Imeds.pl

Cutivate 0,05 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cutivate 0,05 mg/g, maść

Fluticasoni propionas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cutivate, maść i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cutivate, maść

3.    Jak stosować lek Cutivate, maść

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cutivate, maść

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cutivate, maść i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Cutivate w postaci maści jest flutykazonu propionian mikronizowany, kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym.

Lek Cutivate, maść jest wskazany do leczenia miejscowego zmian zapalnych i świądu w chorobach skóry reagujących na leczenie kortykosteroidami, takich jak:

•    atopowe zapalenie skóry (w tym wyprysk atopowy i dziecięcy),

•    wyprysk pieniążkowaty,

•    alergiczny wyprysk kontaktowy,

•    świerzbiączka guzkowa,

•    świerzbiączka ograniczona,

•    łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych),

•    liszaj płaski,

•    toczeń rumieniowaty - postać skórna (DLE, DDLE) - jako leczenie wspomagające,

•    łojotokowe zapalenie skóry - jako leczenie wspomagające,

•    duże odczyny po ukąszeniach owadów.

Cutivate, maść może być stosowany w erytrodermiach (uogólnionych chorobach skóry przejawiających się zaczerwienieniem i złuszczaniem znacznych powierzchni skóry), jako ograniczone miejscowe leczenie wspomagające kortykoterapię ogólną.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cutivate, maść Kiedy nie stosować leku Cutivate, maść

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na flutykazonu propionian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    wirusowe zakażenia skóry (np. opryszczka i ospa wietrzna),

•    trądzik różowaty,

•    trądzik pospolity,

•    zapalenie skóry w okolicy ust,

•    świąd okolic odbytu i narządów płciowych,

•    świąd bez zapalenia,

•    u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia, w tym w chorobach skóry przebiegających ze zmianami zapalnymi skóry i w wyprysku pieluszkowatym.

Stosowanie leku Cutivate, maść jest niewskazane w leczeniu zakażonych zmian skórnych (zakażenia bakteryjne lub grzybicze).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrożnie stosować w nadwrażliwości na inne miejscowo stosowane leki z grupy kortykosteroidów. Reakcje miejscowej nadwrażliwości mogą przypominać objawy leczonej choroby (patrz punkt 4. Działania niepożądane).

Należy unikać długotrwałego stosowania leku oraz stosowania go na dużej powierzchni ciała, zwłaszcza u dzieci, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, w tym objawy zahamowania czynności nadnerczy i zespołu Cushinga (patrz punkt 4. Działania niepożądane).

Lek należy stosować wyłącznie w dawce ustalonej przez lekarza.

Szczególnie ostrożnie należy stosować lek u dzieci (w wieku powyżej 1 roku życia). Dzieci mają większą powierzchnię ciała w stosunku do masy ciała niż dorośli i dlatego do ich organizmu, przez skórę może przenikać większa ilość leku. Z tego względu dzieci są bardziej niż dorośli narażone na ogólnoustrojowe, toksyczne działanie leku.

Unikać stosowania leku na uszkodzoną skórę.

Ostrożnie stosować lek na skórę twarzy, gdyż może to prowadzić, częściej niż w przypadku stosowania na skórę innych okolic ciała do zaników skóry.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Unikać stosowania leku na powieki, gdyż dostanie się leku do worka spojówkowego może doprowadzić do wystąpienia jaskry i zaćmy.

W przypadku pojawienia się objawów wtórnego zakażenia w obrębie zmian zapalnych leczonych lekiem Cutivate maść, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

W razie konieczności stosowania leku Cutivate, maść pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym), należy dokładnie oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku, gdyż ciepło i wilgoć sprzyjają rozwojowi zakażeń bakteryjnych.

Pacjenci z łuszczycą powinni być leczeni pod ścisłą kontrolą lekarza. Stosowanie leku Cutivate, maść w łuszczycy może być niekorzystne z powodu:

• ryzyka wystąpienia tolerancj i na lek,

•    ryzyka zaostrzenia zmian chorobowych,

•    ryzyka rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej,

•    działania toksycznego wynikającego z nadmiernego wchłaniania leku przez uszkodzoną skórę.

Kortykosteroidy czasami stosuje się miejscowo w leczeniu zapalenia skóry wokół przewlekłych zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych. Zastosowanie w takim przypadku leku Cutivate, maść, może spowodować występowanie miejscowej reakcji nadwrażliwości i zwiększenie ryzyka miejscowych zakażeń.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Lek jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia.

Lek Cutivate, maść a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio w tym lekach ziołowych a także o lekach które pacjent planuje przyjmować.

Lek Cutivate, maść może wchodzić w reakcje z lekami takimi jak:

-    rytonawir,

-    itrakonazol.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Cutivate, maść może być stosowany u kobiet w ciąży i w trakcie karmienia piersią jedynie wówczas gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie stosować leku na piersi w okresie karmienia piersią, ze względu na ryzyko przypadkowego spożycia leku przez niemowlę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano wpływu leku Cutivate, maść na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Cutivate, maść zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować lek Cutivate, maść

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Cutivate, maść jest przeznaczony do stosowania na skórę szczególnie na suche, liszajowate, łuszczące się zmiany skórne.

