+ iMeds.pl

Clobex 50 mcg/gUlotka Clobex

ULOTKA DYA V ACJFNTA: INFORMAC JA DLA użytkownika

CIobex

500 mikrogramów/g, szampon leczniczy

Clobetasoli propionas

Należy zapoznać się treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Clobex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clobex

3.    Jak stosować lek Clobex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Clobex

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK CLOBEXIW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Clobex zawiera substancję czynną - propionian klobetazolu. Substancja ta należy do stosowanych miejscowo kortykosteroidów (lub steroidów).

Miejscowo stosowane kortykosteroidy podlegają dalszemu podziałowi na grupy, zależnie od ich siły działania. Propionian klobetazolu jest bardzo silnie działającym kortykosteroidem. Należy go stosować wyłącznie na skórę. Miejscowo stosowane steroidy zmniejszają zaczerwienienie, swędzenie oraz stan zapalny związany ze zmianami skórnymi.

Łuszczyca owłosionej skóry głowy spowodowana jest zbyt szybkim wytwarzaniem komórek skóry głowy. Lek Clobex jest stosowany w leczeniu łuszczycy owłosionej skóry głowy, o umiarkowanym nasileniu u dorosłych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CLOBEX Kiedy nie stosować leku Clobex

-    w przypadku, uczulenia (nadwrażliwości) na propionian klobetazolu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Clobex. Należy to sprawdzić zapoznając się ze składem leku podanym poniżej. Jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na którykolwiek ze składników leku powinien poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem leczenia.

-    w przypadku zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych lub pasożytniczych skóry głowy, takich jak opryszczka, ospa wietrzna, półpasiec, liszajec (rodzaj wysypki na twarzy), grzybica skóry, grzybica stóp, pleśniawki, gruźlica skóry lub kiłowa choroba skóry;

-    w przypadku wrzodziejących ran owłosionej skóry głowy (sączące zmiany);

-    u dzieci w wieku poniżej 2 lat;

-    należy unikać kontaktu leku Clobex z oczami (ryzyko jaskry, czyli wysokiego ciśnienia w

oku).    MINISTERSTW!) LESOWIa

Departament Polityki Lekowej i Farma* 00-952 Warszawa

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Clobex

-    Jeśli lek został przepisany do stosowania u dziecka bądź młodzieży w wieku poniżej 18 lat, należy co tydzień zgłaszać się na kontrolę do lekarza przed kontynuacją leczenia.

-    Clobex należy stosować wyłącznie na owłosioną skórę głowy. Nie należy stosować leku jako zwykłego szamponu. Nie należy również stosować leku na inne okolice ciała oraz jako żel pod prysznic do ciała lub jako płyn do kąpieli.

-    Podczas leczenia owłosionej skóry głowy, leczonego miejsca nie należy zakrywać, np. nie należy stosować czepka pod prysznic, gdyż może to spowodować przeniknięcie substancji czynnej przez skórę i jej działanie na inne części ciała.

-    Podczas stosowania leku Clobex należy unikać kontaktu leku ze skórą twarzy, powiekami, pachami, skórą z nadżerkami (popękaną) oraz z okolicą narządów płciowych. W przypadku spłynięcia leku poza owłosioną skórę głowy lek należy natychmiast spłukać wodą.

-    Jeśli lek Clobex dostanie się do oka, należy je dokładnie przepłukać dużą ilością wody.

Jeśli utrzymuje się podrażnienie, należy skonsultować się z lekarzem.

-    Jeśli w trakcie leczenia nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Clobex z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Clobex w okresie ciąży lub karmienia piersią, chyba że lekarz wyraźnie to zalecił.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Clobex nie ma wpływu lub ma bardzo niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CLOBEX

Lek Clobex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka dobowa leku to około pół łyżki stołowej (około 7,5 ml) leku, wystarczająca na dokładne pokrycie owłosionej skóry głowy.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, należy umyć ręce i zastosować lek Clobex bezpośrednio na suchą owłosioną skórę głowy raz dziennie, uważając by dobrze pokryć i wmasować lek w zmienione chorobowo miejsca. Należy unikać stosowania zbyt dużej ilości leku Clobex, należy stosować ilość leku wystarczającą do pokrycia suchej owłosionej skóry głowy.

