+ iMeds.pl

Cotamox 25 mgUlotka Cotamox

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cotamox, 25 mg, tabletki powlekane

Eksemestan

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cotamox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cotamox

3.    Jak stosować lek Cotamox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cotamox

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK COTAMOX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Cotamox należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Leki te przeszkadzają substancji zwanej aromatazą, która jest potrzebna do produkcji żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie stężenia estrogenów w organizmie jest sposobem na leczenie raka piersi zależnego od hormonów.

Lek Cotamox jest stosowany w leczeniu hormonozależnego wczesnego raka piersi u kobiet w okresie po menopauzie, które zakończyły 2-3 - letni cykl leczenia tamoksyfenem.

Lek Cotamox jest także stosowany w leczeniu hormonozależnego zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, kiedy leczenie różnymi lekami hormonalnymi nie jest skuteczne.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU

COTAMOX

Kiedy nie stosować leku Cotamox

•    jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na eksemestan (substancję czynną w leku Cotamox) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cotamox (patrz punkt 6 „Co zawiera lek Cotamox” w celu uzyskania informacji o wszystkich składnikach leku);

•    jeśli pacjentka nie przeszła jeszcze menopauzy, tzn. nadal miesiączkuj e;

• jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cotamox

•    przed rozpoczęciem leczenia lekiem Cotamox lekarz może pobrać próbkę krwi w celu upewnienia się, czy pacjentka przeszła menopauzę;

•    przed rozpoczęciem leczenia lekiem Cotamox, należy poinfoirmować lekarza o tym, że pacjentka ma problemy z wątrobą lub nerkami;

•    należy poinformować lekarza o każdej chorobie, również przebytej w przeszłości, która wpływa na wytrzymałość kości. Lekarz może dlatego zadecydować o pomiarze gęstości kości przed i w trakcie leczenia. Dzieje się tak dlatego, że leki z tej grupy zmniejszają stężenie żeńskich hormonów, a to może prowadzić do zmniej szenia zawartości minerałów w kościach, a tym samym zmniejszenia ich wytrzymałości.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Cotamox nie powinien być stosowany jednocześnie z hormonalną terapią zastępczą (HTZ).

Następujące leki należy stosować z ostrożnością podczas jednoczesnego stosowania leku Cotamox. Należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

•    ryfampicyna (antybiotyk),

•    karbamazepina lub fenytoina (leki przeciwdrgawkowe stosowane w leczeniu padaczki),

•    ziele dziurawca (Hypericumperforatum) lub preparaty zawierające ziele dziurawca.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wolno stosować leku Cotamox, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży.

Pacjentka zanim zastosuje lek Cotamox, powinna przedyskutować z lekarzem konieczność stosowania antykoncepcji, jeśli istnieje ryzyko zajścia w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli pacjentka odczuwa senność, zawroty głowy lub osłabienie podczas stosowania leku Cotamox, nie powinna prowadzić pojazdów ani obsługiwać sprzętu i maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK COTAMOX

Pacjentki dorosłe i w podeszłym wieku

Lek Cotamox, tabletki powlekane, powinien być przyjmowany doustnie po posiłku, o tej samej porze każdego dnia. Lekarz poinformuje pacjentkę, w jaki sposób i jak długo należy przyjmować lek. Zalecana dawka dobowa to jedna tabletka 25 mg.

Nie należy przerywać stosowania leku, nawet jeśli pacjentka czuje się dobrze, aż do czasu, kiedy lekarz zaleci inaczej.

Jeśli pacjentka musi iść do szpitala podczas stosowania leku Cotamox, powinna poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku.

Stosowanie u dzieci

Lek Cotamox nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cotamox

Jeśli przez przypadek pacjentka przyjmie większą ilość tabletek leku Cotamox, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie z tabletkami leku Cotamox.

Pominięcie zastosowania leku Cotamox

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. Jeśli pacjentka zapomni przyjąć tabletkę, powinna ją przyjąć od razu, jak tylko sobie o tym przypomni. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki leku, należy przyjąć ją o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Cotamox może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ogólnie, lek Cotamox jest dobrze tolerowany a działania niepożądane obserwowane u pacjentek leczonych preparatem Cotamox są łagodne lub umiarkowane. Większość działań niepożądanych związana jest z niedoborem estrogenów (np. uderzenia gorąca).

