+ iMeds.pl

Ciprofloxacin fair-med 500 mgUlotka Ciprofloxacin fair-med

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ciprofloxacin Fair-Med, 500 mg, tabletki powlekane

Ciprofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ciprofloxacin Fair-Med i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprofloxacin Fair-Med

3.    Jak stosować lek Ciprofloxacin Fair-Med

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ciprofloxacin Fair-Med

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ciprofloxacin Fair-Med i w jakim celu się go stosuje

Lek Ciprofloxacin Fair-Med jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów.

Substancją czynną jest cyprofloksacyna.

Cyprofloksacyna działa przez zabijanie bakterii powodujących zakażenia. Działa tylko na określone szczepy bakterii.

Dorośli

Lek Ciprofloxacin Fair-Med jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

•    zakażenia układu oddechowego

• długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok

•    zakażenia układu moczowego

•    zakażenia układu płciowego u mężczyzn i kobiet

•    zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz jamy brzusznej

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich

•    zakażenia kości i stawów

•    zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez bakterię Neisseria meningitidis

   narażenie na wdychanie pałeczek wąglika

Cyprofloksacynę można stosować u pacjentów z obniżoną liczbą białych krwinek (neutropenią), którzy mają podwyższoną temperaturę ciała prawdopodobnie z powodu infekcji bakteryjnej.

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić dodatkowy antybiotyk do zastosowania razem z lekiem Ciprofloxacin Fair-Med.

Dzieci i młodzież

Lek Ciprofloxacin Fair-Med jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod specjalistyczną kontrolą lekarską, w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

• zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę

• powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek)

•    narażenie na wdychanie pałeczek wąglika

Lek Ciprofloxacin Fair-Med może również być zastosowany do leczenia innych ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprofloxacin Fair-Med Kiedy nie stosować leku Ciprofloxacin Fair-Med:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na cyprofloksacynę , inne leki z grupy chinolonów lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

•    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie tyzanidynę (patrz punkt 2: Inne leki i cyprofloksacyna)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza przed przyjęciem leku Ciprofloxacin Fair-Med:

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku

•    jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne zaburzenia neurologiczne

•    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia antybiotykami takimi jak Ciprofloxacin Fair-Med.

•    jeżeli pacjent choruje na cukrzycę, ponieważ przyjmowanie cyprofloksacyny może powodować hipoglikemię

• jeśli pacjent ma miastenię (rodzaj osłabienia mięśni), ponieważ objawy mogą się nasilić

• jeśli pacjent ma problemy z sercem. Stosując cyprofloksacynę należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów, u których występuje wrodzone wydłużenie odstępu QT, lub w których rodzinie występuje historia przypadków wydłużenia odstępu QT (widocznego na EKG -zapisie aktywności elektrycznej serca), którzy mają zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu lub magnezu we krwi), u których występuje bardzo wolny rytm serca (czyli bradykardia), którzy mają słabą wydolność serca (niewydolność serca), u których wystąpił zawał mięśnia sercowego, u kobiet lub u pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów przyjmujących inne leki powodujące patologiczne zmiany w zapisie EKG (zobacz: punkt 2: Inne leki i Ciprofloxacin Fair-Med).

•    Jeżeli u pacjenta lub członka jego rodziny zdiagnozowano niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) należy zachować ostrożność, ponieważ u pacjenta przyjmującego cyprofloksacynę może wystąpić ryzyko anemii.

W przypadku leczenia zakażenia układu płciowego oprócz cyprofloksacyny lekarz może zalecić inny antybiotyk. Jeżeli po 3 dniach leczenia objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Podczas przyjmowania Ciprofloxacin Fair-Med

Jeżeli podczas przyjmowania leku Ciprofloxacin Fair-Med wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza. Lekarz zadecyduje, czy należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Fair-Med.

•    Ciężka, nagła reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, obrzęk naczynioruchowy). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej dawki u pacjenta może wystąpić ciężka reakcja alergiczna z następującymi objawami: ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania. Jeżeli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Fair-Med i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Sporadycznie może wystąpić ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna, szczególnie jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i przyjmuje jednocześnie leczenie kortykosteroidami. Zapalenie i zerwanie ścięgna może nastąpić, nawet w ciągu pierwszych 48 godzin leczenia lub do kilku miesięcy po przerwaniu terapii lekiem Ciprofloxacin Fair-Med. Jeżeli pojawią się pierwsze objawy w postaci bólu lub zapalenia, należy przerwać przyjmowanie leku Ciprofloxacin Fair-Med i odciążyć bolesny obszar. Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.

•    Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne schorzenia neurologiczne, takie jak niedokrwienie mózgu lub udar, mogą wystąpić działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Fair-Med i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Po pierwszym przyjęciu leku Ciprofloxacin Fair-Med mogą wystąpić reakcje psychiczne. Jeśli pacjent ma depresję lub psychozę, objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania leku Ciprofloxacin Fair-Med. W rzadkich przypadkach depresja lub psychoza może pogłębić się, mogą wystąpić myśli samobójcze, próby samobójcze lub odebranie sobie życia. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Fair-Med i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie

i (lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Fair-Med i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Przypadki hipoglikemii występują najczęściej u pacjentów z cukrzycą, głównie w podeszłym wieku. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Ciprofloxacin Fair-Med, lub nawet przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia może pojawić się biegunka. Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa, albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Fair-Med, ponieważ może to zagrażać życiu. Nie należy przyjmować leków, które hamują lub spowalniają perystaltykę jelit, i należy skontaktować się z lekarzem.

• Jeżeli pacjent oddaje próbkę krwi lub moczu do analizy, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o tym, że stosuje się lek Ciprofloxacin Fair-Med.

• Jeżeli pacjent cierpi na chorobę nerek, powinien poinformować o tym lekarza, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawki leku.

•    Lek Ciprofloxacin Fair-Med może spowodować uszkodzenie wątroby. Jeśli pacjent zauważy objawy takie jak utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie skóry lub drażliwość żołądka, należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Fair-Med i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Lek Ciprofloxacin Fair-Med może zmniejszać liczbę białych krwinek, co może powodować zmniejszenie odporności na zakażenia. Jeżeli u pacjenta wystąpi zakażenie z objawami

•    Podczas przyjmowania leku Ciprofloxacin Fair-Med skóra staje się bardziej wrażliwa na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UV). Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne lub sztuczne promienie UV np. w solarium.

Inne leki i Ciprofloxacin Fair-Med

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie można stosować leku Ciprofloxacin Fair-Med jednocześnie z tyzanidyną, ponieważ może to powodować objawy niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność (patrz Punkt 2: Kiedy nie stosować leku Ciprofloxacin Fair-Med).

Następujące leki wchodzą w interakcje z lekiem Ciprofloxacin Fair-Med w organizmie. Przyjmowanie leku Ciprofloxacin Fair-Med jednocześnie z tymi lekami może wpływać na ich działanie lecznicze. Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

•    antagoniści witaminy K (np. warfaryna, akenokumarol, fenprokumon, fluindion) lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy („rozrzedzający” krew)

•    probenecyd (w dnie moczanowej)

•    metotreksat (w niektórych rodzajach raka, w łuszczycy, w reumatoidalnym zapaleniu stawów)

•    teofilina (w zaburzeniach oddechowych)

•    tyzanidyna (w celu zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśni w stwardnieniu rozsianym)

•    olanzapina (lek przeciwpsychotyczny)

•    klozapina (lek przeciwpsychotyczny)

•    ropinirol (w chorobie Parkinsona)

•    fenytoina (w padaczce)

•    metoklopramid (przeciw nudnościom i wymiotom)

•    cyklosporyna (stosowana w chorobach skóry, reumatoidalnym zapaleniu stawów i przeszczepach narządów)

•    inne leki mogące spowodować zmianę rytmy serca (np. chinidina, hydrochinidina, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutilid), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (należące do grupy makrolidów), niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Lek Ciprofloxacin Fair-Med może zwiększać stężenie następujących leków we krwi:

•    pentoksyfilina (w zaburzeniach krążenia)

•    kofeina

•    duloksetyna (w depresji, neuropatii cukrzycowej)

•    lidokaina (w chorobach serca lub przeciwbólowo)

•    sildenafil (np. w zaburzeniach erekcji)

Niektóre leki osłabiają działanie leku Ciprofloxacin Fair-Med. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować:

•    leki zobojętniające sok żołądkowy

•    omeprazol

•    suplementy składników mineralnych

•    sukralfat

• polimerowe związki wiążące fosfor (np. sewelamer lub węglan lantanu)

•    leki lub suplementy zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo

Jeżeli zastosowanie tych produktów jest konieczne, lek Ciprofloxacin Fair-Med należy przyjąć około dwie godziny przed lub nie wcześniej niż po upływie czterech godzin po przyjęciu tych leków.