Po nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Należy pozostawić lek na skórze na około 15 minut bez nakrywania głowy, a następnie spłukać i wysuszyć włosy jak zwykle. Zwykły szampon do mycia włosów można użyć jeśli jest potrzebna większa ilość szamponu.

Nie należy zwiększać dawki leku Clobex.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy stosować szampon Clobex w leczeniu łuszczycy owłosionej skóry głowy. Leczenie zwykle nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie. Jednak w przypadku znaczącej poprawy łuszczycy pod koniec leczenia należy skonsultować

MINISTERSTWO ZMIOWM Departament Poliiyki Lekowej i Farmacji 00-852 Warszawa

się z lekarzem. Należy również poinformować lekarza, jeśli pod koniec leczenia nie stwierdza się poprawy. Leczenie wymaga szczegółowej kontroli - należy w regularnych odstępach czasu informować lekarza o postępach w leczeniu.

Nie należy stosować leku Clobex przez okres dłuższy aniżeli zalecony przez lekarza.

Lekarz może w przyszłości zalecić ponowne zastosowanie leku Clobex, po upływie okresu czasu, gdy nie był stosowany.

Jeśli lek zalecono do stosowania u dziecka w wieku od 2 do 18 lat, należy szczegółowo przestrzegać zaleceń lekarza. Przed kontynuacją leczenia należy co tydzień konsultować się z lekarzem.

Jeśli szampon Clobex był stosowany przez okres znacznie dłuższy od zaleconego, należy skonsultować się z lekarzem. Lek ten przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na owłosioną skórę głowy. Nie należy spożywać tego leku. W razie przypadkowego spożycia, niewielkie ilości szamponu nie są szkodliwe.

W razie wątpliwości należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Jeśli pominięto zastosowanie leku CIobex, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Należy stosować lek według dotychczasowego schematu. Jeśli pominięto kilka dawek, należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli zaprzestano stosowania leku Clobex, należy skonsultować się z lekarzem.

Istnieje możliwość pogorszenia choroby w przypadku zaprzestania leczenia lekiem Clobex, szczególnie jeśli stosowany był przez dłuższy czas. Jeśli pacjent stwierdzi pogorszenie stanu skóry, powinien skonsultować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Clobex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

■    Częste działania niepożądane, dotyczące mniej niż 1 pacjenta na 10, obejmują: uczucie dyskomfortu skóry, trądzik oraz pieczenie lub kłucie oczu.

■    Niezbyt częste działania niepożądane, dotyczące mniej niż 1 pacjenta na 100, obejmują: objawy podrażnienia skóry, świąd, pokrzywkę, uwidocznienie naczyń krwionośnych oraz zanik skóry wokół leczonego miejsca.

Działania niepożądane mają zwykle przebieg łagodny lub umiarkowany.

■    Jeśli w miejscach leczonych występuje uczucie pieczenia lub zaczerwienienie, należy zaprzestać stosowania leku Clobex do czasu ustąpienia tych objawów.

■    Jeśli stan zmienionych chorobowo miejsc uległ pogorszeniu podczas leczenia (większe prawdopodobieństwo istnieje w przypadku stosowania szamponu Clobex przez okres dłuższy niż zalecany), należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować

(MINISTERSTWO cpwWM Departament Polityki Leko^NFarmacjl 00-ao.c Warszawa ul. Miodowa 15

się z lekarzem. W przypadku stwierdzenia obrzęku powiek, twarzy lub ust należy zaprzestać stosowania leku, gdyż może to świadczyć o uczuleniu (nadwrażliwości) na lek lub zakażeniu skóry.

■    Stosowanie dużych ilości leku lub pozostawienie go na głowie przez czas przekraczający 15 minut może:

spowodować ścieńczenie skóry, czyniąc ją bardziej podatną na uszkodzenie; umożliwić substancji czynnej przeniknięcie przez skórę: co może spowodować jej działanie na inne części ciała, szczególnie u dzieci oraz podczas ciąży.

■    Powtarzane cykle miejscowego leczenia steroidami w długim okresie czasu, mogą spowodować trądzik, wysypkę, zaburzenia wzrostu włosów oraz zabarwienia skóry. Mogą być widoczne rozstępy, plamica (zasinienia) oraz żyły powierzchowne, rumień (zaczerwienienie skóry) oraz kontaktowe zapalenie skóry (miejscowe reakcje alergiczne).

■    W przypadku trądziku różowatego (ciężki rumień skóry nosa i okolicy), zastosowanie leku Clobex na twarzy może spowodować jego zaostrzenie.

■    Zastosowanie leku Clobex na twarzy może wywołać okołowargowe zapalenie skóry (plamista, czerwona wysypka wokół ust).

■    Zastosowanie leku Clobex na skórę może spowodować ścieńczenie skóry. Z tego powodu nigdy nie należy stosować tego leku na twarzy oraz w miejscach innych niż owłosiona skóra głowy.

■    W przypadku jakiegokolwiek nietypowego, niezrozumiałego uczucia dyskomfortu, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CLOBEX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Clobex po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

Przechowywać lek w oryginalnej, plastikowej butelce.

Leku nie należy stosować po upływie 4 tygodni od dnia otwarcia opakowania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Clobex

-    Substancją czynną leku Clobex jest propionian klobetazolu.

Jeden gram (mililitr) leku Clobex zawiera 500 mikrogramów substancji czynnej - propionianu klobetazolu.

-    Inne składniki leku to: etanol, kokoalkilodimetylobetaina, sól sodowa eteru laurylosulfonowego, polyquatemium-10, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jedno wodny, woda oczyszczona.

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji 0 0- • 8 52 Wa rsz awa u!. Miodowa 15

Jak wygląda lek Clobex i co zawiera opakowanie

Lek Clobex jest gęstym, półprzezroczystym, bezbarwnym do bladożółtego płynnym szamponem o alkoholowym zapachu.

Lek Clobex wydawany jest na receptę lekarską. Jest dostępny w butelkach z białego polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z polipropylenowym zamknięciem zatrzaskowym, zawierających 60 ml i 125 ml szamponu. Butelka zawierająca 30 ml szamponu zamykana jest polipropylenową zakrętką.

Butelki zawierają 30 ml, 60 ml lub 125 ml szamponu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa

Wytwórca

Laboratoires Galderma Z.I., Montdesir 74540 Alby-sur-Cheran Francja

Niniejszy produkt leczniczy dopuszczony jest w krajach członkowskich pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania, Włochy, Irlandia i Portugalia: Etrivex 500 mikrogramów/g, szampon Francja, Niemcy, Belgia, Polska, Hiszpania, Węgry, Holandia, Szwecja, Dania, Austria, Luksemburg, Islandia, Republika Czeska, Norwegia, Grecja, Słowacja i Finlandia: Clobex 500 mikrogramów/g, szampon.

Wl -12-1 2


Data zatwierdzenia ulotki:

A

5

Clobex

Charakterystyka Clobex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO    > -

Clobex

500 mikrogramów/g, szampon leczniczy

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 g szamponu leczniczego zawiera 500 mikrogramów propionianu klobetazolu (Clobetasołi propionas).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Szampon leczniczy

Gęsty, półprzezroczysty, bezbarwny do bladożółtego płynny, szampon o alkoholowym zapachu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie umiarkowanej łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania wyłącznie na owłosioną skórę głowy.

Clobex należy stosować raz na dobę bezpośrednio na suchą, owłosioną skórę głowy.