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentek)

   zaburzenia snu

•    ból głowy

•    uderzenia gorąca

•    nudności

•    zwiększona potliwość

•    bóle mięśni i stawów (w tym zapalenie stawów pochodzenia osteoporotycznego, ból pleców, zapalenie stawów i sztywność stawów)

•    zmęczenie.

Często (dotyczy 1 do 10 na 100 leczonych pacjentek)

•    utrata apetytu

•    depresja

•    zawroty głowy, zespół cieśni nadgarstka (połączenie mrowienia, kłucia, drętwienia i bólu dotyczące całej ręki z wyjątkiem małego palca)

•    ból brzucha, wymioty, zaparcie, niestrawność, biegunka

   wysypka skórna, wypadanie włosów

•    zmniejszenie gęstości kości, które może osłabić ich wytrzymałość (osteoporoza), w niektórych przypadkach prowadzące do złamań (lub pęknięć) kości

•    ból, obrzęk dłoni i stóp.

Niezbyt często (dotyczy 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentek)

   senność

•    osłabienie mięśni.

Może wystąpić zapalenie wątroby. Objawy obejmują: ogólnie złe samopoczucie, nudności, żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu), swędzenie, ból brzucha po prawej stronie i brak apetytu.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjentki wystąpią takie objawy.

Jeśli wykonywane są badania krwi, może okazać się że występują zmiany w czynności wątroby. Mogą wystąpić zmiany w ilości niektórych krwinek (limfocytów) i płytek krążących we krwi, zwłaszcza u pacjentek z uprzednio istniejącą limfopenią (zmniejszona liczba limfocytów we krwi).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.


JAK PRZECHOWYWAĆ LEK COTAMOX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Cotamox po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po sformułowaniu EXP. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia tego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Cotamox

•    Substancją czynną leku jest eksemestan. Każda tabletka zawiera 25 mg eksemestanu.

•    Inne składniki leku to: Rdzeń tabletki: Powidon K30, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana (częściowo), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), mikrokrystaliczna celuloza typ 101, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, Polisorbat 80; Otoczka: alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E171), Makrogol 3350, talk.

Jak wygląda lek Cotamox i co zawiera opakowanie

Cotamox, 25 mg tabletki powlekane są białe, okrągłe, soczewkowate, o jednolitym wyglądzie i gładkich krawędziach.

Wielkości opakowań:

Blistry: 30, 60 i 90 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78,

220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca:

S.C. Sindan-Pharma S.R.L 11, Ion Mihalache Blvd.,

011171 Bucharest Rumunia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria    Exemestane Actavis

Cypr    Exemestane/Actavis

Czechy    Exemestan Actavis 25 mg

Estonia    Exemestane Actavis

Francja

Irlandia

Litwa

Łotwa

Polska

Rumunia

Słowacja

Węgry

Cotamox 25 mg, comprimé pelliculé Exemestane/Actavis Exemestane Actavis Exemestane Actavis Cotamox

Exemestan Actavis 25 mg comprimate filmate

Cotamox 25mg

Cotamox

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Cotamox

Charakterystyka Cotamox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cotamox, 25 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg eksemestanu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Cotamox, 25 mg, tabletki powlekane są białe, okrągłe, soczewkowate, o jednolitym wyglądzie i gładkich krawędziach.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie uzupełniające u kobiet po menopauzie z inwazyjnym wczesnym rakiem piersi z obecnością receptorów estrogenowych po 2-3 latach początkowego leczenia uzupełniającego tamoksyfenem.

Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub wywołanego leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uległa postępowi po zastosowaniu terapii przeciwestrogenowej. Nie wykazano skuteczności produktu leczniczego Cotamox u pacjentek, u których nie wykryto receptorów estrogenowych w komórkach guza.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Pacjentki dorosłe i pacjentki w podeszłym wieku

Zalecana dawka produktu leczniczego Cotamox to jedna tabletka 25 mg raz na dobę po posiłku.

U pacjentek z wczesnym rakiem piersi leczenie produktem Cotamox należy kontynuować do zakończenia 5-letniego okresu skojarzonego, sekwencyjnego, uzupełniającego leczenia hormonalnego (tamoksyfen a następnie eksemestan) lub wcześniej, jeśli nastąpi nawrót guza.

