Imeds.pl

Corectin 10 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CORECTIN 5 5 mg, tabletki powlekane

CORECTIN 10 10 mg, tabletki powlekane

Bisoprololi fumaras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Corectin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Corectin

3.    Jak stosować Corectin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Corectin

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1. Co to jest Corectin i w jakim celu się go stosuje

Corectin należy do grupy leków nazywanych blokerami receptorów beta1 - adrenergicznych i stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca (dławicy piersiowej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Corectin

Kiedy NIE STOSOWAĆ leku Corectin:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na bisoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma ostrą niewydolność serca lub nagłe zaostrzenie niewydolności serca, które wymagają leczenia szpitalnego;

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca, które powodują występowanie niskiego ciśnienia krwi oraz zaburzeń krążenia (wstrząs kardiogenny);

-    jeśli pacjent ma poważne zaburzenia rytmu serca, które powodują występowanie wolnej lub nieregularnej pracy serca;

-    jeśli u pacjenta występuje wolna czynność serca (rzadkoskurcz) z tętnem poniżej 50 uderzeń/minutę przed rozpoczęciem stosowania leku Corectin;

-    jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie krwi (ciśnienie skurczowe < 90 mmHg);

-    jeśli u pacjenta występują trudności w oddychaniu lub świszczący oddech (ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc);

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia krążenia krwi w kończynach, mogące powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i nóg (jak np. w zespole Raynauda);

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (rzadko występujący guz w jednym z nadnerczy powodujący wysokie ciśnienie krwi);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono stan, w którym w organizmie występuje nadmierne nagromadzenie kwasów (kwasica metaboliczna). Lekarz udzieli szczegółowych informacji na ten temat;

-    jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje floktafeninę lub sultopryd - szczegółowe informacje zawarte są w punkcie „Inne leki i Corectin”.

W razie wątpliwości dotyczących powyższych stanów należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Corectin należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Lekarz może zalecić stosowanie mniejszych dawek leku - patrz również punkt 3. „Jak stosować Corectin”;

-    jeśli pacjent ma niewydolność serca. U tych pacjentów leczenie bisoprololem należy wdrażać bardzo ostrożnie, pod ścisłą obserwacją lekarza. Leczenie rozpoczyna się od stosowania małych dawek, które następnie zwiększa się stopniowo do dawki odpowiedniej dla pacjenta;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę i przyjmuje leki zmniejszające stężenie cukru we krwi. Bisoprolol w tabletkach może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości łuszczyca (nawracająca choroba skóry objawiająca się jej łuszczeniem, suchością i wysypką);

-    jeśli pacjent jest leczony z powodu reakcji uczuleniowych (alergii). Bisoprolol może zwiększać wrażliwość na substancje alergizujące i nasilać reakcje uczuleniowe;

-    jeśli pacjent jest lub był leczony z powodu guza chromochłonnego nadnerczy;

-    jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy. Bisoprolol w tabletkach może maskować objawy nadczynności tarczycy;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc;

-    jeśli pacjent nie przyjmuje pokarmów stałych (jest w trakcie ścisłej głodówki);

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek mniej poważne zaburzenia rytmu serca lub wolną czynność serca;

-    jeśli pacjent choruje na dławicę piersiową typu Prinzmetala (rodzaj bólu w klatce piersiowej spowodowanego skurczem tętnic wieńcowych, zaopatrujących mięsień sercowy). Bisoprolol w tabletkach może zwiększać częstość i wydłużać czas trwania napadów tej dławicy;

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek mniej ciężkie zaburzenia krążenia krwi w kończynach (dłoniach i stopach), gdyż lek może nasilać objawy szczególnie na początku leczenia;

-    j eśli pacjent ma się poddać zabiegowi w znieczuleniu, należy poinformować lekarza, personel w szpitalu lub dentystę o wszystkich przyjmowanych lekach.

Lek zawiera substancję czynną, która daje pozytywny wynik testów antydopingowych u sportowców.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci

i młodzieży.

