+ iMeds.pl

Cortineff 100 mcgUlotka Cortineff

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cortineff, 100 pg, tabletki

Fludrocortisoni acetas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek watpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cortineff i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cortineff

3.    Jak stosować lek Cortineff

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cortineff

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Cortineff i w jakim celu się go stosuje

Lek Cortineff należy do grupy leków zwanych steroidami (pełna nazwa to mineralokortykosteroidy). Są to hormony produkowane w organizmie przez korę nadnerczy.

Wywierają one silne działanie na przemianę soli i związków mineralnych w organizmie. Odpowiadają także za rozmieszczenie wody (płynów) w organizmie.

Lek Cortineff zawiera syntetyczny (sztuczny) hormon kory nadnerczy.

Lek Cortineff jest wskazany do stosowania w leczeniu:

-    pierwotnej niewydolności kory nadnerczy (zwanej chorobą Addisona),

-    wtórnej niewydolności kory nadnerczy,

-    zespołu nadnerczowo-płciowego z utratą soli.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cortineff Kiedy nie stosować leku Cortineff

-    jeśli pacjent ma uczulenie na fludrokortyzon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

- jeśli występują zakażenia obejmujące jednocześnie kilka tkanek i (lub) narządów i nie zostało zastosowane leczenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cortineff należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku Cortineff u niektórych pacjentów może wystąpić:

- zanik kory nadnerczy, który może utrzymywać się przez wiele lat po zakończeniu leczenia,

-    zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenia masy ciała, obrzęków spowodowanych zatrzymywaniem sodu i płynów w organizmie,

-    nasilenie objawów niektórych chorób jak: zapalenie płuc, zapalenie wątroby i rozsiane wewnątrznaczyniowe krzepnięcie (zaburzenie krzepnięcia krwi),

-    cięższy przebieg niektórych chorób zakaźnych, jak: ospa wietrzna, półpasiec i odra.

W przypadku zakażenia lekarz zaleci odpowiednie postępowanie.

Pacjenci, którzy w przeszłości nie chorowali na te choroby powinni unikać narażenia na zakażenie,

- zmniejszenie odporności na zakażenie. Lek może maskować (ukrywać) objawy zakażenia,

-    nieregularne krwawienia miesiączkowe u kobiet.

Przed zastosowaniem leku Cortineff pacjent powinien poinformować lekarza jeśli ma:

-    chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy,

-    choroby jelit (np.: świeże zespolenia jelitowe, uchyłkowatość jelit),

-    zakrzepowe zapalenie żył,

-    choroby, których jednym z objawów jest wysypka (czerwone, swędzące grudki lub plamki na skórze),

-    przewlekłe zapalenie nerek lub niewydolność nerek,

-    osteoporozę (szczególnie u kobiet w wieku pomenopauzalnym),

-    nadmierne osłabienie i zmęczenie mięśni (nużliwość mięśni),

-    zakażenia grzybicze lub wirusowe,

-    jaskrę (lub jeśli ktoś w rodzinie ma jaskrę),

-    zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów,

-    zmniejszenie stężenia białek we krwi,

-    podwyższone ciśnienie krwi,

-    zastoinową niewydolność serca,

-    padaczkę,

-    zaburzoną czynność wątroby, marskość wątroby,

-    ostrą psychozę i zaburzenia psychiczne. Lek może nasilić objawy tych chorób,

-    gruźlicę,

-    niedoczynność tarczycy,

-    cukrzycę,

- niedobór czynnika krzepnięcia krwi (protrombiny) i jeśli jednocześnie stosuj e aspirynę.

W czasie stosowania leku Cortineff lekarz zaleci wykonanie badania krwi (kontrolowanie wychwytu soli oraz stężenia elektrolitów w surowicy).

W trakcie stosowania tego leku należy bardzo dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza.

