+ iMeds.pl

Coldrex pocket (500 mg + 200 mg + 10mg)/sasz.Ulotka Coldrex pocket

Ulotka dla pacjenta_

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Coldrex Pocket ostrożnie i zgodnie z informacją zamieszczoną w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem._

Coldrex Pocket

(Paracetamolum + Guaifenesinum + Phenylephrini hydrochloridum) (500 mg + 200 mg + 10 mg)/ saszetkę 20 ml syrop

SKŁAD

1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezeny, 10 mg chlorowodorku fenylefryny oraz substancje pomocnicze: sorbitol ciekły krystalizujący, glicerol, etanol (96%), glikol propylenowy, sodu cyklaminian, potasu acesulfam, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, guma ksantan, aromat „cough sweet” 51.071/T, żółcień pomarańczowa (E110), błękit patentowy V, woda oczyszczona.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pudełko tekturowe zawierające 6 saszetek.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa WYTWÓRCA

Wrafton Laboratories Limited, Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon, EX33 2DL, Wielka Brytania Spis treści:

1.    Co to jest lek Coldrex Pocket i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Coldrex Pocket

3.    Jak stosować lek Coldrex Pocket

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Coldrex Pocket

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Coldrex Pocket

1.    CO TO JEST LEK COLDREX POCKET I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Coldrex Pocket zawiera 3 substancje czynne:

•    Paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

•    Gwajafenezynę, substancję o działaniu wykrztuśnym, która rozrzedza zalegającą wydzielinę

•    i ułatwia jej odkrztuszenie.

•    Chlorowodorek fenylefryny, który obkurcza naczynia krwionośne i udrożnia przewody nosowe.

Coldrex Pocket stosuje się do krótkotrwałego objawowego leczenia przeziębienia, dreszczy, grypy i kaszlu.

2.    ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK COLDREX POCKET

Nie należy stosować leku w razie stwierdzonej nadwrażliwości na paracetamol, fenylefrynę, gwajafenezynę lub inne składniki leku oraz w przypadku niewydolności wątroby, ciężkiej niewydolności nerek, nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy, cukrzycy, choroby serca, choroby alkoholowej.

Lek jest przeciwwskazany u osób przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, zydowudynę lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu

zakażeń wirusem HIV) oraz w trakcie przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i w ciągu 2 tygodni po ich zastosowaniu.

Zachować szczególną ostrożność stosując Coldrex Pocket

Nie stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie, przeziębieniu, leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa lub innych leków zawierających paracetamol.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów:

-    z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej,

-    z niewydolnością nerek,

-    z astmą oskrzelową,

-    z nadciśnieniem tętniczym,

-    z jaskrą (której objawem jest m.in. podwyższone ciśnienie śródgałkowe),

-    z guzem chromochłonnym nadnerczy,

-    z rozrostem gruczołu krokowego,

-    z nadczynnością tarczycy,

-    z zespołem Raynaud’a (charakteryzującym się napadowym bólem palców pod wpływem zimna lub emocji).

U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania.

Lek zawiera sorbitol. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Każda 20 ml dawka leku zawiera do 3,8 ml alkoholu (etanolu), co odpowiada 76 ml piwa lub 32 ml wina.

Stosowanie innych leków

Należy skonsultować się z lekarzem w razie przyjmowania następujących leków: metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom), cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi), leków przeciwzakrzepowych w razie konieczności    długotrwałego    stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych,

przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO (leki stosowane w depresji), niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego), alkaloidów sporyszu (stosowanych m.in. w migrenie), leków hamujących łaknienie, leków nasercowych (np. digoksyny).

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Fenylefryna może nasilać podwyższające ciśnienie tętnicze działanie leków przyspieszających poród.

Stosowanie leku z jedzeniem lub piciem

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku w ciąży i podczas karmienia piersią bez zalecenia lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W razie wystąpienia zawrotów głowy po zastosowaniu leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK COLDREX POCKET

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

1 saszetkę, co 4 godziny. Nie stosować częściej niż co 4 godziny ani więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.

Trzymając saszetkę pionowo należy oderwać górną część i wypić zawartość opakowania. Saszetki są przeznaczone do jednorazowego użytku.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Jeżeli po kilku dniach stosowania leku objawy utrzymują się, należy zaprzestać jego używania i zasięgnąć porady lekarza.

