Imeds.pl

Combigan (2 Mg + 5 Mg)/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

COMBIGAN, 2 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

(Brimonidini tartras + Timololum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Combigan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Combigan

3.    Jak stosować lek Combigan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Combigan

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST COMBIGAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Combigan, krople do oczu, jest przeznaczony do leczenia jaskry. Zawiera on dwie substancje czynne (brymonidynę i tymolol), które obniżają zbyt wysokie ciśnienie w oku. Brymonidyna należy do grupy leków nazywanych agonistami receptorów alfa-2-adrenergicznych. Tymolol należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Lek Combigan przepisuje się w celu leczenia zbyt wysokiego ciśnienia w oku, kiedy stosowanie kropli do oczu zawierających wyłącznie beta-adrenolityk nie jest wystarczające.

Oko zawiera przezroczysty, wodnisty płyn, który wypełnia jego wnętrze i spełnia funkcje odżywcze. Płyn ten jest stale usuwany z oka, a jego miejsce zajmuje płyn nowo wytworzony. Jeżeli płyn nie jest usuwany z oka odpowiednio szybko, dochodzi do zwiększenia ciśnienia wewnątrz oka, co może prowadzić do uszkodzenia wzroku. Lek Combigan działa w ten sposób, że zmniejsza wydzielanie płynu oraz zwiększa ilość płynu usuwanego z oka. Dzięki temu następuje zmniejszenie ciśnienia w oku, przy czym oko jest nadal odżywiane.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU COMBIGAN

Kiedy nie stosować leku Combigan

•    jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na winian brymonidiny, tymolol, beta-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników leku Combigan. Oznakami reakcji alergicznej mogą być obrzęk twarzy, warg i gardła, zadyszka, uczucie osłabienia, krótki oddech, swędzenie i zaczerwienienie wokół oka

•    jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia oddechowe, takie jak astma albo ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc (ciężka choroba płuc przebiegająca z objawami takimi, jak: świszczący oddech, trudności w oddychaniu i/lub długo utrzymujący się kaszel)

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia ze strony serca, takie jak niskie tętno, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca (niewyrównane zastosowaniem sztucznego stymulatora serca)

•    jeśli pacjent przyjmuje inhibitory oksydazy monoaminowej (tzw. inhibitory MAO) albo niektóre inne leki przeciwdepresyjne

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat, a także nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku od 2 do 17 lat.

Pacjent do którego może się odnosić którykolwiek z powyższych punktów nie powinien stosować leku Combigan, zanim nie skonsultuje się ponownie z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Combigan.

Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza w przypadku:

•    występowania aktualnie lub w przeszłości któregokolwiek z wymienionych niżej stanów:

o choroba niedokrwienna serca (jej objawy mogą obejmować: ból lub uczucie duszności w klatce piersiowej, dławienie się), niewydolnośc serca, niskie ciśnienie krwi o zaburzenia rytmu serca, w tym zwolnienie akcji serca o zaburzenia oddechowe, astma, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc o choroby przebiegające z zaburzeniami krążenia obwodowego (takie, jak objaw Raynauda)

o cukrzyca ponieważ tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe obniżonego poziomu glukozy we krwi

o nadczynność tarczycy ponieważ tymolol może maskować jej objawy przedmiotowe i podmiotowe

o choroby nerek lub wątroby o guz nadnerczy

o zabiegi chirurgiczne dotyczące oka w celu zmniejszenia ciśnienia w gałce ocznej

•    występowania aktualnie lub w przeszłości alergii (np. katar sienny, wyprysk) albo ciężkiej reakcji alergicznej; należy pamiętać, że w takim przypadku może być konieczne zwiększenie dawki adrenaliny w leczeniu ewentualnej ciężkiej reakcji alergicznej

•    należy poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowaniu leku Combigan, ponieważ tymolol może zmieniać działanie pewnych leków w przebiegu znieczulenia ogólnego.

Stosowanie innych leków

Combigan może wpływać na działanie innych przyjmowanych jednocześnie leków, w tym kropli stosowanych w leczeniu jaskry. Z drugiej strony, leki takie mogą wywierać wpływ na działanie leku Combigan.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie i ostatnio lekach, włącznie z lekami stosowanymi w różnych schorzeniach, również tych niezwiązanych ze stanem oka oraz o lekach które wydawane są bez recepty.