Inne leki i Corectin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu jakiegokolwiek z poniższych leków:

   floktafenina (stosowana w przypadku bólu i zapalenia stawów) - w tym przypadku nie wolno jednocześnie stosować leku Corectin.

   sultopryd (stosowany w leczeniu poważnych zaburzeń psychicznych) - w tym przypadku nie wolno jednocześnie stosować leku Corectin.

   leki stosowane w leczeniu nadciśnienia krwi lub zaburzeń serca, np.: amiodaron, werapamil, diltiazem, amlodypina, nifedypina, klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna, dyzopiramid, lidokaina, chinidyna, digoksyna, dobutamina, izoprenalina, adrenalina i inne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne;

•    leki stosowane w leczeniu cukrzycy (np. insulina, doustne leki przeciwcukrzycowe);

•    leki stosowane w depresji i zaburzeniach psychicznych, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pochodne fenotiazyny, inhibitory monoaminooksydazy (MAO)

i barbiturany;

•    leki znieczulające stosowane podczas zabiegów chirurgicznych lub stomatologicznych oraz środki kontrastujące zawierające jod stosowane w badaniach radiologicznych;

•    leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera (np. takryna, donepezyl, rywastygmina) lub w chorobie mięśni szkieletowych, zwanej miastenią (np. pirydostygmina, neostygmina);

•    leki przeciwzapalne znane jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), np.: diklofenak, ibuprofen, naproksen;

•    leki przeciwmalaryczne, np. meflochina;

•    leki przeciwmigrenowe, np. ergotamina, dihydroergotamina;

•    leki stosowane w leczeniu jaskry (np. leki blokujące receptory beta-adrenergiczne w postaci kropli do oczu) lub w celu rozszerzenia źrenicy oka (np. fizostygmina, atropina);

•    leki stosowane w astmie (np. salmeterol, formoterol, budezonid);

•    leki stosowane w leczeniu niedrożności nosa (np. pseudoefedryna);

   kortykosteroidy stosowane w leczeniu zapalenia stawów i stanów zapalnych innych narządów (np. hydrokortyzon, prednizon);

   baklofen - lek zwiotczający (rozluźniający) mięśnie;

   ryfampicyna - antybiotyk (stosowany np. w gruźlicy).

Wszystkie powyższe leki mogą wpłynąć na ciśnienie krwi i (lub) na czynność serca.

Bisoprolol, stosowany jednocześnie z insuliną lub innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi.

Corectin z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Lek należy przyjmować rano, na czczo lub z posiłkiem.

Tabletki należy połykać, popijając wodą.

Alkohol może nasilać zawroty głowy i uczucie „pustki w głowie” powodowane przez lek Corectin.

W takim przypadku należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Corectin może działać szkodliwie na ciążę i (lub) na płód. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego, poronienia, małego stężenia cukru we krwi oraz zwolnienia rytmu serca u płodu lub noworodka. Lek może również wpłynąć na rozwój płodu lub noworodka.

Z tego powodu nie należy przyjmować leku Corectin podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego i w związku z tym nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Corectin.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować uczucie zmęczenia, senność lub zawroty głowy. W przypadku występowania takich działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy mieć świadomość możliwości wystąpienia takich działań, zwłaszcza na początku leczenia, podczas zmiany dawki leku lub innych stosowanych leków oraz w przypadku jednoczesnego picia alkoholu.

Jak stosować Corectin

3.


Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dorośli

Lekarz określi dawkę leku odpowiednią dla pacjenta.

   Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg.

•    W razie potrzeby lekarz może stopniowo zwiększać dawkę leku.

•    W łagodniejszych postaciach nadciśnienia tętniczego (ciśnienie rozkurczowe do 105 mmHg) właściwe może okazać się podawanie dawki 2,5 mg.

   Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie powinni przyjmować dawki większej niż 10 mg. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy porozumieć się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinni przyjmować dawki większej niż 10 mg. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy porozumieć się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

•    Tabletki należy przyjmować raz na dobę, rano, na czczo lub z posiłkiem.

•    Tabletki należy połykać, popijając wodą.

•    Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Czas trwania leczenia

Długość leczenia nie jest ograniczona. Zależy ona od charakteru i ciężkości przebiegu choroby. Lekarz określi, jak długo pacjent powinien przyjmować lek Corectin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Corectin

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub niniejszą ulotkę, aby personel medyczny wiedział, jaki lek został przyjęty.