Dzieci i młodzież

Należy zgłaszać się na okresowe badania lekarskie. Lek Cortineff może powodować zaburzenia wzrostu i rozwoju u niemowląt i dzieci (zwłaszcza, jeśli lek stosuje się długotrwale).

Lek Cortineff a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjent powinien poinformować lekarza jeśli przyjmuje którykolwiek z następuj ących leków:

-    barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności i padaczki),

-    fenytoina, karbamazepina, primidon (leki stosowane w leczeniu padaczki),

-    rifampicyna, rifabutin (leki stosowane w leczeniu gruźlicy),

-    aminoglutetymid (lek stosowany w leczeniu raka sutka),

-    insulina i leki doustne stosowane w leczeniu cukrzycy,

-    leki moczopędne,

-    pochodne kumaryny, indandion, heparyna (leki zapobiegające krzepnięciu krwi ),

-    streptokinaza, urokinaza (leki rozpuszczające zakrzepy krwi ),

-    leki przeciwbólowe nazywane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), np. ibuprofen,

-    aspiryna, polopiryna (kwas acetylosalicylowy) - lek przeciwbólowy i przeciwzapalny,

-    leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu alergii, bólach migrenowych, wymiotach),

-    steroidy anaboliczne, androgeny (leki stosowane w leczeniu zaburzeń hormonalnych),

-    leki antykoncepcyjne zawierające estrogeny,

-    szczepionki zawierające żywe wirusy (lek Cortineff zmniejsza ich skuteczność),

-    inne glikokortykosteroidy.

Cortineff z jedzeniem i piciem

Lek Cortineff należy stosować między posiłkami.

Lek ten zwiększa gromadzenie sodu w organizmie, co może powodować obrzęki i zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego należy ograniczyć spożycie soli w pokarmach.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Nie wolno stosować leku Cortineff u kobiet w ciąży.

Niewielkie ilości leku przenikaj ą do mleka kobiecego. Należy rozważyć czy na czas karmienia piersią odstawić lek, czy ze względu na konieczność leczenia nie karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu na sprawność psychofizyczną.

Lek Cortineff zawiera laktozę

Jedna tabletka zawiera 57,90 mg laktozy jednowodnej (rodzaj cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Cortineff

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawki leku Cortineff i okres leczenia ustala lekarz.

Zalecana dawka:

1    do 3 tabletek (od 100 mikrogramów do 300 mikrogramów) na dobę lub

2    do 3 tabletek (od 200 mikrogramów do 300 mikrogramów) co drugi lub trzeci dzień.

Tabletek nie należy dzielić.

Lek należy przyjmowac doustnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cortineff

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Cortineff

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, pominiętą dawkę należy opuścić.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cortineff

O zakończeniu stosowania leku Cortineff decyduje lekarz.

Przerwanie leczenia po długotrwałym stosowaniu leku może prowadzić do ostrej niewydolności kory nadnerczy, zmniejszenia ciśnienia krwi i zgonu.

Mogą wystąpić następujące objawy zespołu odstawienia glikokortykosteroidów:

gorączka, bóle mięśni i stawów, złe samopoczucie, katar, zapalenie spojówek, swędzące guzki i

zmniejszenie masy ciała.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia poniższych objawów:

-    reakcja uczuleniowa (wysypka, obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu), zwłaszcza u pacjentów, u których wcześniej stwierdzono reakcje uczulenia na leki,

- wymioty z obecnością krwi, czarny stolec lub stolec z obecnością świeżej krwi ,

-    wysoka gorączka, osłabienie, złe samopoczucie (objawy zakażenia),

-    zaburzenia psychiczne (nienaturalnie nadmierna radość, głęboki smutek, zaburzenia osobowości, nasilenie objawów psychoz).

Inne działania niepożądane:

-    obrzęki stóp i nóg,

-    zastoinowa niewydolność krążenia,

-    zwiększenie ciśnienia krwi,

-    zaburzenia pracy serca (uczucie szybkiego lub wolnego bicia serca),

-    zwiększone wydalanie wapnia.

