+ iMeds.pl

Climen 2 mg (tabl. białe) 2 mg + 1 mg (tabl. różowe)Ulotka Climen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Climen; 2 mg; 2 mg + 1 mg, tabletki powlekane

Estradioli valeras, Estradioli valeras + Cyproteroni acetas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

• Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Climen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Climen

3.    Jak stosować lek Climen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Climen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CLIMEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Co to jest lek Climen

Climen jest lekiem stosowanym w Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ). Zawiera dwa rodzaje żeńskich hormonów: estrogen i progestagen. U kobiet po menopauzie jajniki przestają wytwarzać te hormony.

W jakim celu stosuje się lek Climen

Lek Climen stosuje się w leczeniu objawów niedoboru estrogenów (tj. objawów menopauzy, takich jak: uderzenia gorąca, problemy z zasypianiem, zawroty głowy, suchość pochwy) u kobiet w wieku okołomenopauzalnym i po menopauzie.

Lek Climen stosuje się także w profilaktyce osteoporozy w następstwie menopauzy, u kobiet z wysokim ryzykiem złamań kości, kiedy leki stosowane w zapobieganiu osteoporozy są przeciwwskazane lub nie są dobrze tolerowane przez pacjentkę.

Lek Climen nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CLIMEN Kiedy nie stosować leku Climen

Nie należy stosować leku Climen, jeżeli występuje którykolwiek ze stanów wymienionych poniżej.

-    uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Climen;

-    ciąża lub karmienie piersią;

-    krwawienia z dróg rodnych, których przyczyn nie wyjaśniono;

-    rak piersi - rozpoznany lub podejrzewany;

-    stwierdzone lub podejrzewane stany przednowotworowe lub nowotwory zależne od estrogenów (zwłaszcza rak błony śluzowej trzonu macicy);

-    łagodne lub złośliwe nowotwory wątroby występujące obecnie lub w przeszłości;

- ciężka choroba wątroby obecnie lub w przeszłości, o ile parametry czynności wątroby nie powróciły do normy;

- zawał serca lub udar mózgu (lub inne ostre tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe);

-    zakrzep w żyle (zakrzepica żylna, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe), np. zakrzepica żył głębokich, zator tętnicy płucnej, występujący obecnie lub w przeszłości;

- duże ryzyko zakrzepicy żylnej lub tętniczej (zakrzep);

- zwiększone stężenie triglicerydów (tłuszczów) we krwi (hipertriglicerydemia);

-    nieleczony rozrost błony śluzowej trzonu macicy;

-    porfiria (rzadka, wrodzona choroba barwnika krwi).

Jeżeli jakikolwiek z wymienionych stanów wystąpi po raz pierwszy w czasie przyjmowania leku Climen, lek należy natychmiast odstawić i zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Co należy wziąć pod uwagę przed zastosowaniem leku Climen

Lekarz prowadzący przeprowadzi wywiad lekarski dotyczący pacjentki i jej rodziny. Lekarz powinien sprawdzić, czy u pacjentki nie występuje większe ryzyko zakrzepicy w wyniku połączenia czynników ryzyka lub jeden bardzo silny czynnik ryzyka. W przypadku występowania kilku czynników, ryzyko całkowite może być większe niż prosta suma ryzyka. Jeśli ryzyko jest za duże, lekarz nie powinien zalecać leczenia HTZ. Lekarz wykona badanie ginekologiczne, badanie piersi, zmierzy ciśnienie tętnicze krwi oraz wszelkie inne badania, które uzna za konieczne. Lekarz prowadzący omówi korzyści i ryzyko stosowania leku Climen. Podczas leczenia zaleca się przeprowadzanie okresowych kontroli, przynajmniej raz w roku. Należy regularnie badać piersi oraz robić cytologię (wymaz z szyjki macicy), zgodnie z zaleceniami lekarza.

Ścisła kontrola lekarska (w tym okresowe pomiary stężenia prolaktyny) jest niezbędna u pacjentów z gruczolakiem przedniego płata przysadki mózgowej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Climen

Jeśli u pacjentki wystąpił (np. w czasie ciąży lub w trakcie poprzedniego leczenia hormonalnego) którykolwiek z niżej opisanych stanów klinicznych, pozostanie ona prawdopodobnie pod stałą kontrolą lekarza, gdyż stosowanie leku Climen może prowadzić do nasilenia lub nawrotu niektórych z tych stanów:

•    Jeśli występują mięśniaki macicy lub choroba, w której fragmenty błony śluzowej trzonu macicy znajdują się w miejscach nietypowych dla tej tkanki (endometrioza)

• Jeśli w przeszłości występowały zakrzepy krwi lub obecne są czynniki ryzyka ich wystąpienia (patrz punkt poniżej: Climen a zakrzepy krwi)

•    Jeśli występują czynniki ryzyka rozwoju nowotworów, których rozrost zależy od estrogenów, np. rak piersi u matki siostry lub babci

•    Jeśli występuje nadciśnienie tętnicze

•    Jeśli występują choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

•    Jeśli występuje cukrzyca

•    Jeśli występuje kamica pęcherzyka żółciowego

•    Jeśli występuje migrena lub (silne) bóle głowy

•    Jeśli występuje toczeń rumieniowaty układowy

•    Jeśli w przeszłości występował rozrost błony śluzowej trzonu macicy

•    Jeśli występuje padaczka

•    Jeśli występuje astma

•    Jeśli występuje otoskleroza (choroba ucha, która prowadzi do stopniowej utraty słuchu)

•    Jeśli występuje pląsawica mniejsza.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych stanów, należy natychmiast przestać stosować lek Climen i zgłosić się do lekarza:

- żółtaczka albo zaburzenia czynności wątroby

-    znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi

-    wystąpienie po raz pierwszy bólu głowy typu migrenowego

-    ciąża.

HTZ a rak

Rak błony śluzowej trzonu macicy (rak endometrium)

Ryzyko wystąpienia rozrostu i raka błony śluzowej trzonu macicy (endometrium) może wzrastać, jeśli przez dłuższy czas przyjmuje się same estrogeny.

Stosowanie estrogenów w skojarzeniu z progestagenem, przez co najmniej 12 dni na cykl, pozwala znacznie zmniejszyć to dodatkowe ryzyko.

Pojawienie się krwawienia lub plamienia w środku cyklu nie powinno być powodem do niepokoju, zwłaszcza jeśli wystąpi w ciągu pierwszych kilku miesięcy stosowania leku Climen.

> należy skontaktować się z lekarzem, jeśli krwawienia lub plamienia:

•    utrzymują się dłużej niż przez kilka pierwszych miesięcy

•    pojawią się po pewnym czasie stosowania leku Climen

•    utrzymują się po zaprzestaniu stosowania leku Climen

Dla porównania

Ocenia się, że u kobiet z zachowaną macicą, które nie stosują HTZ, rak błony śluzowej trzonu macicy będzie przypuszczalnie rozpoznany średnio u około 5 na 1000 kobiet w wieku 50-65 lat.

U kobiet, które stosują HTZ tylko z estrogenem liczba ta wyniesie od 10 do 60 na 1000 kobiet, w zależności od zastosowanej dawki i czasu trwania leczenia.

Dołączenie progestagenu do estrogenowej HTZ znacznie zmniejsza to podwyższone ryzyko wystąpienia raka endometrium.


Rak piersi

Kobiety, u których występuje, lub występował w przeszłości rak piersi nie powinny stosować HTZ. Stosowanie HTZ przez kilka lat wiąże się z nieznacznym zwiększeniem ryzyka rozwoju raka piersi, podobnie jak to ma miejsce w przypadku: późnej menopauzy, znacznej otyłości lub przypadków występowania raka piersi u bliskich krewnych (matki, siostry lub babci).

Wydaje się, że ryzyko rozwoju raka piersi jest większe, jeśli stosuje się produkty złożone (estrogen i progestagen w składzie), niż takie, które zawierają tylko estrogen. Bez względu na rodzaj HTZ, im dłużej się ją stosuje tym większe jest ryzyko wystąpienia raka piersi, przy czym powraca ono do normalnego poziomu w ciągu kilku lat po zaprzestaniu leczenia (maksymalnie po 5 latach).

> Pacjentka powinna regularnie badać piersi. Jeśli wystąpi jakakolwiek z niżej wymienionych zmian należy skontaktować się z lekarzem:

•    wgłębienie w skórze

•    zmiany w brodawce sutkowej

•    jakiekolwiek zauważalne lub wyczuwalne guzki

Dla porównania, wyniki pochodzące z dwóch różnych badań

Badanie 1

Ocenia się, że u kobiet w wieku 50 lat, które nie stosują HTZ, rak piersi będzie przypuszczalnie rozpoznany średnio u około 32 na 1000 kobiet w wieku 65 lat.

U kobiet, które w wieku 50 lat rozpoczynają HTZ tylko estrogenem i kontynuują ją przez 5 lat, liczba ta wyniesie od 33 do 34 na 1000 kobiet (czyli 1do 2 przypadków więcej).

Jeśli przyjmowanie estrogenu potrwa 10 lat, liczba ta wyniesie 37 na 1000 kobiet (czyli 5 przypadków więcej).

U kobiet, które w wieku 50 lat rozpoczynają złożoną HTZ estrogen + progestagen i kontynuują ją przez 5 lat, liczba ta wyniesie 38 na 1000 kobiet (czyli 6 przypadków więcej).

Jeśli przyjmowanie estrogenu z progestagenem potrwa 10 lat, liczba ta wyniesie 51 na 1000 kobiet (czyli 19 przypadków więcej).


Badanie 2

Ocenia się, że u kobiet w wieku od 50 do 79 lat, które nie stosują HTZ, rak piersi będzie przypuszczalnie rozpoznany średnio u 16 na 1000 kobiet w ciągu 5 lat.

U kobiet, które stosują złożoną HTZ estrogen + progestagen przez 5 lat, liczba ta wyniesie 20 na 1000 kobiet (czyli 4 przypadki więcej).

Lek Climen to złożona HTZ estrogen + progestagen.


Rak jajnika

Rak jajnika jest bardzo rzadką, lecz ciężką chorobą. Może być trudny do rozpoznania ze względu na brak jednoznacznych objawów.

Niektóre badania wykazały, że przyjmowanie samego estrogenu w ramach HTZ przez kobiety, którym usunięto macicę, przez ponad 5 lat, może zwiększyć ryzyko wystąpienia raka jajnika. Niewiadomo, czy do podobnego zwiększenia ryzyka może dojść również w związku z długoterminowym stosowaniem złożonej HTZ (estrogen + progestagen).


Climen a zakrzepy

Stosowanie HTZ może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów w żyłach (nazywanych także zakrzepicą żył głębokich), szczególnie w pierwszym roku stosowania.

Taki zakrzep nie musi być groźny, ale jeśli jeden z nich przemieści się do płuc może spowodować ból w klatce piersiowej, nagłą duszność, zapaść lub nawet śmierć. Stan ten nazywa się zatorowością płucną.

Ryzyko powstania zakrzepu wzrasta:

•    gdy pacjentka lub jej bliscy krewni doświadczyli w przeszłości problemów z zakrzepami

•    u pacjentek ze znaczną otyłością

•    u pacjentek z toczniem rumieniowatym układowym

•    u pacjentek z zaburzeniami zakrzepowymi, które wymagają podania leków, np. warfaryny

•    u pacjentek, które poroniły

•    u pacjentek, które nie mogą chodzić lub stać przez dłuższy czas w związku z przebytą operacją, poważnym urazem lub chorobą

> Jeśli pacjentka stwierdzi, że którykolwiek z wyżej wymienionych stanów jej dotyczy, przed zażyciem leku Climen powinna skontaktować się z lekarzem.

> Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakikolwiek z poniższych objawów, który może świadczyć o wystąpieniu zakrzepu:

•    bolesna opuchlizna (obrzęk) jednej z nóg

•    nagły, silny ból w klatce piersiowej

•    trudności z oddychaniem

Dla porównania

Ocenia się, że u kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które nie stosują HTZ, zakrzep wystąpi przypuszczalnie średnio u 3 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które stosują HTZ, ta liczba byłaby na poziomie 7 na 1000 kobiet.

Ocenia się, że u kobiet w wieku od 60 do 69 lat, które nie stosują HTZ, zakrzep wystąpi przypuszczalnie średnio u 8 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.


U kobiet w wieku od 60 do 69 lat, które stosują HTZ, ta liczba byłaby na poziomie 17 na 1000 kobiet.


Climen a choroba serca

Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ) nie chroni przed chorobą serca.

HTZ nie jest zalecana kobietom, u których wystąpiła choroba serca.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i przerwać stosowanie HTZ, jeśli wystąpi: • Ból w klatce piersiowej, który promieniuje w kierunku ramienia lub szyi. y Taki ból może być oznaką choroby serca.

Badania przeprowadzone z zastosowaniem jednego z rodzajów HTZ (zawierającym skoniugowane estrogeny i progestagen - octan medroksyprogesteronu) wykazały nieznaczne zwiększenie ryzyka wystąpienia choroby serca u kobiet w pierwszym roku stosowania leku. Niewiadomo, czy podobnie dzieje się, jeśli zastosuje się inny rodzaj HTZ, taki jak lek Climen.


Climen a udar mózgu

HTZ nie jest zalecana kobietom, u których wystąpił udar mózgu.

Najnowsze badania sugerują, że HTZ nieznacznie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia udaru mózgu to:

•    starzenie się

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi

•    palenie tytoniu

•    spożywanie nadmiernej ilości alkoholu

•    nieregularny rytm pracy serca

> Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i zaprzestać stosowania HTZ jeśli u pacjentki wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

•    zamglone lub gorsze widzenie w jednym lub obydwu oczach

•    nagły, ostry ból głowy

•    osłabienie, odrętwienie lub paraliż twarzy, ręki lub nogi

•    zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji Mogą to być wczesne oznaki ostrzegawcze udaru mózgu.

Dla porównania

Ocenia się, że u kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które nie stosują HTZ, udar mózgu wystąpi przypuszczalnie średnio u 3 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które stosują HTZ liczba ta wyniesie 4 na 1000 kobiet. Ocenia się, że u kobiet w wieku od 60 do 69 lat, które nie stosują HTZ, udar mózgu wystąpi przypuszczalnie średnio u 11 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.

U kobiet w wieku od 60 do 69 lat, które stosują HTZ liczba ta wyniesie 15 na 1000 kobiet.


Climen a utrata pamięci

HTZ nie zapobiega utracie pamięci (demencji).

Badanie przeprowadzone z zastosowaniem jednego z rodzajów HTZ (zawierającym skoniugowane estrogeny i progestagen - octan medroksyprogesteronu) wykazało, że u kobiet w wieku powyżej 65 lat, które rozpoczęły stosowanie tego rodzaju HTZ występuje lekko podwyższone ryzyko demencji. Niewiadomo, czy podobnie dzieje się, jeśli zastosuje się inny rodzaj HTZ, taki jak lek Climen, ani jak to wygląda w przypadku młodszych kobiet.