W razie pominięcia dawki leku należy po prostu przyjąć następną dawkę. Nie stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana

W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Coldrex Pocket może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Bóle głowy, zawroty głowy, nerwowość, zaburzenia snu, podwyższenie ciśnienia tętniczego, nudności i wymioty.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

-    reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, j ęzyka, gardła lub twarzy,

-    wysypki skórnej lub złuszczania się skóry, owrzodzenia jamy ustnej,

- problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

-    sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,

-    zaburzenia czynności wątroby,

-    utraty wzroku, która może być spowodowana nadmiernie wysokim ciśnieniem śródgałkowym. Jest to bardzo rzadkie, ale istnieje prawdopodobieństwo takiego zdarzenia u osób z jaskrą,

-    nietypowego szybkiego tętna lub uczucia nieregularnego rytmu serca,

- trudności w oddawaniu moczu. Jest to bardziej prawdopodobne u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Coldrex Pocket mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    PRZECHOWYWANIE LEKU COLDREX POCKET

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.    INNE KONIECZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE LEKU COLDREX POCKET

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel. (22) 576 96 00

Oznakowanie opakowania zewnętrznego (pudełko tekturowe):

GSK/logo/

COLDREX POCKET

(Paracetamolum + Guaifenesinum + Phenylephrini hydrochloridum)

(500 mg + 200 mg + 10 mg)/ saszetkę 20 ml syrop

6 saszetek

Lek zawiera paracetamol

OTC - Lek wydawany bez recepty

DZIAŁANIE:

-    obniża gorączkę

-    działa przeciwbólowo

-    udrożnia przewody nosowe, ułatwia oddychanie

-    działa wykrztuśnie

SKŁAD: 1 saszetka zawiera jako substancje czynne 500 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezyny, 10 mg chlorowodorku fenylefryny oraz substancje pomocnicze, w tym sorbitol.

WSKAZANIA:

Krótkotrwałe objawowe leczenie przeziębienia, dreszczy, grypy i kaszlu.

DAWKOWANIE:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

1 saszetkę, co 4 godziny. Nie stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.

Trzymając saszetkę pionowo należy oderwać górną część i wypić zawartość opakowania. Saszetki są przeznaczone do jednorazowego użytku.

Nie należy przyjmować dawki leku częściej, niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.

Nie stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie i przeziębieniu, leków udrożniających nos oraz innych preparatów zawierających paracetamol.

Szczegółowe informacje w ulotce umieszczonej wewnątrz opakowania.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 01-697 Warszawa GSK logo

Pozwolenie nr Numer serii:

Termin ważności: Kod kreskowy EAN:

Informacja podana brajlem: COLDREX POCKET

Oznakowanie opakowania bezpośredniego (saszetka)

GSK logo

COLDREX POCKET

(Paracetamolum + Guaifenesinum + Phenylephrini hydrochloridum)

(500 mg + 200 mg + 10 mg)/ saszetkę 20 ml syrop

Saszetka

Lek zawiera paracetamol

SKŁAD: 1 saszetka zawiera jako substancje czynne 500 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezyny, 10 mg chlorowodorku fenylefryny oraz substancje pomocnicze, w tym sorbitol.

WSKAZANIA:

Krótkotrwałe objawowe leczenie przeziębienia, dreszczy, grypy i kaszlu.

DZIAŁANIE:

-    obniża gorączkę

-    działa przeciwbólowo

-    udrożnia przewody nosowe, ułatwia oddychanie

-    działa wykrztuśnie

DAWKOWANIE:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

1 saszetkę, co 4 godziny. Nie stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.

Trzymając saszetkę pionowo należy oderwać górną część i wypić zawartość opakowania. Saszetki są przeznaczone do jednorazowego użytku.

Nr serii:

Termin ważności:

Coldrex Pocket

Charakterystyka Coldrex pocket

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Coldrex Pocket, (500 mg + 200 mg + 10 mg)/ saszetkę 20 ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna saszetka 20 ml zawiera: 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 200 mg gwajafenezyny (Guaifenesinum), 10 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum)

Substancje pomocnicze, patrz 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Krótkotrwałe objawowe leczenie przeziębienia, dreszczy, grypy i kaszlu.