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi leczenie produktem Cotamox należy kontynuować do czasu stwierdzenia ewidentnej progresji guza.

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentek z niewydolnością nerek lub wątroby (patrz punkt 5.2).

Dzieci

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pacjentki przed menopauzą, pacjentki w ciąży lub karmiące piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Eksemestanu nie należy stosować u kobiet przed menopauzą. Dlatego zawsze, gdy jest to klinicznie uzasadnione, przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć aktywność LH, FSH oraz estradiolu w surowicy, aby upewnić się, że pacjentka jest po menopauzie.

Eksemestan należy stosować ostrożnie u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Eksemestan jest lekiem znacznie zmniejszającym stężenie estrogenów, dlatego obserwowano u pacjentek zmniejszenie gęstości mineralnej kości i zwiększenie ryzyka częstości złamań po podaniu produktu leczniczego (patrz punkt 5.1). Podczas rozpoczynania leczenia uzupełniającego eksemestanem u kobiet z osteoporozą lub z grupy ryzyka wystąpienia osteoporozy należy ocenić gęstość mineralną kości metodą densytometrii. Chociaż nie są dostępne pełne dane, które potwierdzałyby wpływ leczenia eksemestanem na utratę gęstości mineralnej kości, w razie potrzeby należy wdrożyć leczenie osteoporozy. Pacjentki leczone eksemestanem powinny być uważnie monitorowane.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dane z badań in vitro wykazują, że produkt jest metabolizowany przez cytochrom P 450 (CYP) 3A4 oraz aldoketoreduktazy (patrz punkt 5.2) i nie hamuje działania żadnego z głównych izoenzymów CYP. W klinicznym badaniu farmakokinetyki produktu, wybiórcze hamowanie CYP 3A4 przez ketokonazol nie wywarło istotnego wpływu na farmakokinetykę eksemestanu.

W badaniach interakcji z ryfampicyną, silnym induktorem izoenzymu CYP450, jej zastosowanie w dawce 600 mg na dobę razem z pojedynczą dawką 25 mg eksemestanu doprowadziło do zmniejszenia wartości AUC eksemestanu o 54%, a Cmax - o 41%. Chociaż nie oceniono znaczenia klinicznego powyższej interakcji, wydaje się, iż równoczesne podawanie takich leków jak ryfampicyna, leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina i karbamazepina), produktów ziołowych zawierających dziurawiec (Hypericum perforatum) o stwierdzonym działaniu indukującym izoenzym CYP3A4, może powodować zmniejszenie skuteczności eksemestanu.

Należy zachować ostrożność, stosując eksemestan równocześnie z lekami, które są metabolizowane za pośrednictwem izoenzymu CYP 3A4 i mają wąski indeks terapeutyczny. Nie ma doświadczenia klinicznego z jednoczesnym stosowaniem eksemestanu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Eksemestanu nie należy stosować jednocześnie z lekami zawierającymi estrogeny, ponieważ mogą osłabić jego działanie farmakologiczne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących stosowania eksemestanu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ produktu Cotamox na zdolność do reprodukcji (patrz punkt 5.3). Dlatego stosowanie produktu leczniczego Cotamox jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy eksemestan przenika do mleka kobiecego. Produktu leczniczego Cotamox nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Pacjentki w okresie okołomenopauzalnym lub w wieku rozrodczym

Lekarz musi omówić konieczność odpowiedniej antykoncepcji u kobiet, które potencjalnie mogą zajść w ciążę w tym pacjentek, które są w okresie okołomenopauzalnym lub niedawno weszły w okres po menopauzie aż do czasu, gdy ich status po menopauzie nie zostanie w pełni potwierdzony (patrz punkty 4.3 i 4.4).

4.7 Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Obserwowano osłabienie, senność, astenię oraz zawroty głowy po zastosowaniu produktu. Należy poinformować pacjentki, że - jeśli takie objawy wystąpią - ich fizyczna i (lub) umysłowa zdolność do obsługiwania maszyn lub prowadzenia samochodu może być zaburzona.

4.8 Działania niepożądane

We wszystkich badaniach klinicznych eksemestan w standardowej dawce 25 mg na dobę był ogólnie dobrze tolerowany, a występujące działania niepożądane zwykle miały nasilenie łagodne do umiarkowanego.

