Imeds.pl

Cyclo 3 Fort -

Wariant informacji: Cyclo 3 Fort -, pokaż więcej wariancji
Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Cyclo 3 Fort

150 mg + 150 mg + 100 mg kapsułki twarde

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli objawy związane z niewydolnością naczyń żylnych utrzymują się po upływie 14 dni, a objawy hemoroidalne po kilku dniach lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cyclo 3 Fort i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyclo 3 Fort

3.    Jak stosować lek Cyclo 3 Fort

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cyclo 3 Fort

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cyclo 3 Fort i w jakim celu się go stosuje

Lek Cyclo 3 Fort wykazuje działanie ochraniające naczynia krwionośne oraz poprawiające napięcie ścian naczyń żylnych.

Cyclo 3 Fort stosowany jest w leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból) oraz pomocniczo w dolegliwościach związanych z żylakami odbytu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyclo 3 Fort

Kiedy nie stosować leku Cyclo 3 Fort

- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia biegunki należy przerwać leczenie i poinformować lekarza.

Jeśli pojawi się stan zapalny skóry lub zgrubienia podskórne czy owrzodzenia skóry należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi nagły obrzęk jednej lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca lub nerek należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi krwawienie z odbytu należy skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera barwnik, żółcień pomarańczową (E110), który może powodować reakcje alergiczne.

Inne leki i Cyclo 3 Fort

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Cyclo 3 Fort z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować bezpośrednio przed posiłkiem lub na początku posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest wystarczaj ących danych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego nie zaleca się jego stosowania w tym okresie.

Brak danych przedklinicznych dotyczących wpływu produktu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak wpływu

Lek Cyclo 3 F ort zawiera żółcień pomarańczową (patrz również punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”). Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Cyclo 3 Fort

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosowany wyłącznie u osób dorosłych.

W leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból) zaleca się stosowanie Cyclo 3 Fort w dawce 2 do 3 kapsułek dziennie.

Można stosować jedną kapsułkę rano i jedną wieczorem lub dwie kapsułki rano i jedną wieczorem.

Pomocniczo w leczeniu objawów związanych z żylakami odbytu, Cyclo 3 Fort stosuje się w dawce 4 do 5 kapsułek dziennie. Można przyjmować dwie kapsułki rano i dwie kapsułki wieczorem lub trzy kapsułki rano i dwie wieczorem.

W przypadku hemoroidów (żylaków odbytu) lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania (nie dłużej niż tydzień).

Kapsułki należy popić szklanką wody.

Lek należy stosować bezpośrednio przed posiłkiem lub na początku posiłku.

Jeśli objawy utrzymuj ą się dłużej niż 2 tygodnie pomimo stosowania produktu, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cyclo 3 Fort

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Cyclo 3 Fort

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U 1-2% pacjentów występują dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego takie jak: nudności; bóle żołądka; biegunka (niekiedy ciężka, szybko ustępująca po zaprzestaniu leczenia); odwracalne mikroskopowe (głównie limfocytarne) zapalenie okrężnicy w niektórych przypadkach (lub u niektórych pacjentów); zapalenie trzustki; kontaktowe zapalenie skóry; świąd; zawroty głowy; bóle migrenowe; skurcz oskrzeli; rumień grudkowo-plamkowy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Cyclo 3 Fort

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cyclo 3 Fort

Substancjami czynnymi leku są:

150 mg suchego wyciągu z Ruscus aculeatus L., Rhizoma (kłącze ruszczyka kolczastego) (5 - 7,5 : 1) Ekstrahent: etanol 85% (V/V)

Hesperydyny metylochalkon 150 mg Kwas askorbowy 100 mg

Pozostałe składniki to:

Substancje pomocnicze: talk, stearynian magnezu, krzemu koloidalny dwutlenek bezwodny, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000

Skład otoczki kapsułki:

Denko (koloru żółtego) - żółcień chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

Wieczko (koloru pomarańczowego) - żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

Jak wygląda lek Cyclo 3 Fort i co zawiera opakowanie

30 lub 60 kapsułek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pierre Fabre Medicament 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja

Wytwórca:

Pierre Fabre Medicament Production Etablissement Progipharm Rue du Lycee 45502 Gien Cedex Francja

Wytwórca:

Pierre Fabre Medicament Production Etablissement Simaphac Zone Industrielle 45220 Chateaurenard Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa Polska

tel: 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4