Inne choroby

• Jeśli pacjentka choruje na choroby nerek lub serca powinna pozostawać pod obserwacją, gdyż estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów w organizmie. W ciężkiej niewydolności nerek stężenie substancji czynnych leku Climen we krwi będzie podwyższone.

•    Jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższone stężenie triglicerydów (rodzaj związku tłuszczowego, który jest obecny we krwi) powinna ona pozostać pod obserwacją, gdyż stężenie to może się jeszcze zwiększyć i w konsekwencji doprowadzić do zapalenia trzustki.

•    Jeżeli u pacjentki stwierdzono wrodzony obrzęk naczynioruchowy, stosowanie leku Climen może prowadzić do nasilenia jego objawów.

•    Jeśli u pacjentki występuje tendencja do rozwoju brązowych plam (ostuda) na twarzy, powinna ona unikać słońca lub promieni ultrafioletowych w trakcie stosowania leku Climen.

Po stosowaniu hormonów, takich jak w leku Climen, występowały łagodne (rzadko) i złośliwe (jeszcze rzadziej) nowotwory wątroby. Mogą one prowadzić do wystąpienia zagrażających życiu krwawień wewnątrz jamy brzusznej.

Estrogeny zwiększają stężenie całkowitej ilości krążących hormonów tarczycy, kortykosteroidów i hormonów płciowych. Ten fakt może mieć znaczenie przy ocenie wyników badań laboratoryjnych.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji

Dzieci i młodzież

Produkt Climen nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma danych wskazujących na konieczność zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. U kobiet w wieku 65 lat lub starszych (patrz punkt 2 Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Climen).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Dla produktu Climen nie prowadzono specjalnych badań u pacjentów z niewydolnością wątroby. Produkt Climen jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby (patrz punkt 2 Kiedy nie stosować leku Climen).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Dla produktu Climen nie przeprowadzono specjalnych badań u pacjentów z niewydolnością nerek. Dostępne dane nie wskazują na zmianę leczenia w tej grupie pacjentów.

Stosowanie leku Climen z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Zwłaszcza należy poinformować o przyjmowaniu:

•    leków stosowanych do leczenia padaczki, np. hydantoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat;

•    leków stosowanych do leczenia zakażeń, np. ryfampicyna;

•    gryzeofulwiny (lek przeciwgrzybiczy);

•    antybiotyków, np. penicylin i tetracyklin;.

Powyżej wymienione leki mogą osłabić działanie leku Climen.

Jeśli pacjentka przyjmuje paracetamol, działanie leku Climen może być nasilone.

Pacjentki z cukrzycą powinny skontaktować się z lekarzem prowadzącym, gdyż może być konieczna zmiana dawkowania leków stosowanych w tej chorobie.

Spożywanie dużych ilości alkoholu w czasie stosowania HTZ wpływa na leczenie. Poinformuje o tym lekarz.

Stosowanie HTZ może wpływać na wyniki niektórych testów laboratoryjnych (np. badanie czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, badanie tolerancji glukozy, ocena stanu układu krzepnięcia). Zawsze należy uprzedzić lekarza lub personel laboratorium o stosowaniu hormonalnej terapii zastępczej.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Climen jest przeciwwskazany w okresie ciąży i laktacji. Jeżeli podczas stosowania leku Climen pacjentka zajdzie w ciążę, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie i poinformować o tym lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Climen

Lek zawiera laktozę jednowodną i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CLIMEN

Lek Climen należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz zdecyduje jak długo należy stosować lek Climen.

Jeśli pacjentka nadal miesiączkuje, powinna rozpocząć przyjmowanie leku Climen od piątego dnia cyklu, czyli od piątego dnia krwawienia (1. dzień krwawienia miesiączkowego jest jednocześnie 1. dniem cyklu).

W każdym innym przypadku lekarz prowadzący może zalecić rozpoczęcie leczenia w dowolnym dniu.

Przyjmuje się 1 białą tabletkę na dobę przez pierwszych 11 dni, a następnie 1 różową tabletkę na dobę przez kolejnych 10 dni. Jedno opakowanie wystarcza na 21 dni leczenia.

Po 21-dniowym cyklu przyjmowania tabletek należy zrobić 7-dniową przerwę, podczas której zwykle występuje krwawienie z odstawienia (kilka dni po przyjęciu ostatniej tabletki).

Kolejne opakowanie leku Climen należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie, w tym samym dniu tygodnia co poprzednie.

Nie ma znaczenia o jakiej porze dnia przyjmuje się tabletki, jednak raz wybrana pora powinna być ściśle przestrzegana przez cały okres leczenia. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Climen

Nie ma potrzeby szczególnego leczenia, ale w razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zażycia leku Climen

Jeśli pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę o zwykłej porze, a minęło mniej niż 24 godziny, należy jak najszybciej tę tabletkę zażyć. Kolejną tabletkę należy zażyć o zwykłej porze.

Jeśli jednak minęło więcej niż 24 godziny, należy pozostawić pominiętą tabletkę w opakowaniu i kontynuować przyjmowanie pozostałych tabletek o stałej porze każdego dnia.

Jeśli pacjentka przez kilka dni zapomniała o wzięciu tabletki, mogą wystąpić nieregularne krwawienia.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Climen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane związane z Hormonalną Terapią Zastępczą

•    zakrzepy w żyłach

•    rak błony śluzowej trzonu macicy

•    rak piersi

•    rak jajnika

•    choroba serca

•    udar mózgu

•    otępienie

Szczegółowe informacje na temat tych działań niepożądanych znajdują się w punkcie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Climen”.

Poniżej wymieniono objawy, które mogą być związane ze stosowaniem leku Climen:

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na każde 100pacjentek):

-    utrata lub zwiększenie masy ciała,

-    ból głowy,

-    ból brzucha, nudności,

-    wysypka, swędzenie skóry,

-    krwawienia lub plamienia z macicy lub pochwy.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na każde 1000pacjentek):

-    alergie (reakcje nadwrażliwości),

-    nastrój depresyjny,

-    zawroty głowy,

-    zaburzenia widzenia,

-    palpitacje (nieregularne, szybkie bicie lub pulsowanie serca),

-    dyspepsja (niestrawność),

-    rumień guzowaty (czerwone bolesne guzki), pokrzywka,

-    ból piersi, tkliwość piersi,

-    obrzęk.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na każde 10 000pacjentek):

-    lek, zmniejszenie lub zwiększenie libido (zwiększenie lub zmniejszenie popędu seksualnego)

-    migrena,

-    nietolerancja soczewek kontaktowych,

-    wzdęcia, wymioty,

-    hirsutyzm (owłosienie ciała typu męskiego u kobiet), trądzik,

-    kurcze mięśni,

-    zaburzenia miesiączkowania (bolesne miesiączkowanie), wydzielina z pochwy, zespół napięcia przedmiesiączkowego, obrzęk piersi,

-    zmęczenie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CLIMEN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Climen po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, po "EXP". Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Climen

Substancjami czynnymi leku są: estradiolu walerianian i cyproteronu octan.

Każda z 11 białych tabletek powlekanych zawiera 2 mg estradiolu walerianianu.

Każda z 10 różowych tabletek powlekanych zawiera 2 mg estradiolu walerianianu i 1 mg cyproteronu octanu.