Ciprofloxacin Fair-Med z jedzeniem i piciem

Jeżeli lek Ciprofloxacin Fair-Med nie jest przyjmowany w czasie posiłku, nie należy w czasie przyjmowania tabletek jeść ani pić żadnych produktów nabiałowych (takich jak mleko czy jogurt) ani napojów z dodatkiem wapnia, ponieważ może to wpływać na wchłanianie substancji czynnej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Najlepiej unikać stosowania leku Ciprofloxacin Fair-Med w czasie ciąży.

Nie należy przyjmować leku Ciprofloxacin Fair-Med podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ciprofloxacin Fair-Med może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą wystąpić pewne neurologiczne działania niepożądane. Dlatego zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie maszyn, powinien sprawdzić, jak jego organizm reaguje na lek Ciprofloxacin Fair-Med. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Ciprofloxacin Fair-Med

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz wyjaśni dokładnie, jaką dawkę leku Ciprofloxacin Fair-Med należy stosować, jak często i jak długo. Będzie to zależało od rodzaju zakażenia i jego ciężkości.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki.

Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w ciężkich zakażeniach może być dłuższe. Tabletki należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości co do liczby stosowanych tabletek i sposobu przyjmowania leku Ciprofloxacin Fair-Med należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

a.    Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością płynu. Tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ mają nieprzyjemny smak.

b. Najlepiej przyjmować tabletki mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

c. Tabletki można przyjmować w porze posiłku lub między posiłkami. Wapń, który wchodzi w skład posiłku, nie ma istotnego wpływu na wchłanianie leku. Nie należy jednak przyjmować leku Ciprofloxacin Fair-Med z produktami nabiałowymi, takimi jak mleko czy jogurt lub z wzbogacanymi sokami owocowymi (np. sok pomarańczowy wzbogacany w wapń).

Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Ciprofloxacin Fair-Med pić dużo płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ciprofloxacin Fair-Med

Jeżeli pacjent zastosował dawkę większą niż zalecana, należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską. W miarę możliwości należy wziąć ze sobą tabletki lub opakowanie, aby pokazać je lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Ciprofloxacin Fair-Med

Należy jak najszybciej przyjąć zwykłą dawkę, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z tym, co przepisał lekarz. Jeżeli jednak nadeszła pora przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i kontynuować leczenie jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Ważne jest, aby przyjąć wszystkie zalecone przez lekarza tabletki.

Przerwanie stosowania leku Ciprofloxacin Fair-Med

Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia po kilku dniach stosowania leku. Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku zbyt wcześnie, zakażenie może nie zostać wyleczone do końca i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może również wytworzyć się oporność na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Występujące często

mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10

-    nudności (mdłości), biegunka

-    bóle stawów u dzieci

Występujące niezbyt często

mogą wystąpić nie więcej niż 1 na każde 100 osób

-    dodatkowe zakażenia grzybicze

-    duże stężenie eozynofili, rodzaju białych krwinek

-    zmniejszenie apetytu

-    nadmierna aktywność lub pobudzenie

-    ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem lub zaburzenia smaku

- wymioty, ból żołądka, zaburzenia trawienia, takie jak rozstrój żołądka (niestrawność/zgaga) lub wiatry

-    zwiększone stężenie niektórych substancji we krwi (aminotransferazy i (lub) bilirubiny)

-    wysypka, swędzenie skóry lub pokrzywka

-    ból stawów u dorosłych

-    osłabienie czynności nerek

-    bóle mięśni i kości, złe samopoczucie (osłabienie) lub gorączka

-    zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (pewna substancja we krwi)

Występujące rzadko

mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na każde 1000 osób

-    zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może prowadzić do zgonu) (patrz Punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności)

-    zmiana liczby krwinek (leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość), zwiększona lub zmniejszona liczba czynnika krzepnięcia krwi (płytki krwi)

-    reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)

-    zwiększone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)

- obniżone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) (patrz Punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności)

- splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, nieprawidłowe sny, depresja (która potencjalnie mogą powodować występowanie myśli samobójczych, próby samobójcze lub odebranie sobie życia) lub omamy

-    uczucie kłucia i mrowienia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, zmniejszenie wrażliwości skóry, drżenie, drgawki (patrz Punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności) lub zawroty głowy

-    problemy ze wzrokiem, w tym podwójne widzenie

-    szumy uszne, utrata słuchu, zaburzenia słuchu

-    przyspieszone bicie serca (tachykardia)

-    rozszerzenie naczyń krwionośnych, niskie ciśnienie krwi lub omdlenie

-    płytki oddech, w tym objawy astmy

- zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka (z zastojem żółci) lub zapalenie wątroby

- wrażliwość na światło (patrz Punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności)

-    ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni lub skurcze

- niewydolność nerek, krew lub kryształy w moczu (patrz Punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności), zapalenie dróg moczowych

-    zatrzymanie płynów lub nadmierne pocenie się

-    podwyższona aktywność enzymu o nazwie amylaza

Występujące bardzo rzadko

mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób

-    szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna); niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza), zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek (niedokrwistość aplastyczna), która może prowadzić do zgonu oraz zahamowanie czynności szpiku kostnego, które również może prowadzić do zgonu (patrz Punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności)

-    ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny, który może prowadzić do zgonu: choroba posurowicza) (patrz Punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności)

-    zaburzenia umysłowe (reakcje psychotyczne, które potencjalnie mogą powodować występowanie myśli samobójczych, próby samobójcze lub odebranie sobie życia (patrz Punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności)

-    migrena, zaburzenia koordynacji, niestabilny chód (zaburzenia chodu), zaburzenia zmysłu węchu (zaburzenia węchowe), ucisk na mózg (ciśnienie wewnątrzczaszkowe i rzekomy guz mózgu)

-    zaburzone widzenie kolorów

-    zapalenie ściany naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń)

-    zapalenie trzustki

- obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko prowadzące do niewydolności wątroby zagrażającej życiu

-    niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą (wybroczyny); różne wykwity lub wysypki na skórze (np. zagrażający życiu zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka)

-    osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna - zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki (ścięgna Achillesa) (patrz Punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności); nasilenie objawów miastenii (patrz Punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności)

Nie znana

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

-    problemy związane z układem nerwowym, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie kończyn (neuropatia obwodowa i polineuropatia)

-    nieprawidłowy przyspieszony rytm serca, zagrażający życiu nieregularny rytm serca, zmiany rytmu serca (czyli wydłużenie odstępu QT, które widoczne jest na EKG - zapisie aktywności elektrycznej serca)

-    wysypka krostkowa

-    wpływ na krzepliwość krwi (u pacjentów leczonych antagonistami witaminy K)

Zgłaszanie objawów niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Ciprofloxacin Fair-Med

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze pudełku po „EXP”: Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, gdzie wyrzucić leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ciprofloxacin Fair-Med

-    Substancją czynną jest cyprofloksacyna.

Każda tabletka powlekana zawiera 582 mg cyprofloksacyny chlorowodorku, co odpowiada 500 mg cyprofloksacyny.

-    Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon Typ A, krospowidon Typ B, skrobia żelowana, talk oczyszczony, magnezu stearynian. Otoczka: hypromeloza, glikol polietylenowy 4000, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Ciprofloxacin Fair-Med i co zawiera opakowanie

Ciprofloxacin Fair-Med 500 mg tabletki powlekane:

Biała do białawej, obustronnie wypukła tabletka powlekana o kształcie kapsułki, z nacięciem po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Wielkość opakowań: 10 lub 20 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny FAIR-MED HEALTHCARE GmbH Planckstr. 13, 22765 Hamburg Niemcy

Wytwórca

Pharmadox Healthcare Ltd

KW 20A - Kordin Industrial Park - Paola, PLA 3000 Malta

MEDICOFARMA SA. ul. Żelazna 58 00-866 Warszawa

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Niemcy:

Malta:

Holandia:

Polska:


Ciprofloxacin Fair-Med 500 mg Filmtabletten Ciprofloxacin Fair-Med Healthcare 500 mg Filmtabletten Ciprofloxacin Fair-Med 500 mg film-coated tablets Ciprofloxacine Fair-Med 500 mg, filmomhulde tabletten Ciprofloxacin Fair-Med

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07-12-2014

Informacje medyczne

Antybiotyki stosowane są w leczeniu infekcji bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu infekcji wirusowych. Jeżeli lekarz zalecił pacjentowi kurację antybiotykami, potrzebne są one do leczenia aktualnie występującego schorzenia.

