przebyty zawał serca;

•    zaburzenie rytmu serca;

•    gruźlica;

•    nadczynność tarczycy;

•    psychopatia (rodzaj zaburzenia osobowości);

•    stan ogólnego wyniszczenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ciechociński ług leczniczy

Nie zaleca się stosowania kąpieli solankowych o temperaturze powyżej 37°C u pacjentów:

•    z niewydolnością krążenia;

•    z nasilonymi stanami zapalnymi.

Stosowanie leku Ciechociński ług leczniczy z innymi lekami

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ciechociński ług leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Jak przechowywać Ciechociński ług leczniczy

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE_


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


logotyp firmy Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Podmiot odpowiedzialny

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

ul. Kościuszki 10

87-720 Ciechocinek

tel.: +48 (54) 283 6078

fax: +48 (54) 283 6295

e-mail: sanatorium@uzdrowiskociechocinek.pl Kod EAN 5909990856602


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17927

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


13.    NUMER SERII

Nr serii:

14.    OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

15.    INSTRUKCJA UŻYCIA

Jak stosować lek Ciechociński ług leczniczy

Podanie na skórę, podanie wziewne, w postaci roztworu wodnego do kąpieli, okładów i inhalacji.

INHALACJE

Zaleca się stosowanie roztworu leku Ciechociński ług leczniczy o stężeniu 1,5% do 2% (15 do 20 ml leku na 1 l wody).

Inhalacje wykonuje się przez bezpośrednie wdychanie oparów roztworu lub przy użyciu inhalatora.

(Łyżeczka od herbaty zawiera około 5 ml leku Ciechociński ług leczniczy)

KĄPIELE

Zaleca się stosowanie kąpieli z dodatkiem leku Ciechociński ług leczniczy w połączeniu z lekiem Ciechociński szlam leczniczy.

Dorośli

500 ml leku Ciechociński ług leczniczy i 2 kg leku Ciechociński szlam leczniczy rozpuścić w 100 l wody. Temperatura kąpieli: 36 - 38°C, czas kąpieli od 15 do 20 minut.

Zaleca się przeprowadzanie zabiegów co drugi dzień.

Dzieci i młodzież

Należy stosować połowę dawki zalecanej dla osób dorosłych:

250 ml leku Ciechociński ług leczniczy i 1 kg leku Ciechociński szlam leczniczy rozpuścić w 100 l wody.

Temperatura kąpieli: 36 - 38°C, czas kąpieli: od 5 do 10 minut.

Częstość przeprowadzania zabiegów: 2-3 razy w tygodniu.

OKŁADY

Zaleca się stosowanie roztworu o stężeniu 10% do 20% (500 ml leku Ciechociński ług leczniczy na 2 do 4,5 l wody). Roztwór stosować w postaci okładów zimnych (chłodzących) lub gorących (rozgrzewających) (o temp. 40 - 45°C).

Bawełnianą lub lnianą tkaninę, namoczoną uprzednio w roztworze ługu nałożyć na chore miejsce. Następnie przykryć suchą tkaniną lub kocem, pozostawiając do wyschnięcia. Przeciętny czas wysychania okładu wynosi 2 do 3 godzin.

Możliwe działanie niepożądane

Nie stwierdzono.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiadomić o tym lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: (22) 49 21 301, fax: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Ciechociński ług leczniczy

5