Imeds.pl

Co-Valsacor 160 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Co-Valsacor, 80 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor, 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor, 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor, 320 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor, 320 mg + 25 mg, tabletki powlekane Valsartanum + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Co-Valsacor i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-Valsacor

3.    Jak stosować lek Co-Valsacor

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Co-Valsacor

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CO-VALSACOR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Co-Valsacor zawiera dwie substancje czynne, walsartan i hydrochlorotiazyd. Obie substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie tętnicze).

-    Walsartan należy do grupy leków znanych jako „antagoniści receptora angiotensyny II”, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Angiotensyna II to substancja powstająca w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych i tym samym podnosi ciśnienie tętnicze krwi. Walsartan działa poprzez blokowanie angiotensyny II. W wyniku tego naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu i ciśnienie krwi obniża się.

-    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych diuretykami tiazydowymi (zwanymi też „tabletkami moczopędnymi”). Hydrochlorotiazyd zwiększa wydalanie moczu, co również obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Lek Co-Valsacor stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, którego nie udaje się odpowiednio kontrolować podaniem pojedynczej substancji czynnej.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic. Nieleczone, może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, sercu i nerkach, co może powodować udar mózgu, niewydolność serca lub niewydolność nerek. Wysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa ryzyko ataku serca. Obniżenie ciśnienia krwi do prawidłowych wartości ogranicza ryzyko zachorowania na te choroby.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CO-YALSACOR

Kiedy nie stosować leku Co-Yalsacor:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na walsartan, hydrochlorotiazyd, pochodne sulfonamidów (substancje chemicznie podobne do hydrochlorotiazydu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Co-Valsacor;

-    w ciąży powyżej 3 miesiąca (należy również unikać stosowania leku Co-Valsacor we wczesnej ciąży - patrz punkt ,,Ciąża i karmienie piersią’’);

-    jeśli u pacjenta występuje    ciężka choroba wątroby;

-    jeśli u pacjenta występuje    ciężka choroba nerek;

-    jeśli pacjent nie może oddawać moczu;

-    jeśli pacjent leczony jest dializą;

-    jeśli pacjent ma małe stężenie potasu lub sodu we krwi lub zwiększone stężenie wapnia we krwi, pomimo leczenia;

-    jeśli pacjent ma dnę;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować leku

Co-Yalsacor. Należy skonsultować się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Co-Valsacor

-    jeśli pacjent przyjmuje leki oszczędzające potas, preparaty uzupełniające potas, zamienniki soli kuchennej zawierające potas lub inne leki, które zwiększają stężenie potasu we krwi, takie jak heparyna; konieczna może być regularna kontrola stężenia potasu we krwi przez lekarza;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono małe stężenie potasu we krwi;

-    jeśli u pacjenta występuje biegunka lub silne wymioty;

-    jeśli pacjent przyjmuje duże dawki tabletek moczopędnych (diuretyków);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie tętnicy nerkowej;

-    jeśli pacjentowi w ostatnim czasie przeszczepiono nerkę;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono hiperaldosteronizm; jest to choroba, w której nadnercza wytwarzają zbyt dużo hormonu o nazwie aldosteron; jeśli pacjent ma tę chorobę, stosowanie leku Co-Valacor nie jest zalecane;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek;

-    jeśli u pacjenta wystąpiła gorączka, wysypka i bóle stawów, które mogą świadczyć o układowym toczniu rumieniowatym (UTR, choroba autoimmunologiczna);

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę, dnę, ma wysokie stężenie cholesterolu lub tłuszczów we krwi;

-    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały reakcje alergiczne po zażyciu innych leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi z tej grupy leków (antagonistów receptora angiotensyny II) lub jeśli pacjent ma alergię lub astmę;

-    lek Co-Valsacor może spowodować zwiększoną wrażliwość skóry na promienie słoneczne;

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    inhibitor ACE (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.

potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Co-Valsacor:”.

Nie zaleca się stosowania leku Co-Valsacor u dzieci i młodzieży (poniżej 18 roku życia).

