Imeds.pl

Ciloxan 3 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA_

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym osobom,

gdyż może im zaszkodzić, nawet^jeśli objawy ich choroby są takie same._

Ciloxan, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

(Ciprofloxacinum)

Skład:

Substancja czynna:

cyprofloksacyna 3 mg/ml (w postaci chlorowodorku)

Substancje pomocnicze:

benzalkoniowy chlorek, sodu octanu (trójwodny) (E262), kwas octowy (E260), mannitol (E421), disodu edetynian, sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny do ustalenia odpowiedniego pH, woda oczyszczona.

Opakowanie: 1 butelka typu DROPTAINER o pojemności 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny: s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

Wytwórca:

s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

ALCON CUSt S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Hiszpania

Importer, u którego następuje zwolnienie serii: s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

ALCON CUSt SA.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Hiszpania

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Ciloxan i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Ciloxan

3.    Jak stosować lek Ciloxan

4.    Możliwe działania niepożądane 5 Przechowywanie leku Ciloxan

6. Inne informacje

1.    Co to jest Ciloxan i w jakim celu się go stosuje

Ciloxan jest stosowany do leczenia zakażeń powierzchownych oka (oczu) i jego (ich) przydatków.

Ciloxan należy do grupy leków stosowanych w zakażeniach. Do grupy leków stosowanych w zakażeniach należą chinolony (w tym przypadku cyprofloksacyna), które wykazują aktywność przeciwko szerokiemu zakresowi mikroorganizmów, które mogą powodować zakażenia oka (oczu).

Ciloxan jest cieczą (przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem) dostarczaną w plastikowej buteleczce o pojemności 5 ml.

2.    Zanim zastosuje się Ciloxan

Nie należy stosować leku Ciloxan, jeśli:

-    jeśli znane jest uczulenie (nadwrażliwość) pacjenta na cyprofloksacynę lub którykolwiek z innych składników preparatu Ciloxan krople do oczu, roztwór.

-    występuje uczulenie (nadwrażliwość) na inne chinolony.

Zachować szczególną ostrożność stosując Ciloxan:

-    jeżeli występuje znacznie nasilone swędzenie powiek, obrzęk, zaczerwienienie oczu, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

-    stosować ten lek tak długo, jak zalecił to lekarz prowadzący. Długotrwałe stosowanie preparatów przeciwbakteryjnych może spowodować rozwój mikroorganizmów niewrażliwych na lek.

-    jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe; Nie wolno zakraplać leku jeśli założone są soczewki kontaktowe. Środek konserwujący zawarty w leku Ciloxan (chlorek benzalkoniowy) może spowodować przebarwienie miękkich soczewek. Po zakropleniu leku należy odczekać 15 minut i dopiero potem założyć soczewki.

Ponadto, soczewki kontaktowe nie powinny być używane w czasie występowania zakażenia oka. Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Przez pewien czas po zakropleniu leku Ciloxan widzenie może być niewyraźne. Dopóki objawy te nie ustąpią, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Ciloxan

Preparat Ciloxan krople do oczu, roztwór należy przyjmować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadkach owrzodzeń rogówki, Ciloxan musi być podawany w następujących odstępach czasu, nawet w godzinach nocnych:

•    pierwsza doba - dawka wynosi dwie krople do oka (oczu) co 15 minut przez pierwsze sześć godzin, a następnie dwie krople do oka (oczu) co 30 minut przez pozostałą część dnia.

•    druga doba - dawka wynosi dwie krople do oka (oczu) co jedna godzinę.

•    od trzeciej do czternastej doby - dawka wynosi dwie krople do oka (oczu) co cztery godziny.

W przypadku powierzchownych zakażeń oka (oczu) i otaczających tkanek dawka wynosi jedną lub dwie krople do oka (oczu) co sześć godzin.

W przypadku zakażeń o ciężkim przebiegu, dawkowanie w czasie pierwszych dwóch dób może wynosić jedna lub dwie krople co dwie godziny w czasie czuwania.

Leczenie trwa zwykle 7-14 dni. Lek należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz.

Zaleca się delikatne zamknięcie powieki i przewodu nosowo-łzowego po wkropleniu leku. Dzięki temu można zmniejszyć wchłanianie produktów leczniczych stosowanych w postaci kropli do oczu i ogólnoustrojowe ich działanie.

W razie jednoczesnego stosowania innych leków do oczu, należy pozostawić odstęp dziesięciu do piętnastu minut pomiędzy podaniem kolejnych leków.

Sposób podawania

Aby zapobiec zakażeniu końcówki zakraplacza i roztworu, należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką zakraplacza powiek, otaczających tkanek ani żadnych powierzchni.

Ciloxan należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
4


Sposób podawania

1.    Przygotować butelkę leku w postaci kropli do oczu i lusterko.

2.    Umyć ręce.

3.    Odkręcić zakrętkę.

4.    Wziąć butelkę w rękę i skierować ją do góry dnem, trzymając kciukiem i palcem środkowym (Rys. 1).

5.    Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi, tak by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”; do niej powinna trafić kropla (Rys. 2).

6.    Zbliżyć końcówkę zakraplacza do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.

7.    Nie dotykać zakraplaczem oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni. To może doprowadzić do zakażenia kropli.

8.    Aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli preparatu Ciloxan lekko nacisnąć dno butelki (Rys. 3).

9.    Po zastosowaniu leku w postaci kropli do oczu, zdjąć palec, którym trzymało się dolną powiekę. Po zakropleniu preparatu Ciloxan ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa. Pomoże to zapobiec przedostawaniu się preparatu do całego organizmu (Rys. 4).

10.    W przypadku stosowania kropli do obu oczu należy powtórzyć postępowanie opisane powyżej w celu zakroplenia drugiego oka.

11.    Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić butelkę.

12.    W tym samym czasie używać tylko jednej butelki.

Jeżeli kropla nie wpadnie do oka próbę zakroplenia należy powtórzyć.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki preparatu Ciloxan

W przypadku pominięcia dawki preparatu należy podać jedną dawkę jak najszybciej. Jeżeli wkrótce

jest czas podania następnej dawki, to należy opuścić pominięta dawkę i przejść do zwykłego

schematu dawkowania. Nie należy podwajać dawki leku, aby zrównoważyć brak dawki, która została

pominięta.

W przypadku zastosowania większej dawki preparatu Ciloxan niż zalecana

W razie miejscowego przedawkowania preparatu Ciloxan można go wypłukać z oka letnią wodą.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ciloxan może powodować działania niepożądane.

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na każde 100 osób) Objawy oczne: dyskomfort, biały osad, uczucie ciała obcego, tworzenie strupków/kryształków na brzegach powiek, zaczerwienienie i świąd.

Objawy ogólnoustrojowe: odczuwanie nieprzyjemnego smaku.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u około 1 do 10 na każde 1000 osób)

Objawy oczne: obrzęk rogówki, zaburzenia rogówki, reakcje uczuleniowe, obrzęk powiek, łzawienie, wrażliwość na światło, osłabienie widzenia.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u około 1 do 10 na każde 10 000 osób)

Objawy ogólnoustrojowe: zapalenie skóry, nudności.

Zwykle można kontynuować stosowanie kropli, chyba że objawy są poważne. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5.    Przechowywanie leku Ciloxan

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać butelkę dokładnie zamkniętą.

Aby zapobiec zakażeniu kropli butelkę należy wyrzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego jej

otwarcia. W miejscu zaznaczonym poniżej należy wpisać datę otwarcia butelki.

Otwarto (data): ................

Nie należy stosować preparatu Ciloxan po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (22) 820 34 50

Data zatwierdzenia ulotki:

5