Niektóre bakterie mogą przeżyć lub namnażać się pomimo stosowania antybiotyków. Zjawisko to nosi nazwę oporności: niektóre terapie antybiotykowe są nieskuteczne.

Niewłaściwe stosowanie antybiotyków zwiększa oporność. Możliwe jest nawet wywołanie oporności bakterii na antybiotyki i opóźnienie wyleczenia lub zmniejszenie skuteczności antybiotyków, jeżeli pacjent nie przestrzega odpowiednio:

-    dawkowania

-    terminu przyjmowania leku

-    długości leczenia

Aby niniejszy lek był skuteczny:

1.    należy przyjmować antybiotyk tylko na zlecenie lekarza

2.    należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza

3.    nie wolno ponownie przyjmować antybiotyków bez zaleceń lekarza, nawet w leczeniu podobnej choroby

4.    nie wolno nigdy dawać swojego antybiotyku innej osobie - może być on nieodpowiedni w przypadku jej choroby

5.    po zakończeniu leczenia należy zwrócić cały niewykorzystany lek do apteki, aby został odpowiednio zutylizowany.

10

Ciprofloxacin Fair-Med

Charakterystyka Ciprofloxacin fair-med

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ciprofloxacin Fair-Med, 500 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 582 mg chlorowodorku cyprofloksacyny, co odpowiada 500 mg cyprofloksacyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Biała do białawej, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana, z nacięciem po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Ciprofloxacin Fair-Med, 500 mg, tabletki powlekane, jest wskazany do leczenia następujących zakażeń (patrz punkty 4.4 i 5.1). Przed rozpoczęciem terapii należy zwrócić szczególną uwagę na dostępne informacje dotyczące oporności na cyprofloksacynę.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania produktów przeciwbakteryjnych.

Dorośli

•    Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne

-    zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;

-    zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli

-    zapalenie płuc.

•    Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

•    Zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gram-ujemne.

•    Zakażenia układu moczowego.

•    Zakażenia układu płciowego

•    Rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy wywołane przez Neisseria gonorrhoeae wrażliwe na lek.

•    Zapalenie jądra i najądrza, w tym wywołane przez Neisseria gonorrhoeae wrażliwe na lek

• Zapalenie narządów miednicy mniejszej, w tym wywołane przez Neisseria gonorrhoeae wrażliwe na lek.

Zakażenia układu pokarmowego (np. biegunka podróżnych).

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez bakterie Gram-ujemne.

•    Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.

•    Zakażenia kości i stawów.

•    Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis.

• Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami oraz leczenie).

Cyprofloksacynę można stosować u pacjentów z neutropenią, którzy mają podwyższoną temperaturę ciała prawdopodobnie z powodu infekcji bakteryjnej.

Dzieci i młodzież

• Zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy wywołane przez Pseudomonas

aeruginosa.

•    Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek.

•    Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami oraz leczenie).

Cyprofloksacynę można także zastosować do leczenia ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeżeli uzna się to za konieczne.

Leczenie powinno być rozpoczęte wyłącznie przez lekarzy, którzy mają doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy i (lub) ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży (patrz punkty 4.4 i 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka jest określana w zależności od wskazania, ciężkości i miejsca zakażenia, wrażliwości na cyprofloksacynę drobnoustrojów wywołujących zakażenia, czynności nerek pacjenta oraz, u dzieci i młodzieży, od masy ciała.

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości choroby oraz od jej przebiegu klinicznego i bakteriologicznego.

Podczas leczenia zakażeń wywołanych przez niektóre bakterie (np. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter lub Staphylococcus spp.) może być konieczne podawanie większych dawek cyprofloksacyny oraz stosowanie ich w skojarzeniu z innymi odpowiednimi środkami przeciwbakteryjnymi.

Leczenie niektórych zakażeń (np. zapalenie narządów miednicy mniejszej, zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zakażenia u pacjentów z neutropenią i zakażenia kości i stawów) może wymagać zastosowania cyprofloksacyny w skojarzeniu z innym odpowiednim lekiem przeciwbakteryjnym, w zależności od drobnoustrojów wywołujących zakażenie.

Dorośli

Wskazania

Dawka dobowa w miligramach

Całkowity czas trwania leczenia (w tym ewentualne wstępne leczenie pozajelitowe z cyprofloksacyną)

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na dobę

7 do 14 dni

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Ostre nasilenie przewlekłego zapalenia zatok

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na dobę

7 do 14 dni

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na dobę

7 do 14 dni

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

750 mg 2 razy na dobę

28 dni do 3 miesięcy

Zakażenia układu moczowego (patrz punkt 4.4.)

Niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego

250 mg 2 razy na dobę do 500 mg 2 razy na dobę

3 dni

U kobiet przed menopauzą można zastosować 500 mg w dawce pojedynczej

Powikłane zapalenie

pęcherza

moczowego,

niepowikłane

odmiedniczkowe

zapalenie nerek

500 mg 2 razy na dobę

7 dni

Powikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na dobę

co najmniej 10 dni, w szczególnych przypadkach (np. ropnie) leczenie można kontynuować powyżej 21 dni

Zapalenie gruczołu krokowego

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na dobę

2 do 4 tygodni (ostre) od 4 do 6 tygodni (przewlekłe)

Zakażenia

narządów

płciowych

Rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy

500 mg w jednej dawce

1 dzień (pojedyncza dawka)

Zapalenie jądra i najądrza oraz zapalenie narządów miednicy mniejszej

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na dobę

co najmniej 14 dni

Zakażenia

układu

pokarmowego

oraz

zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Biegunka wywołana przez bakterie chorobotwórcze, w tym Shigella spp. inne niż Shigella dysenteriae typu 1 oraz empiryczne leczenie biegunki podróżnych

500 mg 2 razy na dobę

1 dzień

Biegunka wywołana przez Shigella dysenteriae typu 1

500 mg 2 razy na dobę

5 dni

Biegunka wywołana przez Vibrio cholerae

500 mg 2 razy na dobę

3 dni

Dur brzuszny

500 mg 2 razy na dobę

7 dni

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram-ujemne

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na dobę

5 do 14 dni

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na dobę

7 do 14 dni

Zakażenia kości i stawów

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na dobę

maksymalnie 3 miesiące

Cyprofloksacynę można stosować u pacjentów z neutropenią, którzy mają podwyższoną temperaturę ciała prawdopodobnie z powodu infekcji bakteryjnej.

500 mg 2 razy na dobę do 750 mg 2 razy na dobę

Leczenie należy kontynuować przez cały okres występowania neutropenii.

Cyprofloksacynę należy podawać w skojarzeniu z odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis

500 mg w jednej dawce

1 doba (pojedyncza dawka)

Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie i leczenie) u pacjentów, którzy mogą przyjmować lek doustnie i kiedy jest to uzasadnione klinicznie.

W przypadku podejrzewania lub potwierdzenia kontaktu z laseczką wąglika należy jak najszybciej rozpocząć podawanie leku.

500 mg 2 razy na dobę

60 dni od potwierdzenia kontaktu z Bacillus anthracis

Pacjenci _ pediatryczni

Wskazania

Dawka dobowa w miligramach

Całkowity czas trwania leczenia (w tym ewentualne wstępne leczenie pozajelitowe)

Mukowiscydoza

20 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 750 mg na jedną dawkę.

10 do 14 dni

Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek

10 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę do 20 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 750 mg na jedną dawkę.

10 do 21 dni

Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie i leczenie) u pacjentów, którzy mogą przyjmować lek doustnie i kiedy jest to uzasadnione klinicznie.

W przypadku podejrzewania lub potwierdzenia kontaktu z laseczką wąglika należy jak najszybciej rozpocząć podawanie leku.

10 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę do 15 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 500 mg na jedną dawkę.

60 dni od potwierdzenia kontaktu z Bacillus anthracis

Inne ciężkie zakażenia

20 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 750 mg na jedną dawkę.

Zależnie od rodzaju zakażenia

Pacjenci w _podeszłym wieku

Pacjentom w podeszłym wieku należy podawać dawkę dobraną do ciężkości zakażenia i klirensu kreatyniny.

Pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby

Zalecana dawka początkowa i podtrzymująca u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek:

Klirens kreatyniny

Stężenie kreatyniny

Dawka doustna

[ml/min/1.73 m2]

[pmol/l]

[mg]

> 60

< 124

Patrz typowe dawkowanie

30 - 60

124 do 168

250 - 500 mg co 12 h

< 30

> 169

250 - 500 mg co 24 h

Pacjenci poddawani hemodializie

> 169

250 - 500 mg co 24 h (po dializie)

Pacjenci poddawani dializie otrzewnowej

> 169

250 - 500 mg co 24 h

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczna modyfikacja dawki.

