+ iMeds.pl

Clarelux 500 mcg/gUlotka Clarelux

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Clarelux, 500 mikrogramów/g, piana na skórę

Clobetasoli propionas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Clarelux i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clarelux

3.    Jak stosować lek Clarelux

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Clarelux

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Clarelux i w jakim celu się go stosuje

Lek Clarelux w postaci piany na skórę zawiera substancję czynną propionian klobetazolu w dawce 500 mikrogramów/g. Propionian klobetazolu należy do grupy leków znanych jako kortykosteroidy do stosowania miejscowego.

Lek Clarelux jest jednym z kortykosteroidów o bardzo silnym działaniu, stosowany do krótkotrwałego leczenia stanów owłosionej skóry głowy takich jak: łuszczyca skóry głowy, które nie odpowiadają zadowalająco na leczenie słabiej działającymi kortykosteroidami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clarelux Kiedy nie stosować leku Clarelux

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na propionian klobetazolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Clarelux,

•    Jeśli pacjent ma oparzenia lub inne choroby skórne takie jak: trądzik różowaty, trądzik, okołowargowe zapalenie skóry, świąd okolic odbytu lub narządów płciowych lub zakażenia skóry,

•    Na żadną część ciała lub twarzy oprócz skóry głowy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Clarelux

Jak w przypadku wszystkich kortykosteroidów do stosowania miejscowego, lek Clarelux może wchłaniać się przez skórę i powodować działania niepożądane: wszystkie możliwe działania niepożądane wymieniono w punkcie 4. W związku z tym:

•    Należy unikać długotrwałego leczenia lekiem Clarelux.

•    Nie należy nakładać lek Clarelux na dużą powierzchnię.

•    Leczonych powierzchni nie należy bandażować ani przykrywać, chyba że zaleci to lekarz.

Po uzyskaniu poprawy stanu skóry lub po upływie maksymalnego czasu leczenia wynoszącego dwa tygodnie, lekarz powinien zmodyfikować lub zmienić leczenie.

Należy poinformować lekarza, jeśli:

•    Po 2 tygodniach leczenia, stan nie ulega poprawie.

•    Wystąpi zakażenie, ponieważ może być wymagane odstawienie leku Clarelux.

•    Pacjent ma zaburzenie czynności wątroby.

•    Pacjent zaczyna odczuwać problemy ze wzrokiem, ponieważ tego typu leki mogą powodować rozwój zaćmy.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Clarelux nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajść w ciążę, karmi piersią lub planuje karmić piersią. Lek Clarelux nie powinien być stosowany podczas ciąży lub karmienia piersią, chyba że lekarz uznał to za zdecydowanie konieczne.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Clarelux

Lek Clarelux zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienia skóry. Zawiera również alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Clarelux

OSTRZEŻENIA

Pojemnik zawiera łatwopalny płyn pod ciśnieniem.

Nie stosować ani przechowywać w pobliżu otwartego ognia, źródła zapłonu, materiałów wytwarzających ciepło lub urządzeń elektrycznych w użyciu.

Nie palić papierosów podczas stosowania lub trzymania pojemnika.


Lek Clarelux należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy stosować lek Clarelux zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. wyłącznie na owłosioną skórę głowy. Nie połykać.

Wyciskanie leku bezpośrednio na dłoń nie jest zalecane, ponieważ w kontakcie z ciepłą skórą piana natychmiast zacznie topnieć.

Należy stosować lek Clarelux na miejsca chorobowo zmienione owłosionej skóry głowy, dwa razy na dobę. Raz rano, raz wieczorem, zgodnie z następującą instrukcją:

Uwaga: aby prawidłowo dozować pianę należy pojemnik trzymać do góry dnem!
2.


3.


1.


Mocno wstrząsnąć pojemnikiem.Przekręcić pojemnik do góry dnem i wycisnąć małą ilość (wielkości orzecha włoskiego) bezpośrednio na owłosioną skórę głowy lub do wieczka pojemnika, na spodek lub inną chłodną powierzchnię, a następnie na skórę głowy.