Należy koniecznie powiadomić lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Co-Valsacor w pierwszym trymestrze ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ w tym okresie ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią’’).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działanie leku może ulec zmianie, jeśli lek Co-Valsacor jest stosowany równocześnie z niektórymi innymi lekami. Może wtedy zaistnieć konieczność zmiany dawki, stosowania innych środków ostrożności, lub w niektórych przypadkach zaprzestania przyjmowania jednego z leków. Dotyczy to szczególnie takich leków, jak:

-    lit, lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych;

-    leki, które mają wpływ na, lub na które ma wpływ stężenie potasu we krwi, takie jak digoksyna, lek stosowany w celu kontrolowania rytmu serca, niektóre leki przeciwpsychotyczne;

-    leki, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, takie jak preparaty uzupełniające potas, zamienniki soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas, heparyna;

-    leki, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi, takie jak kortykosteroidy, niektóre środki przeczyszczające;

-    diuretyki (leki moczopędne), leki stosowane w leczeniu dny, takie jak allopurynol, witamina D podawana w dawkach terapeutycznych i preparaty uzupełniające wapń, leki stosowane w leczeniu cukrzycy (doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulina);

-    inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi, takie jak leki beta-adrenolityczne czy metyldopa, lub leki zwężające naczynia krwionośne lub stymulujące pracę serca, takie jak noradrenalina czy adrenalina;

-    leki zwiększające stężenie cukru we krwi, takie jak diazoksyd;

-    leki stosowane w leczeniu raka, takie jak metotreksat lub    cyklofosfamid;

-    leki przeciwbólowe;

-    leki stosowane w zapaleniu stawów;

-    leki zwiotczające mięśnie, takie jak tubokuraryna;

-    leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina lub biperyden;

-    amantadyna (lek stosowany w zapobieganiu grypie);

-    cholestyramina i kolestypol (leki stosowane do obniżenia stężenia cholesterolu we krwi);

-    cyklosporyna, lek stosowany po przeszczepie narządu zapobiegający odrzuceniu przeszczepu;

-    niektóre antybiotyki (tetracykliny), leki znieczulające i uspokajające;

-    karbamazepina, lek stosowany w leczeniu padaczki;

-    inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Co-Valsacor:” oraz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Co-Valsacor”).

Stosowanie leku Co-Valsacor z jedzeniem i piciem

Lek Co-Valsacor może być przyjmowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków.

Należy unikać spożywania alkoholu bez konsultacji z lekarzem. Alkohol może nasilić obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i (lub) zwiększyć ryzyko zawrotów głowy lub omdleń.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Należy koniecznie powiadomić lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleca przerwanie stosowania leku Co-Valsacor przed zajściem w ciążę lub zaraz po stwierdzeniu ciąży i zaleci przyjmowanie innego leku. Nie zaleca się stosowania leku Co-Valsacor w pierwszym trymestrze ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ w tym okresie ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy powiadomić lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Co-Valsacor podczas karmienia piersią. Lekarz może wybrać inny lek, jeśli pacjentka zamierza karmić piersią, szczególnie w przypadku noworodków lub wcześniaków.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów, używania narzędzi lub obsługiwania maszyn, lub wykonywania innych czynności wymagających koncentracji, pacjent powinien upewnić się, jaki wpływ ma niego lek Co-Valsacor. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, lek Co-Valsacor może w rzadkich przypadkach powodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Co-Valsacor

Lek Co-Valsacor zawiera laktozę. Jeżeli pacjent został poinformowany przez lekarza, że stwierdzono u niego nietolerancję niektórych cukrów, powinien zwrócić się do lekarza przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CO-VALSACOR

Lek Co-Valsacor należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. Pozwoli to uzyskać najlepsze wyniki leczenia oraz zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi często nie zauważają żadnych oznak tej choroby. Wielu z nich czuje się dość dobrze. Dlatego, bardzo ważne jest, aby zgłaszać się na wizyty u lekarza, nawet przy dobrym samopoczuciu.

Lekarz poda dokładną liczbę tabletek leku Co-Valsacor jaką należy zażywać. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może zalecić zwiększenie lub zmniejszenie dawki leku.

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku Co-V alsacor to jedna tabletka na dobę.

-    Nie należy zmieniać dawki ani przerywać przyjmowania tabletek bez konsultacji z lekarzem.