Lek ten, o ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się jak opisano poniżej.

Dorośli i dzieci powyżej 1 roku życia

Niewielką ilością leku pokrywa się chorobowo zmienione miej sca na skórze 1 lub 2 razy na dobę aż wystąpi poprawa, przez czas określony przez lekarza - maksymalnie do 4 tygodni. Następnie lekarz może zalecić rzadsze stosowanie leku lub przepisać lek o słabszym działaniu. Bezpośrednio po nałożeniu leku, nie należy nakładać na leczoną skórę emolientu - można go zastosować dopiero po wchłonięciu leku.

Jeśli nie ma poprawy (u dzieci zwykle po 7 dniach leczenia, u dorosłych po 2 - 4 tygodniach leczenia), należy zwrócić się do lekarza, w celu ustalenia dalszego leczenia.

Jeśli nastąpi poprawa, w celu podtrzymania działania leczniczego lekarz może zalecić stosowanie leku Cutivate, maść rzadziej.

W razie stosowania leku u dzieci, należy upewnić się u lekarza, czy została zalecona najmniejsza konieczna dawka leku.

Dzieci poniżej 1 roku życia

Stosowanie leku Cutivate, maść jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia.

Pacjenci w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Lekarz zaleci najmniejszą możliwą dawkę leku do stosowania przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby, gdyż u tych pacjentów może wystąpić wolniejsze wydalanie leku z organizmu.

Atopowe zapalenie skóry

W atopowym zapaleniu skóry, w miarę uzyskiwania poprawy lekarz może zalecić stopniowe wycofanie leku jednak nie należy samodzielnie zaprzestawać terapii gdyż w przypadku nagłego odstawienia leku może wystapić nawrót objawów leczonej choroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cutivate, maść

W przypadku długotrwałego lub nieprawidłowego użycia leku, należy skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów (patrz punkt

4. Możliwe działania niepożądane i punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cutivate maść -Pominięcie zastosowania leku Cutivate, maść

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować lek najszybciej jak jest to możliwe, zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Cutivate, maść może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej przedstawione są objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących lek.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów stosujących lek):

-    Świąd

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 100 na 1000 pacjentów stosujących lek):

-    Miejscowe pieczenie skóry

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

-    Wtórne zakażenia.

Występują szczególnie w wypadku stosowania opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego) lub przy stosowaniu leku w fałdach skóry.

-    Nadwrażliwość

Jeśli pojawią się objawy nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania leku Cutivate, maść.

-    Zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, objawy zespołu Cushinga, np.: zwiększenie masy ciała/otyłość, opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci, twarz księżycowata, otyłość centralna, zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi, hiperglikemia (zbyt duże stężenie cukru we krwi), glikozuria (cukier w moczu), nadciśnienie tętnicze, osteoporoza, jaskra, zaćma. Długotrwałe stosowanie leku, szczególnie w dużej dawce, na duże powierzchnie ciała może spowodować wchłanianie leku do organizmu i wystąpienie objawów zespołu Cushinga. Jest

to bardziej prawdopodobne u dzieci i niemowląt oraz w przypadku stosowania opatrunku okluzyjnego. U dzieci pielucha może działać jak opatrunek okluzyjny u dorosłych.

-    Rozszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych.

Rozszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych może powodować zwłaszcza długotrwałe i częste stosowanie leku

- Ścieńczenie skóry, zmiany zanikowe skóry, rozstępy, teleangiektazje (pojawienie się pod skórą poszerzonych, drobnych naczyń krwionośnych), hipopigmentacja (odbarwienia), hipertrichoza (nadmierne owłosienie), zaostrzenie objawów choroby, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, łuszczyca krostkowa, rumień, wysypka, pokrzywka.

Zmiany zanikowe skóry, ścieńczenie skóry, rozstępy, hipertrichozę i odbarwienie skóry może powodować zwłaszcza długotrwałe i częste stosowanie leku.

Stosowanie leku w łuszczycy (lub wycofanie leku w trakcie leczenia łuszczycy) może powodować pojawienie się łuszczycy krostkowej.

Zgłaszano nasilenie objawów chorób skóry i alergicznego wyprysku kontaktowego w trakcie stosowania leków z grupy kortykosteroidów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cutivate, maść

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cutivate, maść

Substancją czynną leku Cutivate, maść jest flutykazonu propionian.

1 g maści zawiera 0,05 mg flutykazonu propionianu mikronizowanego.

Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, sorbitolu półtoraoleinian, wosk mikrokrystaliczny, parafina ciekła.

Jak wygląda lek Cutivate, maść i co zawiera opakowanie

Lek Cutivate ma postać maści.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 15 g, 30 g, 50 g lub 100 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Wielka Brytania

Wytwórca

Glaxo Wellcome Operations Harmire Road Barnard Castle Co. Durham DL12 8DT Wielka Brytania

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: