+ iMeds.pl

Clericol 13125 mg + 350,7 mg + 178,5 mg + 46,6 mgUlotka Clericol

Wersja: 02    Data obowiązywania:26/01/2012

ID: PL 157 M

NL/H/1862/01/DC (PL)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Clericol

13125 mg + 350,7 mg + 178,5 mg + 46,6 mg Proszek do sporządzania roztworu doustnego Macrogolum + Natrii chloridům + Natrii hydrogenocarbonas + Kalii chloridům

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy zażywać lek Clericol ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby móc j ą ponownie ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach w przypadku przewlekłych zaparć lub po 3 dniach w przypadku zaklinowania stolca, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Clericol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clericol

3.    Jak stosować lek Clericol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Clericol

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Clericol i w jakim celu się go stosuje


Nazwa leku to Clericol.

•    Jest to środek przeczyszczający przeznaczony do leczenia chronicznych zaparć u dorosłych, dzieci (w wieku od 12 lat) i osób w podeszłym wieku.

•    Pomaga odzyskać odpowiednią motorykę jelit nawet, jeśli zaparcia występowały od dłuższego czasu. Wykazuje również dobre działanie w przypadku bardzo poważnych zaparć zwanych zaklinowaniem stolca (ostry przypadek zaparcia).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clericol Kiedy nie stosować leku Clericol

•    w przypadku alergii (nadwrażliwości) na makrogol 3350, chlorek sodu, wodorowęglan sodu, chlorek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników wymienionych w punkcie 6

•    w przypadku perforacji fragmentu ściany jelita

•    w przypadku niedrożności j elita (obstrukcj a j elit, ileus) spowodowanego na przykład przez paraliż jelit.

•    w przypadku ciężkiej zapalnej choroby jelit, np. wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna lub toksycznego rozszerzenia jelita grubego

Jeśli któryś z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.

NL/H/1862/01/DC (PL)

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Clericol

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak obrzęk, krótki oddech, uczucie zmęczenia, odwodnienie (powiększające się pragnienie, suchość w ustach, osłabienie) lub dolegliwości sercowe, należy zaprzestać stosowania leku Clericol i natychmiast zwrócić się do lekarza.

Nie należy stosować leku Clericol przez dłuższy okres czasu chyba, że lekarz zaleci inaczej, na przykład, jeśli pacjent zażywa leki, które mogą powodować zaparcia lub jeśli pacjent ma chorobę, która wywołuje zaparcia na przykład: chorobę Parkinsona lub stwardnienie rozsiane.

Przyjmowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje się lub niedawno przyjmował inne leki, w tym leki dostępne bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ma żadnego udokumentowanego doświadczenia ze stosowaniem makrogolu przez kobiety w ciąży lub podczas karmienia piersią. Jednakże, nie przewiduje się żadnego wpływu na ciążę lub karmienie piersią noworodka/niemowlęcia, ponieważ długotrwałe narażenie na makrogol jest mało prawdopodobne. Dlatego lek Clericol można stosować podczas ciąży lub karmienia piersią, jeśli zajdzie taka konieczność. Pacjenci powinni zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przez zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Clericol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Clericol

Lek Clericol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek można stosować o każdej porze z lub bez posiłku/napojów.

Przewlekłe zaparcia (zaparcia utrzymujące się przez długi czas)

Dawkowanie - dorośli lub dzieci powyżej 12 lat

1 saszetka 1-3 razy na dobę. Zwykła dawka dla większości pacjentów to 1-2 saszetek na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta, można stosować 3 saszetki na dobę. Dawka jest uzależniona od tego jak poważny jest przypadek zaparcia. Dawka może być zmniejszona po kilku dniach stosowania do najniższej efektywnej dawki. Okres leczenia wynosi zwykle 2 tygodnie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, pacjent powinien skontaktować się ze swoim lekarzem.

Dzieci (poniżej 12 lat)

Nie zaleca się stosowania leku.

Pacjenci z niewydolnością nerkową

Nie ma konieczności zmieniania dawek przy leczeniu przewlekłych zaparć.

NL/H/1862/01/DC (PL)

Pacjenci z chorobą serca

Nie stosować więcej niż 2 saszetki w ciągu jednej godziny.

Z aklinowanie stolca (Ostre zaparcie)

Przed przyjęciem leku na zaklinowanie stolca, należy się upewnić czy pacjentowi dolega właśnie to schorzenie.

Dawkowanie - dorośli oraz dzieci powyżej 12 lat

Typowa dawka do leczenia zaklinowania stolca (ostre zaparcie) to 8 saszetek dziennie. Wszystkie 8 saszetek należy przyjąć w ciągu 6 godzin przez okres do 3 dni, jeśli to konieczne.

Dzieci (poniżej 12 lat)

Nie zaleca się stosowania leku.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności zmieniania dawek przy leczeniu zaklinowanego stolca.

Pacjenci z chorobą serca

Nie stosować więcej niż 2 saszetki w ciągu jednej godziny.

Metoda podawania

Rozpuścić zawartość 1 saszetki w szklance wody (125 ml lub V* pinty), dobrze wymieszać i wypić. W przypadku leczenia zaklinowania stolca łatwiejsze może być rozpuszczenie wszystkich 8 saszetek w 1 litrze wody.

Zażycie większej dawki leku Clericol niż zalecana

Może wystąpić biegunka. Zaleca się zaprzestanie stosowania leku Clericol aż biegunka ustąpi i rozpoczęcie przyjmowania leku od niższej dawki. Jeśli pacjent jest zaniepokojony powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Clericol

Należy przyjąć dawkę natychmiast po stwierdzeniu tego faktu i następnie kontynuować normalne stosowanie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Clericol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Clericol i natychmiast udać się do lekarza:

•    silne reakcje alergiczne powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, opuchliznę twarzy, ust lub gardła

•    oznaki alergii, takie jak wysypka, świąd lub krótki oddech

Zgłaszano również następujące działania niepożądane:

NL/H/1862/01/DC (PL)

•    Często (występujące u więcej niż 1 osoby na 100): burczenie w brzuchu, wzdęty brzuch lub bóle brzucha, oddawanie wiatrów, wymioty, nudności, niestrawność, bóle okolic odbytu. Jeśli pacjent odczuwa lekką biegunkę po rozpoczęciu stosowania leku Clericol należy zmniejszyć dawkę leku Clericol i dolegliwości miną.

•    Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 osoby na 10 000): pokrzywka, zaczerwienienie skóry lub wysypka, opuchnięcie rąk lub okolicy kostek.

•    Inne działania niepożądane: bóle głowy, wysoki lub niski poziom potasu we krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Clericol

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Clericol po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku i saszetce. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Nieotwarte saszetki: brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Po rozpuszczeniu leku Clericol w wodzie, jeśli nie można go wypić od razu, należy naczynie przykryć i przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Roztwór niewykorzystany w ciągu 24 godzin należy wylać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje Co zawiera lek Clericol

Substancje czynne to makrogol 3350 (13,125 g), sodu chlorek (350,7 mg), sodu wodorowęglan (178,5 mg) i potasu chlorek (46,6 mg).

Inne składniki to aromat cytrynowy i acesulfam potasowy (E950) - środek słodzący. Aromat cytrynowy zawiera następujące składniki: gumę arabską (E414) i kompozycję smakową.