-    Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia, zazwyczaj rano.

-    Lek Co-Valsacor można przyjmować z posiłkiem lub bez.

-    Tabletkę należy połknąć, popijając szklanką wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Co-Valsacor

się i natychmiast z lekarzem,


W przypadku wystąpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia, należy położyć skontaktować z lekarzem.

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek, należy skontaktować się farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Co-Valsacor

W przypadku pominięcia dawki, należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie o tym. Jednak, jeśli zbliża się pora kolejnej dawki, nie należy przyjmować opuszczonej dawki.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Co-Valsacor

Przerwanie leczenia może spowodować zaostrzenie się nadciśnienia. Nie należy przerywać przyjmowania leku chyba, że tak zaleci lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Co-Valsacor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić z określoną częstością, zdefiniowano w następujący sposób:_

Bardzo często

występują u więcej niż u 1 pacjenta na 10

Często

występują u 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt często

występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000

Rzadko

występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000

Bardzo rzadko

występują u mniej niż u 1 pacjenta na 10 000

Częstość nieznana

częstość nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych

4.


Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej:

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak:

-    obrzęk twarzy, języka lub gardła,

-    trudności w przełykaniu,

-    pokrzywka i trudności z oddychaniem.

Do innych działań niepożądanych należą:

Działania niepożądane występujące niezbyt często:

-    kaszel

-    niskie ciśnienie tętnicze krwi

-    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

-    odwodnienie (z uczuciem pragnienia, suchości w jamie ustnej i języka, rzadkim oddawaniem moczu, ciemnym zabarwieniem moczu, suchą skórą)

-    bóle mięśni

-    zmęczenie

-    mrowienie lub drętwienie

-    nieostre widzenia

-    szumy uszne (np. syczenie, brzęczenie)

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko:

-    zawroty głowy

-    biegunka

-    bóle stawów

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

-    trudności z oddychaniem

-    bardzo mała ilość oddawanego moczu

-    małe stężenie sodu we krwi (czasem z nudnościami, zmęczeniem, splątaniem, złym samopoczuciem, drgawkami)

-    małe stężenie potasu we krwi (czasem z osłabieniem mięśni, kurczami mięśni, zaburzeniami rytmu serca)

-    mała liczba białych krwinek (z objawami takimi jak gorączka, zakażenia skóry, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakażeniami, osłabienie)

-    zwiększone stężenie bilirubiny we krwi (które w ciężkich przypadkach może spowodować zażółcenie skóry i oczu)

-    zwiększone stężenie azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi (co może wskazywać na nieprawidłową czynność nerek)

-    zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi (co w ciężkich przypadkach może wywołać atak dny)

-    zasłabnięcie (omdlenie)

Działania niepożądane, które były obserwowane po zastosowaniu walsartanu lub hydrochlorotiazydu, ale nie były obserwowane po zastosowaniu leku Co-Valsacor:

Walsartan

Działania niepożądane występujące niezbyt często:

-    uczucie wirowania

-    bóle brzucha

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

-    wysypka skórna z lub bez świądu skóry, w połączeniu z niektórymi następującymi objawami: gorączka, bóle stawów, bóle mięśni, obrzęk węzłów chłonnych i (lub) objawy grypopodobne

-    wysypka, fioletowawo-czerwone plamy, gorączka, świąd (objawy zapalenia naczyń krwionośnych)

-    mała liczba płytek krwi (czasem z nietypowym krwawieniem lub wybroczynami na skórze)

-    duże stężenie potasu we krwi (czasem z kurczami mięśniowymi, zaburzeniami rytmu serca)

-    reakcje uczuleniowe (z objawami takimi jak wysypka, świąd, pokrzywka, trudności z oddychaniem lub połykaniem, zawroty głowy)

-    obrzęk, głównie twarzy i gardła; wysypka; świąd

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

-    zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie liczby czerwonych krwinek we krwi (oba objawy mogą w ciężkich przypadkach spowodować anemię)

-    niewydolność nerek

Hydrochlorotiazyd

Działania niepożądane występujące często:

