Imeds.pl

Clericol 13125 Mg + 350,7 Mg + 178,5 Mg + 46,6 Mg

Document: dokument 0 change

Wersja: 02    Data obowiązywania:26/01/2012

ID: PL 157 M

NL/H/1862/01/DC (PL)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Clericol

13125 mg + 350,7 mg + 178,5 mg + 46,6 mg Proszek do sporządzania roztworu doustnego Macrogolum + Natrii chloridum + Natrii hydrogenocarbonas + Kalii chloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy zażywać lek Clericol ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby móc j ą ponownie ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach w przypadku przewlekłych zaparć lub po 3 dniach w przypadku zaklinowania stolca, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Clericol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clericol

3.    Jak stosować lek Clericol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Clericol

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Clericol i w jakim celu się go stosuje


Nazwa leku to Clericol.

•    Jest to środek przeczyszczający przeznaczony do leczenia chronicznych zaparć u dorosłych, dzieci (w wieku od 12 lat) i osób w podeszłym wieku.

•    Pomaga odzyskać odpowiednią motorykę jelit nawet, jeśli zaparcia występowały od dłuższego czasu. Wykazuje również dobre działanie w przypadku bardzo poważnych zaparć zwanych zaklinowaniem stolca (ostry przypadek zaparcia).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clericol Kiedy nie stosować leku Clericol

•    w przypadku alergii (nadwrażliwości) na makrogol 3350, chlorek sodu, wodorowęglan sodu, chlorek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników wymienionych w punkcie 6

•    w przypadku perforacji fragmentu ściany jelita

•    w przypadku niedrożności j elita (obstrukcj a j elit, ileus) spowodowanego na przykład przez paraliż jelit.

•    w przypadku ciężkiej zapalnej choroby jelit, np. wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna lub toksycznego rozszerzenia jelita grubego

Jeśli któryś z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.

NL/H/1862/01/DC (PL)

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Clericol

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak obrzęk, krótki oddech, uczucie zmęczenia, odwodnienie (powiększające się pragnienie, suchość w ustach, osłabienie) lub dolegliwości sercowe, należy zaprzestać stosowania leku Clericol i natychmiast zwrócić się do lekarza.

Nie należy stosować leku Clericol przez dłuższy okres czasu chyba, że lekarz zaleci inaczej, na przykład, jeśli pacjent zażywa leki, które mogą powodować zaparcia lub jeśli pacjent ma chorobę, która wywołuje zaparcia na przykład: chorobę Parkinsona lub stwardnienie rozsiane.

Przyjmowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje się lub niedawno przyjmował inne leki, w tym leki dostępne bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ma żadnego udokumentowanego doświadczenia ze stosowaniem makrogolu przez kobiety w ciąży lub podczas karmienia piersią. Jednakże, nie przewiduje się żadnego wpływu na ciążę lub karmienie piersią noworodka/niemowlęcia, ponieważ długotrwałe narażenie na makrogol jest mało prawdopodobne. Dlatego lek Clericol można stosować podczas ciąży lub karmienia piersią, jeśli zajdzie taka konieczność. Pacjenci powinni zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przez zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Clericol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Clericol

Lek Clericol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek można stosować o każdej porze z lub bez posiłku/napojów.

Przewlekłe zaparcia (zaparcia utrzymujące się przez długi czas)

Dawkowanie - dorośli lub dzieci powyżej 12 lat

1 saszetka 1-3 razy na dobę. Zwykła dawka dla większości pacjentów to 1-2 saszetek na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta, można stosować 3 saszetki na dobę. Dawka jest uzależniona od tego jak poważny jest przypadek zaparcia. Dawka może być zmniejszona po kilku dniach stosowania do najniższej efektywnej dawki. Okres leczenia wynosi zwykle 2 tygodnie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, pacjent powinien skontaktować się ze swoim lekarzem.

Dzieci (poniżej 12 lat)

Nie zaleca się stosowania leku.

Pacjenci z niewydolnością nerkową

Nie ma konieczności zmieniania dawek przy leczeniu przewlekłych zaparć.

NL/H/1862/01/DC (PL)

Pacjenci z chorobą serca

Nie stosować więcej niż 2 saszetki w ciągu jednej godziny.

Z aklinowanie stolca (Ostre zaparcie)

Przed przyjęciem leku na zaklinowanie stolca, należy się upewnić czy pacjentowi dolega właśnie to schorzenie.

