Imeds.pl

Codipar 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

_<Logo podmiotu odpowiedzialnego>_

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować CODIPAR ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 10 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy

skontaktować się z lekarzem._

CODIPAR

(Paracetamolum)

500 mg, tabletki    _

Lek zawiera paracetamol

Skład

Jedna tabletka zawiera

substancję czynną: paracetamol 500 mg.

Substancje pomocnicze:

celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, powidon K-30, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa.

Dostępne opakowania

Opakowanie zawiera 6, 12, 24 lub 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

Spis treści

1.    Co to jest CODIPAR w postaci tabletek i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się CODIPAR w postaci tabletek

3.    Jak stosować CODIPAR w postaci tabletek

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku CODIPAR w postaci tabletek

6.    Inne informacje

1. Co to jest CODIPAR w postaci tabletek i w jakim celu się go stosuje

CODIPAR jest lekiem zawierającym paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Nie wykazuje działania przeciwzapalnego.

CODIPAR jest stosowany w bólach różnego pochodzenia, jak:

•    bóle głowy;

•    bóle mięśniowe, stawowe i kostne;

•    bolesne miesiączki;

•    bóle zębów;

a także w gorączce w przebiegu przeziębienia lub grypy.

2.    Zanim zastosuje się CODIPAR w postaci tabletek

Nie należy zażywać leku w przypadku uczulenia na paracetamol lub inne składniki tabletki, w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek oraz w przypadku choroby alkoholowej.

Zachować szczególną ostrożność stosując CODIPAR w przypadku:

   niewydolności wątroby i nerek;

•    osób głodzonych i regularnie pijących alkohol, gdyż istnieje szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby;

•    uczulenia na salicylany (poniżej 5% osób uczulonych na salicylany może być również uczulonych na paracetamol);

W czasie stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu.

Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku leków zawierających paracetamol (acetaminofen), ponieważ może dojść do przedawkowania.

Stosowanie leku CODIPAR z jedzeniem i piciem:

Stosowanie leku z pożywieniem wydłuża czas wchłaniania paracetamolu.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

   Paracetamol zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu oraz potęguje działanie kofeiny.

•    Metoklopramid przyspiesza, a skopolamina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego.

•    Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

•    Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO (leki stosowane w psychiatrii i neurologii) może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.

•    Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i alkohol, stosowane z paracetamolem, mogą spowodować uszkodzenie wątroby.

•    Podawanie paracetamolu jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi u pacjentów z niewydolnością nerek może nasilać chorobę nerek.

3.    Jak stosować CODIPAR w postaci tabletek

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin.

Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g a podczas leczenia długotrwałego 2,6 g.

U dzieci przelicza się dawki na masę ciała i stosuje jednorazowo dawkę 10 do 15 mg/kg masy ciała.

Zazwyczaj u dzieci w wieku 6 -12 lat stosuje się V tabletki co 4 do 6 godzin, nie częściej niż 4 razy na dobę.

Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 65 mg/kg masy ciała.

Paracetamolu nie należy stosować dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci bez zalecenia lekarza.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku CODIPAR:

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku CODIPAR niż zalecana:

Wczesnymi objawami przedawkowania występującymi w pierwszych 24 godzinach od przyjęcia leku są: brak łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha. W drugiej dobie może pojawić się żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia krwi, hipoglikemia (niskie stężenie cukru we krwi), encefalopatia (zmiany w mózgu), śpiączka.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu:

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Doraźnie, jeżeli pacjent jest przytomny, można prowokować wymioty (najlepiej w pierwszej godzinie od doustnego przyjęcia leku), warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej zmieszanego z wodą.

Wprzypadku zażycia zbyt dużej dawki leku trzeba niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, CODIPAR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku stosowania leku w zalecanych dawkach występują bardzo rzadko. Mogą pojawić się:

•    odczyny alergiczne: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień;

•    zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty;

•    zaburzenia czynności wątroby i nerek;

•    sporadycznie: methemoglobinemia (obecność utlenionej hemoglobiny we krwi), agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi) i małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi).

W przypadku zaobserwowania objawów takich jak świąd, wysypka, rumień (zaczerwienienie skóry), wymioty, podrażnienie żołądka, należy odstawić CODIPAR i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku CODIPAR mogą wystąpić inne działania niepożądane. Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku CODIPAR w postaci tabletek Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku CODIPAR po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

tel. +48 22 70 28 200 fax +48 22 70 28 202 email: angelini@angelini.pl

4