Należy nakładać cienką warstwę leku Clarelux. W miarę możliwości jak najmniejszą ilość potrzebną do nałożenia na chorobowo zmienioną skórę. Dokładna ilość, która jest potrzebna zależy od wielkości chorobowo zmienionej powierzchni.

Nie stosować na powieki oraz omijać okolice oczu, nosa i ust.

Wyciskanie leku Clarelux bezpośrednio na dłoń nie jest zalecane, ponieważ w kontakcie z ciepłą skórą piana natychmiast zacznie topnieć.

Należy odsunąć włosy od piany i delikatnie wmasować pianę w skórę głowy aż zniknie i zostanie wchłonięta. Jeśli konieczne powtórzyć, w celu nałożenia na całą chorobowo zmienioną powierzchnię.

Po każdej aplikacji leku Clarelux należy dokładnie umyć ręce oraz usunąć wszelkie resztki niewykorzystanej piany.

Nie stosować leku Clarelux na twarz. W razie przypadkowego dostania się leku do oczu, nosa lub ust, należy natychmiast przemyć zimną wodą. Lek może powodować uczucie kłującego bólu. W przypadku utrzymywania się bólu należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy bandażować ani przykrywać miejsc leczonych chyba, że zaleci tak lekarz.

Nie myć ani nie płukać leczonych powierzchni skóry głowy bezpośrednio po nałożeniu leku Clarelux.

Nie stosować więcej niż 50 g/tydzień leku Clarelux.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Po tym okresie lek Clarelux może być stosowany sporadycznie, w razie potrzeby. Ewentualnie lekarz może przepisać słabszy steroid, aby kontrolować stan pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clarelux

W przypadku stosowania leku Clarelux w większej dawce lub przez dłuższy okres czasu bez wiedzy lekarza, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Clarelux

Pacjent powinien zaaplikować pominiętą dawkę, gdy tylko sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie jak poprzednio. Jeśli pacjent przypomni sobie o aplikacji leku dopiero w porze nałożenia następnej dawki, należy nałożyć tę dawkę jako dawkę pojedynczą w danym dniu, a następnie kontynuować leczenie jak poprzednio (nie należy nakładać podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej). W przypadku pominięcia kilku dawek należy skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Clarelux

Nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ może to być szkodliwe. Lekarz może w sposób stopniowy przerwać leczenie. Mogą być konieczne regularne kontrole.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Clarelux może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy przerwać stosowanie leku Clarelux oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości, takie jak miejscowe podrażnienia.

Działania niepożądane obejmują:

Często występujące działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    Uczucie pieczenia

•    Inne reakcje skórne w miejscu podania

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    Uczucie mrowienia lub kłucia

•    Podrażnienie oka

•    Obrzęk żył

•    Podrażnienie oraz tkliwość skóry

•    Napięcie skóry

•    Swędząca wysypka (kontaktowe zapalenie skóry)

•    Zaostrzenie wysypki łuszczycowej

•    Zaczerwienienie w miejscu podania

•    Świąd i czasami ból w miejscu podania

•    Obecność krwi, białka oraz azotu w moczu może być wykryta przez lekarza.

Dodatkowe działania niepożądane, które mogą wystąpić:

•    Zmiany we wzroście włosów (nieprawidłowy wzrost włosów z dala od miej sca podania i na nietypowych częściach ciała)

•    Zmiany koloru skóry

•    Podrażnienie mieszków włosowych, np. ból, uczucie gorąca i zaczerwienienie

•    Wysypka wokół ust

•    Zaczerwienienie oraz wykwity na twarzy

•    Przedłużające się gojenie ran

•    Działanie na oczy

Działania niepożądane spowodowane długotrwałym stosowaniem:

•    Białe plamy na skórze (rozstępy) oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry.