4.2. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

1 saszetka (20 ml) co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę. Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni.

4.3 PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na paracetamol, gwajafenezynę, fenylefrynę lub substancje pomocnicze wchodzące w skład preparatu.

Niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroby serca, choroba alkoholowa.

Przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, zydowudyny, przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres dwóch tygodni po ich odstawieniu.

4.4    SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE

STOSOWANIA

Nie stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie, przeziębieniu, leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa lub innych preparatów zawierających paracetamol.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ostrożnie stosować u osób: z niewydolnością nerek, astmą oskrzelową, nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym nadnerczy, jaskrą zamykającego się kąta, rozrostem gruczołu krokowego, nadczynnością tarczycy, zespołem Raynaud’a.

Lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentów stosujących inne sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, substancje hamujące łaknienie i leki psychostymulujace o działaniu podobnym do amfetaminy).

Jeżeli objawy utrzymują się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Ze względu na zawartość sorbitolu ostrożnie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy.

Należy unikać równoczesnego stosowania innych produktów przeciw przeziębieniu lub zmniejszających przekrwienie, innych produktów zawierających paracetamol oraz picia alkoholu.

Lek zawiera 19% objętościowych etanolu, każda 20 ml dawka jest równoważna 76 ml piwa lub 31.6 ml wina (przy założeniu 5% obj. zawartości etanolu w piwie i 12% obj. zawartości etanolu w winie) i może spowodować senność u dzieci. Lek jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy wziąć pod uwagę w przypadku stosowania leku przez kobiety w ciąży, karmiące piersią, dzieci lub pacjentów wysokiego ryzyka np. z padaczką lub chorobą wątroby

4.5 INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI I INNE RODZAJE INTERAKCJI

Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez cholestyraminę. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Ze względu na odnotowane interakcje fenylefrynę należy stosować ostrożnie w połączeniu z następującymi lekami:

Inhibitory

monoaminooksydazy

Podczas jednoczesnego stosowania amin sympatykomimetycznych, takich jak fenylefryna z inhibitorami monoaminooksydazy, może dojść do zwiększenia ciśnienia krwi.

Aminy

sympatykomimetyczne

Jednoczesne stosowanie fenylefryny i innych amin sympatykomimetycznych może nasilać ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych objawów niepożądanych

Beta-adrenolityki i inne leki zmniejszające

Fenylefryna może zmniejszać skuteczność działania leków blokujących receptory beta-adrenergiczne i leków stosowanych w

nadciśnienie

nadciśnieniu tętniczym.Może wzrosnąć ryzyko wystąpienia nadciśnienia i innych sercowo-naczyniowych objawów niepożądanych.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina)

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą nasilać ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych objawów niepożądanych związanych z fenylefryną.

Digoksyna i glikozydy nasercowe

Jednoczesne stosowanie digoksyny i glikozydów nasercowych zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca lub zawału mięśnia sercowego.

Nie stwierdzono wystąpienia znaczących interakcji gwajafenezyny z innymi lekami.

4.6    CIĄŻA LUB LAKTACJA

Lek należy stosować podczas ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności.

Badania przeprowadzone na ludziach i zwierzętach nie wykazały szkodliwego działania paracetamolu na przebieg ciąży i rozwój zarodkowy i płodowy.

Bezpieczeństwo stosowania fenylefryny w okresie ciąży nie zostało ustalone.

Lek należy stosować podczas karmienia piersią jedynie w razie zdecydowanej konieczności. Badania przeprowadzone na ludziach nie wykazały szkodliwego działania paracetamolu na przebieg karmienia piersią ani na niemowlę karmione piersią.

Paracetamol przenika barierę łożyskową, jest też wydzielany z mlekiem matki.

Fenylefryna może być wydzielana z mlekiem matki.

Bezpieczeństwo stosowania gwajafenezyny podczas karmienia piersią nie zostało ustalone.

4.7    WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I

OBSŁUGIWANIA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH W RUCHU

Należy poradzić pacjentom aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali urządzeń mechanicznych w przypadku wystąpienia zawrotów głowy po zastosowaniu leku.