Inne składniki leku to:

Tabletki białe:

Rdzeń:

laktoza jednowodna skrobia kukurydziana powidon 25 000 talk

magnezu stearynian

Otoczka:

sacharoza powidon 700 000 makrogol 6 000 wapnia węglan talk

wosk montanoglikolowy

Tabletki różowe:

Rdzeń:

laktoza jednowodna skrobia kukurydziana powidon 25 000 talk

magnezu stearynian

Otoczka:

sacharoza powidon 700 000 makrogol 6 000 wapnia węglan talk

glicerol 85% tytanu dwutlenek (E 171) żelaza tlenek, żółty (E172) żelaza tlenek, czerwony (E172) wosk montanoglikolowy

Jak wygląda lek Climen i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Climen są koloru białego i różowego.

W blistrze znajduje się 21 tabletek powlekanych (11 sztuk białych i 10 sztuk różowych). Na blistrze znajduje się oznaczenie dni tygodnia.

Dostępne są opakowania zawierające 1 blister w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

Wytwórca

1.    Delpharm Lille SAS Z.I. de Roubaix Est Rue de Toufflers 59390 Lys Les Lannoy Francja

2.    Bayer Pharma AG D-13353 Berlin Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o.o.

Al Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa tel: (22) 5723500 fax(22)5723555

Data zatwierdzenia ulotki:

10

Climen

Charakterystyka Climen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Climen, 2 mg; 2 mg + 1 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda biała tabletka powlekana zawiera 2,0 mg estradiolu walerianianu (Estradioli valeras).

Każda różowa tabletka powlekana zawiera 2,0 mg estradiolu walerianianu (Estradioli valeras) i 1,0 mg cyproteronu octanu (Cyproteroni acetas).

Produkt zawiera laktozę jednowodną i sacharozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Tabletki koloru białego oraz różowego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet w wieku okołomenopauzalnym i po menopauzie.

Profilaktyka osteoporozy w następstwie menopauzy u kobiet z wysokim ryzykiem złamań kości, kiedy leki stosowane w zapobieganiu osteoporozy są przeciwwskazane lub nie są dobrze tolerowane przez pacjentkę.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

•    Jak rozpocząć stosowanie produktu Climen

U pacjentek, które nadal miesiączkują, leczenie należy rozpocząć 5. dnia cyklu (1. dzień krwawienia miesiączkowego jest jednocześnie 1. dniem cyklu).

Pacjentki, które nie miesiączkują, miesiączkują sporadycznie lub pacjentki po menopauzie mogą rozpocząć leczenie w każdej chwili pod warunkiem, że wykluczono ciążę (patrz punkt 4.6).

•    Dawkowanie

Przyjmuje się 1 białą tabletkę na dobę przez pierwszych 11 dni, a następnie 1 różową tabletkę na dobę przez kolejnych 10 dni.

Po 21-dniowym cyklu przyjmowania tabletek należy zrobić 7-dniową przerwę.

Krwawienie z odstawienia występuje zwykle podczas 7-dniowej przerwy, kilka dni po przyjęciu ostatniej tabletki.

•    Sposób podawania

Jedno opakowanie wystarcza na 21 dni leczenia. Kolejne opakowanie produktu Climen należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie, w tym samym dniu tygodnia co poprzednie.

Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu.

Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze.

• W razie pominięcia tabletki

W razie pominięcia tabletki, należy ją zażyć tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli upłynęło więcej niż 24 godziny, nie ma potrzeby przyjmowania dodatkowej tabletki. W przypadku, kiedy pominięto przyjęcie kilku tabletek może wystąpić krwawienie.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji

Dzieci i młodzież

Produkt Climen nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma danych sugerujących konieczność zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. U kobiet w wieku 65 lat lub starszych patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Dla produktu Climen nie prowadzono specjalnych badań u pacjentów z niewydolnością wątroby. Produkt Climen jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby (patrz punkt 4.3 Przeciwskazania).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Dla produktu Climen nie przeprowadzono specjalnych badań u pacjentów z niewydolnością nerek. Dostępne dane nie wskazują na zmianę leczenia w tej grupie pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy rozpoczynać hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), jeżeli występuje którykolwiek ze stanów wymienionych poniżej. Jeżeli jakikolwiek stan wystąpi w trakcie stosowania HTZ, produkt należy natychmiast odstawić.

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

•    Ciąża i karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

•    Krwawienie z dróg rodnych, którego przyczyny nie wyjaśniono.

•    Rak piersi - rozpoznany lub podejrzewany.

•    Stwierdzone lub podejrzewane stany przednowotworowe lub nowotwory zależne od estrogenów (np. rak endometrium).

•    Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.

• Ciężka choroba wątroby obecnie lub w wywiadzie, o ile parametry czynności wątroby nie powróciły do normy.

•    Ostre tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe (np. zawał serca, udar mózgu).

•    Czynna zakrzepica żył głębokich, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub ich występowanie w przeszłości.

•    Duże ryzyko zakrzepicy żylnej lub tętniczej.

•    Znaczna hipertriglicerydemia.

•    Nieleczony rozrost błony śluzowej trzonu macicy.

•    Porfiria.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hormonalną terapię zastępczą (HTZ) w leczeniu objawów okołomenopauzalnych należy rozpocząć tylko wówczas, jeśli objawy wpływają na jakość życia. W każdym przypadku należy przynajmniej raz w roku starannie określić bilans korzyści i ryzyka. HTZ należy kontynuować wyłącznie do czasu, gdy korzyści przeważają nad ryzykiem.

Badanie lekarskie / późniejsza obserwacja

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem HTZ, należy przeprowadzić pełen wywiad indywidualny i rodzinny. Badanie fizykalne (w tym narządów miednicy i piersi) należy przeprowadzić z uwzględnieniem wywiadu oraz przeciwwskazań i ostrzeżeń dotyczących tej terapii. Podczas leczenia zaleca się przeprowadzanie okresowych kontroli, których częstość i zakres powinien być dostosowany do sytuacji pacjentki. Kobiety należy poinformować, o jakich zmianach stwierdzanych w piersiach powinny powiadomić lekarza albo pielęgniarkę (patrz „Rak piersi” poniżej). Badania, włączając mammografię, należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami badań przesiewowych, z uwzględnieniem klinicznych potrzeb w indywidualnym przypadku.

Sytuacje wymagające nadzorowania

Pacjentka wymaga ścisłej obserwacji, jeśli którykolwiek z poniższych stanów występuje obecnie, wystąpił w przeszłości i (lub) zaostrzył się w czasie ciąży lub uprzedniego leczenia hormonalnego. Należy wziąć pod uwagę, że może dojść do nawrotu lub pogorszenia niżej wymienionych stanów w czasie stosowania produktu Climen:

-    mięśniak gładki (włókniaki macicy) lub endometrioza

-    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka (patrz poniżej)

-    czynniki ryzyka nowotworów estrogenozależnych, np. występowanie raka piersi u krewnych pierwszego stopnia

-    nadciśnienie tętnicze krwi

-    choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

-    cukrzyca ze zmianami naczyniowymi lub bez

-    kamica żółciowa

-    migrena albo (silny) ból głowy

-    toczeń rumieniowaty układowy

-    hiperplazja endometrium w wywiadzie (patrz poniżej)

-    padaczka

-    astma

-    otoskleroza

-    pląsawica mniejsza.

Wskazania do natychmiastowego zaprzestania leczenia:

Należy natychmiast przerwać leczenie, jeśli pojawią się przeciwwskazania lub w niżej wymienionych stanach:

-    żółtaczka albo zaburzenia czynności wątroby

-    znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi

-    wystąpienie po raz pierwszy bólu głowy typu migrenowego

-    ciąża.

