Imeds.pl

Clazistada 30 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: informacja dla pacjenta

Clazistada, 30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Gliclazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Clazistada i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clazistada

3.    Jak stosować lek Clazistada

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Clazistada

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Clazistada i w jakim    celu się go stosuje

Clazistada jest lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi (doustnym lekiem przeciwcukrzycowym, należącym do grupy pochodnych sulfonylomocznika).

Lek Clazistada stosuje się u osób dorosłych z pewnym rodzajem cukrzycy (cukrzyca typu 2), u których przestrzeganie odpowiedniej diety, stosowanie ćwiczeń fizycznych oraz zmniejszenie masy ciała nie wystarczają do utrzymania prawidłowego stężenia cukru we krwi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clazistada

Kiedy NIE STOSOWAĆ leku Clazistada:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na gliklazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub na inne leki z tej samej grupy (pochodne sulfonylomocznika) lub na inne podobne leki (sulfonamidy),

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca insulinozależna (typu 1),

-    jeśli u pacjenta występują ciała ketonowe i cukier w moczu (może to oznaczać, że pacjent ma kwasicę ketonową), stan przedśpiączkowy lub śpiączka cukrzycowa,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek lub wątroby,

-    jeśli pacjent stosuje jakiekolwiek leki do leczenia zakażeń grzybiczych (mikonazol - patrz punkt „Clazistada a inne leki”),

-    jeśli pacjentka karmi piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”),

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Clazistada należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjent powinien stosować się do schematu leczenia zleconego przez lekarza prowadzącego, by utrzymać prawidłowe stężenie cukru we krwi. Oznacza to, poza regularnym przyjmowaniem leku, przestrzeganie diety, wysiłek fizyczny i, jeżeli to potrzebne, utratę masy ciała.

Podczas leczenia gliklazydem należy regularne badać stężenie cukru we krwi (i ewentualnie w moczu) oraz, w razie potrzeby, stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c).

Przez kilka pierwszych tygodni leczenia ryzyko znacznego zmniejszenia stężenia cukru we krwi (hipoglikemii) może być zwiększone. Dlatego konieczna jest ścisła kontrola.

Bardzo małe stężenia cukru we krwi (hipoglikemia) może wystąpić:

•    jeżeli pacjent spożywa nieregularnie posiłki lub pomija niektóre z nich,

•    jeżeli pacjent stosuje głodówkę,

•    jeżeli pacjent źle się odżywia,

•    w przypadku zmiany diety,

•    w przypadku zwiększenia wysiłku fizycznego, gdy ilość przyjmowanych węglowodanów nie pokrywa zwiększonego zapotrzebowania,

•    jeżeli pacjent pije alkohol, zwłaszcza w przypadku pomijania posiłków,

•    w przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych w tym produktów ziołowych,

•    jeżeli stosuje się zbyt duże dawki gliklazydu,

•    jeżeli u pacjenta występują choroby zależne od hormonów (jak zaburzenia czynności tarczycy, przysadki lub nadnerczy),

•    jeżeli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Objawy za małego stężenia glukozy we krwi to:

ból głowy, uczucie głodu, nudności, wymioty, znużenie, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, agresja, zaburzenia koncentracji, zmniejszona czujność i wydłużony czas reakcji na bodźce, depresja, splątanie, zaburzenia mowy lub widzenia, drżenia, zaburzenia czucia, zawroty głowy i bezradność. Mogą wystąpić również następujące objawy: nasilone pocenie, wilgotna skóra, lęk, nieregularne lub przyspieszone bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, nagły ból w klatce piersiowej, który może promieniować na sąsiadujące części ciała (dławica piersiowa).

U pacjenta może wystąpić splątanie (majaczenie), drgawki, utrata kontroli, spłycenie oddechu i zwolnione bicie serca, pacjent może stracić przytomność, jeżeli stężenie cukru we krwi nadal będzie spadać.