4.8    DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Paracetamol

Działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych są niezbyt częste i zaobserwowane na małej populacji pacjentów. Z tego powodu działania niepożądane pochodzące z rozległych doświadczeń po wprowadzeniu do obrotu, przy stosowaniu leku przez pacjentów zgodnie z zalecanym dawkowaniem i mające związek ze stosowaniem leku, zostały wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Ponieważ objawy te były zgłaszane dobrowolnie z populacji o nieznanej wielkości, ich częstość jest nieznana; prawdopodobieństwo ich wystąpienia uznano za bardzo rzadkie (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów).

Narząd/układ

Działanie niepożądane

Częstość

występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu

Anafilaksja

Bardzo rzadko

immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i zespołem Stevens-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

Bardzo rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby

Bardzo rzadko

Fenylefryna

W badaniach klinicznych dotyczących fenylefryny zgłoszono następujące działania niepożądane:

Zaburzenia psychiczne:

Nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego:

Ból głowy, zawroty głowy, bezsenność

Zaburzenia serca:

Wzrost ciśnienia krwi

Zaburzenia żołądka i jelit:

Nudności, wymioty

Poniżej przedstawiono działania niepożądane z doświadczeń po wprowadzeniu leku do obrotu. Ich częstość nie jest znana, ale prawdopodobnie występują one rzadko (u więcej niż 1 na 10000 ale mniej niż 1 na 1000 pacjentów).

Zaburzenia oka

Rozszerzenie źrenicy, jaskra ostra zamykającego się kąta, najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie tych objawów u osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania

Zaburzenia serca

Tachykardia, kołatanie serca (palpitacje)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje alergiczne (np. wysypka, alergiczne zapalenie skóry)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu. Zatrzymanie moczu jest najbardziej prawdopodobne u osób z niedrożnością ujścia pęcherza, np. rozrostem gruczołu krokowego.

Gwajafenezyna

Działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych są niezbyt częste i zaobserwowane na małej populacji pacjentów.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane z doświadczeń po wprowadzeniu leku do obrotu. Ich częstość nie jest znana, ale prawdopodobnie występują one rzadko (u więcej niż 1 na 10000 ale mniej niż 1 na 1000 pacjentów).

Narząd/układ

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki

Duszność

piersiowej i śródpiersia

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, dyskomfort w nadbrzuszu (zgłaszany w powiązaniu z innymi objawami nadwrażliwości)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, pokrzywka

4.9 PRZEDAWKOWANIE Paracetamol

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenie paracetamolu we krwi. Wysokość tego stężenia w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne i po 24 godzinach. Leczenie zatrucia powinno być prowadzone w szpitalu, w warunkach oddziału intensywnej terapii.

Fenylefryna

Przedawkowanie fenylefryny objawia się rozdrażnieniem, bólem głowy, nudnościami i wymiotami a w ciężkich przypadkach zaburzeniami hemodynamicznymi (tachykardia, podwyższone ciśnienie tętnicze), zapaścią naczyniową z towarzyszącą depresją oddechową. Leczenie polega na płukaniu żołądka, podawaniu leków beta-adrenolitycznych. W przypadku ciężkiego zatrucia konieczne jest monitorowanie czynności życiowych, wspomaganie oddechu i krążenia w warunkach intensywnej terapii.

Gwajafenezyna

Bardzo duże dawki gwajafenezyny powodują wystąpienie nudności i wymiotów.

Postępowanie w razie wymiotów: podawanie płynów i, w razie konieczności, kontrolowanie stężenia elektrolitów.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKODYNAMICZNE

Kod ATC: N02BE 51

Grupa farmakoterapeutyczna: Paracetamol w połączeniach (bez psycholeptyków).

Paracetamol - działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Wpływ ten wywiera poprzez zahamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, a przez to syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Skutkiem tego jest spadek wrażliwości OUN na działanie kinin i serotoniny, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie wrażliwości na ból. Ponadto zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi.

Gwajafenezyna jest środkiem wykrztuśnym. Zmniejsza lepkość wydzieliny poprzez zwiększenie objętości i zawartości wody w wydzielinie oskrzelowej, ułatwia wykrztuszenie wydzieliny.

Chlorowodorek fenylefryny - amina sympatykomimetyczna, głównie bezpośrednio oddziałująca na receptory adrenergiczne, z przewagą działania alfa-adrenergicznego zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej nosa.