Ryzyko działań niepożądanych, wymienionych poniżej dotyczy przede wszystkim pacjentów otrzymujących lek Cortineff długo lub jednocześnie z innymi kortykosteroidami:

-    osłabienie mięśni, osteoporoza, zwiększenie skłonności do złamań kości, aseptyczna martwica głowy kości udowej i ramiennej,

-    zwiększenie apetytu, zwiększenie masy ciała, nudności, bóle brzucha, wzdęcia, pieczenie w przełyku,

-    wrzód żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki, grzybica jamy ustnej (biały nalot na błonie śluzowej jamy ustnej),

-    trudniejsze gojenie się ran, zwiększona skłonność do krwawienia i powstawania siniaków, nadmierne owłosienie skóry, trądzik, szerokie rozstępy na skórze, ścieńczenie skóry,

-    obrzęk, zaczerwienienie skóry na nodze, ból nasilaj ący się podczas chodzenia, podwyższona ciepłota skóry (zakrzepowe zapalenie żył),

-    bezsenność, zawroty i bóle głowy, drgawki,

-    niezwykłe wrażenia czuciowe (uczucie mrowienia, kłucia, pieczenia),

-    nieregularne miesiączkowanie lub brak miesiączki,

-    zespół Cushinga - charakterystyczna sylwetka: księżycowata twarz, zaokrąglony tułów, chude kończyny,

-    zahamowanie wzrostu u dzieci,

-    zwiększenie stężenia cukru we krwi (cukrzyca),

-    wystąpienie lub nasilenie objawów chorób oczu,

- zwiększone ryzyko tworzenia się skrzepów we krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cortineff

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i tekturowym pudełku po „Termin ważności”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę lekami jak usunąć leki, których potrzebne się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cortineff

Substancją czynną leku jest fludrokortyzonu octan.

Jedna tabletka zawiera100 mikrogramów fludrokortyzonu octanu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian. Jak wygląda lek Cortineff i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Cortineff są koloru białego z odcieniem kremowym, okrągłe, obustronnie płaskie o powierzchni gładkiej, jednorodnej. Są dwustronnie grawerowane: po jednej stronie literą „F”, po drugiej znakiem „-”.

Opakowanie zawiera 20 tabletek w fiolce szklanej ze szkła oranżowego zamykanej korkiem polietylenowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice tel.: 42 22 50 555-559

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Cortineff

Charakterystyka Cortineff

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cortineff    100 pg tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 100 mikrogramów (pg) fludrokortyzonu octanu (Fludrocortisoni acetas).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Jedna tabletka zawiera 57,90 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Tabletki barwy białej z odcieniem kremowym, okrągłe, obustronnie płaskie, powierzchnia gładka, jednorodna, grawerowane po jednej stronie literą „F” a po drugiej znakiem „-„.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Terapia zastępcza pierwotnej i wtórnej niewydolności kory nadnerczy w chorobie Addisona i leczenie zespołu nadnerczowo-płciowego z utratą soli.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawki ustala się indywidualnie, zależnie od rodzaju choroby i reakcji pacjenta na leczenie. W trakcie leczenia może być konieczna modyfikacja dawki, w zależności od przebiegu choroby lub w sytuacji stresowej takiej jak np.: zabieg operacyjny, uraz lub zakażenie.

Zwykle stosuje się 100 mikrogramów do 300 mikrogramów (od 1 do 3 tabletek) na dobę lub od 200 mikrogramów do 300 mikrogramów (od 2 do 3 tabletek) co drugi lub trzeci dzień.

Tabletek nie należy dzielić.

Pominiętą dawkę leku należy przyjąć jak najszybciej.

