+ iMeds.pl

Corectin 10 10 mgUlotka Corectin 10

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CORECTIN 5 5 mg, tabletki powlekane

CORECTIN 10 10 mg, tabletki powlekane

Bisoprololi fumaras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Corectin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Corectin

3.    Jak stosować Corectin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Corectin

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1. Co to jest Corectin i w jakim celu się go stosuje

Corectin należy do grupy leków nazywanych blokerami receptorów beta1 - adrenergicznych i stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca (dławicy piersiowej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Corectin

Kiedy NIE STOSOWAĆ leku Corectin:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na bisoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma ostrą niewydolność serca lub nagłe zaostrzenie niewydolności serca, które wymagają leczenia szpitalnego;

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca, które powodują występowanie niskiego ciśnienia krwi oraz zaburzeń krążenia (wstrząs kardiogenny);

-    jeśli pacjent ma poważne zaburzenia rytmu serca, które powodują występowanie wolnej lub nieregularnej pracy serca;

-    jeśli u pacjenta występuje wolna czynność serca (rzadkoskurcz) z tętnem poniżej 50 uderzeń/minutę przed rozpoczęciem stosowania leku Corectin;

-    jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie krwi (ciśnienie skurczowe < 90 mmHg);

-    jeśli u pacjenta występują trudności w oddychaniu lub świszczący oddech (ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc);

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia krążenia krwi w kończynach, mogące powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i nóg (jak np. w zespole Raynauda);

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (rzadko występujący guz w jednym z nadnerczy powodujący wysokie ciśnienie krwi);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono stan, w którym w organizmie występuje nadmierne nagromadzenie kwasów (kwasica metaboliczna). Lekarz udzieli szczegółowych informacji na ten temat;

-    jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje floktafeninę lub sultopryd - szczegółowe informacje zawarte są w punkcie „Inne leki i Corectin”.

W razie wątpliwości dotyczących powyższych stanów należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Corectin należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Lekarz może zalecić stosowanie mniejszych dawek leku - patrz również punkt 3. „Jak stosować Corectin”;

-    jeśli pacjent ma niewydolność serca. U tych pacjentów leczenie bisoprololem należy wdrażać bardzo ostrożnie, pod ścisłą obserwacją lekarza. Leczenie rozpoczyna się od stosowania małych dawek, które następnie zwiększa się stopniowo do dawki odpowiedniej dla pacjenta;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę i przyjmuje leki zmniejszające stężenie cukru we krwi. Bisoprolol w tabletkach może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości łuszczyca (nawracająca choroba skóry objawiająca się jej łuszczeniem, suchością i wysypką);

-    jeśli pacjent jest leczony z powodu reakcji uczuleniowych (alergii). Bisoprolol może zwiększać wrażliwość na substancje alergizujące i nasilać reakcje uczuleniowe;

-    jeśli pacjent jest lub był leczony z powodu guza chromochłonnego nadnerczy;

-    jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy. Bisoprolol w tabletkach może maskować objawy nadczynności tarczycy;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc;

-    jeśli pacjent nie przyjmuje pokarmów stałych (jest w trakcie ścisłej głodówki);

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek mniej poważne zaburzenia rytmu serca lub wolną czynność serca;

-    jeśli pacjent choruje na dławicę piersiową typu Prinzmetala (rodzaj bólu w klatce piersiowej spowodowanego skurczem tętnic wieńcowych, zaopatrujących mięsień sercowy). Bisoprolol w tabletkach może zwiększać częstość i wydłużać czas trwania napadów tej dławicy;

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek mniej ciężkie zaburzenia krążenia krwi w kończynach (dłoniach i stopach), gdyż lek może nasilać objawy szczególnie na początku leczenia;

-    j eśli pacjent ma się poddać zabiegowi w znieczuleniu, należy poinformować lekarza, personel w szpitalu lub dentystę o wszystkich przyjmowanych lekach.

Lek zawiera substancję czynną, która daje pozytywny wynik testów antydopingowych u sportowców.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci

i młodzieży.

Inne leki i Corectin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu jakiegokolwiek z poniższych leków:

   floktafenina (stosowana w przypadku bólu i zapalenia stawów) - w tym przypadku nie wolno jednocześnie stosować leku Corectin.

   sultopryd (stosowany w leczeniu poważnych zaburzeń psychicznych) - w tym przypadku nie wolno jednocześnie stosować leku Corectin.

   leki stosowane w leczeniu nadciśnienia krwi lub zaburzeń serca, np.: amiodaron, werapamil, diltiazem, amlodypina, nifedypina, klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna, dyzopiramid, lidokaina, chinidyna, digoksyna, dobutamina, izoprenalina, adrenalina i inne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne;

•    leki stosowane w leczeniu cukrzycy (np. insulina, doustne leki przeciwcukrzycowe);

•    leki stosowane w depresji i zaburzeniach psychicznych, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pochodne fenotiazyny, inhibitory monoaminooksydazy (MAO)

i barbiturany;

•    leki znieczulające stosowane podczas zabiegów chirurgicznych lub stomatologicznych oraz środki kontrastujące zawierające jod stosowane w badaniach radiologicznych;

•    leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera (np. takryna, donepezyl, rywastygmina) lub w chorobie mięśni szkieletowych, zwanej miastenią (np. pirydostygmina, neostygmina);

•    leki przeciwzapalne znane jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), np.: diklofenak, ibuprofen, naproksen;

•    leki przeciwmalaryczne, np. meflochina;

•    leki przeciwmigrenowe, np. ergotamina, dihydroergotamina;

•    leki stosowane w leczeniu jaskry (np. leki blokujące receptory beta-adrenergiczne w postaci kropli do oczu) lub w celu rozszerzenia źrenicy oka (np. fizostygmina, atropina);

•    leki stosowane w astmie (np. salmeterol, formoterol, budezonid);

•    leki stosowane w leczeniu niedrożności nosa (np. pseudoefedryna);

   kortykosteroidy stosowane w leczeniu zapalenia stawów i stanów zapalnych innych narządów (np. hydrokortyzon, prednizon);

   baklofen - lek zwiotczający (rozluźniający) mięśnie;

   ryfampicyna - antybiotyk (stosowany np. w gruźlicy).

Wszystkie powyższe leki mogą wpłynąć na ciśnienie krwi i (lub) na czynność serca.

Bisoprolol, stosowany jednocześnie z insuliną lub innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi.

Corectin z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Lek należy przyjmować rano, na czczo lub z posiłkiem.

Tabletki należy połykać, popijając wodą.

Alkohol może nasilać zawroty głowy i uczucie „pustki w głowie” powodowane przez lek Corectin.

W takim przypadku należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Corectin może działać szkodliwie na ciążę i (lub) na płód. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego, poronienia, małego stężenia cukru we krwi oraz zwolnienia rytmu serca u płodu lub noworodka. Lek może również wpłynąć na rozwój płodu lub noworodka.

Z tego powodu nie należy przyjmować leku Corectin podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego i w związku z tym nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Corectin.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować uczucie zmęczenia, senność lub zawroty głowy. W przypadku występowania takich działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy mieć świadomość możliwości wystąpienia takich działań, zwłaszcza na początku leczenia, podczas zmiany dawki leku lub innych stosowanych leków oraz w przypadku jednoczesnego picia alkoholu.

Jak stosować Corectin

3.


Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dorośli

Lekarz określi dawkę leku odpowiednią dla pacjenta.

   Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg.

•    W razie potrzeby lekarz może stopniowo zwiększać dawkę leku.

•    W łagodniejszych postaciach nadciśnienia tętniczego (ciśnienie rozkurczowe do 105 mmHg) właściwe może okazać się podawanie dawki 2,5 mg.

   Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie powinni przyjmować dawki większej niż 10 mg. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy porozumieć się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinni przyjmować dawki większej niż 10 mg. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy porozumieć się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

•    Tabletki należy przyjmować raz na dobę, rano, na czczo lub z posiłkiem.

•    Tabletki należy połykać, popijając wodą.

•    Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Czas trwania leczenia

Długość leczenia nie jest ograniczona. Zależy ona od charakteru i ciężkości przebiegu choroby. Lekarz określi, jak długo pacjent powinien przyjmować lek Corectin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Corectin

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub niniejszą ulotkę, aby personel medyczny wiedział, jaki lek został przyjęty.

Objawy przedawkowania leku to: zawroty głowy, uczucie „pustki w głowie”, zmęczenie, duszność i (lub) świst oddechowy. Może także dojść do zwolnienia czynności serca, obniżenia ciśnienia tętniczego, niewydolności serca i zmniejszenia stężenia glukozy we krwi (co może objawiać się uczuciem głodu, poceniem się i kołataniem serca).