Możliwość zwiększenia ryzyka zakrzepicy należy rozważyć u kobiet z wieloma czynnikami ryzyka lub dużym ich nasileniem. Ten wzrost ryzyka może być większy niż zwykła suma. HTZ nie powinna być przepisywana w przypadku negatywnej oceny bilansu korzyści do ryzyka.

Hiperplazja endometrium

• Ryzyko wystąpienia hiperplazji i raka błony śluzowej trzonu macicy zwiększa się, kiedy przez dłuższy czas stosuje się wyłącznie estrogeny (patrz punkt 4.8). Dodatkowe zastosowanie progestagenu przez przynajmniej 12 dni w cyklu u kobiety z zachowaną macicą znacząco zmniejsza to ryzyko.

• W pierwszych miesiącach leczenia mogą wystąpić krwawienia śródcykliczne i plamienie. Jeżeli pojawią się po pewnym czasie od rozpoczęcia terapii, albo będą utrzymywać się pomimo jej zaprzestania, należy ustalić ich przyczynę, co może wymagać biopsji błony śluzowej trzonu macicy w celu wykluczenia zmian złośliwych w endometrium.

Rak piersi

•    Randomizowane, kontrolowane placebo badanie Women’s Heath Initiative (WHI) i badania epidemiologiczne, włączając Million Women Study (MWS), wykazały zwiększone ryzyko zachorowalności na raka piersi u kobiet stosujących estrogeny, skojarzenie estrogenu

z progestagenem albo tybolon w ramach wieloletniej HTZ (patrz punkt 4.8). Dla każdego rodzaju HTZ zwiększone ryzyko pojawia się w ciągu kilku lat i zwiększa się wraz z długością trwania leczenia, przy czym powraca ono do wartości wyjściowych w ciągu kilku (najwyżej pięciu) lat po zaprzestaniu terapii.

•    W badaniu MWS, przy zastosowaniu skoniugowanych estrogenów (CEE) albo estradiolu (E2), względne ryzyko zachorowania na raka piersi było większe, gdy dodatkowo podawano progestagen (sekwencyjnie lub ciągle, bez względu na typ progestagenu). Droga podania nie miała wpływu

na różnice w zakresie ryzyka.

•    W badanu WHI stosowanie ciągłej złożonej HTZ ze skoniugowanymi estrogenami końskimi

i octanem medroksyprogesteronu (CEE + MPA) wiązało się z nieco większymi rozmiarami raków piersi i częstszymi ich przerzutami do miejscowych węzłów chłonnych niż u kobiet stosujących placebo.

•    HTZ, zwłaszcza leczenie skojarzone estrogenem i progestagenem, zwiększa gęstość obrazów mammograficznych, co może utrudniać radiologiczne wykrywanie raka piersi.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ)

•    HTZ wiąże się z podwyższonym względnym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), to jest zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. W jednym randomizowanym badaniu i w badaniach epidemiologicznych stwierdzono dwu- do trzykrotnie wyższe ryzyko u pacjentek stosujących HTZ. Dla kobiet niestosujących HTZ szacowana liczba przypadków ŻChZZ, które wystąpią w ciągu 5 lat wynosi: około 3 na 1000 kobiet w wieku 50-59 i 8 na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. Szacuje się, że u zdrowych kobiet, które stosują HTZ przez

5 lat, liczba dodatkowych przypadków ŻChZZ w tym okresie znajdzie się pomiędzy 2 a 6 (najlepsza wartość oszacowana = 4) na 1000 kobiet w wieku 50-59 lat oraz pomiędzy 5 a 15 (najlepsza wartość oszacowana = 9) na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. Wystąpienie tych zdarzeń chorobowych jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku HTZ.

•    Za czynniki ryzyka ŻChZZ uznaje się: dodatni wywiad indywidualny lub rodzinny, otyłość znacznego stopnia (WMC > 30 kg/m2) i toczeń rumieniowaty układowy (SLE). Nie ma zgodności co do ewentualnej roli żylaków kończyn dolnych w rozwoju ŻChZZ.

•    U pacjentek z ŻChZZ w wywiadzie lub ze skłonnością do zakrzepicy występuje zwiększone ryzyko ŻChZZ. HTZ może je dodatkowo zwiększać. Jeżeli u pacjentki lub jej rodziny występowały zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub poronienia nawykowe należy wykluczyć ewentualną skłonność do zakrzepicy. Zastosowanie HTZ u takich pacjentek należy uznać za przeciwwskazane, chyba że przeprowadzi się dokładną analizę czynników sprzyjających zakrzepicy lub rozpocznie leczenie przeciwzakrzepowe. U kobiet, które już przyjmują leki przeciwzakrzepowe należy szczególnie wnikliwie rozważyć bilans korzyści do ryzyka przy zastosowaniu HTZ.

• Ryzyko wystąpienia ŻChZZ może okresowo wzrastać przy dłuższym unieruchomieniu, poważnym urazie lub rozległej operacji. Podobnie, jak u każdego pacjenta po operacji, należy zwrócić szczególną uwagę na podjęcie działań profilaktycznych, aby zapobiec wystąpieniu ŻChZZ

po operacji. Jeżeli spodziewamy się przedłużonego unieruchomienia w związku z planowanym zabiegiem operacyjnym, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej lub zabiegu ortopedycznego kończyn dolnych, należy rozważyć czasowe zaprzestanie stosowania HTZ, w miarę możliwości na 4 do 6. tygodni przed zabiegiem. Nie należy powracać do stosowania HTZ przed powrotem pełnej zdolności ruchowej kobiety.

• Jeżeli po rozpoczęciu leczenia dojdzie do rozwoju ŻChZZ należy przerwać podawanie produktu. Należy poinformować pacjentki o konieczności pilnego zgłoszenia się do lekarza, jeżeli zauważą potencjalne objawy zakrzepicy (np. bolesny obrzęk nogi, nagły ból w klatce piersiowej, duszność).

Choroba wieńcowa

•    Kontrolowane badania randomizowane nie potwierdzają jakichkolwiek korzyści sercowo-naczyniowych przy terapii ciągłej złożonej skoniugowanymi estrogenami i octanem medroksyprogesteronu (MPA). W dwóch dużych badaniach klinicznych (WHI and HERS, tj. Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study) wykazano potencjalnie zwiększone ryzyko zachorowalności na choroby układu krążenia w pierwszym roku stosowania oraz brak ogólnej korzyści. Dane z randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych, oceniających wpływ innych produktów stosowanych w HTZ na zachorowalność i śmiertelność sercowo-naczyniową są ograniczone. Trudno jest zatem jednoznacznie stwierdzić, czy te spostrzeżenia odnoszą się także

do innych produktów stosowanych w HTZ.

Udar

•    W jednym dużym randomizowanym badaniu klinicznym (WHI) zaobserwowano, jako drugorzędowy wynik, zwiększone ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu u zdrowych kobiet, które stosowały ciągłą złożoną HTZ skoniugowanymi estrogenami i MPA. Dla kobiet, które nie stosują HTZ, liczbę udarów w okresie 5 lat szacuje się na około 3 wśród 1000 kobiet w wieku 50-59 lat

i na 11 wśród 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. Szacuje się, że dla kobiet, które stosują skoniugowane estrogeny i MPA przez 5 lat, liczba dodatkowych zdarzeń wyniesie od 0 do 3 (najlepsza wartość oszacowana = 1) na 1000 ‘użytkowniczek’ w wieku 50-59 lat i od 1 do 9 (najlepsza wartość oszacowana = 4) na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. Niewiadomo, czy to zwiększone ryzyko występuje także przy stosowaniu innych produktów HTZ.