Z powodu działań niepożądanych leczenie przerwało 7,4% pacjentek z wczesnym rakiem piersi, otrzymujących leczenie uzupełniające eksemestanem po początkowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi u pacjentek z wczesnym rakiem piersi były: uderzenia gorąca (22%), bóle stawów (17%) i zmęczenie (17%).

Z powodu działań niepożądanych leczenie przerwało 2,8% pacjentek z populacji kobiet z zaawansowanym rakiem piersi. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi u pacjentek były: uderzenia gorąca (14%) i nudności (12%).

Większość działań niepożądanych można przypisać farmakologicznym konsekwencjom niedoboru estrogenu (np. uderzenia gorąca).

Poniżej wymieniono działania niepożądane wg klasyfikacji układów i narządów oraz zgodnie z częstością występowania.

Częstość występowania jest zdefiniowana jako:

Bardzo często (>1/ 10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych badań).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często:    jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo często: bezsenność Często:    depresja

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: ból głowy

Często:    zawroty głowy, zespół cieśni kanału nadgarstka

Niezbyt często: senność

Zaburzenia naczyniowe:

Bardzo często: uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności

Często:    ból brzucha, wymioty, zaparcia, dyspepsja, biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często: zwiększona potliwość Często:    wysypka, łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często: ból stawów i ból mięśniowo-szkieletowy (w tym: bóle stawowe, a rzadziej bóle kończyn, choroba zwyrodnieniowa stawów, ból kręgosłupa, zapalenie stawów, ból mięśniowy i sztywność stawów)

Często:    osteoporoza, złamanie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: uczucie nadmiernego zmęczenia Często:    ból, obrzęk obwodowy

Niezbyt często: astenia

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi rzadko stwierdzano trombocytopenię i leukopenię.

U około 20% pacjentek otrzymujących eksemestan obserwowano sporadyczne zmniejszenie liczby limfocytów we krwi, szczególnie nasilone u osób z limfopenią występującą przed leczeniem, jednakże średnia liczba limfocytów u tych pacjentek nie zmieniała się jednak znacząco w czasie i nie odnotowano też zwiększenia częstości współwystępujących zakażeń wirusowych.

Tego typu działań nie obserwowano u pacjentek leczonych we wczesnych stadiach rozwoju raka piersi.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Obserwowano zwiększenie wartości parametrów czynności wątroby w tym enzymów, bilirubiny i fosfatazy zasadowej.

W tabeli poniżej przedstawiono częstość określonych zdarzeń niepożądanych i chorób, bez względu na ich przyczyny, w badaniu wczesnego raka piersi (IES), stwierdzonych u pacjentek w trakcie leczenia i do 30 dni po jego zakończeniu.

Działania niepożądane i choroby

Eksemestan (N = 2249)

Tamoksyfen (N = 2279)

Uderzenia gorąca

491 (21,8%)

457 (20,1%)

Uczucie nadmiernego zmęczenia

367 (16,3%)

344 (15,1%)

Bóle głowy

305 (13,6%)

255 (11,2%)

Bezsenność

290 (12,4%)

204 (9%)

Zwiększona potliwość

270 (12,0%)

242 (10,6%)

Ginekologiczne

235 (10,5%)

340 (14,9%)

Zawroty głowy

224 (10,0%)

200 (8,8%)

Nudności

200 (8,9%)

208 (9,1%)

Osteoporoza

116 (5,2%)

66 (2,9%)

Krwotok z pochwy

90 (4%)

121 (5,3%)

Inny nowotwór pierwotny

84 (3,6%)

125 (5,3%)

Wymioty

50 (2,2%)

54 (2,4%)

Zaburzenia widzenia

45 (2,0%)

53 (2,3%)

Powikłania zakrzepowo-zatorowe

16 (0,7%)

42 (1,8%)

Złamania osteoporotyczne

14 (0,6 %)

12 (0,5%)

Zawał serca

13 (0,6%)

4 (0,2%)

W badaniu IES, częstość występowania choroby niedokrwiennej serca w grupie leczonej eksemestanem i tamoksyfenem wynosiła odpowiednio 4,5% i 4,2%. Nie odnotowano znaczącej różnicy w zdarzeniach sercowo-naczyniowych, włączając nadciśnienie (9,9% i 8,4%), zawał serca (0,6% i 0,2%) i niewydolność serca (1,1% i 0,7%).