Pominięcie zastosowania leku Corectin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć tabletkę w ciągu kolejnych 12 godzin. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko zażyć następną o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Corectin

Leczenia lekiem Corectin NIE WOLNO przerywać nagle, szczególnie u pacjentów z dławicą piersiową lub po zawale serca. Szybkie przerwanie leczenia może powodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub ponowny wzrost ciśnienia krwi. Aby tego uniknąć dawkę leku trzeba zmniej szać stopniowo przez kilka tygodni, zgodnie z zaleceniem lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób):

•    uczucie zmęczenia, zawroty głowy, bóle głowy (szczególnie na początku leczenia; te objawy są zazwyczaj łagodne i często ustępują w ciągu 1-2 tygodni)

   wrażenie zimna lub drętwienia w kończynach górnych i (lub) dolnych

•    ból, blednięcie lub sinienie dłoni i (lub) stóp

•    częstsze występowanie bólów kurczowych nóg podczas chodzenia - u pacjentów z chromaniem przystankowym

•    nudności i wymioty

•    biegunka

•    zaparcia

   niskie ciśnienie krwi

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 osób):

•    zaburzenia snu

•    depresja

   zaostrzenie niewydolności    mięśnia sercowego, powodujące nasilenie duszności i (lub)

zatrzymanie płynów

•    wolne lub nieregularne    bicie serca

•    spadek ciśnienia krwi przy zmianie pozycji ciała z leżącej na stojącą lub podczas gwałtownego wstawania (niedociśnienie ortostatyczne)

•    trudności w oddychaniu - u pacjentów z astmą oskrzelową lub zaburzeniami oddechowymi w przeszłości

•    osłabienie mięśni, bolesne skurcze

•    zwyrodnienie stawów

•    uczucie osłabienia (wyczerpania)

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób):

   małe stężenie cukru we krwi - stan który może objawiać się min. przyspieszonym biciem lub kołataniem serca, nasilonym poceniem się.

Uwaga: Corectin może powodować brak odczuwania tych objawów (tzw. maskowanie objawów).

•    koszmary senne

•    omamy

•    omdlenia

•    suchość spojówek spowodowana zmniejszonym wydzielaniem łez (może być bardzo uciążliwa, jeśli pacjent używa soczewek kontaktowych)

•    zaburzenia słuchu

•    zapalenie błony śluzowej nosa,    wywołujące katar z podrażnieniem

•    zapalenie wątroby, wywołujące bóle brzucha, utratę apetytu oraz czasami żółtaczkę z zażółceniem oczu i skóry oraz ciemne zabarwienie moczu

•    reakcje alergiczne (świąd, wysypka, chwilowe i nagłe zaczerwienienie twarzy)

•    zmniejszenie sprawności seksualnej

•    zmiany wyników badań krwi (zwiększenie stężenia triglicerydów (tłuszczów) we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych)

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

•    zapalenie spojówek (świąd i zaczerwienienie oczu)

•    nasilenie łuszczycy lub wywołanie podobnej, suchej i    łuszczącej się wysypki

•    wypadanie włosów (łysienie)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Corectin

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Corectin

-    Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran.

Corectin 5

Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu.

Corectin 10

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu.

-    Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

skład otoczki: Aqua Polish white 010.12 C [hypromeloza 6 cps, hypromeloza 50 cps, makrogol 6000, polisorbat 20, talk, wapnia węglan, tytanu dwutlenek (E 171)].

Corectin 10 zawiera dodatkowo żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda Corectin i co zawiera opakowanie

Corectin 5

Tabletki powlekane, białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, z linią podziału po jednej stronie.

Corectin 10

Tabletki powlekane, żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, z linią podziału po jednej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium, umieszczone w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań tel.: +48 61 66 51 500 biofarm@biofarm.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Corectin 10

Charakterystyka Corectin 10

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CORECTIN 5, 5 mg tabletki powlekane CORECTIN 10, 10 mg tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CORECTIN 5

Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). CORECTIN 10

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana CORECTIN 5

Tabletki powlekane, białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, z linią podziału po jednej stronie.

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

CORECTIN 10

Tabletki powlekane, żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, z linią podziału po jednej stronie.