•    Podobnie jak przy stosowaniu innych kortykosteroidów, lek Clarelux stosowany w dużych dawkach i przez długi okres czasu może powodować wystąpienie choroby Cushinga, która objawia się czerwoną, okrągłą twarzą (tzw. księżycowa twarz), wysokim ciśnieniem krwi, zwiększeniem masy ciała oraz zmianą poziomu cukru we krwi i moczu.

•    Długotrwałe leczenie steroidami może powodować ścienienie skóry.

W rzadkich przypadkach leczenie łuszczycy kortykosteroidami (lub przerwanie leczenia) może spowodować nasilenie zmian i wystąpienie krostkowej postaci choroby. Po zakończeniu leczenia kortykosteroidami, czasami mogą nawracać zmiany w obrębie skóry głowy. Także istniejące wcześniej zakażenia mogą zaostrzyć się, jeśli lek Clarelux stosowany jest niezgodnie z zaleceniami.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Clarelux

•    Pojemnik zawiera łatwopalny płyn pod ciśnieniem.

•    Nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia, źródła zapłonu, materiałów wytwarzających ciepło lub urządzeń elektrycznych w użyciu.

•    Nie wystawiać na działanie temperatury wyższej niż 50°C lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.

•    Nie przekłuwać ani nie palić pojemnika, nawet jeśli jest pusty.

_Po zakończeniu leczenia pojemnik należy usunąć w bezpieczny sposób._


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Clarelux po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku i pudełku kartonowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Przechowywać w pozycji pionowej.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje Co zawiera lek Clarelux

1 g piany na skórę, Clarelux zawiera 500 mikrogramów propionianu klobetazolu, jako substancję czynną.

Ponadto lek zawiera etanol bezwodny, wodę oczyszczoną, glikol propylenowy, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbat 60, kwas cytrynowy bezwodny, potasu cytrynian oraz mieszaninę gazów propan/n-butan/izobutan.

Jak wygląda lek Clarelux i co zawiera opakowanie

Lek Clarelux to biała piana na skórę w pojemniku ciśnieniowym.

Pojemnik leku zawiera 50 lub 100 gramów piany na skórę.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Pierre Fabre Dermatologie 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne, Francja

Wytwórca:

Aerosol Service Italiana S.r.l. (ASI) Via del Maglio, 6 23868 Valmadrera (LC)

Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

CLARELUX 500 microgram/g cutaneous foam - Austria, Belgia, Republika Czeska, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Wielka Brytania i Hiszpania.

OLUX 500 microgram/g cutaneous foam - Włochy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa tel. 22 559 63 60

Data zatwierdzenia ulotki:

12/2012

6

Clarelux

Charakterystyka Clarelux

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clarelux, 500 mikrogramów/g, piana na skórę.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden gram piany na skórę zawiera 500 mikrogramów klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).

Substancje pomocnicze: produkt zawiera między innymi 11,5 mg/g alkoholu cetylowego, 5,2 mg/g alkoholu stearylowego oraz 20,9 mg/g glikolu propylenowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Piana na skórę.

Biała piana, która rozkłada się w kontakcie ze skórą.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Krótkotrwała terapia odpowiadających na leczenie steroidami dermatoz owłosionej skóry głowy, takich jak łuszczyca, które nie odpowiadają zadowalająco na słabiej działające steroidy.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Clarelux zawiera kortykosteroid do stosowania miejscowego o bardzo silnym działaniu. Z tego powodu należy ograniczyć czas trwania leczenia do dwóch kolejnych tygodni i nie stosować w ilości większej niż 50 g/tydzień.

Uwaga: w celu właściwego dozowania piany na skórę należy odwrócić pojemnik do góry dnem i nacisnąć pompkę.

Droga podania: podanie na skórę.

Unikać kontaktu z oczami, nosem i ustami. Nie używać produktu w pobliżu otwartego ognia. Stosowanie u dorosłych

Produkt leczniczy Clarelux należy nakładać na chorobowo zmienione powierzchnie dwa razy na dobę. Nie ma danych z badań klinicznych dotyczących skuteczności stosowania produktu raz na dobę.

