Imeds.pl

Circulosan Fix

v


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CIRCULOSAN fix

Zioła do zaparzania, w saszetkach.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

] saszetka 1,8 g zawiera:

Ziele serdecznika (Leonuri herba)    -    0,5625    g

Liść melisy (Melissae folium)    -    0,5625    g

Ziele bratka (Violae herba)    -    0,5625    g

Kwiatostan głogu (Crataegi inflorescentia)    -    0,1125    g


3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zioła do zaparzania, w saszetkach.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.1.    Wskazania do stosowania:

Tradycyjnie w dolegliwościach sercowych na tle nerwicowym.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania:

2 saszetki zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez ok. 10-15 minut.

Pić 4 razy dziennie po 1 szklance naparu.

4.3.    Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu, niskie ciśnienie krwi.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

W przypadku zaostrzenia objawów, nieustąpienia dolegliwości sercowych w okresie 2 tygodni lub w przypadku gromadzenia się płynów w postaci puchnięcia nóg należy skonsultować się z lekarzem.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji;

Nieznane.

4.6.    Ciąża i laktacja:

Leku nie należy stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu:

Nie zaleca się przyjmowania leku bezpośrednio (do 2 godzin) przed rozpoczęciem prowadzenia samochodu lub operowania maszynami.

4.8.    Działania niepożądane:

Nieznane.

4.9.    Przedawkowanie:

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

1INLST

MDSrtwni


5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne: Nie wykonano badań

iWB

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne: Nie były badane.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie: Nie wykonano badań.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych: Brak substancji pomocniczych.

6.2.    Niezgodności: Brak.

6.3.    Okres trwałości: 1 rok

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania:

Opakowanie bezpośrednie stanowią saszetki z włókniny termozgrzewalnej filtracyjnej.

Zawartość opakowania: 20 lub 30 saszetek po 1,8 g.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości:

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE    NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„Herbapol-Lublin” S.A. ul. Diamentowa 25 20-471 Lublin

8.    NUMER POZWOLENIA DOPUSZCZENIA DO OBROTU

Nr - R/0087

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 07.01.1992

07.01.1999

11.03.2004

04.05.2005

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


TfNrsrEHSTWt topatfjmr''1 ••.

90-9S?

2008 -06- 0 i