Rak jajnika

•    W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano, że u kobiet po histerektomii długotrwałe (przynajmniej 5-10 letnie) stosowanie w ramach HTZ samego estrogenu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka jajnika. Niewiadomo, czy długotrwała HTZ produktami złożonymi wiąże się z innym stopniem ryzyka niż dla tych zawierających wyłącznie estrogen.

Nowotwory wątroby

•    W rzadkich przypadkach obserwowano łagodne, a w jeszcze rzadszych złośliwe nowotwory wątroby w przypadku stosowania hormonów takich, jak te w produkcie Climen. W pojedynczych przypadkach te nowotwory mogą prowadzić do wystąpienia zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej.

Inne stany

•    Estrogeny mogą prowadzić do zatrzymywania płynów, dlatego należy nadzorować pacjentki z zaburzeniami czynności serca lub nerek. Pod szczególną obserwacją powinny być pacjentki

ze schyłkową niewydolnością nerek, gdyż należy przypuszczać, że zwiększa się stężenie substancji czynnych we krwi.

•    Kobiety z hipertriglicerydemią należy ściśle obserwować w czasie substytucji estrogenowej bądź HTZ, ponieważ opisano rzadkie przypadki, w których po leczeniu estrogenem dochodziło

do znacznego zwiększenia stężenia triglicerydów, prowadzących do zapalenia trzustki.

• Estrogeny zwiększają stężenie globuliny wiążącej tyroksynę (TBG), prowadząc do zwiększenia całkowitej ilości krążących hormonów tarczycy, co oceniano na podstawie pomiarów jodu związanego z białkiem (PBI), stężenia T4 (metodą kolumnową lub radioimmunologiczną) albo stężenia T3 (metodą radioimmunologiczną). Zmniejsza się wiązanie T3 przez żywicę,

co odzwierciedla zwiększone stężenie TBG. Stężenia wolnych T4 i T3 pozostają niezmienione. Mogą zwiększać się stężenia innych białek wiążących w osoczu, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy (CBG), globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), prowadząc do zwiększenia ilości krążących kortykosteroidów i steroidów płciowych. Stężenia wolnych albo biologicznie aktywnych hormonów pozostają niezmienione. Stężenia innych białek w osoczu mogą być podwyższone (angiotensynogen / substrat reniny, alfa-1-antytrypsyna, ceruloplazmina).

• Sporadycznie może wystąpić ostuda, zwłaszcza u pacjentek z ostudą ciążową w wywiadzie. Pacjentki ze skłonnościami do ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce i promieniowanie ultrafioletowe w czasie HTZ.

•    Nie ma jednoznacznych dowodów świadczących o poprawie funkcji poznawczych. Pewne dane

z badania WHI wskazują na zwiększone ryzyko potencjalnej demencji u kobiet, które rozpoczynają terapię ciągłą złożoną CEE i MPA po ukończeniu 65 roku życia. Niewiadomo, czy te doniesienia mogą dotyczyć także młodszych kobiet po menopauzie lub kobiet stosujących inną HTZ.

•    U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywoływać albo nasilać jego objawy.

•    Ścisła kontrola lekarska (w tym okresowych pomiarów stężenia prolaktyny) jest niezbędna u pacjentów z gruczolakiem przysadki mózgowej.

Produkt zawiera laktozę i sacharozę. Produktu Climen nie powinny przyjmować pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, nietolerancją fruktozy, w przypadku niedoboru laktazy (typu Lapp), niedoboru sacharazy - izomaltazy, czy zespołu złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

•    Interakcje z lekami

Długotrwałe leczenie lekami indukującymi enzymy wątrobowe (np. niektóre leki przeciwdrgawkowe i przeciwbakteryjne) może zwiększać klirens hormonów płciowych oraz może zmniejszać ich skuteczność. Właściwości pobudzania enzymów wątrobowych ustalono dla: hydantoiny, barbituranów, prymidonu, karbamazepiny, ryfampicyny, oraz podejrzewa się dla: okskarbazepiny, topiramatu, felbamatu i gryzeofulwiny. Zjawisko maksymalnej indukcji enzymów występuje zwykle nie wcześniej niż po 2.-3. tygodniach, jednak może utrzymywać się do 4 tygodni po zaprzestaniu terapii.

W rzadkich przypadkach zmniejszenie stężenia estradiolu obserwowano po jednoczesnym podaniu pewnych antybiotyków (np. penicylin i tetracyklin).

Substancje, które podlegają częściowo sprzęganiu (np. paracetamol) mogą zwiększać biodostępność estradiolu poprzez konkurencyjne hamowanie układu sprzęgającego podczas wchłaniania.

W pojedynczych przypadkach w wyniku wpływu na tolerancję glukozy, może ulec zmianie zapotrzebowanie na doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę.

•    Interakcje z alkoholem

Spożywanie dużych ilości alkoholu w czasie stosowania HTZ może prowadzić do zwiększenia stężenia krążącego estradiolu.

•    Wpływ na wyniki testów laboratoryjnych

Stosowanie hormonów steroidowych może wpływać na parametry biochemiczne, np. czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenie białek (transportujących) w osoczu, takich jak globuliny wiążącej kortykosteroidy i białek wiążących frakcje lipidowe / lipoproteinowe, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry koagulacji i fibrynolizy.

4.6    Ciąża i laktacja

Climen jest przeciwwskazany w czasie ciąży lub karmienia piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu Climen, należy natychmiast przerwać leczenie.

Niewielkie ilości hormonów płciowych mogą przenikać do mleka kobiety karmiącej.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie stwierdzono wpływu produktu Climen na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Najcięższe działania niepożądane związane ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej opisano w punkcie 4.4.

Tabela poniżej przedstawia inne działania niepożądane obserwowane u kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą (dane zbierane po wprowadzeniu produktu do obrotu). Związek przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem produktu Climen nie został ani potwierdzony, ani wykluczony.

Układ/narząd

Często (>1/100, <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000, <1/100)

Rzadko (>1/10 000, <1/1 000)

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia

psychiczne

Nastrój depresyjny

Niepokój, Zwiększenie lub zmniejszenie libido

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy

Migrena

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Nietolerancja

soczewek

kontaktowych

Zaburzenia serca

Palpitacje

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, Nudności

Niestrawność

Wzdęcia,

Wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka,

Świąd

Rumień guzowaty, Pokrzywka

Hirsutyzm,

Trądzik

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Krwawienia lub plamienia z macicy lub pochwy (nieregularne krwawienia zazwyczaj ustępują podczas terapii ciągłej)

Ból piersi, Tkliwość piersi

Bolesne

miesiączkowanie, Wydzielina z pochwy, Zespół napięcia przedmiesiączkowego, Powiększenie piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk

Zmęczenie

Do opisu niektórych działań niepożądanych, ich synonimów i stanów pokrewnych zastosowano najbardziej odpowiednie terminy MedDRA.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym, egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub pogarszać objawy tej choroby (patrz punkt 4.4).

Rak piersi

Wyniki licznych badań epidemiologicznych i jednego badania randomizowanego, kontrolowanego placebo (WHI) wskazują, że u kobiet, które stosują lub niedawno stosowały HTZ całkowite ryzyko raka piersi zwiększa się proporcjonalnie do długości okresu jej stosowania.

Dla estrogenowej HTZ, względne ryzyko (RR) oszacowane na podstawie ponownej analizy pierwotnych danych pochodzących z 51 badań epidemiologicznych (w których więcej niż 80% stanowiła estrogenowa terapia zastępcza) oraz badania epidemiologicznego Million Women Study (MWS) jest podobne i wynosi odpowiednio 1,35 (95%, CI 1,21 - 1,49) oraz 1,30 (95%, CI 1,21 - 1,40).