Należy dokładnie pokryć szamponem zmienione chorobowo miejsca i wmasować preparat. Około pół łyżki stołowej preparatu (około 7,5 ml) wystarcza do pokrycia całej owłosionej skóry głowy. Przed spłukaniem należy pozostawić preparat Clobex na niezakrytej głowie przez 15 minut. Po nałożeniu preparatu należy dokładnie umyć ręce. Po 15 minutach należy spłukać preparat wodą a jeśli jest taka potrzeba, włosy można umyć dodatkowo zwykłym szamponem. Następnie włosy można suszyć w zwykły sposób.

Leczenie może trwać maksymalnie do 4 tygodni. Gdy tylko wystąpi kliniczna poprawa, należy zwiększyć odstępy czasu pomiędzy podaniem kolejnych dawek lub zastosować inną alternatywną metodę leczenia. Jeśli w ciągu 4 tygodni nie ma poprawy, może być konieczne ponowne zdiagnozowanie.

Clobex można stosować wielokrotnie w celu kontrolowania zaostrzeń choroby, pod warunkiem, że pacjent w czasie stosowania preparatu jest pod stałym nadzorem lekarza.

Stosowanie u dzieci

Doświadczenia dotyczące stosowania u dzieci są ograniczone. Nie zaleca się stosowania preparatu Clobex u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u dzieci poniżej 2 lat (patrz punkty 4.3 i 4.4).

4.3. Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników preparatu.

-    Nie stosować preparatu na obszary skóry z zakażeniami bakteryjnymi, wirusowymi (ospa wietrzna, opryszczka, półpasiec), grzybiczymi lub pasożytniczymi, oraz w przypadku niektórych chorób skóry (gruźlica skóry, kiłowe zmiany skórne).

-    Nie stosować preparatu Clobex do oczu (ryzyko jaskry) lub na wrzodziejące rany.

-    Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kortykosteroidy do stosowania miejscowego należy stosować rozważnie z kilku powodów, w tym ze względu na efekt odbicia po odstawieniu leku, rozwój tolerancji (tachyfilaksja) oraz toksyczności miejscowej lub układowej. W rzadkich przypadkach leczenie łuszczycy za pomocą kortykosteroidów (w przypadku intensywnego lub przedłużonego stosowania miejscowego lub odstawienia kortykosteroidów) może spowodować wystąpienie uogólnionej łuszczycy krostkowej. W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano nadwrażliwość na kortykosteroidy. Można się jej spodziewać w przypadku oporności na leczenie.

Długotrwałe, nieprzerywane leczenie kortykosteroidami, stosowanie opatrunków okluzyjnych lub stosowanie preparatu u dzieci może zwiększać ryzyko działań ogólnych. W takich przypadkach należy zwiększyć nadzór lekarski i okresowo kontrolować pacjentów pod kątem wystąpienia objawów zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Objawy ogólne ustępują po odstawieniu leku. Nagłe odstawienie leku może prowadzić do ostrej niewydolności nadnerczy, szczególnie u dzieci. Jeśli jest konieczne zastosowanie preparatu Clobex u dzieci w wieku poniżej 18 lat, zaleca się cotygodniową kontrolę przebiegu leczenia.

Szampon Clobex przeznaczony jest wyłącznie do leczenia łuszczycy owłosionej skóry głowy i nie należy stosować go do leczenia innych miejsc na skórze.

W szczególności nie zaleca się stosowania preparatu Clobex na skórę twarzy, powiek, w miejscach łatwo odparzających się (pachy, okolica narządów płciowych i odbytu) oraz na uszkodzoną skórę, gdyż zwiększa to ryzyko miejscowych działań niepożądanych, takich jak zmiany atroficzne, teleangiektazje czy posteroidowe zapalenie skóry.