Jeśli zbliża się czas przyj ęcia kolejnej dawki leku, pominiętą dawkę należy opuścić.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Sposób podawania

Lek stosować między posiłkami.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fludrokortyzon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Układowe zakażenia, jeśli nie zastosowano specyficznego leczenia.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ fludrokortyzon silnie działa mineralokortykotropowo, należy kontrolować dawkowanie i wychwyt soli ze względu na ryzyko nadciśnienia, obrzęków i zwiększenia masy ciała. W przypadku długotrwałego stosowania należy okresowo kontrolować stężenie elektrolitów w surowicy.

Ze względu na ryzyko związane z zatrzymywaniem sodu w organizmie produkt leczniczy Cortineff należy stosować tylko w podanych wskazaniach.

Produkt leczniczy Cortineff jest silnym mineralokortkosteroidem i jest stosowany przede wszystkim w leczeniu substytucyjnym. Działania niepożądane, które mogą wystąpić w związku z działaniem glikokortykotropowym można zmniejszyć poprzez zmniejszenie dawki.

Fludrokortyzon należy stosować w najmniejszych skutecznych dawkach w możliwie krótkim czasie.

W czasie długotrwałego stosowania fludrokortyzonu rozwija się zanik kory nadnerczy, który może utrzymywać się przez wiele lat po przerwaniu leczenia. Przerwanie stosowania kortykosteroidów po długotrwałym leczeniu powinno odbywać się stopniowo i powoli ze względu na ryzyko wystąpienia niewydolności kory nadnerczy. U pacjentów stosujących długotrwale produkt leczniczy Cortineff, w sytuacjach zwiększonego stresu (uraz, zabieg operacyjny lub ciężki przebieg choroby), może zaistnieć konieczność leczenia wspomagającego kortykosteroidami, zarówno w trakcie leczenia produktem leczniczym Cortineff jak i w latach późniejszych.

Fludrokortyzon może maskować objawy zakażenia, zmniejszać odporność na zakażenie i zdolność jego lokalizacji.

Pacjenci otrzymuj ący leki hamuj ące układ immunologiczny są bardziej wrażliwi na zakażenia niż zdrowi pacjenci. Ospa wietrzna, półpasiec i odra mogą mieć cięższy przebieg po podaniu kortykosteroidów. U pacjentów, którzy nie przebyli tych chorób wcześniej należy unikać narażenia na nie.

Pacjentów, którzy nie przebyli ospy wietrznej, a otrzymuj ący doustnie kortykosteroidy z innych przyczyn niż leczenie substytucyjne należy zaliczyć do grupy ryzyka wystąpienia ciężkiej postaci ospy. Mogą pojawić się zaostrzenia chorób takich jak: zapalenie płuc, zapalenie wątroby i rozsiane wewnątrznaczyniowe krzepnięcie.

Po narażeniu na ospę wietrzną wskazane jest podawanie immunoglobuliny Varicella zoster (VZIG) pacjentom stosuj ącym kortykosteroidy aktualnie lub tym, którzy stosowali je w ciągu trzech miesięcy poprzedzających narażenie. VZIG należy podać w ciągu 3 dni, nie później jednak niż 10 dni po narażeniu na ospę wietrzną. Nie należy przerywać stosowania kortykosteroidów, ale zwiększyć ich dawkę.

Po narażeniu na odrę należy podać immunoglobulinę (IG).

Pacjentów leczonych fludrokortyzonem nie należy szczepić żywymi szczepionkami wirusowymi.

Należy ostrożnie stosować fludrokortyzon w świeżych zespoleniach jelitowych, uchyłkowatości jelit, zakrzepowym zapaleniu żył, chorobach wysypkowych.

Należy zachować ostrożność stosuj ąc fludrokortyzon w następuj ących przypadkach: przewlekłe zapalenie nerek lub niewydolność nerek, osteoporozie (szczególnie u kobiet w wieku pomenopauzalnym), czynny lub utajony wrzód trawienny, nużliwość mięśni, zakażenia grzybicze lub wirusowe miejscowe lub układowe, jaskra (lub jaskra w wywiadzie rodzinnym), hiperlipidemia, hipoalbuminemia.

