+ iMeds.pl

Co-presomyl 2,5 mg + 0,625 mgUlotka Co-presomyl

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Co-Presomyl, 2,5 mg + 0,625 mg, tabletki powlekane

Peryndopryl z Argininą + Indapamid

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Co-Presomyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-Presomyl

3.    Jak stosować lek Co-Presomyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Co-Presomyl

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CO-PRESOMYL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Co-Presomyl zawiera dwie substancje czynne, peryndopryl i indapamid. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia).

Peryndopryl należy do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), które rozszerzają naczynia krwionośne, co ułatwia sercu przepompowywanie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym, to znaczy lekiem, który zwiększa ilość moczu wytwarzanego w nerkach. Te dwie substancje czynne leku współdziałają w obniżaniu i kontrolowaniu ciśnienia tętniczego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CO-PRESOMYL Kiedy nie stosować leku Co-Presomyl

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na peryndopryl lub którykolwiek inny inhibitor ACE, na indapamid lub którykolwiek inny sulfonamid, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Co-Presomyl (patrz punkt 6 - „Inne informacje”),

•    jeśli kiedykolwiek w przeszłości występowały takie objawy jak: świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, intensywne swędzenie lub ciężka wysypka skórna w związku z wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE, lub jeśli takie objawy występowały u pacjenta lub kogoś z jego rodziny w jakichkolwiek innych okolicznościach (stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym),

• jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub stan zwany encefalopatią wątrobową (degeneracyjna choroba mózgu),

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub jest leczony dializami,

•    jeśli pacjent ma niskie lub wysokie stężenie potasu we krwi,

•    jeśli podejrzewa się nieleczoną niewyrównaną niewydolność serca (nasilone zatrzymywanie wody w organizmie, trudności z oddychaniem),

• jeśli pacjentka jest dłużej niż trzy miesiące w ciąży ( lepiej unikać stosowania leku Co-Presomyl, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”),

•    jeśli pacjentka karmi piersią,

•    Co-Presomyl zawieraj olej sojowy. Nie należy stosować tego leku w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne lub soję.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Co-Presomyl

Jeśli którakolwiek z opisanych poniżej sytuacji odnosi się do pacjenta, należy porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku Co-Presomyl

• jeśli u pacjenta stwierdzono stenozę aortalną (zwężenie głównego naczynia krwionośnego prowadzącego z serca), kardiomiopatię przerostową (choroba mięśnia sercowego) lub zwężenie tętnicy nerkowej (tętnicy zaopatrujące nerkę w krew),

•    jeśli występują jakiekolwiek inne choroby serca lub choroby nerek,

•    jeśli występują choroby wątroby,

• jeśli stwierdza się kolagenozę (chorobę tkanki łącznej), taką jak toczeń rumieniowaty układowy czy twardzina,

• jeśli stwierdza się miażdżycę (stwardnienie tętnic),

•    jeśli pacjent ma nadczynność przytarczyc,

•    jeśli pacjent ma dnę moczanową,

•    jeśli pacjent ma cukrzycę,

•    w przypadku stosowania diety z ograniczeniem soli lub stosowania zamienników soli zawieraj ących potas,

•    w przypadku leczenia litem lub lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (jak spironolakton, triamteren), gdyż należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków i leku Co-Presomyl (patrz „Stosowanie innych leków”).

Pacjentki, które sądzą, że są w ciąży (lub mogą zajść w ciążę) muszą powiedzieć o tym lekarzowi. Nie zaleca się stosowania Co-Presomyl w pierwszych miesiącach ciąży i nie wolno go stosować powyżej trzeciego miesiąca ciąży, gdyż może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz „Ciąża i karmienie piersią”).

Podczas stosowania Co-Presomyl należy poinformować lekarza lub personel medyczny:

•    jeśli pacjent zamierza poddać się znieczuleniu i (lub) zabiegowi chirurgicznemu,

• jeśli niedawno występowała biegunka lub wymioty, lub jeśli pacjent jest odwodniony,

•    jeśli u pacjenta ma być przeprowadzana dializa lub zabieg aferezy LDL (polegaj ący na usuwaniu cholesterolu z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia),

•    jeśli planowane jest leczenie odczulające w celu zmniejszenia objawów alergii na użądlenia pszczół lub os,

•    jeśli planowane jest badanie diagnostyczne wymagające wstrzyknięcia środka kontrastowego zawierającego jod (czyli substancji, która uwidacznia na zdjęciach rentgenowskich narządy takie jak nerki czy żołądek).

Sportowcy powinni pamiętać, że lek Co-Presomyl zawiera substancję czynną (indapamid), która może być przyczyną dodatniego wyniku testów antydopingowych.

Nie zaleca się stosowania leku Co-Presomyl u dzieci i młodzieży.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Co-Presomyl, gdy przyjmuje się:

•    lit (stosowany w leczeniu depresji),

leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton lub triamteren) lub sole potasu.

Co-Presomyl może wpływać na działanie innych leków a niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Co-Presomyl. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi gdy przyjmuje się:

•    inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego,

•    leki stosowane w leczeniu nierównego bicia serca np. prokainamid),

•    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. allopurynol),

•    leki przeciwhistaminowe stosowane w katarze siennym lub alergiach (terfenadyna lub astemizol),

•    glikokortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych chorób, między innymi astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów,

•    leki osłabiające mechanizmy obronne organizmu (leki immunosupresyjne), które są stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub po operacjach transplantacji (np. cyklosporyna),

•    leki stosowane w leczeniu nowotworów,

•    erytromycyna podawana we wstrzyknięciach (antybiotyk),

•    halofantryna (stosowana w leczeniu niektórych typów malarii),

•    pentamidyna (stosowana w leczeniu zapalenia płuc),

•    złoto podawane we wstrzyknięciach (stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów),

•    winkamina (stosowana w leczeniu objawowych zaburzeń poznawczych u osób starszych, między innymi w zaburzeniach pamięci),

•    bepridyl (stosowany w leczeniu dławicy piersiowej),

•    sultopryd (lek przeciwpsychotyczny),

•    leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol),

•    digoksyna lub inne glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu chorób serca),

• baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni w chorobach takich jak stwardnienie rozsiane),

•    leki stosowane w leczeniu cukrzycy (jak insulina lub metformina),

• wapń (w tym suplementy wapnia),

•    drażniące środki przeczyszczające (np. senna),

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub wysokie dawki salicylanów (np. aspiryna),

•    amfoterycyna B podawana we wstrzyknięciach (w leczeniu ciężkich chorób grzybiczych),

•    leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych, takich jak depresja, lęk lub schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub neuroleptyki),

•    tetrakozaktyd (stosowany w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna).

Stosowanie leku Co-Presomyl z jedzeniem i piciem

Zaleca się stosowanie leku Co-Presomyl przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Kobiety, które sądzą, że są w ciąży (lub mogą zajść w ciążę) muszą powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz zaleci przerwanie przyjmowania leku Co-Presomyl przed zajściem w ciążę lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i poleci stosowanie innego leku zamiast leku Co-Presomyl. Lek Co-Presomyl nie jest zalecany we wczesnej ciąży a powyżej 3. miesiąca ciąży nie wolno go przyjmować, gdyż jeśli będzie przyjmowany po 3. miesiącu ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Co-Presomyl w okresie karmienia piersią. Kobiety, które karmią piersią lub zamierzają karmić piersią powinny jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Co-Presomyl zwykle nie ma wpływu na koncentrację uwagi, ale u niektórych pacjentów na skutek spadku ciśnienia tętniczego mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie wyczerpania. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Co-Presomyl

Lek zawiera olej sojowy. Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soj ę.

Lek zawiera laktozę. W przypadku, gdy lekarz poinformował pacjenta, że wykazuje nietolerancję na niektóre cukry, takie jak laktoza, przed zażyciem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK CO-PRESOMYL

Lek Co-Presomyl należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka jest to 1 tabletka raz dziennie. W przypadku chorób nerek lekarz może zwiększyć dawkę do 2 tabletek dziennie lub zalecić zmianę dawkowania. Tabletkę należy połykać popijając j ą wodą, najlepiej rano, przed posiłkiem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Co-Presomyl

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala na ostry dyżur. Objawem przedawkowania jest obniżenie ciśnienia tętniczego. Jeśli dojdzie do znacznego spadku ciśnienia tętniczego (objawy takie jak zawroty głowy i omdlenie), pomóc może przyjęcie pozycji leżącej z uniesionymi nogami.

Pominięcie zastosowania leku Co-Presomyl

Należy przyj ąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Co-Presomyl

Ponieważ leczenie wysokiego ciśnienia krwi zwykle trwa całe życie, przed zaprzestaniem stosowania tego leku należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Co-Presomyl może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących reakcji alergicznych należy przerwać stosowanie leku Co-Presomyl i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła,

•    silne zawroty głowy lub omdlenie,

•    bardzo szybka lub nieregularna czynność serca.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    bóle głowy, zawroty głowy, uczucie wirowania, uczucie pustki w głowie z powodu niskiego ciśnienia tętniczego,

•    zaburzenia widzenia,

•    szum lub dzwonienie w uszach,

•    kaszel, duszność,

•    zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, ból w nadbrzuszu, brak apetytu, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, suchość w ustach, dyspepsja lub niestrawność, biegunka, zaparcia),

•    reakcje alergiczne (jak wysypki skórne, świąd skóry),

• kurcze mięśni, uczucie mrowienia,

•    zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 100 pacjentów na 1000 pacjentów)

•    zmiany nastroju i zaburzenia snu,

•    ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność (skurcz oskrzeli),

•    silne sapanie, obrzęk twarzy lub języka (obrzęk naczynioruchowy),

•    plamica (maleńkie czerwone plamki na skórze), pokrzywka,

•    problemy z nerkami,

•    impotencja,

•    poty.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występuj ące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    splątanie,

•    zaburzenia sercowo-naczyniowe (nierówne bicie serca, dławica, zawał serca),

•    eozynofilowe zapalenie płuc (rzadko występuj ący rodzaj zapalenia płuc),

•    zatkany nos lub katar (nieżyt błony śluzowej nosa),

• rumień wielopostaciowy (ciężka reakcja skórna),

•    jeśli pacjent choruje na toczeń rumieniowaty układowy (rodzaj kolagenozy), choroba ta może się zaostrzyć,

•    opisywano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (reakcje skórne na światło słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA),

• mogą wystąpić zaburzenia dotyczące krwi, nerek, trzustki lub wątroby, oraz zmiany w parametrach laboratoryjnych,

•    lekarz prowadzący może zlecić badanie krwi w celu monitorowania choroby,

• w przypadku niewydolności wątroby może dojść do encefalopatii wątrobowej (choroby zwyrodnieniowej mózgu).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CO-PRESOMYL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować leku Co-Presomyl po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce lub blistrze po ‘EXP’. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Co-Presomyl

Substancjami czynnymi leku są: peryndopryl z argininą i indapamid. Jedna tabletka zawiera 2,5 mg peryndoprylu z argininą i 0,625 mg indapamidu.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki:

Krzemionka koloidalna hydrofobowa, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, maltodekstryna, powidon (K 30), karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A).

Otoczka tabletki (Opadry AMB White OY-B-28920):

Lecytyna (sojowa), alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany, talk, tytanu dwutlenek (E171), guma ksantan.

Jak wygląda lek Co-Presomyl i co zawiera opakowanie

Co-Presomyl są to białe, dwuwypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki z wytłoczoną literą ‘P’, linią podziału i literą ‘I’ po jednej stronie tabletki oraz literą ‘M’, linią podziału i liczbą ‘1’ po drugiej stronie.

Co-Presomyl jest dostępny w blistrach po 10, 14, 30, 60, 90 i 100 tabletek powlekanych i w plastikowych butelkach po 10, 14, 30, 60, 90 i 100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca

McDermott Laboratories Limited (t.a. Gerard Laboratories)

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:    Perinargindapamylan 2,5 mg/0,625 mg filmomhulde tabletten

Finlandia:    Pergindamyl 2,5 mg/0,625 mg kalvopààllysteiset tabletit

Francja:    Perindopril Arginine Indapamide Mylan 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pellicule

Niemcy:

Węgry:

Irlandia:

Włochy:

Luksemburg:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowacja:

Holandia:

Perindopril-Arginin comp dura 2,5 mg/ 0,625 mg Filmtabletten Perindopril AS PreCombo

Perindopril Arginine/Indapamide Mylan 2.5 mg/0.625 mg Tablets Perindopril e Indapamide Mylan 2.5 mg/0.625 mg Perindapamylan 2,5mg / 0,625 mg comprimés Co-Presomyl

Perindopril + Indapamida Mylan

Perindopril/Indapamidä Mylan 2,5 mg/0,625 mg comprimate filmate Perimyl Arginin Combi 2,5 mg/0,625 mg

Perindopril arginine/Indapamide Mylan 2,5/0,625 mg, filmomhulde tabletten

Data zatwierdzenia ulotki:

Co-Presomyl

Charakterystyka Co-presomyl

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Co-Presomyl, 2,5 mg + 0,625 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 1,6975 mg peryndoprylu, co odpowiada 2,5 mg peryndoprylu z argininą i 0,625 mg indapamidu. Każda tabletka 2,5 mg + 0,625 mg zawiera 33,325 mg laktozy jednowodnej i 0,018 lecytyny (sojowa).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Co-Presomyl są to białe, dwuwypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki z wytłoczoną literą ‘P’, linią podziału i literą ‘I’ po jednej stronie tabletki oraz literą ‘M’, linią podziału i liczbą ‘1’ po drugiej stronie tabletki.

Linia podziału służy wyłącznie do łatwiejszego przełamania tabletki aby ułatwić jej połknięcie, a nie do dzielenia na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Co-Presomyl jest wskazany do leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania doustnego.

Typowa dawka jest to jedna tabletka produktu leczniczego Co-Presomyl, którą należy przyjmować raz dziennie, najlepiej rano i przed posiłkiem.

Jeśli Co-Presomyl nie zapewnia dobrej kontroli ciśnienia po miesiącu leczenia, dawkę można podwoić.

Osoby w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4)

Leczenie należy zaczynać od zwykle stosowanej dawki czyli od jednej tabletki powlekanej Co-Presomyl dziennie.

Pacjenci z upośledzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.4)

W przypadku ciężkiego upośledzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) leczenie jest przeciwwskazane.

U pacjentów z umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) zaleca się, aby leczenie rozpoczynać odpowiednimi dawkami składników produktu leczniczego podawanymi w postaci oddzielnych produktów. Maksymalną dawką powinno być 2,5 mg peryndoprylu z argininą dziennie.

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny większym lub równym 60 ml/min. W ramach podstawowej obserwacji pacjentów należy przeprowadzać częste kontrole stężenia kreatyniny i potasu.

Pacjenci z upośledzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2)

W przypadku ciężkiego upośledzenia czynności wątroby leczenie jest przeciwwskazane.

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób z umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Co-Presomyl nie należy stosować u dzieci i młodzieży, gdyż w tej grupie wiekowej skuteczność i bezpieczeństwo peryndoprylu, stosowanego w monoterapii lub w terapii skojarzonej, nie zostało ustalone.

4.3    Przeciwwskazania

Związane z peryndoprylem

   Nadwrażliwość na peryndopryl lub na inny inhibitor ACE

• W wywiadzie obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego) związany z wcześniejszym stosowaniem inhibitora ACE

•    Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6)

Związane z indapamidem

   Nadwrażliwość na indapamid lub inne sulfonamidy

• Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min)

•    Encefalopatia wątrobowa

•    Ciężkie upośledzenie czynności wątroby

•    Hipokaliemia

•    Jako generalną zasadę zaleca się, aby nie łączyć tego leku z innymi niż antyarytmiczne lekami powodującymi torsade de pointes (patrz punkt 4.5)

•    Laktacj a (patrz punkt 4.6).