W badaniu IES, podawanie eksemestanu było związane z większym ryzykiem występowania hipercholesterolemii w porównaniu z tamoksyfenem (3,7% i 2,1%).

W osobnym randomizowanym badaniu z zastosowaniem podwójnej ślepej próby u kobiet po menopauzie, z wczesnym rakiem piersi, leczonych eksemestanem (N = 73) lub placebo (N = 73) przez 24 miesiące, średnie przeciętne zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL wynosiło 7-9% dla eksemestanu w stosunku do zwiększenia o 1% w przypadku placebo. Wystąpiło także zmniejszenie o 5-6% w apolipoproteinie A-1 w grupie eksemestanu w stosunku do 0-2% w grupie placebo. Wpływ na inne analizowane parametry lipidowe (całkowity cholesterol, cholesterol LDL, trójglicerydy, apolipoproteinę B i lipoproteinę A) były bardzo podobne w obu grupach. Znaczenie kliniczne tych wyników nie jest jasne.

W badaniu IES, z większą częstością obserwowano wrzody żołądka w grupie eksemestanu w porównaniu do grupy tamoksyfenu (0,7% i <0,1%). Większość pacjentów leczonych eksemestanem z wrzodami żołądka otrzymywało jednocześnie i (lub) wcześniej leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby. Ponieważ działania te były zgłaszane dobrowolnie z populacji o nieokreślonej wielkości, nie zawsze jest możliwa wiarygodna ocena częstości ich występowania lub ustalenie związku przyczynowo-skutkowego z ekspozycją na produkt leczniczy.

4.9 Przedawkowanie

Przeprowadzono badania kliniczne eksemestanu podawanego w pojedynczej dawce do 800 mg zdrowym ochotniczkom oraz w dawce do 600 mg na dobę kobietom po menopauzie, z zaawansowanym rakiem piersi; dawkowanie to było dobrze tolerowane. Wielkość pojedynczej dawki eksemestanu, która mogłaby wywołać objawy zagrażające życiu, jest nieznana. Pojedyncza doustna dawka śmiertelna dla szczurów i psów przekraczała odpowiednio 2000 i 4000 razy dawkę zalecaną u ludzi w przeliczeniu mg/m2 p.c. Nie ma swoistej odtrutki, w razie przedawkowania leku stosuje się leczenie objawowe. Wskazane jest ogólne leczenie podtrzymujące i dokładna obserwacja pacjenta z częstym monitorowaniem podstawowych parametrów życiowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: steroidowy inhibitor aromatazy, inhibitory enzymów.

Kod ATC: L02B G06

Eksemestan jest nieodwracalnym steroidowym inhibitorem aromatazy, zbliżonym strukturalnie do naturalnie występującego androstendionu. U kobiet po menopauzie estrogeny są wytwarzane głównie w tkankach obwodowych z androgenów w wyniku ich konwersji z udziałem enzymu aromatazy. Zmniejszenie stężenia estrogenów przez hamowanie aromatazy, stanowi skuteczny i wybiórczy sposób leczenia hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie. U kobiet po menopauzie eksemestan już od dawki 5 mg istotnie zmniejsza stężenie estrogenów w surowicy, powodując maksymalną supresję (>90%) po podaniu w dawce 10 do 25 mg. W organizmie kobiet po menopauzie z rakiem piersi, leczonych dawką 25 mg na dobę całkowita aromatyzacja uległa zmniejszeniu o 98%.

Eksemestan nie wykazuje żadnej aktywności estrogennej lub progestagennej. Po podaniu dużych dawek leku obserwowano niewielką aktywność androgenną, związaną prawdopodobnie z działaniem 17-hydro-pochodnej eksemestanu. W badaniach klinicznych, w których podawano eksemestan wielokrotnie w ciągu doby, nie wykazywał on wykrywalnego wpływu na nadnerczową syntezę kortyzolu lub aldosteronu, mierzoną przed i po teście prowokacji ACTH, co świadczy o wybiórczym działaniu w odniesieniu do innych enzymów uczestniczących w procesie steroidogenezy.