Nie przeprowadzono badań dotyczących dawkowania u dzieci z zaburzeniem czynności nerek i (lub) wątroby.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając płynem. Można je podawać niezależnie od pory posiłków. Substancja czynna wchłania się szybciej, jeśli lek jest przyjmowany na pusty żołądek. Tabletek z cyprofloksacyną nie należy podawać z produktami nabiałowymi (np. mleko, jogurt) ani z sokami owocowymi wzbogacanymi minerałami (np. sok pomarańczowy z dodatkiem wapnia) (patrz punkt 4.5).

W ciężkich przypadkach lub wówczas, gdy pacjent nie może przyjąć tabletek (np. pacjenci żywieni dojelitowo), zaleca się leczenie dożylnymi postaciami cyprofloksacyny do momentu, w którym możliwe będzie podanie doustnych postaci leku.

4.3 Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinolony lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i tyzanidyny (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ciężkie zakażenia i zakażenia o etiologii mieszanej z drobnoustrojami Gram-dodatnimi i beztlenowymi

Monoterapia cyprofloksacyną nie jest przeznaczona do leczenia ciężkich zakażeń ani zakażeń, które mogą być wywołane przez bakterie Gram-dodatnie i beztlenowe. W takich zakażeniach cyprofloksacyna musi być podawana razem z innymi odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi.

Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae)

Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skuteczność.

Zakażenia układu _płciowego

Rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, zapalenie szyjki macicy, zapalenie jądra i najądrza oraz zapalenie narządów miednicy mniejszej może być wywołane przez oporny na fluorochinolony szczep Neisseria gonorrhoeae. Z tego powodu cyprofloksacynę w leczeniu rzeżączkowego zapalenia cewki moczowej lub zapalenia szyjki macicy należy podawać wyłącznie w przypadku wykluczenia zakażenia szczepem Neisseria gonorrhoeae opornym na działanie cyprofloksacyny.

W leczeniu zapalenia jadra i najądrza oraz zapalenia narządów miednicy mniejszej cyprofloksatynę należy podawać empirycznie razem z innym odpowiednim lekiem przeciwbakteryjnym (np. cefalosporyną), chyba że można wykluczyć zakażenie szczepem Neisseria gonorrhoeae opornym na cyprofloksacynę. Jeśli po 3 dniach leczenia nie zaobserwuje się klinicznej poprawy, należy rozważyć inne sposoby leczenia.

Zakażenia układu moczowego

Oporność szczepu Escherichia coli - patogenu najczęściej wywołującego zakażenie układu moczowego - na fluorochinolony jest różne w różnych państwa Unii Europejskiej. Przepisując lek zaleca się brać pod uwagę lokalną oporność szczepu Escherichia coli na fluorochinolony.

Pojedyncza dawka cyprofloksacyny, jaką można stosować u kobiet w okresie przed menopauzą cierpiących na nieskomplikowane zapalenie pęcherza powiązana jest prawdopodobnie z niższą skutecznością niż w przypadku dłuższego leczenia. Należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które zwiększają oporność szczepu Escherichia coli na chinolony.

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Dane dotyczące skuteczności cyprofloksacyny w leczeniu zakażeń pooperacyjnych w obrębie jamy brzusznej są ograniczone.

Biegunka podróżnych

Wybierając cyprofloksacynę należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące oporności na cyprofloksacynę drobnoustrojów występujących w odwiedzanych krajach.

Cyprofloksacynę należy stosować w leczeniu skojarzonym z innymi produktami przeciwbakteryjnymi, w zależności od wyników badań mikrobiologicznych.

Płucna postać wąglika

Stosowanie u ludzi podano na podstawie danych dotyczących wrażliwości in vitro oraz danych z badań przeprowadzonych na zwierzętach i ograniczonych danych z badań z udziałem ludzi. Podczas leczenia tych zakażeń lekarze powinni się kierować narodowymi i (lub) międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi leczenia wąglika.

Pacjenci _ pediatryczni

Cyprofloksacynę u dzieci i młodzieży należy stosować zgodnie z dostępnymi oficjalnymi wytycznymi. Leczenie cyprofloksacyną powinno być rozpoczęte wyłącznie przez lekarzy, którzy mają doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy i (lub) ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży.

Wykazano, że cyprofloksacyna powoduje artropatię obciążonych stawów u niedojrzałych zwierząt. Dane dotyczące bezpieczeństwa, pochodzące z zawierającego podwójnie ślepą próbę, randomizowanego badania, w którym oceniano zastosowanie cyprofloksacyny u dzieci (cyprofloksacyna: n = 335, średni wiek = 6,3 roku; leki porównawcze: n=349, średni wiek = 6,2 roku; przedział wieku = 1 do 17 lat) wskazały na następującą częstość występowania artropatii przypuszczalnie związanej ze stosowaniem leku (w odróżnieniu od objawów przedmiotowych i podmiotowych związanych ze stawami) do 42. dnia od rozpoczęcia stosowania: 7,2% i 4,6%. Częstość występowania artropati związanej z lekiem w ciągu rocznej obserwacji wynosiła odpowiednio 9,0% i 5,7%. Zwiększenie, wraz z upływem czasu, częstości występowania artropatii o przypuszczalnym związku z lekiem nie było istotne statystycznie pomiędzy grupami. Leczenie można rozpocząć wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka ze względu na możliwe działania niepożądane związane ze stawami i (lub) otaczającymi tkankami.

Zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy

Badania kliniczne obejmowały dzieci i młodzież w wieku 5 do 17 lat. Doświadczenie w leczeniu dzieci w wieku od roku do 5 lat jest ograniczone.

Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek

W zakażeniach układu moczowego należy rozważyć leczenie cyprofloksacyną, jeżeli nie można zastosować innych metod leczenia, a decyzja należy podjąć na podstawie wyników badań mikrobiologicznych. Badania kliniczne prowadzone u dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do 17 lat.

Inne specyficzne ciężkie zakażenia

W innych ciężkich zakażeniach cyprofloksacynę stosuje się zgodnie z oficjalnymi wytycznymi lub po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka, jeśli nie można zastosować innego leczenia lub w przypadku niepowodzenia terapii konwencjonalnej oraz kiedy dokumentacja mikrobiologiczna uzasadnia użycie cyprofloksacyny. Nie prowadzono badań klinicznych dotyczących zastosowania cyprofloksacyny w specyficznych ciężkich zakażeniach innych niż wymienione powyżej, więc doświadczenie kliniczne jest ograniczone. Z tego względu zaleca się ostrożność w leczeniu pacjentów z takimi zakażeniami.

Po podaniu pojedynczej dawki może wystąpić nadwrażliwość i reakcje alergiczne, w tym anafilaksja i reakcje anafilaktoidalne, mogące stanowić zagrożenie życia (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpią takie reakcje należy przerwać stosowanie cyprofloksacyny i rozpocząć odpowiednie leczenie.

Układ mięśniowo-szkieletowy

Cyprofloksacyny zwykle nie należy stosować u pacjentów z chorobami lub zaburzeniami ścięgien, związanymi z wcześniejszym leczeniem chinolonami. Niemniej jednak bardzo rzadko po mikrobiologicznym potwierdzeniu czynnika wywołującego zakażenie i ocenie stosunku korzyści do ryzyka można zalecić tym pacjentom cyprofloksacynę do leczenia niektórych ciężkich zakażeń, szczególnie jeśli standardowe leczenie było nieskuteczne lub występuje oporność bakterii, a dane mikrobiologiczne mogą uzasadniać zastosowanie cyprofloksacyny.

Nawet w ciągu pierwszych 48 godzin leczenia cyprofloksacyną może wystąpić zapalenie ścięgien i zerwanie ścięgna (zwłaszcza ścięgna Achillesa), niekiedy obustronne. Zapalenie i zerwanie ścięgna może wystąpić nawet w okresie do kilku miesięcy po zaprzestaniu terapii cyprofloksacyną. Ryzyko zaburzeń ścięgien może być podwyższone u pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami (patrz punkt 4.8).

Jeżeli wystąpią jakichkolwiek objawy zapalenia ścięgien (np. bolesny obrzęk, stan zapalny), należy przerwać    leczenie    cyprofloksacyną.    Należy    dołożyć    starań,    aby    utrzymać    chorą    kończynę

w spoczynku.

Cyprofloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z miastenią, ponieważ objawy mogą się zaostrzyć (patrz punkt 4.8).