W większości przypadków objawy za małego stężenia cukru we krwi szybko ustępują po spożyciu cukru w postaci tabletek glukozy, kostek cukru, słodkiego soku lub słodkiej herbaty. Dlatego pacjent powinien mieć zawsze przy sobie jakąś postać cukru (tabletki z glukozą lub kostki cukru). Należy pamiętać, że słodziki nie wywierają takiego działania jak cukier. Pacjent powinien skontaktować z lekarzem lub udać na izbę przyjęć, jeśli spożycie cukru nie usuwa objawów lub objawy powrócą.

Niektóre osoby, mogą nie odczuwać objawów za małego stężenia cukru we krwi lub objawy te mogą nie zostać zauważone przez pacjenta lub narastać bardzo powoli i pacjent może nie zorientować się, że wystąpiło u niego zmniejszenie stężenia cukru we krwi. Może się tak stać szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku przyjmujących niektóre leki (np.: leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy i beta-adrenolityki),

Jeśli u pacjenta wystąpiła sytuacja stresowa (wypadek, operacja, choroba), lekarz może zdecydować o przejściu na tymczasowe leczenie insuliną.

Objawy za dużego stężenia cukru we krwi (hiperglikemia) mogą wystąpić w przypadku, gdy glikazyd nie zmniejszył w wystarczającym stopniu stężenia cukru we krwi, pacjent nie stosuje się do schematu leczenia zaleconego przez lekarza prowadzącego lub w sytuacjach szczególnie stresujących. Obejmują one: pragnienie, zwiększona częstość oddawania moczu, suchość w ustach, sucha, swędząca skóra, zakażenia skóry i zmniejszona wydajność.

Jeżeli powyższe objawy wystąpią należy zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta lub jego członków rodziny występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (zaburzenia czerwonych krwinek), może wystąpić zmniejszenie stężenia hemoglobiny i rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna). Przed zastosowaniem gliklazydu należy skontaktować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania glikazydu w tabletkach u dzieci ze względu na brak danych.

Clazistada a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie następujących leków może nasilać działanie gliklazydu polegające na zmniejszaniu stężenia cukru oraz mogą powodować wystąpienie objawów małego stężenia cukru we krwi:

•    inne leki stosowane w leczeniu dużego stężenia cukru we krwi (doustne leki przeciwcukrzycowe, agoniści receptora GLP-1 lub insulina),

•    antybiotyki (sulfonamidy, klarytromycyna),

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub niewydolności serca (beta-adrenolityki, inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, takie jak: kaptopryl lub enalapryl),

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (mikonazol, flukonazol),

•    leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy (antagoniści receptorów H2),

•    leki stosowane w leczeniu depresji (inhibitory monoaminooksydazy),

•    leki przeciwbólowe lub przeciwreumatyczne    (fenylbutazon, ibuprofen),

•    leki zawierające alkohol.

Następujące leki mogą osłabiać działanie gliklazydu polegające na zmniejszaniu stężenia cukru oraz mogą powodować zwiększenie stężenia cukru we krwi:

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego (chlorpromazyna),

•    leki zmniejszające stan zapalny (glikokortykosteroidy),

•    leki stosowane w leczeniu astmy lub podczas porodu (salbutamol, rytodryna i terbutalina podawane we wstrzyknięciach dożylnych),

•    leki stosowane w leczeniu chorób piersi, obfitych krwawień miesiączkowych i endometriozy (danazol).

Gliklazyd może nasilać działanie jednocześnie stosowanych leków hamujących krzepnięcie krwi (warfaryna).

Przed rozpoczęciem przyjmowania każdego innego leku należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku konieczności przyjęcia do szpitala należy poinformować personel lekarski o przyjmowaniu leku Clazistada.

Clazistada z jedzeniem i piciem

Clazistada tabletki można przyjmować jednocześnie z jedzeniem i piciem bezalkoholowym. Picie alkoholu podczas leczenia gliklazydem nie jest zalecane, ponieważ może on w sposób nieprzewidywalny wpływać na kontrolę cukrzycy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Clazistada w czasie ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku, aby mógł on przepisać odpowiedniejsze leczenie.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Clazistada podczas karmienia piersią.

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zdolność koncentracji i reagowania mogą być zmniejszone, jeżeli stężenie cukru we krwi pacjenta jest za małe (hipoglikemia) lub zbyt duże (hiperglikemia) lub jeśli w wyniku tych stanów występują zaburzenia widzenia. Należy pamiętać, że może to być niebezpieczne dla pacjenta lub innych osób (tj. podczas prowadzenia samochodu lub obsługiwania maszyn).

Należy zapytać lekarza, czy pacjent może prowadzić pojazd, jeśli:

•    zmniejszenia stężenia cukru we krwi (hipoglikemia) występują często,

•    występuje niewiele objawów ostrzegawczych lub wcale nie występują objawy zmniejszenia stężenia cukru we krwi (hipoglikemii).

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Leku Clazistada nie należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży.

3. Jak stosować lek Clazistada Dawkowanie

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę leku określa lekarz w zależności od stężenia cukru we krwi i moczu.

Zmiana czynników zewnętrznych (utrata masy ciała, zmiana stylu życia, stres) lub poprawa kontroli stężenia cukru we krwi może wymagać zmiany dawki gliklazydu.

Zalecana dawka to jedna do czterech tabletek (maksymalnie 120 mg) raz na dobę w porze śniadania. Ilość zależy od reakcji pacjenta na leczenie.

Jeśli pacjent stosuje leczenie skojarzone lekiem Clazistada i metforminą, inhibitorami alfa glukozydazy, tiazolidinedionem, dipeptylo-4-peptydazą, agonistą receptora GLP-1 lub insuliną, lekarz ustali właściwą dawkę każdego z tych leków indywidualnie dla każdego pacjenta.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeżeli pacjent zauważy, że stężenie cukru we krwi jest wysokie pomimo stosowania leku zgodnie z zaleceniami.

Sposób i droga podania

Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości. Nie żuć ani nie rozgryzać. Tabletkę (tabletki) należy przyjąć popijając szklanką wody w czasie śniadania (najlepiej o tej samej godzinie każdego dnia).

Po przyjęciu tabletki (tabletek) pacjent zawsze musi zjeść posiłek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clazistada

Jeśli pacjent zażył zbyt dużo tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania są związane z za małym stężeniem cukru we krwi (hipoglikemia) jak opisano w punkcie 2. Objawy małego cukru we krwi mogą ustąpić, jeśli pacjent natychmiast spożyje cukier (4-6 dużych kryształów cukru), wypije słodki napój, a potem spożyje obfitą przekąskę lub posiłek.

Jeżeli pacjent jest nieprzytomny należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Tak samo należy postąpić, w przypadku przypadkowego spożycia leku np. przez dziecko. Nieprzytomnemu pacjentowi nie wolno podawać napojów i pokarmów.

Należy dopilnować, aby pacjent miał osobę poinformowaną o chorobie pacjenta i która, w razie potrzeby, może wezwać pomoc medyczną.

Pominięcie przyjęcia leku Clazistada

Ważne jest, by lek przyjmować codziennie, gdyż regularne leczenie wywiera lepszy skutek. Jednakże, jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Clazistada, kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Clazistada

Ponieważ leczenie cukrzycy trwa zwykle przez całe życie, należy porozmawiać z lekarzem przed przerwaniem stosowania leku. Przerwanie przyjmowania leku może doprowadzić do zwiększenia stężenia cukru we krwi (hiperglikemia) i zwiększenia ryzyka wystąpienia powikłań związanych z cukrzycą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Za małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) jest najczęściej występującym działaniem niepożądanym. Objawy opisane są w punkcie „Ostrzeżenia i środki ostrożności i w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clazistada”.