W związku z powyższym nie jest konieczna substytucja glikokortykosteroidów i mineralokortykosteroidów. Nawet po małych dawkach produktu obserwowano niezależne od dawki, niewielkie zwiększenie aktywności LH i FSH w surowicy. Dla produktów tej grupy farmakologicznej jest to jednak spodziewane działanie, wynikające prawdopodobnie z pętli sprzężenia zwrotnego na poziomie przysadki, kiedy to zmniejszenie stężenia estrogenów stymuluje wydzielanie gonadotropin, również u kobiet po menopauzie.

Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi

W wieloośrodkowym randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonym w grupie 4724 pacjentek po menopauzie z pierwotnym rakiem piersi z potwierdzoną lub nieznaną obecnością receptorów estrogenowych, u których nie stwierdzono objawów choroby po leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem przez okres 2 do 3 lat, podawano w sposób randomizowany eksemestan (w dawce 25 mg na dobę) przez 2 do 3 lat lub tamoksyfen (w dawce 20 mg lub 30 mg na dobę) tak, aby łączny okres leczenia hormonalnego wynosił 5 lat.

Po około 30 miesięcznym (mediana) okresie leczenia i około 52 miesięcznym (mediana) okresie obserwacji stwierdzono, że sekwencyjne leczenie eksemestanem po 2 do 3 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem wiązało się z klinicznie i statystycznie istotnym wydłużeniem okresu przeżycia bez objawów chorobowych (DFS) w porównaniu do leczenia wyłącznie tamoksyfenem. Analiza wykazała, że w objętym badaniem okresie obserwacji stosowanie eksemestanu zmniejszało ryzyko nawrotu raka piersi o 31% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka: 0,76; p=0,00015). Korzystny wpływ eksemestanu na DFS w porównaniu z tamoksyfenem był widoczny niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu zajęte były węzły chłonne oraz czy pacjentka otrzymywała wcześniej chemioterapię, czy nie.

Eksemestan zmniejszał również istotnie ryzyko rozwoju raka w drugiej piersi (współczynnik ryzyka: 0,57, p=0,04158).

W badaniach całej populacji, obserwowano poprawę ogólnego przeżycia w grupie stosującej eksemestan (stwierdzono 222 zgony), w porównaniu do grupy leczonej tamoksyfenem (262 zgony) ze współczynnikiem ryzyka: 0,85 (p=0,07362), co oznacza 15% zmniejszenie ryzyka zgonu na korzyść eksemestanu. Statystycznie istotne o 23% zmniejszenie ryzyka śmierci (ze współczynnikiem ryzyka 0,77; p = 0,0069) obserwowano dla eksemestanu w porównaniu z tamoksyfenem podczas dostosowywania leczenia w zależności od czynników prognostycznych (tj. status receptora estrogenowego, status węzłów chłonnych, uprzednia chemioterapia, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej i stosowanie bisfosfonianów).

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe dane na temat skuteczności produktu u wszystkich pacjentek (w populacji wybranej zgodnie z zamiarem leczenia - ITT) i pacjentek ze stwierdzoną obecnością receptorów estrogenowych:

Punkt końcowy

Eksemestan

Tamoksyfen

Współczynnik

Poziom istotności

Populacja

Zdarzenia/N (%)

Zdarzenia /N (%)

ryzyka (95% CI)

Wartość p*

Przeżycie bez objawów choroby a

Wszystkie

pacjentki

354/2352 (15,1%)

453/2372 (19,1%)

0,76 (0,67-0,88)

0,00015

Pacjentki ER+

289/2023 (14,3%)

370/2021 (18,3%)

0,75 (90, 65-0.88)

0,00030

Rak drugiej piersi

Wszystkie

pacjentki

20/2352 (0,9%)

35/2372 (1,5%)

0,57 (0,33-0,99)

0,04158

Pacjentki ER+

18/2023 (0,9%)

33/2021 (1,6%)

0,54 (0,30-0,95)

0,03048

Przeżycie bez

raka piersi b

Wszystkie

pacjentki

289/2352 (12,3%)

373/2372 (15,7%)

0,76 (0,65-0,89)

0,00041

Pacjentki ER+

232/2023 (11,5%)

305/2021 (15,1%)

0,73 (0,62-0,87)

0,00038

Przeżycie bez nawrotów odległych c

Wszystkie

pacjentki

248/2352 (10,5%)

297/2372 (12,5%)

0,83 (0,70-0,98)

0,02621

Pacjentki ER+

194/2023 (9,6%)

242/2021 (12,0%)

0,78 (0,65-0,95)

0,01123

Ogólne przeżycie

Wszystkie

222/2352 (9,4%)

262/2372 (11,0%)

0,85% (0,71-1,02)

0,07362

pacjentki Pacjentki ER+

178/2023 (8,8%)

211/2021 (10,4%)

0,84 (0,68-1,02)

0,07569

* test logarytmiczny

rank; pacjentki ER+

= pacjentki z guzem ze stwierdzoną obecnością receptorów

estrogenowych;

a Przeżycie bez objawów choroby (ang. Disease-Free Survival, DFS) definiuje się jako przeżycie do pierwszego nawrotu chorob,y miejscowego lub odległego, raka drugiej piersi lub zgonu z dowolnej przyczyny.

b Przeżycie bez raka piersi (ang. Breast Cancer Free Survival) definiuje się jako przeżycie do pierwszego nawrotu, miejscowego lub odległego, raka drugiej piersi lub zgonu z powodu raka piersi.

c Przeżycie bez nawrotów odległych (ang. Distant Recurrence Free Survival) definiuje się jako przeżycie do pierwszego nawrotu odległego lub do zgonu z powodu raka piersi.

d Ogólne przeżycie (ang. Overall Survival, OS) definiuje się jako przeżycie do wystąpienia zgonu z dowolnej przyczyny.

W analizie dodatkowej dla podzbioru pacjentek z pozytywnym receptorem estrogenowym lub z nieznanym statusem, nieskorygowany współczynnik ryzyka ogólnego przeżycia wynosił 0,83 (p=0,04250), wskazywał na znaczące klinicznie i statystycznie 17% zmniejszenie ryzyka zgonu.

Wstępne wyniki uzyskane w podgrupie badania, w której oceniano wpływ produktu leczniczego na stan kośćca, wykazały u kobiet leczonych eksemestanem po wcześniejszym 2-3- letnim stosowaniu tamoksyfenu umiarkowane zmniejszenie gęstości mineralnej kości. W podstawowym badaniu u pacjentek po 30 miesiącach leczenia ekesemestanem i tamoksyfenem częstość złamań kostnych była większa u pacjentek leczonych eksemestanem w porównaniu do pacjentek leczonych tamoksyfenem (odpowiednio 4,5% i 3,3%, p=0,038).

Wstępne wyniki uzyskane w podgrupie badania, w której oceniano wpływ produktu na stan błony śluzowej macicy, wskazują na zmniejszenie się jej grubości po 2 latach leczenia, gdzie mediana zmniejszenia grubości błony śluzowej macicy wynosiła 33% u pacjentek leczonych eksemestanem w porównaniu do nieznacznej zmiany u pacjentek leczonych tamoksyfenem. U 54% pacjentek leczonych eksemestanem doszło do normalizacji grubości błony śluzowej macicy (<5 mm) po jej wstępnym pogrubieniu stwierdzonym na początku badania.

Leczenie zaawansowanego raka piersi

W randomizowanym, kontrolowanym, recenzowanym badaniu klinicznym wykazano, że eksemestan w dawce dobowej 25 mg statystycznie istotnie wydłużał okres przeżycia, czas do wystąpienia progresji choroby (ang. Time to Progression, TTP) i czas do stwierdzenia niepowodzenia leczenia (ang. Time to Treatment Failure, TTF) w porównaniu ze standardowym leczeniem hormonalnym octanem megestrolu u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, który uległ progresji po lub w trakcie leczenia tamoksyfenem stosowanym jako leczenie uzupełniające lub jako leczenie pierwszego rzutu zaawansowanej choroby.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym eksemestan jest szybko wchłaniany. Z przewodu pokarmowego wchłania się znaczna część podanej dawki. Całkowita dostępność biologiczna u ludzi jest nieznana, chociaż najprawdopodobniej ogranicza ją silny efekt pierwszego przejścia. U szczurów i psów w jego rezultacie bezwzględna biodostępność biologiczna eksemestanu wynosi jedynie 5%. Produkt podany w pojedynczej dawce 25 mg osiąga po 2 godzinach maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 18 ng/ml. Podanie leku wraz z pokarmem zwiększa dostępność biologiczną o 40%.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji eksemestanu, bez korekty uwzględniającej dostępność biologiczną po podaniu doustnym, wynosi ok. 20 000 l. Kinetyka ma przebieg liniowy, okres półtrwania wynosi 24 godziny. Lek wiąże się z białkami osocza w 90% niezależnie od stężenia. Eksemestan i jego metabolity nie wiążą się z czerwonymi krwinkami. Eksemestan nie kumuluje się w sposób nieprzewidziany po podaniu powtórnej dawki.