Jak wygląda lek Clericol i co zawiera opakowanie

Lek Clericol to biały proszek pakowany w saszetki. Jest dostępny w opakowaniach po 10, 20, 30 lub 100 saszetek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą zostać wprowadzone do obrotu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irlandia.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Concolax- Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

NL/H/1862/01/DC (PL)

Wersja: 02 Data obowiqzywania:26/01/2012

Belgia

Republika Czeska

Dania

Estonia

Finlandia

Niemcy

Movolax, poeder voor drank Maxellax 13,7 g

Maxellax pulver til mikstur, op0sning Maxellax 13,7 g

Maxellax jauhe oraaliliuosta varten

Macrogol Plus Electrolytes 13,7 g, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Węgry

Włochy

Łotwa

Maxellax 13,7 g por belsoleges oldathoz tasakban Maxellax polvere per soluzione orale Maxellax 13,7 g pulveris iekskigi lietojama skiduma pagatavosanai

Litwa

Luxemburg

Holandia

Polska

Portugalia

Słowacja

Hiszpania

Macrogol Plus Electrolytes 13,7 g milteliai geriamajam tirpalui Movolax, poeder voor drank

Macrogol Plus Electrolyten Chanelle 13,7 g, poeder voor drank Clericol

Conilax13,7 g, pó para solu9äo oral Maxellax

Macrogol Plus Electrolytes 13,7 g Sobre, polvo para solución oral EFG

Szwecja

Zjednoczone Królestwo

Evolax, pulver till oral lösning, dospase Macrogol Oral Powder, Compound

Data zatwierdzenia ulotki:

Strona 5 z 5

Clericol

Charakterystyka Clericol

ID: S157 M

NUH/1862Î01/DC (PL)

Wersja; 01 Data obowiązy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clericol

13125 mg + 350,7 mg + 178,5 mg + 46,6 mg proszek do sporządzania roztworu doustnego

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka zawiera następujące substancje czynne:

Makrogol 3350    13,125 g

Sodu chlorek    350,7 mg

Sodu wodorowęglan    178,5 mg

Potasu chlorek    46,6 mg

Stężenie jonów elektrolitów w saszetce, z której uzyskano 125 ml roztworu, jest następujące:

Sód    65 mmol/l

Chlorki    53 mmol/l

Wodorowęglany    17 mmol/I

Potas    5,4 mmol/l

Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.

Sypki biały proszek.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie przewlekłych zaparć.

*    Jest również skuteczny w usuwaniu zaklinowania stolca, definiowanego jako oporne zaparcie z obciążeniem odbytnicy i/Iub okrężnicy stolcem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Zaparcia przewlekle

Dorośli, młodzież i osoby w podeszłym wieku: 1-3 saszetki na dobę w podzielonych dawkach. Normalna dawka dla większości pacjentów wynosi 1-2 saszetki na dobę. W zależności od potrzeb indywidualnych, można stosować 3 saszetki na dobę.

Czas trwania leczenia zaparcia nie przekracza zwykle 2 tygodni, ale w razie konieczności leczenie można powtórzyć.

W przypadku długotrwałego leczenia, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Dzieci poniżej 12 lat: Lek nie jest zalecany. Dla dzieci dostępne są produkty alternatywne.

Pacjenci z niewydolnością nerek, nie ma potrzeby zmiany dawki przy leczeniu zaparć przewlekłych.

Zatrzymanie kału

Czas trwania leczenia zaklinowania stolca zwykle nie przekracza 3 dni.

Dorośli, młodzież i osoby w podeszłym wieku: 8 saszetek na dobę, przy czym wszystkie należy przyjąć w ciągu 6 godzin.

Dzieci poniżej 12 lat: : Lek nie jest zalecany. Dla dzieci dostępne są produkty alternatywne.

Pacjenci z zaburzoną czynnością układu sercowo-naczyniowego: W przypadku leczenia zaklinowania stolca dawka powinna być podzielona tak, aby w ciągu godziny przyjąć nie więcej niż 2 saszetki.

Pacjenci z niewydolnością nerek: Nie jest wymagana zmiana dawkowania w przypadku leczenia zaklinowania stolca.

Podawanie

Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w 125 ml wody. W przypadku zaklinowania stolca można w jednym litrze wody rozpuścić 8 saszetek.