Związane z produktem leczniczym Co-Presomyl

•    Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych

•    Uczulenie na orzeszki ziemne lub soję (lecytynę)

Ze względu na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego produktu leczniczego Co-Presomyl nie należy stosować u:

   Pacjentów dializowanych

•    Pacjentów z nieleczoną niewyrównaną niewydolnością serca.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne ostrzeżenia

Wspólne dla peryndoprylu i indapamidu

Dla produktu leczniczego Co-Presomyl nie wykazano istotnego zmniejszenia działań niepożądanych w porównaniu z najmniejszymi zarejestrowanymi dawkami każdej z substancji czynnych produktu leczniczego osobno z wyjątkiem hipokaliemii (patrz punkt 4.8). Nie można wykluczyć częstszego

występowania reakcji idiosynkrazji w sytuacji jednoczesnej ekspozycji pacjenta na 2 nowe dla niego leki przeciwnadciśnieniowe. W celu zminimalizowania takiego ryzyka pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską.

Lit

Zwykle nie zaleca się łączenia litu z połączeniem peryndoprylu i indapamidu (patrz punkt 4.5). Związane z peryndoprylem

Neutropenia/ agranulocytoza

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE obserwowano występowanie neutropenii/ agranulocytozy, trombocytopenii i niedokrwistości. Neutropenia rzadko występuje u pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych powikłań. Peryndopryl należy stosować z największą ostrożnością u pacjentów z kolagenozą naczyń , stosujących leki immunosupresyjne, leczonych allopurynolem lub prokainamidem lub współistnieniem tych czynników, szczególnie w razie wcześniejszej obecności zaburzeń czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów rozwijały się ciężkie zakażenia, które w niektórych przypadkach były oporne na intensywne leczenie antybiotykami. W razie stosowania peryndoprylu u takich pacjentów zaleca się okresową kontrolę liczby białych krwinek a pacjentów należy pouczyć, aby zgłaszali wszelkie objawy infekcji (np. ból gardła, gorączka).

Nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, między innymi peryndoprylem, rzadko obserwowano przypadki obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, ust, języka, głośni i (lub) krtani. Obrzęk naczynioruchowy może wystąpić w dowolnym momencie leczenia. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie peryndoprylem i obserwować pacjenta do czasu całkowitego ustąpienia obrzęku. W sytuacjach, gdy obrzęk obejmuje jedynie twarz i usta, zaburzenia ustępują na ogół bez leczenia, choć w celu złagodzenia objawów można zastosować leki przeciwhistaminowe.

Obrzęk naczynioruchowy związany z obrzękiem krtani może być śmiertelny. Jeśli obrzęk dotyczy języka, głośni lub krtani, może spowodować niedrożność dróg oddechowych. Należy szybko zastosować podskórne wstrzyknięcie epinefryny (czyli adrenaliny) w rozcieńczeniu 1:1000 (0,3 ml do 0,5 ml) i podjąć inne odpowiednie działania, żeby zapewnić pacjentowi drożność dróg oddechowych. U pacjentów rasy czarnej leczonych inhibitorami ACE opisywano większą częstość występowania obrzęku naczynioruchowego niż u chorych innych ras.

Pacjenci, u których w przeszłości występował obrzęk naczynioruchowy niezwiązany z przyjmowaniem inhibitora ACE, są zagrożeni większym ryzykiem wystąpienia obrzęku podczas stosowania inhibitora konwertazy angiotensyny (patrz punkt 4.3).

Rzadko u pacjentów leczonych inhibitorami ACE obserwowano obrzęk jelitowy. U tych pacjentów występowały bóle brzucha (z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami lub bez tych objawów); w niektórych przypadkach nie obserwowano wcześniejszego obrzęku naczynioruchowego twarzy a stężenia esterazy C-1 były w normie. Obrzęk naczynioruchowy rozpoznawano takimi metodami jak obrazowanie TK, ultrasonografia lub zabieg chirurgiczny a objawy ustępowały po przerwaniu podawania inhibitora ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy uwzględnić w rozpoznaniu różnicowym u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których występują bóle brzucha.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas leczenia odczulającego

Istnieją pojedyncze doniesienia o występowaniu przedłużających się, zagrażaj ących życiu reakcji rzekomoanafilaktycznych u pacjentów otrzymuj ących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego jadem owadów błonkoskrzydłych (pszczoły, osy). Inhibitory ACE należy stosować ostrożnie u chorych z alergią poddawanych odczulaniu a unikać ich stosowania u osób poddawanych immunoterapii jadem owadów. U osób, które wymagają zarówno inhibitora ACE jak i leczenia odczulającego reakcjom tym można zapobiec poprzez tymczasowe odstawienie inhibitora ACE na co najmniej 24 godziny przed takim leczeniem.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas hemodializy i aferezy LDL

Istnieją doniesienia o występowaniu zagrażających życiu reakcji rzekomoanafilaktycznych u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas leczenia aferezą lipoprotein o małej gęstości z adsorpcją na siarczanie dekstranu. Reakcjom tym można zapobiec poprzez tymczasowe odstawienie inhibitora ACE na co najmniej 24 godziny przed każdym zabiegiem aferezy LDL.

Pacjenci poddawani hemodializom

Istnieją doniesienia o występowaniu reakcji rzekomoanafilaktycznych u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas leczenia dializami z użyciem błon filtracyjnych o dużej przepuszczalności (np. AN 69). U takich pacjentów należy rozważyć zastosowanie innego typu błony dializacyjnej lub innej klasy leków przeciwnadciśnieniowych.

Leki moczopędne oszczędzające potas, sole potasu

Zwykle nie zaleca się łączenia peryndoprylu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas/ solami potasu (patrz punkt 4.5).

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE w czasie ciąży. O ile dalsze leczenie inhibitorem ACE nie jest uważane za konieczne, pacjentki planujące zajście w ciążę należy przestawić na inne leki przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa dla stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE i w razie potrzeby wdrożyć leczenie innym lekiem (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Nie zaleca się stosowania peryndoprylu w czasie karmienia piersią.

Związane z indapamidem

W przypadkach upośledzenia czynności wątroby tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne mogą powodować encefalopatię wątrobową. Jeśli dojdzie do jej wystąpienia, podawanie leków moczopędnych należy natychmiast przerwać.

Nadwrażliwość na światło

Podczas stosowania tiazydowych i tiazydopodobnych leków moczopędnych opisywano reakcje nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.8). Jeśli w czasie leczenia wystąpi reakcja nadwrażliwości na światło zaleca się, aby przerwać leczenie. W razie stwierdzenia, że ponowne podanie leku moczopędnego jest konieczne, zaleca się ochronę odsłoniętych okolic ciała przed słońcem lub sztucznym promieniowaniem UVA.

Środki ostrożności

Wspólne dla peryndoprylu i indapamidu

Niewydolność nerek

W przypadkach ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) leczenie jest przeciwwskazane.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez obecnych wcześniej jawnych zmian nerkowych, u których badania krwi wykażą czynnościową niewydolność nerek, leczenie należy przerwać, ale możliwe jest ponownego włączenie leczenia małą dawką lub jednym ze składników leku. U tych pacjentów ramach podstawowej obserwacji pacjentów należy przeprowadzać częste kontrole stężenia potasu i kreatyniny, tzn. po 2 tygodniach od włączenia leczenia, a następnie co 2 miesiące w stabilnym okresie leczenia. Niewydolność nerek opisywano głównie u chorych z ciężką niewydolnością serca lub istniejącą wcześniej chorobą nerek włączając w to zwężenie tętnicy nerkowej.