Podawanie fludrokortyzonu pacjentom z czynną gruźlicą powinno być ograniczone do przypadków gruźlicy rozsianej lub o przebiegu piorunuj ącym i tylko z jednoczesnym leczeniem przeciwprątkowym. Pacjenci z gruźlicą utajoną lub dodatnia próbą tuberkulinową otrzymuj ący fludrokortyzon powinni być obserwowani ze względu na ryzyko gruźlicy. W przypadku długotrwałego stosowania kortykosteroidów powinni otrzymywać profilaktyczne leki przeciwprątkowe.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fludrokortyzonu u pacjentów z nadciśnieniem, zastoinową niewydolnością serca, miopatią steroidową, epilepsj ą, upośledzoną czynnością wątroby oraz ostrą psychozą i zaburzeniami psychicznymi. Istniejąca wcześniej chwiejność emocjonalna czy skłonności psychotyczne mogą nasilać się podczas stosowania fludrokortyzonu.

U pacjentów z niedoczynnością tarczycy lub marskością wątroby fludrokortyzon działa silniej.

U pacjentów z cukrzycą może nastąpić pogorszenie wymagaj ące zastosowania większej dawki insuliny. Fludrokortyzon może ujawniać utajoną cukrzycę.

U kobiet istnieje ryzyko nieregularnych krwawień miesiączkowych.

W rzadkich przypadkach u pacjentów stosuj ących kortykosteroidy, szczególnie w przypadkach stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na leki mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne.

U pacjentów z hipoprotrombinemią należy zachować ostrożność podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym razem z fludrokortyzonem.

Dzieci i młodzież

Niemowlęta i dzieci leczone długotrwale należy obserwować, czy nie występuj ą u nich zaburzenia wzrostu i rozwoju.

Cortineff zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Barbiturany, leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, karbamazepina), rifampicyna, rifabutin, primidon, aminoglutetymid przyspieszaj ą metabolizm kortykosteroidów (poprzez indukcj ę enzymów mikrosomalnych) i osłabiają siłę ich działania.

Fludrokortyzon osłabia działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny.

Fludrokortyzon osłabia działanie leków moczopędnych oraz nasila hipokaliemię.

Jednoczesne stosowanie fludrokortyzonu z lekami przeciwzakrzepowymi, pochodnymi kumaryny, indadionem, heparyną, streptokinazą, urokinazą zmniejsza, a u niektórych osób zwiększa skuteczność działania tych leków. Dawkę należy ustalać na podstawie oznaczeń czasu protrombinowego.

Jednoczesne stosowanie fludrokortyzonu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych i kwasu acetylosalicylowego zwiększa ryzyko choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego. Fludrokortyzon nasila gromadzenie sodu w organizmie, powoduje obrzęki, podwyższenie ciśnienia tętniczego.

Leki przeciwhistaminowe osłabiaj ą działanie fludrokortyzonu.

Stosowanie jednocześnie steroidów anabolicznych, androgenów i fludrokortyzonu może powodować występowanie obrzęków, trądziku.

Doustne leki antykoncepcyjne zawieraj ące estrogeny zwalniaj ą metabolizm fludrokortyzonu i zmniejszaj ą jego wiązanie z białkami, co prowadzi do wydłużenia okresu półtrwania i nasilenia działania fludrokortyzonu.

Podczas jednoczesnego stosowania szczepionek zawieraj ących żywe wirusy i immunosupresyjnych dawek glikokortykosteroidów możliwy jest rozwój chorób wirusowych i zmniejszenie skuteczności szczepionki.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W badaniach na zwierzętach zaobserwowano szkodliwy wpływ kortykosteroidów w okresie ciąży, powodowały one ryzyko rozszczepów podniebienia, zahamowania rozwoju płodu oraz wystąpienia niewydolności kory nadnerczy. Nie wolno stosować fludrokortyzonu u kobiet w ciąży i w wieku rozrodczym, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Pacjentki, u których występują stany przedrzucawkowe i zatrzymywanie płynów w organizmie powinny pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

Karmienie piersią

Fludrokortyzon wydziela się z mlekiem kobiecym i może wywołać u dziecka objawy niepożądane, takie jak zahamowanie wzrostu lub zahamowanie wydzielania endogennych hormonów kory nadnerczy.