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Nadciśnienie tętnicze

•    Choroba niedokrwienna serca (angina pectoris).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

W większości przypadków leczenie należy rozpocząć stopniowo za pomocą małych dawek, które następnie powoli zwiększa się.

We wszystkich przypadkach dawkowanie powinno się dopasować indywidualnie, w szczególności na podstawie tętna i skuteczności terapii.

Dorośli

Nadciśnienie tętnicze

Zalecana dawka wynosi 5 mg bisoprololu jeden raz na dobę.

W łagodniejszych postaciach nadciśnienia tętniczego (ciśnienie rozkurczowe do 105 mmHg) właściwe może się okazać podawanie 2,5 mg jeden raz na dobę.

W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 10 mg jeden raz na dobę.

Dalsze zwiększanie dawki jest uzasadnione tylko w wyjątkowych przypadkach.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg jeden raz na dobę.

Choroba niedokrwienna serca (angina pectoris)

Zalecana dawka wynosi 5 mg bisoprololu jeden raz na dobę.

W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 10 mg jeden raz na dobę.

Dalsze zwiększanie dawki jest uzasadnione tylko w wyjątkowych przypadkach.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg jeden raz na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek o nasileniu łagodnym do średnio ciężkiego zwykle nie zachodzi potrzeba zmiany dawkowania.

U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) oraz u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinno się przekraczać dawki 10 mg na dobę.

Doświadczenie w stosowaniu bisoprololu u pacjentów poddawanych dializie jest ograniczone.

Nie ma wskazań dotyczących konieczności zmiany dawkowania.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego CORECTIN nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na brak doświadczenia klinicznego związanego ze stosowaniem bisoprololu w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania

Tabletki powlekane należy przyjmować rano, na czczo lub z posiłkiem.

Tabletki należy połykać, popijając wodą.

Czas trwania leczenia

Czas leczenia nie jest ograniczony; zależy jednak od charakteru i ciężkości przebiegu choroby.

Leczenia bisoprololem nie wolno przerywać nagle, zwłaszcza u pacjentów z chorobą wieńcową, ponieważ może to prowadzić do przejściowego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Jeżeli konieczne jest przerwanie leczenia, dawkę należy zmniejszać stopniowo (np. zmniejszać o połowę w odstępach tygodniowych).

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na bisoprolol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Ostra niewydolność serca lub incydenty dekompensacji niewydolności serca, wymagające dożylnego stosowania leków inotropowych.

•    Wstrząs kardiogenny.

•    Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia (bez stymulatora serca).

•    Zespół chorego węzła zatokowego.

•    Blok zatokowo-przedsionkowy.

•    Bradykardia (z czynnością serca poniżej 50 skurczów/min przed rozpoczęciem leczenia).

•    Niedociśnienie tętnicze (ciśnienie    skurczowe < 90 mmhg).

•    Ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc.

•    Późne stadium choroby zarostowej tętnic obwodowych lub zespołu Raynauda.

Nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy (patrz punkt 4.4).

•    Kwasica metaboliczna.

•    Jednocześnie stosowanie floktafeniny lub sultoprydu (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

Leczenia bisoprololem nie wolno przerywać nagle, zwłaszcza u pacjentów z chorobą wieńcową, z wyjątkiem uzasadnionej konieczości. Szybkie przerwanie leczenia może prowadzić do przejściowego nasilenia choroby serca (patrz punkt 4.2)

Środki ostrożności

Należy bezwzględnie zachować ostrożność podczas leczenia bisoprololem chorych z nadciśnieniem tętniczym lub dusznicą bolesną przy towarzyszącej niewydolności serca.

Bisoprololu nie należy stosować jednocześnie z amiodaronem z powodu możliwości wystąpienia samoistnych skurczów i zaburzeń przewodzenia (hamowanie kompensacyjnej reakcji współczulnej).