-    swędząca wysypka i inne rodzaje    wysypki

-    zmniejszony apetyt

-    łagodne nudności i wymioty

-    uczucie omdlenia, omdlenie przy    wstawaniu

-    impotencja

Działania niepożądane występujące rzadko:

-    obrzęk i pęcherze na skórze (z powodu zwiększonej wrażliwości na promienie słoneczne)

-    zaparcia, dyskomfort w żołądku lub jelitach, zaburzenia wątroby (zażółcenie skóry lub oczu)

-    nieregularny rytm serca

-    bóle głowy

-    zaburzenia snu

-    przygnębienie (depresja)

-    mała liczba płytek krwi (czasem z podskórnym krwawieniem lub siniaczeniem)

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko:

-    zapalenie naczyń krwionośnych z objawami takimi jak wysypka, fioletowawo-czerwone plamy, gorączka

-    świąd lub zaczerwienienie skóry

-    powstanie pęcherzy na śluzówkach warg, jamy ustnej i spojówkach oczu

-    łuszczenie się skóry

-    gorączka

-    wysypka na twarzy w połączeniu    z bólem stawów

-    zaburzenia mięśni

-    gorączka (skórny toczeń rumieniowaty)

-    ostry ból w górnej części brzucha; brak lub mała liczba krwinek czerwonych, białych i płytek krwi

ciężkie reakcje alergiczne trudności z oddychaniem infekcja płuc; duszność

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CO-VALSACOR

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Co-Valsacor po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Co-Valsacor

-    Substancjami czynnymi leku są walsartan i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka powlekana leku Co-Valsacor zawiera 80 mg walsartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka powlekana leku Co-Valsacor zawiera 160 mg walsartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka powlekana leku Co-Valsacor zawiera 160 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka powlekana leku Co-Valsacor zawiera 320 mg walsartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka powlekana leku Co-Valsacor zawiera 320 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

-    Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, laktozę jednowodną, magnezu stearynian, kroskarmelozę sodową, powidon K-25 i krzemionkę koloidalną bezwodną w rdzeniu tabletki oraz hypromelozę, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol, żelaza tlenek czerwony (E 172) - tylko w tabletkach 80 mg + 12,5 mg, 160 mg + 12,5 mg, 160 mg + 25 mg i 320 mg + 12,5 mg, żelaza tlenek żółty (E 172) - tylko w tabletkach 80 mg + 12,5 mg, 160 mg + 25 mg i 320 mg + 25 mg w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Co-Valsacor i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 80 mg + 12,5 mg są różowe, owalne, dwuwypukłe.

Tabletki powlekane 160 mg + 12,5 mg są czerwonobrązowe, owalne, dwuwypukłe.

Tabletki powlekane 160 mg + 25 mg są jasnobrązowe, owalne, dwuwypukłe.

Tabletki powlekane 320 mg + 12,5 mg są różowe, owalne, dwuwypukłe.

Tabletki powlekane 320 mg + 25 mg są jasnożółte, owalne, dwuwypukłe z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Opakowania dla mocy 80 mg + 12,5 mg, 160 mg +12,5 mg i 160 mg +25 mg: 28, 56 lub 98 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym.

Opakowania dla mocy 320 mg +12,5 mg i 320 mg +25 mg: 28, 30, 56 lub 60 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Niemcy

Valsacor comp.

Republika Czeska

Valsacombi

Słowacja

Co-Valsacor

Łotwa

Valsacombi

Litwa

Valsacombi

Estonia

Valsacombi

Polska

Co-Valsacor

Węgry

Co-Valsacor

Bułgaria

Co-Valsacor

Grecja

Valsartan/hydrochlorothiazide Krka

Finlandia

Valsartan/hydrochlorothiazide Krka

Dania

Valsartan/hydrochlorothiazide Krka

Norwegia

Valsartan/hydrochlorothiazide Krka

Szwecja

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

Hiszpania

Valsartan/hidroclorotiazida Kern Pharma

Słowenia

Valsacombi

Austria

Valsartan/Hydrochlorothiazid Krka

Wielka Brytania

V alsartan/hydrochlorothiazide

Irlandia

Valsartan/hydrochlorothiazide Krka

Data zatwierdzenia ulotki: 08.12.2014

8