W przypadku przedostania się preparatu Clobex do oka, należy przemyć je dużą ilością wody.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzano badania interakcji preparatu z innymi lekami.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących miejscowego stosowania propionianu klobetazolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczne działanie na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Preparatu Clobex nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

Kortykosteroidy o działaniu ogólnym przenikają do mleka matki. Dotychczas nie odnotowano uszkodzenia niemowląt. Jednak w związku z tym, iż nie ma wystarczających danych dotyczących możliwości przenikania miejscowo stosowanego propionianu klobetazolu do mleka matki oraz biologicznych lub klinicznych tego skutków, nie należy zalecać stosowania preparatu Clobex kobietom karmiącym piersią, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Preparat Clobex nie ma wpływu lub ma bardzo niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W czasie badań klinicznych preparatu Clobex w całkowitej grupie liczącej łącznie 558 pacjentów stosujących preparat, najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym było uczucie dyskomfortu skóry. Częstość występowania tego działania niepożądanego wynosiła około 5%. Większość działań niepożądanych miała nasilenie łagodne do umiarkowanego, a ich występowanie nie było związane z rasą bądź płcią. Objawy podrażnienia obserwowano niezbyt często (0,5%). W żadnym z przeprowadzonych badań klinicznych nie odnotowano ciężkich działań niepożądanych.

W przypadku pojawienia się objawów nietolerancji, należy zaprzestać leczenia do czasu ich ustąpienia. Jeśli pojawią się objawy nadwrażliwości, należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu.

W tabeli poniżej przedstawiono działania niepożądane według układów narządowych oraz według bezwzględnej częstości występowania.

Układy i narządy

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki

Często

Dyskomfort skóry.

podskórnej

(>1/100, <1/10)

Trądzik.

Zapalenie mieszków włosowych.

Niezbyt często

Miejscowe objawy podrażnienia,

(>1/1000, <1/100)

świąd, pokrzywka, teleangiektazje, zanik skóry.

Zaburzenia oka

Często

(>1/100, <1/10)

Pieczenie/klucie oczu.

W wyniku długotrwałego miejscowego stosowania kortykosteroidów, leczenia dużych powierzchni skóry lub stosowania dużej ilości leku mogą wystąpić charakterystyczne dla kortykosteroidów objawy hiperkortyzolizmu (zespołu Cushinga) lub zahamowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Jeśli wystąpi zahamowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, będzie ono prawdopodobnie przemijające, z szybkim powrotem poziomu hormonów do wartości prawidłowych. Jednak w związku z tym, iż preparat Clobex należy pozostawać na miejscu jedynie przez 15 minut przed spłukaniem, rzadko występują objawy wchłaniania ogólnego (patrz punkt 5.2). Z tego też względu podczas stosowania preparatu Clobex ryzyko zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza jest bardzo małe, w porównaniu z zastosowaniem niespłukiwanych produktów zawierających silnie działające kortykosteroidy. Podczas badań klinicznych preparatu Clobex nie stwierdzono przypadków zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Długotrwałe i(lub) intensywne leczenie preparatami zawierającymi silnie działające kortykosteroidy może wywołać miejscowa zmiany zanikowe, takie jak miejscowy zanik skóry, powstawanie rozstępów, teleangiektazji, rumienia, plamicy, kontaktowego zapalenia skóry. W przypadku zastosowania na twarzy, silnie działające kortykosteroidy mogą powodować okołowargowe zapalenie skóry, zanik skórny lub zaostrzać objawy trądziku różowatego. Podczas badania preparatu Clobex, zanik skóry oceniano za pomocą pomiaru ultrasonograficznego grubości skóry, wykonywanego w specyficznym badaniu klinicznym obejmującym 13 pacjentów. Po 4 tygodniach leczenia preparatem Clobex nie stwierdzono cech ścieńczenia skóry.

Istnieją doniesienia potwierdzające wystąpienie zmian barwnikowych, trądziku, wyprysku krostkowego oraz nadmiernego owłosienia podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów.