Wrażliwość na światło

Wykazano, że cyprofloksacyna wywołuje reakcje fotowrażliwości. Pacjentom przyjmującym cyprofloksacynę należy zalecić, aby podczas leczenia unikali bezpośredniego narażenia na intensywne światło słoneczne lub promieniowanie UV (patrz punkt 4.8).

Ośrodkowy układ nerwowy

Wiadomo, że cyprofloksacyna podobnie jak inne chinolony wywołuj ą drgawki lub obniżaj ą próg drgawkowy. Zgłoszono przypadki wystąpienia stanu padaczkowego. Cyprofloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, którzy mogą mieć predyspozycje do wystąpienia drgawek. Jeśli drgawki wystąpią, należy odstawić cyprofloksacynę (patrz punkt 4.8). Nawet po pierwszym podaniu cyprofloksacyny mogą wystąpić reakcje psychotyczne. W rzadko występujących przypadkach depresja lub psychoza mogą rozwinąć się w wyobrażenia/myśli samobójcze kulminujące się w postaci prób samobójczych lub odebranie sobie życia. . Jeśli wystąpią takie sytuacje, leczenie cyprofloksacyną należy przerwać.

U pacjentów otrzymujących cyprofloksacynę zgłaszano przypadki polineuropatii (na podstawie objawów neurologicznych, takich jak ból, uczucie palenia, zaburzenia czucia czy osłabienie mięśni, występujące pojedynczo lub wspólnie). Leczenie cyprofloksacyną należy przerwać u pacjentów, u których wystąpiły objawy neuropatii, w tym ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie, żeby zapobiec rozwojowi nieodwracalnych zmian (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu fluorochinolonów, w tym produktu Ciprofloxacin Fair-Med, u pacjentów, u których występują znane czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT, takie jak:

-    wrodzony zespół długiego QT

-    jednoczesne podawanie leków powodujących wydłużenie odstępu QT (np. leków przeciwarytmicznych klasy IA i III, trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, makrolidów, leków antypsychotycznych)

-    niewyrównane zaburzenia elektrolitowe (np. hipokaliemia, hipomagnezemia)

-    choroba serca (np. niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, bradykardia)

Pacjenci w podeszłym wieku oraz kobiety mogą być bardziej wrażliwi na leki powodujące wydłużenie odstępu QT, dlatego przy stosowaniu u pacjentów z tej grupy fluorochinolonów, w tym cyprofloksacyny, należy zachować ostrożność.

(Patrz punkt 4.2 Pacjenci w podeszłym wieku, punkt 4.5, punkt 4.8, punkt 4.9).

Hipoglikemia

Podobnie jak w przypadku innych chinolonów wystąpienie hipoglikemii zgłaszane było najczęściej przez pacjentów cierpiących na cukrzycę, głównie w podeszłym wieku. W przypadku wszystkich diabetyków zaleca się ścisłe monitorowanie poziomu glukozy we krwi (patrz punkt 4.8).

Układ pokarmowy

Wystąpienie ciężkiej i uporczywej biegunki w trakcie lub po zakończeniu leczenia (w tym kilka tygodni po leczeniu) może wskazywać na związane ze stosowaniem antybiotyków zapalenie okrężnicy (zagrażające życiu, z możliwym skutkiem śmiertelnym), wymagające natychmiastowego leczenia (patrz punkt 4.8). W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie cyprofloksacyny i rozpocząć odpowiednie leczenie. W takiej sytuacji przeciwwskazane są leki hamujące perystaltykę jelit.

Nerki i układ moczowy

Donoszono o występowaniu krystalurii (obecność kryształów w moczu) w związku ze stosowaniem cyprofloksacyny (patrz punkt 4.8). Pacjentów przyjmujących cyprofloksacynę należy dobrze nawodnić; należy też unikać nadmiernej zasadowości moczu.

Zaburzenia czynności nerek

Ponieważ cyprofloksatyna jest w dużym stopniu wydalana z moczem, u pacjentów z niewydolnością nerek należy dostosować odpowiednio dawkę leku, zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 4.2, aby uniknąć zwiększenia wystąpienia działań niepożądanych.

Wątroba i drogi żółciowe

W związku ze stosowaniem cyprofloksacyny występowała martwica wątroby i zagrażająca życiu niewydolność wątroby (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby wątroby (takich jak: brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub tkliwość brzucha) leczenie należy przerwać.

Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej podczas leczenia cyprofloksacyną występowały reakcje hemolityczne. Należy unikać stosowania cyprofloksacyny u tych pacjentów chyba, że uzna się, że potencjalna korzyść przeważa nad potencjalnym ryzykiem. Wówczas należy obserwować pacjenta, czy nie wystąpi u niego hemoliza.

Oporność

W trakcie lub po zakończeniu leczenia cyprofloksacyną może być wyizolowany szczep bakteryjny oporny na cyprofloksacynę, mogący nie powodować objawów nadkażenia. W wyniku długotrwałego leczenia lub leczenia zakażeń szpitalnych i (lub) zakażeń wywołanych przez gatunki Staphylococcus i Pseudomonas ryzyko wyselekcjonowania opornych szczepów bakteryjnych może być większe.

Cytochrom P450

Cyprofloksacyna hamuje CYP1A2, może więc spowodować zwiększenie stężenia w osoczu równocześnie przyjmowanych substancji metabolizowanych przez ten enzym (np. teofilina, klozapina, olanzapina, ropinirol, tyzanidyna, duloksetyna). Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i tyzanidyny jest przeciwwskazane. Dlatego też należy uważnie obserwować, czy u pacjentów przyjmujących te substancje równocześnie z cyprofloksacyną nie występują objawy kliniczne przedawkowania; może też być konieczne oznaczenie stężenia tych substancji (np. teofiliny) w osoczu (patrz punkt 4.5).

Metotreksat

Nie zaleca się podawania cyprofloksacyny równocześnie z metotreksatem (patrz punkt 4.5).

Interakcje z badaniami

Występująca in vitro aktywność cyprofloksacyny przeciw Mycobacterium tuberculosis może powodować fałszywie ujemne wyniki testów bakteriologicznych w próbach pobranych od pacjentów leczonych aktualnie cyprofloksacyną.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Oddziaływanie innych produktów na cyprofloksacyną

Leki wydłużające odstęp QT

Produkt Ciprofloxacin Fair-Med, tak jak inne fluorochinolony, należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów przyjmujących leki powodujące wydłużenie odstępu QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki antypsychotyczne) (patrz punkt 4.4).

Tworzenie kompleksu chelatowego

Jednoczesne podawanie z cyprofloksacyną (doustnie) leków zawierających wielowartościowe kationy lub substancji mineralnych (uzupełniających np. jony wapnia, magnezu, glinu, żelaza), polimerów wiążących fosforany (np. sewelamer lub węglan lantanu), sukralfatu lub leków zobojętniających sok żołądkowy oraz leków o dużej pojemności buforowej (np. tabletki dydanozyny), zawierających jony magnezu, glinu lub wapnia, zmniejsza wchłanianie cyprofloksacyny. W związku z tym

cyprofloksacynę należy stosować albo 1-2 godziny przed podaniem, albo co najmniej 4 godziny po podaniu tych produktów.

Zastrzeżenie to nie dotyczy produktów zobojętniających sok żołądkowy, należących do grupy blokerów receptora H2.

Produkty spożywcze i nabiał

Wapń pochodzący z diety, jako składnik posiłku, nie wpływa znacząco na wchłanianie leku. Należy jednak unikać jednoczesnego przyjmowania cyprofloksacyny z produktami nabiałowymi lub popijania tabletki jedynie napojami wzbogaconymi minerałami (np. mleko, jogurt, sok pomarańczowy wzbogacony wapniem), ponieważ może to zmniejszać wchłanianie cyprofloksacyny.

Probenecyd

Probenecyd zakłóca wydzielanie cyprofloksacyny przez nerki. Równoczesne podawanie probenecydu i cyprofloksacyny powoduje zwiększenie stężenia cyprofloksacyny w osoczu.

Metoklopramid

Metoklopramid przyspiesza wchłanianie cyprofloksacyny (podanej doustnie), co powoduje skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia jej maksymalnego stężenia w osoczu. Nie zaobserwowano oddziaływania cyprofloksacyny na dostępność biologiczną.

Omeprazol

Jednoczesne podanie produktów medycznych zawierających cyprofloksacynę i omeprazol powoduje niewielkie obniżenie Cmax oraz AUC cyprofloksacyny.