Dla złożonej HTZ (estrogen + progestagen), w kilku badaniach epidemiologicznych stwierdzono większe ryzyko wystąpienia raka piersi w porównaniu do leczenia z zastosowaniem wyłącznie estrogenu.

Z badania MWS wynika, że HTZ różnymi rodzajami produktów estrogenowo-progestagenowych wiązało się z większym ryzykiem wystąpienia raka piersi (RR = 2,00, 95%, CI: 1,88 - 2,12) niż w przypadku stosowania jedynie estrogenów (RR = 1,30, 95%, CI: 1,21 - 1,40) albo podania tybolonu (RR=1,45; 95%, CI 1,25-1,68), w porównaniu do kobiet, które nigdy nie stosowały takich produktów.

W badaniu WHI ryzyko dla wszystkich użytkowników oszacowano na poziomie 1,24 (95%, CI 1.01 - 1.54) po 5,6 roku stosowania estrogenu i progestagenu w HTZ (CEE + MPA) w porównaniu do grupy otrzymującej placebo.

Bezwzględne ryzyko zachorowalności, obliczone na podstawie badania MWS i WHI jest przedstawione poniżej:

Według MWS ryzyko oszacowano, na podstawie znanej średniej częstości występowania raka piersi w krajach rozwiniętych:

>    dla kobiet nie stosujących HTZ, rak piersi może wystąpić u około 32 na 1000 kobiet, w wieku 50 - 64 lat.

>    na 1000 kobiet aktualnie lub ostatnio stosujących HTZ, liczba dodatkowych zdarzeń w odpowiednim okresie wynosi

>    dla kobiet stosujących tylko estrogen

-    między 0 a 3 (najlepsza wartość oszacowana = 1,5) w przypadku 5 letniego okresu stosowania

-    między 3 a 7 (najlepsza wartość oszacowana = 5) w przypadku 10 letniego okresu stosowania.

>    dla kobiet stosujących estrogen w skojarzeniu z progestagenem

-    między 5 a 7 (najlepsza wartość oszacowana = 6) w przypadku 5 letniego okresu stosowania.

- między 18 a 20 (najlepsza wartość oszacowana = 19) w przypadku 10 letniego okresu stosowania.

Według badania WHI szacuje się, że po 5,6 roku trwania terapii, w grupie kobiet między 50 a 79 rokiem życia, w związku ze stosowaniem złożonej HTZ (CEE + MPA) doszłoby do wystąpienia 8 dodatkowych przypadków inwazyjnego raka piersi na 10 000 kobieto-lat.

Zgodnie z danymi liczbowymi uzyskanymi w toku badań, szacuje się, że:

>    dla 1000 kobiet w grupie placebo

-    doszłoby do rozpoznania około 16 przypadków inwazyjnego raka piersi w okresie 5 lat.

>    dla 1000 kobiet, które przyjmowały estrogen i progestagen podczas HTZ (CEE + MPA),

liczbę dodatkowych zdarzeń szacuje się

-    między 0 a 9 (najlepsza wartość oszacowana = 4) na 5 lat okresu terapii.

Liczba dodatkowych przypadków zachorowalności na raka piersi u kobiet, które stosują HTZ jest zasadniczo podobna do tej u kobiet, które rozpoczynają HTZ, niezależnie od wieku, w którym się ją zaczyna (w przedziale wiekowym 45-65 lat) (patrz punkt 4.4).

Rak endometrium

U kobiet z zachowaną macicą, ryzyko rozrostu błony śluzowej trzonu macicy i raka endometrium zwiększa się wraz z długością trwania leczenia, jeśli stosuje się wyłącznie estrogen. Na podstawie badań epidemiologicznych najniższy wskaźnik ryzyka występuje w grupie kobiet, które nie stosują HTZ, gdzie w przedziale wieku 50 do 65 lat rak endometrium może wystąpić u około 5 na 1000 kobiet. W zależności od czasu trwania terapii i dawki estrogenu, ryzyko wystąpienia raka endometrium wśród kobiet stosujących tylko estrogen zwiększa się od 2 do 12 razy w porównaniu do kobiet nie stosujących takiego leczenia. Dołączenie progestagenu do terapii opartej wyłącznie o estrogen znacząco zmniejsza to podwyższone ryzyko.

Inne działania niepożądane, związane z zastosowaniem estrogenów/progestagenów:

-    estrogenozależny nowotwór łagodny i złośliwy, np. rak trzonu macicy.

-    żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, tj. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych lub miednicy, zatorowość płucna, występuje częściej u kobiet stosujących HTZ, niż u tych, które jej nie stosują. Więcej informacji w punkcie 4.3 Przeciwwskazania i 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

-    zawał mięśnia sercowego i udar mózgu

-    choroby pęcherzyka żółciowego

-    choroby skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa

-    możliwa demencja (patrz punkt 4.4).

4.9. Przedawkowanie

Wyniki badań toksyczności ostrej nie wykazały ostrych objawów niepożądanych w przypadku niezamierzonego zażycia wielokrotności dobowej dawki terapeutycznej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; antyandrogeny i estrogeny; cyproteron i estrogen Kod ATC: G 03 HB 01

Produkt Climen zawiera estrogen - estradiolu walerianian, prolek ludzkiego 17p-estradiolu. Cyproteronu octan jest syntetyczną pochodną hydroksyprogesteronu o właściwościach progestagenowych, antygonadotropowych i antyandrogenowych.

Produkt Climen łagodzi wiele objawów, związanych z niedoborem estradiolu u kobiet w okresie menopauzy oraz zmniejsza resorpcję kości i opóźnia lub zatrzymuje pomenopauzalny ubytek kości. Długotrwałe stosowanie produktu zmniejsza ryzyko występowania złamań kończyn u kobiet po menopauzie.

Po przerwaniu HTZ masa kostna zmniejsza się do poziomu porównywalnego z okresem bezpośrednio po menopauzie. Nie ma jednak żadnych dowodów świadczących, że stosowanie HTZ powoduje odbudowanie masy kostnej do poziomu sprzed menopauzy. HTZ wywiera też pozytywny wpływ na jakość kolagenu skórnego i grubość skóry oraz może prowadzić do opóźniania procesu starzenia skóry. Dodatkowo, antyandrogenowe właściwości cyproteronu octanu w preparacie Climen, mogą korzystnie oddziaływać w leczeniu zaburzeń zależnych od androgenu, takich jak: trądzik, łojotok, łysienie.

Dodatek progestagenu do estrogenowej terapii zastępczej, tak jak w produkcie Climen, przez co najmniej 10 dni w cyklu zmniejsza ryzyko rozrostu endometrium (hiperplazji) oraz towarzyszące mu ryzyko wystąpienia gruczolakoraka w grupie kobiet z zachowaną macicą. Skojarzenie progestagenu z estrogenową terapią zastępczą nie wpływa na skuteczność działania estrogenu w zatwierdzonych wskazaniach do stosowania.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

• Estradiolu walerianian Wchłanianie

Estradiolu walerianian wchłania się szybko i całkowicie po podaniu doustnym. Ester steroidowy jest metabolizowany do estradiolu i kwasu walerianowego podczas wchłaniania oraz efektu pierwszego przejścia w wątrobie. W tym samym czasie estradiol metabolizowany jest do estronu, estriolu i siarczanu estronu. Biodostępność estradiolu po podaniu doustnym estradiolu walerianianu wynosi około 3%. Pożywienie nie wpływa na biodostępność estradiolu.