Substancje czynne preparatu nie wykazują działania sedatywnego.

5.2    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOKINETYCZNE

Paracetamol - ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłonięciu z przewodu pokarmowego i jest równomiernie dystrybuowany do płynów ciała. Szybkość wchłaniania zmniejsza się w przypadku przyjmowania paracetamolu wraz z posiłkiem. W dawkach terapeutycznych paracetamol wiąże się

z białkami osocza w niewielkim stopniu. Lek jest metabolizowany w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci sprzężonej - glukuronidów i siarczanów. Powstający w niewielkiej ilości (ok. 5%) potencjalnie hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-benzochinoimina (NAPQI) jest całkowicie sprzęgany z glutationem i wydalany w połączeniu z cysteiną lub kwasem merkapturowym. W razie zastosowania dużych dawek paracetamolu może nastąpić wyczerpanie zapasów wątrobowego glutationu, co powoduje nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie. Może to prowadzić do uszkodzenia hepatocytów, ich martwicy oraz ostrej niewydolności wątroby.

Mniej niż 5% dawki paracetamolu jest wydalane w postaci niezmienionej.

Średni okres półtrwania paracetamolu wynosi od 1 do 4 godzin.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

Okres półtrwania paracetamolu u osób z wyrównaną niewydolnością wątroby jest podobny do oznaczanego u osób zdrowych. W ciężkiej niewydolności wątroby okres półtrwania paracetamolu może się wydłużyć. Kliniczne znaczenie wydłużenia okresu półtrwania paracetamolu u pacjentów z chorobami wątroby nie jest znane. Nie obserwowano wówczas kumulacji, hepatotoksyczności ani zaburzeń sprzęgania z glutationem. Podawanie 4 g paracetamolu na dobę przez 13 dni pacjentom z przewlekłą wyrównaną niewydolnością wątroby nie spowodowało pogorszenia czynności wątroby.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Ponad 90% dawki terapeutycznej paracetamolu jest zwykle wydalane z moczem w postaci metabolitów w ciągu 24 godzin. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zdolność wydalania polarnych metabolitów jest ograniczona, co może prowadzić do ich kumulacji. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zaleca się wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami paracetamolu.

Po podaniu doustnym gwajafenezyna jest szybko wchłaniana i metabolizowana na drodze utlenienia do kwasu beta-(2-metoksy-fenoksy) mlekowego, szybko wydalanego z moczem.

Chlorowodorek fenylefryny - jest łatwo i szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Jest wstępnie metabolizowany przez inhibitory monoaminooksydazy w jelitach i wątrobie, jego biodostępność sięga 40%. Lek osiąga maksymalne stężenia w surowicy po 1-2 godzinach. Okres półtrwania wynosi od 2 do 3 godzin. W postaci doustnej, w celu obkurczenia naczyń krwionośnych nosa lek podaje się co 4-6 godzin. Jest wydalany z moczem prawie całkowicie w postaci sprzężonej w postaci siarczanów.

5.3 PRZEDKLINICZNE DANE O BEZPIECZEŃSTWIE

Dostępne w piśmiennictwie przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania substancji produktu leczniczego złożonego, czynnych nie zawierają wyników, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania leku, a które nie zostałyby przedstawione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Sorbitol ciekły krystalizujący, glicerol, etanol (96%), glikol propylenowy, sodu cyklaminian, potasu acesulfam, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, guma ksantan, aromat „cough sweet” 51.071/T, żółcień pomarańczowa (E110), błękit patentowy V, woda oczyszczona

6.2 NIEZGODNOŚCI FARMACEUTYCZNE

W związku z brakiem badań dotyczących niezgodności farmaceutycznych lek nie powinien być mieszany z innymi produktami leczniczymi.

6.3    OKRES WAŻNOŚCI

2 lata.

6.4    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    RODZAJ I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pudełko tekturowe zawierające 6 saszetek z laminatu PE/PET/Aluminium/PE.

6.6 INSTRUKCJA    DOTYCZĄCA    PRZYGOTOWANIA PRODUKTU

LECZNICZEGO DO STOSOWANIA I USUWANIA JEGO POZOSTAŁOŚCI

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

8.


NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

TEKSTU


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Coldrex Pocket