Istnieje wiele leków, które mogą wchodzić w interakcje z lekiem Combigan, dlatego jest szczególnie ważne poinformowanie lekarza jeżeli pacjent przyjmuje:

•    leki przeciwbólowe

•    leki nasenne lub uspokajające

•    leki na nadciśnienie krwi

•    leki nasercowe (np. na zaburzenia rytmu serca) takie jak leki beta adrenolityczne, digoksyna, chinidyna (używana w leczeniu zaburzeń serca oraz niektórych rodzajów malarii)

•    leki stosowane w cukrzycy lub chorobach przebiegających z podwyższonym poziomem cukru we krwi

•    leki przeciwdepresyjne, jak fluoksetyna lub paroksetyna

•    inne krople do oczu stosowane do obniżenia podwyższonego ciśnienia krwi w obrębie oka (jaskra)

•    leki stosowane w leczeniu ciężkich reakcji alergicznych

•    leki wpływające na poziom niektórych hormonów w organizmie, takie jak adrenalina, dopamina

•    leki oddziałujące na mięśnie w naczyniach krwionośnych

•    leki na zgagę lub wrzody żołądka

Należy poinformować lekarza, jeżeli dawka jakiegokolwiek ostatnio przyjmowanego leku uległa

zmianie, a także jeżeli pacjent regularnie spożywa alkohol.

Jeśli u pacjenta będzie przeprowadzane znieczulenie, powinien poinformować lekarza lub dentystę o przyjmowaniu leku Combigan.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Należy poinformować lekarza o aktualnej ciąży albo zamiarze zajścia w ciążę.

Leku Combigan nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży, z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Leku Combigan nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Tymolol może przenikać do mleka ludzkiego. W okresie karmienia piersią, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów Combigan może powodować senność, uczucie zmęczenia lub zamazane widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn, dopóki powyższe objawy nie ustąpią. W razie dalszych problemów, należy zwrócić się do lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Combigan Soczewki kontaktowe

•    Leku Combigan nie należy stosować jeżeli pacjent ma założone soczewki kontaktowe. Przed ponownym założeniem soczewek należy odczekać co najmniej 15 minut po zakropleniu leku Combigan.

•    Substancja konserwująca zawarta w preparacie Combigan (benzalkoniowy chlorek), może powodować podrażnienie oka oraz zmieniać kolor soczewek kontaktowych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK COMBIGAN

Lek Combigan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Combigan nie może być stosowany u małych dzieci w wieku poniżej 2 lat. Combigan nie jest również zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku od 2 do 17 lat).

Zazwyczaj stosowana dawka leku Combigan, to jedna kropla dwa razy na dobę, w odstępie około 12 godzin. Nie należy zmieniać dawkowania ani przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku stosowania leku Combigan wraz z innymi kroplami do oczu, należy odczekać przynajmniej 5 minut pomiędzy zakropleniem leku Combigan a podaniem innych kropli.

Sposób podawania leku

Nie wolno używać butelki, jeżeli przed pierwszym zastosowaniem okaże się, że plomba zabezpieczająca na szyjce butelki jest uszkodzona.

Przed otwarciem butelki należy dokładnie umyć ręce. Przed zakropleniem głowę należy odchylić do tyłu i popatrzeć w sufit.

1.    Delikatnie odciągnąć powiekę dolną, aż utworzy się mała kieszonka.

2.    Odwrócić butelkę dnem do góry i delikatnie ją ścisnąć, aby wpuścić jedną kroplę do każdego leczonego oka.

3.    Puścić powiekę dolną i zamknąć oko.

4.    Trzymać oko zamknięte i ucisnąć palcem okolicę kąta oka (w miejscu, gdzie oko styka się z nosem) przez dwie minuty. Takie działanie pozwala zmniejszyć ryzyko przedostania się leku do organizmu.

W przypadku, gdyby nie udało się zakroplić kropli do oka, należy spróbować ponownie.