4.3    Przeciwwskazania

Perforacja jelita lub niedrożność wskutek zaburzenia strukturalnego lub czynnościowego ściany jelita, niedrożność jelita, ciężkie stany zapalne przewodu pokarmowego, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i toksyczne rozszerzenie jelita grubego.

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoznanie zatrzymania kału/zalegania kału w odbytnicy należy potwierdzić w badaniu fizykalnym lub radiologicznym brzucha i odbytnicy.

Należy przeanalizować czy przyczynę zaparcia należy leczyć poprzez codzienne stosowanie środków przeczyszczających. Pacjenci stosujący ten preparat powinni się skonsultować z lekarzem, jeśli nie ma żadnej poprawy po dwóch tygodniach.

Długoterminowe stosowanie może okazać się konieczne w przypadku poważnych przewlekłych lub trudno wyleczalnych zaparć spowodowanych przez np. stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona lub przez leki, w szczególności preparaty antymuskarynowe lub opioidowe.

Jeżeli u pacjenta stwierdzi się jakiekolwiek objawy wskazujące na zmianę poziomu płynów/elektrolitów (np. obrzęk, duszność, większe zmęczenie, odwodnienie, niewydolność serca) leczenie należy niezwłocznie przerwać i zmierzyć poziom elektrolitów, a następnie odpowiednio leczyć stwierdzoną nieprawidłowość.

Przez krótki okres należy ograniczyć przyjmowanie innych produktów medycznych z powodu przyspieszonego pasażu żołądkowo-j elito wego spowodowanego tym lekiem (patrz punkt 4.5).

Nie ma żadnych danych klinicznych odnośnie zastosowania Clericol u dzieci, dlatego też lek nie jest zalecany do stosowania przez dzieci.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Makrogol zwiększa rozpuszczalność produktów leczniczych rozpuszczalnych w alkoholu oraz względnie nierozpuszczalnych w wodzie.

Istnieje prawdopodobieństwo, iż wchłanianie innych produktów medycznych może być na krótki okres czasu utrudnione podczas przyjmowania tego leku (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Nie ma doświadczeń ze stosowaniem makro golu w okresie ciąży u kobiet. Badania na zwierzętach nie wskazują pośredniego lub bezpośredniego niekorzystnego wpływu na ciążę, rozwój zarodkowy/płodowy, poród lub rozwój poporodowy (patrz punkt 5.3). Ponieważ masa molekularna makrogolu wynosi ponad 3000 da, jest on absorbowany w niewielkim stopniu lub w ogóle nie jest absorbowany.. Z tego powodu, jest mało prawdopodobne, aby produkt spowodował problemy podczas ciąży. Produkt leczniczy należy stosować u kobiet w ciąży jedynie jeśli lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią:

Nie ma udokumentowanych doświadczeń ze stosowaniem makrogolu podczas karmienia piersią. Makrogol o masie molekularnej ponad 3000 da nie będzie ponownie absorbowany lub będzie absorbowany w bardzo małej ilości. Dlatego, też nie ma przeciwwskazań dla stosowania tego produktu podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu

Wpływ leku Clericol na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn nie występuje,

4.8    Działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych wymienionych poniżej określa się w sposób następujący: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, <1/10), niezbyt często (> 1/1000, <1/100), rzadko (> 1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznany (nie może być określony na podstawie dostępnych danych).

Najczęściej mogą wystąpić działania niepożądane związane z drogą żołądkowo-jelitową. Działania te mogą wystąpić na skutek powiększenia się treści żolądkowo-jelitowej, oraz zwiększonej motoryki żołądkowo-jelitowej z powodu efektu farmakologicznego niniejszego leku. Lekka biegunka może minąć przy zmniejszeniu dawki.

Klasa zaburzenia systemu

Działanie niepożądane

Częstotliwość (jeśli znana)

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, anafilaksja, obrzęk naczyniowo-ruchowy, duszności, wysypka alergiczna, rumień, pokrzywka i świąd odbytu

Bardzo rzadko

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zaburzenia poziomu elektrolitów, szczególnie hiperkalemia oraz hipokalemia.