Dawkowanie - dorośli oraz dzieci powyżej 12 lat

Typowa dawka do leczenia zaklinowania stolca (ostre zaparcie) to 8 saszetek dziennie. Wszystkie 8 saszetek należy przyjąć w ciągu 6 godzin przez okres do 3 dni, jeśli to konieczne.

Dzieci (poniżej 12 lat)

Nie zaleca się stosowania leku.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności zmieniania dawek przy leczeniu zaklinowanego stolca.

Pacjenci z chorobą serca

Nie stosować więcej niż 2 saszetki w ciągu jednej godziny.

Metoda podawania

Rozpuścić zawartość 1 saszetki w szklance wody (125 ml lub V* pinty), dobrze wymieszać i wypić. W przypadku leczenia zaklinowania stolca łatwiejsze może być rozpuszczenie wszystkich 8 saszetek w 1 litrze wody.

Zażycie większej dawki leku Clericol niż zalecana

Może wystąpić biegunka. Zaleca się zaprzestanie stosowania leku Clericol aż biegunka ustąpi i rozpoczęcie przyjmowania leku od niższej dawki. Jeśli pacjent jest zaniepokojony powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Clericol

Należy przyjąć dawkę natychmiast po stwierdzeniu tego faktu i następnie kontynuować normalne stosowanie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Clericol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Clericol i natychmiast udać się do lekarza:

•    silne reakcje alergiczne powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, opuchliznę twarzy, ust lub gardła

•    oznaki alergii, takie jak wysypka, świąd lub krótki oddech

Zgłaszano również następujące działania niepożądane:

NL/H/1862/01/DC (PL)

•    Często (występujące u więcej niż 1 osoby na 100): burczenie w brzuchu, wzdęty brzuch lub bóle brzucha, oddawanie wiatrów, wymioty, nudności, niestrawność, bóle okolic odbytu. Jeśli pacjent odczuwa lekką biegunkę po rozpoczęciu stosowania leku Clericol należy zmniejszyć dawkę leku Clericol i dolegliwości miną.

•    Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 osoby na 10 000): pokrzywka, zaczerwienienie skóry lub wysypka, opuchnięcie rąk lub okolicy kostek.

•    Inne działania niepożądane: bóle głowy, wysoki lub niski poziom potasu we krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Clericol

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Clericol po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku i saszetce. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Nieotwarte saszetki: brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Po rozpuszczeniu leku Clericol w wodzie, jeśli nie można go wypić od razu, należy naczynie przykryć i przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Roztwór niewykorzystany w ciągu 24 godzin należy wylać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje Co zawiera lek Clericol

Substancje czynne to makrogol 3350 (13,125 g), sodu chlorek (350,7 mg), sodu wodorowęglan (178,5 mg) i potasu chlorek (46,6 mg).

Inne składniki to aromat cytrynowy i acesulfam potasowy (E950) - środek słodzący. Aromat cytrynowy zawiera następujące składniki: gumę arabską (E414) i kompozycję smakową.

Jak wygląda lek Clericol i co zawiera opakowanie

Lek Clericol to biały proszek pakowany w saszetki. Jest dostępny w opakowaniach po 10, 20, 30 lub 100 saszetek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą zostać wprowadzone do obrotu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irlandia.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Concolax- Pulver zur Herstellung einer Losung zum Einnehmen

NL/H/1862/01/DC (PL)

Wersja: 02 Data obowiązywania:26/01/2012

Belgia

Republika Czeska

Dania

Estonia

Finlandia

Niemcy

Movolax, poeder voor drank Maxellax 13,7 g

Maxellax pulver til mikstur, op0sning Maxellax 13,7 g

Maxellax jauhe oraaliliuosta varten

Macrogol Plus Electrolytes 13,7 g, Pulver zur Herstellung einer Losung zum Einnehmen

Węgry

Włochy

Łotwa

Maxellax 13,7 g por belsoleges oldathoz tasakban Maxellax polvere per soluzione orale Maxellax 13,7 g pulveris iekskigi lietojama skiduma pagatavosanai

Litwa

Luxemburg

Holandia

Polska

Portugalia

Słowacja

Hiszpania

Macrogol Plus Electrolytes 13,7 g milteliai geriamajam tirpalui Movolax, poeder voor drank

Macrogol Plus Electrolyten Chanelle 13,7 g, poeder voor drank Clericol

Conilax13,7 g, pó para soluęao oral Maxellax

Macrogol Plus Electrolytes 13,7 g Sobre, polvo para solución oral EFG

Szwecja

Zjednoczone Królestwo

Evolax, pulver till oral losning, dospase Macrogol Oral Powder, Compound

Data zatwierdzenia ulotki:

Strona 5 z 5