Zwykle nie zaleca się stosowania leku w przypadku obustronnego zwężenia tętnic nerkowych lub zwężenia tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki.

Hipotonia oraz odwodnienie i niedobór elektrolitów

Istnieje ryzyko wystąpienia nagłej hipotonii w przypadku istniejącego wcześniej niedoboru sodu (szczególnie u osób ze zwężeniem tętnicy nerkowej). Dlatego należy przeprowadzać regularne badania pod kątem objawów odwodnienia i niedoboru elektrolitów, do którego może doj ść w razie epizodu biegunki lub wymiotów. U takich chorych należy regularnie kontrolować stężenia elektrolitów w osoczu.

Znaczna hipotonia może wymagać dożylnego wlewu soli fizjologicznej.

Przejściowe niedociśnienie nie jest przeciwwskazaniem do dalszego leczenia. Po ustabilizowaniu się obj ętości wewnątrznaczyniowej i ciśnienia tętniczego leczenie można wdrożyć ponownie zaczynając od małej dawki albo tylko jednego ze składników leku.

Stężenia potasu

Połączenie peryndoprylu i indapamidu nie zapobiega występowaniu hipokaliemii, szczególnie u pacjentów z cukrzycą lub z niewydolnością nerek. Podobnie jak w przypadku każdego innego leku przeciwnadciśnieniowego stosowanego w skojarzeniu z lekiem moczopędnym należy regularnie kontrolować stężenia potasu we krwi.

Substancje pomocnicze

Produktu leczniczego Co-Presomyl nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Związane z peryndoprylem

Kaszel

Podczas stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny opisywano występowanie suchego kaszlu cechującego się dużą uporczywością i ustępowaniem po odstawieniu leczenia. W razie wystąpienia takiego objawu należy rozważyć jego jatrogenną etiologię. Jeśli mimo to inhibitor konwertazy angiotensyny jest nadal lekiem preferowanym, można rozważyć kontynuacj ę leczenia.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży nie ustalono skuteczności i tolerancji peryndoprylu, stosowanego w monoterapii lub terapii skojarzonej.

Ryzyko hipotonii i/lub niewydolności nerek (w przypadkach niewydolności serca, odwodnienia lub niedoboru elektrolitów itp.)

Obserwowano wyraźną stymulację układu renina-angiotensyna-aldosteron, szczególnie w razie znacznej utraty wody i elektrolitów (ścisła dieta z ograniczeniem sodu lub dłuższe leczenie lekami moczopędnymi), u pacjentów, którzy mają wyjściowo niskie ciśnienie tętnicze, w przypadkach zwężenia tętnicy nerkowej, zastoinowej niewydolności serca lub marskości wątroby z obrzękami i wodobrzuszem.

Zahamowanie tego układu na skutek działania inhibitora konwertazy angiotensyny może więc doprowadzić, szczególnie w momencie podania pierwszej dawki leku i w czasie dwóch pierwszych tygodni leczenia, do nagłego spadku ciśnienia tętniczego i/lub wzrostu stężenia kreatyniny w osoczu wskazującego na czynnościowe zaburzenia czynności nerek. Czasami może mieć to ostry początek, choć rzadko, i może wystąpić w dowolnym czasie od rozpoczęcia leczenia.

W takich przypadkach leczenie należy zaczynać od małej dawki, którą należy stopniowo zwiększać. Osoby w podeszłym wieku

Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić czynność nerek i stężenie potasu. Początkową dawkę należy zmodyfikować w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego na leczenie, szczególnie w przypadkach odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych, aby uniknąć nagłego spadku ciśnienia tętniczego.

Pacjenci z rozpoznaną miażdżycą

Ryzyko hipotonii dotyczy wszystkich chorych, ale szczególną opiekę należy zapewnić pacjentom z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami krążenia mózgowego, zaczynaj ąc u tych chorych leczenie od małej dawki leku.

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

Leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego polega na rewaskularyzacji. Stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny może być jednak korzystne u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym oczekuj ącym na operacj ę lub wtedy, gdy taka operacja nie jest możliwa.

W przypadku stosowania produktu leczniczego Co-Presomyl u pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem zwężenia tętnicy nerkowej, leczenie należy rozpoczynać w szpitalu od małej dawki leku i kontrolować czynność nerek i stężenia potasu, ponieważ u niektórych chorych może rozwinąć się czynnościowa niewydolność nerek, która ustępuje po zaprzestaniu leczenia.

Inne grupy ryzyka

U pacjentów z ciężką niewydolnością serca (stopień IV) lub u pacjentów z cukrzycą insulinozależną (samoistna skłonność do zwiększonych stężeń potasu) leczenie należy zaczynać pod ścisłą kontrolą lekarską od mniejszej dawki początkowej. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą wieńcową nie należy przerywać podawania beta-adrenolityków: inhibitor ACE należy dołączyć do beta-blokera.

Pacjenci z cukrzycą

U pacjentów z cukrzycą leczonych wcześniej doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną należy starannie kontrolować stężenia glukozy we krwi w pierwszym miesiącu leczenia inhibitorem ACE.

Różnice etniczne

Podobnie jak inne inhibitory konwertazy angiotensyny, peryndopryl wykazuje słabszą skuteczność w obniżaniu ciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej w porównaniu z innymi rasami, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania małej aktywności reninowej osocza u osób z nadciśnieniem rasy czarnej.

Zabiegi chirurgiczne/ znieczulenie

Inhibitory konwertazy angiotensyny mogą powodować hipotonię w czasie znieczulenia, szczególnie jeśli stosowany środek znieczulający ma właściwości hipotensyjne.

W związku z tym zaleca się, aby - o ile to możliwe - leczenie długo działającymi inhibitorami konwertazy angiotensyny, takimi jak peryndopryl, przerwać na dzień przed operacją.

Zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej / kardiomiopatia przerostowa

Inhibitory ACE należy stosować ostrożnie u chorych z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory.

Niewydolność wątroby

Rzadko, stosowanie inhibitorów ACE wiązało się z występowaniem zespołu rozpoczynającego się od żółtaczki cholestatycznej, przechodzącej w piorunującą martwicę wątroby i (czasami) prowadzącej do zgonu. Mechanizm powstawania tego zespołu nie jest wyjaśniony. U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE, u których rozwinie się żółtaczka lub u których dojdzie do znacznego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, inhibitor ACE należy odstawić i poddać pacjenta odpowiedniej obserwacji (patrz punkt 4.8).

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem, obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Do czynników ryzyka dla wystąpienia hiperkaliemii należą niewydolność nerek, pogorszenie czynności nerek, wiek (> 70 lat), cukrzyca, nakładające się zdarzenia takie jak odwodnienie, ostra dekompensacja niewydolności serca, kwasica metaboliczna i jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas; oraz przyjmowanie innych leków związanych z podwyższaniem stężenia potasu w surowicy (np. heparyna). Stosowanie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub zamienników soli kuchennej zawieraj ących potas, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek może prowadzić do znaczącego podwyższenia stężenia potasu w surowicy. Hiperkaliemia może powodować groźne, czasami śmiertelne zaburzenia rytmu. Jeżeli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych produktów leczniczych jest konieczne, zaleca się regularną kontrolę stężenia potasu w surowicy. Zwykle nie poleca się stosowania leku w przypadku zwiększonych stężeń potasu (patrz punkt 4.5).