Pojemnik należy odwrócić do góry dnem i wycisnąć niewielką ilość (o objętości orzecha włoskiego lub łyżeczki do herbaty) produktu Clarelux bezpośrednio na miejsce chorobowo zmienione lub do wieczka pojemnika, na spodek lub inną chłodną powierzchnię. Należy omijać okolice oczu, nosa i ust. Wyciskanie produktu bezpośrednio na dłoń nie jest zalecane, ponieważ w kontakcie z ciepłą skórą piana natychmiast zacznie topnieć. Delikatnie wmasować produkt w zmienioną chorobowo powierzchnię aż piana zniknie i zostanie wchłonięta. Powtarzać, dopóki produkt nie zostanie nałożony na całą zmienioną chorobowo powierzchnię. Odsunąć włosy z okolicy zmienionej chorobowo w celu nałożenia produktu na każdą zmienioną chorobowo powierzchnię.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ma danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Clarelux u dzieci i młodzieży, dlatego stosowanie u tych pacjentów nie jest zalecane.

4.3.    Przeciwwskazania

Clarelux jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na propionian klobetazolu, na inne kortykosteroidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Clarelux jest przeciwwskazany u pacjentów z oparzeniami, trądzikiem różowatym, trądzikiem pospolitym, okołowargowym zapaleniem skóry, świądem okolic odbytu i narządów płciowych.

Stosowanie produktu leczniczego Clarelux jest przeciwwskazane w leczeniu pierwotnie zakażonych zmian skórnych spowodowanych zakażeniem wirusami, grzybami lub bakteriami.

Produktu leczniczego Clarelux nie należy stosować na skórę twarzy.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać długotrwałego, ciągłego miejscowego leczenia, ponieważ nawet w przypadkach niestosowania opatrunku okluzyjnego może dojść do zahamowania czynności nadnerczy. Po zniknięciu zmian skórnych lub po okresie leczenia wynoszącym maksymalnie dwa tygodnie, należy zastosować leczenie przerywane lub rozważyć zastąpienie produktu leczniczego Clarelux słabszym steroidem. W przypadku długotrwałego leczenia przerywanego, należy okresowo oceniać czynność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Może wystąpić wtórne zakażenie, wymagaj ące odstawienia terapii miejscowym kortykosteroidem i podania odpowiednich leków przeciwbakteryjnych.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli występują zaburzenia czynności wątroby.

Miejscowe stosowanie kortykosteroidów może być niebezpieczne, ponieważ może wywołać wystąpienie nawrotu choroby „efektu odbicia” z powodu rozwoju tolerancji. Pacjenci mogą być narażeni na wystąpienie uogólnionej łuszczycy krostkowej oraz miejscowe lub ogólne zatrucia w wyniku zaburzonego działania ochronnego skóry. Ważna jest ścisła kontrola lekarska.

Nie należy stosować opatrunków okluzyjnych z produktem leczniczym Clarelux, chyba że odbywa się to pod nadzorem lekarza.

W piśmiennictwie jest kilka raportów dotyczących rozwoju zaćmy u pacjentów stosujących kortykosteroidy przez dłuższy okres czasu. Ze względu na to, że nie można wykluczyć ogólnego działania kortykosteroidów, lekarze przepisujący produkt leczniczy powinni być świadomi ewentualnej roli kortykosteroidów w rozwoju zaćmy.

Produkt leczniczy zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Produkt leczniczy zawiera również alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ponieważ nie ma danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Clarelux u dzieci i młodzieży, dlatego stosowanie u tych pacjentów nie jest zalecane.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Podanie kortykosteroidów ciężarnym zwierzętom, może powodować nieprawidłowy rozwój płodu (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie). Nie ma odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań z klobetazolu propionianem u kobiet w ciąży. Badania epidemiologiczne u kobiet stosujących doustnie kortykosteroidy, wskazywały na małe ryzyko lub brak ryzyka rozszczepu podniebienia.