Należy rozważyć czy na czas karmienia piersią odstawić lek, czy ze względu na konieczność leczenia nie karmić piersią.

Dzieci matek leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów w ciąży lub w okresie karmienia piersią należy obserwować, czy nie występuj ą u nich objawy niewydolności nadnerczy.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu fludrokortyzonu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Fludrokortyzon może maskować objawy zakażenia i zmniejszać ich nasilenie, zmniejszać odporność na zakażenie i zdolność jego lokalizacji.

Większość działań niepożądanych jest związana z działaniem mineralokortykotropowym fludrokortyzonu. Należą do nich zaburzenia wodno-elektrolitowe: zatrzymywanie sodu i płynów w organizmie, obrzęki, zastoinowa niewydolność krążenia, utrata potasu, arytmie lub zmiany w EKG związane z niedoborem potasu, zasadowica hipokaliemiczna, zwiększone wydalanie wapnia i nadciśnienie tętnicze.

Krótkotrwałe stosowanie fludrokortyzonu, podobnie jak innych kortykosteroidów tylko sporadycznie powoduje działania niepożądane związane z aktywnością glikokortykotropową.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, podanych poniżej dotyczy przede wszystkim pacjentów otrzymuj ących fludrokortyzon długotrwale lub jednocześnie z innymi kortykosteroidami.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe:

Osłabienie siły mięśniowej, miopatia posteroidowa, utrata masy mięśniowej, osteoporoza, kompresyjne złamania kręgosłupa, aseptyczna martwica głowy kości udowej i ramiennej, patologiczne złamania kości długich.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaburzenia trawienia, wrzód trawienny z możliwością perforacji i krwawienia, perforacje jelita grubego i (lub) cienkiego, szczególnie u pacjentów ze stanem zapalnym w obrębie jelit, zapalenie trzustki, wzdęcia, wrzodziej ące zapalenie przełyku, kandydozy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Upośledzone gojenie ran, scieńczenie skóry, wybroczyny i wylewy krwawe, rumień, nasilone pocenie, plamica, rozstępy skórne, hirsutyzm, trądzik, zmiany skórne przypominaj ące zmiany towarzyszące toczniowi rumieniowatemu, osłabienie reakcji w testach skórnych.

Zaburzenia układu nerwowego:

Euforia, zaburzenia osobowości, depresja, bezsenność, drgawki, wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego z tarczą zastoinową (guz mózgu rzekomy - zwykle po zbyt szybkim zmniejszeniu dawki), zawroty głowy, bóle głowy, zapalenie nerwu lub parestezje, nasilenie objawów psychozy, epilepsja.

Zaburzenia endokrynologiczne:

Nieregularne miesiączkowanie lub jego brak, zespół Cushinga, zahamowanie wzrostu u dzieci, wtórna niedoczynność kory nadnerczy i przysadki, szczególnie w sytuacjach stresowych (choroba, uraz, zabieg operacyjny), zmniejszona tolerancja węglowodanów, ujawniona cukrzyca i zwiększone zapotrzebowanie na insulinę i leki hipoglikemizuj ące u pacjentów z jawną cukrzycą, wzrost masy ciała. Ujemny bilans białkowy i wapniowy. Zwiększone łaknienie.

Zaburzenia oka:

Zaćma podtorebkowa tylna, wzrost ciśnienia śródgałkowego, jaskra, wytrzeszcz, scieńczenie rogówki lub twardówki, zaostrzenie chorób oczu wywołanych przez grzyby i wirusy.