4.9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie jest niezwykle mało prawdopodobne, jednak w przypadku przewlekłego przedawkowania lub nieprawidłowego stosowania mogą wystąpić objawy hiperkortyzolizmu. W takiej sytuacji należy stopniowo odstawiać lek. Ze względu na ryzyko ostrego zahamowania czynności nadnerczy lek należy odstawiać pod kontrolą lekarską.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Kortykosteroidy, bardzo silnie działające (Grupa IV).

Kod ATC: D07AD01

Propionian klobetazolu, podobnie jak inne miejscowo stosowane kortykosteroidy, ma właściwości przeciwzapalne, przeciwświądowe oraz obkurczające naczynia krwionośne. Mechanizm działania przeciwzapalnego miejscowo stosowanych kortykosteroidów nie jest w pełni poznany. Uważa się, że polega on na indukcji białek hamujących fosfolipazę A2, zwanych lipokortynami. Uważa się, że białka te kontrolują biosyntezę silnych mediatorów procesów zapalnych, takich jak prostaglandyny i leukotrieny, hamując uwalnianie ich prekursora - kwasu arachidonowego.

Kwas arachidonowy uwalnia się z fosfolipidów błon komórkowych na skutek działania fosfolipazy A2.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Badania in vitro uwalniania - penetracji preparatu w ludzkiej skórze wykazały, że jedynie niewielki odsetek (0,1%) dawki preparatu Clobex - po zastosowaniu na 15 min. i spłukaniu - można wykryć w naskórku, w tym również w warstwie rogowej.

Ze względu na to, że po zgodnym z zaleceniami (ekspozycja 15-minutowa) zastosowaniu miejscowym preparatu Clobex wchłaniają się bardzo małe ilości propionianu klobetazolu ekspozycja układowa zarówno w badaniach na zwierzętach jak i w badaniach klinicznych jest pomijalna.

Dostępne dane kliniczne wskazują, że jedynie u 1 spośród 141 pacjentów było mierzalne stężenie propionianu klobetazolu w surowicy krwi (0,43 ng/ml).

Dostępne dane farmakokinetyczne wskazują, że ze względu na małą biodostępność preparatu Clobex wystąpienie działania ogólnego propionianu klobetazolu jest mało prawdopodobne

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności i genotoksyczności po podaniu pojedynczej dawki oraz dawek wielokrotnych, nie wskazują na szczególne zagrożenie dla człowieka.

W badaniach na królikach stwierdzono słabe działanie drażniące preparatu Clobex na skórę i oczy, jednak nie odnotowano reakcji nadwrażliwości typu późnego po zastosowaniu preparatu na skórę świnek morskich.

W badaniach toksyczności na królikach i myszach, wykazano działanie teratogenne propionianu klobetazolu po podaniu podskórnym w małych dawkach. W badaniu embriotoksyczności stosowanego miejscowo klobetazolu u szczurów, po zastosowaniu małych dawek obserwowano niedojrzałość zarodków oraz wady rozwojowe kośćca i narządów wewnętrznych. Poza wadami rozwojowymi, badania na zwierzętach otrzymujących duże dawki glikokortykoidów podawanych ogólnie w okresie ciąży, wykazały również inne działania na płody, w tym powodowanie hypotrofii wewnątrzmacicznej.

Nie jest znane kliniczne znaczenie działania klobetazolu oraz innych kortykosteroidów, obserwowanego w badaniach rozwojowych u zwierząt.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Etanol

Kokoalkilodimetylobetaina

Sól sodowa eteru laurylosulfonowego

Polyquatemium-10

Sodu cytrynian

Kwas cytrynowy jednowodny

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

3 lata

Trwałość po pierwszym użyciu: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania bezpośredniego

Produkt pakowany jest w butelki wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) opatrzonych polipropylenową zakrętką.

Butelki zawierają 15 ml, 60 ml oraz 125 ml szamponu.

1 g szamponu odpowiada 1 mililitrowi szamponu.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być dostępne na rynku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące utylizacji

Brak szczególnych wymagali.

7.    PODMIOT POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPSZCZENIE DO OBRTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Clobex