Objawy przedawkowania leku to: zawroty głowy, uczucie „pustki w głowie”, zmęczenie, duszność i (lub) świst oddechowy. Może także dojść do zwolnienia czynności serca, obniżenia ciśnienia tętniczego, niewydolności serca i zmniejszenia stężenia glukozy we krwi (co może objawiać się uczuciem głodu, poceniem się i kołataniem serca).

Pominięcie zastosowania leku Corectin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć tabletkę w ciągu kolejnych 12 godzin. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko zażyć następną o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Corectin

Leczenia lekiem Corectin NIE WOLNO przerywać nagle, szczególnie u pacjentów z dławicą piersiową lub po zawale serca. Szybkie przerwanie leczenia może powodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub ponowny wzrost ciśnienia krwi. Aby tego uniknąć dawkę leku trzeba zmniej szać stopniowo przez kilka tygodni, zgodnie z zaleceniem lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób):

•    uczucie zmęczenia, zawroty głowy, bóle głowy (szczególnie na początku leczenia; te objawy są zazwyczaj łagodne i często ustępują w ciągu 1-2 tygodni)

   wrażenie zimna lub drętwienia w kończynach górnych i (lub) dolnych

•    ból, blednięcie lub sinienie dłoni i (lub) stóp

•    częstsze występowanie bólów kurczowych nóg podczas chodzenia - u pacjentów z chromaniem przystankowym

•    nudności i wymioty

•    biegunka

•    zaparcia

   niskie ciśnienie krwi

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 osób):

•    zaburzenia snu

•    depresja

   zaostrzenie niewydolności mięśnia sercowego, powodujące nasilenie duszności i (lub) zatrzymanie płynów

•    wolne lub nieregularne    bicie serca

•    spadek ciśnienia krwi przy zmianie pozycji ciała z leżącej na stojącą lub podczas gwałtownego wstawania (niedociśnienie ortostatyczne)

•    trudności w oddychaniu - u pacjentów z astmą oskrzelową lub zaburzeniami oddechowymi w przeszłości

•    osłabienie mięśni, bolesne skurcze

•    zwyrodnienie stawów

•    uczucie osłabienia (wyczerpania)

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób):

   małe stężenie cukru we krwi - stan który może objawiać się min. przyspieszonym biciem lub kołataniem serca, nasilonym poceniem się.

Uwaga: Corectin może powodować brak odczuwania tych objawów (tzw. maskowanie objawów).

•    koszmary senne

•    omamy

•    omdlenia

•    suchość spojówek spowodowana zmniejszonym wydzielaniem łez (może być bardzo uciążliwa, jeśli pacjent używa soczewek kontaktowych)

•    zaburzenia słuchu

•    zapalenie błony śluzowej nosa, wywołujące katar z podrażnieniem

•    zapalenie wątroby, wywołujące bóle brzucha, utratę apetytu oraz czasami żółtaczkę z zażółceniem oczu i skóry oraz ciemne zabarwienie moczu

•    reakcje alergiczne (świąd, wysypka, chwilowe i nagłe zaczerwienienie twarzy)

•    zmniejszenie sprawności seksualnej

•    zmiany wyników badań krwi (zwiększenie stężenia triglicerydów (tłuszczów) we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych)

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

•    zapalenie spojówek (świąd i zaczerwienienie oczu)

•    nasilenie łuszczycy lub wywołanie podobnej, suchej i    łuszczącej się wysypki

•    wypadanie włosów (łysienie)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Corectin

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Corectin

-    Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran.

Corectin 5

Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu.

Corectin 10

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu.

-    Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

skład otoczki: Aqua Polish white 010.12 C [hypromeloza 6 cps, hypromeloza 50 cps, makrogol 6000, polisorbat 20, talk, wapnia węglan, tytanu dwutlenek (E 171)].

Corectin 10 zawiera dodatkowo żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda Corectin i co zawiera opakowanie

Corectin 5

Tabletki powlekane, białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, z linią podziału po jednej stronie.

Corectin 10

Tabletki powlekane, żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, z linią podziału po jednej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium, umieszczone w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań tel.: +48 61 66 51 500 biofarm@biofarm.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7