Oddziaływanie cyprofloksacyny na inne produkty lecznicze:

Tyzanidyna

Nie wolno podawać tyzanidyny razem z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.3). W badaniu klinicznym z udziałem zdrowych osób zaobserwowano zwiększenie stężenia tyzanidyny (7-krotne zwiększenie wartości Cmax: zakres: od 4- do 21-krotnego; 10-krotne zwiększenie AUC, zakres: od 6- do 24-krotnego), kiedy podawano ją jednocześnie z cyprofloksacyną. Zwiększone stężenie tyzanidyny w surowicy wiąże się z nasileniem działania obniżającego ciśnienie oraz działania uspokajającego.

Metotreksat

Równoczesne stosowanie z cyprofloksacyną może hamować transport metotreksatu przez kanaliki nerkowe, co może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu w osoczu i zwiększenia ryzyka toksyczności metotreksatu. Równoczesne stosowanie tych leków nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

Teofilina

Równoczesne podawanie cyprofloksacyny i teofiliny może prowadzić do niepożądanego zwiększenia stężenia teofiliny w osoczu i wystąpienia jej działań niepożądanych, które bardzo rzadko mogą zagrażać życiu lub powodować zgon. Podczas stosowania połączenia tych produktów należy kontrolować stężenie teofiliny w osoczu i odpowiednio zmniejszać jej dawkę (patrz punkt 4.4).

Po jednoczesnym podaniu cyprofloksacyny oraz kofeiny lub pentoksyfiliny (oksypentyfiliny) stwierdzano podwyższone stężenia tych pochodnych ksantyn w osoczu.

Fenytoina

Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i fenytoiny może powodować zwiększone lub zmniejszone stężenie fenytoiny w osoczu, tak więc zaleca się monitorowanie stężenia leku.

Cyklosporyna

W przypadku jednoczesnego podania produktów medycznych zawierających cyprofloksacynę i cyklosporynę zaobserwowano tymczasowy wzrost stężenia kreatyniny w surowicy. Z tego powodu w przypadku takich pacjentów konieczne jest częste (dwa razy w tygodniu) kontrolowanie poziomu stężenia kreatyniny w surowicy.

Antagoniści witaminy K

Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny z antagonistą witaminy K może nasilać jej działanie przeciwzakrzepowe. Ryzyko może się zmieniać w zależności od istniejącego zakażenia, wieku i ogólnego stanu pacjenta, więc trudno jest ocenić, w jakim stopniu zastosowanie cyprofloksacyny wpłynie na wartość INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany). Podczas i przez krótki czas po zakończeniu leczenia cyprofloksacyną, podawaną jednocześnie z antagonistą witaminy K (np. warfaryną, akenokumarolem, fenprokumonem lub fluindionem) , powinno się kontrolować wartości INR.

Duloksetyna

W badaniach klinicznych wykazano, że jednoczesne stosowanie duloksetyny z silnymi inhibitorami izozymu CYP450 1A2 takimi jak fluwoksamina może powodować zwiększenie AUC oraz Cmax duloksetyny. Chociaż obecnie brak jest danych klinicznych potwierdzających ewentualną interakcję z cyprofloksacyną, w przypadku jednoczesnego stosowania tych substancji można oczekiwać podobnych reakcji (patrz punkt 4.4).

Ropinirol

W badaniu klinicznym wykazano, że jednoczesne stosowanie ropinirolu i cyprofloksacyny, umiarkowanego inhibitora izozymu 1A2 CYP450, powoduje zwiększenie wartości Cmax i AUC ropinirolu odpowiednio o 60% i 84%. Zaleca się obserwację działań niepożądanych związanych z ropinirolem i odpowiednie dostosowanie dawki ropinirolu podczas i wkrótce po zakończeniu leczenia skojarzonego z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.4).

Lidokaina

Wykazano, że u zdrowych uczestników badania jednoczesne stosowanie produktów medycznych zawierających lidokainę oraz cyprofloksacynę umiarkowany inhibitor izozymu CYP450 1A2 ograniczają klirens lidokainy podawanej dożylnie o 22%. Chociaż leczenie lidokainą było dobrze tolerowane, przy jednoczesnym stosowaniu może wystąpić ewentualna interakcja z cyprofoksacyną oraz skutki uboczne.

Po jednoczesnym podawaniu przez 7 dni 250 mg cyprofloksacyny z klozapiną zwiększały się stężenia klozapiny i N-desmetyloklozapiny w osoczu, odpowiednio o 29% i 31%.

Zaleca się obserwację kliniczną i odpowiednie korygowanie dawki klozapiny podczas i wkrótce po zakończeniu leczenia skojarzonego z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.4).

Sildenafil

U zdrowych uczestników badania po jednoczesnym podaniu doustnie 50 mg sildenafilu oraz 500 mg cyprofloksacyny dwukrotnie zwiększyło się Cmax oraz AUC sildenafilu. Z tego powodu zalecając przyjmowanie jednocześnie cyprofloksacyny i sildenafilu należy zachować ostrożność i rozważyć ryzyka i korzyści.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dostępne dane dotyczące podawania cyprofloksacyny kobietom w ciąży nie wskazują, aby wywoływała ona wady rozwojowe lub działała toksycznie czy wpływała na płód lub noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję. U zwierząt młodych i tuż przed urodzeniem obserwowano wpływ na niedojrzałe chrząstki stawowe, dlatego też nie można wykluczyć, że produkt może powodować uszkodzenie chrząstki stawowej u niedojrzałego organizmu ludzkiego lub płodu (patrz punkt 5.3).

Jako środek zapobiegawczy, zaleca się unikanie stosowania cyprofloksacyny w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Cyprofloksacyna przenika do mleka matki. W związku z ryzykiem uszkodzenia chrząstek stawów, stosowanie cyprofloksacyny w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na swoje działania neurologiczne, cyprofloksacyna może wpływać na czas reakcji. Z tego względu zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu może być zaburzona.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są nudności i biegunka.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane pochodzące z badań klinicznych oraz obserwacji po wprowadzeniu cyprofloksacyny do obrotu (leczenie doustne, dożylne i sekwencyjne), uporządkowane według częstości występowania. Analizę częstości przeprowadzono łącznie dla postaci doustnych i dożylnych cyprofloksacyny.

Klasyfikacja

Często

Niezbyt często

Rzadko >1/10 000 do

Bardzo rzadko

Częstość

układów i narządów

>1/100 do <10

>1/1 000 do <1/100

<1 000

<1/10 000

nieznana

(nie może być

określona na podstawie

dostępnych

danych)

Zakażenia

Nadkażenia

Zapalenie okrężnicy

i zarażenia

grzybicze

związane ze

pasożytnicze

stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko mogące zagrażać życiu) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

Eozynofilia

Leukopenia

Niedokrwistość

krwi i układu

hemolityczna

chłonnego

Niedokrwistość

Agranulocytoza

Neutropenia

Pancytopenia

Leukocytoza

(zagrażająca życiu)

Trombocytopenia

Hamowanie

Trombocytemia

czynności szpiku kostnego

(zagrażające życiu)

Zaburzenia

Reakcje alergiczne

Reakcja

układu

immunologi-

Obrzęk alergiczny,

anafilaktyczna

cznego

obrzęk

Wstrząs

naczynioruchowy

anafilaktyczny (zagrażający życiu) (patrz punkt 4.4)

Reakcja podobna do choroby posurowiczej

Zaburzenia

Zmniejszone

Hipoglikemia (patrz

metabolizmu i odżywiania

łaknienie

punkt 4.4)

Zaburzenia

Nadmierna

Splątanie

Reakcje

psychiczne

aktywność

i dezorientacja

psychotyczne

psychomotorycz-

(potencjalnie

na, pobudzenie

Reakcje lękowe

prowadzące do wyobrażeń/myśli

Niezwykłe sny

samobójczych lub prób samobójczych

Depresja (potencjalnie prowadząca do wyobrażeń/myśli

lub odebranie sobie życia)

samobójczych lub prób samobójczych lub odebranie sobie życia) (patrz punkt 4.4)

(patrz punkt 4.4).