Dystrybucja

Maksymalne stężenie estradiolu walerianianu w osoczu wynosi około 30 pg/ml i występuje po 4 do 9 godzinach od przyjęcia tabletki. W ciągu 24 godzin od przyjęcia leku stężenie estradiolu w osoczu zmniejsza się do około 15 pg/ml.

Estradiol wiąże się z albuminami i globulinami wiążącymi hormony płciowe (SHBG). Około 1 do 1,5% estradiolu w osoczu występuje w postaci wolnej, a 30-40% w postaci związanej z SHBG.

Metabolizm

Po egzogennym podaniu estradiolu walerianianu następuje rozkład estru, a estradiol ulega przemianom metabolicznym typowym dla endogennego hormonu. Estradiol metabolizowany jest głównie w wątrobie, ale również poza nią np. w jelicie, nerkach, mięśniach szkieletowych i narządach docelowych. Przemiany te obejmują tworzenie estronu, estriolu, estrogenów katecholowych oraz siarczanów i glukuronidów sprzężonych z tymi związkami, które wykazują znacznie mniejsze właściwości estrogenne lub wręcz są ich pozbawione.

Wydalanie

Pewna część metabolitów estradiolu jest wydalana z żółcią i podlega tzw. krążeniu jelitowo-wątrobowemu. Ostatecznie większość metabolitów estradiolu jest wydalana w postaci siarczanów i glukuronidów z moczem.

Stan stacjonarny

W porównaniu z dawką pojedynczą, po podaniu wielokrotnym stężenie estradiolu w osoczu zwiększa się mniej więcej dwukrotnie. Średnio, stężenie estradiolu waha się między 30 (stężenie minimalne) a 60 pg/ml (stężenie maksymalne). Estron, jako metabolit o mniej nasilonych właściwościach estrogennych, osiąga 8-krotnie wyższe stężenie w osoczu, a siarczan estronu osiąga około 150 razy wyższe stężenie.

Po zaprzestaniu leczenia produktem Climen powrót do wyjściowych wartości stężeń estradiolu i estronu następuje w ciągu 2-3 dni.

• Cyproteronu octan

Absorpcja

Cyproteronu octan wchłania się szybko i całkowicie po podaniu doustnym. Po podaniu doustnym całkowita biodostępność cyproteronu octanu wynosi około 88% przyjętej dawki.

Dystrybucja

Maksymalne stężenie cyproteronu octanu w osoczu wynosi około 8 ng/ml i występuje po 1 do 2 godzin po pojedynczym podaniu 1 mg cyproteronu octanu. Następnie, stężenie cyproteronu octanu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach z okresem półtrwania odpowiednio 0,8 godziny i 2,3 doby.

Cyproteronu octan wiąże się prawie wyłącznie z albuminami. Około 3,5-4,0% całkowitego stężenia leku w osoczu występuje w postaci wolnej. Cyproteronu octan wiąże się z białkami osocza głównie niespecyficznie i tylko mała ilość leku wiąże się z ciepłochwiejnymi białkami, takimi jak SHBG i CBG (globulina wiążąca kortykosteroidy), co wskazuje, iż zmiany stężenia SHBG nie wpływają na farmakokinetykę cyproteronu octanu.

Metabolizm

Cyproteronu octan jest metabolizowany według różnych szlaków metabolicznych, z hydroksylacją i koniugacją włącznie. Głównym metabolitem jest 15p-hydroksypochodna.

Eliminacja

Całkowity klirens ustrojowy cyproteronu octanu wynosi 3,6 ml/min/kg. Część leku jest wydalana w postaci niezmienionej z żółcią. Zdecydowana większość podanej dawki wydalana jest w postaci metabolitów z moczem i z żółcią w stosunku 3:7 i okresem półtrwania około 1,9 doby. Metabolity są wydalane z podobnym okresem półtrwania około 1,7 doby.

Stan stacjonarny

Cyproteronu octan ma długi okres półtrwania i dlatego może kumulować się 2 do 2,5-krotnie w czasie jednego cyklu leczenia.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

•    Estradiolu walerianian

Profil toksykologiczny estradiolu walerianianu jest dobrze poznany. Nie ma istotnych danych przedklinicznych wpływających na bezpieczeństwo leku niż informacje już opisane w innych punktach tej charakterystyki produktu.

•    Cyproteronu octan Toksyczność układowa

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu wielokrotnym cyproteronu octanu nie wskazują na istnienie szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Działanie genotoksyczne i rakotwórcze

Najczęściej stosowane testy służące do oceny genotoksyczności dały wynik negatywny dla cyproteronu octanu. Jednakże w kolejnych testach wykazano, że w wyizolowanych komórkach wątroby szczurów i małp, jak również świeżo izolowanych hepatocytach ludzkich cyproteronu octan powodował powstanie połączeń typu pomostowego (adduktów) w strukturze DNA (jednocześnie zwiększając aktywność naprawczą DNA). Liczba powstałych połączeń typu pomostowego (adduktów) w strukturze DNA w komórkach wątroby psów była bardzo niska.

Do powstawania adduktów DNA dochodziło przy ekspozycji, jakiej można się spodziewać w przypadku zalecanego schematu dawkowania cyproteronu octanu. W warunkach in vivo po zastosowaniu cyproteronu octanu zaobserwowano zwiększoną częstość występowania ogniskowych, potencjalnie przednowotworowych, zmian w wątrobie samic szczurów, polegających na zmianie enzymów komórkowych, jak również odnotowano zwiększoną częstość mutacji u transgenicznych szczurów, będących nosicielami genów bakteryjnych jako celów mutacji.

Dotychczasowe doświadczenie kliniczne i odpowiednio przeprowadzone badania epidemiologiczne nie potwierdzają zwiększonej częstości występowania nowotworów wątroby u człowieka. Badania dotyczące rakotwórczości cyproteronu octanu u gryzoni nie wykazały specyficznych właściwości rakotwórczych.

Jednakże, należy pamiętać o tym, że hormony płciowe mogą pobudzać wzrost niektórych tkanek i nowotworów hormonozależnych.

Działanie embriotoksyczne i teratogenne

Podawanie większych dawek cyproteronu octanu w hormonowrażliwej fazie różnicowania się narządów płciowych może być przyczyną objawów feminizacji u płodów płci męskiej. Badania noworodków płci męskiej, które w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego były narażone na działanie cyproteronu octanu, nie wykazały jednak objawów feminizacji. Niemniej jednak stosowanie produktu Climen w ciąży jest przeciwwskazane.

Podsumowując należy uznać, że dotychczasowe dane nie budzą zastrzeżeń odnośnie możliwości stosowania produktu u ludzi, pod warunkiem przestrzegania wskazań i zalecanego dawkowania.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Tabletki białe:

Rdzeń:

laktoza jednowodna skrobia kukurydziana powidon 25 000 talk

magnezu stearynian

Otoczka: sacharoza powidon 700 000 makrogol 6 000 wapnia węglan talk

wosk montanoglikolowy

Tabletki różowe:

Rdzeń:

laktoza jednowodna skrobia kukurydziana powidon 25 000 talk

magnezu stearynian

Otoczka: sacharoza powidon 700 000 makrogol 6 000 wapnia węglan talk

glicerol 85% tytanu dwutlenek (E 171) żelaza tlenek, żółty (E172) żelaza tlenek, czerwony (E172) wosk montanoglikolowy

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3. Okres ważności 5 lat

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

21 tabletek powlekanych (11 sztuk białych i 10 sztuk różowych) w blistrze PVC/Al. 1 blister w tekturowym pudełku.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

7705

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 26.05.1998 r., 24.07.2003 r., 09.07.2008r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Climen