Związane z indapamidem

Równowaga wodno-elektrolitowa

a)    Stężenia sodu

Stężenie sodu w surowicy należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia a następnie kontrolować w regularnych odstępach czasu. Wszystkie leki moczopędne mogą powodować zmniejszenia stężenia sodu w surowicy, co może mieć poważne konsekwencje. Zmniejszenie stężenia sodu może być początkowo bezobjawowe i dlatego konieczna jest okresowa kontrola stężenia sodu. U osób w starszym wieku i chorych z marskością wątroby badania należy wykonywać częściej (patrz punkty 4.8 i 4.9).

b)    Stężenia potasu

Utrata potasu z następczą hipokaliemią stanowi poważne zagrożenie związane ze stosowaniem tiazydowych i tiazydopodobnych leków moczopędnych. W niektórych populacjach wysokiego ryzyka należy zapobiegać ryzyku wystąpienia małego stężenia potasu (< 3,4 mmol/l). Do takich grup należą: osoby w starszym wieku i/lub niedożywione (bez względu na to, czy przyjmują wiele leków, czy nie), pacjenci z marskością wątroby z obrzękami i wodobrzuszem, pacjenci z chorobą wieńcową oraz pacjenci z niewydolnością serca.

W takich przypadkach hipokaliemia zwiększa toksyczny wpływ glikozydów naparstnicy na serce i ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Do grupy ryzyka należą też osoby z wydłużeniem odstępu QT, pochodzenia wrodzonego lub jatrogennego. Hipokaliemia, podobnie jak bradykardia, może sprzyjać występowaniu poważnych zaburzeń rytmu serca, w szczególności torsades de pointes, które mogą być śmiertelne.

We wszystkich przypadkach konieczne jest częste oznaczanie stężenia potasu w surowicy. Pierwsze badanie stężenia potasu w surowicy należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu leczenia.

W razie wykrycia małego stężenia potasu, koniecznie należy je wyrównać.

c) Stężenia wapnia

Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i powodować niewielki przejściowy wzrost stężenia wapnia w osoczu. Znacznie zwiększone stężenia wapnia mogą mieć związek z nierozpoznaną nadczynnością przytarczyc. W takich przypadkach leczenie należy przerwać przed diagnostycznymi badaniami czynności przytarczyc.

Stężenie glukozy we krwi

U pacjentów z cukrzycą ważne jest kontrolowanie stężeń glukozy we krwi, szczególnie w razie małych stężeń potasu.

Kwas moczowy

Pacjenci ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi mogą mieć większą skłonność do napadów dny moczanowej.

Czynność nerek a leki moczopędne

Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne są w pełni skuteczne tylko wtedy, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub tylko nieznacznie upośledzona (stężenia kreatyniny mniejsze niż około 25 mg/l czyli 220 ąmol/l u dorosłych).

U osób w starszym wieku ocena stężeń kreatyniny powinna uwzględniać wiek, wagę ciała i płeć pacjenta, według wzoru Cockrofta:

Klirens kreatyniny = (140 - wiek) x waga ciała / 0,814 x stężenie kreatyniny w osoczu z:    wiekiem wyrażonym w latach

wagą ciała w kg

stężeniem kreatyniny w osoczu w ąmol/l.

Przedstawiony wzór odnosi się do mężczyzn w starszym wieku natomiast w przypadku kobiet uzyskany wynik należy pomnożyć przez 0,85.

Hipowolemia, będąca następstwem utraty wody i sodu na skutek działania leku moczopędnego na początku leczenia, prowadzi do zmniejszenia przesączania kłębuszkowego. Może prowadzić do zwiększenia stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Ta przejściowa czynnościowa niewydolność nerek nie ma żadnych konsekwencji u osób z prawidłową czynnością nerek, ale może nasilić istniejącą już niewydolność nerek.

Sportowcy

Sportowcy powinni pamiętać, że produkt leczniczy zawiera substancję czynną, która może być przyczyną dodatniego wyniku testów antydopingowych.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wspólne dla peryndoprylu i indapamidu

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z Litem

W czasie jednoczesnego stosowania litu i inhibitorów ACE obserwowano odwracalny wzrost stężenia litu w surowicy ze zwiększeniem jego toksyczności. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może dodatkowo zwiększać stężenia litu i nasilać ryzyko toksyczności litu spowodowanej inhibitorami ACE. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu i połączenia peryndoprylu z indapamindem, ale jeśli takie połączenie lekowe będzie konieczne należy starannie kontrolować stężenia litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Należy zachować szczególną ostrożność stosując produkt leczniczy Co-Presomyl z Baklofenem

Nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego. Konieczne jest kontrolowanie ciśnienia tętniczego i czynności nerek i w razie potrzeby dostosowanie dawki leku przeciwnadciśnieniowego.

Niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (w tym z kwasem acetylosalicylowym w dużych dawkach)

W razie stosowania inhibitorów ACE jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ; tj. kwasem acetylosalicylowym w schemacie dawkowania typowym dla leczenia przeciwzapalnego, inhibitorami COX-2 i nieselektywnymi NLPZ) może dojść do osłabienia efektu hipotensyjnego. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek, łącznie z możliwością wystąpienia ostrej niewydolnością nerek, oraz do wzrostu stężenia potasu w surowicy, szczególnie u pacjentów z obecną wcześniej słabą czynnością nerek. Takie połączenie należy stosować ostrożnie zwłaszcza u osób w starszym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni. Należy też rozważyć kontrolę czynności nerek tuż po włączeniu dodatkowego leku i okresowo w czasie dalszego leczenia.

Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Co-Presomyl z

Lekami przeciwdepresyjnymi typu imipraminy (trójpierścieniowymi), neuroleptykami

Nasilenie działania obniżającego ciśnienie i zwiększenie ryzyka hipotonii ortostatycznej (efekt addycyjny).

Glikokortykosteroidami, tetrakozaktydem

Osłabienie działania obniżającego ciśnienie (retencja soli i wody pod wpływem glikokortykosteroidów).

Innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi

Stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych z peryndoprylem/indapamidem może powodować dodatkowy efekt obniżania ciśnienia tętniczego.

Związane z peryndoprylem

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z

Lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (spironolaktonem, triamterenem, w monoterapii lub w skojarzeniu), potasem (solami potasu)

Inhibitory ACE zmniejszają utratę potasu spowodowaną lekiem moczopędnym. Leki moczopędne oszczędzające potas, np. spironolakton, triamteren lub amiloryd, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas mogą prowadzić do istotnego zwiększenia stężenia potasu w surowicy (potencjalnie śmiertelnego). Jeśli jednoczesne stosowanie tych leków jest wskazane z powodu udokumentowanej hipokaliemii, należy zachować ostrożność i często kontrolować stężenia potasu w surowicy oraz EKG.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując peryndopryl z

Lekami przeciwcukrzycowymi (insuliną, sulfonamidami o działaniu hipoglikemicznym)

Opisywane dla kaptoprylu i enalaprylu

Stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny u osób z cukrzycą leczonych insuliną lub sulfonamidami o działaniu hipoglikemicznym może nasilać ich działanie obniżające stężenie glukozy we krwi. Epizody hipoglikemii występują bardzo rzadko (poprawa tolerancji glukozy z następczym zmniejszeniem zapotrzebowania na insulinę).

Należy zachować ostrożność stosując peryndopryl z

Allopurynolem, lekami cytostatycznymi lub immunosupresyjnymi, układowymi glikokortykosteroidami lub prokainamidem

Jednoczesne stosowanie z inhibitorami ACE może prowadzić do zwiększonego ryzyka leukopenii.

Środkami znieczulającymi

Inhibitory ACE mogą nasilać hipotensyjne działanie niektórych środków stosowanych do znieczulenia.

Lekami moczopędnymi (tiazydowymi lub pętlowymi)

Wcześniejsze leczenie dużymi dawkami leków moczopędnych może być przyczyną zmniejszenia obj ętości wewnątrznaczyniowej i prowadzić do ryzyka hipotonii w momencie włączania terapii peryndoprylem.

Złotem

Rzadko u pacjentów leczonych jednocześnie wstrzyknięciami soli złota (aurotiojabłczan sodu) i inhibitorami ACE, między innymi peryndoprylem, opisywano reakcje przypominające objawy występujące po podaniu azotanów (nitritoid reaction) (w tym zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i hipotonia).