Omamy

Zaburzenia

Ból głowy

Parestezja i dyzestezja

Migrena

Neuropatia

układu

obwodowa i

nerwowego

Zawroty głowy

Niedoczulica

Zaburzenia

polineuropati

koordynacji

a

Zaburzenia snu

Drżenie

Zakłócenia chodu

(patrz punkt

Zaburzenia smaku

Drgawki (w tym stan

4.4)

padaczkowy) (patrz punkt 4.4)

Zawroty głowy

Zaburzenia węchu

Nadciśnienie wewnątrzczaszkow e i guz rzekomy mózgu

Zaburzenia

oka

Zaburzenia widzenia (np. diplopia)

Zniekształcone widzenie kolorów

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne

Utrata słuchu lub zaburzenie słuchu

Zaburzenia

serca

Tachykardia

Arytmia komorowa torsades de pointes (występujące głównie u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT), wydłużenie odstępu QT (patrz punkty 4.4. i 4.9) *

Zaburzenia

naczyniowe

Rozszerzenie naczyń

Niedociśnienie

Omdlenia

Zapalenie naczyń

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej

i śródpiersia

Duszność (w tym stan astmatyczny)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Biegunka

Wymioty

Bóle żołądka i jelit i bóle brzucha

Niestrawność

Wzdęcia

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Zwiększenie

aktywności

transaminaz

Zwiększenie

stężenia

bilirubiny

Upośledzenie

czynności

wątroby

Żółtaczka

cholestatyczna

Zapalenie

wątroby

Martwica wątroby (bardzo rzadko postępująca w zagrażającą życiu

niewydolność wątroby) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Reakcje wrażliwości na światło (patrz punkt 4.4)

Wybroczyny

Rumień

wielopostaciowy

Ostra

uogólniona

osutka

krostkowa

Pokrzywka

Rumień guzowaty

Zespół Stevensa-Johnsona (mogący zagrażać życiu)

Martwica toksyczno-rozpływ na naskórka (mogąca zagrażać życiu)

(AGEP)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśniowo-szkieletowe (np. ból kończyn, ból

pleców, ból klatki piersiowej)

Bóle stawów

Ból mięśni

Zapalenie stawów

Zwiększone napięcie i kurcze mięśni

Osłabienie mięśni

Zapalenie ścięgien

Zerwanie ścięgna (głównie ścięgna Achillesa) (patrz punkt 4.4)

Nasilenie objawów miastenii (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenie czynności nerek

Niewydolność nerek

Krwiomocz

Występowanie kryształów w moczu (patrz punkt 4.4)

Kanalikowo-śródmiąż szowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany podania w miejscu

Osłabienie

Gorączka

Obrzęk

Pocenie się (nadmierna potliwość)

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi

Zwiększenie aktywności amylazy

Podwyższon

e wartości

międzynarod

owego

współczynni

ka

znormalizow anego - INR (u pacjentów leczonych antagonistam i witaminy K)

Pacjenci pediatryczni

Występowanie wymienionej powyżej artropatii odnosi się do danych zgromadzonych w badaniach u osób dorosłych. U dzieci artropatia występowała często (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie po przyjęciu 12 g prowadzi do wystąpienia lekkich objawów toksyczności. Ostre przedawkowanie po przyjęciu 16 g wywoływało ostrą niewydolność nerek.

Objawy przedawkowania to: zawroty głowy, drżenie, ból głowy, zmęczenie, drgawki, omamy, splątanie, dyskomfort w jamie brzusznej, zaburzenie czynności nerek i wątroby oraz krystaluria (występowanie kryształów w moczu) i krwiomocz. Notowano przemijające działanie toksyczność na nerki.

Oprócz rutynowych działań ratunkowych, np. płukania żołądka a następnie podanie węgla leczniczego, zaleca się monitorowanie czynności nerek, w tym pH moczu oraz w razie konieczności zakwaszanie moczu, aby zapobiec powstawaniu kryształów w moczu. Środki zobojętniające kwas zawierające wapń lub magnez mogą teoretycznie ograniczyć przyswojenie zbyt dużej dawki cyprofloksacyny.

Pacjenta należy dobrze nawodnić. Tylko niewielka ilość cyprofloksacyny (<10%) jest eliminowana podczas hemodializy lub dializy otrzewnowej.

W przypadku przedawkowania należy włączyć leczenie objawowe. Należy zastosować monitorowanie EKG ze względu na możliwość wydłużenia odstępu QT.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: fluorochinolony, kod ATC: J01 MA 02.

Mechanizm działania

Działanie bakteriobójcze cyprofloksacyny, jako fluorochinolonowego leku przeciwbakteryjnego, wynika z hamowania zarówno topoizomerazy typu II (gyrazy DNA), jak i topoizomerazy IV, koniecznych do replikacji, transkrypcji, naprawy i rekombinacji DNA bakterii.

Związek_farmakokinetyki z farmakodynamikg

Skuteczność zależy głównie od zależności między maksymalnym stężeniem w osoczu (Cmax) i minimalnym stężeniem cyprofloksacyny hamującym wzrost danego drobnoustroju (MIC) oraz od zależności między polem pod krzywą (AUC) i MIC.

Mechanizm oporności

W warunkach in vitro oporność na cyprofloksacynę może rozwinąć się w wyniku wielostopniowych mutacji w genach kodujących docelowe miejsca działania: gyrazę DNA i topoizomerazę IV. Stopień oporności krzyżowej pomiędzy cyprofloksacyną a innymi fluorochinolonami wykazuje dużą zmienność. Pojedyncze mutacje nie muszą prowadzić do wystąpienia oporności klinicznej, ale wielokrotne mutacje zwykle powodują oporność kliniczną na wiele substancji czynnych z danej grupy lub na wszystkie z nich.

Mechanizmy oporności polegające na zaburzeniu barier przepuszczalności i (lub) czynnym usuwaniu substancji czynnej z wnętrza komórki, mogą mieć zmienny wpływ na wrażliwość na fluorochinolony, co zależy od właściwości fizykochemicznych poszczególnych substancji czynnych z danej grupy i powinowactwa do każdej z substancji czynnych układów transportujących. Wszystkie mechanizmy oporności in vitro występują powszechnie w izolatach klinicznych. Na wrażliwość bakterii na cyprofloksacynę mogą wpływać mechanizmy oporności inaktywujące inne antybiotyki, takie jak zaburzenia barier przepuszczalności (bardzo częste, np. u Pseudomonas aeruginosa) oraz czynne usuwanie z komórki.

Występowała oporność plazmidowa kodowana przez geny qnr.

Zakres działania przeciwhakteryjnego

Wartości graniczne oddzielają szczepy wrażliwe od szczepów o średniej wrażliwości od szczepów opornych

Drobnoustroje

Wrażliwe

Oporne

Enterobacteriaceae

S < 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Pseudomonas spp

S < 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Acinetobacter spp

S < 1 mg/l

R > 1 mg/l

Staphylococcus spp.1

S < 1 mg/l

R > 1 mg/l

Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis

S < 0,5 mg/l

R > 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

S < 0,03 mg/l

R > 0,06 mg/l

Neisseria meningitidis

S < 0,03 mg/l

R > 0,06 mg/l

Wartości graniczne niezwiązane z gatunkiem*

S < 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Częstość występowania nabytej oporności niektórych gatunków drobnoustrojów może być różna w zależności od rejonu geograficznego i czasu wyizolowania danego drobnoustroju. Dlatego też, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń, należy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące oporności. W razie konieczności należy zwrócić się do eksperta, szczególnie wtedy, gdy ze względu na lokalną lekooporność przydatność tego leku w niektórych zakażeniach może budzić wątpliwość.

Podział poszczególnych gatunków na grupy według wrażliwości na cyprofloksacynę (dla gatunków Streptococcus patrz punkt 4.4)

GATUNKI ZWYKLE WRAŻLIWE_

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Bacillus anthracis (1)_

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Aeromonas spp.

Brucella spp.

Citrobacter koseri

Francisella tularensis

Haemophilus ducreyi

Haemophilius influenzae*

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis*

Neisseria meningitidis

Pasteurella spp.

Salmonella spp.*

Shigella spp.*

Vibrio spp.

Yersinia pestis_

Bakterie beztlenowe

Mobiluncus_

Inne mikroorganizmy

Chlamydia trachomatis ($)

Chlamydia pneumoniae ($)

Mycoplasma hominis ($)

GATUNKI, U KTÓRYCH NABYTA OPORNOŚĆ MOŻE STANOWIĆ PROBLEM

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis ($)

Staphylococcus spp.2 (2)_

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Acinetobacter baumannii+

Burkholderia cepacia+ 2

Campylobacter spp. + 2

Citrobacter freundii2

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae2

Escherichia coli2

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae2

Morganella morganii2

Neisseria gonorrhoeae2

Proteus mirabilis2

Proteus vulgaris2

Providencia spp.

Pseudomonas aeruginosa2

Pseudomonas fluorescens

Serratia marcescens2

Bakterie beztlenowe

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium acnes_

GATUNKI OPORNE


Po doustnym podawaniu 500 mg co 12 godzin pole pod krzywą stężenia w osoczu w zależności od czasu (AUC) było analogiczne do tego uzyskanego po dożylnym podawaniu 400 mg cyprofloksacyny w 60-minutowym wlewie co 12 godzin.