Aby zapobiec zakażeniu, należy unikać dotykania oka lub innych powierzchni końcówką zakraplacza. Zaraz po użyciu należy z powrotem założyć nakrętkę i zakręcić butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Combigan

Dorośli

Jest mało prawdopodobne, aby doszło do zaburzeń w następstwie zastosowania zbyt dużej dawki leku Combigan. Następną dawkę należy zakroplić w zwykłym czasie. W razie obaw, należy zgłosić się do lekarza.

Niemowlęta i dzieci

Zgłoszono pewną liczbę przypadków przedawkowania u niemowląt i dzieci przyjmujących brymonidynę (jeden ze składników leku Combigan) stosowaną w leczeniu jaskry. Do objawów należały senność, obniżenie napięcia mięśni, niska temperatura ciała, bladość i zaburzenia oddychania. W razie wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci

W razie przypadkowego połknięcia leku Combigan, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pominięcie zastosowania leku Combigan

W przypadku pominięcia dawki leku Combigan, należy zastosować po jednej kropli do każdego leczonego oka natychmiast po przypomnieniu sobie o zaleconym leczeniu. Następnie należy stosować lek regularnie zgodnie z zaleconym schematem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Combigan

Lek Combigan należy stosować codziennie, aby uzyskać zamierzony efekt.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Combigan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    Niewydolność serca (np. ból w klatce piersiowej) lub nieregularna częstość akcji serca

•    Przyśpieszenie lub spowolnienie częstości akcji serca lub obniżone ciśnienie krwi

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana według poniższych kategorii:

Nieznana:    nie można oszacować częstości na podstawie dostępnych danych

Bardzo często:    występuje u    więcej niż 1 na    10 pacjentów

Często:    występuje u    mniej niż 1 na    10 pacjentów

Niezbyt często:    występuje u    mniej niż 1 na    100 pacjentów

Podczas leczenia lekiem Combigan mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane dotyczące oka:

Bardzo często: Często:


Niezbyt często:


Nieznana:


zaczerwienienie oka lub uczucie palenia w oku

kłucie lub ból w oku, reakcje alergiczne ze strony oka lub skóry wokół oka, małe pęknięcia na powierzchni oka (ze współistniejącym zapaleniem lub bez), obrzęk, zaczerwienienie lub zapalenie powiek, podrażnienie lub uczucie obecności ciała obcego w oku, świąd oka i powiek, grudki lub białe plamy na spojówce oka, zaburzenie widzenia, łzawienie, suchość w oku, lepkość oczu

niewyraźne widzenie, opuchnięcie lub zapalenie spojówek, uczucie zmęczenia oczu, nadwrażliwość na światło, ból powiek, zblednięcie spojówek, opuchnięcie lub zmiany zapalne spojówek, mroczki przed oczami

zamazane widzenie


Działania niepożądane dotyczące całego ciała:

Często:    podwyższone ciśnienie krwi, depresja, senność, ból głowy, suchość w ustach,

ogólne osłabienie

Niezbyt często:    niewydolność serca, nieregularna częstość akcji serca, lekkie zawroty głowy,

omdlenia, suchość nosa, zaburzenia smaku, nudności, biegunka

Nieznana:    przyśpieszenie lub spowolnienie akcji serca, niskie ciśnienie krwi,

zaczerwienienie twarzy.

Niektóre z objawów mogą być spowodowane reakcją alergiczną na którykolwiek ze składników leku. Działania niepożądane występowały także podczas oddzielnego stosowania substancji czynnych wchodzących w skład leku i potencjalnie mogą wystąpić także podczas leczenia lekiem Combigan:

Poniżej wymienione działania niepożądane występowały przy stosowaniu brymonidyny:

- zapalenie oka, zwężenie źrenic, zaburzenia snu, objawy przypominające przeziębienie, skrócenie oddechu, objawy ze strony żołądka, niestrawność, ogólne reakcje alergiczne, reakcje skórne w tym: zaczerwienienie, obrzęk twarzy, swędzenie, wysypka, objawy rozszerzenia naczyń krwionośnych.