Związane z indapamidem

Należy zachować szczególną ostrożność stosując indapamid z

Lekami indukującymi torsades de pointes

Z uwagi na ryzyko hipokaliemii należy zachować ostrożność stosując indapamid z lekami indukującymi torsades de pointes, takimi jak leki antyarytmiczne klasy IA (chinidyna, hydrochinidyna, dizopyramid), lekami antyarytmicznymi klasy III (amiodaron, dofetylid, ibutylid, bretylium, sotalol), niektórymi neuroleptykami (chloropromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna), pochodnymi benzamidowymi (amisulpryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd), pochodnymi butyrofenonu (droperydol, haloperydol), innymi neuroleptykami (pimozyd); innymi substancjami, takimi jak bepridyl, cyzapryd, difemanil, dożylna erytromycyna, halofantryna, mizolastyna, moksyfloksacyna, pentamidyna, sparfloksacyna, dożylna winkamina, metadon, astemizol, terfenadyna. Konieczne jest zapobieganie małemu stężeniu potasu i w razie wyrównywanie tego zaburzenia (kontrola odstępu QT).

Lekami zmniejszającymi stężenie potasu

Amfoterycyna B (podawana dożylnie), glikokortyksteroidy i mineralokortykoidy (stosowane ogólnie), tetrakozaktyd, leki przeczyszczaj ące o działaniu drażniącym: Zwiększone ryzyko małego stężenia potasu (efekt addycyjny). Konieczna jest kontrola stężeń potasu i w razie potrzeby wyrównywanie zaburzeń; szczególna rozwaga konieczna jest w przypadku stosowania glikozydów nasercowych. Nie należy wtedy stosować leków przeczyszczaj ących o działaniu drażniącym.

Glikozydami nasercowymi

Małe stężenie potasu sprzyja toksycznemu działaniu glikozydów nasercowych. Należy kontrolować stężenie potasu i EKG i w razie potrzeby ponownie rozważyć rodzaj leczenia.

Należy zachować ostrożność stosując indapamid z

Metforminą

Kwasica mleczanowa w czasie stosowania metforminy, spowodowana możliwą czynnościową niewydolnością nerek związaną ze stosowaniem leków moczopędnych a w szczególności diuretyków pętlowych. Nie należy stosować metforminy, jeśli stężenia kreatyniny w osoczu przekraczają 15 mg/l (135 pmol/l) u mężczyzn i 12 mg/l (110 pmol/l) u kobiet.

Środkami kontrastowymi zawierającymi jod

W przypadkach odwodnienia spowodowanego lekami moczopędnymi istnieje zwiększone ryzyko ostrej niewydolności nerek, szczególnie w razie zastosowania dużych dawek środków kontrastowych zawierających jod. Przed podaniem środka zawierającego jod pacjenta należy nawodnić.

Wapniem (solami wapnia)

Ryzyko zwiększonego stężenia wapnia z powodu jego zmniejszonego wydalania z moczem.

Cyklosporyną

Ryzyko zwiększonego stężenia kreatyniny przy braku zmian w stężeniach cyklosporyny we krwi krążącej, nawet jeśli nie stwierdza się niedoboru soli i odwodnienia.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Biorąc pod uwagę wpływ poszczególnych składników produktu złożonego na ciążę i laktacj ę, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Co-Presomyl w pierwszym trymestrze ciąży.

Stosowanie produktu leczniczego Co-Presomyl jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Związane z peryndoprylem

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Epidemiologiczne dane dotyczące ryzyka działania teratogennego po ekspozycji na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są rozstrzygające; nie można jednak wykluczyć niewielkiego wzrostu ryzyka. O ile dalsze leczenie inhibitorem ACE nie jest uważane za niezbędne, pacjentki planujące ciążę należy przestawić na inny lek przeciwnadciśnieniowy o ustalonym profilu bezpieczeństwa dla stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE i w razie potrzeby wdrożyć leczenie innym lekiem.

Wiadomo, że ekspozycja na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży ma toksyczny wpływ na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i na noworodka (niewydolność nerek, hipotonia, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3). W przypadku ekspozycji na inhibitory ACE począwszy od drugiego trymestru ciąży należy przeprowadzać badanie ultrasonograficzne nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy starannie obserwować pod kątem hipotonii (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Związane z indapamidem

Przedłużaj ąca się ekspozycja na tiazydy w trzecim trymestrze ciąży może zmniejszać objętość osocza u matki i przepływ krwi w łożysku, co może prowadzić do niedokrwienia płodowo-łożyskowego i opóźnienia rozwoju. Poza tym po ekspozycji mającej miejsce krótko przed porodem opisywano rzadkie przypadki hipoglikemii i trombocytopenii u noworodków.

Karmienie piersią

Co-Presomyl, jest przeciwwskazany w czasie karmienia piersią. Należy podjąć decyzję, czy zaprzestać karmienia piersią, czy przerwać leczenie produktem leczniczym Co-Presomyl, biorąc pod uwagę znaczenie terapii dla matki.

Ze względu na brak informacji dotyczących stosowania peryndoprylu w czasie karmienia piersią, peryndopryl nie jest zalecany. W czasie karmienia piersią lepiej stosować inne leki o ustalonym profilu bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku niemowląt i wcześniaków.

Indapamid jest wydzielany do mleka kobiecego. Indapamid jest blisko spokrewniony z tiazydowymi lekami moczopędnymi, których stosowanie w czasie karmienia piersią może wiązać się ze zmniejszeniem lub nawet zatrzymaniem laktacji. Może wystąpić nadwrażliwość na pochodne sulfonamidowe, hipokaliemia i żółtaczka j ąder podkorowych mózgu.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Związane z peryndoprylem, indapamidem i produktem leczniczym Co-Presomyl

Żadna z substancji czynnych produktu leczniczego, ani stosowana oddzielnie, ani w produkcie

złożonym Co-Presomyl, nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn,

ale u niektórych pacjentów mogą występować indywidualne reakcje związane z niskim ciśnieniem

tętniczym, szczególnie na początku leczenia lub w razie łączenia z innym lekiem

przeciwnadciśnieniowym.

W rezultacie zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być upośledzona.

4.8    Działania niepożądane

Podawanie peryndoprylu hamuje układ renina-angiotensyna-aldosteron i zmniejsza utratę potasu powodowaną przez indapamid. Hipokaliemia (stężenie potasu < 3,4 mmol/l) występuje u 2% pacjentów przyjmujących Co-Presomyl.

Działania niepożądane uszeregowano według następującej częstości występowania: bardzo często (>1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Bardzo rzadko:

   Trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna.

•    Niedokrwistość (patrz punkt 4.4) podczas stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny była opisywana w szczególnych okolicznościach (pacjenci po transplantacji nerki, pacjenci leczeni hemodializami).

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: zaburzenia nastroju lub zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego

Często: parestezje, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, uczucie wirowania Bardzo rzadko: splątanie

Zaburzenia oka

Często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika Często: szum w uszach

Zaburzenia naczyniowe

Często: hipotonia, ortostatyczna lub inna (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: Zaburzenia rytmu serca, w tym bradykardia, częstoskurcz komorowy, migotanie przedsionków; dławica piersiowa i zawał serca, być może związany z nadmiernym spadkiem ciśnienia u pacjentów wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:

Podczas stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny opisywano występowanie suchego kaszlu cechującego się dużą uporczywością i ustępowaniem po odstawieniu leczenia. W razie wystąpienia takiego objawu należy rozważyć jego jatrogenną etiologię. Duszność Niezbyt często: skurcz oskrzeli

Bardzo rzadko: eozynofilowe zapalenie płuc, nieżyt błony śluzowej nosa

Zaburzenia przewodu pokarmowego

Często: zaparcia, suchość w ustach, nudności, ból w nadbrzuszu, brak apetytu, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność, biegunka Bardzo rzadko: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, cytolityczne lub cholestatyczne (patrz punkt 4.4).