Metabolizm i wydalanie

Eksemestan jest metabolizowany przez utlenienie grupy metylenowej w pozycji 6 w wyniku działania izoenzymu CYP 3A4 i (lub) redukcję grupy ketonowej w pozycji 17 przez aldoketoreduktazę, po czym następuje proces sprzęgania. Klirens eksemestanu bez korekty uwzględniającej dostępność biologiczną po podaniu doustnym wynosi 500 l/godz.. Metabolity eksemestanu są nieaktywne lub słabiej hamują działanie aromatazy niż związek macierzysty.

W niezmienionej postaci z moczem wydalany jest 1% podanej dawki leku. W ciągu tygodnia po podaniu, równe ilości eksemestanu znakowanego izotopem węgla 14C (40%) zostały usunięte z organizmu w moczu i z kałem.

Specjalne grupy pacjentów

Wiek

Nie zaobserwowano istotnej zależności między ekspozycją ogólnoustrojową na eksemestan a wiekiem pacjentek.

Niewydolność nerek

U pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) ogólnoustrojowe działanie eksemestanu było 2 razy większe niż u zdrowych ochotników. Biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa eksemestanu, nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u tych pacjentek.

Niewydolność wątroby

U pacjentek z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby ogólnoustrojowe działanie eksemestanu jest 2-3 razy większe niż u zdrowych ochotniczek. Biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa eksemestanu, nie jest konieczne dostosowanie dawkowania.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne

Wyniki przeprowadzonych na szczurach i psach badań toksykologicznych dawek wielokrotnych przypisywane są głównie działaniu farmakologicznemu eksemestanu i dotyczą wpływu na narządy rozrodcze. Inne działania toksyczne (na wątrobę, nerki lub ośrodkowy układ nerwowy) obserwowano wyłącznie dla dawek znacznie przekraczających maksymalne ekspozycje u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie dla stosowania klinicznego produktu.

Mutagenność

Eksemestan nie wykazywał działania genotoksycznego na bakterie (test Amesa), na komórki V79 chińskich chomików, hepatocyty szczurów ani w teście jąderkowym u myszy. Chociaż eksemestan działał klastogennie na limfocyty in vitro, nie stwierdzono takiego działania w dwóch badaniach in

vivo.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Eksemestan działał embriotoksycznie u szczurów i królików podany w dawce odpowiadającej 25 mg/dobę stosowanym u ludzi. Brak dowodów na działanie teratogenne eksemestanu.

Rakotwórczość

W dwuletnim badaniu rakotwórczości u samic szczurów nie zaobserwowano nowotworów związanych z leczeniem. U samców szczurów badanie zakończono po 92 tygodniach z powodu wczesnych zgonów na skutek przewlekłej nefropatii. W dwuletnim badaniu działania rakotwórczego u myszy stwierdzono zwiększenie częstości nowotworów wątroby u samic i samców po średnich i dużych dawkach (150 i 450 mg/kg mc./dobę). Uważa się, że było to związane z indukcją wątrobowych enzymów mikrosomalnych. Działanie takie obserwowano u myszy, ale nie w badaniach klinicznych. Po zastosowaniu dużych dawek (450 mg/kg mc./dobę) zaobserwowano też u samców myszy zwiększoną częstość występowania gruczolaka nerki. Uważa się, że ta zmiana jest zależna od płci oraz gatunku i występuje po dawce stanowiącej 63-krotność dawki stosowanej w leczeniu ludzi. Żadne z zaobserwowanych działań nie ma znaczenia klinicznego w stosowaniu eksemestanu u ludzi.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Powidon K30 Skrobia kukurydziana Skrobia żelowana (częściowo)

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Mikrokrystaliczna celuloza typ 101 Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna,

Magnezu stearynian,

Polisorbat 80.

Otoczka:

Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Talk.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Al/PVC blister

Wielkości opakowań:

Blistry: 10, 30, 40, 60, 90 i 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78,

220 Hafnarfjóróur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Cotamox