Bisoprolol należy stosować ze szczególną ostrożnością podczas leczenia pacjentów:

•    chorych na cukrzycę z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi. Objawy hipoglikemii (np. tachykardia, kołatanie serca, nasilone pocenie się) mogą być maskowane;

•    w trakcie ścisłej głodówki;

•    w trakcie leczenia odczulającego. Podobnie jak inne beta-blokery, bisoprolol może zarówno zwiększać wrażliwość na alergeny, jak i nasilać reakcje anafilaktyczne. Leczenie adrenaliną nie zawsze daje oczekiwany efekt terapeutyczny;

•    z blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia;

•    z dusznicą bolesną typu Prinzmetala. Leki beta-adrenolityczne mogą zwiększyć liczbę i czas trwania napadów dławicy u pacjentów z dusznicą bolesną typu Prinzmetala. Stosowanie selektywnych beta1-adrenolityków jest możliwe w łagodnej postaci choroby i tylko

w przypadku jednoczesnego podawania leków rozkurczających naczynia;

•    z chorobą zarostową tętnic obwodowych lub z zaburzeniami krążenia obwodowego (np. objawy Raynaunda, chromanie przestankowe). Nasilenie objawów może wystąpić szczególnie na początku leczenia.

U pacjentów z łuszczycą beta-blokery (np. bisoprolol) mogą być zastosowane wyłącznie po bardzo dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Leczenie bisoprololem może maskować adrenergiczne objawy tyreotoksykozy.

U pacjentów z guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy (phaeochromocytoma) bisoprolol można podawać dopiero po uprzednim zablokowaniu receptorów alfa-adrenergicznych - patrz punkt 4.3.

W przypadku astmy oskrzelowej lub innych przewlekłych chorób obturacyjnych płuc zaleca się jednoczesne podawanie leków rozszerzających oskrzela. U pacjentów z astmą rzadko może dojść do zwiększenia oporu w drogach oddechowych; w związku z tym konieczne może być zwiększenie dawki leków pobudzających receptory beta2-adrenergiczne.

Zaleca się wykonanie badań czynnościowych układu oddechowego przed rozpoczęciem leczenia.

Lek zawiera substancję czynną, która może powodować pozytywny wynik testów antydopingowych.

Znieczulenie ogólne

U chorych otrzymujących znieczulenie ogólne, beta-blokery zmniejszają ryzyko powstania arytmii i niedotlenienia mięśnia sercowego podczas wprowadzania znieczulenia, intubacji i w okresie pooperacyjnym. Zgodnie z zaleceniami, leczenia beta-blokerami nie powinno się przerywać w przypadku operacji chirurgicznej. Należy poinformować anestezjologa o prowadzonym leczeniu beta-blokerami, ponieważ mogą wystąpić interakcje z innymi lekami, bradyarytmia, osłabienie odruchowej tachykardii i kompensacji utraty krwi, jako skutek osłabionych reakcji odruchowych. Jeżeli uzna się za stosowne przerwanie leczenia beta-blokerami przed zabiegiem operacyjnym, należy stopniowo

zmniejszać dawkę, a następnie odstawić lek na 48 godzin przed planowanym zabiegiem w

znieczuleniu ogólnym.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Połączenia przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania

-    Floktafenina: leki beta-adrenolityczne mogą hamować sercowo-naczyniowe mechanizmy kompensacyjne, związane z niedociśnieniem tętniczym lub wstrząsem wywołanym stosowaniem floktafeniny.

-    Sultopryd: nie należy stosować bisoprololu z sultoprydem, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca.

Połączenia nie zalecane do jednoczesnego stosowania

-    Antagoniści kanału wapniowego z grupy werapamilu oraz w mniejszym stopniu z grupy diltiazemu: negatywny wpływ na kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Dożylne podanie werapamilu pacjentom leczonym beta-adrenolitykiem może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia i bloku przedsionkowo-komorowego.

-    Leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo (np. klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna): jednoczesne stosowanie może doprowadzić do zmniejszenia ośrodkowego napięcia współczulnego, a tym samym prowadzić do zmniejszenia częstości akcji serca i pojemności minutowej serca oraz rozszerzenia naczyń. Nagłe odstawienie tych leków, szczególnie w przypadku wcześniejszego odstawienia leku beta-adrenolitycznego, może zwiększać ryzyko wystąpienia tzw. „nadciśnienia z odbicia”.

Połączenia, które należy stosować z ostrożnością

-    Antagoniści kanału wapniowego z grupy dihydropirydyny (np. felodypina i amlodypina): jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego; nie można także wykluczyć ryzyka dalszego pogorszenia czynności komorowej serca u pacjentów z niewydolnością serca.

-    Leki przeciwarytmiczne klasy I (np. chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon): czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego może ulec wydłużeniu, a ujemne działanie inotropowe może zostać nasilone (wymagana jest ścisła kontrola stanu klinicznego

i obrazu EKG).

-    Leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron): czas przewodzenia przedsionkowego może ulec wydłużeniu.

-    Leki parasympatykomimetyczne (w tym takryna): jednoczesne stosowanie może wydłużać czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz zwiększać ryzyko bradykardii.

-    Leki beta-adrenolityczne stosowane miejscowo (np. krople do oczu w leczeniu jaskry) mogą nasilać ogólnoustrojowe działanie bisoprololu.

-    Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: nasilenie działania hipoglikemizującego. Blokada receptorów beta-adrenergicznych może maskować objawy hipoglikemii.

-    Leki znieczulające: osłabienie odruchowej tachykardii oraz zwiększenie ryzyka niedociśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4).

-    Glikozydy naparstnicy: zmniejszenie częstości akcji serca, wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo- komorowego.

-    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego (hamowanie naczyniorozszerzającego działania prostaglandyn przez NLPZ oraz retencja sodu i wody powodowane przez pirazolonowe NLPZ).

-    Leki beta-sympatykomimetyczne (np. izoprenalina, orcyprenalina, dobutamina): w skojarzeniu z bisoprololem może dojść do osłabienia działania obu leków.

-    Leki sympatykomimetyczne pobudzające zarówno receptory beta- jak i alfa-adrenergiczne (np. noradrenalina, adrenalina): jednoczesne stosowanie z bisoprololem może ujawniać ich działanie zwężające naczynia za pośrednictwem receptorów alfa-adrenergicznych, prowadząc do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi oraz zaostrzenia chromania przestankowego. Powyższe interakcje uważa się za bardziej prawdopodobne w przypadku stosowania nieselektywnych beta-adrenolityków.

W przypadku leczenia reakcji alergicznych może być konieczne zwiększenie dawki adrenaliny.

-    Jednoczesne stosowanie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, jak również z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, fenotiazyna): może zwiększać ryzyko niedociśnienia.

-    Baklofen: nasila działanie przeciwnadciśnieniowe bisoprololu.

-    Jodowe środki kontrastujące: leki beta-adrenolityczne mogą hamować sercowo-naczyniowe mechanizmy kompensacyjne, związane z niedociśnieniem tętniczym lub wstrząsem spowodowanymi przez jodowe środki kontrastujące.

Połączenia do rozważenia

-    Meflochina: zwiększone ryzyko wystąpienia bradykardii.

-    Kortykosteroidy: zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego na skutek retencji sodu i wody.

-    Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B); nasilenie działania hipotensyjnego leków beta-adrenolitycznych, ale także ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.

-    Ryfampicyna: może w niewielkim stopniu zmniejszyć okres półtrwania bisoprololu w wyniku indukcji enzymów wątrobowych. Najczęściej nie ma konieczności zmiany dawkowania.

-    Pochodne ergotaminy: nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bisoprolol ma działanie farmakologiczne, które może szkodliwie wpływać na ciążę i (lub) płód lub noworodka. Wszystkie blokery receptorów beta-adrenergicznych zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co wiąże się z opóźnieniem wzrostu, śmiercią wewnątrzmaciczną, poronieniami lub przedwczesnymi porodami. Bisoprolol może powodować hipoglikemię lub bradykardię u płodu lub noworodka.

Jeśli leczenie beta-blokerami jest konieczne, zaleca się selektywne beta1-adrenolityki.

Bisoprololu nie wolno stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

W takich przypadkach należy monitorować przepływ krwi przez łożysko i wzrost płodu.

W razie niekorzystnego wpływu na przebieg ciąży lub rozwój płodu, należy rozważyć inne metody terapii. Noworodki matek leczonych beta-blokerami powinny być ściśle nadzorowane przez lekarza. Objawy hipoglikemii i bradykardii u noworodków występują w pierwszych trzech dobach życia.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania bisoprololu do mleka kobiecego oraz bezpieczeństwa stosowania w okresie karmienia piersią, w tym dotyczących wpływu leku na niemowlęta.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania produktu CORECTIN.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas badania pacjentów z chorobą niedokrwienną serca nie stwierdzono wpływu bisoprololu na zdolność prowadzenia pojazdów.