Nieznana: w przypadku niewydolności wątroby może dojść do encefalopatii wątrobowej (patrz punkty

4.3 i 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypka, świąd skóry, wysypka plamisto-grudkowa

Niezbyt często:

•    Obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i/lub krtani, pokrzywka (patrz punkt 4.4)

• Reakcje nadwrażliwości, głównie skórne, u osób ze skłonnością do reakcji alergicznych i astmatycznych

•    Plamica

•    Możliwość zaostrzenia obecnego wcześniej ostrego rozsianego tocznia rumieniowatego

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona

Opisywano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej Często: kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt często: upośledzenie czynności nerek Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często: impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: osłabienie Niezbyt często: poty

Badania laboratoryjne

   Utrata potasu, ze zmniejszeniem stężenia potasu szczególnie groźnym w niektórych populacjach dużego ryzyka (patrz punkt 4.4)

•    Zmniejszenie stężenia sodu z odwodnieniem powodującym hipowolemię i hipotonię ortostatyczną

• Zwiększenie stężenia kwasu moczowego i stężenia glukozy we krwi w czasie leczenia

•    Niewielkie zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu, odwracalne po przerwaniu leczenia. Do takiego wzrostu dochodzi częściej w przypadkach zwężenia tętnicy nerkowej, nadciśnienia tętniczego leczonego diuretykami, upośledzenia czynności nerek

•    Zwiększone stężenie potasu, zwykle przejściowe

Rzadko: zwiększenie stężenia wapnia w osoczu

4.9 Przedawkowanie

Najbardziej prawdopodobnym objawem po przedawkowaniu jest hipotonia, czasami związana z nudnościami, wymiotami, kurczami mięśni, zawrotami głowy, sennością, splątaniem, skąpomoczem mogącym przechodzić w bezmocz (z powodu hipowolemii). Mogą wystąpić zaburzenia wodno-elektrolitowe (małe stężenie sodu, małe stężenie potasu).

Pierwsze działania, jakie należy podjąć, mają na celu szybką eliminację zażytego produktu leczniczego poprzez płukanie żołądka i/lub podanie węgla aktywowanego a następnie wyrównywanie zaburzeń wodno-elektrolitowych w specjalistycznym ośrodku do czasu ich pełnej normalizacji.

W razie znacznej hipotonii pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach z głową ułożoną niżej. W razie potrzeby można zastosować dożylny wlew soli fizjologicznej lub inną metodę zwiększania objętości wewnątrznaczyniowej.

Peryndoprylat, aktywna postać peryndoprylu, może być usuwany poprzez dializę (patrz punkt 5.2).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: peryndopryl i lek moczopędny, kod ATC: C09BA04

Co-Presomyl jest produktem leczniczym złożonym, zawierającym sól peryndoprylu - inhibitora konwertazy angiotensyny - z argininą oraz indapamid - moczopędny lek chlorosulfamylowy. Właściwości farmakologiczne produktu leczniczego są wynikiem właściwości każdej z substancji czynnych rozpatrywanych oddzielnie oraz addycyjnego działania synergicznego obu tych substancji podawanych łącznie.

Farmakologiczny mechanizm działania

Związany z produktem leczniczym Co-Presomyl

Co-Presomyl wykazuje addycyjny synergizm działania przeciwnadciśnieniowego dwóch swoich składników.

Związany z peryndoprylem

Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitor ACE), przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II, która ma działanie obkurczające naczynia; poza tym enzym ten pobudza wydzielanie aldosteronu w korze nadnerczy oraz pobudza rozkład bradykininy, substancji o działaniu rozszerzającym naczynia, do nieaktywnych heptapeptydów.

Efektem tego jest:

•    zmniejszone wydzielana aldosteronu,

•    wzrost aktywności reninowej osocza na skutek zniesienia ujemnego sprzężenia zwrotnego z powodu zmniejszonej sekrecji aldosetronu

•    zmniejszenie całkowitego oporu obwodowego, przy preferencyjnym działaniu na łożysko naczyniowe mięśni i nerek, bez towarzyszącej retencji soli i wody i bez odruchowej tachykardii w czasie przewlekłego leczenia.

Przeciwnadciśnieniowe działanie peryndoprylu ujawnia się również u pacjentów z małym lub prawidłowym stężeniem reniny.

Peryndopryl działa poprzez swój aktywny metabolit, peryndoprylat. Pozostałe jego metabolity są nieaktywne.

Peryndopryl zmniejsza pracę serca:

•    poprzez działanie rozszerzające naczynia żylne, prawdopodobnie będące następstwem zmian w metabolizmie prostaglandyn: powoduje zmniejszenie obciążenia wstępnego,

•    poprzez zmniejszenie całkowitego oporu obwodowego: powoduje zmniejszenie obciążenia następczego.

Badania przeprowadzone u chorych z niewydolnością serca wykazały:

•    zmniejszenie ciśnienia napełniania lewej i prawej komory,

•    zmniejszenie całkowitego oporu obwodowego,

• zwiększenie pojemności minutowej serca i poprawę wskaźnika sercowego,

zwiększenie regionalnego przepływu krwi w mięśniach.

Stwierdzono również poprawę wyników testu wysiłkowego.

Związany z indapamidem

Indapamid jest pochodną sulfonamidową z pierścieniem indolowym, o właściwościach farmakologicznych zbliżonych do grupy diuretyków tiazydowych. Indapamid hamuje wchłanianie zwrotne sodu w części korowej nerek. Zwiększa wydalanie sodu i chlorków z moczem i, w mniejszym stopniu, wydalanie potasu i magnezu, zwiększając tym samym objętość wydalanego moczu i wywieraj ąc działanie przeciwnadciśnieniowe.

Charakterystyka działania obniżającego ciśnienie

Związana z produktem leczniczym Co-Presomyl

U osób z nadciśnieniem tętniczym niezależnie od wieku Co-Presomyl wywiera zależne od dawki działanie obniżaj ące ciśnienie krwi, zarówno skurczowe jak i rozkurczowe, w pozycji leżącej i stojącej. Działanie obniżające ciśnienie utrzymuje się przez 24 godziny. Obniżenie ciśnienia tętniczego uzyskuje się przed upływem miesiąca, bez zjawiska tachyfilaksji; przerwanie leczenia nie powoduje efektu „z odbicia”. W badaniach klinicznych obserwowano, że jednoczesne podawanie peryndoprylu i indapamidu powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego na skutek synergicznego działania obu tych składników produktu leczniczego.

Nie badano wpływu niskodawkowego produktu leczniczego złożonego Co-Presomyl na chorobowość i śmiertelność sercowo-naczyniową.

W badaniu PICXEL prowadzonym metodą wieloośrodkowej, podwójnie ślepej, kontrolowanej aktywnym lekiem próby klinicznej z randomizacją, oceniano na podstawie badania echokardiograficznego wpływ połączenia peryndopryl/indapamid na przerost lewej komory w porównaniu z enalaprylem w monoterapii.

W badaniu PICXEL, pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory (zdefiniowanym jako wskaźnik masy lewej komory (left ventricular mass index; LVMI) > 120 g/m2 u mężczyzn i > 100 g/m2 u kobiet) rozdzielano losowo na okres 1 roku albo do leczenia peryndoprylem z tert-butyloaminą 2 mg (co odpowiada 2,5 mg soli peryndoprylu z argininą)/ indapamidem 0,625 mg albo do leczenia enalaprylem 10 mg raz dziennie. Dawki leków modyfikowano w zależności od uzyskanej kontroli ciśnienia tętniczego, maksymalnie do 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (odpowiednik 10 mg peryndoprylu z argininą) i 2,5 mg indapamidu lub 40 mg enalaprylu raz dziennie. Jedynie 34% pacjentów pozostało na leczeniu peryndoprylem z tert-butyloaminą 2 mg (odpowiednik 2,5 mg peryndoprylu z argininą)/ indapamidem 0,625 mg (w porównaniu z 20% na enalaprylu 10 mg).