Dystrybucja

Cyprofloksacyna w niewielkim (20-30%) stopniu wiąże się z białkami. Cyprofloksacyna występuje w osoczu głównie w postaci niezjonizowanej i charakteryzuje ją duża objętość dystrybucji w stanie równowagi, wynosząca 2-3 l/kg masy ciała. Cyprofloksacyna osiąga wysokie stężenia w różnych tkankach, takich jak: płuca (płyn nabłonkowy, makrofagi pęcherzykowe, tkanka biopsyjna), zatoki, zmiany zapalne (płyn w pęcherzach indukowanych kantarydyną) i układ moczowo-płciowy (mocz, gruczoł krokowy, endometrium), w których całkowite stężenia są większe niż stężenia w osoczu.

Biotransformacja

Stwierdzono małe stężenia czterech metabolitów, które zidentyfikowano jako: deetylenocyprofloksacyna (M 1), sulfocyprofloksacyna (M 2), oksocyprofloksacyna (M 3) i formylocyprofloksacyna (M 4). Metabolity te wykazują działanie przeciwbakteryjne in vitro, ale w mniejszym stopniu niż związek macierzysty.

Cyprofloksacyna umiarkowanie hamuje izoenzymy 1A2 CYP 450.

Eliminacja

Cyprofloksacyna jest wydalana głównie w postaci niezmienionej, zarówno przez nerki, jak i w mniejszym stopniu z kałem. Okres półtrwania w fazie eliminacji u pacjentów z prawidłową czynnością nerek wynosi około od 4 do 7 godzin.

Wydalanie cyprofloksacyny (% dawki)

Podawanie doustne

Mocz

Kał

Cyprofloksacyna

44,7

25,0

Metabolity (M1-M4)

11,3

7,5

Klirens nerkowy wynosi od 180 do 300 ml/kg/h, a całkowity klirens wynosi od 480 do 600 ml/kg/h. Cyprofloksacyna podlega zarówno przesączaniu kłębkowemu, jak i wydzielaniu kanalikowemu. Ciężkie zaburzenie czynności nerek prowadzi do wydłużenia okresu półtrwania cyprofloksacyny do 12 godzin.

Klirens pozanerkowy cyprofloksacyny jest głównie wynikiem aktywnego wydzielania jelitowego i przemian metabolicznych. 1% dawki jest wydzielane z żółcią. Cyprofloksacyna występuje w dużych stężeniach w żółci.

Pacjenci pediatryczni

Dane farmakokinetyczne pochodzące od pacjentów z populacji dziecięcej są ograniczone.

W badaniu z udziałem dzieci wartości Cmax i AUC nie były zależne od wieku (w wieku powyżej jednego roku). Nie obserwowano zauważalnego zwiększenia wartości Cmax i AUC po podaniu wielokrotnym (10 mg/kg mc. trzy razy na dobę).

U 10 dzieci z ciężką posocznicą, wartość Cmax wynosiła 6,1 mg/l (przedział 4,6-8,3 mg/l) po 1-godzinnym wlewie dożylnym w dawce 10 mg/kg mc. u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia, a u dzieci w wieku od 1 do 5 lat wynosiła 7,2 mg/l (przedział 4,7-11,8 mg/l). Wartości AUC w danych grupach wiekowych wynosiły odpowiednio 17,4 mg h/l (przedział 11,8-32,0 mg*h/l) i 16,5 mg h/l (przedział 11,0-23,8 mg*h/l).

Wartości te mieszczą się w zakresie opisywanym dla osób dorosłych podczas podawania leku w dawkach terapeutycznych. Na podstawie populacyjnej analizy farmakokinetycznej u pacjentów z populacji dziecięcej z różnymi zakażeniami, przewidywany średni okres półtrwania u dzieci wynosi około 4-5 godzin, a dostępność biologiczna zawiesiny doustnej mieści się w zakresie od 50 do 80%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po podaniu pojedynczej dawki, toksyczności po podaniu wielokrotnym, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Podobnie jak wiele innych chinolonów, cyprofloksacyna działa fototoksycznie u zwierząt, jeśli stopień narażenia na jej działanie ma znaczenie kliniczne. Dane dotyczące fotomutagenności i fotorakotwórczości wskazują na niewielkie działanie fotomutagenne i fotorakotwórcze cyprofloksacyny in vitro oraz w badaniach na zwierzętach. Działanie to było porównywalne z działaniem innych inhibitorów gyrazy.

Badania tolerancji dotyczące wpływu na stawy:

Tak jak inne inhibitory gyrazy, cyprofloksacyna powoduje uszkodzenie obciążonych stawów u niedojrzałych zwierząt. Zakres uszkodzenia chrząstki stawowej waha się w zależności od wieku, gatunku i dawki; uszkodzenie można zmniejszyć przez odciążenie stawów. Badania u dojrzałych zwierząt (szczur, pies) nie wykazały zmian w chrząstce stawowej. W badaniu na młodych psach rasy beagle cyprofloksacyna w dawkach terapeutycznych powodowała po dwóch tygodniach stosowania ciężkie zmiany stawowe, które utrzymywały się jeszcze po upływie 5 miesięcy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Krospowidon Typ A Krospowidon Typ B Skrobia żelowana

Talk oczyszczonyMagnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza

Glikol polietylenowy 4000

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Przezroczysty blister PVC/PVDC/Aluminium

Wielkości opakowań: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 50, 100, 160 lub 500 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY    POSIADAJĄCY    POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

FAIR-MED HEALTHCARE GmbH Planckstr. 13, 22765 Hamburg Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20534

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.08.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.12.2014

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie


Actinomyces

Enteroccus faecium

Listeria monocytogenes Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Stenotrophomonas maltophilia Bakterie beztlenowe


Z wyjątkiem wymienionych powyżej Inne bakterie


24

1

Staphylococcus spp. - wartości graniczne dla cyprofloksacyny dotyczą leczenia dużymi dawkami.

* Wartości graniczne niezwiązane z gatunkiem wyznaczono głównie na podstawie danych farmakokinetycznych i farmakodynamicznych; są one niezależne od rozkładu MIC dla poszczególnych gatunków. Mają one zastosowanie tylko dla gatunków, dla których nie podano wartości granicznych specyficznych dla danego gatunku, a nie dla tych gatunków, dla których nie zaleca się badania wrażliwości.

2

Wykazano skuteczność kliniczną wrażliwych szczepów w zatwierdzonych wskazaniach do stosowania

+ Współczynnik oporności >50% w jednym lub więcej krajów UE

($): Naturalna średnia wrażliwość bakterii bez nabytych mechanizmów oporności

(1) : Przeprowadzono badania na zwierzętach doświadczalnych, u których wywołano zakażenie podając drogą wziewną przetrwalniki Bacillus anthracis; badania te wykazały, że rozpoczęcie antybiotykoterapii wkrótce po kontakcie chroni przed wystąpieniem choroby, jeżeli leczenie trwa do czasu zmniejszenia się liczby przetrwalników w organizmie poniżej dawki zakażającej. Zalecenia dotyczące stosowania u ludzi przygotowano głównie na podstawie danych wrażliwości in vitro oraz danych z badań na zwierzętach w połączeniu z ograniczoną liczbą danych ze stosowania u ludzi. Uważa się, że dwumiesięczne podawanie osobom dorosłym cyprofloksacyny w dawce 500 mg dwa razy na dobę skutecznie zapobiega zakażeniu wąglikiem u ludzi. Lekarz prowadzący leczenie powinien brać pod uwagę krajowe i (lub) międzynarodowe dokumenty określające wspólne stanowisko na temat leczenia wąglika.

(2) : Metycylinooporne szczepy S. aureus są bardzo często oporne na fluorochinolony. Współczynnik

występowania oporności na metycylinę u wszystkich gatunków gronkowca wynosi około 20 do 50% i jest zwykle większy u szczepów wyizolowanych z zakażeń szpitalnych._

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym pojedynczych dawek 250 mg, 500 mg i 750 mg cyprofloksacyny w tabletkach, wchłania się ona szybko i w znacznym stopniu, głównie w jelicie cienkim, osiągając maksymalne stężenia w osoczu po upływie 1 do 2 godzin.

Po podaniu pojedynczych dawek 100-750 mg uzyskiwano zależne od dawki maksymalne stężenia w osoczu (Cmax) od 0,56 do 3,7 mg/l. Stężenia w osoczu wzrastają proporcjonalnie do dawki w zakresie dawek do 1000 mg.

Całkowita dostępność biologiczna wynosi około 70-80%.

Ciprofloxacin Fair-Med