Jeżeli nie wdroży się odpowiedniego leczenia objawy te pogłębią się i może wystąpić senność, utrata przytomności aż do śpiączki. Jeśli objawy hipoglikemii nasilą się lub będą się utrzymywać nawet po przyjęciu cukru, należy natychmiast udać się do lekarza.

Zaburzenia krwi

Zgłaszano zmniejszenie liczby niektórych krwinek (płytek krwi, czerwonych i białych krwinek). Może to powodować:

•    bladość skóry,

•    wydłużenie czasu krwawienia,

•    siniaki,

•    ból gardła,

•    gorączkę.

Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu leczenia.

Zaburzenia czynności wątroby

Zgłaszano pojedyncze przypadki zaburzeń czynności wątroby powodujące zażółcenie skóry i oczu. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpi to u pacjenta. Zazwyczaj zmiany te przemijają po odstawieniu leku. Lekarz zdecyduje czy należy przerwać leczenie.

Zaburzenia skóry

Zgłaszano następujące zaburzenia skóry:

•    wysypka,

•    zaczerwienienie,

•    świąd skóry,

•    pokrzywka,

•    obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła utrudniający oddychanie). Wysypka może nasilać się i mogą powstawać rozprzestrzenione pęcherze lub złuszczanie się skóry.

Zaburzenia trawienia

•    dyskomfort lub ból brzucha,

•    nudności lub wymioty,

•    niestrawność,

•    biegunka,

•    zaparcie.

Występowanie powyższych objawów można złagodzić, gdy przyjmuje się lek Clazistada, jak zalecano, z posiłkiem - patrz punkt 3 „Jak stosować lek Clazistada”.

Zaburzenia oka

Może wystąpić krótkotrwałe zaburzenie widzenia, zwłaszcza na początku leczenia. Wynika ono ze zmian stężenia glukozy we krwi.

Tak jak w przypadku innych pochodnych sulfonylomocznika, opisano następujące zdarzenia: przypadki znacznych zmian w liczbie komórek krwi i alergicznego zapalenia ścian naczyń krwionośnych, zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatrenia), objawy uszkodzenia wątroby (np. żółtaczka), które w większości przypadków ustępowały po zaprzestaniu leczenia pochodnymi sulfonylomocznika, ale które w pojedynczych przypadkach, mogą prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Clazistada

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zwrot „Lot” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Numer serii”.

Zwrot „EXP” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Termin ważności”.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Clazistada:

Substancją czynną leku jest gliklazyd.

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 30 mg substancji czynnej, gliklazydu. Pozostałe składniki to:

wapnia wodorofosforan dwuwodny, powidon K30, hypromeloza i magnezu stearynian (E470b). Jak wygląda lek Clazistada i co zawiera opakowanie

Lek Clazistada 30 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu to białe lub prawie białe obustronnie wypukłe tabletki o kształcie kapsułki o wymiarach 9,8 mm na 4,3 mm z wytłoczoną liczbą „30” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Lek Clazistada 30 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu jest dostępny w opakowaniach blistrowych zawierających po 10, 20, 28, 30, 56, 60, 90 lub 120 tabletek* w pudełku tekturowym.

* Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy

Wytwórca

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy

Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary Irlandia

Centrafarm Services B.V.

Address: Nieuwe Donk 9 NL-4879 AC Etten-Leur Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania

Belgia

Bułgaria

Estonia

Francja

Irlandia

Włochy

Luksemburg

Holandia

Polska

Portugalia


Gliclatim 30 mg modified released tablets

Uni Gliclazide EG30 mg tabletten met gereguleerde afgifte

Madras MR 30 mg modified release tablets

Gliclazida STADA 30 mg comprimidos de liberación modificada EFG GLICLAZIDE EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 30 mg, comprime a liberation modifiee

Zycron MR 30mg Modified-release Tablets

Gliclazide Laboratori Eurogenerici

Uni Gliclazide EG 30 mg comprimes a liberation modifiee

Gliclatim 30 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Clazistada

Gliclazida Ciclum

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 23.12.2014

8