Produkt leczniczy Clarelux nie powinien być stosowany podczas ciąży, chyba że jest to zdecydowanie konieczne.

Bezpieczeństwo stosowania klobetazolu propionianu podczas laktacji nie zostało ustalone. Glikokortykosteroidy przenikają do mleka, dlatego produkt leczniczy Clarelux nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią, chyba że jest to zdecydowanie konieczne.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Najczęściej obserwowane działania niepożądane w badaniach klinicznych, podczas stosowania klobetazolu propionianu w postaci piany na skórę, to reakcje w miejscu podania, w tym poparzenia (5%) oraz inne nieokreślone reakcje (2%).

Działania niepożądane zaprezentowano według Klasyfikacji Układów i Narządów oraz częstości ich występowania. Częstość działań niepożądanych przedstawiono wg następującej konwencji: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego - Bardzo rzadko: parestezja.

Zaburzenia oka - Bardzo rzadko: podrażnienie oka.

Zaburzenia naczyniowe - Bardzo rzadko: rozszerzenie żył.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej - Bardzo rzadko: zapalenie skóry NOS (ang. - Not Otherwise Specified - bliżej nieokreślone), kontaktowe zapalenie skóry, pogorszenie łuszczycy, podrażnienie skóry, tkliwość skóry, ucisk skóry.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania - Często: pieczenie w miejscu podania, reakcje skórne w miejscu podania (NOS); bardzo rzadko: rumień w miejscu podania, świąd w miejscu podania, ból (NOS).

Badania diagnostyczne - Bardzo rzadko: obecność krwi w moczu, zwiększona średnia ilość komórek, obecność białka w moczu, obecność związków azotu w moczu.

Tak jak w przypadku innych miejscowo podawanych kortykosteroidów, długotrwałe stosowanie dużych ilości produktu leczniczego lub leczenie rozległych powierzchni może powodować hamowanie czynności kory nadnerczy. Działanie to może być przemijające, jeśli dawka tygodniowa u dorosłych nie jest większa niż 50 g.

Długotrwałe oraz intensywne leczenie bardzo silnie działającym kortykosteroidem może powodować miejscowe występowanie zmian zanikowych skóry, takich jak ścienienie, rozstępy i rozszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych, zwłaszcza w przypadku stosowania opatrunków okluzyjnych lub stosowania na fałdy skórne.

W rzadkich przypadkach leczenie łuszczycy kortykosteroidami (lub ich odstawienie) powodowało przejście choroby w postać krostkową (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Odnotowano zmiany pigmentacji skóry oraz występowanie nadmiernego owłosienia w przypadku miejscowego stosowania steroidów.

Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego. Może wystąpić zaostrzenie objawów choroby.

Dodatkowe miejscowe działania niepożądane związane ze stosowaniem glikokortykosteroidów to okołowargowe zapalenie skóry, zapalenie skóry przypominające trądzik różowaty, opóźnione gojenie ran, „efekt odbicia”, który może prowadzić do uzależnienia od kortykosteroidów oraz działanie na oczy. Zwiększenie ciśnienia śródgałkowego i zwiększone ryzyko zaćmy to znane działania niepożądane glikokortykosteroidów. Może także wystąpić alergia kontaktowa na substancję czynną produktu leczniczego Clarelux lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Jeśli produkt leczniczy nie jest właściwie stosowany zakażenia bakteryjne, wirusowe, zarażenia pasożytnicze lub zakażenia grzybicze mogą być maskowane i (lub) zaostrzone. Donoszono także o występowaniu zapalenia grudek chłonnych mieszków włosowych.