Na koniec leczenia wskaźnik LVMI zmniejszył się istotnie silniej w grupie peryndoprylu/indapamidu (-10,1 g/m2) niż w grupie enalaprylu (-1,1 g/m2) w całej objętej randomizacją populacji pacjentów. Różnica między grupami dla zmiany LVMI wyniosła -8,3 (95% CI (-11,5,-5), p < 0,0001).

Większy wpływ na LVMI obserwowano przy stosowaniu dawek peryndoprylu/indapamidu większych niż te zarejestrowane w produkcie leczniczym Co-Presomyl.

W odniesieniu do ciśnienia tętniczego szacowane średnie różnice między grupami w populacji objętej randomizacją wynosiły: -5,8 mmHg (95% CI (-7,9, -3,7), p < 0,0001) dla skurczowego ciśnienia tętniczego i -2,3 mmHg (95% CI (-3,6,-0,9), p = 0,0004) dla rozkurczowego ciśnienia tętniczego, na korzyść peryndoprylu/indapamidu.

Związana z peryndoprylem

Peryndopryl jest skuteczny we wszystkich stopniach nadciśnienia tętniczego: w nadciśnieniu łagodnym, umiarkowanym i ciężkim. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego obserwuje się w pozycji leżącej i stojącej.

Maksymalne działanie obniżające ciśnienie po podaniu pojedynczej dawki uzyskuje się między 4. a 6. godziną od podania leku. Działanie obniżające ciśnienie utrzymuje się przez 24 godziny.

Po 24 godzinach stopień rezydualnego blokowania enzymu konwertującego angiotensynę jest nadal wysoki, sięgając około 80%.

U pacjentów odpowiadających na leczenie normalizację ciśnienia uzyskuje się po miesiącu leczenia a efekt ten utrzymuje się, bez zjawiska tachyfilaksji.

Przerwanie leczenia nie powoduje nadmiernego wzrostu ciśnienia tętniczego “z odbicia”.

Peryndopryl ma właściwości rozszerzające naczynia i przywraca elastyczność dużych naczyń tętniczych, koryguje histomorfometryczne zmiany w tętnicach oporowych i zmniejsza przerost lewej komory.

W razie potrzeby, dodanie tiazydowego leku moczopędnego prowadzi do synergizmu addycyjnego. Połączenie inhibitora enzymu konwertuj ącego angiotensynę i tiazydowego leku moczopędnego zmniejsza ryzyko hipokaliemii związane ze stosowaniem samego leku moczopędnego.

Związana z indapamidem

Indapamid stosowany w monoterapii wywiera działanie obniżające ciśnienie tętnicze utrzymuj ące się przez 24 godziny. Działanie to ujawnia się przy dawkach, przy których właściwości moczopędne są minimalnie wyrażone. Działanie hipotensyjne jest proporcjonalne do poprawy podatności tętnic i zmniejszenia obwodowego oporu naczyniowego, całkowitego i w tętniczkach obwodowych. Indapamid zmniejsza przerost lewej komory.

Po przekroczeniu pewnego poziomu dawek tiazydowych i tiazydopodobnych leków moczopędnych działanie hipotensyjne osiąga plateau, natomiast nadal zwiększa się ryzyko działań niepożądanych. Jeśli leczenie jest nieskuteczne, dawki nie należy zwiększać.

Ponadto wykazano, że u osób z nadciśnieniem w leczeniu krótko-, średnio- i długoterminowym indapamid:

•    Nie ma wpływu na gospodarkę lipidową (triglicerydy, cholesterol LDL i cholesterol HDL)

•    Nie ma wpływu na metabolizm węglowodanów, nawet u osób z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Związane z produktem leczniczym Co-Presomyl

Skojarzone podawanie peryndoprylu i indapamidu nie zmienia ich właściwości farmakokinetycznych w porównaniu z podawaniem każdej substancji oddzielnie.

Związane z peryndoprylem

Peryndopryl szybko się wchłania po podaniu doustnym i w ciągu godziny osiąga swoje maksymalne stężenie. Okres półtrwania peryndoprylu w osoczu wynosi 1 godzinę.

Peryndopryl jest prolekiem. 27% podanej dawki peryndoprylu trafia do krążenia w postaci aktywnego metabolitu peryndoprylatu. Poza peryndoprylatem, peryndopryl jest metabolizowany do 5 innych metabolitów, z których żaden nie jest aktywny. Maksymalne stężenie perynopralytu w osoczu jest osiągane w ciągu 3-4 godzin.

Zważywszy na to, że przyjmowanie pokarmu zmniejsza konwersję do peryndoprylatu, a więc i biodostępność, peryndopryl z argininą należy przyjmować doustnie w jednej dawce dobowej, rano, przed posiłkiem.

Wykazano liniową zależność między dawką peryndoprylu a jego stężeniem w osoczu.

Objętość dystrybucji nie związanego peryndoprylatu wynosi około 0,2 l/kg. Wiązanie peryndoprylatu z białkami osocza wynosi 20% głównie z konwertazą angiotensyny, ale jest zależne od stężenia.

Peryndoprylat jest wydalany z moczem a okres półtrwania niezwiązanej frakcji w fazie terminalnej wynosi około 17 godzin, co powoduje, że stan równowagi ustala się w ciągu 4 dni. Wydalanie peryndoprylatu jest zmniejszone u osób w podeszłym wieku a także u pacjentów z niewydolnością serca lub niewydolnością nerek. Pożądane jest dostosowanie dawki produktu leczniczego u pacjentów z niewydolnością nerek w zależności od stopnia jej nasilenia (klirensu kreatyniny).

Klirens peryndoprylatu w czasie dializy wynosi 70 ml/min.

U pacjentów z marskością wątroby właściwości farmakokinetyczne peryndoprylu ulegaj ą zmianie: klirens wątrobowy cząsteczki macierzystej ulega zmniejszeniu o połowę. Ilość powstającego peryndoprylatu jednak się nie zmniejsza i tym samym nie jest konieczne dostosowanie dawki (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Związane z indapamidem

Indapamid jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu u ludzi jest osiągane po około godzinie od doustnego podania leku. Wiązanie z białkami osocza wynosi 79%.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 14 do 24 godzin (średnio 18 godzin). Podanie wielokrotne nie prowadzi do akumulacji. Indapamid jest wydalany głównie z moczem (70% dawki) i kałem (22%) w postaci nieaktywnych metabolitów.

U pacjentów z niewydolnością nerek farmakokinetyka indapamidu się nie zmienia.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Co-Presomyl wykazuje nieznacznie większą toksyczność niż jego składniki. U szczurów objawy nerkowe wydaj ą się nie być bardziej nasilone. Połączenie to powoduje jednak toksyczne objawy żołądkowo-jelitowe z psów zaś u szczurów objawy toksyczności u matki wydają się być zwiększone (w porównaniu z peryndoprylem).

Niemniej jednak wymienione działania niepożądane wykazano przy poziomach dawek odpowiadających bardzo wyraźnemu marginesowi bezpieczeństwa w porównaniu ze stosowanymi dawkami terapeutycznymi.

Badania przedkliniczne prowadzone oddzielnie dla peryndoprylu i indapamidu nie wykazały właściwości genotoksycznych, rakotwórczych ani teratogennych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Krzemionka koloidalna hydrofobowa Laktoza jednowodna Magnezu stearynian

Maltodekstryna Powidon (K 30)

Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Otoczka tabletki (Opadry AMB White OY-B-28920):

Lecytyna (sojowa)

Alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany Talk

Tytanu dwutlenek (E171)

Guma ksantan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z zakrętką z PP, zawierająca środek pochłaniający wilgoć.

Wielkość opakowania to 10, 14, 30, 60, 90 i 100 tabletek powlekanych.

Blistry z PA/Aluminium/LDPE/laminat ze środkiem pochłaniającym wilgoć/HDPE/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania to 10, 14, 30, 60, 90 i 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 21 z 21

Co-Presomyl