Podobnie jak w przypadku innych leków do stosowania miejscowego do oka, substancje czynne leku Combigan mogą być wchłaniane układowo. Z uwagi na wchłanianie tymololu, mogą wystąpić takie same rodzaje działań niepożądanych, jakie obserwuje się przy stosowaniu ogólnym beta-adrenolityków.

Przypadki występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po zastosowaniu miejscowym do oka, są rzadsze niż w przypadku podania doustnego lub we wstrzyknięciach.

Poniżej wymienione działania niepożądane obejmują reakcje obserwowane po zastosowaniu leków beta-adrenolitycznych podawanych miejscowo do oka:

-    Uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęk (występujący w okolicach twarzy i na kończynach, który może zmniejszać drożność dróg oddechowych prowadząc do zaburzeń połykania lub oddychania), pokrzywka (lub swędząca wysypka), wyspka miej scowa lub uogólniona, świąd, ciężkie, zagrażające życiu reakcje alergiczne o nagłym przebiegu

-    Niski poziom glukozy we krwi

-    Zaburzenia snu (bezsenność), koszmary senne, zaniki pamięci

-    Udar mózgu, zmniejsznie dopływu krwi do mózgu, nasilenie objawów podmiotowych i przedmiotowych miastenia gravis (choroba z osłabieniem siły mięśniowej ), zaburzenia czucia (uczucie kłucia lub mrowienia)

-    Zapalenie rogówki, odwarstwienie błony naczyniowej oka, (błona leżąca pod siatkówką, zawierająca naczynia krwionośne) po zabiegach filtracyjnych, co może prowadzic do zaburzeń widzenia, zmniejszenie wrażliwości rogówki, erozja rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej, opadanie górnej powieki (oko pozostaje półprzymknięte), podwójne widzenie.

-    Ból w klatce piersiowej, obrzęk (nagromadzenie płynu), zaburzenia rytmu serca, zawał serca, niewydolność mięśnia sercowego.

-    Objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy.

-    Zwężenie światła dróg oddechowych w obrębie płuc (szczególnie u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą płuc), trudności w oddychaniu, kaszel.

-    Objawy niestrawności, ból brzucha, wymioty.

-    Wypadanie włosów, wysypka skórna o biało-srebrnym zabarwieniu (wysypka przypominająca łuszczycę) lub nasilenie łuszczycy, wysypka

-    Bóle mięśni nie wywołane ćwiczeniami i wysiłkiem fizycznym.

-    Zaburzenia sprawności seksualnej, obniżenie libido.

-    Osłabienie/ nużliwość mięśni.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych, lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK COMBIGAN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Butelkę przechowywać w tekturowym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony leku przed światłem.

Za jednym razem należy używać tylko jednej butelki.

Nie stosować leku Combigan po upływie terminu ważności, podanego na kartonie i etykiecie butelki po nadruku EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Butelkę należy wyrzucić po czterech tygodniach od chwili jej pierwszego otwarcia, nawet jeśli pozostały w niej jeszcze krople; pomaga to w zapobieganiu zakażeniom. Dla zapamiętania należy wpisać w odpowiednim miejscu na kartoniku datę pierwszego otwarcia butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Combigan

•    Substancjami czynnymi leku są winian brymonidyny i tymolol

•    Jeden mililitr roztworu zawiera 2 miligramy winianiu brymonidyny i maleinian tymololu w ilości odpowiadającej 5 mg tymololu

•    Inne składniki leku to: benzalkoniowy chlorek (środek konserwujący), sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu wodorofosforan (V) siedmiowodny i woda oczyszczona, kwas solny lub sodu wodorotlenek (dodawane w celu ustalenia odpowiedniego pH roztworu)

Jak wygląda lek Combigan i co zawiera opakowanie

Combigan jest klarownym roztworem w kolorze zielonkawo-żółtym, do stosowania jako krople do oczu. Znajduje się on w butelce z tworzywa sztucznego z nakrętką. Każda butelka jest wypełniona do połowy i zawiera 5 ml roztworu. Każde opakowanie zawiera 1 lub 3 butelki. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport County Mayo,

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Allergan Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa tel. 22 256 37 00

Data zatwierdzenia ulotki:

7