Inne:

Martwicze zapalenie naczyń krwionośnych lub limfatycznych, zakrzepowe zapalenie żył i tętnic, leukocytoza, bezsenność, reakcje nadwrażliwości.

Objawy odstawienia

Nagłe przerwanie stosowania fludrokortyzonu, po długotrwałym stosowaniu, może prowadzić do ostrej niewydolności kory nadnerczy, hipotensji i zgonu. Mogą wystąpić następujące objawy zespołu odstawienia: gorączka, bóle mięśni i stawów, nieżyt nosa, zapalenie spojówek, bolesne, swędzące guzki i utrata masy ciała.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

W przypadku zażycia dużej pojedynczej dawki fludrokortyzonu należy przyjąć dużą ilość wody. Przedawkowaniu można zapobiegać monitorując stężenie elektrolitów w surowicy, należy rozważyć podanie chlorku potasu i ograniczenie sodu w diecie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy.

Kod ATC: H02A A02

Octan 9-a-fluorohydrokortyzonu jest syntetycznym hormonem kory nadnerczy, fluorowaną pochodną hydrokortyzonu, o dużej aktywności mineralokortykoidowej. Stany zapalne nie są wskazaniem do stosowania fludrokortyzonu.

Fludrokortyzon działa na cewkę dalszą kanalików nerkowych nasilając wchłanianie zwrotne sodu i retencję wody oraz zwiększenie wydalania potasu i jonów wodorowych.

Fludrokortyzon może hamować czynność kory nadnerczy, aktywność grasicy i wydzielanie ACTH przez przysadkę. Może także nasilać odkładanie glikogenu w wątrobie, zmniejszać liczbę granulocytów eozynochłonnych, a także przy niedostatecznej podaży białka w pokarmie prowadzić do ujemnego bilansu azotowego.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym fludrokortyzon szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Badania u ludzi, psów, szczurów, małp i świnek morskich po podaniu dożylnym i dodwunastniczym wykazały, że w zależności od gatunku 50% lub więcej steroidu pozostało w postaci nie zmienionej w 30 minut po podaniu. Fludrokortyzon jest hydrolizowany do niezestryfikowanego alkoholu. Po podaniu w postaci octanu tylko niezestryfikowany alkohol można oznaczyć we krwi. Stężenie we krwi osiąga najwyższą wartość pomiędzy 4 a 8 godziną. Maksymalne stężenie w surowicy po podaniu dożylnym u zdrowych ochotników występuje po około 1,7 godziny od chwili podania.

Okres półtrwania w fazie eliminacji po podaniu dożylnym u psów i zdrowych ochotników wynosi 30 minut. W następstwie podania psom octanu obserwowano trójfazowe zmniejszanie się stężenia we krwi, a każda faza może odpowiadać eliminacji metabolitu.

W 70% do 80% wiąże się z białkami osocza, głównie z frakcją globulin.

U szczurów, większa część dawki wydalana jest z żółcią, a u psów i świnek morskich z moczem. U zdrowych ochotników 80% wydalane jest z moczem, a pozostałe 20% innymi drogami. Tak jak w przypadku metabolizmu innych steroidów, wydalanie z żółcią jest równoważone przez resorpcję w jelicie i pewna ilość wydalana jest z kałem.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności przewlekłej (w dawce mniejszej niż 30 mg/kg) stwierdzono u szczurów obniżenie odporności, skutkiem czego dochodzi początkowo do zapalenia nieżytowego oskrzeli i płuc, które podczas dłużej trwającym okresie stosowania produktu przechodzi w zapalenie ropne.

Brak dodatkowych danych nieklinicznych poza omówionymi w innych częściach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna

Skrobia ziemniaczana Żelatyna

Magnezu stearynian

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka ze szkła oranżowego z korkiem polietylenowym, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 20 tabletek w jednej fiolce.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1703

9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.04.1969

15.12.2004

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Cortineff