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

Nieznana

Zaburzenia żołądkowo-j el itowe

Bóle żołądka, biegunka, wymioty, nudności, niestrawność, powiększenie obwodu brzucha, burczenie w brzuchu, wzdęcia, dyskomfort w okolicach odbytu

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk obwodowy

Nieznana

4,9 Przedawkowanie

Silny ból lub rozdęcie można leczyć za pomocą aspiracji przez sondę nosowo-żołądkową. Utrata nadmiernej ilości płynów wskutek biegunki lub wymiotów może wymagać przywrócenia równowagi elektrolitowej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

S.l    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Środki przeczyszczające o działaniu osmotycznym Kod ATC: A06A D65

Makrogol 3350 charakteryzuje się działaniem osmotycznym w jelitach, co zwiększa działanie przeczyszczające. Makrogol 3350 zwiększa objętość stolca, co pobudza motorykę jelita grubego poprzez szlaki nerwowo-mięśniowe. Skutkiem fizjologicznym jest poprawa transportu propulsywnego zmiękczonego kału w jelicie grubym i ułatwienie wypróżniania. Elektrolity w połączeniu z makrogolem 3350 ulegają wymianie przez barieręjelitową (błonę śluzową) z elektrolitami surowicy i są wydalane z wodą w stolcu, przy czym wypadkowa ilość sodu, potasu i wody nie ulega zmianie.

Dla wskazania do stosowania w przypadku zaklinowania stolca nie przeprowadzono kontrolowanych badań porównawczych z innymi środkami terapeutycznymi (np. lewatywa). W badaniu nieporównawczym u 27 dorosłych pacjentów po podaniu makro golu z elektrolitami zaobserwowano ustąpienie zaklinowania stolca u 12/27 (44%) po pierwszym dniu leczenia; u 23/27 (85%) po 2 dniach leczenia i u 24/27 (89%) pod koniec trzeciego dnia.

Badania kliniczne dotyczące zastosowania makrogolu w połączeniu z elektrolitami w przewlekłych zaparciach wykazały, że dawka wymagana do wystąpienia prawidłowo uformowanego stolca zmniejsza się z czasem. U wielu pacjentów stwierdza się odpowiedź na dawkę wynoszącą od 1 do 2 saszetek dziennie, ale tę dawkę należy dopasować zależnie od indywidualnej odpowiedzi.

Właściwości farmakokinetyczne

5.2

5.3

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.

8.


Makrogol 3350 nie ulega zmianom w jelitach. Praktycznie nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego. Cały wchłonięty makrogol 3350 jest wydalany z moczem.

Przedkłiniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkłiniczne nie potwierdzają specjalnego ryzyka dla ludzi. Dane te pochodzą z konwencjonalnych metod badawczych w dziedzinie farmakologii, toksyczności związanej z ekspozycją na wielokrotnie powtarzane dawki, genotoksyczności oraz toksyczności reprodukcyjnej.

DANE FARMACEUTYCZNE

Wykaz substancji pomocniczych

Acesulfam potasowy (E950)

Aromat cytrynowy (zawiera gumę arabską (E414) i kompozycję smakową)

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Okres ważności

36 miesięcy

Roztwór po sporządzeniu: 24 godziny.

Sporządzony roztwór przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Produkt po sporządzeniu: patrz punkt 6.3 Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetka: laminowana, złożona z czterech warstw (wewnętrzna i zewnętrzna): polietylen o niskiej gęstości, aluminium, polietylen o niskiej gęstości i papier.

Wielkości opakowań: opakowania po 8,10, 20, 30, 50, lub 100 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą zostać wprowadzone do obrotu.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Niewykorzystany roztwór należy po 24 godzinach wylać.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irlandia.

NUMER(-Y) PO Z WO L EN IA (Sl) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

(ao )u> U

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNCZEGO


A O

Strona 6 z 6

Clericol