W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na lek nie można jednak wykluczyć jego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Bisoprolol może powodować uczucie zmęczenia, senność lub zawroty głowy. Takie działanie należy brać to pod uwagę zwłaszcza na początku leczenia, podczas zmiany dawki leku lub innych stosowanych leków oraz w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej pogrupowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

-    bardzo często (>1/10),

-    często (> 1/100 do <1/10),

-    niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100),

-    rzadko (>1/10 000 do <1/1 000),

-    bardzo rzadko (<1/10 000),

-    częstość nieznana (nie może być określana na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: zwiększenie stężenia triglicerydów, hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: depresja Rzadko: koszmary nocne, omamy

Zaburzenia układu nerwowego Często: zawroty głowy*, bóle głowy*

Niezbyt często: zaburzenia snu

Zaburzenia oka

Rzadko: zmniejszony wypływ łez (istotne, jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe)

Bardzo rzadko: zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko: upośledzenie słuchu.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: zwolnienie czynności serca (bradykardia), zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok przedsionkowo-komorowy), pogorszenie niewydolności mięśnia sercowego (niewydolność serca)

Zaburzenia naczyniowe

Często: uczucie zimna lub drętwienia kończyn, choroba Raynauda, nasilenie współistniejącego chromania przestankowego

Niezbyt często: niedociśnienie, szczególnie przy zmianie pozycji z leżącej na stojącą (niedociśnienie ortostatyczne)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobą obturacyjną płuc w wywiadzie

Rzadko: alergiczny nieżyt nosa (zapalenie błony śluzowej nosa)

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, bóle brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko: zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: reakcje alergiczne (swędzenie, przejściowe nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka) Bardzo rzadko: łysienie. Beta-blokery mogą wywołać lub nasilać objawy łuszczycy lub wywoływać łuszczycopodobną wysypkę.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: osłabienie mięśni, bolesne kurcze mięśni, zwyrodnienie stawów

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko: zaburzenia potencji

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania Często: zmęczenie*

Niezbyt często: stan wyczerpania

Badania diagnostyczne

Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT)

*Objawy te występują głównie na początku leczenia. Zwykle są łagodne i ustępują w ciągu 1-2 tygodni.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Najczęściej występującymi objawami przedawkowania beta-blokerów są: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. Dotychczas zgłoszono kilka przypadków przedawkowania bisoprololu (największe - 2000 mg) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) chorobą wieńcową. U takich pacjentów występowała bradykardia i niedociśnienie. U wszystkich pacjentów objawy przedawkowania ustąpiły.

Istnieje duża osobnicza zmienność w reakcji na pojedynczą wysoką dawkę bisoprololu.

Postępowanie w przypadku przedawkowania leku

Ogólnie, w przypadku, gdy dojdzie do przedawkowania należy przerwać leczenie bisoprololem i rozpocząć leczenie wspomagające i objawowe. Z ograniczonych danych wynika, że bisoprolol tylko w niewielkim stopniu można usunąć za pomocą dializy.

Na podstawie oczekiwanych działań farmakologicznych oraz zaleceń dotyczących innych beta-blokerów, w razie istnienia wymienionych klinicznych wskazań powinno się zastosować następujące ogólne środki:

-    Bradykardia:

należy podać dożylnie atropinę. W przypadku braku odpowiedniej reakcji można ostrożnie podać orcyprenalinę lub inny środek wywierający dodatnie działanie chronotropowe.

W pewnych warunkach może okazać się konieczne tymczasowe zastosowanie rozrusznika serca.

-    Niedociśnienie:

należy dożylnie uzupełnić płyny oraz podać środki wazopresyjne.

Również pomocne może okazać się dożylne zastosowanie glukagonu.

-    Blok przedsionkowo-komorowy (drugiego lub trzeciego stopnia):

należy dokładnie monitorować pacjentów i leczyć dożylnymi wlewami orcyprenaliny.

W razie konieczności należy tymczasowo zastosować rozrusznik serca.

-    Ostre pogorszenie niewydolności    serca:

należy podać dożylnie leki moczopędne, leki działające dodatnio inotropowo oraz rozszerzające naczynia.

-    Skurcz oskrzeli:

należy podać leki rozszerzające oskrzela, takie jak orcyprenalina, beta2-sympatykomimetyki i (lub) aminofilinę.

-    Hipoglikemia:

należy podać dożylnie glukozę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, selektywne Kod ATC: C07AB07

Mechanizm działania

Bisoprolol jest selektywnym blokerem receptorów beta1-adrenergicznych, pozbawionym wewnętrznego działania agonistycznego i znaczącego działania stabilizującego błony komórkowe. Wykazuje jedynie niewielkie powinowactwo do receptorów beta2 mięśni gładkich oskrzeli i naczyń krwionośnych oraz do receptorów beta2 związanych z regulacją metabolizmu. Dlatego na ogół bisoprolol nie wpływa na opór oskrzelowy i efekty metaboliczne zależne od receptorów beta2.

Jego selektywność względem receptorów beta1-adrenergicznych wykracza daleko poza zakres terapeutyczny.

Bisoprolol nie ma wyraźnego ujemnego działania inotropowego.

Jako mechanizm leżący u podstaw przeciwnadciśnieniowego działania beta-blokerów wymienia się między innymi hamowanie aktywności reninowej osocza.

Bisoprolol osiąga maksimum działania 3-4 godziny po podaniu doustnym. Ze względu na okres półtrwania w surowicy wynoszący 10-12 godzin, jego działanie utrzymuje się przez ponad 24 godziny, co umożliwia podawanie leku raz na dobę.

Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe bisoprololu jest na ogół osiągane po 2 tygodniach leczenia.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Przy „ostrym” podaniu pacjentom z chorobą wieńcową, ale bez przewlekłej niewydolności krążenia, bisoprolol zwalnia częstość skurczów serca i zmniejsza rzut skurczowy, a co za tym idzie - objętość minutową i zużycie tlenu. Przy długotrwałym podawaniu początkowo podwyższony opór obwodowy maleje.

Bisoprolol hamuje odpowiedź na pobudzenie układu współczulnego poprzez blokowanie receptorów beta-adrenergicznych. Wywołuje to zwolnienie czynności serca i spadek jego kurczliwości, a przez to zmniejszenie zużycia tlenu przez mięsień sercowy, co jest pożądane w dławicy piersiowej w przebiegu choroby wieńcowej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym bisoprolol wchłania się niemal w całości (> 90%) z przewodu pokarmowego, a ponieważ efekt pierwszego przejścia inaktywuje < 10% dawki, całkowita biodostępność wynosi około 90%.

Wchłanianie nie zależy od przyjmowania pokarmu.

Dystrybucja

Wiązanie z białkami zachodzi w około 30%.

Objętość dystrybucji bisoprololu wynosi 3,5 l/kg.

Metabolizm i eliminacja

Bisoprolol jest usuwany z organizmu dwiema jednakowo wydajnymi drogami:

50% jest metabolizowane w wątrobie do nieaktywnych metabolitów, które następnie są wydalane przez nerki; pozostałe 50% wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej.

Ponieważ eliminacja zachodzi w takim samym stopniu przez wątrobę i nerki, na ogół nie ma potrzeby dostosowywania dawkowania u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek.

Całkowity klirens bisoprololu wynosi 15 l/h.

Liniowość lub nieliniowość

Kinetyka bisoprololu jest liniowa i nie zależy od wieku pacjenta.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu pojedynczym i wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie wykazały szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach toksycznego wpływu na rozrodczość bisoprolol nie wpływał na płodność ani na ogólny wynik rozmnażania.

Podobnie jak inne beta-blokery, bisoprolol w wysokich dawkach był toksyczny dla ciężarnych zwierząt (zmniejszał przyjmowanie pokarmu i przyrost masy ciała) oraz dla zarodków i płodów (zwiększał ryzyko resorpcji płodów, zmniejszał masę urodzeniową potomstwa i opóźniał jego fizyczny rozwój), ale nie działał teratogennie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana Krospowidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Skład otoczki (Aqua Polish white 010.12 C):

Hypromeloza (6 cps)

Hypromeloza (50 cps)

Makrogol 6000 Polisorbat 20 Talk

Wapnia węglan Tytanu dwutlenek (E 171)

CORECTIN 10 zawiera dodatkowo żelaza tlenek żółty (E 172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

30 tabletek powlekanych - 3 blistry po 10 szt.

60 tabletek powlekanych - 6 blistrów po 10 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CORECTIN 5: pozwolenie nr 10664 CORECTIN 10: pozwolenie nr 10665

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30 kwietnia 2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 24 stycznia 2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Corectin 10