4.9. Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania. Miejscowo stosowany produkt leczniczy Clarelux może się wchłaniać w wystarczających ilościach, aby wykazywać działanie ogólnoustrojowe. Jeśli wystąpią objawy nadmiernego wydzielania hormonów kory nadnerczy, należy stopniowo (pod kontrolą lekarską) przerwać stosowanie steroidów z powodu ryzyka ostrego hamowania czynności nadnerczy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy do stosowania miejscowego o bardzo silnym działaniu (grupa IV)

Kod ATC: D07A D01

Podobnie jak inne miejscowo działające kortykosteroidy, klobetazolu propionian wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwświądowe i zwężające naczynia krwionośne. Dokładny mechanizm działania przeciwzapalnego stosowanych miejscowo steroidów w leczeniu dermatoz reagujących na steroidy, ogólnie, nie jest poznany. Jednakże uważa się, że kortykosteroidy działają przez pobudzanie białek hamujących aktywność fosfolipazy A2, nazywanych lipokortynami. Zakłada się, że białka te kontrolują biosyntezę silnych mediatorów procesów zapalnych, takich jak prostaglandyny i leukotrieny, w wyniku hamowania uwalniania ich wspólnego prekursora kwasu arachidonowego. Kwas arachidonowy jest uwalniany z fosfolipidów błonowych przez fosfolipazę A2.

Badanie dotyczące działania zwężającego naczynia krwionośne wykazało na podstawie blednięcia skóry, że produkt leczniczy Clarelux ma podobną siłę działania jak klobetazolu propionian w innych postaciach farmaceutycznych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Miejscowo działające kortykosteroidy mogą się wchłaniać przez nieuszkodzoną, zdrową skórę. Stopień przezskórnej absorpcji stosowanych miejscowo kortykosteroidów jest uzależniony od wielu czynników, w tym od podłoża i integralności bariery naskórkowej. Opatrunek zamknięty, zapalenie i (lub) inne procesy chorobowe w skórze, mogą także zwiększać absorpcję przezskórną.

Wchłonięte przez skórę miejscowo stosowane kortykosteroidy, ulegają przemianom farmakokinetycznym podobnie jak kortykosteroidy podawane ogólnoustrojowo. Są one metabolizowane głównie w wątrobie, następnie wydalane przez nerki. Dodatkowo, niektóre kortykosteroidy i ich metabolity są także wydalane z żółcią.

W kontrolowanym badaniu farmakokinetycznym u 3 spośród 13 pacjentów wystąpiła przemijająca supresja nadnerczy w dowolnym czasie podczas 14-dniowej terapii produktem Clarelux obejmującej co najmniej 20% powierzchni ciała.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Podanie parenteralne kortykosteroidów, w tym klobetazolu propionianu, ciężarnym zwierzętom może powodować nieprawidłowy rozwój płodu, w tym rozszczep podniebienia i wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu. Badania na zwierzętach wskazywały, że wewnątrzmaciczna ekspozycja na kortykosteroidy może wpływać na rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób metabolicznych w dorosłym życiu, ale nie ma dowodów na występowanie takiego działania u ludzi (patrz punkt 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol bezwodny Woda oczyszczona Glikol propylenowy Alkohol cetylowy Alkohol stearylowy Polisorbat 60

Kwas cytrynowy bezwodny Potasu cytrynian

Gaz nośny

mieszanina gazów: propan/«-butan/izobutan

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Przechowywać w pozycji pionowej.

Pojemnik zawierający łatwopalny płyn pod ciśnieniem. Nie używać produktu w pobliżu otwartego ognia. Nie wystawiać na działanie temperatury wyższej niż 50°C lub bezpośrednie działanie światła słonecznego. Nie przekłuwać ani nie palić pojemnika, nawet jeśli jest pusty.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik ciśnieniowy z Aluminium (pokryty od wewnątrz lakierem epoksydowo-fenolowym), z systemem dozującym, zamknięty wieczkiem, w tekturowym pudełku.

Pojemnik zawiera 50 g lub 100 g piany na skórę.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pierre Fabre Dermatologie 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19532

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.12.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Clarelux